ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-2 Elteknik, EEK140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-22
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»3 11%
Cirka 20 timmar»2 7%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»6 22%
Minst 35 timmar»12 44%

Genomsnitt: 3.81

- Inlämningsuppgifter och tentaplugg» (Högst 15 timmar)
- Väldigt mycket jobb med inlämningsuppgifterna! Dom måste väga tyngre i slutresultatet än vad dom gör om man ska behöva lägga ner så fruktansvärt mycket tid på dem.» (Cirka 30 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid. » (Cirka 30 timmar)
- bra mycket mer än 35 timmar/vecka» (Minst 35 timmar)
- Inlämingsuppgifterna tog mkt tid» (Minst 35 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog extremt mycket tid!» (Minst 35 timmar)
- Tung kurs med otrloigt tidkrävande labbar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»1 3%
25%»2 7%
50%»2 7%
75%»12 44%
100%»10 37%

Genomsnitt: 4.03

- Majoriteten av föreläsningarna men inte så många övningar. » (75%)
- Var bortrest och spelade matcher så missade några på slutet.» (75%)
- Jag var förkyld och missade duggan och några föreläsningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 23%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 61%

Genomsnitt: 3.11

- Gick igenom målen väldigt grundligt och noga. Bara mattelärare som kan mäta sig med denna genomgången!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 75%
Nej, målen är för högt ställda»5 25%

Genomsnitt: 2.25

- Lärarn tyckte att trefas bara skulle vara repetition egentligen, tycker inte alls så är fallet. vi läste lite, väldigt llite i kretsanalys.» (?)
- De obligatoriska momenten tog otroligt lång tid och lämnade knappt någon tid över till vår andra kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»8 34%
Ja, i hög grad»14 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.56

- Inlämningar som rättades helt otroligt dåligt. ingen motivering eller något. Anser att bedömningen av inlämningsuppgifterna var helt felaktig. Folk fick olika betyg på samma arbete. Det stod att man skulle kunna få chans att förklara sig om man hittat sina misstag, vilket inte var fallet då det kändes bestämt vilket betyg man hade fått beroende på sina slarvfel man hade full koll på då man redovisa. » (Nej, inte alls)
- Men tyckte inte om frågan om den seriemagnetiserade likströmsmaskinen. Tycker det var en för stor fråga på något litet i kursen.» (I viss utsträckning)
- Det var dock väldigt mycket att göra på tentan, kändes som att poängskörden var mycket lägre än tidigare tentor i förhållande till hur mycket man räkna.» (I viss utsträckning)
- de är sjukt dåligt av läraren att säga detta till en enskild elev, detta borde i sådana fall ståt på tesen. Jag anser att man borde stryka uppgiften från tentan.» (I viss utsträckning)
- Mycket lite på det vi lade vikt på föreläsningarna kom på tentan. » (I viss utsträckning)
- Tycker att de är helt orimligt att lägga en uppgift om likströmsmaskinen på tentatn som ger mer poäng än en asynkronmaskins uppgift. I kursen berördes likström typ en halv föreläsning och asynkronmaskinen var betydligt större omfattning. Sen tycker jag att i den uppgiften var det ett antagande man skulle göra att if ligger i värdet ia. detta sa läraren till en student som frågade på tentan, detta gjorde så han kunde lösa uppgiften. hade jag vetat de hade jag kunnat lösa uppfiten. Tycker de är dåligt av läraren att säga detta till en enskild elev, detta borde i sådana fall ståt på tesen. Jag anser att man borde stryka uppgiften från tentan.» (I viss utsträckning) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Lite väl snål poängutdelning på tentan. Saker som annars gav 6 eller 8 poäng gav nu 2 poäng.» (Ja, i hög grad)
- Heltäckande tenta.» (Ja, i hög grad)

6. Hur fungerade duggan?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»18 69%
Mycket bra»7 26%

Genomsnitt: 3.23

- Duggan var ganska lätt om man hade gjort första inlämningen ordentligt» (Ganska bra)
- Helt okej» (Ganska bra)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»12 44%
Mycket stor»5 18%

Genomsnitt: 2.7

- Var inte där.» (Mycket liten)
- Läraren hade dock en pedagogik som inte var för bra då han pratade till eleverna vi reflektion i tavlan. Vänder man sig emot eleverna hör det vad som sägs» (Ganska liten)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»13 48%
Mycket stor»12 44%

Genomsnitt: 3.37

- Okej bok. behöver dock förbättras» (Ganska stor)
- Riktigt bra kompendium!» (Mycket stor)
- Lusläste hela boken, den var bra.» (Mycket stor)
- kompendiet är bra» (Mycket stor)

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 26%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»7 26%
Har ej deltagit»1

Genomsnitt: 3

- Som jag sa innan» (Ganska dåligt)
- Strukturerat och bra» (Ganska bra)

10. Hur har övningarna fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»5 23%
Har ej deltagit»6

Genomsnitt: 2.9

- Gå igenom fler tal! Egen räkning är meningslös kl 08 på en fredag morgon.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker att övningsledaren ska räkna på och bara svara på frågor om det är något oklart. Inte hålla på och fråga om idéer osv.» (Ganska dåligt)
- Har tyvärr missa en del, men när jag var där var de bra, David är jätte bra på att förklara!» (Ganska bra)
- David var bra, nyttiga övningar!» (Ganska bra)
- David var duktig bra övningsledare» (Ganska bra)
- David är glad och inspirerande» (Mycket bra)

11. Hur har labbarna fungerat?

Matrisfråga

- Hade Alexander på de första två, man lärde sig bättre då för han ställde massa jobbiga frågor.»
- Lite tafatta handledare stundtals..»
- Labhandledarna har varit lite knackiga. Killen från Iran är underbart bra, han har jättekoll och förstår precis vad han ska förklara för att man ska förstå. De andra har varit lite virriga och sagt fel saker, varit ganska osäkra. Verkar som att de inte gått igenom labben med Alexander ordentligt?»
- Tyckte man fick saker bra förklarade för sig när man var där.»
- Skulle vara mindre stressigt om man fick tillåtelse att börja labba så fort man visat sina hemuppgifter istället för att sitta och vänta på att andra ska bli klara med sina.»
- Tycker att vissa labhandledare inte hade någon koll alls, när vi hade kopplat upp och de gav oss klartecken att starta laben. kom dom tillbaka lite senare och såg vissa saker som de hade missat, bla fläkten till asynkronmotorn. »
- Har gjort labbarna tidigare, läste om kursen.»
- Lite små saker bara»

Labb 1
27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»9 37%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.25

Labb 2
27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»11 45%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.37

Labb 3
27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»10 41%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.33

12. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

Matrisfråga

- Jag tycker de var för omfattande och krävde väldigt mycket tid för att få in i tid.»
- Tog väldigt mycket tid»
- Enda problemet var att det tog alldeles för mycket tid i anspråk, men syfte med kontinuerlig examination uppfylls verkligen i denna kursen. Pluggade knappt till tentan. »
- Höga krav. Kostade mer än vad det smakade! Tog jätte mycket tid för väldigt lite resultat.»
- Väldigt bra för inlärningen men väldigt omfattande. Tar mycket tid. »
- Tyckte rättningen var lite skum. Har hört att folk fått olika betyg för samma lösningar. Tyckte inte att det lades så stor vikt vid det muntliga förhöret. Minns att det stod att allt inte behöver vara rätt bara man kan motivera lösningen och diskutera om det. Men det var nästan bara att bocka av vad som var rätt och inte tyckte jag.»
- tog för mycket tid»
- var lite för omfattande, tog för lång tid att göra med tanke på att vi har 3 st laborationer i kursen också»
- Inlämningsuppgifterna tar tid och ibland kändes det som att man inte hade tillräckliga kunskaper för att göra alla momenten. Som jag förstått de så gick kursen förr under två läsperioder och då gjorde man de teoretiska först och sedan inlämningsuppgifterna. Detta låter mycket bättre. Sen så kommer vi till fallet med betygsättning. Det finns exempel på hur två identiska inlämningsuppgifter, så när som på ett minustecken, har gett 3 resp. 5 i betyg. Detta är oacceptabelt och generellt så känns det som att de som redovisade på onsdagen fick mycket lägre betyg jämfört med de som redovisade senare i veckan. Detta kan vara en slump men de känns konstigt. I min mening hade det varit mycket bättre att ha underkänd eller godkänd på inlämningarna och sedan låta tentan ge de slutgiltiga betyget då det är lättare att examinera. Inlämningsuppgifter som man gör i grupp som sen betygsätts individuellt är alltid svårt.»
- Kanske lite för mycket att göra i dem. Man hann inte med att räkna övningsuppgifter då all tid gick till inlämningarna.»
- Lite svåra att tolka bitvis.»
- Tycker arbetsbördan är för stor, har endast hunnit med att göra dessa. inte haft tid till något annat. Sen tycker jag att systemet med personligt samtal med läraren är helt värdelöst, de man gjorde och kunde för 4 veckor sen ska inte kunna spegla vad ens kunskap är vid de samtalet. Läraren bedömde väldigt inkonsekvent mellan olika grupper, vilket är fel. Inför möjlighet att göra retur till nästa år, samma system som används i mikroelektroniken. »
- Tog definitivt för mycket av vår tid.»
- Uppgifterna är inte så svåra, men de blir omfattande att redovisa allt tycker jag. Det var detta som tog den mesta tiden...»
- Har gjort inlämningsuppgifterna.»
- Svåra och tidskrävande, men samtidigt väldigt givande då man lärde sig mycket på dom.»
- Det tar otroligt mycket tid, vilket gör att man inte riktigt hinner med att plugga allt.»
- kan inte sära på dem. Men som jag skrev känns det som ett skämt. Med tanke på att de var betygsgrundande på ett sätt som gjorde att tentan blev fick betygsgränser som var helt orimliga. Ansåg inte att jag lärde mig så mycket under dessa övningar heller. »
- Helt omöjligt att få hjälp. Föreläsaren verkar inte ta en på allvar och säger något i stil med "Det är ju förstås såhär...". Ganska irriterande..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Inlämning 1
26 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»8 32%
Ganska bra»12 48%
Mycket bra»3 12%
Gjorde den ej»1

Genomsnitt: 2.64

Inlämning 2
26 svarande

Mycket dåligt»3 12%
Ganska dåligt»9 36%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»4 16%
Gjorde den ej»1

Genomsnitt: 2.56

Inlämning 3
25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»9 37%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»3 12%
Gjorde den ej»1

Genomsnitt: 2.58

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»9 33%

Genomsnitt: 3.29

- Inga gamla tentor» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»5 19%
Ganska bra»7 26%
Mycket bra»9 34%
Har ej sökt hjälp»4 15%

Genomsnitt: 3.38

- Möjligheten fanns men, läraren verkar inte ta en på allvar när man ställer frågor.» (?) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- svårt att få svar av läraren» (Ganska dåliga)
- Det var inga problem att fråga doktoranden eller labbhandledare saker men nör man pratade med föreläsaren så blev man bemött på ett arrogant sett. Det kunde vara iform av ett skratt eller en kommentar som "de där gjorde vi ju på labben...". » (Ganska dåliga)
- Hade svårt att kommunicera med läraren då man fick känslan av att man blev "dumförklarad" när man försökte förstå vad han menade.» (Ganska dåliga)
- Vid frågor till föreläsaren kunde svaren bli nedvärderande. Kände sig riktig dålig» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kanske man fick lite för gåtfulla svar ibland, David hade höll en bättre nivå här, avslöjade inte för mycket men ändå såpass mycket att man kunde komma någon vart.» (Ganska bra)
- Tack david» (Mycket bra)
- Uppskattar handledningstillfällena och både David och Alexander är hjälpsamma och intresserade!» (Mycket bra)
- Speciellt stort tack till David Steen som varit oerhört hjälpsam!» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»19 70%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.81

- Borde nog samarbetat mer.» (Ganska bra)
- Som vanligt!» (Mycket bra)
- Hade aldrig klarat inlämningsuppgifterna annars.» (Mycket bra)
- Som vanligt det som är kärnan och det viktigaste i kurserna» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 11%
Hög»10 37%
För hög»14 51%

Genomsnitt: 4.4

- Men jag gjorde inte en enda övningsuppgift iofs.» (Lagom)
- Man fick alltid prioritera bort Högfrekvensen för att man var tvungen att sitta med inlämningsuppgifterna i denna. » (För hög)
- inlämningsuppgifter tog för mkt tid » (För hög)
- Lägg mindre tid på inlämningsuppgifter!» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 7%
Hög»16 59%
För hög»9 33%

Genomsnitt: 4.25

- Beror helt på vilken kurs man valt tillsammans med elteknik.» (Lagom)
- Men jag läste inte bara enligt årskursen.» (Hög)
- Läste 3 kurser.» (För hög)
- Han inte med högfrekvensen alls. tar den något annat år. all tid försvann på eltekniken» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Dåligt»3 11%
Godkänt»9 33%
Gott»9 33%
Mycket gott»3 11%

Genomsnitt: 3.22

- Har varit helt inställd på att läsa elkraft sen jag börja. Nu har jag dessvärre byt inriktning helt med tanke på att den förberedande kurs som ändå elteknik är har haft en så dålig uppbyggnad. Kommer med största sannolikhet inte läsa detta master program trots att jag anser själva ämnet vara intressant och roligt» (Mycket dåligt)
- Framförallt för att innehållet i kursen är väldigt intressant. » (Godkänt)
- Intressant kurs men inlämningsuppgifterna, vars tanke är väldigt god, drog ner det totala betyget. Att lämna in alla uppgifter och sen gå på munta fungerade inte alls bra. Om man gjorde ett misstag i början av kursen fick man inte chansen att visa det sen utan man gick in på muntan och hade inte en chans att förbättra sitt betyg. Det hela blev inte bättre av inkonsekvent bedömning av uppgifterna. Hur kan en uppgift få 4.5 och en annan 3 när dom är identiska? Väldigt tråkigt då det påverkar slutbetyget i kursen och kraven på tentan blir väldigt extrema då. Istället borde uppgifterna bedömmas som godkänt eller icke godkänt och sen får tentan avgöra betyget.» (Godkänt)
- Kursen ökar förståelsen ytterligare för el. Speciellt lär man sig växelström bättre än i tidigare kurser.» (Gott)
- Slutbetyget bestämms på ett egendomligt sätt. Det är alltså möjligt att få femma på inlämningarna och femma på tentan utan att få femma på kursen totalt sett.» (Gott)
- Kul kurs! Kanske lite för mycket tid på inlämningsuppgifterna dock de där 30 timmarna är nog lite i minsta laget.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan»
- Inlämningsuppgifterna var lärorika men lite välomfattande och tidskrävande.»
- Inlämningsuppgifterna var bra.»
- Att det skickas runt fysiska föremål så som t.ex. elmotorer under föreläsningarna är bra!»
- Kursens struktur, och inlämningsuppgifterna.»
- inget»
- Duggan»
- Övningsledaren.»
- David var bra»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det känns som att betyget från inlämningsuppgifterna varierade väldigt mellan olika grupper trots samma lösningar. Någon form av mall vid betygsättningen vore bra!»
- Inlämningsuppgifterna ska vara lättare, eller så ska man få mer poäng på dom.»
- Inte lika omfattande inlämningsuppgifter.»
- Tentan»
- Ge labbhandledarna bättre koll!»
- Inlämningsuppgifterna, kanske inte uppgifterna i sig för man lärde sig mycket på dem, men betygsättandet på dem. Känns även som att kursen skulle behöva en liten ansiktslyftning.»
- Godkänt / Icke godkänt på inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifterna, Rättningen av dem var inkonsekvent och de tog för mycket tid!»
- Inlämningsuppgifterna tar för mycket tid. Helt orimligt i förhållande till poängen. Mycket dåligt upplägg. Tänk till nästa gång:)»
- Att man ska få ha med sig den stora miniräknaren som har stöd för räkning med komplexa tal. La säkert 30 min extra på tentan pga den lilla räknaren.»
- Inlämningarna kanske kan vara flera men lite mindre i omfattning så att det inte blir så mycket på en gång.»
- Belastningen av obligatoriska moment.»
- Inlämningarna. rättningen av det. betygsystemet. är det rimligt att några får 4:a vid 27 poäng och andra inte ens kan erhålla 5:a på tentamen. Inlämningsuppgifterna borde redovisas en åt gången efter inlämning. Går inte att ha en uppfattning om alla inlämningar samtidigt när man får frågor som hoppar fram och tillbaka under redovisning. »
- byt system på inlämningsuppgifterna» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

21. Övriga kommentarer

- Jag trodde att tanken med den muntliga redovisningen var att man skulle kunna förklara sina fel man gjort och på så sätt höja de betyg som sattes. När man väl var där kändes de som att allt var betygsatt i förväg och man fick inget gehör på de man sa. Kan man förklara sin fel så har man ju, enligt min mening, lärt sig uppgiften och då borde inte ens gammla fel ligga en till last. Vad är poängen med att ha en muntlig redovisningen om allt redan är bestämt? En annan aspekt är de att om man inte fick tillräckligt bra betyg på inlämningarna så spelade det ingen roll om man maxade tentan, högsta betyg gick ändå inte att få i kursen och det kan vara väldigt omotiverande. »
- Kursen behöver nog struktureras om lite med poäng och moment under kursens gång.»


Kursutvärderingssystem från