ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Maskinteknik 3, SJO061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»8 22%
Cirka 20 timmar»13 36%
Cirka 25 timmar»9 25%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.44

- var en ganska lätt kurs» (Högst 15 timmar)
- Insåg något försent att jag borde lagt ner mer tid, framförallt på räkneuppgifter. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 8%
75%»9 24%
100%»25 67%

Genomsnitt: 4.59

- Inte riktigt 100% men närmare 100 än 75» (100%)
- Överlag intressanta och bra föreläsningar. Gästföreläsningar/studiebesök är mycket uppskattat och bör absolut bevaras och om möjligt utökas. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 13%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 67%

Genomsnitt: 3.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Målen i sig är rimliga men jag är tveksam till om en gemensam kurs för både ånga och kyla är bra. Ämnena är lika men skiljer sig också åt ganska mycket och jag tycker det var svårt att hålla isär allting ibland. Detta gäller framförallt beräkningar men även teori med exempelvis komponenter i de olika systemen. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 2%
Ja, i hög grad»24 68%
Vet ej/har inte examinerats än»10 28%

Genomsnitt: 3.25

- Kändes som en ovanligt bra tenta med rimliga krav på uppgifterna. Dock borde jag ha läst på mer, men det är knappast någon annans fel än mitt eget. » (Ja, i hög grad)
- Men det räknar jag med, något annat vore dumt.» (Vet ej/har inte examinerats än)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»14 37%
Mycket stor»21 56%

Genomsnitt: 3.48

- Utmärkta lektioner. Innehållsrikt men lagom "luftigt" så att man fortfarande har lite energi och hänger med bra i slutet på en fyratimmarsföreläsning.» (Mycket stor)
- Hade stor hjälp av dem plus presentationerna som visades där. Är något skeptisk till för många presentationsbilder eftersom det ibland kan gå väl fort. De fanns som tur var upplagda på Pingpong så man kunde se dem i efterhand. » (Mycket stor)
- bildspelaen har varit till mycket stor nytta, skulle dockj vilja att allt material låg ute på hemsidan från första början,» (Mycket stor)
- cecilia var väldigt tydlig och noggrann under lektionerna och var noggrann med att alla skulle förstå.» (Mycket stor)

7. Laboration - kylanläggningar. Hur upplevdes laborationen?

37 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»1 2%
Ganska bra»19 51%
Mycket bra»16 43%

Genomsnitt: 3.35

- för stora grupper och för lång tid. Halvera grupperna och labbtiden» (Mycket dålig)
- det var bra att få köra en andlig, tycket inte att labb ledarna var tillräckligt kompetenta.» (Ganska dålig)
- Laborationstillfället var alldeles för kort och det hade känts mycket bättre om vi hade fått dubbelt så lång tid att verkligen få en helhetsuppfattning om maskinbänkarna. » (Ganska bra)
- Hade varit mer seriöst om man hade varit tvungen att lämna in en labbrapport. När man inte behöver det så slarvar och snabbar man igenom det istället, det är ju tyvärr så människan fungerar.» (Ganska bra)
- Saknar att man inte fick tömma/fylla på anläggning eller byta filter... Känns som att det är något man kommer råka ut för.» (Ganska bra)
- labrationen gav större insikt och förståelse för kyl systemens funktion och uppbyggnad» (Ganska bra)
- Kunde ha fått lite mer på fötterna praktiskt innan eller under. Tog lite tid att "hitta" bäringen. » (Ganska bra)
- Kändes vettig, hade gärna haft en till och gått djupare i området» (Ganska bra)
- Hade varit bättre med labrapport» (Ganska bra)
- väldigt bra med lite känn och kläm tid,vi hade kunnat ha mer sånt och det bästa hade varit om man kunnat göra något liknande som stures gymnasieelever pysslade med med att bygga ihop små kylanläggningar så att man får testa och befästa lite kunskap!» (Mycket bra)
- Grymt bra laboration, man fick en väldigt fin förståelse för allt man gått igenom under kursen när man fick en chans att själv gå och vrida på ventiler, känna på temperaturer och kolla hur trycket beter sig på olika ställen i systemet. Han som höll i labben (vars namn jag tyvärr förträngt) var väldigt bra, enkla och tydliga förklaringar och svar på frågor och ofta ur ett "maskinist-perspektiv" så att man kunde relatera till vad man faktiskt kommer arbeta med i framtiden.» (Mycket bra)
- Däremot alldeles för kort, kan nog ha varit de fyra snabbaste timmarna på länge. En labb till hade utan tvekan varit bra, kanske ännu mer. » (Mycket bra)

8. Simulatorövning - ånganläggningar. Hur upplevdes övningen?

37 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»6 16%
Ganska bra»17 45%
Mycket bra»14 37%

Genomsnitt: 3.21

- har jobbat med programmet förut, tar tid att göra men gav lite mer försåelse ur systemet serut. övningana påminnde i stor utsträckning om de som fannas i boken och gavs på föreläsningar» (Ganska dålig)
- var lite väll slapp.» (Ganska dålig)
- En bra övning som gjorde det lite lättare att koppla ihop teorin från föreläsningarna med hur saker och ting fungerar och beter sig i verkligheten.» (Ganska bra)
- gav väl inte så mycket var ju mest att skriva av värdena. ingen uppstart själv utan man kunde starta med full fart och allting fungerande.» (Ganska bra)
- Bra att tvingas tillbaka ner i simulatorn igen och utnyttja praktikkunskaper och få en djupare hands-on förståelse för ångdriften ombord. » (Mycket bra)
- Det var lärorikt att sitta och räkna med anläggningen framför sig.» (Mycket bra)
- Kul när man fattade vad man höll på med!» (Mycket bra)

9. Gästföreläsningar - hur upplevdes gästföreläsningarna?

36 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»1 2%
Ganska bra»12 33%
Mycket bra»22 61%

Genomsnitt: 3.52

- Ringhals: Väldigt kunnig och intressant att få en liten inblick i kärnkraften. Inspecta: Grymt bra! Både kunnig och rolig att lyssna på, väldigt mycket vettig information. Kyl-snubben: Tveklöst väldigt duktig på sin sak, och en väldigt rolig föreläsning att lyssna på. Men ska sanningen fram så är jag lite osäker på hur mycket jag egentligen lärde mig på den.» (Ganska bra)
- mer parten av förälsningarna var intressanta och gav en syn på hur man kan använda system. förläsningen om felsökningar var dock mycket konstig och gav inte så mycket, när vi besökte samma förläsare igen för att kolla riggar tog mycket av tid som kunde lagts på viktigare saker til att beskriva gymnasieskolans kyl och vvs-program. han kunde dock mycket men drog för mycket kring snack.» (Ganska bra)
- spännande med gästföreläsare som kan berätta lite om hur kunskapen ev. kan komma att användas i arbetslivet.» (Mycket bra)
- Förutom Sture som svävade iväg en aning på sin föreläsning...» (Mycket bra)
- Kylföreläsningen var till innehållet sett tunt men det som gicks igenom fastnade! I övrigt mycket bra. » (Mycket bra)
- Missade läcksöknings föreläsningen pga VAB. Men Ringhals och Inspecta var väldigt bra.» (Mycket bra)
- Väldigt trevligt med gästföreläsare! Dock va kylkillen rätt svävande på precis allting. Kändes som om ha inte riktigt visste vad han skulle tala om.» (Mycket bra)
- Mycket uppskattat som sagt, inkluderat Sture även om han mest pratade om allt annat förutom kylanläggningar. Mer sånt!» (Mycket bra)
- Alltid bra att ha gästföreläsare. Man får ett nytt infallstankesätt. Man borde dock ha givit kyl föreläsaren lite mer info om oss, vad vi läst tidigare och vill höra, så skulle han bli mkt bra oxå.» (Mycket bra)
- De var väldigt vettiga och intressanta.» (Mycket bra)
- Stures föreläsning kunde varit bättre, han kan mycket, men han visste nog inte riktigt vad han skulle tala om...» (Mycket bra)
- gästföreläsningar är jättebra!» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»15 40%
Mycket stor»13 35%

Genomsnitt: 3.08

- Boken i kombination med räkneexemplen på tavlan, men bara boken är inte tillräcklig i sig. » (Ganska liten)
- Antecknigar har fungerat utmärkt» (Ganska liten)
- Väldigt bra powerpoints som cecilia lade ut på pingpong» (Ganska stor)
- Ur energiteknikboken är det väl främst övningsuppgifterna som är bra. Annars tycker jag att det utdelade materialet på pingpong varit väldigt käckt, både bildspelen från föreläsningarna och räkneuppgifter/instuderingsfrågor.» (Ganska stor)
- bra att vi fick ut så mycket material» (Ganska stor)
- böckerna gav en fördjupad förståelse till ämnet, och förälsningarna gav en grundläggande förståelse, helhets intrycket och inlärningen blev bra» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 13%
Mycket bra»32 86%

Genomsnitt: 3.86

- som ovan, skulle viljat ha allt material at till gå vid kursens början» (Ganska bra)
- Allt material snabbt utlagt utan några som helst problem. » (Mycket bra)
- Inget att klaga på.» (Mycket bra)
- Cecilia har varit ett föredömme för hur det skall fungera. Lärare borde ta efter hennes sätt att arbeta med kursmaterialet på Ping Pong. Väl strukturetat och så fort något nytt lades upp utöver lektionsmaterialet så fick man ett meddelande. Perfekt!!!» (Mycket bra)
- Mycket bra skött! Allting kom upp i logisk ordning och i tid. Går inte att förbättra.» (Mycket bra)
- mycket bra med så mycket utdelat material på kurshemsidan.» (Mycket bra)
- Mycket bra utdelat material!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»26 70%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.91

- Bra när det gäller räknefrågor men när det kommer till rent praktiska och skeppsfrågor så verkar tyvärr Cecilia ha begränsade kunskaper vilket leder till att det kan dröja innan man får ett svar. Men bra mycket bättre att det är så här än att ha en lärare som bara hittar på och tror sig kunna!» (Ganska bra)
- Cecilia går alltid att få tag i på ett eller annat sätt. Mycket bra!» (Mycket bra)
- det som föreläsanren inte kunde då fråga ställdes, tog svaret reda på till efter rast eller till nästa föreläsningstillfälle» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»30 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»30 81%
Hög»4 10%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.1

- Räkneövningarna har varit väldigt monotoma och det är för lite variation genom lektionerna. Det har tyvärr varit ganska lätt att förlora intresset och tappa tråden när det är 2 x 45min utan någon variation. » (Lagom)
- Det är ganska tufft med två ganska så komplicerade områden i samma kurs under så kort tid. » (Hög)
- De är två liknade kurser som skiljer sig mycket. Kurserna är väldigt lätta att blanda ihop vilket gör inlärnings tiden längre och skapar oförväntade besvär för studenterna.» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»1 2%
Låg»10 27%
Lagom»22 59%
Hög»4 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- Enelskan... Drog ner en del. Borde byta plats på engelska och elen...» (För låg)
- Skulle vara bättre att bytta plats på en av kurserna i LP2 mot LP1 för att jämna ut belastningen » (Låg)
- Det är en hel del att lära sig och att räkna men tack vare att vi just har läst strömning/termo så är detta något vi har färskt i minnet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»7 19%
Gott»12 33%
Mycket gott»16 44%

Genomsnitt: 4.19

- Roliga del kurser. Bör inte sättas ihop till en kurs» (Dåligt)
- Det är en (två) intressant kurs. Vad jag inte tycker om är allt räknande på tavlan. Jag har ingen nytta av det och frågan är om någon annan har det heller. Detta är 85% av all undervisning, bort med det in med fakta och felsökning osv...» (Godkänt)
- Teorin va ju bra men det känns bara som att vi har fått räkna och lära oss hur det funkar genom text. Borde varit mer genomgång på hur anläggningarna funkar rent praktiskt.» (Godkänt)
- Bristande kunskaper hos läraren.» (Godkänt)
- cecilia är guld värd! » (Gott)
- Kanonkurs. Trots att den innehåller en hel del varav en del är ganska så teoretiskt och matematiskt så har den aldrig känts särskilt tung utan det har varit lätt att hänga med, tack vare finfina föreläsningar och utmärkt utdelat material på pingpong. Känner att jag lärt mig massvis, framför allt inom kylan som mest kändes mystisk förut även om man förstod grundprinciperna.» (Mycket gott)
- Som med alla andra kurser på chalmers är det för lite praktik (skruva isär/ihop). Verkar som att man får förlita sig på att sjöpraktiken skall visa en allt.» (Mycket gott)
- Man kan fundera över om man kan köra ämnena separat, i övrigt var allting mycket bra. » (Mycket gott)
- Inte särskilt djupgående med högvis tung teori utan det nästan bara intressanta och relevanta uppgifter och frågor på både ånganläggningar och kylanläggningar behandlades.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbar och många gästföreläsare gav mest.»
- Förläsningarna,labbar»
- Hur PingPong har skötts med kurslitteraturen.»
- Bra med gästföreläsare gör att man får inblick vart man kan få nytta av utbildningen. Bra kursupplägg, bra med utdelat material. »
- Framförallt intressanta och bra föreläsningar, labbar, gästföreläsare och bra powerpoints»
- De mesta har varit bra. Roligt med gästföreläsningar, bra labbar och inget att klaga på!»
- upplägget över lag var mycket bra.»
- gästföreläsningarna samt kyl laborationen.»
- gästföreläsningar, labbar»
- Räknedelen av kursen.»
- gästföreläsningarna och laborationerna»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Som sagt, vad lär man sig på att titta på någon annan som räknar, då är det väl bättre att man går hem och räknar själv. »
- Längre labbtillfällen»
- Utveckla kyllabben så att man får tömma/fylla anläggningen.»
- Jag hade gärna haft några räknestugor, kanske inte efter varje lektion men ibland. Gemensamma räkningar på tavlan är bra till viss del men räknestugor hade fått mig att räkna mer självständigt. »
- Kyllabben kanske borde legat i mitten av kyldelen av kursen så man kunde får en bättre bild av man pratade om lite tidigare i kursen»
- föreläsaren om felskökning och besök på riggar, skulle kunna vara mer rakt på sak och inte så mycket kringsnack»
- Dela kursen på två. »
- Inrikta sig mer praktiskt, på föreläsningarna borde det vara mer bilder på ång och kylanläggningar, hur de ser ut både in- och utvändigt, genomskärningsbilder och utifrån dessa förklara hur det fungerar och vad som händer vid olika tillfällen samt hur de olika komponenterna ser ut»
- Man kanske inte skall ha 4 timmars föreläsningar, iof hade vi sällan så långa föreläsningar men istället kunde man haft ett par räkneövningar i bättre lämpade salar. Det hade varit uppskattat i slutet på perioden. »
- ett studiebesök hade varit bra!»

19. Övriga kommentarer

- SKulle gärna fått veta vad för tumregler som gäller när man skall elda upp en kall panna, starta en turbin,osv... mera direkt användbar kunskap!»
- Föreläsningarna har troligtvis vart de mest pedagogiska vi haft hittills.»
- bra lärare»


Kursutvärderingssystem från