ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 10/11 Byggnadskonstruktion, LBT643

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
14 svarande

0 0%
0 0%
2 14%
8 57%
4 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
14 svarande

0 0%
0 0%
3 23%
6 46%
4 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
14 svarande

0 0%
0 0%
4 28%
2 14%
8 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
14 svarande

0 0%
0 0%
2 15%
3 23%
8 61%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
14 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
2 14%
11 78%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
14 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
6 42%
7 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Allt var bra!»
- inlämningsuppgifterna och studiebesöket»
- Övningarna»
- Tentan och föreläsningarna»
- Våra konstruktionsuppgifter som löpte under hela kursens gång-»
- Räkneexmplen!»
- bra räkneövningar»
- inlämningsuppgifterna, tog väldigt mycket tid men hjälpte till med lärandet.»
- Bra lärare.»
- Steve!»
- Antalet föreläsning samt inlämningsuppgifterna»
- Inlämningarna förberedde en inför tentan så dom var bra fast de tog mycket tid samtidigt som vi inte hade mycket tid över pga samhällsplaneringen och juridiktentan.»

3. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- Mer tid för att gå igenom räkneexemplen och få förklarat varför man gör på ett visst sätt. Förståelsen hanns inte riktigt med..»
- nej»
- nej»
- Lite mer fakta utöver powerpoints på föreläsningarna!»
- Relativt svårt att hoppa in i en konstruktionskurs som antas att man ska ha grundkunskaper. Väg och Vatten läser tex det vi läser i denna kurs efter tre andra konstruktionskurser.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Nej»
- Del 1 av tentan.»
- övningsinlämningarna.. dessa tog väldigt mycket tid med alla olika delinlämningar osv med tanke på att det faktiskt var en tenta i kursen också.»
- nej»
- Nej»
- det var mycket arbete för 4,5 poäng, tycker att det antingen ska vara tenta eller inlämningsuppgifter, inte både och.»
- Vissa delmoment, arbetsbördan var mycket stor i förhållande till antal högskolepoäng.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- En bra kurs som ger mer än tex. Teknologin då man här får en bättre förståelse för uppbyggnad och bärförmåga. »
- Mycket bra och tillgänglig lärare, som man alltid kunde vända sig till för frågor!»

Föreläsningar
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 61%
Lärorikt»5 38%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.38

Övningar
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 75%
Lärorikt»3 25%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.25

Laborationer
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 0

Projektarbete
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgifter
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 66%
Lärorikt»4 33%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.33

Gästföreläsare
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 0

Studiebesök
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 15%
Lärorikt»7 53%
Gav inte mig så mycket»4 30%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.15

Grupparbete
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 25%
Lärorikt»5 62%
Gav inte mig så mycket»1 12%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.87

Kurslitteratur
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»2 28%
Gav inte mig så mycket»4 57%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2.42

Självverksamhet
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 28%
Lärorikt»4 57%
Gav inte mig så mycket»1 14%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.85

Att få hjälp och svar på frågor
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 75%
Lärorikt»2 16%
Gav inte mig så mycket»1 8%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.33

Tentamen
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 16%
Lärorikt»9 75%
Gav inte mig så mycket»1 8%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.91

Tillfällen för kritik (feedback)
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 33%
Lärorikt»5 55%
Gav inte mig så mycket»1 11%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.77

Annat
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.35


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.35
Beräknat jämförelseindex: 0.83

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från