ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-2 Elektromagnetiska fält, EEM015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-22
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Inskrivningår

39 svarande

2008 eller senare»33 84%
2007 eller tidigare»6 15%

Genomsnitt: 1.15


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta den genomsnittliga tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»7 17%
Cirka 20 timmar»10 25%
Cirka 25 timmar»12 30%
Cirka 30 timmar»6 15%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 2.74

- Om man fördelar timmarna jämnt. Jag la betydligt mer tid i slutet. Jag hade gärna lagt mer tid, men miljö- och elteknik åt upp all tid som fanns.» (Högst 15 timmar)
- mycket att göra» (Minst 35 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»5 12%
75%»9 23%
100%»24 61%

Genomsnitt: 4.43

- Inte sista veckan, kändes inte som det skulle ge något.» (75%)
- Har inte varit på alla övningar.» (75%)
- Missat en eller två föreläsningar och lika många övningar» (100%)
- typ 90-95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 30%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 38%

Genomsnitt: 2.74

- Lägger aldrig ner mycket tankar på målen » (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är otydliga i vad som är kunskaper för godkänt och överbetyg. » (Målen är svåra att förstå)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 86%
Nej, målen är för högt ställda»4 13%

Genomsnitt: 2.13

- Målen är kanske rimliga men inom ramen för målen trycker man in så mycket är kursen borde omfatta fler påäng» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»6 16%
Ja, i hög grad»15 41%
Vet ej/har inte examinerats än»14 38%

Genomsnitt: 3.16


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»20 52%
Mycket stor»16 42%

Genomsnitt: 3.34

- Då jag inte lärt mig så mkt pga för lite egen insatts är frågan irrelevant.» (Ganska stor)
- Mycket teoretiskt, inte så många exempel. Utan övningarna hade det varit omöjligt.» (Ganska stor)
- Rylander har varit lysande medans övningsledarna varit under all kritik.» (Ganska stor)
- Tycker övningarna kunde innehålla mer förståelse och inte enbart räkning på tavla.» (Ganska stor)
- Mycket teori och för lite lösta exempel.» (Ganska stor)
- Övningarna ger väldigt mycket. Ett måste i denna kursen.» (Mycket stor)
- Speciellt övningar» (Mycket stor)
- Mkt bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Bra att ni poängterade att räkneövningarna var viktiga, fortsätt med det! Och att man ska arbeta under hela läsperioden och inte enbart sista veckan.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»6 15%
Ganska liten»9 23%
Ganska stor»17 43%
Mycket stor»7 17%

Genomsnitt: 2.64

- Inte köpt boken» (Mycket liten)
- Jag har tyvärr inte haft tid att räkna/läsa så mycket. Annars hade det varit till större nytta.» (Ganska liten)
- Ej använt kursbok, men har använt de olika häftena» (Ganska liten)
- värdelös bok.» (Ganska liten)
- Cheng har ej använts särskilt mycket. All fokus hamnar på häftet med teoriuppgifter och anteckningar från föreläsningar.» (Ganska stor)
- Beta, formelsamlingen, exempelsamlingen och lösningsförslag är det enda jag har använt.» (Ganska stor)
- Bra bok» (Ganska stor)
- Öppnade inte boken en enda gång» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»10 25%
Ganska bra»18 46%
Mycket bra»11 28%

Genomsnitt: 3.02

- Borde vara fler gamla tentor på kurshemsidan. Lösningsförslagen från övningarna måste komma upp mycket snabbare för att underlätta självstudier.» (Ganska dåligt)
- Det tog ganska lång tid innan lösningar etc. fanns på kurshemsidan. » (Ganska dåligt)
- Tog lång tid innan lösningar och dylikt kom upp på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- info kom sent och inte tillräckligt för förståelse» (Ganska dåligt)
- Inte använt så mycket.» (Ganska bra)
- Tog lite väl lång tid innan lösningarna till övningarna hamnade på kurshemsidan» (Ganska bra)
- lösningar till tentan kom upp sent.» (Ganska bra)
- Bra att Marie lade ut lösningsförslag!» (Mycket bra)

10. Hur har föreläsningarna fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 44%
Mycket bra»21 55%

Genomsnitt: 3.55

- Mycket teori, hade gärna sett mer exempellösningar.» (Ganska bra)
- Tycker att Tommas har varit lite slarvig med tiden. Väldigt många föreläsningar drar över tiden.» (Ganska bra)
- Kunde varit mer exempel på föreläsningarna. väldigt teoretiskt och mycket formler.» (Ganska bra)
- Mycket duktig föreläsare, dock alldeles för mycket OH-bilder » (Ganska bra)
- Använd inte overhead. Lär sig dåligt på det då man inte skriver. Bättre att köra på tavlan.» (Ganska bra)
- Vad är godkäntnivå och överbetyg på föreläsningarna?» (Ganska bra)
- gärna mer exempel på liknande tentauppgifter» (Ganska bra)
- Rylander är mycket bra.» (Mycket bra)
- Thomas är en mycket duktig föreläsare. Tar sig tid och går igenom viktiga saker. Dessutom mycket pedagogisk.» (Mycket bra)

11. Hur har övningarna fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 18%
Ganska bra»21 55%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 3

- Övningsledarna har inte kunnat svara på frågor utan mer redovisat facit. » (Mycket dåligt)
- Varför får man ingen tid att arbeta själv och ställa frågor?» (Ganska dåligt)
- Inte fullt så pålästa övningsledare som i t.ex. matten, däremot har övningarna varit nödvändiga för att kunna lära sig lösa uppgifter.» (Ganska dåligt)
- Ingen av övningsledarna kunde i större utsträckning svara på frågor. Kändes som att de räknade saker de inte förstod. Dessutom fick man ofta fel svar om man frågade någon av dem till skillnad från att fråga Rylander» (Ganska dåligt)
- Hade gärna sett att rylander höll i någon form av övning, då övningsledarna inte alltid har tillräckligt mycket kunskap.» (Ganska dåligt)
- Varför ska vi ha övningar när de bara är föreläsningar i halverad grupp?» (Ganska dåligt)
- För lite egen räkning.» (Ganska dåligt)
- Det var lite förvirrande i början att det inte gavs någon egen tid att räkna på övningarna, men det blev bättre när man kom in i det. Thomas var mycket bra.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om man hade fått räknat mer själv.» (Ganska bra)
- övningarna har varit okej men det finns rum för förbättring.» (Ganska bra)
- Marie har oftast haft bra övningar. Jag var endast på Thomas övning en gång och då kändes han dåligt påläst» (Ganska bra)
- Får gärna vara lite mer beredda på frågor angående vissa uppgifter, i början så kom det vissa självklara frågor och det var sällan övningsledarna kunde svara tydligt. Blev bättre mot slutet dock.» (Ganska bra)
- Övningsledarna har varit suveräna» (Mycket bra)
- bra som komplement till undervisningen» (Mycket bra)

12. Hur har följande moment fungerat:

Matrisfråga

- Laboration A ger mycket med sina förberedande uppgifter. Labb B kändes bara onödig»
- Mycket bra laborationer. Bra med grundlig koll av ens lösningar (Rylander) så man vet att man faktiskt kan teorin bakom det när man börjar arbeta med det, så kan man fokusera på själva uppgiften. Skönt att få göra en lab på egen hand, på den tid man vill, när man vill. Skönt att slippa stressen.»
- Datalaborationen var under all kritik då vi fick sitta å vänta på hjälp i över 1h och 20min när handledaren var hos samma personer under denna tid. detta är mycket dåligt då programmet är nytt för många av oss!!!!»
- Olyckligt med annan version av Comsol i datorsalarna som vi inte gått igenom. När vi väl fått genomgång fungerade programmet ändå inte, var väldigt buggigt och betedde sig lite som det ville. Vad som skulle stå i den rapport vi skulle sammanställa var mycket diffust. Det var svårt att veta vad som skulle bedömas. »
- Labb B känns onödig då det väsentliga låg i att använda comsol mer vilket vi redan gjort i labb A.»
- Väldigt långa väntetider på lab A. Lab B var mycket intressant»
- Labb B var helt onödig. Lärde sig inget nytt. Mesta tiden gick åt till att gå runt buggar i comsol. Hade vart bättre och gjort liknande labb 1 fast för magnetfält/elektrodynamik»
- I laberation A så stannade föreläsaren hos en grupp i över 1h! Då ingen annan grupp fick hjälp, när han väll va klar hos den gruppen gick han ut till en annan sal, sen kom han in igen och va hos samma grupp i en 30min till utan att hjälpa någon annan grupp.»
- Har inte hunnit göra klart labb B, pga otydligheter i laborationshandledningen (mikrofonen)»
- Har gjort labbarna tidigare, läste om kursen.»
- inte bra att det inte va förberett med rätt program i första. i laboration B var det svårt att förstå vad som skulle stå i rapporten»
- Lite dåligt med handledare ibland»
- Programmet vi jobbar i är retarderat om ni ursäktar språket»
- Ej gjort lab B än dock.»

Hur fungerade laboration A?
38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 7%
Okey»7 18%
Ganska bra»15 39%
Mycket bra»12 31%

Genomsnitt: 3.89

Hur fungerade laboration B?
38 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»6 15%
Okey»7 18%
Ganska bra»14 36%
Mycket bra»8 21%

Genomsnitt: 3.47

Hur fungerade laborationshandledningen?
37 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»6 16%
Okey»8 21%
Ganska bra»14 37%
Mycket bra»6 16%

Genomsnitt: 3.37

Hur fungerade examinationen?
34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Okey»10 29%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»8 23%

Genomsnitt: 3.82

13. Hur tycker du kursens upplägg/struktur har fungerat?

Övningsexempel utan lösningar, teoriuppgifter, inga veckopm med rekommenderade uppgifter etc.

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»10 25%
Ganska bra»23 58%
Mycket bra»6 15%

Genomsnitt: 2.89

- Bättre med lösnigar och uppgifter per vecka» (Ganska dåligt)
- borde finnas lösningar! Då det är svårt att veta om svaren man har är romliga eller inte.» (Ganska dåligt)
- Jag hade hellre sett tydliga övningsuppgifter som man ska göra varje vecka, vet att det står i övningshäftet längst bak men det fick man leta upp själv och där finns inga lösningar. Teoriuppgifterna är bra och kul att man får såpass mycket poäng för dom. » (Ganska dåligt)
- Hade vart bra med veckoPM.» (Ganska dåligt)
- Det är förbannat mycket inbakat i denna 7,5 p kurs!» (Ganska dåligt)
- Vi borde fått lösningar till övningsuppg. direkt.» (Ganska bra)
- Skulle vilja ha mer struktur med vad man rekommenderas göra veckovis.» (Ganska bra)
- Allt fungerade mycket bra förutom att det kunde dröja innan lösningar till övningarna kom upp.» (Ganska bra)
- Önskemål om veckoplanering, svårt att veta vilka uppgifter de olika föreläsningarna behandlar. Tydligare koppling mellan uppgifter och föreläsningar» (Ganska bra)
- gillar labben och den personliga konsultationen.» (Mycket bra)

14. Hur har det funkat med SI?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»17 60%
Mycket bra»8 28%

Genomsnitt: 3.14

- Gick bara på en och den var inte så lärorik, det var någon gång mitt i kursen.» (?)
- Har inte varit på SI men av erfarenhet från andra kurser känns det inte som de tillför studierna särskilt mycket» (Ganska dåligt)
- Har bara deltagit två gånger.» (Ganska bra)
- Har endast gått på en och den var helt ok.» (Ganska bra)
- Var aldrig där» (Ganska bra)
- Gick inte på så många.» (Ganska bra)
- Dålig närvaro men SI-ledarna skötte sig bra» (Ganska bra)
- Jättebra SI-ledare» (Mycket bra)
- Jag har tyvärr inte haft tid att gå på så många pass. SI-ledarna är genomgående i alla kurser de absolut bästa jag haft.» (Mycket bra)
- Jag har inte deltagit så jag kan inte riktigt svara på de.» (Mycket bra)
- har inte varit där» (Mycket bra)

15. Om du inte gick på SI:n, vad skulle få dig att gå dit?

26 svarande

Fokus på studieteknik»0 0%
Fler tentauppgifter»8 30%
Mer fokus på teori»2 7%
Inget av ovanstående»16 61%

Genomsnitt: 3.3

- Fika varje gång:) /kråkan» (?)
- Bättre tid i schemat.» (?)
- Samt om föreläsaren pushade på lite extra om det och kvalitén på SIn gick upp, så att de blev ungefär som räkneövningarna (samma svårighetsgrad) men som en liten repetition och mer individuellt arbete.» (Fler tentauppgifter)
- Tycker det tar för mycket tid gentemot hur mycket det ger. Däremot har ledarna fått mycket credd från de som gick dit.» (Inget av ovanstående)
- 13 extra timmar på dygnet hade varit götta.» (Inget av ovanstående)
- Hade väldigt pressat schema den läsperioden. Hann ej gå, tyvärr» (Inget av ovanstående)
- Inte ha det klockan 8 på morgonen.» (Inget av ovanstående)
- bättre tider. 08.00 klarar jag inte gå upp till tyvärr, särskilt om man bor lite längre bort» (Inget av ovanstående)

16. Skulle du vilja ha dugga/inlämningsuppgifter/quis i kursen?

Kommentera gärna!

38 svarande

Ja»22 57%
Nej»16 42%

Genomsnitt: 1.42

- Bra med halvtidspress också» (Ja)
- Hade varit skönt med någon koll halvvägs så man vet ungefär vilken typ av uppgifter man kan förvänta sig.» (Ja)
- Vore bra att ha något så man kan se hur man ligger till.» (Ja)
- Dugga är ett effektivt sätt att få igång alla, speciellt om man har flera stycken.» (Ja)
- en dugga hade varit bra » (Ja)
- Alltid bra med dugga :)» (Ja)
- dugga» (Ja)
- I och med att kursen är så pass svår hade det varit bra ifall man kunde få med sig lite bonuspoäng till tentan och man blir dessutom mer motiverad till att börja plugga tidigare än tentaveckan.» (Ja)
- Lättare att följa med hela vägen då det finns del mål i kursen som duggor. och det känns bättre inför tentan om man kan få ha med sig några extra poäng» (Ja)
- det skulle nog passa bra» (Ja)
- En dugga mitt i kursen hade varit bra för att stämma av hur mycket man kan samt eventuella bonuspoäng, behöver ej vara många men en 5 st som max kanske. Vilket skulle göra att om man gick på alla övningar, fick max på duggan och lärde sig teoriuppgifterna så var man i princip godkänd. Det skulle troligtvis fungera hyfsat bra och samt aktivera folk tidigt i kursen.» (Ja)
- Tror inte det hade påverkat kursen något nämnvärt» (Nej)
- Tycker upplägget är bra. Att samla bonuspoäng till tentan känns överflödigt då man ändå skall kunna uppgifterna vid kursens slut.» (Nej)
- Eftersom kursen är så omfattande kanske man skulle ha en mittterminstenta.» (Nej)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 25%
Mycket bra»23 58%
Har ej sökt hjälp»5 12%

Genomsnitt: 3.79

- Jag uppskattar att det har gått lätt att få komma och ställa frågor utöver undervisningstid. » (Ganska bra)
- Övningsledarna hjälper alltid om man kommer förbi deras kontor med frågor» (Mycket bra)
- Det har alltid varit okej att fråga föreläsare eller övningsledare även utanför undervisningstid.» (Mycket bra)
- Rylander var mycket hjälpsam vad gäller att svara på frågor. Man fick inte sällan en tankeställare efter att sökt hjälpt. Mycket uppskattad engagemang. » (Mycket bra)
- Kändes bra att gå och fråga övningsledarna om hjälp» (Mycket bra)
- Rylander var oftast tillgänglig på sitt kontor och svarade oftast mkt bra på frågorna. Detta gäller även övningsledarna» (Mycket bra)
- Väldigt bra och det nämndes ofta att era dörrar var öppna för funderingar och frågor, fortsätt så!» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 38%
Mycket bra»23 58%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.64

- förutom inom kompiskretsen» (Har ej sökt samarbete)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 38%
Hög»18 46%
För hög»6 15%

Genomsnitt: 3.76

- Det är egentligen inte denna kurs som tar för mycket tid, utan miljö- och elteknik.» (Lagom)
- Lagom i en kurs som ska vara "lite svårare" än de andra.» (Lagom)
- svårt att kommentera då man inte vet hur mkt man behöver plugga föränn i efterhand» (Hög)
- näst intill för hög» (Hög)
- Vi läser andra kurser också inte bara elfält» (För hög)
- Väldigt hög» (För hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»18 46%
Hög»14 35%
För hög»6 15%

Genomsnitt: 3.64

- Bra period att ha miljökursen i då man slipper 2 tentor under tentaveckan.» (Lagom)
- lagom till hög» (Hög)
- Elfälten kanske bör läggas samtidigt som en lättare kurs. Båda kurserna fungerar väldigt bra. Men både kräver mycket, framför allt elfälten. » (För hög)
- Sjukligt hög arbetsbelastning som i flera exempel lett till hjärtklappning, sömnstörningar och andra stresssymptom bland studenterna i klassen.» (För hög)
- för mycket med ett stort projekt och el-fält» (För hög)

21. Om du hoppade av kursen, vad var anledningen?


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»9 23%
Gott»18 47%
Mycket gott»9 23%

Genomsnitt: 3.89

- Oklart vad man ska kunna. Jag hade gärna haft preciserade sidor i kursboken plus kompletterande häften. Jättedåligt att en kurs med så mycket räkning inte har egna arbetstillfällen där man kan ställa frågor, bättring! » (Dåligt)
- Det är så mycket fokus på detaljer att man mister förståelsen. » (Dåligt)
- Föreläsningarna har varit bra men återkopplingen på övningarna har fungerat mindre bra. Många uppgifter kopplar dåligt till innehållet i föreläsningarna.» (Godkänt)
- Mycket bra och intressant kurs som kräver en del av studenten.» (Gott)
- Föreläsningarna/Föreläsaren: Mycket gott + Övningarna: Godänkt = Gott» (Gott)
- Thomas är en mycket duktig föreläsare, enormt kunnig inom sitt område.» (Gott)
- Riktigt rolig kurs. Thomas Rylander fruktansvärt bra föreläsare. » (Mycket gott)
- Bra Lärare, lätt att fråga, tydliga svar.» (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren och kvinnlig övningsledare»
- Övningarna»
- Bra föreläsningar, bra upplägg på övningarna»
- Laborationsupplägget.»
- Övnigsledarna och Teoriuppgifterna»
- Rylander. Mer exempel på föreläsningarna.»
- Thomas Rylander och även Marie Ström som bidrar med viljan att lära oss något !!»
- Thomas bör fortsätta som föreläsare och övningsledarna får gärna vara de samma. Upplägget på föreläsningarna var också bra.»
- Rylander! Laborationernas utformande.»
- Övniongar»
- labben»
- Thomas»
- Att det räknas på tavlan på övningarna även i fortsättningen.»
- Rylander»
- Verklighets anknytningarna under föreläsningarna som underlättar väldigt mycket. Inledningen i kursen som var mycket bra och gjorde så man kom igång lätt, bra upplägg med de olika momenten i kursen också. Lättillgängligheten för att ställa frågor.»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Dugga»
- Laborationen»
- Bättre förberedelser på vissa övningsuppgifter på övningarna»
- Övningarna!»
- Hade gärna sett lite annat upplägg med övningsuppgifterna»
- Bättre övningsledare»
- Hjälplärare Tomas Bengtsson, kändes som han bidrog med mindre engagemang till kursen. Kändes som att han var där bara för att han var tvungen.»
- Upplägget på laborationen.»
- Övningarna/Övningsledarna»
- Labbdelen»
- En dugga eller inlämningsuppgift som ger bonuspoäng på tentan och att man ska få använda formelbladet på hela tentan, alltså även teoriuppgiften. Som det är nu vill man bara memorera de 13 bevisen och struntar mer eller mindre i hur man kommer fram till de olika slutsatserna. Får man ha formelbladet så kan man klara uppgiften även om man inte läst igenom de olika bevisen X antal gånger. Antar att syftet är att man ska förstå sambanden och inte bara kunna rabbla de utantill. »
- Man borde inför duggor. Labbledaren ska inte vara vid en grupp över 1h!!!»
- mer eget räknande på övningarna»
- Se över om detaljerna verkligen är viktigare än hförståelsen och helheten. Annars blir det som kretsanalysen var förr.»
- Den svårare labben med mikrofon bör tas bort (den var svårare än de andra).»
- In med en dugga»
- Lite mer insatta övningsledare och en eventuell dugga i kursen.»

25. Övriga kommentarer

- Thomas Rylander gjorde kursen riktigt intressant.»
- 2 viktigaste sakerna att ta upp här är labbdel B som måste göras om och att arbetsbelastningen på perioden måste sänkas för att förhindra allvarliga hälsoeffekter bland studenterna. »
- Det är absolut inte okej att systematiskt dra över tiden på varenda föreläsning. Det är ytterst respektlöst mot studenterna!»


Kursutvärderingssystem från