ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i en variabel E, TMV136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-17 - 2008-01-19
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Inskrivnings år

1. Vilket år är du inskriven?*

Om annat än elektro ange då gärna det.

31 svarande

E 07»29 93%
E 06»1 3%
E 05»0 0%
E 04»1 3%
Örivgt»0 0%

Genomsnitt: 1.12


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»6 19%
Cirka 20 timmar»13 41%
Cirka 25 timmar»5 16%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»3 9%

Genomsnitt: 2.51

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»2 6%
75%»6 19%
100%»21 67%

Genomsnitt: 4.48

- Nära nog.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 45%

Genomsnitt: 3

- Ville drog en genomgång av kursmålen på vanlig svenska vilket var lätt att förstå!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»23 82%
Nej, målen är för högt ställda»4 14%

Genomsnitt: 2.1

- Det var roligt att denna kurs innehöll lite mer teori än "inledande matematik" men då är det ju också lite tråkigt om inget sådant prövas på tentan.» (Nej, målen är för lågt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 17%
Ja, i hög grad»15 51%
Vet ej/har inte examinerats än»9 31%

Genomsnitt: 3.13

- ingen teori som sagt» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»12 38%
Ganska stor»12 38%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.64

- Lätt att fatta när läraren går igenom men svårare att räkna själv, för att han visar inte hur han gör under alla delar.» (Mycket liten)
- Ingen bra idé att byta ut räkneövningarna mot laborationer i matlab. Räkneövningarna hade behövts. ...Och kursplaneringen bör hållas, så man slipper hafta igenom halva kursen sista veckorna.» (Ganska liten)
- ganska lätt i början, sedan blev det sjukt svårt i mitten och man tappade bort sig och kom aldrig ikapp» (Ganska liten)
- överlag bra föreläsningar, dock bör Ville ta till sig att det inte är populärt att prata om texas på bekostnad att hamna efter schemat. Han kan ju redan allting i kursen, naturligtvis, men eftersom det är vi som elever som ska lära oss så blir det jobbigt när han pratar bort en massa tid och sedan sätter en väldig fart igenom vissa avsnitt eftersom "vi helt plöstligt ligger efter schemat", nähe, verkligen?» (Mycket stor)

8. Vad tycker du specifikt om planeringen i kursen?

Upplägget på föreläsningar, labbar m.m.

31 svarande

Mycket dålig»3 10%
Dålig»13 46%
Bra»12 42%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.32

- tja, alla har väl haft Ville, se kommentar föregående fråga» (Mycket dålig)
- Man kunde ha lagt mathlabbarna på andra tillfällen, nu försvann ett övningstillfälle varje vecka vilket gjorde att man inte hann räkna lika mycket. Samt att man begränsar genomgångstiden på övningstillfälllena till max en halvtimma. För nu kunde det bli så att läraren gick igenom tal i 1,5 timmar och sedan hade man bara en halv timma på att få hjälp med tal man kört fast på..» (Dålig)
- Blev problem med inställda föreläsningar av nån anledning.» (Dålig)
- dålig tidsplanering av föreläsningarna, kom efter mycket redan första veckan för att sedan stressa igenom de sista veckorna» (Dålig)
- Lite rörigt på föreläsningarna, svårt att hänga med, men jag låg å andra sidan efter schemat nästan hela kursen.» (Dålig)
- Labbarna blev konstiga.» (Dålig)
- Borde vara lite mer strukturerade föreläsningar, hoppar mellan tal lite för mkt. Väldigt undethållande :) Inte lika mkt genomgång på övningstillfällena, då vill jag räkna och ställa frågor» (Bra)
- Kunde hållit fast vid planeringen bättre.» (Bra)
- JObbigt att vi kom efter i början, men de kom vi ju ifatt sen» (Bra)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 22%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»10 32%

Genomsnitt: 3.03

- Boken vi hade är ju näst intill värdelös. Robert A. Adams Calculus.» (Ganska liten)
- gillar Person Böiers bättre, dessutom slipper man ryggskott av att bära på boken =)» (Ganska liten)
- Dålig lärobok.» (Ganska liten)
- Om man fokuserar på inlärning under föreläsningarna så slipper man kanske oläsliga stenciler med exempel på saker vi ska läsa på själva.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»10 32%

Genomsnitt: 3.19

- svårlästa lösningsblad» (Ganska dåligt)
- Se fråga 9. Övrigt bra.» (Ganska dåligt)
- Papprerna vi fick var lite väl kladdiga ibland» (Ganska bra)
- Bra hemsida, uppdaterad ofta, kurspm.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»14 45%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.41

- Eftersom räkneövningarna byttes mot matlab så blev det itne mycket tid till att få hjälp och ställa frågor. Räkneövningarna var dessutom överfulla, det fanns inte sittplatser till alla.» (Ganska dåliga)
- Bra! Ville starka sida är definitivt kontakten med studenterna tycker jag! Alltid gått bra att få svar på frågor etc» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»22 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Det var enda räddningen för att överhuvudtaget klara kursen.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 41%
Hög»16 51%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.64

- Men belastningen var väldigt ojämn. Tempot ökade hastigt mot slutet.» (Lagom)
- Ganska ojämn.» (Lagom)
- Mycket att arbeta sig igenom på kort tid.» (Hög)
- Gick igenom 5 kapitel på en föreläsning, inte konstigt man hamnade efter.» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 25%
Hög»18 58%
För hög»5 16%

Genomsnitt: 3.9


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 12%
Godkänt»16 51%
Gott»9 29%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.29

- Lärde mig inte mycket på lektionerna.» (Dåligt)
- överlag en rolig kurs som kunde ha följt planeringen bättre» (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI, övningstillfällen»
- Si, doughnuts, duggor»
- Kurspm, och uppdaterad hemsida.»
- att kursen ändå innehåller ett visst mått teori, roligt! =) och Ville är ju ganska rolig, men kanske inte alltid så effektiv som sagt...»
- SI»
- Samma upplägg»
- Inte mycket.»
- inget»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Göra om planeringen så den stämmer överens med hur den här kursen brukar läras ut.»
- Planeringen, många blev tappade bort sig under dem två dagar vi gick igenom halva kursen i föreläsningarna.»
- mathlabs tillfällena samt de långa genomgångarna på övningstillfällena.»
- Planering»
- hålla sig till planeringen!»
- Det måste finnas sittplatser till alla under räkneövningarna, nu struntade många att gå dit eftersom man ändå inte kunde sitta och man fick vänta så länge på att kunna ställa frågor. Likaså är det för lite räkneövningar, matlab labbarna tar för mycket tid som kunde använts till handledning. Sen försvinner för mycket tid p.g.a. duggorna så egentligen hade vi ingen möjlighet till handledning.»
- Utdelade material»
- tidsplaneringen, upplägget av föreläsningarna»
- Mindre tid på inledningen om summor och mer på ODE.»
- Bättre planering på laborationer»
- Bättre planering»
- Många saker som t.ex. boken, föreläsningarna och labbarna.»
- bättre planering och visa rätt saker och inte massa annat skit på föreläsningarna»

18. Övriga kommentarer

- Går inte igenom tillräckligt bra på föreläsningarna, många gånger fattar man inget. Hoppar över bitar osv.»

19. Hur tycker du att labbarna har fungerat?

Ex: Handledning, planering, förberedelser m.m.

30 svarande

Mycket dålig»1 3%
Dålig»7 23%
Bra»20 66%
Mycket bra»2 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.76

- Lite kaotiskt.» (Mycket dålig)
- Svårt att få hjälp, efterso handledaren själv inte kunde laben så bra. För få platser på labbarna.» (Dålig)
- svårt att få hjälp/handledning när inte ens handledaren kan svara» (Dålig)
- Det blir lätt så att man bara skriver av någon annan och redovisar. Det var ett stort glapp i kunskakpsnivå mellan den inledande labben och efterföljande labbar kändes det som, fatän jag lade ner väldigt mycket på den både hemma och i skolan, kunde jag inte lösa uppgifterna själv.» (Dålig)
- På tok för många personer på för få datorer» (Dålig)
- Men borde finnas fler platser eftersom man ofta kan få vänta till efter labbtillfället för att få en plats.» (Bra)
- Snarare mitt mellan bra och dåligt. Hade uppskattat mer handledning» (Bra)
- Har dock varit svårt att få hjälp då ville svarade när man frågade "Det är Falk som gjort uppgifterna, jag vet inte hur man skall göra."» (Bra)
- Kunde varit jämnare svårighetsgrad.» (Bra)
- upp och ner» (Bra)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från