ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Elektromagnetisk fältteori, EEF031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-08 - 2010-12-30
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

67 svarande

1 (inte alls)»4 5%
16 23%
26 38%
20 29%
5 (över förväntan)»1 1%

Genomsnitt: 2.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket dåligt genomförande» (1 (inte alls))
- Intressant ämne, men tråkig kurs.» (1 (inte alls))
- Det var inget fel på själva stoffet som ingick i kursen, fast ganska mycket fel på andra saker.» (2)
- tyvärr tycker jag att kursen focuserar lite väl mycket på formler. jag inser ju att dessa behövs för att lösa problemen, men det känns som om man missar en del av den intuitiva känslan för härledningar och hur formler används genom detta.» (3)
- För lite teori om de fysikaliska fenomenen, kursen borde kompleteras med mer "fysikinnehåll". Tycker inte man skall ta bort någon matematik men kursen uppfattas som det blir väldigt mycket räkna, dvs lösa integraler osv.» (3)
- Innehållet i kursen var bra , undervisningen och då främst föreläsningarna höll verkligen inte den kvalité jag förväntat mig. » (3)
- Mina förväntningar var låga, jag gillar inte el.» (3)
- Ämnet är helt klart relevant men jag vet inte hur mycket jag lyckades tillgodoräkna mig.» (3)
- Elektromagnetisk fältteori ter sig som ett ypperligt ämne för att sedan kunna fördjupa sig rörande supraledare och/eller andra intressanta tillämpningar.» (3)
- Hade inga förväntningar» (3)
- Den var intressant» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

68 svarande

1 (ej relevant)»3 4%
3 4%
11 16%
21 32%
5 (mycket relevant)»27 41%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.01

- En enda stor formelsamlingskurs...» (1 (ej relevant))
- Beror på hur man menar med relevant? Jag tror inte jag personligen kommer ha så mycket nytta av den i framtiden eftersom jag nog inte kommer rikta in mig på sådant här, men det känns definitivt som en en kurs man ska läst som F:are.» (3)
- Säkert en del om man inte undviker ämnet i framtiden, det kändes grundläggande, bra att veta.» (3)
- Ganska relevant ändå.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

65 svarande

1 (inte alls)»2 3%
8 12%
25 38%
25 38%
5 (Mycket bra avvägt)»5 7%

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet ej, gjorde ej tentan.» (?)
- Tentamen var mycket, mycket dåligt avvägd. 1/3 av tentamen (om man bortser från duggan) var hämtad från sista 40 minuterna av föreläsning. Dessutom fokuserade tentamen ganska mycket på att a) komma ihåg frågor från tidigare tentor, eftersom att samma frågor återkom b) förstå hur examinatorn tänkt snarare än att förstå kursinnehållet, eftersom att tentamen innehöll tvetydiga frågor. Men det var ändå ingenting jämfört med den mängd tvetydiga frågor som duggan innehöll. Duggan var för övrigt ett klockrent exempel på hur examination verkligen inte skall gå till. Examinatorn struntade helt enkelt i lösningarna, och tittade bara på svaren när han poängsatte. Detta fick till följd att personer som helt enkelt memorerat ett stort antal från gamla duggor och övningsuppgifter klarade duggan lätt, eftersom att samma frågor av någon obegriplig anledning återkommer, medan folk som faktiskt förstått saker och ting lyckades sämre. Vidare var kryssfrågorna sjukt tvetydiga. » (1 (inte alls))
- Känns svårt när en så stor del av tentan är antenner när det gicks igenom på ungefär 40 minuter» (2)
- Vi gick knappt igenom antenner men det utgjorde ändå 20% av tentan» (2)
- En femtedel av tentan på Antenner, som var 30 minuters föreläsning?» (2)
- Tycker att det var rätt ojämn fördelning. Att till exempel antenner, som vi nämnde lite på sista föreläsningen skulle svara mot en femtedel av tentan kändes inte rätt.» (2)
- Föreläsningar och examination känns inte helt synkade.» (2)
- Snälla, skippa "Ja/Vetej/Nej" frågorna. Ersätt dessa 20 nonsenspåståenden med 2-3 RIKTIGA teorifrågor. Det kan knappast ta längre tid att rätt, däremot kräver det mer av examinatorn, att prestera något nytt varje gång...» (3)
- Mycket handlade om det sista i kursen, t.ex reflekterade vågor och antenner som vi inte hade talat om så mycket på föreläsningarna. » (3)
- Borde lägga lite mer tid på att föreläsa om antenner när det är en femtedel av tentamen.» (3)
- Jag stör mig lite på den sista problemlösningsuppgiften. Om jag gjorde rätt så skulle man få fram en onödigt jobbig integral. Att komma fram till integralen var inte mkt fysik, och att lösa integralen är absolut inte fysik, så om det var så man skulle lösa uppgiften är jag väldigt besviken. Det är bättre med uppgifter som man behöver tänka mer fysikaliskt på och som inte innehåller alltför dryga uträkningar - som man gjort många gånger förut. Dessutom HATAR jag ja- och nej-frågor! I alla fall när det gäller fysik....» (3)
- Är det verkligen vettigt att ha en femtedel av problemlösningspoängen på något som är typ halva sista föreläsningen? Det känns inte som en okej fördelning av poängen kontra del i kursen. » (3)
- Hur kan en femtedel av tentan handla om antenner nar detta hasfsats igenom pa en halv forelasningstimma?» (3)
- Uppgifterna stämde inte bra överens med de tidigare årens tentor.» (3)
- Då antenner endast tillägnats en föreläsning finner jag det mycket anmärkningsvärt att 1/6 av tentamens problemlösningsdel behandlar detta.» (3)
- Bra tenta men konstigt att 1 av 5 uppgifter var på antenner som vi har haft 1 av 16 föreläsningar om.» (4)
- lite mer borde sagts om antenner» (4)
- Det enda jag ställer mig tveksam till är att det genomgående förekommer en antennuppgift på tentan när det är (högst) en föreläsning som handlar om antenner?» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

68 svarande

<25%»23 33%
25-50%»9 13%
50-75%»10 14%
>75%»26 38%

Genomsnitt: 2.57

- Fhager är sämst» (<25%)
- Jag var på räkneövningarna istället. Jag gick inte på föreläsningarna för det var för lågt tempo.» (<25%)
- Fhager är en så dålig föreläsare att det inte har någon betydelse om man går dit eller ej. Två timmar i hans klassrum är två bortkastade timmar eftersom han inte ens kan svara på studenternas frågor på ett tillfredsställande sätt!» (<25%)
- Föreläsningarna verkar rent generellt uppfattas som onödiga och omotiverande, jag håller med» (<25%)
- Presentation på power point är inget för mig, om det inte förklaras omkring det som står på själva power pointen.» (<25%)
- Jag ångrar att jag var på så många. Det var fullständigt bortkastad tid.» (25-50%)
- jag gick på föreläsningarna i början av kursen då jag tyckte de var bätre än de som finns på nätet men slutade gå mot slutet av den då de blev rent slöseri med tid och inte gav något.» (50-75%)
- De föreläsningar som jag har missat har jag istället sett på internet» (50-75%)
- De sista 2-3 veckorna gav jag upp kursen.» (50-75%)
- Jag borde ha gått på färre de var riktigt dåliga» (>75%)
- Vilket jag delvis ångrar...» (>75%)
- Ångrar att jag gick på så många som nästan alla. HAde fått ut mer av boken misstänker jag.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

68 svarande

1 (inte alls bra)»26 41%
17 26%
13 20%
7 11%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 2.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hela upplägget känns fel, så här i efter hand önskar jag att jag låtit bli att gå på föreläsningarna. » (1 (inte alls bra))
- De var fruktansvärda. Dåliga Slides. När föreläsaren ibland skrev på tavlan gjordes det dåligt, rörigt och oklart. Att föreläsaren uttryckligen har som mål med föreläsningarna att "man ska inte lära sig något på föreläsningarna" är extremt dåligt men det stämde. Man fick inte heller den förståelse som han ville lära ut. Varken begrepp eller härledningar förklarades på föreläsningarna. Det bara slängdes fram formler.» (1 (inte alls bra))
- Oengagerad föreläsare, använde slides som han bläddrade alldeles för fort igenom.» (1 (inte alls bra))
- Powerpointföreläsningar fungerar väldigt dåligt!» (1 (inte alls bra))
- De föreläsningar jag gick på genomsyrades av vad som verkade vara bristande engagemang från Fhagers sida. Att de fokuserade på väldigt dåliga PP-slides var nog trots allt bra eftersom det var omöjligt att se vad som skrevs när tavlan användes. På det hela taget var föreläsningarna slöseri med tid. Den uttråkade inställning från föreläsaren smittade av sig, gjorde det omöjligt att tycka att det var intressant och gjorde således en kurs som är intressant och borde vara rolig otroligt långtråkig och svårare än nödvändigt. » (1 (inte alls bra))
- Det var alldeles för svårt att hänga med på vad som hände. Kändes som om formlerna förklarades snabbt och sedan gick man vidare. Lärde mig nästintill ingenting på de föreläsningarna jag var på.» (1 (inte alls bra))
- Somnade. Varje gång. Jag somnar inte på andra kurser.» (1 (inte alls bra))
- Man skall vara försiktig med orden, men föreläsningarna sög faktiskt. De var inte bra någonstans. Föreläsningarna fungerade ungefär så att föreläsaren stod och klickade fram PowerPoint-slides som i princip bara innehöll en massa formler, och knappt förklarade någonting.» (1 (inte alls bra))
- Gillade inte användandet av powerpointarna, kändes inte som att Andreas försökte lära oss något utan snarare bara ta sig igenom föreläsningarna så smidigt som möjligt.» (1 (inte alls bra))
- Det skulle nog ha varit mer värt att gå på föreläsningarna om föreläsaren gick igenom saker som inte riktigt stod i anteckningarna, skrev på tavlan osv, och använde föreläsningsanteckningarna bara som en sida-om-grej, för föreläsningsanteckningarna kunde man gå igenom när som helst på fem minuter. Det fanns ju många obesvarade frågor runtom man kunde gå igenom. Det kändes som om man hade mycket material: el.fält sammandrag av eva palmberg + föreläsningsanteckningarna + boken, men när man gjorde inlämningsuppgifterna och de uppgifter man skulle göra hemma så märkte man att man ändå inte visste så mycket och att materialet man hade inte riktigt räckte till. Man hade många obesvarade frågor. Det är de där obesvarade frågorna man skulle ha kunnat gått igenom på föreläsningarna. Ett tips är att gå igenom de uppgifter man ska göra och till varje uppgift fråga sig: står det här med nånstans i boken eller nåt annat material?? Jag menar inte att det måste stå svaret på frågorna, men fysiken bakom kan man väl ändå gå igenom?» (1 (inte alls bra))
- Bortom all kritik! Andreas Fhager borde inte få undervisa! Man kan inte gå in med inställningen att man inte ska lära ut något till studenterna, och man kan inte använda slides man inte konstruerat själv!» (1 (inte alls bra))
- Power point/slides är helt värdelöst. Man tappar intresset » (1 (inte alls bra))
- Men demonstrationsövningarna var fantastiskt bra!» (1 (inte alls bra))
- Powerpoint funkar inte bra på det sättet det används just nu.» (1 (inte alls bra))
- Varför powerpoint? Det funkar inte när det är så mycket matematik i kursen.» (1 (inte alls bra))
- Föreläsningarna kändes som sammanfattningar utan att delge någon ordentlig förståelse. Ska man ha kvar detta upplägg tycker jag att man tydligt markerar att man måste ha läst sidorna i boken, åtminstone lite snabbt, för att kunna tillgodogöra sig materialet. Andreas verkar stundvis inte helt säker och det känns som att det kan bero på att föreläsningarna är "lånade". Känns stundvis som att Andreas kan ämnet bra men kanske inte riktigt så bra att han kan förmedla det på ett bra sätt?» (1 (inte alls bra))
- Hur ska man kunna undervisa på material som inte är ens eget? Alldeles förmycket som inte fröklarats tillräckligt. OTYDLIGT! Föreläsaren kunde inte svara på våra frågor på ett tillfredsställande sätt. » (1 (inte alls bra))
- Att huvudsakligen läsa innantill från powerpointslides med ett alltför kondenserat innehåll av härledningar var inte särdeles givande. Föreläsaren ville väl men lyckades dessvärre inte förmedla kunskapen.» (1 (inte alls bra))
- Det är svårt att koncentrera sig på en, tycker jag, ganska trist powerpoint. Jag tycker även att det är svårt att följa gången. Ont om förklaringar och motiveringar. Att anteckna från tavlan är bättre.» (2)
- Mer engagemang, diskussion och djuptgående förklarningar hellre än innantilläsning av powerpointslides.» (2)
- Har väldigt svårt för föreläsningarna då de var baserade på "slideshows". hade hellre sett tavla och krita då föreläsningarnablir mer "levande" samt att föreläsaren blir mer delaktig och att det blir lättare att snappa upp saker. Dock tycker jag att sammanfattningen/repetitionen i slutet av kursen var mycket bra och fungerade utmärkt med slideshows. » (2)
- Hade hellre varit utan powerpoint.» (2)
- mycket läsa rakt av powerpointen, kanske lite fler interaktiva exempel och variation hade hjälp» (2)
- De var ovanligt sövande, lite sega på nåt sätt, och ppt gör att man(jag) inte koncentrerar mig lika bra.» (2)
- Kan förbättras på många sätt. Skulle gärna få mer genomgångar av grundläggande begrepp för att få en mer allmänn förståelse för kursen överlag. Kände inte att föreläsningarna gav speciellt mycket. Det var svårt att hänga med och verkligen förstå kursen från föreläsningarna.» (2)
- Ingen riktigt vilja att forklara och diskutera materialet. Vi hade sa mycket litteratur sa forelasningarna hade varit mycket mer vardefulla om forelasaren bjudit upp till diskussion. Vi diskuterade valdigt mycket studenterna emellan utanfor forelasningarna och det hade varit skont att kunna ta upp detta och fa klarhet i problemen under forelasningarna.» (2)
- Jag gillade inte riktigt uppläget. Tycker det är bättre när man skriver på tavlan och går igenom steg för steg istället för att bara slänga upp massa formler på powerpoint» (2)
- Gillar inte upplägget med powerpoint, föreläsaren var monoton och verkade inte speciellt intresserad av att lära ut. Enda anledningen till att jag gick på dem var att då ägnade jag tid till att läsa innehållet i kursen inte bara räkna, hade haft svårare att få mig själv till de om jag suttit hemma» (2)
- powerpoint i allmänhet funkar okej tycker jag, men ibland är det nog tyvärr enkelt att kasta in en massa formler om man bara har powerpoint och det kan nog bidra till att kursen ser ut som den gör.» (3)
- Jag är mycket skeptiskt till Powerpoint-föreläsningar. Föreläsarens trovärdighet sjunker och det känns inte naturligt på något sätt.» (3)
- Gillade inte riktigt powerpoint, men däremot var animeringarna klockrena» (3)
- Eftersom att kursen är så pass informationsrik med MYCKET samband formler osv är power point upplägget väldigt dåligt. Väldigt svårt att kunna hänga med på föreläsningarna.» (3)
- Inte jättebra, men iaf bättre än internetföreläsningarna» (3)
- Menas bara föreläsningar eller även storgruppsräkningarna? båda va iofs ok, men jag gillar inte powerpoint föreläsningar då det blir mkt sämre anteckningar.» (3)
- Tittade på nätet.» (4)
- föreläsningarna var tänkta att ge en bild av saker och underlätta den egna läsningen och inte att lära ut, och med tanke på de så lyckades andreas bra, men vet inte om detta är det mest effektiva sättet. slå ihop f-läsning med övningarna som i alla andra kurser» (4)
- Föreläsningarna var mycket bättre än vad de flesta hävdar. Problemet är att folk inte är vana vid Powerpointen.» (4)
- Dock bra att det hela finns inspelat på nätet.» (Deltog ej)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

68 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
3 6%
11 25%
8 18%
5 (mycket bra)»21 47%
Deltog ej»24

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Även om hennes kompetens var god så var det väldigt svårt att hänga med på storgruppsövningarna på grund av hennes otydliga uttal.» (2)
- väldigt få, hade behövts fler» (2)
- For fa, for sent. Menas rakneovningarna sa var de jattebra!» (2)
- Dessa var det enda som gav något i föreläsningsväg.» (3)
- De var ganska bra dock tog det en vecka innan man förstod räkneövningsledaren men det är sånt man får leva med.» (3)
- Alldeles för få räknestugor!! När man var där hade folk så mycket frågor att alla inte hann få hjälp. Men om man hann få hjälp var den mycket bra, Xuezhi är fantastiskt hjälpsam och bra på att förklara. » (3)
- Det tog väldigt lång tid att få hjälp. Var man långt ner på listan hann man inte!» (3)
- Tolkar det som storgruppsövningar. Jag gillar såna i allmänhet, det är bra att få veta hur man löser uppgifter så att man kan komma igång lättare själv. Det var lite konstigt att Xue gick igenom nya grejer på strgrövningarna. Även om jag egentligen gillar kritik av det här slaget, så hade jag stundtals problem att höra och förstå vad hon pratade om, det är många engelska termer man inte har koll på, och om inte annat så tog det koncentration från problemlösandet i att försöka lista ut vad hon sa och vad det betydde. När man sitter och funderar över vad en "Secular metal plate" är, så är det lite skrattretande.» (3)
- De är bra, även om det kan vara lite svårt att förstå ibland» (3)
- Bra, men Xuezhi borde försöka hinna med att hjälpa några fler än bara ett par stycken under 2h» (4)
- Räknestugorna var helt OK. Som tur var tog räkneövningsledaren lite över rollen som föreläsare också, och höll genomgångar om den teori som ingen förstått från de riktiga föreläsningarna.» (4)
- dom var bra men ibland var dom inte i fas med f-läsningarna» (4)
- Lite för många elever på en enda lärare. Men storgruppsövningarna var jättebra! De bär upp hela kursen!» (4)
- Bra, men det borde varit fler tidigare i kursen, gärna (minst) en gång i veckan» (4)
- Hon är strukturerad, ödmjuk, kunnig, och hjälpsam. Dock går det åt en hel del energi till att höra vad hon säger eftersom det hela är på engelska. Den som tror att det går lika bra att lära sig något på engelska som på sitt modersmål lurar bara sig själv och jag själv är helt flytande på engelska. Att räknestugan var på engelska var väl i princip räknestugans enda (stora) brist.» (4)
- Alldelles för få!!!!!!!!!!!!» (5 (mycket bra))
- Xuezhi var super bra! Övningstillfällena med henne gav super mycket. Det var jättebra att hon inte bara räknade uppgifter utan även gick igenom teori. » (5 (mycket bra))
- Ifall det är storgruppsövningarna som menas» (5 (mycket bra))
- Bra när de väl var, hade behövts minst en i veckan under hela kursens gång och inte enbart på slutet.» (5 (mycket bra))
- Bra med många räknestugor. Pedagogiska och trevliga.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra. Hon var väldigt duktig på att förklara och var mån om att alla hängde med.» (5 (mycket bra))
- Om det syftas till övningarna så lärde jag mig i princip allt av Xuezhis demonstrationer samt diskussioner med kamrater. "Räknestugorna" deltog jag däremot inte i.» (5 (mycket bra))
- Superbra! Otroligt pedagogisk!» (5 (mycket bra))
- Xuezhi var enastående som övningsledare - alltid med ett leende tillhands och en utförlig förklaring. Vid dessa tillfällen kände man att elektromagnetisk fältteori var ett fantastiskt ämne.» (5 (mycket bra))
- Ingen aning om vad som hände där. Var det demonstrationer eller gamla vanliga räcka upp handen frågor?» (Deltog ej)
- Kände att jag lärde mig mer av att sitta i grupp och räkna» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna och hur kan de förbättras?

67 svarande

1 (inte alls bra)»8 12%
10 15%
23 35%
21 32%
5 (mycket bra)»3 4%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåligt upplägg. Varför bara ja/nej? Låt oss göra datorlabbar istället, så man får tänka och skapa något själv.» (1 (inte alls bra))
- Frågorna kan skrivas så man förstår» (1 (inte alls bra))
- Så sjukt dåliga! Frågorna var jättetvetydiga, hur menade examinatorn egentligen? Dessutom refererade frågorna till uppgifter som vi inte skulle räkna, och till 15 år gamla tenta- och duggaproblem! Inlämningsgränssnittet av frågor var också dåligt, byt ut check-boxar mot radio buttons så att man ser att man aktivt har valt någonting!» (1 (inte alls bra))
- För det första gillar jag absolut inte sant- eller falskt-frågor, inte när det gäller en fysikkurs. Det gjordes inte bättre av att många många frågor var tvetydiga. Att ha ja- och nej-frågor är nog det enda sättet att få till en situation där man får fel genom att tänka rätt. Man kunde få fel även om man visste och hade läst om fysiken bakom uppgiften och kände att man hade helt klart om vad som gällde. Det var också väldigt väldigt frustrerande när man märkte att det var lätt att göra misstag: det hände alltför ofta att man visste svaret på en uppgift och så visar det sig senare att man råkat välja fel svar. T.ex. kunde det gå till så här: när frågan är formulerad så att det är medhållande att säga "nej", så kunde man välja falskt om man inte tänkte efter. En liten förbättring skulle vara att få till två rutor: en med ja- och en med nej-svar. Då skulle det vara mindre risk att göra fel. En större förbättring hade varit att ha inlämningsuppgifter av en annan sort, där man får chansen att skriva någonting lite mer utförligt. Jag tror att det skulle vara bra om man flyttade förståelsedelen från tentamen och duggan till obligatoriska inlämningsuppgifter som man lämnar in.» (1 (inte alls bra))
- Inlämningsuppgifterna var mycket svårtydda. För att ja/nej frågor ska fungera så måste man kunna avgöra om svaret är ja eller nej och det gick ofta inte på dessa frågor. På två av inlämningsuppgifterna fick jag tex 100% trots att jag inte ansträngde mig alls när jag svarade på frågorna och på en av inlämningsuppgifterna fick jag bara 66% trots att jag verkligen ansträngde mig för att svara på frågorna. Problemet är att ju mer man tänker på en del frågor desto fler tolkningar av frågorna kommer man på och om man tänker tillräckligt länge på en del frågor så blir det omöjligt att svara ja eller nej eftersom man har kommit på alldeles för många olika tolkningar av frågan. Det måste alltså vara helt klart vad som frågas efter för annars fungerar det inte.» (1 (inte alls bra))
- Rensa upp alla gamla konstiga frågor: kuggfrågor, frågor med dubbla negationer, tvetydiga frågor, obegripligt formulerade frågor osv. » (1 (inte alls bra))
- De borde vara tydligare» (2)
- Lätt att fuska, lätt att glömma.» (2)
- bra med inlämningar, men mindre tvetydliga frågor» (2)
- Det var bra att ha inlämningsuppgifter, men ibland var det svårare att förstå svenskan i en uppgift än vad det var att förstå fysiken. De var väldigt tvetydiga.» (2)
- Många otydligt formulerade.» (2)
- Mycket bra idé! Men de är alldels för otydligt formulerade och tvetydiga!» (2)
- Uppgifternas formuleringar innehöll ofta stora tvetydigheter (dubbel- samt trippelnegationer var vanliga). Initiativet att ge extra bonuspoäng för nya förslag på frågor tror jag kan avhjälpa detta i framtiden.» (2)
- konceptet är bra, det gör att man får hänga med i kursmaterialet och läsa på och göra uppgifter. en del frågor var ju lite tvetydiga men det var inte så många.» (3)
- Relativt ofta tvetydiga, men bra idé.» (3)
- Bra upplägg, men vissa dålig formulerade frågor.» (3)
- Det är en bra ide" med inlämningsuppgifter som gör att man verkligen läser in materialet men då de var extremt tvetydiga så la man mycket tid på att försöka förstå vad som frågades efter. Tydligare frågor efterfrågas. » (3)
- Väldigt bra med inlämningsuppgifter men väldigt tvetydiga.» (3)
- Bra koncept, dåligt genomförande. För många frågor. runt 15 istället för 24 hade varit bättre. Då hade man hunnit diskutera igenom dom bättre. Det är dessutom att en missad vecka av sjukdom eller bara miss av tiden leder till ett så kraftigt minus som är omöjligt att ta igen.» (3)
- Många av dem var väldigt tvetydiga. Ibland kändes det som att man lärde sig mer svenska än elfält av dem.» (3)
- Bra att man kan samla på sig bonuspoäng, många frågor var dock svåra att tolka. » (3)
- de var rätt bra, dock lite tvetydiga ibland» (3)
- Nog för att det finns en poäng i att tvinga studenter att diskutera uppgifter med varandra, men det är fortfarande inte ok att göra dem tvetydiga. Har man kunskapen ska man inte behöva chansa. Men det lär väl bli bättre nu när nya frågor ska göras.» (3)
- En del frågor var tvetydiga, men det vet ni ju redan» (3)
- 60% av dom var bra, men man kan jobba lite till för att få dom bättre, felet är att ibland är de otydliga men ibland är dom ganska ointressanta ur fysikalisk synvinkel, typ är Poissons eq specialfall av Laplace, vad har de med fysik att göra. Är maclaurin specialfall av taylor? spelar roll!!!» (3)
- Bra idé, men frågorna MÅSTE vara entydiga och det måste finnas svar antingen i boken eller föreläsningsanteckningarna, inte bara vara saker som sagts i förbigående på en föreläsning eller som rentav måste undersökas på internet. Formuleringar som "del flesta tycker nog att" är inte heller helt optimala...» (3)
- Syftet är bra men frågorna är för otydliga och det känns inte bra när man är tvungen att slå upp på wikipedia för att ta reda på svaret. Önskar större korrelation mellan frågornas innehåll och det som tas upp på föreläsningarna/storgruppsövningarna.» (3)
- Det var ett bra inslag i kursen, man fick återkoppling till det man gjort, och större motivation till att hänga med och lära sig. Bra grej.» (3)
- Som de flesta verkar säga, flera av frågorna var otydliga så man visste inte riktigt vad de var ute efter.» (3)
- En bra tanke och man lärde sig mycket genom att göra dem ordentligt, men många frågor var onödigt tvetydiga och svårtolkade.» (3)
- 1. Bra att man får diskutera! 2. De tar ganska mycket tid och vi har en del att göra redan som det är. 3. Ofta väldigt tvetydiga frågor, borde frågorna inte kartlägga studentens kunskaper i ämnet snarare än huruvida man kan lista ut hur författaren använder svenska språket?» (3)
- Svårtolkade ibland, tydligare frågor» (4)
- De skapade många bra diskussioner varje vecka!» (4)
- de är bra men alldeles för tvetydiga ibland "D fältet spelar ungefär samma roll som.." eller "...följer ur att E-fältet är konservativt" sen att linjär polarisation är specialfall av elliptiskt kan också det förvirra lite i vissa frågor etc etc.. dock var de flesta frågorna bra, och lärorika! » (4)
- Bra förslag på att lämna in egna» (4)
- Jag tycker det är dåligt att vissa saker inte alls tas upp på föreläsningarna.» (4)
- Bra med inlämningsuppgifter och dugga. Gjorde att man hängde med bra i kursen. Lite tvetydliga frågor ibland dock.» (4)
- Mycket lärorikt, såg till att man någolunda i fas och fick en att tänka mer på hur allt hängde ihop» (4)
- Bra för att få igång en diskussion i grupp om hur det egentligen funkar och så. Man kanske skulle kunna ta upp extra knepiga frågor på förel. och diskutera?» (4)
- Mycket relevanta. Personligen tycker jag att tentan fokuserade lite väl mycket på normal- och tangeltialkomponenter. » (4)
- Tvetydliga frågor, men mycket bra sätt att se till att man var i takt med kursen.» (4)
- Bra, man fick en motivation till att plugga, dock var de ibland lite tvetydiga» (4)
- Lite tvetydiga ibland!» (4)
- Var bra, man tvingades att följa med i teorin som man i andra kurser missat på grund av att man inte hela tiden behövde vara insatt. Dock var en del frågor dåliga, men de allra flesta bra.» (4)
- Jag har skrivit inlämningsuppgifterna tidigare och jag måste säga att de har blivit mycket bättre och mindre tvetydiga. Dock finns det fortfarande en del inlämningsuppgifter som är på delar av kursen man känner att man ser för första gången då man får en fråga på den.» (4)
- Vissa frågor var lite dåligt formulerade men annars bra.» (4)
- jag tycker att det var ett mycket pedagogiskt och bra satt att hantera teorin. Sjalvklart finns en del uppgifter som ar tvetydiga, men be studenterna att rapportera in vilka dessa ar och forsok reparera det sa gott det gar. Vissa som handlar om uppgifter som raknats pa ovningarna kunde uppdateras, da detta verkar ha andrats med aren.» (5 (mycket bra))
- De var mycket bra, man fick repetera det man gått igenom i veckan» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

67 svarande

1 (Mycket liten)»14 20%
17 25%
22 32%
12 17%
5 (Mycket stor)»2 2%

Genomsnitt: 2.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vem som helst hade kunnat köra de powerpoint presentationerna som visades, man hade lärt sig lika mycket då.» (1 (Mycket liten))
- Sämst hitintills. undervisningen var mycket undermålig. Räkneövningarna var dock bättre än föreläsningarna» (1 (Mycket liten))
- PowerPoint gör att man inte vet om man ska anteckna eller lyssna. Om man bara lyssnar så blir man alldeles för passiv och PowerPoint bilderna har för många formler på sig och blixtrar förbi alldeles för snabbt för att man ska hinna läsa och förstå alla formler på bilderna. Om man försöker anteckna så hinner man inte skriva ner det som står och om föreläsaren talar om någonting annar än det som står på PowerPoint bilderna så klarar man inte av att både lyssna och skriva av bilderna samtidigt. Allra minst klarar man av att förstå det man skriver av när man har så bråttom att skriva av det. Dessutom så skiljer sig en del av formlerna från de som står i läroboken och det gör att kursen blir förvirrande. Man bombarderas av formler och till slut så förstår man inte någon av dem.» (1 (Mycket liten))
- Räknestugorna var mycket bra.» (1 (Mycket liten))
- räknevövningarn var bra» (2)
- Räknestugor samt räkna/läsa gav mest.» (2)
- Lärde mig mycket från att lösa problem själv, men det är väl bara väntat.» (2)
- Lågt betyg, men det beror nog mäst på att jag inte var på så många föreläsningar.» (2)
- Demoövningarna: 5» (2)
- Jag antar att jag inte hade den studieteknik som var tänkt för att ta till mig det som lärdes ut på föreläsningarna» (2)
- Det skulle vara räknestugorna då eftersom jag valde bort föreläsningarna för att ha mer tid till egen räkning. » (2)
- Föreläsningarna: 0 Räkkneövningarna: 5» (3)
- Jag vet inte, jag har inte lärt mig så mycket känns det som, men en del har väl satt sig.» (3)
- Demonstationsövningarna var till stor hjälp. Gick ej på föreläsningarna.» (3)
- Rakneovningarna var bra!! » (3)
- Föreläsningarna: inte mycket Övningarna: Massor Inlämningarna: Bra för teorin» (3)
- Räknestugor = 5 FÖreläsnngar = 1» (3)
- Har förstått hur viktig teorin är att lära sig» (3)
- Räkneövningarna har väl nästan mest hjälpt mig» (4)
- Räkneövningarna var bra.» (4)
- Jag lärde mig det mesta på räknestugorna, utan dem hade det varit nästan omöjligt att få förståelse av kursens innehåll.» (4)
- Dock endast räknestugorna.» (4)
- bra tycker jag både Andreas och räkne-ledaren var måna om att vi lärde oss. Lade in extra i vektoranalys till tm och fixade räkneövningar.BRA!!!» (4)
- Framförallt storgruppsövningarna.» (4)
- Xuezhis timmar gav en oerhörd insikt i ämnet.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.93


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

67 svarande

Ja»0 0%
Nej»67 100%

Genomsnitt: 2

- Alla var snälla och vänner, det var väl som vanligt.» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
27 39%
33 48%
5 (För hög)»8 11%

Genomsnitt: 3.72

- Jag gillar verkligen det där uppplägget om att man gör en dugga som gör att man kan slippa två av tentauppgifterna! Det är väldigt smart att göra så, för då kan man koncentrera sig på ett ämne i taget, och det gör även så att föreläsaren får plats med mer fysik i examinationen! Att inte fler kurser gör samma sak.... Man kan ju utveckla detta också, så att man har två mindre tentor, en om statik och den andra om dynamikdelen. I vilket fall så tycker jag att man ska tänka på följande: när man har en dugga på en lördag så ska man inte gå igenom nya problem på fredagen. Hade det varit nya problem som ingick i dynamikdelen hade det varit helt okej, men nu var det inte så utan det var problem som kunde komma på duggan. Jag tycker att man ska ha gått igenom allt och alla tillhörande problem från duggan senast kanske tisdagen eller nåt, så att man har tid att smälta in det man lärt sig eller ska lära sig. Det är okej att börja med dynamikdelen innan duggan för mig.» (3)
- Det var väldigt mycket men med tanke på 7,5 hp var det lagom (mot va de kan vara)» (3)
- Det gick ganska långsamt första 2veckorna , sen blev det ganska högt tempo.» (4)
- som vanligt på F» (4)
- Eftersom man inte lärde sig något på föreläsningarna fick man göra llt själv, då tar det längre tid att lära sig och det blir för mycket på för lite tid» (4)
- Det var jobbigt, mkt jobbigt!!! Därav gav jag opp.» (4)
- Mycket att smalta under kort tid. man hade kunnat utelamna sista kapitlet om antenner som man anda inte hann forsta utan bara larde sig rakna pa for att klara tentan.» (4)
- Lite hög men ganska ok.» (4)
- Gjorde att man (jag) inte hann räkna något alls just på elnätskursen och jag vet att det är ovanligt många som helt enkelt fått välja vilken kurs de ska satsa på i år.» (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»19 28%
Mycket bra»36 53%
Har ej sökt samarbete»9 13%

Genomsnitt: 3.74

- Känner ingen» (Mycket dåligt)
- I början, när man orkade, hjälptes jag + några till med veckans uppgifter, det var givande.» (Ganska bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»10 14%
Ganska bra»28 41%
Mycket bra»12 17%
Har ej sökt hjälp»15 22%

Genomsnitt: 3.38

- Kurslitteraturen och mina kurskamrater tog mig igenom den har kursen.» (Mycket dåliga)
- I princip ingen chans att få hjälp med räkneuppgifter. För få räknestugor med för få räkneövningsledare.» (Ganska dåliga)
- Man kunde ställa frågor. Men att få svar på dem var en helt annan sak.» (Ganska dåliga)
- Bra i slutet av kursen då det var räknestugor men fram till och med lv 5 mycket dåligt. Många stod i kö under rasterna för att få fråga men alla hann ändå inte få svar på sina frågor.» (Ganska dåliga)
- tycker det hade varit bra med någon räkneövning i början av kursen (av typen "elever sitter och räknar, lärare hjälper till")» (Ganska bra)
- För föreläsarens håll kändes det inte som om man kunde fråga ordentligt, utan bara på exakt det som står på skärmen.» (Ganska bra)
- Men en vanlig räknestuga i veckan tycker jag skulle vara jättebra» (Ganska bra)
- Fhager kan inte svara ordentligt på frågor, och Xueschi (stavning?) är inte alltid där...» (Ganska bra)
- På räkneövningarna fick man väldigt bra respons om man frågade och hon verkade mån om att alla verkligen förstod innan hon gick vidare. Däremot under föreläsningarna var det inte lätt att få svar på frågor. » (Ganska bra)
- Övningsledaren var mycket bra på att svara på frågor, men det skulle vara bättre med flera räknestugor» (Ganska bra)
- Räknestugorna satte igång relativt sent under kursen men de var ytterst uppskattade.» (Ganska bra)
- Bad själv inte så mycket om hjälp, men förstod på andra att de inte tyckte att de fick någon bra hjälp när de frågade» (Ganska bra)
- Helt värdelöst att räknestugor ersattes med föreläsningar och räkneövningar innan till exempel duggan. Orkar man inte trängas med folk på rasterna för att få hjälp så fanns det i princip inga tillfällen att få hjälp under de första veckorna. Låt inte förseningar i föreläsningsschemat gå ut över de mycket viktigare räknestugorna. Jag vet inte om jag här nog kan poängtera hur oerhört irriterande det var att bli motarbetad i sin egen planering och inlärning på det viset.» (Ganska bra)
- förutom att det tog ett tag innan vi fick räknestugar, det var dock väldigt uppskattat!» (Mycket bra)
- Sökte ej hjälp, men jag hade inte tvekat att göra det om jag ville.» (Har ej sökt hjälp)
- Brukar aldrig ställa frågor, men man hade säkert kunnat fråga "Xue shi" eller fhager.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

67 svarande

1 (ej prisvärd)»7 11%
13 20%
15 23%
22 34%
5 (mycket prisvärd)»6 9%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.11

- Boken på Cremona var under all kritik! Jag köpte min begagnad och den var faktiskt i färg.» (1 (ej prisvärd))
- Finns en bättre bok som innehåller mer, är billigare och följer samma inlärnings gång» (1 (ej prisvärd))
- Det var för mycket litteratur!!!» (1 (ej prisvärd))
- Boken var DYR, och ändå jättedålig kvalité, ser ut som att någon bara scannat den gamla boken och sen skrivit ut det i svartvitt..» (1 (ej prisvärd))
- Boken var allt för dyr tillsammans med alla kompendier. Att boken dessutom inte var i färg och hade mindre innehåll samtidigt som den kostade lika mycket som förut är under all kritik» (1 (ej prisvärd))
- tyvärr var årets bok i väldigt dålig kvalitée, så den var inte värd sina 700 kr. men innehållet tycker jag var bra annars :)» (2)
- Boken kostade 700kr, ryggen på den bröts direkt. häftet kostade 200 kr, alla papper satt löst. Dåligt både av cremona och DC» (2)
- cheng var inte dålig, men i kombination med elnät så blev litteraturen väldigt dyr denna läsperiod» (2)
- Den var bra, men dyr» (2)
- Cheng var för dyr, plus att den var kopierad så bilderna var väldigt suddiga. Så borde det inte vara för en bok som kostar 600kr» (2)
- Jävla dyr var den, men boken var väl ok.» (2)
- Dyr bok och dyrt och dålig kvalitét på kompendiet, ramlade sönder ganska snabbt» (2)
- Tycker man skulle kunna göra ett tillägg på kompendierna som finns så man kan skippa cheng överhuvudtaget. ALL GLORY TO THE HYPNOTOAD!» (3)
- Boken var OK, men föreläsningsanteckningarna var förstås ovärda.» (3)
- dyr men bra » (3)
- Lite dyr, men boken var ganska bra.» (3)
- Hade man bara läst boken istället för att gå på föreläsningarna hade man lärt sig något.» (4)
- Väldigt dyr men också väldigt bra bok.» (4)
- Redogör för teorin på ett mycket bra sätt.» (4)
- Lite dyrt för en fotokopia med mjuk pärm, men väldigt bra skriven.» (4)
- bra bok , men dyr» (4)
- Den kändes bra, men jag köpte också en begagnad, dvs inte en av de urusla kopiorna som såldes på Cremona. Helt orimligt högt pris för sämsta möjliga kvalité.» (4)
- Väldigt bra kompendier» (5 (mycket prisvärd))
- Bra bok som är välstrukturerad men hade varit bra med mer "text" som förklarar fysiken och inte bara hur man räknar. » (5 (mycket prisvärd))
- Dyr men helt klart värdpengarna. » (5 (mycket prisvärd))
- Bra bok!!» (5 (mycket prisvärd))
- Boken var värd sina kronor och ören.» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade den av en phadder. Men det var ur den jag lärde mig allt så jag skulle säga mycket prisvärd!» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
5 7%
9 13%
27 39%
5 (Mycket stor)»26 38%

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Finns det ingen bättre bok?» (2)
- Den var inte särskilt bra heller» (2)
- Det var väldigt många kompendium och lösa papper att hålla reda på, hade vart bättre med en och samma källa till informationen» (3)
- Tyvärr var de exempellösningarna något otydliga, och förklarade inte lösningarna på ett ordentligt sätt. Elfält i sammandrag är en guldgruva.» (4)
- Det var mest de här inlämningsuppgifterna jag lärde mig saker av, då tog jag kursmaterial till hjälp.» (4)
- Läste boken istället för att närvara på föreläsningar.» (4)
- Boken och exempelsamlingen har hjälpt mycket att reda ut begrepp som antingen bara nuddats vid under föreläsning.» (4)
- Boken läste jag mycket ur då föreläsningarna inte gav så mycket» (4)
- Den gamla sammanfattningen var mycket bra» (5 (Mycket stor))
- Eftersom föreläsningarna inte gav någonting var böckerna och övningarna viktiga. » (5 (Mycket stor))
- Utan bok ingen inlärning i denna kurs.» (5 (Mycket stor))
- det fanns gott om matrial att öva på. Lösta exempel är ju hur bra som helst.» (5 (Mycket stor))
- Eftersom jag var sjuk har allt runtomkring varit till stor hjälp, men en del av det måste kompletteras. T.ex. borde 10-9 finnas som löst exempel.» (5 (Mycket stor))
- Läroboken hjälpte mycket men föreläsningsanteckningarna förvirrade mig mest. I en del fall var föreläsningsanteckningarna dock till stor hjälp - mest på sådant som inte står i boken och som ändå ingår i kursen. Även PDF:en SelfF08 har varit till hjälp. Exempelövningarna och ledningarna och lösningarna till dessa har naturligtvis varit till stor hjälp. » (5 (Mycket stor))
- Bra hemsida och kompletterande litteratur!» (5 (Mycket stor))
- Har fått nästan allt från kursboken.» (5 (Mycket stor))
- Jattebra med utskrivna forerlasningsanteckningar, sammanfattning och inlamningsuppgifter» (5 (Mycket stor))
- Till och med föreläsningsanteckningarna har jag använt eftersom många flervalsfrågor baseras på dem. Annars har jag använt Cheng mycket.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.05


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

68 svarande

Ja»53 80%
Nej»13 19%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.19

- Jodå, det fanns gott om info på kurshemsidan.» (Ja)
- Komplicerat system beträffande poängräkning från duggan, inlämningsuppgifterna och tentamen.» (Ja)
- Var rörigt i vissa delar» (Ja)
- Informationen om hur poängen räknas suger, systemet är fullständigt oförståerligt» (Nej)
- Onödigt krångligt rättningssystem, men det kanske är nödvändigt.» (Nej)
- Jag fattade aldrig hur poängen funkade och vad som krävdes för att få godkänt. » (Nej)
- Fick uppfattningen om att poängsystemtet var jobbigare än det var.» (Nej)
- Jag skrev om det förut, det fanns många obesvarade frågor och mycket fysik som man kände att man aldrig fick grepp om.» (Nej)
- Det finns ingen ordentlig info om tentans och duggans samband. Alternativt byta examinationsform...» (Nej)
- det mesta var rätt rörigt» (Nej)
- Onödigt krångligt poängsystem på tentan känns det som...» (Nej)
- Tvetydig informatiton på hemsidan!» (Nej)
- Tog ett tag för att veta hur dugga och tentan egentligen funkar» (Vet ej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan och inlämningsuppgifterna»
- Xuezhis räkneövningar!! Hon är väldigt duktig och trevlig :)»
- Xuezhi»
- kursupplägget»
- Fhager, hans slides suger»
- Kurshemsidan, duggan, Xuezhi.»
- Jag tycker man skall försöka göra om kursen helt och hållet, så ingenting bör bevaras.»
- Duggan, räkneövningarna, inlämningsuppgifterna men inte samma frågor»
- Räkneövningarna på tavlan.»
- Cheng och Xuezhi.»
- Xuezhi!!!»
- Räknestugorna absolut!»
- inlämningsfrågorna»
- Inlämningsuppgifter.»
- Zuezhis storgruppsövningar»
- Allt, hela upplägget är väldigt bra!»
- Xuezhi!»
- Inlämningsuppgifterna och duggan.»
- Räkneövningsledaren.»
- dugga och inlämningsuppgifter. Det är mycket jobb men det gav mycket tycker jag»
- Kursen som sådan.»
- Duggan»
- Materialet, för det är så digert!»
- Det mesta.»
- Xuezhi»
- tycker de mesta.»
- Duggan! Det är strålande att ha en dugga tidigt, dels för att komma in i kursen ordentligt och dels för att kunna fokusera på mindre bitar, av den ganska stora kursen, i taget.»
- Sushi"s räkkneövningar (nej, jag låtsas inte om att kunna stava det ordentligt). De är jättebra!»
- Upplägget med att det inte var några planerade uppgifter att göra sista veckan så att det fanns tid för tentapluggande.»
- Läroboken, Exempelövningarna (plus alla dokument som rör dessa), PDF:en SelfF08, gruppövningarna och att man får ha med sig formelsamlingen (med en egenhändigt skriven sida) till tentan (och att man får ha PH och Beta med sig till tentan). Inlämningsuppgifterna (i någon form) och duggan bör också bevaras. Man behöver bonuspoängen och man lär sig lite också när man gör dem. Duggan är helt livsnödvändig för jag skulle personligen inte ha hunnit besvara alla fem frågorna på tentan och tack vare duggan så slapp jag svara på de två första frågorna. TA INTE BORT DUGGAN!!!!»
- Xuezhi»
- Systemet med inlämningsuppgifter varje vecka.»
- Xiushi Zeng»
- Systemet med inlämningsuppgifterna och duggan tycker jag är bra.»
-
- Xuezhi»
- Kurshemsidan, räkneövningarna och kursboken.»
- Storgruppsövningarna»
- Rakneovningarna»
- Materialet på föreläsningarna. Uruselt»
- xuezhi var väldigt bra repetitionsfrågorna var också väldigt bra. Det var också bra att han hade folk som kom första föreläsningen och berättade om vad de gjorde i arbetet.»
- Xuezhis briljanta insats som räkneövningsledare.»
- Inlämningsuppgifterna och duggan, möjligtvis dugga i annan form»
- Det nya bonuspoängssystemet är bättre än det förra, så behåll det. Boken (Cheng) är också bra.»
- Vet ej»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att TM får läsa vektoranalys ihop med F istället för termodynamik!»
- mindre powerpoint, förenklade sådana kanske? helst lite mer intuitiv känsla inrört i det hela.»
- tycker det hade varit bra med någon räkneövning i början av kursen (av typen "elever sitter och räknar, lärare hjälper till")»
- Det efterblivna upplägget på kursen. Sjukt system med bonuspoäng och % hit och dit. Låt oss ha en dugga och en tenta. Bonuspoäng kan komma från datoruppgifter.»
- Föreläsare och föreläsningsteknik...»
- Tvetydiga frågor»
- allt»
- Kanske lite mer engagerade föreläsningar med fler intressanta experiment.»
- Allt»
- Ta bort power point föreläsningarna. »
- mer demonstrationer! Där man får sig intuitionen för ett ämne och man kommer ihåg viktiga koncept.»
- Mer intresseväckande föreläsningar och helst skriva på tavlan. Skriver man av lär man sig två gånger.»
- Föreläsare! eller helt göra om föreläsningarna.»
- Bättre föreläsningar. Power point känns kanske inte helt optimalt. »
- Flervalsfrågorna på tentan. Man borde få en fråga och formulera sitt eget svar istället. Det känns fel att man får minuspoäng när man svarar fel, då tar ju de minuspoängen ut pluspoängen man får om man svarar rätt. »
- fler föreläsningar så att det inte blir så genomhastat, fler räknestugor»
- Föreläsningarna.»
- Inlämingsuppgifterna»
- Byt föreläsare. »
- Mer "vanliga" föreläsningar. Dock gillar jag visualiseringarna.»
- Föreläsningarna, jag vill inte somna.»
- Hade helst sett att föreläsningarna genomförs på tavlan i stället för slideshows»
- Byt ut föreläsaren! Seriöst. Byt till den bättre versionen av Cheng-boken också. Byt ut inlämningsuppgifterna. Byt ut hela examinationsupplägget, med kryssfrågor. Byt ut rättningsmetoden för duggan.»
- Föreläsaren, tyvärr... Varför kan inte någon från typ photonics hålla i den? Folk inom F-huset brukar oftast vara bättre på att kommunicera med F:are.»
- Förutom det som redan sagts så tycker jag att man ska sluta gå igenom massa problem på räkneövningarna som det redan finns lösningar för i "Löst exempel"-häftet. Varför gör man det??? Varför skulle man behöva två upplagor av lösningen till ett problem?!?! Jag skulle definitivt föredra om de uppgifter man gjorde hemma var sådana som det finns lösningar till istället. Det finns stora fördelar att ha så: om man kör fast så är man inte fast, och man kan jämföra sin lösning med den i "lösta exempel", vilket man lär sig mkt av. Jag antar att anledningen till att man inte vill att man ska ha lösningar till de problem som man ska göra själv är att man inte får kolla på lösningen alldeles för snabbt direkt när man kör fast, för då lär man sig inte mkt. Man lär sig mycket mer att göra lösningen själv, helt klart. Men jag skulle vilja kontra så här: Man vet själv hur man bäst lär sig saker. Jag känner att jag skulle lära mig mycket bättre om det fanns lösningar till de problem man skulle göra hemma. Det var svårt att komma in i kursen, och jag känner att nu efter kursen så har jag fortfarande problem när det gäller vissa ämnen i kursen, för det känns som om många uppgifter är fysik som vi inte riktigt lärt oss från de problem Zeng gått igenom och från det som står i föreläsningarna, boken, osv. Det är som jag nämnt förut: materialet känns lite otillräckligt ibland. Ibland kan det bli så att man inte fattar ett dugg hur man ska lösa en uppgift, och man kollar bland ALL material man har, och man fattar ändå inte hur man ska lösa uppgiften. Då kan det vara bra att ha en lösning, så att man förstår och lär sig hur man gör i en liknande uppgift, så kan man göra nästa uppgift helt utan hjälp. Man kan ju ha lösningar på vissa uppgifter (kanske hälften). Om man inte lär sig bäst genom att se lösningen så är det bara att inte kolla på lösningen. Man har ett eget ansvar, och jag tycker att det ska vara fritt att välja. »
- Gör frågorna entydigare.»
- Vanliga räknestugor varje vecka»
- inte 4 f-läsningar i rad »
- Ta bort Fhager! Han borde inte få undervisa! Genomskinligare examinationssystem.»
- Tydligare inlämningsfrågor! En föreläsare som pratar tydligare och som är bättre på att svara på folks frågor. Svar till förståelsedelen på gamla tentor så att det går att kontrollera så att man förstått saker och ting rätt. Fler räknestugor framförallt i början av kursen! En dugga som enbart ger bonuspoäng och inte fördel med att slippa göra uppgifter på riktiga tentan. Det skapar extra stress och skulle man ha oturen att vara sjuk just då så ligger det dig i fatet under hela året. Det är för lite tid på tentan för att kunna göra alla fem uppgifter på ett bra sätt!»
- PowerPoint-presentationerna bör ersättas med traditionell "svarta-tavlan" undervisning och ja/nej frågorna bör tas bort från inlämningsuppgifterna, duggan och tentan. Det är helt enkelt för svårt att svara ja eller nej på en del frågor och ja/nej frågor lämnar inget utrymme för diskussion. Man tillåts inte motivera sina svar. »
- Mer engagerad föreläsare och bort med power point!!»
- Jag vet faktiskt inte, för mig var det värsta att jag är negativ till själva ämnet, och att det var lite högt arbetstempo.»
- Föreläsningarnas struktur. Powerpointpresentationer fungerade inte för mig alls.»
- Det bör läggas mer tid på att gå igenom antenner eftersom det är så stor del av tentan.»
- POWERPOINT»
- Det mesta... Det känns som att hela kursen behöver en rejäl omarbetning. Bort med powerpoint. Kanske borde antennavsnittet minskas ner/tas bort. Det känns inte som att det riktigt hör till kursen.»
- Föreläsningsformatet, inlämninguppgifterna. Eventuellt det helt obegripliga och otroligt onödiga bonuspoängsystemet för tenta/dugga.»
- För föreläsningarna finns det många förändringar som skulle vara bra!»
- Powerpoint föreläsningarna.»
- En motiverad engagerad föreläsare hade lyft kursen till oanade höjder. »
- Jag skulle gilla om de ändrade uppläget på föreläsningarna, men fattar om det blir svårt att ändra»
- Föreläsningar på tavlan, fler räkneövningar/räknestugor, förändrade inlämningsuppgifter och möjligtvis ett byte till den andra boken av Cheng om elektromagnetism (som påstås vara mycket bra).»
- I stort sett hela undervisningsdelen borde ses över. Systemet med powerpoint fungerade inte alls. Jag anser att man behöver få en djupare ingång i hur matten fungerar i kursen, inte bara säga att vi ska räkna ut det. Gör om hela kursen, byt möjligtvis föreläsare och tänk igenom vad som vi faktiskt ska lära oss, verkar inte som att någon gjort det i den nuvarande kursen»
- ha fler räknestugor innan duggan. Prata också med parallellkursen elektriska nät och system och se om ni inte kan samarbeta mer mellan kurserna om när de svåra momenten i kurserna kommer. »
- Vet ej»

18. Övriga kommentarer

- Bästa kurshemsidan någonsin!!! All information finns där!»
- xuezhii sa lite knepiga grejer ibland om att phi var alpha och skrev energy som energe. Det är väl inte TEOTWAWKI dock»
- Gärna fler räknestugor»
- Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt att både föreläsare och räkneövningsledare vägrade ge oss svar på frågor med följande motivering: "Om vi gav er svar på frågorna, så skulle ni ju bara lära er svaren. Och då skulle ni få rätt på de frågorna på tentan. Det vore ju inte bra om alla fick det." Det känns som att de har missförstått sin uppgift.»
- Det var trevligt att man fick möjligheten att skicka in tre frågor mot ett bonuspoäng.»
- Synd att det var tråkiga föreläsningar för kursen i sig borde vara rätt rolig»
- Föreläsaren verkade inte intresserad av att lära ut och när han fick frågor verkade han nästan besvärad eller såg bara trött och uppgiven ut. Jag skulle inte vilja att nästa års 2or får genomgå kursen på detta sätt. Räkneövningsledaren var bra och insatt, men eftersom det var på engelska (och en för mig svår dialekt) blev det ibland svårt att förstå och jag tror många drog sig för att ställa frågor på grund av språket. Det är alltför många som inte vågar fråga ens på lektioner med svenska ledare.»
- Föreläsaren är trevlig och jag uppfattar honom som kunnig, men han fastnar i powerpointsträsket. Ack detta träsk, denna förädiska sumpmark.»

19. Vad tyckte du om powerpoint på föreläsningarna?

64 svarande

1 (Inte alls bra)»31 48%
13 20%
11 17%
6 9%
5 (Mycket bra)»3 4%

Genomsnitt: 2.01

- suger » (1 (Inte alls bra))
- Inte bra. » (1 (Inte alls bra))
- Dåligt med motiveringar och förklaringar. Väldigt svårt att orka koncentrera sig.» (1 (Inte alls bra))
- Dåligt genomförande!» (1 (Inte alls bra))
- Blä!» (1 (Inte alls bra))
- Omöjligt att försöka förstå härledningar och samband...» (1 (Inte alls bra))
- Powerpoint är väldigt torrt, opedagogiskt, och tråkigt. Fick inte intrycket av att någon tyckte det var bra. » (1 (Inte alls bra))
- Egentligen gillar jag powerpoint föreläsningar också, men det får vara lite mer engagemang och vilja att lära ut. » (1 (Inte alls bra))
- Värdelöst enligt mig. En undersökning som Andreas gjorde visade att ungefär hälften som lämnat in tyckte bra om PP. Dock visar inte statistiken att runt 1/3 av klassen inte gick på föreläsningarna av den anledningen att de inte trivdes med PP.» (1 (Inte alls bra))
- Det känns som att man snabbt tappar fokus när allt redan står.» (1 (Inte alls bra))
- Lärde mig mycket, mycket lite av dem. Kasta bort eller gör om och gör rätt!» (1 (Inte alls bra))
- skippa powerpointen. Prata mer generellt om elektromagnetiska fenomen. » (1 (Inte alls bra))
- Jag kan tänka mig att de blir bättre om man har tid att läsa igenom innehållet innan föreläsningarna.» (2)
- Inte så jättebra, men om man själv läst genom materialet innan blev det lite bättre.» (2)
- Fast det kanske är svårt att gå igenom en sån här formelkurs utan att plöja igenom dem på pp.» (2)
- Det är okej, problemet ligger i att föreläsaren inte kan hantera det. Se till att det finns att köpa på DC till alla, inte bara typ 20 ex.» (2)
- Skulle kunna funka mycket bättre. Det var bra att ha slidesen att kunna följa med i, men informationen där kändes ganska urplockad och det var svårt att få någon grundlig förståelse.» (2)
- Ovant» (3)
- Hade varit bra om det gick lite långsammare» (3)
- om du kombinerar med små experiment och lite mer att lösa exempel på tavlan så blir det nog jätte bra. » (3)
- Helt okej, med "vanliga" föreläsningar hade vi inte hunnit gå igenom alls lika mycket.» (3)
- Jag vet faktiskt inte, eftersom man inte behöver anteckna så tappar jag lättare fokus, men samtidigt är det smidigt och alla föreläsningar finns att tillgå på hemsidan.» (3)
- Bra idé, men då måste powerpointslidesen vara bra också, vilket de ABSOLUT INTE VAR.» (3)
- Bra men kompendiet!!» (4)
- Fördelen är att det är att man vet ganska exakt vad som kommer gås igenom och kan förbereda sig väl samt att man vet vad man missat om man inte går på en föreläsning. Nackdelen är att man lätt blir lite passiv under föreläsningarna.» (4)

20. Skulle du föredra mer reguljära föreläsningar (tavla)?

67 svarande

Ja»42 76%
Nej»13 23%
Vet ej»12

Genomsnitt: 1.23

- jag tror det. det kunde nog förklara en del saker som man inte förstår om man snabbt går igenom en slide.» (Ja)
- Utan fhager hade det funkat» (Ja)
- På så sätt är man mer aktiv på föreläsningarna och jag menar att inlärningen går bättre.» (Ja)
- Förstås.» (Ja)
- Med en bättre föreläsare så..» (Ja)
- Helst fler belysande exempel» (Ja)
- Skulle gärna ha mer genomgångar och exempel på tavlan.» (Ja)
- i sammarbete med powerpointen. Kunde vara bra att fa in lite mer rakning och praktik aven pa forelasningarna!» (Ja)
- Kanske hade de passat personen ifråga, powerpoint bilderna är inte helt självförklarande. När man skriver på tavlan tvingas man också förklara mer vad man faktiskt håller på med. » (Ja)
- Frågan är om man hinner gå igenom materialet på den undervisningsformen. Jag tycker däremot att man absolut ska prova! Allt är bättre än PP som det är nu.» (Ja)
- Det är lättare att följa med» (Ja)
- Om härledningarna genomförs i lagom tempo kan ytterligare förståelse uppnås och relevanta frågeställningar yppas.» (Ja)
- Innehållet på powerpoint:arna var inte större än att de gick att få inte på tavlorna, nu blev det bara en massa tjat runtomkring som inte hjälpte, ibland blev det nästan mer oförståeligt med pratet omkring powerpointarna eftersom man aldrig fick innehållet ordentligt förklarat» (Ja)
- Föredrar att läsa själv, fungerade bra tack vare att det finns så mycket material dels boken och på kurshemsidan» (Nej)
- Antingen har man powerpoint eller så har man tavla det är frustrerande när man blandar de två.» (Nej)
- Eftersom det är så mycket innehåll i kursen så skulle föreläsningar på tavlan inte vara bra då mycket av nuvarande föreläsnings innehåll måste försummas.» (Nej)
- De exempel som räknades på tavlan var, otroligt nog, mer tydliga i powerpointen. » (Nej)
- ingen större skillnad tycker jag.» (Vet ej)
- Inte nödvändigt vis. Det hela beror på hur bra det genomförs.» (Vet ej)
- Själva idén är det väl inget fel på, men själva exekveringen är det värre med, tyvärr.» (Vet ej)
- Jag är en person som brukar gå till föreläsningar för att skriva ned det som gås igenom (jag brukar inte hinna att ta in det som gås igenom), men om man redan har allt på papper... Då hade det kvittat om föreläsningarna var på powerpoint eller ej.» (Vet ej)
- kombinera » (Vet ej)
- Bra med lite omväxling.» (Vet ej)

21. Hur väl mätte duggan inlärd kunskap?

63 svarande

1 (Inte alls bra)»2 3%
6 9%
16 25%
26 41%
5 (Mycket bra)»13 20%

Genomsnitt: 3.66

- skrev inte duggan» (?)
- Jag gjorde inte duggan.» (?)
- Gick inte dit» (?)
- Duggan mätte egentligen inte alls hur väl man förstått och kunde räkna på saker. Det enda duggan mätte var hur många svar till uppgifter man lärt sig utantill samt hur bra man kunde gissa hur examinatorn tänkte då han skrev frågor. » (1 (Inte alls bra))
- Lite eller inget utrymme att få redovisa egna lösningsförslag samt antaganden.» (2)
- tycker verkligen att jag kan kursen bra, men av någon anledning lyckas jag aldrig förmedla detta på kursens dugga och det är inte första gången jag skriver den.» (2)
- Konstigt när exakt samma uppgifter som man redan räknat hemma kommer igen med precis samma siffror. Det betyder att det går att lära sig facit utantill och därmed få mycket poäng utan att egentligen kunna någon elfält.» (3)
- helt ok, men jag gillar inte "bara svar" konceptet. Men visst, jag forstar om det underlattar rattandet och ar det det som kravs for att det ska rymmas en dugga i kursen sa ar det bra.» (3)
- Duggan handlar om det man gått igenom, om man räknar bort ja- och nej-frågorna, där fanns det många frågor som vi aldrig gått igenom, t.ex. om ferromagnetiska material vill jag minnas.» (4)
- Detta tvingade en att lägga mer krut på kursen och lättade på arbetsbelastningen under tentaveckan, dock blev Elnätskursen lidande å andra sidan.» (4)
- Gillade den» (4)
- Bra att man kunde eliminera delar på tentan» (5 (Mycket bra))

22. Hur kan duggan förbättras?

- Bra som den är.»
- Gärna någon komplett problemlösningsuppgift där man inte bara ska ge svar eller motivera.»
- Ta bort flervalsfrågorna och ersätt dem med en fråga där man får skriva sitt eget svar. »
- den var bra»
- Färre, men bättre, teorifrågor»
- Den är bra som den är!»
- Lämna in lösningar.»
- Två mindre duggor istället för en stor?»
- Rätta duggan på ett vettigt sätt (=gå efter lösningar, inte svar). Slopa de eländiga kryssfrågorna. Om du måste ha teorifrågor, ha dem på formen "förklara följande...", "bevisa följande..." eller "stämmer det att?" där man måste skriva svar, inte kryssa!»
- Inga ja och nej-frågor. Det verkar som om man förr hade förståelsefrågor som inte var ja- och nej-frågor, varför slutade man med det? Problemlösningsdelen kunde bli lite mer som på tentan att man får skriva på eget blad, så ser man hur man kommer fram till svaren. Tänk om man har tänkt rätt man får fel slutsvar på grund av ett litet slarv?»
- Tycker den funkar som den är.»
- En bonuspoängsgivande dugga istället för procentsatserna som varit nu. Nya uppgifter istället för tidigare räknade.»
- Problemet är ja/nej frågorna. De lämnar inget utrymme för tolkning, diskussion och motiveringar. Det vore även bra om man fick lämna in hela lösningarna på problemlösningsuppgifterna och inte bara svaren. Ett svar kan ju lätt bli fel men om man lämnar in hela uträkningen så ser den som rättar duggan att man tänkte helt rätt men bara gjorde ett fel i uträkningarna.»
- Jag tyckte den var bra men det skulle vara bättre om man fick plats att motivera sina svar lite mer.»
- Genom att man får lämna in lösningar och inte bara svar.»
- mojlighet till delpoang pa rakneuppgifterna! »
- Att man ska lämna in hela lösningar istället, ofta kan ett enkelt fel leda till helt fel slutsatser så man blir av med lite väl många poäng tror jag.»
- Gärna möjligheter att få lämna in skriftliga lösningar och få dessa bedömda.»
- Man ska få lämna in uträkningarna, att bara lämna in svar gör ju att om man gör ett litet slarvfel i slutet så kan uppgiften ge 0 poäng»
- Låt studenterna visa uträkningarna.»
- Vet ej, den var rätt bra.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.1
Beräknat jämförelseindex: 0.52


Kursutvärderingssystem från