ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht10 Fysik för ingenjörer, TIF085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-10 - 2011-01-18
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

55 svarande

Högst 15 timmar»12 21%
Cirka 20 timmar»19 34%
Cirka 25 timmar»10 18%
Cirka 30 timmar»5 9%
Minst 35 timmar»9 16%

Genomsnitt: 2.63

- Blev givetvis mer sista veckan innan tentan.» (Cirka 20 timmar)
- Jobbat mycket på egen hand med uppgifter i boken.» (Cirka 25 timmar)
- Tidskrävande kurs» (Minst 35 timmar)
- Sista veckorna var stressiga. På ett bra sätt» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

55 svarande

0%»1 1%
25%»3 5%
50%»4 7%
75%»16 29%
100%»31 56%

Genomsnitt: 4.32

- varit tvungen att läsa tre kurser parallellt under läsperioden och haft mycket krockar, hade gärna deltagit mer annars» (25%)
- Kan vara mindre...» (50%)
- Hade vissa krockar med andra kurser» (75%)
- Hade gärna deltagit mer, men det har krockat med annat.» (75%)
- Jag skulle velat ha övningsräkning mer än en gång i veckan» (100%)
- Om med "undervisning" avser föreläsningarna.» (100%)
- Jag hade nog haft väldigt svårt för att klara kursen annars.» (100%)
- > 90 %» (100%)
- Bra föreläsningar! Tiden gick väldigt fort.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

55 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 38%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 45%

Genomsnitt: 2.69

- Åke har varit väldigt duktig att förklara vad som kursen går ut på.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»39 92%
Nej, målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 2.07

- Har inte läst målen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vi har gått igenom olika delar av FysikB, beroende på vad man hade för lärare på gymnasiet. Vissa delar hade man redan bra koll på. Det var nog bara Schrödinger-ekv som var ny för alla skulle jag tro.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det ända riktigt nya för mig personligen var rörelsemängdsmoment och liknande.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»3 6%
Ja, i hög grad»18 38%
Vet ej/har inte examinerats än»25 53%

Genomsnitt: 3.42

- Lite väl krånglig tentamen.» (I viss utsträckning)
- Tentan var klurigare än de gamla som är utlagda. Många av de gamla har dock varit alldeles för simpla.» (I viss utsträckning)
- Bra examination som testade olika kursmoment.» (Ja, i hög grad)
- tentan var ungefär som jag förväntade mig, inga "hemska överraskningar"» (Ja, i hög grad)
- Blev uppmanad att svara innan examinationen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Hur tycker du att föreläsningarna bidragit till din inlärning?

55 svarande

Mycket litet»2 3%
Ganska litet»2 3%
Ganska mycket»20 36%
Mycket»31 56%

Genomsnitt: 3.45

- Dock lär man sig mest på att räkna, räkna, räkna.» (Ganska mycket)
- Vissa föreläsningar kändes helt random - man fattade inte ett dugg!» (Ganska mycket)
- Bra att föreläsaren vill ha många frågor och vill hjälpa oss. Men ibland fattar man så lite att man inte ens vet var man ska börja fråga.» (Ganska mycket)
- Otroligt bra föreläsare. Engagerande och rolig. Bland de bästa jag haft» (Ganska mycket)
- Allt verkar så lätt när Åke pratar, han är för bra (om man nu kan vara det)» (Ganska mycket)
- Bra lärare» (Mycket)
- Mycket duktig föreläsare!» (Mycket)
- Jätteduktig föreläsare. Skojar gärna, så man är underhållen under föreläsningarna. Detta bidrar MYCKET till inlärning. Inget sömnpiller som många andra föreläsare! Väldigt pedagogisk!» (Mycket)
- Grym pedagogik! » (Mycket)
- Åke borde hålla en föreläsning i pedagogik för övriga lärare på Chalmers. Grymt bra föreläsningar!» (Mycket)
- Väldigt bra & pedagogiska föreläsningar där publiken fått delta mycket» (Mycket)
- Extremt engagerad och bra föreläsare. Fantastiskt.» (Mycket)

7. Hur tycker du att övningarna bidragit till din inlärning?

52 svarande

Inte alls»3 5%
Ganska litet»5 9%
Ganska mycket»27 51%
Mycket»17 32%

Genomsnitt: 3.11

- Har räknat hemma istället.» (Inte alls)
- Har knappt deltagit, pga tidsbrist.» (Ganska litet)
- endast varit på någon enstaka övning» (Ganska litet)
- Åke och Stig-Åke är bra på att förklara och mycket måna om att man ska förstå. Däremot var den tredje assistenten (vet ej namnet) tyvärr inte särskilt insatt i materialet.» (Ganska litet)
- Bra med mycket övningstid. Känns som en kurs som behöver mycket repetition, önskar bara jag närvarat mer.» (Ganska mycket)
- Diskutera med kursare är det bästa sättet att lära sig tycker jag.» (Ganska mycket)
- Mycket bra!» (Mycket)
- Mycket bra tillfällen med god tillgång till hjälp, finns möjlighet att lägga in ytterliggare pass skulle det säkert uppskattas.» (Mycket)
- Det är nästan alltid på övningar man lär sig saker» (Mycket)
- bra övningspass med handledarna!» (Mycket)
- Bra med tre lärare, det brukar vara en oftast i andra ämnen, så tre är riktigt bra!» (Mycket)

8. Hur tycker du att duggorna bidragit till din inlärning?

54 svarande

Mycket litet»3 5%
Ganska litet»7 12%
Ganska mycket»18 33%
Mycket»26 48%

Genomsnitt: 3.24

- jag pluggar oavsett duggornas existens» (Mycket litet)
- Pluggade nästan inget till dom» (Mycket litet)
- En bra sporre för att få motivation att plugga även innan tentan.» (Ganska mycket)
- Behåll duggorna! Det har, vad jag sett, fått många att plugga tidigare än veckan innan tentamen.» (Ganska mycket)
- Få svart på vitt vad man behöver öva mer på. Bra!» (Ganska mycket)
- Duggorna satte fart på mig för att lösa lite extra poäng.» (Mycket)
- Man märkte vad man inte kunde och när föreläsaren sedan löste uppgifterna på tavlan så hade man en relation till uppgifterna, vilket gjorde att man lärde sig mer än om det hade varit första gången man ser dem.» (Mycket)
- Mycket bra!» (Mycket)
- Bra motivation att räkna» (Mycket)
- En go hjälp och motivering, då man även får väldigt mycket hjälp till tentamen senare iform av bonuspoäng.» (Mycket)
- Väldigt bra med två duggor.» (Mycket)
- man fick sig en fingervisning om vad man kunde och inte kunde.» (Mycket)
- Tycker att man lär sig bättre samt man kommer ihåg längre.» (Mycket)
- Fick en att komma igång» (Mycket)

9. Hur tycker du att laborationerna bidragit till din inlärning?

55 svarande

Mycket litet»12 21%
Ganska litet»33 60%
Ganska mycket»9 16%
Mycket»1 1%

Genomsnitt: 1.98

- Slopa laborationerna» (Mycket litet)
- Labbarna kunde genomföras utan egentlig förståelse eller inlärning. Intressanta labbar dock.» (Mycket litet)
- De var det enda dåliga i kursen, jag förstod inte meningen med det. "Gör så här sedan det här för att..." osv?» (Mycket litet)
- Tycker laborationerna behöver vara lite mer fria, d.v.s. man får ett antal moment att utföra under labben och gör dessa självständigt (i par) och frågar handledaren om hjälp när det behövs. Först när man genomfört momentet/momenten går man igenom vad man trodde skulle hända och vad som hände och varför. Som det varit har labbarna (framförallt varmluftsmotorlabben) varit för strikta dvs nu nu smörjer alla motorn, nu ritar alla av pv-kurvan, nu kör alla motorn åt andra hållet och antecknar något värde osv. Blir väl då så att man inte riktigt får tid till reflektion utan bara gör precis vad handledaren säger till en just då.» (Mycket litet)
- Framförallt värdelösa labPM med desinformation som hjälpte till att göra en förvirrad inför labben.» (Mycket litet)
- Seriöst, se över labbarna och labbhandledarna.» (Mycket litet)
- Labbarna blev inte riktigt som man förväntade sig ... Varför inte göra finare labbPM som även visar labb-instrumentens riktiga utseende i färg?» (Ganska litet)
- lab 2 kändes mer som en övning i programvaran än fysik.» (Ganska litet)
- Det de innehöll lärde jag mig, så på så sätt var de bra.» (Ganska litet)
- Jag tycker T4 var bra men svängningar satt man mest och undrade vad det egentligen var man skulle göra.» (Ganska litet)
- Ok.» (Ganska litet)
- T4-labben var okej, svängningslabben sämre.» (Ganska litet)
- Svängningar var ganska värdelös. herregud.... T4 var bättre. till och med bra.» (Ganska litet)
- Den med svängningar var totalt onödig, den andra var bra trots att vi kom fram till något som stred mot fysikens lagar.» (Ganska litet)
- Det var mycket apande, som möjligen var mitt eget fel, under labbarna. Jag förstod inte riktigt allt på labben bl.a p.g.a att mycket av laborationerna inte hade gåtts igenom på under förelösningen.» (Ganska litet)
- Det var olika. Svängningslabben förstod jag inte mycket av. Detta vägdes dock upp av laborationen i termodynamik som gav mycket och bidrog till förståelse i ämnet.» (Ganska litet)
- De har ju absolut bidragit, men de var inte jätteskoj att sitta med. Men de gav en praktisk relation till uppgifter som man kan reflektera till ifall man ska räkna ut en liknande uppgift.» (Ganska mycket)
- tyckte T4 labben var mycket bra, man lärde sig termodynamiken bättre!» (Ganska mycket)
- Tycker om att se hur det funkar i verkligheten inte bara se de i formler. Får mer förståelse för ämnet, önskar de fanns mer labbar i denna kurs. » (Mycket)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»8 14%
Ganska stor»30 53%
Mycket stor»16 28%

Genomsnitt: 3.07

- Knappt öppnat tegelstenen!» (Mycket liten)
- riktigt bra bok» (Mycket liten)
- Kursboken är ingen höjdare direkt.» (Ganska liten)
- Bra bok.» (Ganska stor)
- Helt ok bok, kanske lite tjock.» (Ganska stor)
- Bra skriven bok och lätt att förstå. Även föreläsningsanteckningarna har hjälpt en del.» (Ganska stor)
- Har lärt mig allt av övningarna i kursboken. Har dock inte "läst" något i boken.» (Ganska stor)
- Uppgifterna i boken syftar jag på.» (Ganska stor)
- Bra övningar och sammanfattningar i boken, alldeles för mycket text dock.» (Ganska stor)
- Nödvändigt att ligga något sånär i fas med övningarna för att förstå föreläsningar och duggor.» (Ganska stor)
- Boken är aningen skräckinjagande vid förstaanblicken (drygt 1200 sidor), men det är en hel del exempel och mycket uppgifter, vilket är bra.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

55 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Ganska dåligt»13 23%
Ganska bra»30 54%
Mycket bra»8 14%

Genomsnitt: 2.76

- Extremt dålig kurssida. Totalt onavigerbar med brutna länkar överallt. Går ut över studierna när man inte kan ta del av utdelat material.» (Mycket dåligt)
- För många saker på hemsidan som ofta inte gick att ladda ner.» (Mycket dåligt)
- Webbsidan kan nog vara bland det rörigaste mina stackars ögon någonsin skådat! Allting är väldigt rörigt! Det utdelade materialet har varit hyfsat, dock har det varit för rörigt att hitta rätt i det på hemsidan!» (Mycket dåligt)
- Hade önskat lite tydligare struktur vecka för vecka. Dokument med döda länkar :( Annars bra info.» (Ganska dåligt)
- Kaoshemsida» (Ganska dåligt)
- Brutna länkar då och då... Men på det stora hela så fungerade det bra.» (Ganska dåligt)
- Eftersom webbsida är inräknat här väljer jag ganska dåligt. Annars har det övriga fungerat "ganska bra".» (Ganska dåligt)
- webbsidan funkade inte så bra » (Ganska dåligt)
- Jag önskar verkligen att det funnits mer struktur både på hemsidan och i föreläsningsanteckningar. Det var mycket lättare att läsa och förstå de anteckningar som var skrivna på dator!» (Ganska dåligt)
- Visst, allt fanns där, men var väl ingen vidare struktur på sidan. Och spara inte en pdf med länkar till andra pdf:er. Syftar t.ex. på "Övningar, rekommenderade uppgifter"» (Ganska dåligt)
- Åke gjorde nog sitt bästa ...» (Ganska bra)
- Finns plats för förbättring av kurshemsidan. Den fungerade men vad en aning ostrukturerad.» (Ganska bra)
- Var lite problem med att länkarna till pdf-filer inte fungerade då och då. Men överlag var det bra.» (Ganska bra)
- Estetiskt tilltalande hemsida "seriöst"» (Ganska bra)
- Det märktes att examinatorn inte riktigt var van vid skapande av hemsidor.» (Ganska bra)
- Hemsidan är inte okey... När länkar inte fungerar osv. Men den uppdateras iaf, så den är lite "kul" att hålla koll på.» (Ganska bra)
- Lite konstig hemsida med massa olika storlekar och färger, men bra innehåll. » (Ganska bra)
- Kunde ha uppdaterat sidan bättre. Första veckorna kom man inte åt vissa dokument.» (Ganska bra)
- Hemsidan sänker betyget lite!» (Ganska bra)
- Hemsidan är dock VÄLDIGT rörig. Det är svårt att hitta det man söker.» (Ganska bra)
- ful, men bra» (Ganska bra)
- Bra upplägg, inget att klaga på. Åkes hemsidekunskaper är, som han själv snabbt påpekade, begränsade, så material var stundtals inte tillgängligt.» (Ganska bra)
- Väldigt ful och rörig, men alla info fanns och den uppdaterades kontinuerligt.» (Ganska bra)
- Varför finns det inte en kurshemsida som alla lärare kan ta del av? På de viset så slipper vi se siter som den nuvarande kurshemsidan. Ta te.x en titt på datastrukturen, mycket snyggt och strukturerat! Allt material fanns dock på siten, så det var inte så illa.» (Ganska bra)
- Lite strul i början bara sedan gick det fint.» (Ganska bra)
- allt bra förutom hemsidan som ger lite minus. kräver inte nån flashig hemsida men strukturen kan väl ses över. snabb uppdatering dock =)» (Ganska bra)
- Kurshemsidan kunde vara lite mer strukturerad, föreläsningsanteckningarna kunde ha lite högre kontrast för att bli lättare att läsa. Men överlag ok.» (Ganska bra)
- Fin rosa hemsida! Eller är den cerise? Hemsidan är iaf lättare att hitta på än i vissa andra kurser, men den SER lite ostrukturerad ut.» (Mycket bra)
- fungerat mycket bra, material kommer upp snabbt även om hemsidan kanske har sin estetiska brister,)» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

55 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 9%
Mycket bra»44 80%
Har ej sökt hjälp»6 10%

Genomsnitt: 4.01

- Kunde varit mer konstruktiv när man frågade. Inte svara med samma information som redan sagts - försök vinkla problemet lite mer och beskriv ytterligare/annorlunda.» (Ganska bra)
- Åke är interkativ under föreläsningarna! :)» (Mycket bra)
- Svarar snabbt på mail.» (Mycket bra)
- Som sagt, har inte känt att jag inte fått chansen att fråga om jag nu kommit på någon.» (Mycket bra)
- Man behövde sällan vänta länge för att få hjälp under övningstillfällen.» (Mycket bra)
- Har ej sökt hjälp, men Åke är ju som matadoren i tjuren Ferdinand. Det är bara att maila eller ringa om det skulle ha varit något, så nog fanns möjligheter alltid.» (Mycket bra)
- Support via telefon, sms och mail. Bättre än min nuvarande serverhost som kostar desto mer. Mycket bra på den här punken, även om jag inte utnyttjade tjänsten.» (Mycket bra)
- utnyttjade inte möjligheten att ringa mitt i natten men skönt att veta att det var möjligt :)» (Mycket bra)
- En föreläsare som har jour så gott som dygnet runt för tentanervösa studenter visar att han verkligen bryr sig och vill att vi ska klara oss. Det kändes mycket bra. Vi fick ställa frågor precis när som helst både under föreläsningar och på övningar. Jättebra!» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»13 23%
Mycket bra»35 63%
Har ej sökt samarbete»6 10%

Genomsnitt: 3.83

- Det mesta arbetet har blivit ganska individuellt.» (Ganska dåligt)
- Man arbetar ju olika och ibland vill man ha hjälp eller kanske ha lite tystare osv. Inget som går att ändra dock.» (Ganska bra)
- Det hör egentligen inte hit, men det finns dåliga förutsättningar för de studenter som lär sig bäst genom att arbeta individuellt. Finns tex inga arbetsplatser i NC där man kan sitta avskilt och komma och be handledare om hjälp vid behov. Det har givetvis sina klara fördelar att sitta i grupprum och arbeta tillsammans med övningar.» (Ganska bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»20 36%
Hög»29 52%
För hög»4 7%

Genomsnitt: 3.63

- Beror dock på förkunskaper.» (Låg)
- Extremt omfattande kurs men inte så mycket som kändes särskilt svårt.» (Låg)
- Men jag borde ha lagt ner mer tid...» (Lagom)
- I och med duggorna så tycker jag att slutarbetet kändes mycket lättare än i tidigare kurser utan duggor.» (Lagom)
- Troligtvis ganska vanligt för fysik-kurser.» (Hög)
- Högt tempo, särskilt i början av kursen.» (Hög)
- Mycket att stå i för att hänga med i bland och om man inte gjort de så har de varit svårt att hitta tråden igen. » (Hög)
- Sakerna som gicks igenom var inte speciellt svåra, men det var en hel del att kunna. Det är ju dock Chalmers vi pratar om, så man ska nog inte klaga på den här punken.» (Hög)
- Mycket att lära sig! Många ganska kluriga övningsuppgifter i boken. Men har hittills inte upplevt någon kurs på Chalmers där det inte varit hög arbetsbelastning. » (Hög)
- Till en början var belastningen ganska lagom, vilket gav mig en lite falsk trygghet. När vi sedan började med rotation av stela kroppar hade vi helt plötsligt inte lika mycket tid och tempot blev ganska mycket högre.» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 47%
Hög»24 43%
För hög»5 9%

Genomsnitt: 3.61

- Men jag borde ha lagt ner mer tid...» (Lagom)
- Bra med tanke på föreläsningarna samt bra övningstillfällen.» (Lagom)
- reglerteknik tog mycket tid (läser blandat år)» (Hög)
- Lite olika faktorer som sen rättning av labb i andra kurser och vidare har gjort att de blivit lite onödigt stressigt ibland. Men inget som inte har löst sig.» (Hög)
- Mycket med labbarna i datastrukturen. Många sena kvällar i EDIT-huset!» (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»7 12%
Gott»22 39%
Mycket gott»26 46%

Genomsnitt: 4.3

- Varför vi ens läser den här kursen har jag inte en aning om. När jag valde att läsa datateknik hoppades jag på att slippa läsa mer fysik. Hade jag varit intresserad av fysik hade jag väl valt fysik istället och inte data!» (Dåligt)
- Den genomförs på ett bra sätt med all lärarnärvaro.» (Gott)
- Bästa föreläsaren hittils. Åke hade både humor och var bra på att lära ut. Han var också väldigt mån om att alla skulle förstå och hänga med i föreläsningarna innan man gick vidare med något nytt, vilket känndes jättebra.» (Gott)
- Tycker fysik är ett intressant ämne och de får en att hela tiden vilja veta mer om hur saker funkar. Men inte helt utan jobb såklart.» (Gott)
- Repetition av FyB samt lite nytt.» (Gott)
- En bra fysikkurs. Kände flera gånger att det var kul på det sätt som studier ska vara!» (Gott)
- Mycket bra och engagerad föreläsare. Föreläsningarna var roliga och intressanta med många bra analogier.» (Mycket gott)
- Kvantfysik var kul, men jag vet inte om jag kommer komma ihåg det.» (Mycket gott)
- Bra kurs, mycket bra föreläsare. Bra kunskaper.» (Mycket gott)
- Grym föreläsare, väldigt pedagogisk, lärd och avslappnad» (Mycket gott)
- Riktigt bra kurs!» (Mycket gott)
- Åke är väldigt pedagogisk i sitt lärande och värnar verkligen om att alla elever skall förstå.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Åke är en mycket bra lärare, för han får eleverna att inse hur dåliga dem egentligen är! Få elever inser detta på egen hand.»
- Föreläsaren, Åke är bäst.»
- Bra kursbok, bra föreläsare, bra med duggorna så man kan samla bonuspoäng.»
- Duggorna, möjligen med lite mindre poäng till tentan då det blir ganska mycket.»
- Allt lärarlett, med demonstrationsräkning och en hel eftermiddag med räkneövning. Jättebra med hela häftena med föreläsningsanteckningar att ha (med till föreläsningarna). Föreläsaren.»
- Duggor och Åke.»
- Duggorna»
- Jag tyckte Åke var en väldigt bra föreläsare. Jag tycker också att han ska behålla humorn i kursen, det var kul. Utöver det tyckte jag mängden exempel var något som många tidigare kurser har saknat vilket har gjort allt mycket svårare. Rätt gött också att det var okej att ringa dygnet runt för att få hjälp sista veckan, även om jag är för feg för att göra det.»
- mycket bra föreläsare»
- Duggor»
- Åke Fäldt»
- Laborationerna»
- FÖRELÄSAREN! Åke Fäldt for president!»
- Åke var pedagogisk och tydlig under sina föreläsningar.»
- Duggorna.»
- En engagerande föreläsare»
- Boken.»
- webbsidan»
- Duggorna»
- Duggorna»
- Duggor, mycket bra för att sporra sig själv att jobba kontinuerligt med kursen.»
- duggorna»
- Åke! Absolut en av de bättre föreläsarna vi har haft! Och det är det fler än jag som tycker vet jag! Väldigt pedagogisk och humoristisk vilket gör att föreläsningarna inte känns som en plåga att gå till som i andra kurser.»
- Åke Fäldt»
- Duggorna och lärarens entusiasm.»
- Åke, duggor»
- Åke…,»
- Åke Fäldt så klart!»
- ÅKE!!!!!!»
- åke»
- Åke»
- Duggor med extrapoäng till tentan»
- Åkes humor.»
- Den snabba rättningen av tentor :)»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Alltid ogillat fusk-lappar som tas till tenta. Incidenten i maskin-föreläsningssalen och Åkes vägran att lösa problemet är tråkigt. (Annars var allt mycket bra)»
- Laborationstiderna.»
- Kurshemsidan. Den är katastrofal. KATASTROFAL.»
- Hemsidan. Måste ha fungerade länkar till alla dokument. Börja använd ett CMS! Så har ni inga mer problem»
- Förstod inte så mycket av svängningslabben. Dels för att vi inte skulle göra det som stod i labb-pm och vår maskin var sönder. »
- Jag tycker inte man ska ha laborationer från 17-21, det är drygt.»
- Kurshemsidan»
- Labbarna, men det kanske är mycket begärt.»
- Våg-labben kändes lite irrelevant jämfört med vad vi gått igenom på lektionerna.»
- Bättre struktur på kurshemsidan och länkar som fungerar.»
- Vet ej.»
- Laborationerna bör ses över, i första hand svängningslabben. Den känns inte alls relaterad till något annat som gås igenom i kursen.»
- Labbarna, utforma dom så man lär sig något. (svängingar... skriva tabeller..hmm)»
- Mer labbar! förståelsen blir större tror jag och praktiska saker är alltid roligare än teori.»
- En rensning av hemsidan»
- Vore bra om man kanske kunde slippa utforska alla olika föreläsningssalar som finns på Chalmers,)»
- Boken är ju ingen höjdare! Och snälla, fixa någon som kan fixa hemsidan!»
- Svängningslabben, fattade inte så mycket av den.»
- Kurshemsidan, en blå bakgrund till nästa år kanske :)»
- Laborationerna.»
- labbarna kunde göras bättre, känns som de var ganska fumliga. man fick inte så mycket av de»
- hemsidan»
- Laborationerna»
- Roligare laborationer»
- Föreläsningsanteckningarna (se ovan).»
- Laborationerna...»

19. Övriga kommentarer

- Väldigt bra kurs, bästa läraren på Chalmers som jag har haft, även om jag haft Åke i andra kurser då jag läser mitt sista år =)»
- Glad, bra föreläsare, mån om studenternas frågor.»
- Åke är en mycket bra föreläsare, som gjorde fysiken rolig och lättare att förstå.»
- Nu hoppas jag att jag får godkänt då Åke skriver "Jag lovar att försöka åstadkomma en godkännandegrad på tentan som är större än svarsfrekvensen på kursenkäten".»
- Kursen hade inte varit densamma utan Åke.»
- Bra kurs. Kändes som man knött i lite väl för mycket av alla fysik i samma lilla 7,5-poängare bara...»
- Trevlig kurs.»
- Väldigt bra kurs sett som helhet.»
- Bra att det fanns lösningar till bokens uppgifter tillgängligt.»
- nu stod det faktskt inte att vi skulle skriva mailen på tentan. men jag tycker att du hade en riktigt tråkig inställning till systemet med anonyma tentor. jag fårstår att du tycker det är löjligt, och att de inte skulle påverka din rättning. men nu när systemet finns så borde de följas. och jag skulle nästan kännt mig nästan tvingad att skriva min mail även ifall jag tycker anonyma tentor är en bra system.»
- Tack för en grymt bra och rolig kurs Åke!»


Kursutvärderingssystem från