ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Business communication, LSP271

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

20 svarande

Högst 5 timmar»6 30%
Cirka 10 timmar»3 15%
Cirka 15 timmar»6 30%
Cirka 20 timmar»5 25%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Lätt kurs, med omotiverande undervisning» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»3 15%
75%»2 10%
100%»14 70%

Genomsnitt: 4.45

- Finns ej någon anledning att gå mer på denna kurs.» (50%)
- Obligatoriska moment tycker jag ska läggas in i schemat. Inget man kommer och meddelar muntligt en föreläsning. Att sedan komma att säga att ALLA föreläsningar är obligatoriska är inte ok.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 20%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 40%

Genomsnitt: 2.85

- Jag förstår målen, men målen är dåliga, då de ej representerar kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag förstår faktiskt inte vad vi ska lära oss genom att läsa kursen. Skriva CV?» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»6 35%
Ja, i hög grad»6 35%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 2.58

- Var målet med en 7.5 p kurs att lära mig skriva mail?» (?)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»5 25%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.35

- Tycker kursen över lag har haft alldeles för låg nivå.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»8 40%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 60%
Mycket bra»6 30%

Genomsnitt: 3.15

- ALLA papper skall ha samma datum och kriterier.» (Ganska bra)
- Utdelat material innehöll ibland information som sa emot varandra om ex. information gällande uppgifter och datum mm.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.65

- Lärarna klarar inte kritik. » (Ganska dåliga)
- mail varannan vecka + extra tillfällen» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»14 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 15%
Lagom»10 50%
Hög»7 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- mycket bra planerat med inlämningar, blev aldrig stressigt» (Lagom)
- Mycket tid har lagts ner på the proposal, nästan i storlek med arbete i marknadsplaneringen och där bedömdes man endast utifrån det arbete, kommer tentan vara mindre omfattande då i business communication eller var marknadasplaneringsarbetet för litet i omfattning? Jag tänker på att båda kurserna är 7,5 hp och ens prestationer (arbete/proposal samt tenta) ska motsvaras till detta» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»10 50%
Hög»8 40%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.45

- pga sammarbete mellan kurserna» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Dåligt»3 15%
Godkänt»5 25%
Gott»5 25%
Mycket gott»5 25%

Genomsnitt: 3.4

- Jag har inte lärt mig något speciellt som jag inte redan kunde.» (Mycket dåligt)
- Har inte lärt mig något, som jag inte redan kunde genom den här kursen» (Dåligt)
- Jag är ledesn att behöva säga att jag är otroligt besviken. Business communication borde kunna innehålla andra moment än de vi haft. Kan inte påstå att jag utvecklats språkmässigt eller i övrigt. » (Dåligt)
- Mer instruktioner» (Godkänt)
- Bra kurs, viktigt att lära sig skriva CV och andra företagsdokument. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- cv and cover letter»
- upplägget. väldigt bra med muntliga övningar.»
- Cvkursen. Rapporten»
- Den unga tjejen som var ifrån Californien var bra. Hon var engagerad och kändes motiverad.»
- Lars Greens lilla inverkan skall göras betydligt större.»
- "att söka jobb" delen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Samma uppläggning, dock bra om man kan få info om struktur på skrivuppgiften tidigare.»
- kanske lite mer koordination med Lars kurs, så att ni säger samma sak och att uppgiften är kristallklar även för honom. Klarhet i vad som är obligatoriskt och inte, då att de som har jobb, får lättare att planera.»
- Samarbetet med kursen Linjesjöfart och hamnar behöver bli bättre. Mål med uppgiften avgränsningar och litteratursökningar behöver bli tydligare. Annars en bra och givande uppgift. »
- Innehållet. Mer presentationsövning! Ta bort CV eller lägg det som ett frivilligt moment i kursen. Skriva mail? Tråkigt om man inte redan kan det sedan tidigare..»
- Alla workshops, det var för lite tid att åstadkomma något. Tentainstruktioner måste bli bättre»
- upplägget som ibland var snarligt dagisupplägg och ams kurser för långtidsarbetslösa.»
- Tycker upplägget var mycket dåligt. Det kändes som om man var tillbaka på gymnasienivå igen. Att sitta och "rollspela" på lektionerna känns barnsligt. Jag hade gärna suttit och diskuterat på eftermiddagslektionerna om det hade gett mig något. Bara för vi är studenter betyder det inte att vi har all tid i världen. Idén om business comm. är jättebra. Kursen behöver dock utvecklas. Satsa mer kraft på att engagera eleverna och utveckla sättet att utrycka sig på ett regelrätt och respektfullt sätt. Affärsspåk helt enkelt.»
- Lärarna, samt strukturen på hela upplägget. Det var så extremt barnsliga föreläsningar för att jag skulle stå ut med det.»

16. Övriga kommentarer

- väldigt bra kurs, skönt att fräscha upp engelskan innan man skall skriva ex-jobb och sedan ut i arbetslivet.»
- »
- Mer och tydligare information på alla plan. Vi studenter måste veta vad som krävs från början av kursen. Om man säger att något är oklart och läraren svar " jag tycker vi har varit väldigt klara med de olika momenten". Hur kan en lärare säga vad som jag ska uppfatta som klar information»
- vi skulle lära oss skriva CV, men eftersom jag redan under min livstid lyckats få 13 jobb med min befintliga kunskap känns det inte som om denna kurs var speciellt nödvändig. »
- Denna kurs gav mig tyvärr knappt något alls.»


Kursutvärderingssystem från