ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Engelska för sjöfart och logistik, FSP040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

12 svarande

Högst 5 timmar»6 50%
Cirka 10 timmar»3 25%
Cirka 15 timmar»2 16%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»1 8%

Genomsnitt: 1.91

- varierande hur mkt arbete det har varit. Ibland väldigt lugnt och ibland väldigt mkt att göra» (Cirka 10 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 8%
100%»11 91%

Genomsnitt: 4.91


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 58%

Genomsnitt: 3.41

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 27%
Ja, målen verkar rimliga»8 72%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.72

- Jag har läst engelska C i gymnasiet, vet inte om det beror på det, men jag har inte lärt mig så mycket under kursen.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»1 9%
Ja, i hög grad»7 63%
Vet ej/har inte examinerats än»2 18%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»5 41%

Genomsnitt: 3.25

- Det som var bäst var feedbacken man fick på sin text som man producerade under terminen. Detta var ett mycket bra sätt att lära sig utveckla skrivandet.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.75

- Boken är jätte bra, har bara inte använt den så mycket» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»2 18%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 3

- Den kraschade varje gång vi skulle lämna in något, helt hopplöst. » (Mycket dåligt)
- Hemsidan har varit nere ganska mycket och fungerar dåligt med många webbläsare. ex firefix inte alltid dock ibland fungerar den fint med firefox ibland inte alls» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»11 91%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 4.08

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»2 16%

Genomsnitt: 4.16

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 16%
Lagom»9 75%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.91

- Ganska hög, men sporrande» (Lagom)
- Men som nämnt tidigare, variernade» (Lagom)
- hög lp2, lägre lp1» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»9 75%
Hög»2 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- se fråga 11» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Godkänt»1 8%
Gott»7 58%
Mycket gott»3 25%

Genomsnitt: 4

- Känns som en ganska ovärd kurs för oss att läsa. Förstår att vi ska kunna formell engelska, men har som sagt inte lärt mig något nytt.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Skrivuppgifterna, Peer-response var mycket bra också.»
- Lärarna :-) Mycket trevliga, engagerade, duktiga och pedagogiska. Bra att ha en native speaker och en lingvist som lärare!»
- Arbetssättet med mkt feedback»
- uppsatsskrivandet, process writing.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Grammatiken !! Känns väldigt onödigt, ganska basic också.»
- Kanske lite mer konversationsövningar, shippingterminologi och bussiness communication»
- mer grammatikundervisning »

16. Övriga kommentarer

- Bra lärare !»
- mkt lärorik kurs»


Kursutvärderingssystem från