ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Linjesjöfart och hamnar, SJO585

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

34 svarande

Högst 5 timmar»6 17%
Cirka 10 timmar»13 38%
Cirka 15 timmar»8 23%
Cirka 20 timmar»6 17%
25 timmar eller mer»1 2%

Genomsnitt: 2.5

- Enbart läst lite föreläsnings-pdf:er då och då för att få hjälp att kunna skriva arbetet i business communication...» (Högst 5 timmar)
- Har samtidigt skrivit examensarbete» (Cirka 10 timmar)
- 2 lektioner plus hemmastudering, mer mot slutet givetvis.» (Cirka 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»2 5%
75%»4 11%
100%»26 76%

Genomsnitt: 4.55

- Haft ett fasligt schå denna läsperiod med både jobb och dubbla utbildningar. De få ggr jag kunde gått på föreläsningarna då inget krockade var jag som en död sill (då alltid förmiddagslektioner) istället så faktum är faktiskt att jag inte var på en enda föreläsning... =(» (0%)
- Mycket bra och engagerad föreläsare : Lars Green. Även många av gästföreläsarna visade gott engagemang och föreläste på ett mycket bra, underhållande samt pedagogiskt sätt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 5%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 55%

Genomsnitt: 3.38

- mycket intressant kurs, men med många föreläsare blir det svårt att veta vad som kommer på tentan. när övningstentan väl kom upp så blev det enklare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lite spretig kurs. Ibland var det svårt att återkoppla föreläsningarna med målen och så småningom tentan. Dock tycker jag att alla föreläsningar har varit bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Samtidigt givetvis som alltid svårt att på få ord få fram allt som skall läras. Dock innefattar ju linjesjöfart klart mer än jag först trodde får erkännas...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen var kanske inte riktigt det kursen visade sig vara. Hade inte räknat med en kurs i containertrafik utan en kurs i linjesjöfart. För oss sjöbefäl är jobb i containersegmentet få förunnat, vi hamnar i RoRo-båtar många av oss.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Vet inte» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 22%
Ja, i hög grad»16 51%
Vet ej/har inte examinerats än»8 25%

Genomsnitt: 3.03

- Lite tveksam till om man verkligen ska klara 3:a i en kurs man inte vart på en enda föreläsning och enbart läst igenom föreläsnings-pdf:erna natten innan tentan... Men visst anteckningarna kanske var bra och jag kanske hade världens röta med frågorna som kom på tentan...» (I viss utsträckning)
- Tentan återknöt fint till föreläsningarna.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»6 17%
Mycket stor»25 73%

Genomsnitt: 3.61

- Obs map 0% närvaro, hade säkert vart jättebra om jag varit där nån morgon...» (Mycket liten)
- Ganska liten för inlärningen av tentamaterial, men fick en bra insyn i sjöfarten.» (Ganska liten)
- Försök att hålla tiderna för raster. Även vid gästföreläsningar.» (Ganska stor)
- intressant kurs.» (Mycket stor)
- Lars Green är den bästa läraren som jag någonsin har haft på Chalmers.» (Mycket stor)
- Lars föreläsningar är guld värda!» (Mycket stor)
- Kunnig, intressant och engagerad föreläsare i Lars Green. Finns det fler kursen han kan ta över?» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»6 17%
Ganska liten»15 44%
Ganska stor»10 29%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.29

- Lektionsexcellerna har vart utomordentliga. på tok för dyra böcker dock.» (Mycket liten)
- bra litteratur, men hade klarat mig utan dem.» (Mycket liten)
- Tidigare böcker vi köpt innehåller ungefär samma sak. Föreläsningar och powerpoints från dessa har jag använt mest» (Ganska liten)
- Böckerna användes inte speciellt mycket . Däremot har powerpointsen varit till hjälp.» (Ganska liten)
- Tidigare kunskaper samt det jag lärde ifrån föreläsningsanteckningarna var det enda jag hade inför tentan. Så kurslitteratur = 0%, annat kursmaterial = 100%.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»16 47%
Mycket bra»15 44%

Genomsnitt: 3.35

- Lars Green har gett Chalmers det som ska läggas upp på ping pong. Men det har tagit tid för Chalmers att lägga upp det.» (Ganska bra)
- ppt kunde ha kommit upp lite fortare» (Ganska bra)
- Tråkigt att det tar tid innan föreläsningsmtrl kom upp på ping pong» (Ganska bra)
- Bra struktur på ping pong! Alltid uppskattat och underlättande.» (Mycket bra)
- toppen att lägga upp alla pp! har fungerat felfritt. » (Mycket bra)
- Inget att klaga på där.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»2 5%
Mycket bra»23 67%
Har ej sökt hjälp»8 23%

Genomsnitt: 4.11

- Lars Green har varit mycket duktig på att försöka få eleverna engagerade i undervisningen.» (Mycket bra)
- Lars har varit väldigt tillgänglig och uppmuntrat till frågor, både under lektion, efter och via mail / telefon om det varit något man undrat över - och alltid snabba svar!» (Mycket bra)
- Lars och hans gästföreläsare har varit otroligt öppna. Om man vill ha hjälp så är det bara att säga till så får man all hjälp man behöver.» (Mycket bra)
- Föreläsaren var mycket medhjälplig och svarade på allt som kom i hans väg.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»21 61%
Har ej sökt samarbete»4 11%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 11%
Lagom»25 73%
Hög»5 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.02

- Med tanke på ingen närvaro, inga kursböcker, bara föreläsningsanteckningar som lästes ytterst sparsamt under läsperioden och sen sträcklästes (dock med omläsning om jag inte förstod) natten innan tentan... Det skall ju bara inte gå egentligen... Men med brasklappen då att jag kanske bara hade riktig röta med frågorna...» (Låg)
- den har varit hög, men det skall den vara också. Denna kursen har engagerat och då har man klarat av kraven» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»18 52%
Hög»12 35%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.41

- Får ju ge mitt omdöme bara på de kurser som ingår i SOL3 och oaktat mina egna studietakter med annan utbildning och samtidigt arbete. Då tror jag nog faktiskt detta var lite väl lätt. Speciellt som vi nu ska vara i slutet av utbildningen... » (Låg)
- Mkt beroende på kandidatarbetet» (Hög)
- Mycket stress med examensabete samtidigt» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»4 11%
Gott»6 17%
Mycket gott»23 67%

Genomsnitt: 4.5

- Jag är ju då verkligen inte rätt person att sätta ett betyg här... Hade jättegärna varit på föreläsningarna, hade varit mycket intressant att höra alla gästföreläsare framförallt. Så jag tror alltså ändå att det här är en jättebra kurs egentligen. Men kanske med några mer obligatoriska moment? Inlämningsuppgifter? Ok att man fick användning för vissa grejer härifrån till arbetet i business-kursen men det var det enda... » (Gott)
- Bra att få "ta del av" verkligheten och se vad som egentligen händer utanför campus dörrarna i branschen man ska in i.» (Mycket gott)
- Den kurs som gett mest och störts insikt i branschen hittills under hela SOL programmet!» (Mycket gott)
- Bästa kursen hittills» (Mycket gott)
- Bland de bästa kurserna jag läst, Lars är en otroligt trevlig kille!» (Mycket gott)
- Om Chalmers skulle ha fler lärare som Lars Green skulle skolan bli otroligt mycket bättre!» (Mycket gott)
- Framförallt är det Lars som drar upp betyget! Otroligt intressant att lyssna på, mycket bra föreläsningar och intressanta gästföreläsare. » (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna under utbildningen. Lars är verkligen en bra föreläsare som får en intresserd av ämnet.» (Mycket gott)
- Antagligen en av de bästa kurserna på utbildningen. Helt klart den bästa kursen i årskurs tre. Lars Greens kursupplägg samt engagemang och sätt att lära ut är oslagbart. Önskar att alla lärare hade hans låga för sitt ämne. Ganska uppenbart att Lars är överkompetent för att vara lärare men det är kanske också därför kursen blev så otroligt bra. Att kunna ha ett upplägg där minst en gästföreläsare per lektion kommer och pratar är helt fantastiskt och imponerande. Aldrig vart med om något liknande.» (Mycket gott)
- Lars Green är det bästa som hänt under våra 3 år på SoL linjen. En mycket kunnig och välspråkig herre.» (Mycket gott)
- Hel rätt person som kommer ifrån verkligheten och som då håller i undervisningen!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsarna! Reality checks är grymt bra. »
- Lars Green som lärare. Han är fruktansvärt bra»
- Samarbetet mellan de två kurserna Business Com. och Linjesjöfart bör bevaras och slipas till så det blir ännu bättre. Var bra i år men kommunikationen till oss studenter borde vart lite tydligare och framförallt entydig från de båda kurserna»
- Lars Green och alla gästföreläsarna. Spaning»
- Gästföreläsarna och Lars»
- Lars G. Green»
- Lars Green som lärare.»
- Lars! Klart bästa föreläsaren hittills. Inspirerande, förberedd och väldigt kunnig. Ett stort + att han faktiskt varit ute i branschen i så många år och på en så hög position. Stort kontaktnät som visar sig vid alla gästföreläsare som reser långväga för att komma hit.»
- Lars bör bevaras till nästa år. Gästföreläsningarna.»
- gästföreläsarna från verkligheten»
- Allt. Jag hoppas Lars kan leverera på samma sätt för nästa "kull" då det vart en ära att få ha honom som lärare och fått delta i denna kurs. Att förlora Lars som lärare vore ett tjänstefel av sjösektionen»
- Många gästföreläsningar»
- Lars Green.»
- Riktigt bra föreläsnings-struktur med många gästföreläsare. Lars Green är en otroligt duktig och intressant föreläsare. »
- Tempot, externa föreläsare, närheten till verkligheten. Det gav oerhört mycket att personer som är aktiva i branschen blev inbjudna till att hålla föredrag om just deras område och på så vis förankra kursen i hur de kunskaperna kan användas efter avslutade studier. »
- Lars Green»
- Alla gästföreläsare som var mycket intressanta att lyssna på.»
- Läraren Green, väldigt engagerad och pedagogisk.»
- Lars Green»
- Allt»
- Upplägget med många intressanta gästföreläsare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man vet aldrig när man bokar en föreläsare om denne är bra eller inte förrän man sitter där (om man såklart inte har sett denne tidigare in action), men vissa föreläsare är bättre än andra. Ämnena har alltid varit intressanta, men alla människor är inte gjorda till föreläsare. Med paradoxen att övning ger färdighet såklart.»
- Kommunikationen mellan de ansvariga för de båda kurserna bör förbättras för att få en tydligare specifikation av uppgiften/projektet. Görs detta så lägger man en ännu bättre grund för studenterna att nå bra resultat»
- Vissa gästföreläsare pratade alldeles för lite ur ett generellt perspektiv»
-
- delaktighet under föreläsningar borde betygssättas. »
- Skrivuppgiften kan bli lite tydligare. »
- förbättra samarbetet med engelska kursen så att studenterna får samma info från alla ställen.»
- Jag har inget negativt att säga om Lars eller kursen. Möjligtvis vara lite mer tydlig med studiemål.»
- Inget.»
- Inget, utan tvekan är detta den bäst organiserade och genomförda kursen som jag har haft under mina fyra år på Chalmers, övriga lärare borde prata med Lars Green och ta del av hur han lade upp kursen och föreläsningarna.»
- Försöka sy ihop säcken lite bättre till nästa år»
- Sjökaptenerna "glömdes bort" ibland, tex verkade inte gästföreläsarna vara medvetna om att det fanns sjökaptener i klassen och många av föreläsningarna var i hög grad riktade till SOLarna.»
- lite mer frågar att öva inför tentan»
- Jag tycker 7.5 poäng är väldigt mkt för en kurs om linjesjöfart..»
- Mer genomgång och större fokus på material som kommer på tentan.»
- Bättre powerpoints står i princip samma sak varje gång, kurs innehållet borde rikta sig också till sjökaptener »
- Lite mindre containerfokus och lite mer på RoRo-trafik. Vi var några som ansåg att det hörde hemma under linjesjöfart och förtjänade mer plat än det fick.»

16. Övriga kommentarer

- Möjligtvis den bästa kursen på hela SOL programmet. Väldigt aktuell»
- Behåll Lars Green !!!Med en tydlig och fast anknytning till "verkligheten" gav han mig som student, som snart skall ut i arbetslivet igen, ett mycket bra och nödvändigt perspektiv på branschen.»
- Synd att kursen tog slut, var lika roligt/intressant att komma dit varje gång. Tack!»
-
- Riktigt bra kurs som har varit väldigt givande.»
- Kanon! Fortsätt på samma sätt med kursen!»
- En väldigt bra kurs, som jag hoppas att Lars Green får hålla i länge, då detta är det bästa jag varit med om.»
- Mer om Lars Green, i min åsikt en av de två bästa föreläsare /lärare jag har haft i hela mitt liv. »
- Bästa kursen under mina dryga tre år på Chalmers med en mycket engagerad och entusiastisk Lars Green.»


Kursutvärderingssystem från