ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Sjömanskap, SJO605

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-10 - 2011-01-20
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»3 42%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»3 42%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 14%

Genomsnitt: 2.42

- inga timmar förrutom 16h sista veckan » (Högst 15 timmar)
- Vi har ju haft sjömanskap flera timmar i veckan fast aldrig fått bra koll vilken del som är vad.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»1 14%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»6 85%

Genomsnitt: 4.57

- För tråkig lärare» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 14%
Målen är svåra att förstå»1 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 28%

Genomsnitt: 2.85

- det beror på hur man ser det. man läser igenom kurs pm en gång då lärarn delar ut det. Vad skall man ha det till? Mina mål är att klara tentorna så jag kan få mina papper. De har gått bra hittills...» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 20%

Genomsnitt: 3

- Jag vet inte. tyckte det var en konstig tenta. De som aldrig vart på en båt innan lär ju inte känna sig mer hemma då de kommer ombord efter denna kursen...» (?)
- Då det var många "kockar i köket" så märktes det tydligt att det inte hade skett någon kommunikation mellan föreläsaren och den som gjort tentan. Vissa saker hade vi inte ens nämnt och andra har vi under undervisningen bara berört ytligt men på tentan så hade det lagts vikt på dessa saker. Det är mycket svårt att plugga till en tenta då vi har en förläsare, en annan som skriver instuderingsfrågor och en tredje som skriver tentan och nu kanske en fjärde som rättar den... Känns inte som om kursdelen tas riktigt på allvar.» (I viss utsträckning)
- Övningar och labbar som examination, ej tenta...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 2.85

- Lars har vart kanonbra rakt igenom. Det är inte hans fel att allt annat är så rörigt. Björn är bra. Men han kan vara lite tråkig i simulatorn. Och han vet ju alltid bäst.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 42%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 2.85

- Plottingpapprerna har ju används flitigt. Häftet rutiner har jag nog inte haft användning för. Den stora tjocka boken har jag tittat lite i, fast det är ganska mycket fel i den» (Ganska liten)
- Sjömanskaps boken innehåller mycket bra fakta med enkla förklaringar. Jag rekommenderar att man kan köpa den tidigare då både stabilitet, bryggtjänst, manövrering, lots, tågvirke, första hjälpen och mycket mycket mer finns i boken. Helt klart värt sin slant!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 33%
Ganska bra»4 66%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Väldigt mycket lades upp på pingpong, många olika presentationer om samma saker. Bra att det lades upp material även för mac användare men dessa power points var ju skriven av en femte person, återigen många kockar gör det svårt att veta vad man ska plugga på.» (?)
- det ligger typ 25 power points. Fast inga av de vi gått igenom känns det som.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»4 57%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 3.85

- inga problem med lars. Fast björn kunde ibland nästan håna folk med deras frågor.» (Ganska bra)
- Lars besitter så mycket erfarenhet och kunskap i ämnet och han förklarar bra och är mycket hjälpsamt!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 42%
Hög»3 42%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 3.71

- Jag tycker inte om att stressa. Och det är skönt att vara ledig mycket och att det är enkla grejer vi gör. Men i Kalmar läser man ju kursen på en termin och här har vi massa dötid och läser massa konstigheter. kan man på något vis öka tempot och få ner den totala tiden? Det handlar ju ändå mest om att komma hit och skriva tentor? Skulle man kunna göra så att man får pröva att göra en tenta i början av läsperioden eller terminen och se om man kanske redan kan en del? SÅ kan man korta ner tiden i slutändan?» (Lagom)
- i början var det lite segt med långt uppehåll mellan första lektionen och nästa men sen tog det fart och blev helt plötsligt intensivt.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Dåligt»1 14%
Godkänt»1 14%
Gott»3 42%
Mycket gott»1 14%

Genomsnitt: 3.28

- Trpkig kurs och lärare men förhållandevis lätt kurs» (Mycket dåligt)
- virrigt. Flera gånger har man kommit till en föreläsning med en bok, så har det sedan visat sig att vi skulle prata om något annat. Det ända man vet är då det är simulator körningar. Lite tråkigt. lite mer tydlighet. Och det var ungefär helgen innan tentan som jag fick reda på vad vi skulle tenta.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simulatorn är väl nog bra. Det är i alla fall roligare än det andra.»
- INGET»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker det känns konstigt att ha en kurs i manövrering utan att att manövrera. Det är för lite praktiskt.»
- Den som håller i föreläsningen bör även skriva tentan alternativt att god kommunikation hålls mellan den som skriver tentan och föreläsaren. Instuderingsfrågorna ska väl vara en riktlinje för studierna?»
- Byte av lärare »

16. Övriga kommentarer

- mer praktik etc. Åtmidstonde mer riktiga prylar med så man kan relatera till något. T.ex. då vi gick igenom tågvirke så kunde det väl vara en ide att ha ett par meter av olika grejer med. Och lite trpssar och grejer så man fick pröva att kvajla och kasta kastlina mm. »


Kursutvärderingssystem från