ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 HT - Industriell Ekonomi och Samhällsutveckling Z3, TEK070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-02-05
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Först och främst, projekt-PM"et var horribelt. Man ska inte behöva 4-6 timmar föreläsning från läraren om ett projekt-PM för att överhuvudtaget komma igång - Lite mera information i PM"et hade gjort susen. Som grädde på moset så smet Kaj och Ilona till Hong-Kong i två veckor ganska kort tid efter att projekt-PM"et delats ut, och slutade svara på mail. Utan att informera någon. Så projektet, 25% av kursbetyget, gick inte att börja på förrän framåt läsvecka 4.»
- Projektet var väldigt flummigt och otydligt.....»
- Otroligt svårt att orientera sig bland föreläsningsfiler och inlämningsdatum som gömmer sig i Schema-länken.»
- svårt att föstå vad som var meningen med kursen»
- Kan förbättra och förtydliga det mesta där. Kurshemsidan har varit rörig och det känns som saker bytt plats lite då och då»
- Projekt-PM var inte tillräckligt för att kunna starta med projektet, utan man var tvungen att vänta till ca LV4 för projektseminariet för att kunna dra igång.»
- I kursPM var inte alla datum satta. Vilket gav studenten svårt att planera sin studietid. Kurshemsidan var dubletter av vissa saker man skulle anmäla sig till, alltså ingen klarhet. ProjektPM beskrev väldigt dåligt vad projektet skulle handla om. Mycket rörigt»
- Kurs-PM: utgjordes av kurshemsidan: Det var smart att använda funktionen för schema men det var väldigt rörigt då några saker var schemalagda på varenda dag och lite här och där, t ex att anmälan till projektgrupper skulle ske. Projekt-PM: Var väldigt undermåligt och diffust, mer än halva tiden gick åt till att förstå vad projektet gick ut på.»
- Projekt-PM var otydligt. Det var i allmänhet svårt att förstå vad man skulle göra i projektet. Efter diverse frågestunder verkar vi dock ha begripit vad som önskats få av oss studenter då slutbetyget åtminstone var godkänt!»
- Projekt-PM var väldigt otydligt till en början. Tycker att man kunde lagt ut ett par exempel arbeten hur man hade tänkt sig att arbetet skulle bli.»
- Projktupplägget kunde varit mycket tydligare. »

Kurs-PM
27 svarande

- -»6 22%
2 7%
OK»17 62%
1 3%
++»1 3%

Genomsnitt: 2.59

Kurshemsidan
27 svarande

- -»1 3%
5 18%
OK»13 48%
7 25%
++»1 3%

Genomsnitt: 3.07

Projekt-PM
27 svarande

- -»11 40%
7 25%
OK»6 22%
3 11%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.03

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Globala förkastningar var rolig att läsa, men jag ser inte varför den ska vara med i kursen. Det räcker med att Jan har sina föreläsningar.»
- Köpte bara "Industriell ekonomi"»
- Den gula boken var faktiskt intressant. Nackdelen var att den kostade en del. Får se om jag kommer använda den något mer i fortsättningen. Fotograferade endast av den gröna bokens uppgifter vilket var smidigt. Svårt dock att veta om man skulle räkna på uppgifter från övningsboken eller om man skulle gå på gamla duggor.»
- Har inte använt ö-boken»

Industriell ekonomi, Magnus Aniander et al.
26 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»10 38%
12 46%
++»3 11%

Genomsnitt: 3.65

Globala förkastningar, Jan Jörnmark, Lennart Ramberg
24 svarande

- -»1 4%
7 29%
OK»6 25%
7 29%
++»3 12%

Genomsnitt: 3.16

Industriell ekonomi - Övningsbok, Fredrik Gessler et al.
25 svarande

- -»2 8%
2 8%
OK»12 48%
8 32%
++»1 4%

Genomsnitt: 3.16

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Ganska stor brist hos Kaj att inte svara på mail med frågor om hemtentan. Både jag och en kompis upplevde detta. Det känns lite som att man kastar uppgifter på folk men själv sitter hemma och latar sig. Sen vet jag såklart inte vad han har sysslat med. Men om man delar ut en hemtenta så bör man ju rimligtvis svara på mail om den. Han är dock fortfarande OK för att han var en ganska bra föreläsare.»
- Kaj, Ilona och Erik var hyfsade. Oradas föreläsning var rejält virrig. Jan Jörnmark var otroligt intressant.»
- Heja Kaj!!!! Ilona var förvirrande. Likaså Oada och Erik. »
- Kaj är inte så duktig på att svara på mail.»
- Orada var tyvärr ingen bra föreläsare»
- Kaj: Roligt och någorlunda intressant. Mysfarbror(?). Inställningen till duggan kändes annorlunda. Den framställdes som superenkel men innehåll tokmycket! sammanfattningsvis fick man i alla fall lärt sig en del. Ilona: Intressanta ämnen som diskuterades. Det som var oklart var dock projektet vilket vi troligtvis(?) lyckades lista ut vad vi skulle göra med. Jan: Underhållande och intressant att lyssna på. Efteråt kunde man dock sätta sig och fundera på vad det han sa egentligen hade med kursen att göra? Orada: Tycker det var oklart vad syftet med den här föreläsningen egentligen var. Undra om jag fattade tentauppgiften som refererade till hennes föreläsning på rätt sätt? Efter att ha googlat på prisoner"s dilemma fick jag en bättre bild av vad jag tror hon ville ha sagt.»
- Gästföreläsningen gav mig ingenting. Jag varken hörde något eller förstog vad hon ville säga. Och jag hade ändå läst det förberedande materialet och var kvar under hela föreläsningen.»

Föreläsare, Kaj Suneson
27 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»6 22%
15 55%
++»6 22%

Genomsnitt: 4

Föreläsare Handledare, Ilona Heldal
27 svarande

- -»9 33%
8 29%
OK»8 29%
2 7%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.11

Föreläsare, Jan Jörnmark
26 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»5 19%
11 42%
++»9 34%

Genomsnitt: 4.07

Gästföreläsare, Orada Teppayayon
27 svarande

- -»9 33%
11 40%
OK»5 18%
2 7%
++»0 0%

Genomsnitt: 2

Föreläsare, Erik Bohlin
25 svarande

- -»0 0%
3 12%
OK»19 76%
3 12%
++»0 0%

Genomsnitt: 3

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Som nämnt ovan angående informationen, projektet hanterades rejält dåligt. Själva idén var intressant, men herregud. 25% av kursbetyget, ett intetsägande projektPM som vi måste ha 4-6 timmar föreläsning om för att överhuvudtaget komma igång med, och detta i läsvecka fyra efter att Ilona smitit till Hong-Kong i två veckor och inte svarat på mail.»
- Flummigt projekt, som vi fick aldeles för sent in i kursen»
- Tycker det har varit lite rörig, vill ha lite mer struktur»
- Projektet var mycket intressant när man väl satte sig in i det. Riktigt svårt dock att veta vad man skulle göra. Man var hela tiden rädd för att det man skrivit inte skulle hålla måttet och vara något annat än vad som förväntats.»
- Projektet var väldigt flummigt»
- Det var svårt att höra vad Ilona sa och samtidigt mycket rörigt.»

Föreläsningar - Industriell ekonomi
27 svarande

- -»0 0%
2 7%
OK»9 33%
11 40%
++»5 18%

Genomsnitt: 3.7

Föreläsningar - Samhällsutveckling
27 svarande

- -»1 3%
6 22%
OK»11 40%
8 29%
++»1 3%

Genomsnitt: 3.07

Projekt
26 svarande

- -»7 26%
11 42%
OK»5 19%
3 11%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.15

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Projektet borde introducerats tidigare»
- Jag blev lite osäker om jag skulle sätta långsamt lr snabbt på projektet. Det tog evigheter innan vi fick information om det, lagom tills allt annat skulle göras. Och sen va det bara tjoffs så skulle det vara inne»
- Den var ojämn som bara den. Istället för att gå omkring och inte ha nåt att göra i fem veckor och sedan göra allt på de sista tre veckorna + en vecka efter, kan man starta projektet lite tidigare eller lägga duggan mycket tidigare.»
- Projektet drog igång för sent i kursen och tempot blev därmed för snabbt.»
- Projektet måste tidigareläggas. Känns inte som man gör något vettigt fram tills de sista 2 veckorna då det blir för mycket. För man har ju fler kurser och alla har det lite tyngre i slutet, men detta var inte uppdelat bra alls »
- Projektet hanns med, men det fanns så mycket tid, så varför trycka ihop allt på slutet?»
- Skulle dock rekommendera en tidigare introduktion av projektet utan att förstora dess omfattning(!).»
- Projektet delades ut väldigt sent i kursen. kändes som man inte hade något att göra tills läsvecka 5. helt värdelöst sätt att använda tiden.»

Föreläsningar
27 svarande

För långsamt»2 7%
Lagom»25 92%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 1.92

Projekt
26 svarande

För långsamt»3 11%
Lagom»17 65%
För snabbt»6 23%

Genomsnitt: 2.11

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen/momenten.

Matrisfråga

- upplägget är bra, men måste strukturera upp bättre med dugga och projekt. Projektet borde ligga tidigare och ge mer information. Den var totalt obefintlig. Kursens gång är obalanserad, bättre att lägga projektet tidigare, blir för mycket med dugga, deadline på projekt några dagar innan tenta veckan, samtidigt som hemtentan kommer ut. katastrofalt»
- Hemtentan är onödigt omfattande.»
- Det finns verkligen ingen anledning till att man först gör ett projekt och sedan en dugga och till sist gör om hela projektet och duggan i en massiv repris där uppgifterna är nästan exakt desamma.»
- Hemtentan är bara "lika mycket arbete" som en salstenta för folk som skjuter upp tentapluggandet till sista minuten - har man hängt med under kursens gång behöver man knappt tentaplugga sista veckan. Situationen kompliceras ytterligare av att hemtentan berör MÅNGA företag, varav en del enklare än andra att skriva om. Som det var nu, så blev båda grupperna för Volvo tagna inom två minuter från dess att vi blev informerade om anmälans existens. För en rättvis tenta så bör alla ha samma förutsättningar - samma företag. Sedan får Kaj och Ilona bita ihop och palla att det är 700 sidor inlämnade tentor om samma företag.»
- Gillade upplägget, men projektet i sig var INTE bra. »
- Hade hellre fått hemtentan tidigare»
- Duggan är orättvis då det handlar om tur..»
- Att ge ut olika duggor är bara dåligt, fixa istället en riktig sal så alla har samma möjlighet att klara sig, chansen att klara sig ska inte bero på vilken dugga man råkar få. Hemtentan kan bli bättre också, en del frågor kändes väldigt onödiga»
- Moment i båda duggan och projektet återfanns i hemtentan, därför skulle det vara bra om man fick tillbaka projektet och duggan före hemtentan så att man inte gör samma fel även på hemtentan.»
- Hemtenta har jag märkt är döden. Svårt dock att se hur man på annat sätt kan examinera detta. Mycket hellre detta än en tenta där man ska fundera... det tar tid!»
- Lite tveksamt att man lägger ut flera olika sorters duggor i en stor hög och så skulle man ta den översta. Såg personligen många som "fuskade" igenom att ta en i mitten av högen för att man tyckte att den dåvarande översta såg svår ut. Är det rättvist?»
- Projektet gav mer inblick i det behandlade företaget, än lärdom i ämnet. Hemtentan tog väldigt lång tid.»
- Tycker examinationsdelarna var helt ok. dock skall det tydligt framgå vad svaren skall innehålla i tesen på hemtentan. Är under all kritik att ge poängavdrag för saker som ej står i tesen.»

Projekt
27 svarande

- -»1 3%
6 22%
OK»13 48%
5 18%
++»2 7%

Genomsnitt: 3.03

Duggan
27 svarande

- -»2 7%
1 3%
OK»15 55%
7 25%
++»2 7%

Genomsnitt: 3.22

Hemtentan
27 svarande

- -»2 7%
8 29%
OK»11 40%
3 11%
++»3 11%

Genomsnitt: 2.88

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken

Matrisfråga

- Fucking hemtenta.»
- Hoppas jag på.»
- Har fått betyget redan»

Betyg
27 svarande

0 0%
11 40%
14 51%
2 7%

Genomsnitt: 2.66

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- upplägget är bra, men måste strukturera upp bättre med dugga och projekt. Projektet borde ligga tidigare och ge mer information. Den var totalt obefintlig. Kursens gång är obalanserad, bättre att lägga projektet tidigare, blir för mycket med dugga, deadline på projekt några dagar innan tenta veckan, samtidigt som hemtentan kommer ut. katastrofalt»
- Informationen angående projektet var under all kritik.»
- Projektet - BÄTTRE PM! Om man inte kan börja på skiten efter att ha fått PM"et i handen så är det något fel. Hemtentan - Samma företag för alla eller salstenta!»
- Allt som hade med shamhällsdelen var otydligt och flummigt.»
- Arbetsbelastningen var väldigt konstig. Ingenting att göra fram till projektet och då blev det väldigt mycket att göra. Introducera projektet tidigare. korta ner deadlinen för hemtentan så vi får jullov samtidigt som alla andra»
- Informationen»
- Timeedit MÅSTE stämma. Det funkar inte annars.»
- Tempot i kursen. Den var inte jämn fördelad någonstans.»
- samhällsdelen»
- Att allt arbete hopade sig på slutet, projektet hade med fördel fått starta i lv1. Hemtentan tog bra mycket längre tid än en vanlig tenta + studietid.»
- Duggan - alla borde ha samma dugga. Min var dessutom bara formelkunskap, den borde testa mer förståelse än att memorera formler Det måste kunna göras tydligare vad projektet går ut på. Det ska inte behövas en extra hel lektion för att förklara detta. Hemtentan var bra men en del frågor kändes lite onödiga/flummiga. Hemtentan kan bli bättre»
- Tydligare projekt-PM. Dra igång projektet tidigare. Mindre omfattande hemtenta, borde snarare vara 9 sidor än 17 sidor.»
- Jag vill ha klara uppgifter, så man vet vad man ska göra. Delar av kursen blev för svår att sätta fingret på vad man skulle göra, därför blev det inte alls så bra som man velat. Ingen som vet vad som var bra eller dåligt egentligen för allt var så oklart, men arbetena man lämnade in kändes verkligen inte bra för en själv. Någon övning i ekkonomidelen hade varit intressant att ha, bättre förståelse också.»
- lägg projektet och duggan tidigare i läsperioden, som det var nu kunde vi inte göra något med det förrän LV3 - LV4.»
- Upplägget av föreläsningar och projekt. Det känns inte som det händer något i kursen de första 3-4 veckorna. Tryck ihop föreläsningarna mer i början så att man får sig en helhets bild. Vi är tekniker och det måste vetas när man kliver in som föreläsare. Vi vet inte hur man tänker när svar inte kan deklareras som en boolean (true/false)! Så därför måste man ge det lite tid i början. Till exempel ge mer skriftliga exempel. För att förbereda inför projektet skulle det vara bra att läsa andra redan gjorda professionella analyser! Det skulle passa bra i början av kursen när man ändå inte gör något som det är nu. »
- Skulle rekommendera en tidigare introduktion av projektet utan att förstora dess omfattning(!). Även en tydligare instruktion om projektet hade varit bra då i alla fall jag tror ni vet vad ni vill att vi ska få ut av kursen! »
- Mer om modellerna.»
- intruktionerna för projektet»
- Information gällande ramverk (som var ett stort fokus i kursen) var närmast obefintlig. Det vore bättre att tillhandahålla skritlig information utöver det som redan nu finns.»
- Ramverken för skrivprocessen var svåra att förstå. Fanns inte bra beskrivigt någonstans i litteraturen. »

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- allt kan sparas om det struktureras om, tidigarelägg projektet, och försök separera projekt med dugga. Gärna duggan några dagar tidigare också.»
- Jörnmarks föreläsningar»
- Jan Jörnmark, Jan Jörnmark och Jan Jörnmark.»
- Ekonomidelen var bra. Lägg gärna mer fokus på den.»
- Upplägget med projekt - dugga - hemtenta funkar, men behöver genomföras bättre.»
- ekonomidelen»
- Jan Jörnmark var riktigt rolig och bra föreläsare»
- Examinationsformen och uppdelningen av den.»
- Kajs föreläsningar.»
- Föreläsningarna»
- Jag känner att det hela har gett mig något, så innehållet i sig är bra! Men använd tiden annorlunda!»
- Jan Jörnmark är intressant, frågan är dock vad som är tänkt att man ska lära sig av honom. Företags historiska utvecklingar är faktiskt också rätt intressant. »
- Jan Jörnmark»
- kalkylberäkningar»
- Räknedelen var bra och välstrukturerad, samt föreläsningarna om globala förkastningar.»
- Kajs föreläsningar var bra!»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Var väldigt spänd på den här kursen och såg fram mot den. Men oerhört besviken.»
- Projektet och hemtentan drar ner betyget rejält.»
- Detta är tyvärr en kurs som jag hade klarat mig utan. Inget ont mot dem som håller i kursen, men jag hade gärna sätt den som valbar i Z.»
- projektet drar ned det...»
- Får mig att inse exakt varför jag inte valde I.»
- Ännu en av dessa flummiga "två-i-en" kurser»
- Som jag nämnt ovan finns det mycket att förbättra. Tycker man ska satsa mer på att få en allmän förståelse för ekonomin än att lära sig massor av olika formler och räknesätt. Ekonomi är trots allt inte Z-ingenjörens huvudspår direkt.»
- Egentligen en viktig kurs men en tendens av flum. Vilket lätt kan ändras på, men klarare frågor och bättre formulerade uppgifter.»
- Oklara kopplingar mellan föreläsningar och projektet.»
- Intressant med en något något annorlunda teknisk(?) kurs på utbildningen. Det här är ju inte riktigt vad man är vad vid...»
- Flummig»
- Kändes ganska oseriös»

Betyg
27 svarande

2 7%
12 44%
9 33%
4 14%
0 0%

Genomsnitt: 2.55

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Både jan och orada var kul och höll ett fint tempo i sina föreläsningar där man aktiverades och hängde med. Jag gillar speciellt oradas övningar. Jan svävade lätt ut i historier utanför kursen, men det var fortfarande mycket intressant och givande»
- JÖRNMARKKKKKK!»
- Heja Kaj! »
- Ingen Hegarty, Snedsböl eller Fredriksson här inte.»
- Oradas lektion vara under all kritik, ilona var ingen bra handledare, förstod inte frågor babblade på med nonsens.»

Föreläsare, Kaj Suneson
26 svarande

Ja»5 19%
Nej»14 53%
Vet ej»7 26%

Genomsnitt: 2.07

Föreläsare, Ilona Heldal
27 svarande

Ja»1 3%
Nej»25 92%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 2

Handledare, Ilona Heldal
26 svarande

Ja»1 3%
Nej»24 92%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 2

Föreläsare, Jan Jörnmark
27 svarande

Ja»8 29%
Nej»11 40%
Vet ej»8 29%

Genomsnitt: 2

Föreläsare, Erik Bohlin
26 svarande

Ja»1 3%
Nej»18 69%
Vet ej»7 26%

Genomsnitt: 2.23

Gästföreläsare, Orada Teppayayon
26 svarande

Ja»2 7%
Nej»19 73%
Vet ej»5 19%

Genomsnitt: 2.11

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Keep up the good work SNZ!! :D»
- Det ser snyggare ut nu»
- SNZ ÄGER! :D»
- <3»Kursutvärderingssystem från