ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Grundläggande lasthantering del B, SJO191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

10 svarande

Högst 5 timmar»5 50%
Cirka 10 timmar»3 30%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 10%
25 timmar eller mer»1 10%

Genomsnitt: 2

- Lektionerna gav mycket tid åt att arbeta med uppgifter så man behövde inte arbeta på annan tid i så stor utsträckning.» (Högst 5 timmar)
- Om man räknar med lektionerna man har varje vecka» (Cirka 10 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»10 100%

Genomsnitt: 5

- Lektionerna var matnyttiga och var man på dem så behövde man inte studera så mycket på "fritiden".» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 70%

Genomsnitt: 3.3

- Jag vet vad vi ska kunna och vad vi lärt oss men inte vad de exakta målen är.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»3 33%

Genomsnitt: 3.22


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»7 70%

Genomsnitt: 3.7

- Hade jag inet gått på lektionerna skulle jag inte kunna något.» (Mycket stor)
- Hade inte gått att lära sig utan undervisning» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»6 60%

Genomsnitt: 3.4

- Allt har skett ifrån lärare.» (Mycket liten)
- Böckerna har varit obligatoriska, mycket förståeligt.» (Mycket stor)
- Bäckerna i kursen är vitala» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»8 80%

Genomsnitt: 3.8


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»9 90%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.9

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»1 10%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 30%
Lagom»7 70%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.7

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 80%
Hög»2 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»5 50%
Mycket gott»5 50%

Genomsnitt: 4.5

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- De bra, intressanta föreläsningarna!»
- Allt helst att läraren hade stannat kvar också»
- övningarna och ansvarig lärare»
- Läraren, men det går ju tyvärr inte. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- Höj ribban lite! Öka svårighetsgraden om det går.»
- mer övning»
- Inget, allt har rullat på i bra takt, med nya saker varje dag, precis som det ska vara, med tillräckligt med tid för övningar och frågor. »

16. Övriga kommentarer

- Hans är en fruktansvärt bra lärare !»


Kursutvärderingssystem från