ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Nautiska instrument, SJO595

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-10 - 2011-01-21
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»3 15%
Cirka 20 timmar»4 21%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»5 26%

Genomsnitt: 3.15

- deltog på föreläsning och gjorde alla uppgifter. Tro mig det tog sin tid. 4 poäng, nja.. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 21%
100%»15 78%

Genomsnitt: 4.78


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 42%

Genomsnitt: 3.05

- Som alltid. Inga mål har delats ut på papper. Kurs-pm borde innehålla mål! Mikael är mkt ambitiös så han hade en hel ppt bara om vad han tyckte att kursen skulle handla om och om vi hade nåt att tillägga. Det var mkt bra!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Läraren tar målen och fyller upp dem till bredden, kursen känns onödigt omfattande» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 64%
Nej, målen är för högt ställda»6 35%

Genomsnitt: 2.35

- Målen är rimliga, men lärarens krav gör att den här kursen känns mycket mer omfattande än den 3 poäng större kursen Sjöfartsekonomi» (Ja, målen verkar rimliga)
- För mycket att ta in samtidigt som de andra kursernas hårda krav» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är på 4,5 poäng och jag har suttit drygt fem timmar om dagen ända sedan läsperiodens början för att över huvud taget hänga med och förstå vad det hela handlade om. Det tycker jag inte är helt rimligt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»5 26%
Ja, i hög grad»8 42%
Vet ej/har inte examinerats än»5 26%

Genomsnitt: 2.89

- Märkliga tentafrågor, kändes lite konstiga och inte helt nödvändiga många av dem. Han borde ha hållt sig på ett mer övergripande plan och inte snöat in sig» (I viss utsträckning)
- Gyrokompassen kom inte med på tentan! tacka gudarna för det för den mår jag illa av, men ändå! den känns ganska viktig att förstå och det är mpnga sidor i boken om den. Snälla, ta med lite gyrolära på teknisk navigering!» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»11 57%

Genomsnitt: 3.31

- mer pedagogik,» (Ganska stor)
- Mikael Hägg är en duktig och kunnig föreläsare, dock kräver han mer av oss än han borde för en 4,5 poängskurs» (Mycket stor)
- Fantastisk lärare, även om det ibland gick lite fort med tanke på mina bristande förkunskaper i fysik. Dessutom, att alltid hänvisa till gymnasiets fysikkurser känns lite elakt, dels för att fysik inte ingår i den grundläggande behörigheten, dels för att vissa av oss inte gått på gymnasiet.» (Mycket stor)
- Utan Mikaels ppt:s hade det varit omöjligt. Nav 1 är föråldrad. Jag vill förstå vad jag läser samt ha rikligt med bilder i färg som förklarar. En bild säger mer än tusen ord...» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»5 26%

Genomsnitt: 3.05

- bättre böcker för sjutton...Navböckerna är ju rena grekiskan» (Ganska liten)
- Nav1-3 är inte de mest fantastiska böcker, och läshänvisningar i den har varit alldeles för många. Kursen måste kortas av eller få fler poäng. » (Ganska stor)
- Kurslitteraturen är bra, men aningen tung att ta sig igenom. » (Ganska stor)
- nav 1 ej bra, kan fungera som refernslitt!» (Ganska stor)
- mikaels ppt» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»6 31%

Genomsnitt: 3.1

- Power pointen borde ligga på Ping Pong innan föreläsning, i andra fall borde man dra ner på på föreläsning takten. Detta om man ska ha power point. Dock anser jag att bara power point är inte pedagogiskt.» (Ganska bra)
- borde ha lämnat ut aktuell powerpoint innan lektionen börjar. Svårt att hinna med o anteckna när vissa slides endast visade i 15s med kommentarer. » (Ganska bra)
- Klassen bad om att få material utdelat innan föreläsningens början, men fick ett nej. Undervisningen hade blivit enklare för oss då» (Ganska bra)
- Kunde lagt ut föreläsningarna innan så man hade haft chans att läsa på och komma på frågor innan.» (Ganska bra)
- power point bör läggas ut innan lektionen!» (Ganska bra)
- Powerpointpresentationerna kan dock med fördel läggas upp innan föreläsningen, så man kan förbereda sig bättre inför föreläsningarna.» (Mycket bra)
- tyvärr blev mikael sjuk sista dagarna så det var några grejer vi skulle fått ut på ding-dong men så blev inte fallet. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»9 47%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.57

- Många frågor, svårt att få tillfälle» (Ganska bra)
- Mikael är mycket empatisk. inga frågor är dumma för honom.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 31%
Hög»9 47%
För hög»4 21%

Genomsnitt: 3.89

- om man ser till andra 4poängskurser på linjen. » (Hög)
- dåligt att vi fick så mycket på slutet. Tycker man borde få tillgång till befraktingsspelet tidigare då de sista veckorna är tillräkligt stressiga med tanke på 3 tentor» (Hög)
- Mikael förstod nog inte att hans kurs bara är 4,5 p, vi hade minst lika mkt i hans kurs som sjöfartsekonomi på 7,5 p. » (Hög)
- Mycket att ta in när det var mycket på andra kurser oxå» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 36%
Hög»6 31%
För hög»6 31%

Genomsnitt: 3.94

- många kurser» (Lagom)
- En överdimensionerad Nautiska instrument, sjöfartsekonomi med cirka 700 sidors utdelat material utan tydliga mål, befraktningsspel, COLREG plus ARPA-uppkörning som stressar har inte gjort det här till en bra läsperiod. I över tre veckor har knappt tid funnits till annat än att plugga.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 47%
Gott»7 36%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.47

- Kunnig och bra lärare, men skala av kursen. Ta den för vad det är och inte vad läraren tycker att vi borde kunna. Har han problem med att han tycker att kursen är för liten så får han ta det med skolan och inte lägga extra press på oss studenter.» (Godkänt)
- plottrigt och osammanhängade med så många olika lärare, svårt att hitta rätt bland föreläsningarna då man sökte information på pingpong» (Godkänt)
- Mikael känns som en engagerad lärare» (Gott)
- Tack vare Mikael! Vi har haft alldeles för många lärare som inte kan sitt ämne. Det gör mig fruktansvärt irriterad. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- enskilt instrumentlabbtillfälle. Fler mer riktade instuderingsfrågor. En del kändes som de var inaktuella. »
- kurs namnet»
- Sidhänvisningar, instuderingsfrågor och frågeföreläsningen»
- Bättre läsanvisningar redan från start. Att sista veckan få utsållat vad man inte behöver lägga så stort fokus på är lite sent när man redan slitit sig fördärvad med att förstå allt.»
- Mikael Hägg»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kan ibland upplevas som lite rörigt, framförallt inlämningsuppgiften!»
- Bättre litteratur, »
- Det är väldigt mycket som innefattas i denna kursen och då vi samtidigt har sjöfartekonomi som är på 7,5 hp så tycker jag att denna kursen är/verkar större kanske att man måste i från början ge tydligare läsanvisningar på vad som man ska kunna och det som är lite mindre viktigt samt att skaffa bättre böcker mer förståerliga.»
- Bättre och mer aktuell kurslitteratur vore trevligt. »
- alldeles för ingående på alla delar i kursen. alldeles för mycket information och kunskap som ska läras in på kort tid.»
- labben nere i simulatorn»
- Svar till övningstentorna ska finnas ute efter övning så man kan jämnföra vad man själv har skrivit! Sen konsentrera sig på sånt som är vikigare om mindre på sånt som inte är så väsentligt.»
- Ta en gång för alla bort Nav 1! Den är något att skämmas för på världens bästa kaptensutbildning 2011! Det finns säkerligen ett flertal moderna engelska böcker som kan vara intressanta. Jag är gärna med på ett sådant vaö av ny kurslit. Man borde fundera om man kan utöka poängen på kursen och dra in på sjöfartsekonomin t.ex. där flera timmar som las på juridik kan tas bort eftersom dessa ändå inte examinerades.»

16. Övriga kommentarer

- i övrigt en mycket intressant kurs, men som sagt väldigt stor i förhållande till antalet högskolepoäng.»
- vore trevligt med mer dynamik under föreläsningen. Blev lite för monotomt. Blev lite mycket fokusering på magnetkompassen. Det finns andra mer aktuella instrument. »
- Det var bra av Mikael att se till att vi fick extra tid i simulatorn så att vi kunde slutföra vår lab-uppg!»
- Absolut en av de mer krävande kurserna hittills vilket jag ser som mycket positivt. Från och till har vissa kurser och tentor ställt förvånansvärt låga kunskapskrav. Denna kursen kändes därav förhållandevis seriös vilket är bra!»


Kursutvärderingssystem från