ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Sjö- och transporträtt, SJO330

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

21 svarande

Högst 5 timmar»3 14%
Cirka 10 timmar»5 23%
Cirka 15 timmar»8 38%
Cirka 20 timmar»4 19%
25 timmar eller mer»1 4%

Genomsnitt: 2.76

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»4 18%
100%»17 77%

Genomsnitt: 4.72


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 9%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 38%

Genomsnitt: 3.19

- som vanligt läser man målen i början av kursen och sedan kommer man inte ihåg dem.» (?)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- Det är väldigt mycket som ska klämmas in på relativt kort tid. Kanske behöver delas upp på en kurs till för att täcka allt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 9%
Ja, i hög grad»12 57%
Vet ej/har inte examinerats än»7 33%

Genomsnitt: 3.23

- Det är ett stort område och tentan var omfattande. Svårt att hinna med, vilket är dåligt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»15 68%

Genomsnitt: 3.68

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»11 50%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.63

- förstog inte pöängen med norska boken, långtråkiga pp med bara stödord.» (Mycket liten)
- Försökte med norskan, men gav upp ganska snabbt, och öppnade sen inte boken igen.» (Mycket liten)
- skit bok.. dumpa den norska boken...» (Mycket liten)
- Känns inte som optimalt med kurslitteratur på norska tyvärr.» (Ganska liten)
- svår norsk bok, tveksam vilken nytta den gjort för mig. Fråga finns det inte bättre referenslitteratut?» (Ganska liten)
- Norsk införingsrett var värdelös. Exempel på olika fall bra.» (Ganska liten)
- lånade maritime law» (Ganska stor)
- Införing i Sjörätt kan man klara sig utan. Att jag ändå kryssade i alternativet Ganska stor beror på mängden lagtext som vi hade. » (Ganska stor)
- lagtexterna» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»13 59%
Mycket bra»5 22%

Genomsnitt: 3

- kaos.. bättre struktur på lektionerna » (Mycket dåligt)
- Lite snurrigt ibland på ping-pong. Bra med namngivna dokument, men gärna datum/föreläsningstillfälle.» (Ganska dåligt)
- Inte samma PP på pingpong som på föreläsningen vilket gjorde det svårt att gå tillbaka och koll igenom det som visats på föreläsningen.» (Ganska dåligt)
- lite rörig. bättre struktur med ett bättre mappsystem» (Ganska bra)
- kan bli mer strukturerat» (Ganska bra)
- Väldigt mycket papper dock.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»18 81%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.9

- Läraren kunde vara tydligare i sina förklaringar.» (Ganska bra)
- Lyssnande och bra förklarande. Alldrig nedsättande, bra » (Mycket bra)
- Severin tar sig gärna tid att besvara frågor och man får alltid bra svar.» (Mycket bra)
- Robert Severin är mycket öppen för diskussion och frågor vilket uppskattas.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»15 68%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 77%
Hög»5 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Mycket kurslitteratur och mycket att gå igenom på lektionerna.» (Hög)
- Intensivt, men roligt!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 68%
Hög»7 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 13%
Gott»10 45%
Mycket gott»9 40%

Genomsnitt: 4.27

- Intressant kurs. Lärde sig mycket.» (Gott)
- Mer av sådana här ämnen. Det är med sånt här vi kommer att arbeta i framtiden. » (Mycket gott)
- väldigt bra att man även lägger in andra transportmedel utöver sjöfarten» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sjölagen och Severin»
- dialogen på föreläsningar»
- Föreläsaren Robert Severin är en stor tillgång, inspirerande, glad, rolig och pedagogisk.»
- Roligt att lyssna på, intressant.»
- Lika många föreläsningstillfällen och övningstillfällen.»
- Roberts underbara undervisningar. Helt klart den bästa läraren på skolan.»
- Föreläsaren Robert Severin.»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Powerpointarna kanske? Kämpigt när man ska färska upp minnet inför tentorna att sitta på powerpoints på över så himla många slides. Kanske kan delas upp och sammanfattas/utformas bättre? Ibland kanske det bara står ett ord på en slide och har man missat den föreläsningen kan såna saker bli jobbiga att ta igen.»
- Mera av väg-, flyg- & järnvägstrafiklagen, »
- kanske inte nödvädigt att köpa införing i sjörätt»
- Lite väl många olika lagar. Kunnat ta med det allra viktigaste, begränsat det.»
- Litteraturen, bättre struktur i föreläsningar.»
- Kanske något ytterligare övningstillfälle. »
- Kanske lite mer material som man kan pluga på hemma. Tex gamla tentor. Sen så gillade jag upplägget från Handelsrätten med lite frågestund efter halva kursen. »
- pp presentationer, kursliteratur»
-

16. Övriga kommentarer

- Kursen är bra som den är. Severin kanske borde skaffa en annan dator dock...»
- Vet att schemaändringarna i slutet av läsperioden berodde på ett misstag. Dock hade det varit bra om detta försökte undvikas i framtiden så att inte de sista föreläsningarna hamnar så tätt inpå tentan.»
-


Kursutvärderingssystem från