ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-2 Kretsanalys, EMI083

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-22
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»16 48%
Cirka 20 timmar»11 33%
Cirka 25 timmar»3 9%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.81

- Kursen var ju uppdelar på två läsperioder» (Högst 15 timmar)
- Läst kursen tidigare år.» (Högst 15 timmar)
- Tyvärr för lite i LP 1» (Högst 15 timmar)
- Fel i min planering. Boken som inte hade rätt svar var också dåligt i början då jag är en person som jämför och kollar. om jag inte känner att jag kan kolla mig själv under studiernas gång vet jag inte om jag fattat rätt och blir därmed inte motiverad till att fortsätta.» (Högst 15 timmar)
- Kursen var utdragen under ett helt år.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»2 6%
75%»8 24%
100%»21 63%

Genomsnitt: 4.45

- Började halka efter så försvann mer och mer ifrån SI. Vilket inte var det bästa man kunde göra. Men dum kan man känna sig ändå.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 39%

Genomsnitt: 2.66

- Kurs PM var inte uppdaterad till nuvarande kursens upplägg.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Läste nu målen» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 23%
Ja, i hög grad»13 43%
Vet ej/har inte examinerats än»10 33%

Genomsnitt: 3.1

- Omfattande kurs, begränsad tid för tentamen.» (I viss utsträckning)
- Men gamla tentorna verkar skilja agnarna från vetet som man säger...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»9 27%
Mycket stor»22 66%

Genomsnitt: 3.57

- Svårt att fokusera på förelänsningar då jag i rum med dålig luftkonditionering lätt blir sömnig, mitt låga blodtryck hjälper till där. » (Ganska liten)
- Mycket bra antekningar» (Ganska stor)
- Det är här man lär sig, hade aldrig klarat mig med bara boken.» (Mycket stor)
- Mycket bra undervisning med utförliga genomgångar och föreläsningar» (Mycket stor)
- Bill är en bra lärare som har begripliga genomgångar.» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»27 81%

Genomsnitt: 3.81

- Bill gör ett mycket bra jobb!» (Mycket bra)
- Väldigt trevlig och skicklig föreläsare» (Mycket bra)
- Bill är riktigt pedagogisk i sina framföranden.» (Mycket bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»15 46%

Genomsnitt: 3.31

- Brukar inte hinna få mer hjälp än 1-2gånger/övning. Och det blir den enda hjälpen man får under veckan. » (Ganska dåligt)
- Min personliga åsikt är att det har varit lite för svåra uppgifter, så för mig blev det svårt att lösa dessa då. I övrigt ganska bra hjälp med frågor etc.» (Ganska dåligt)
- Jag har gått på väldigt få övningar.» (Ganska bra)
- Om man inte följer studierna i tiden blir allting lite efterslänt, därmed förståelsen.» (Ganska bra)
- Både David och Bill gör ett mycket bra jobb under övningarna!» (Mycket bra)
- Bra och relevanta genomgångar» (Mycket bra)

9. Hur har labben fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 48%
Mycket bra»17 51%

Genomsnitt: 3.51

- skulle vilja ha mer utvärdering, vad var det egentligen vi gjorde etc.» (Ganska bra)
- Det kunde ta tid att få hjälp ibland, men det var aldig något större problem.» (Ganska bra)
- Hög svårighetsgrad.» (Ganska bra)
- Ibland verkade det inte finnas tid för alla frågor man hade utan mer fokus på att man skulle bli klar i tid. Lite tråkigt. Men labbarna i sig var bra.» (Ganska bra)
- labben gjordes tidigare år.» (Mycket bra)
- Väldigt kompetenta och trevliga labb lärare» (Mycket bra)
- Labben var spännande och utmanande.» (Mycket bra)
- Bra att man får se tillämpningar på de teoretiska kunskaperna, ger ökad motivation. » (Mycket bra)

10. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»22 70%

Genomsnitt: 3.67

- Bra övning inför tentan.» (Mycket bra)

11. Hur har SI:n i kursen fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»14 63%
Mycket bra»5 22%
Var ej på SI»11

Genomsnitt: 3.09

- Nyttigt, men har inte givit så mycket.» (Ganska bra)
- Har varit lite konstiga uppgifter, exempelvis Memory.» (Ganska bra)
- Bitvis var uppgifterna inte riktigt kopplade mot var vi befann oss i kursen.» (Ganska bra)
- Känns inte som den tillför så mycket till kursen. Memory osv....» (Ganska bra)
- Väldigt rolig och givande utbildning» (Mycket bra)
- Jag deltog tyvärr inte på så många SI-möten.» (Var ej på SI)
- Jag var på ett fåtal SI-möten och tyckte de var skräp.» (Var ej på SI)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»12 36%
Ganska stor»10 30%
Mycket stor»7 21%

Genomsnitt: 2.6

- kursboken va dålig då facit inte stämmer ihop med uppg.» (Mycket liten)
- Boken är rent utsagt urusel. Endast transformatorer var bättre beskrivet i boken än vad Bill beskrev det på föreläsningarna. Dessutom är bokens exempel ganska dåliga ofta. Man hoppar över steg när man förklarar och så vidare. Som ett exempel så står det ngnstans i boken i stil med: "bla bla, this gives us I=bla bla" Jag satt i ca 1 timma och försökte klura ut hur de fick fram det utan framgång. Dessutom är uppgifterna dåligt strukturerade och finns få lätta uppgifter att börja med för att se att man har förstått själva principen och svårighetsnivån på uppgifterna höjs väldigt snabbt.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen SÖG. Fel i facit. Alldeles för mycket brödtext. Men litteraturen hjälpte en hel del ändå. Att det är så mycket fel i facit går inte att acceptera. » (Ganska liten)
- annat material hjälpte, at vi fick uppgifter via mejl, men boken i sig var inte till så mycket nytta.» (Ganska liten)
- Använde mig mer av föreläsningar och föreläsningsanteckningar än av kursboken» (Ganska liten)
- Den kursboken vi köpte var katastrof.» (Ganska liten)
- Katastrof att väldigt lite stämde i facit till uppgifterna! Tydligen har man ändrat siffervärden från förra upplagan men glömt facit.» (Ganska liten)
- Föreläsningar, övningar samt SI har gett mig den kunskap jag behöver. Har inte läst mycket i kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Tyckte inte Electric circuits av Dorf, Sveboda var en bra kursbok. Mer regel än undantag med fel i facit.» (Ganska liten)
- Det riktigt bra var Bill som la ut lösningsförslag och annat viktigt material. Boken var under förväntan. Dels med att facit inte stämde och dels för att så mycket skitsnack som det finns i amerikansk kurslitteratur är bara tröttande. Koncist är ett ord som saknas i vokabulären.» (Ganska liten)
- Det har hjlpt mig att lära mig att räkna tal, men jag har sällal läst, har klarat mig på anteckningar.» (Ganska stor)
- Använde som tur var en gammal upplaga av kurslitteraturen, den senaste är bedrövlig.» (Ganska stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»28 87%

Genomsnitt: 3.87

- Bill är en gud när det gäller till utdelat material, mailkontakt osv.» (Mycket bra)
- Bill anstränger sig med att dela ut material, utlämningsuppgifter etc. Skickar alltid mail när han vill påminna om något eller rätta något i inlämningsuppgifterna.» (Mycket bra)
- Mycket bra av Bill att lägga upp uppgifter och lösningar. Kommunicerade snabbt ändringar via e-post.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»8 24%
Mycket bra»19 57%
Har ej sökt hjälp»5 15%

Genomsnitt: 3.84

- Eftersom en hel del gick på övningarna så fick nog varje enskild person väldigt begränsad hjälp. Det var ganska lätt att fastna på övningsuppgifter. Så behovet var väldigt stort. » (Ganska dåliga)
- Bill har gjort ett mycket bra jobb med detta!» (Mycket bra)
- Har inte sökt hjälp i den utsträckning att jag kan göra en bedömning.» (Har ej sökt hjälp)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»18 54%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.66

- PLuggar bäst själv, men frågar andra om hjälp när det behövs. » (Ganska bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»25 75%
Hög»6 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Med tanke på att kursen sträcker sig över två läsperioder blev den totala belastningen på hela kursen relativt låg.» (Låg)
- Egentligen lagom, om man pluggar som man borde.» (Lagom)
- Teknisk kommunikation stal en hel del tid. Det var svårt att planera in sitt arbete. Man borde inte haft 3 kurser som gick parallellt. » (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 54%
Hög»13 39%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.51

- Hög vissa perioder med t.ex inlämning i teknisk kommunikation och inlämningsuppgifter osv i de andra ämnena» (Hög)
- matlab tar mycket tid...» (Hög)
- Sett över alla kurser. + matlab, som inte fungerade bra alls.» (För hög)
- Teknisk kommunikation....» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 12%
Gott»12 36%
Mycket gott»17 51%

Genomsnitt: 4.39

- Mycket lärorik kurs med en rolig lab.» (Mycket gott)
- Fler föreläsare som Bill, särskilt de första åren man läser på Chalmers. Otroligt pedagogisk och rolig lärare vilket gör att föreläsningarna inte blir något man sover till.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bill+Lab»
- Att bill skriver mycket på tavlan»
- Inlämningar, duggor»
- Bill»
- Föreläsaren»
- Hela kursen!»
- Föreläsningarna»
- Att det är så många olika delmoment som labb, inlämning och duggor. Ger ett jämnt arbetstempo över hela kursen.»
- Föreläsaren!»
- Upplägget med flera duggor under året, inlämningsuppgifter och labbar!»
- Bill»
- Bills humör och hans vilja att hjälpa till!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken!!»
- SI, gav inte mycket»
- Kurslitteratur med korrekt innehåll. »
- föreläsningssalen(EA(?)), blev trångt med antalet elever, särskilt vid duggor.»
- SI:n skulle kunna förbättras med mer nogrannt/enklare facit när de går igenom, eller att man får ett facit i slutet.»
- Mera labb och mera praktiska övningar.»
- Inget speciellt»
- Labbarna»
- Kurslitteratur.»
- Kursboken!»
- SI kunde vara lite mer givande och det skulle vara bra om de kunde ge uppgifter som var lite mer aktuella, de kunde tendera till att komma ganska mkt gamla frågor.»

21. Övriga kommentarer

- Bra kurs!»
- Bra och bred kurs.»
- Nope.»
- Trevlig kurs! bra att ha en sådan i början så att man får ägna sig åt de saker som gjort att man sökt elektro för att känna på hur det är.»


Kursutvärderingssystem från