ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Elektriska nät och system, ESS115

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-08 - 2010-12-30
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

37 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
16 43%
16 43%
5 (över förväntan)»5 13%

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade inga förväntningar» (3)
- Tyckte den var aningen seg och svårförstådd när man började med halvledare, men kursen blev väldigt kul när man lärde sig det» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

37 svarande

1 (ej relevant)»1 2%
1 2%
7 19%
16 44%
5 (mycket relevant)»11 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.97

- Den är relevant beroende på vad man väljer, och därför är det viktigt med en bra introduktion.» (4)
- Mycket givande med ytterligare applikationer av Laplacetransform och ett flertal andra lämpliga förberedelser inför kursen i reglerteknik.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

36 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 5%
10 27%
18 50%
5 (Mycket bra avvägt)»6 16%

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket delajer. Det är för få poäng för alla de detlajerna. Sex poängsteg känns inte som tillräckligt för att bedömma, 10 steg eller mindre uppgifter? Vissa saker som inte kändes så betonade på föreläsningarna var med mycket.» (2)
- det stora problmet med tentamen är att lösa ekvaitonssystemen som är otroligt krångliga. Att ställa upp rätt ekvationer är inte problemet, det är att få rätt svar till slut.» (3)
- Ett fåtal av övningsuppgifterna berörde närmare analys av Bodediagram samt JFET.» (3)
- Bra tenta som återspeglade kursens innehåll bra. Bra variation på uppgifterna» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

37 svarande

<25%»3 8%
25-50%»2 5%
50-75%»7 18%
>75%»25 67%

Genomsnitt: 3.45

- bra föreläsningar» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
2 5%
5 14%
18 51%
5 (mycket bra)»9 25%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra struktur, men föreläsaren saknar a) stringens och b) utstrålning. Det är helt enkelt inte roligt att lyssna på, även om ämnet i sig är roligt.» (2)
- Föreläsningarna är ganska bra, men ibland känns det som för mycket detaljer när det kunde varit viktigare att ge mer tid åt det viktigaste. Jätteviktigt är att som föreläsare ta ansvar för att hålla tiderna, det är viktigt att respektera tiderna för allas skulle. I pauserna drog de ofta över med 5-10 minuter och vissa studenter tilläts ta för mycket tid både under föreläsningarna och i pausen.» (3)
- Bra föreläsare, men det gick helt otroligt långsamt.» (3)
- För mig fungerade Ants långa tal inge vidare. Jag tror att det kan vara ett bra komplement i undervisningen men för egen del funderade det som sagt inte utan hade svårt att fokusera på det och hade nog fått ut mer av att få ned det på papper (vilket är svårt när någon pratar).» (3)
- Ibland tyckte jag man dök rakt in på kretsekvationer istället för att få en större bild av vad kretsen skulle kunna ha för funktion» (4)
- gick lite val fort ibland, hade varit trevligt med mer tid for diskussion» (4)
- Något få förslag på tillämpningar men i det stora hela mycket bra föreläsningar.» (4)
- Dock så kunde tempot de första två veckorna varit mycket högre. Föreläsaren sa själv att de första två veckorna uppfattas som lätta och att det kommer steg i svårighetsgraden en bit in å kursen, lägligt nog när alla koncentrerar sig på duggan i elfälten. Slå ihop de två första veckorna på den första veckan och tidigarelägg de övriga veckorna med en vecka. Jag är helt allvarlig här. Det hade varit mycket bättre.» (4)
- Mycket bra och intressanta föreläsningar. Välstrukturerade» (5 (mycket bra))
- Mycket bra föreläsningar, gillade även stuket med att prata och resonera om olika saker i början av vissa föreläsningar.» (5 (mycket bra))

6. Var räkneövningarna bra?

37 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
9 32%
5 17%
10 35%
5 (mycket bra)»3 10%
Deltog ej»9

Genomsnitt: 3.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ofta behandlades uppgifter med teoretiska inslag som ännu inte hade presenterats på föreläsningarna. Vidare hade övningsledaren tilldelats för omfattande övningsexempel, vilket resulterade i att han inte hann med att förmedla essentiell teori för att förstå uppgifterna i sin helhet. Ett antal studenter poängterade detta, vilket sent omsider ledde till förbättringar under läsvecka 7. Dessvärre hade majoriteten av klassen under otaliga timmar tidigare i läsperioden mestadels suttit som frågetecken under övningarna.» (1 (inte alls bra))
- Vi hade inga räkneövningar - dåligt. Demoövningarna var inte så bra heller.» (2)
- Räkneövningeledaren var inte särskilt bra, och förklarade ingenting. Det verkade som att han mest räknade för att han var tvungen. Vid vissa tillfällen förstod ingen någonting.» (2)
- Förvirrat» (2)
- Ingen riktig vilja att forklara, utan bara att rakna igenom de givna talen. Inte sa vardefullt!» (2)
- Genomgående i kursen gick Ahmid (stavning?) igenom uppgifter som vi ännu inte hunnit läst teorin för. Tveksam till att jag fick ut mycket av dessa. » (2)
- När ví studenter ställde frågor om saker vi inet förstod under övningarna blev räkneövningsledaren stressad över tiden och sa att vi ligger efter och måste gå vidare. tanken är med övningarna är väl att vi ska lära oss och förstå?! ge oss mer tid!!» (2)
- Ibland räknades det uppgifter från avsnitt som vi inte hade gått igenom på föreläsningarna än och då blev det förvirrat» (3)
- Dem var bra, lösningarna presenterades bra.» (4)
- Övningsledaren var bra när han räknade på tavlan men verkade bli väldigt beskyddande och stängd när man ställde frågor, som om han själv tog illa upp för att vi inte förstod. Var ibland lite fel fördelat mellan matte och elektronikteori, matten i kursen är ju inte speciellt svår så jag tycker man kan ägna mer tid till att vi ska förstå vad som händer snarare än matematiken. Bland annat var det uppgifter på bryggor som man inte fick förklarat alls, men skulle kunna räkna med när vi inte visste något om.» (4)
- Hamid lade ibland ner väldigt mycket fokus på matematiken och att göra utförliga räkningar, men vägde upp det med efter varje uppgift gå genom vilka steg han tagit för att lösa uppgiften, vilket uppskattades.» (5 (mycket bra))
- Ja, räkneövningsledaren var helt grymt bra. Pedagogisk och stringent. Jag vet att en del har klagat på honom, men jag håller inte alls med. Det är sällan man har en så kompetent räkneövningsledare. Dessutom var hans engelska mycket god vilket tycks vara en sällsynthet då föreläsningar hålls på engelska på chalmers. Dock är det ju alltid en nackdel att inte hålla lektioner på svenska. Vi lär oss bäst på vårt modersmål, så enkelt är det. Jag är flytande på engelska själv och trots det säger jag alltså detta.» (5 (mycket bra))
- Det fanns inga räkneövningar!» (Deltog ej)

7. Hade det varit bättre om föreläsaren hade hållt i räkneövningarna?

36 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 13%
5 17%
9 31%
5 (mycket bra)»11 37%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Spelar ingen roll.» (2)
- Det är bra ibland att man får se/höra på någon annan lärare.» (3)
- Tycker det är bra med lite variation. Men man vill väl helst se Ants lösningar då det garanterat gäller på tentan» (3)
- Varken bättre eller sämre, tror jag.» (3)
- Tycker att det är bra att ha en föreläsare och en räkneövningsledare, som inte är samma person. Två olika beskrivningar av samma sak ökar förståelsen. » (4)
- Utgående från föregående fråga så hade det nog varit bättre att blanda övningar och föreläsning lite allt eftersom vi gått igenom teorin. Dessutom var man hela tiden tvungen att växla mellan svenska resp. engelska begrepp från föreläsning till övning, inte alltid så bra kan man tycka.» (4)
- Jag tror det hade fungerat det också, lättare med språket, inte för att övningsledaren hade en dålig engelska (snarare tvärt om) men det skulle i alla fall bli något enklare med språket» (4)
- Det som framförallt varit bättre är att det då varit på svenska men det funkade bra med engelska.» (4)
- De räkneövningar föreläsaren hade var betydligt mycket bättre än de nadra.» (5 (mycket bra))
- ants var mycket bättre på det...» (5 (mycket bra))
- Vid de tillfällen Ants tog över övningarna kände man att förståelsen infann sig och möjligheten att ställa utförliga frågor uppskattades.» (5 (mycket bra))
- Det fanns inga räkneövningar!» (Deltog ej)

8. Vad tyckte du om laborationerna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
5 14%
15 44%
5 (mycket bra)»14 41%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var roligt att man byggde en grej, men jag tycker att i jämförelse med expfys inte lärde sig särskilt mycket om vad kursen innehöll» (3)
- Tog lång tid för inte alltför mycket inlärning. De borde komprimerats mer.» (3)
- För beskrivande lab-PM. Ingen plats för egen problemlösning. » (4)
- Handledarna borde inte ha hjälpt till så mycket. Det var för lätt att bli godkänd utan att kunna saker.» (4)
- Bra folk där. » (4)
- Roliga laborationer, hann inte räkna särskilt mycket under kursen bortsett från laborationerna eftersom man då tvingades göra förstudien. » (4)
- bra handledare och lagom svårighetsgrad» (4)
- De var roliga men sakerna fanns inte på de ställen de skulle i sista...» (4)
- Kändes relevanta men samtidigt kändes de lite för precisa. Vi blev ju tillsagda att såhär ska det se ut, utan att förstå varför det skulle se ut så. Det hade visserligen blivit svårt att lägga labbarna så pass sent att man läst om op-ampar, men lite mer kött på benen hade känts bra» (4)
- Lagom svårighetsgrad och tidsram» (5 (mycket bra))
- Kul!» (5 (mycket bra))
- De var bra, och det var en trevlig upplevelse att laborera när handledarna faktiskt var behjälpliga och kom med konkreta svar.» (5 (mycket bra))
- bra och roliga!» (5 (mycket bra))
- Väldigt hjälpsamma handledare och intressanta laborationsuppgifter.» (5 (mycket bra))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»3 8%
5 13%
5 13%
11 29%
5 (Mycket stor)»13 35%

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tror jag skulle fått bättre resultat om jag inte varit på föreläsningarna utan lagt tiden på att plugga själv istället. Labbarna lärde jag mig massor på dock.» (2)
- Men rakneuppgifterna i exempelsamlingen var pa tok for svara! Jag borjade rakna tentor efter att ha klarat mig igenom ett mycket litet antal uppgifter fran planeringen» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.79


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

36 svarande

Ja»0 0%
Nej»36 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
20 54%
16 43%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.48

- Snarare att jag kände att jag inte hann alls räkna på kursen pga hög belastning med labbar (både expfys och elnät), inlämningar i elfält och vanlig räkning i elfält.» (3)
- Arbetsbelastningen ökade betydligt när vi började med halvledarkomponenterna.» (4)
- Alldeles lagom hög.» (4)
- Utan facit var det i princip omöjligt att förstå frågeställningen samt svaret till uppgifterna i exempelsamlingen. Därtill märktes det att frånvaron av räknestugor påverkade inlärningen negativt.» (4)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 21%
Mycket bra»23 62%
Har ej sökt samarbete»5 13%

Genomsnitt: 3.86

- Känner inte så många, så svårt att säga.» (Ganska dåligt)
- Det var ett tag i mitten nar ingen visste nagot, sa man kunde inte fraga sina klasskompisar och forelasaren var alltid mycket efterfragad under rasterna» (Ganska bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»10 27%
Ganska bra»13 35%
Mycket bra»7 18%
Har ej sökt hjälp»6 16%

Genomsnitt: 3.18

- Detta är en sak som verkligen saknas i kursen. Det finns inga tillfällen att fråga, inga mindre grupper. Det känns jätteviktigt att få in mindre räkneövningar där man kan fråga.» (Mycket dåliga)
- Det hade varit mycket bättre om vi hade räknestugor!!! Det är svårt att få tillfälle att ställa alla sina frågor på rasterna. » (Ganska dåliga)
- Det fanns inga räknestugor, man var tvungen att fråga föreläsaren i raster. » (Ganska dåliga)
- Övningsledaren vägrade att svara på frågor apropå exemplen som redogjordes under övningarna och kunde sällan besvara frågor tillräckligt detaljerat rörande problem i exempelsamlingen. Under ordnarie föreläsning välde det fram studenter i pausen med frågor till föreläsaren, vilket ledde till att man ofta fick stå i kö eller gå därifrån med obesvarade frågor.» (Ganska dåliga)


Kurslitteratur

14. Var Electronics bra?

37 svarande

1 (inte alls bra)»4 16%
8 33%
9 37%
3 12%
5 (mycket bra)»0 0%
Köpte den ej»13

Genomsnitt: 2.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Electronics var värdelös men Davidboken underbar!» (1 (inte alls bra))
- Den borde kunna ersättas med en bättre bok.» (2)
- Lite för detaljerad jämfört med kursen» (2)
- Den var inte i färg utan kopierad på ett sämre papper, det var dåligt. Om boken tycker jag att onödigt mycket fokus låg på olika datorprogram och hur de används.» (2)
- Boken i sig var bra, men så sjukt ovärd för den här kursen.» (2)
- Kul bok om man vill fördjupa sig, men inte värd pengarna» (2)
- Stor, tung och använde den nästan ingenting» (2)
- Jag använde den inte så mycket men när jag väl behövde slå upp något så fick jag svar.» (3)
- Den kändes mer relevant för ET-labbarna» (3)
- Mycket av informationen delgjordes under föreläsningarna.» (3)
- många bra exempel. » (4)
- Fann heller inget behov av den» (Köpte den ej)
- Sökte på internet för djupare information om dioder/transistorer osv. istället.» (Köpte den ej)
- jättedyr ju!» (Köpte den ej)

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

36 svarande

1 (ej prisvärd)»10 31%
12 37%
8 25%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»2 6%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 2.12

- Sammantaget var allt för dyrt» (1 (ej prisvärd))
- Använde den inte» (1 (ej prisvärd))
- Köpte som sagt inte Electronics och Davidssons bok använde jag bara första veckan.» (1 (ej prisvärd))
- Elektriska nät är inte alls pedagogisk, och Electronics är för dyr» (2)
- anvande i stort sett bara forelasningsanteckningar» (2)
- Lite väl dyr då jag knappt använde den i denna kursen» (2)
- Electronics framstod som mycket dyr. Dessutom ska man inte förglömma att kurslitteraturen också bestod av Elektriska Nät samt exempelsamlingen vilka båda krävde en nätt liten summa.» (2)
- Denna period skulle priset vara runt 150kr/hp om man köpt alla böcker, vilket är en aning (läs: jättemycket) högre än vad som riktlinjerna säger. Det är alldeles för mycket att lägga typ 1800kr för 7 veckor» (2)
- Electronics var väl inte så prisvärd då jag nästan aldrig använde den.» (2)
- Köpte den första boken» (3)
- Första boken var bra» (5 (mycket prisvärd))

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

1 (Mycket liten)»6 16%
8 22%
12 33%
8 22%
5 (Mycket stor)»2 5%

Genomsnitt: 2.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kurslittertur - mycket liten. Övningshäften och laborationer - mycket stor.» (1 (Mycket liten))
- Använde i stort sett enbart föreläsningsanteckningar efter lv2» (2)
- Läste bara Hofvenskiöld, inte Electronoics.» (2)
- Mest tentor och läsning av teori för min del. Använda aldrig häftena tyvärr.» (2)
- Föreläsningsanteckningarna visade sig vara det främsta hjälpmedlet.» (2)
- "Elektriska nät" var till ganska stor hjälp, "Electronics" inte särskilt.» (3)
- Veckobladeriet FTW!» (4)
- Sammanfattningen var oerhört bra!» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.65


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

37 svarande

Ja»29 80%
Nej»7 19%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.19

- Hemsidan kan vara lite mer uppdaterad» (Nej)
- När är tentagranskning?» (Nej)
- Hemsidan var dålig och svårnavigerad. Svårt att se om det kommit upp något nytt (ex. tentalösningar till vår tenta).» (Nej)
- Otroligt dåligt med standardhemsidan som finns på studieportalen. Fram med riktiga kurshemsidor!» (Nej)
- Fler gamla tentor på kurshemsidan vore trevligt.» (Nej)
- krångligt att behöva logga in varje gång man skulle till kurshemsidan» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna, tentan, laborationerna»
- Ants»
- Ants!»
- Laborationer, Ants»
- labbarna. dom var roliga och efter dem var det lättare att förstå. »
- Labbarna är hjälpsamma»
- Ants»
- Ants»
- Innehållet, utöka gärna.»
- Det var bra laborationer och jag tyckte tentan speglade kursens innehåll bra.»
- "Storleken" pa labbarna. Antligen hade man tid att forsta och diskutera! Labbhandledarna var bra.»
- Föreläsningarna, laborationer, räkneövningar - allt!»
- Laborationerna. Mycket lärorika!»
- ants»
- det mesta»
- De roliga laborationerna och föreläsningsinnehållet.»
- Det mesta»
- Det mesta»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inlämningsuppgifter så man kan få bonuspoäng till tentan»
- Byt ut Electronics mot en bättre bok»
- Låt Ants ha hand om räkneövningarna.»
- Konsultationstillfällen skulle kunna vara en bra ide".»
- byt bok»
- Inför räkneövningar (räknestugor). Bättre kursbok (Electronics).»
- ha räknestugor!»
- Möjlighet till mer individuell handledning och hjälp med hemuppgifterna. Bättre koll på tiden och fördelningen mellan studenter.»
- Hamid»
- Lab-pm bör vara mindre utförliga för att möjliggöra självständig problemlösning »
- Byt ut räkneövningsledaren. Mer stringens på föreläsningarna. För den händelse att det är otydligt vad jag menar med det: man kan helt enkelt inte skriva upp en formel och förvänta sig att folk skall acceptera den, i sådana fall får man säga någonting i stil med att "vi kan inte visa detta nu" varje gång man gör det. Man kan inte heller påstå saker som man inte antingen bevisar eller säger att man inte kan bevisa. Det skedde genomgående på föreläsningarna.»
- Kurshemsidan»
- Det borde vara inplanerade räknestugor så att man har bättre möjlighet att fråga om hjälp.»
- Rakneovningarna kunde goras battre och det maste finnas fler uppgifter pa grundniva i exempelsamlingen! Man maste fa gora naga enkla exempel forst annars totalfastnar man bara!»
- Kursboken "Electronics" var inget vidare. Inför "riktiga" räknestugor där man har möjlighet att ställa frågor.»
- se till att synka timeedit-schemat med det på kurshemsidan så att vi verkligen vet NÄR VI SKA VARA VAR. TIll exempel att bara lägga in labbar när de faktiskt är. Ge mer tid till övningarna!»
- mer lösningar till räkneuppgifterna! Gick inte att rä"kna dem själv så blev att man inte pluggade alls under kursens gång»
- kanske en annan bok om det är möjligt»
- Gärna övningstillfällen med exempel konstruerade utifrån genomgången teori. Gamla tentamensproblem med lösningar istället för de gigantiska uppgifterna i exempelsamlingen, vilka krävde timmar av noggrant arbete och saknar lösningsförslag samt rekommenderad metodik. Inför räknestugor!»
- Inte så mycket»
- Slå ihop de två första veckorna och kör igenom det materialet dubbelt så fort. Tidigarelägg sedan de övriga veckorna.»
- Inget»

20. Övriga kommentarer

- Klassisk och bra F-kurs.»
- En oerhört kul kurs, bland de roligaste hittills!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.56
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från