ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Programmeringsteknik F, TIN211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-08 - 2010-12-30
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

56 svarande

1 (inte alls)»1 1%
3 5%
19 33%
25 44%
5 (över förväntan)»8 14%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Överdriven fokusering på java istället för på ren programmering. Kursen heter programmeringsteknik och den borde därför handla om det, inte ren javaprogrammering som kursen fukuserade på mest.» (1 (inte alls))
- Jag förväntade mig en bredare genomgång av grundidén bakom programmering och mindre javadetaljer. Kurssyften talar om att få förståelse för grundläggande steg, men det är väldigt stor vikt på detaljer i java.» (2)
- Läst kursen innan, det var ungefär lika tillfredsställande denna gång.» (3)
- Läst kursen innan, lika tillfredsställande» (3)
- Hade nog hoppats på mera generell programmering och lite mindre java.» (3)
- Kursen var jättebra men utgick lite väl mycket från att man kunde något om programmering innan, tex hur programmerar man fysiskt, alltså vad skriver man i osv.» (3)
- Hade inga förväntningar eftersom inte hade någon aning om någonting vad gällde programmering innan!» (4)
- Lärde mig mycket på kort tid.» (4)
- Förväntade mig att jag skulle få lära mig programmera java, fick åtminstone lära mig grunderna i detta.» (4)
- Jag hade hoppats på mer om programmering och mindre om java» (4)
- Jag har inte sett mig som en som ska sitta och programmera hela dagarna, men det här var faktiskt riktigt roligt.» (5 (över förväntan))
- Jag kan ju skriva javaprogram nu!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

56 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
6 11%
8 14%
26 48%
5 (mycket relevant)»14 25%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.88

- Egentligen borde kursen vara väldigt relevant, om den handlat mer om algoritmer och struktur på program än fönsterhantering i java.» (2)
- Inriktningen är helt fel för oss och det kanske inte ens borde vara språket Java.» (2)
- Kursens uttalade syfte känns relevant, men det kändes inte som att innehållet återspeglade syftet. För mycket java-specifikt.» (2)
- I sin utformning inte så relevant, men som introduktion kan det vara relevant om kursen ändras något. Att inrikta sig på java bara känns inte viktigt, hellre en blandning av java och matlab.» (2)
- Medelrelevant.» (3)
- Relevant om vi hade haft en bra examinator!» (3)
- Har inte fått någon uppfattning om huruvida vi kommer använda Java mycket i framtiden eller ej. Är väldigt grön på programmering, måste nog bilda mig en uppfattning om användbarheten överlag först.» (3)
- Svårt att säga, men den är kul och intressant i vart fall!» (3)
- Som ingenjör har man säkert nytta av att kunna programmera.» (4)
- Det är bra för en ingenjör att kunna lösa problem genom att skriva program.» (4)
- Tror att det kan vara bra att veta hur programmering fungerar så jag tycker att det var en relevant kurs. » (4)
- Programmering lär bli viktigare och viktigare då det blir allt mer datorer i samhället.» (4)
- vi borde lära oss html också.» (4)
- Kursen som beskriven, dvs programmeringsteknik, är välidgt relevant. Den mängd konkret java vi lär oss är det inte.» (4)
- För mig känns det väldigt relevant då programmering är något jag vill syssla med i framtiden» (5 (mycket relevant))
- Uppgifterna är väl förankrade i både java och den "vetenskapliga" världen.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

56 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
12 30%
16 41%
5 (Mycket bra avvägt)»10 25%
Har ej gjort den»17

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kan inte svara något direkt här då jag inte gick på föreläsningarna..» (3)
- kändes väntta lätt, hoppas att rättningen inte blir så tuff bara. rimmet var väldigt kul och mycket uppskattat, kanske borde haft med det som en rolig grejj mer (läs lite mindre poäng)» (3)
- Teorifrågorna var luddiga och kändes i stort inte så representativa för teorin i kursen. Sista frågan hade varit rolig om den var värd noll poäng. Finns det inget mer att fråga om så får väl tentan vara på färre poäng. De andra tre var ganska bra, men det blev samtidigt mycket poäng på rekursion och framför allt uppgiften med interfaces och egna metoder. Det finns inte så mycket i frågorna som motsvarar nivån den delen verkade ha på föreläsning och labbar. Borde det inte gått att få med andra delar och ha mindre poäng och uppgifter på de. Storleken på grafiska känns mer motiverad.» (3)
- Tyckte att den var rätt bra. Ganska lagom svår.» (4)
- Ingen ritfunktion togs upp.» (4)
- Speglade kursens innehåll bra, men jag missade nog diktskrivningsföreläsningen.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Motsvarade väl det vi hade gått igenom samt återspeglade på laborationerna.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Tenta om några dagar, vet mer då.» (Har ej gjort den)
- (Än) Dom brukar vara väl avvägda mot kursens innehåll...» (Har ej gjort den)
- Har tentan först om ett par dagar.» (Har ej gjort den)
- Tentan är på lördag men ifall man skall basera svaret på tidigare tentor så verkar den vara en bra blandning.» (Har ej gjort den)
- Den är ju på lördag...» (Har ej gjort den)
- Inte hunnit göra den än» (Har ej gjort den)

4. Hur mycket förkunskaper inom programmering hade du?

- Programmerat i mer än 10 år, de 3 senaste semi-professonellt, programmerar Java, Objective-C, PHP, Perl, Ruby och en del webbdesign.»
- Stora, har sedan tidigare programmerat i C++, C#, PHP och Java under flera år.»
- Inga»
- ingenting»
- Hade programmerat en del tidigare»
- Programmerat CNCmaskiner, industrirobotar samt basic på gymnasiet.»
- Läst kursen innan»
- I stort sett inga.»
- Hade läst Programmering A och B i gymnasiet, lite grunder i c++ helt enkelt.»
- ingen»
- Lite. Var bekant med loopar och hade en viss grundförståelse för hur språket är uppbyggt.»
- Nada!»
- ingen»
- två kurser i java från gymnasiet, dock lärde jag mig inte mycket på dom och det har gått ett år sedan dess.»
- Lite grann, i Basic. Detta var dock väldigt mycket svårare.»
- Inga!»
- För mycket.»
- Programmerat i gymnasiet. Kurs A, B och C och programmerade som projektarbete. »
- Inte mycket, kanske de två första veckornas föreläsningar.»
-
- Jag hade programmerat i en variant av Basic på min miniräknare (texas TI-84) innan men inget annat.»
- Programmering A+B från gymnasiet, plus en del hobbysnickrande och sniffande på olika språk.»
- Jag läste en 50-poängskurs i C++ på gymnasiet. Vi kom till funktioner.»
- Mycket goda.»
- endast PHP. Aldrig ngt objekt-orienterat.»
- I princip hela kursen»
- läst lite drygt programmering a i java»
- Inga»
- Mer än vad som jag lärde mig i kursen. Dock inte skrivit i java tidigare så det var en rolig nyhet.»
- Absolut ingenting»
- Inga alls»
- Inga»
- En del. Det kändes bra, annars känns det som om det hade varit väldigt svårt att hänga med. Det är ju å andra sidan inte så bra för de som aldrig programmering tidigare ifall man måste ha förkunskaper till en introduktionskurs.»
- försökt tidigare år, men misslyckats»
- Hade programerat ytters lite php.»
- Inga alls.»
- Absolut verkligen ingenting.»
- Hade läst programmering A på gymnasiet (C++ då), vilket motsvarade ungefär det vi gjorde i första läsveckan här.»
- En kort kurs i C på gymnasiet.»
- Inga alls»
- Inga»
- Nada»
- Kunde programmera matlab sedan tidigare.»
- lite, programmerat lite i VB innan»
- Inga»
- Hade programmerat otroligt enkla miniräknarprogram och lite i matlab innan.»
- jag har läst 3 kurser, sammanlagt 200 p, programmering på gymnasiet, samt en del algoritmbehandling i matte diskret.»
- Inga alls»
- en 50-poängskurs på gymnasiet»
- Ingen alls, visste inte ens vad programmering var. »
- Inga»
- Programmering A+B (C++ och lite C#)»
- I princip inga alls.»
- Inga»

5. Hur stor del av innehållet I kursen var nytt för dig?

- 90%»
- Ingenting»
- Inte mycket mer än att det var roligt att få tid till att programmera.»
- Allt»
- allt»
- En del grafiskt samt mycket av den teorin vad gäller "pekare".»
- Redan läst kursen, kände igen det mesta.»
- Läst kursen innan»
- I stort sett allt.»
- Framförallt det med grafiken, frames m.m.»
- allt»
- Hälften-ish.»
- Allt!»
- allt»
- mycket! framförallt förståelsen. Även om jag kunde skriva avancerade program tidigare, så visste jag inte vad olika saker betydde.»
- 80-90% kanske»
- I princip allt»
- Grafik»
- 5 % kanske»
- Se ovan, all javaspecifik stoff och en stor del av det generellt programmeringstekniska.»
- 100 %»
- Kände till variabler och loopar. Allt annat var nytt.»
- Swing innehållet, exceptions. Java syntax.»
- ca 80%. Allt med objektorientering och grafik.»
- Väldigt lite. Typ Swing.»
- Allt, förutom primitiva variablar och if/while-satser.»
- Väldigt lite»
- mellan»
- Allt utom if-satser och while- och forloopar, som jag hade sett i matlab.»
- Swing»
- Absolut allting»
- Allt som hade med programmering att göra. D.V.S nästan allt.»
- Allt»
- Många javadetaljer var nya. Idéerna bakom var kända.»
- 90%»
- Allt.»
- ALLT!»
- Nästan allt efter läsvecka 1.»
- 80% (eller mer).»
- Exakt allt»
- Allt»
- Allt»
- All Java syntax. »
- det mesta ~90%»
- I princip allt»
- Allt som hade med java och programmeringsspråk att göra. Väldigt lite av algoritmerna och programmeringstänket.»
- java språket»
- Allt!»
- 80%»
- allt!»
- Allt förutom de Morgans lagar»
- Språket och grafiken.»
- Första delen med loopar, if-satser osv var bekant men grafik, objekt osv var nytt.»
- Allt»

6. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

56 svarande

<25%»10 17%
25-50%»0 0%
50-75%»3 5%
>75%»43 76%

Genomsnitt: 3.41

- Om man programmerat tidigare gav föreläsningarna ingenting.» (<25%)
- Känner inte att min programmeringskompentens utvecklas alls av att närvara på föreläsningarna.» (<25%)
- Behöver inte gå på föreläsningarna då föreläsarens pedagogik är lika med noll» (<25%)
- Erland har ingen förståelse för elevers tankar utan kör sitt eget race och om man inte förstår så är det inte hans problem.» (>75%)
- Bra föreläsningar!» (>75%)
- Föreläsningarna var jättebra men ibland blev det för enhanda när Erland pratade, tex exeplet om sortering, så flyttas 1 an dit o så kommer 3 an dit.... vore guld att ha det på band för sömnlösa kvällar ,D» (>75%)

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

56 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 4%
17 36%
23 48%
5 (mycket bra)»5 10%
Deltog ej»9

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa saker var bra men vid genomgång av exempel hann mann ju inte med att läsa, och absolut inte, skriva ner koder för att lära sig.» (2)
- jag tycker att det blir tråkigt efter ett tag med bara OH-bilder föreläsningen med felsökningen var helt klart den bästa.» (3)
- Helt ok.» (3)
- En aning röriga emellanåt, exemplen om bil- och bollklasser är inte alltid helt lättbegripliga.» (3)
- Kunde varit lite mer ingående på de viktigare delarna, han ängnar lika mycket tid åt det oväsenliga som åt det viktiga. T.ex kommer mycket grafiskt upp på tentan och det har inte gåtts igenom så mycket.» (3)
- Det var ok presentationer för det mesta, men det stora problemet var att det var så mycket fel och frågor på OH som inte föreläsaren kommenterade eller kunde svara på. Under senare genomläsning hittade jag flera fel som inte tagits upp på föreläsning, främst när det gällde skrivkonventioner. Väldigt vilseledande för de som inte vet hur det ska vara, självklart försöker man lära sig om det var sagt på föreläsningen. Eftersom det var viktigt att göra detta rätt på tentan känns det som ett stort problem att det görs fel på föreläsningen. Ett annat problem var föreläsaren tråkiga kommenterar. Ingen vill veta att den uppgift de just inte förstod var lätt. Det blir tråkigt i längden att höra om att mac är bäst. Det är inte heller roligt när föreläsaren skrattandes pratar om hur många av oss kommer kugga nu. Det är väl inte positivt? Några gånger presenterades områden genom att visa exempel som var fel. Detta är dåligt ur en pedagogisk synvinkel eftersom det som man ser allra först inom ett ämne är det som fastnar bäst. Alltså fastnar då felen. Börja med det som är rätt och visa sen hur man kanske kan göra fel.» (3)
- Förstod ingenting de första tre-fyra föreläsningarna... Börja mer direkt med att visa kod?» (3)
- Bra med OH-kopiorna. » (3)
- Bra, roliga. Gillar serie-stripparna och Mac/PC-bilderna» (4)
- bra, bra att man får ut ovehead, lättförståligt.» (4)
- Ibland var det lite långtråkigt men föreläsaren var duktig och ibland avbröt han med serie-strippar och annat.» (4)
- tyckte mycket om oh - slidsen så man slapp ta egna anteckningar och kunde plitta ner kommentarer på ett bättre sätt» (4)
- Det finns ett problem med overhead, som gör att man tappar lite inlärning då man inte antecknar lika mkt. (och det underlättar att man kan hamna i koma) Annars bra och enbart seriesnuttarna kunde få en att längta till nästa lektion.» (4)
- De första var bäst, då fick man en bra bild utav java, med svarta boxar m.m. De senare kunde man kanske läsa sig till i boken.» (4)
- Overhead? Seriously? :) Fast det funkade ju bra, egentligen.» (4)
- Lite mer variation skulle vara bra» (4)
- Erland är jättebra!» (5 (mycket bra))
- Välförberedda och tydliga» (5 (mycket bra))
- Efter att ha försökt använda föreläsningarna för att lära mig java insåg jag att jag lärde mig långt mycket mer genom att programmera själv m h a internet.» (Deltog ej)
- Dom var undermåliga utbildningen förra året och kände inte något behov att gå på dem igen» (Deltog ej)
- Säkert bra om man aldrig hört talas om programmering OPP osv.» (Deltog ej)

8. Vad tyckte du om handledarövningarna?

Kommentera gärna vem du hade som övningsledare.

56 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
6 13%
18 41%
15 34%
5 (mycket bra)»3 6%
Deltog ej»13

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var där på två stycken. Ger minimalt att ha en övningsledare som står vänd mot tavlan och skriver svaren på övningarna. » (1 (inte alls bra))
- väldigt ostrukturerade och svårt att riktigt förstå vad man skulle göra eftersom dom gick igenom allt så fort för att hinna. » (2)
- Jag var bara på två, så jag har inte så tydlig blid. Mitt starkaste intryck var att de låg minst en vecka bakom allt annat vi gjorde, och kändes därmed för enkla.» (2)
- Deltog bara i ett par stycken, kände att det gav mer att göra uppgifterna på egen hand framför en dator.» (2)
- Varierande kvallitte. Carl var bra och pedagogisk. Mia var svår att förstå, jobbigt när hon inte var så bra på svenska, och tog lång tid på sig. Jonas var inte alltid så bra på att föklara varför saker var som det var.» (3)
- Mias var väl inte så värst bra tyvärr. Dock var hon bra att ha att göra med på labb-handledningarna.» (3)
- Första halvan hade jag Carl och andra halvan Jonas.» (3)
- Hade olika övningsledare.» (3)
- Hade lite svårt att få ut något av det tyvärr. Berodde nog mest på mig.» (3)
- Jonas.» (3)
- Hade några olika, försökte hitta nån som skrev tydligt och förklarade hur han tänkte när han programmerade, det gick inte :(» (3)
- Tyckte de var bra, Både Karls och Jonas(?)» (4)
- kunniga handledare. Karl var bäst!» (4)
- Karl, det vara mkt bra att han försökte få deltagarna att deltaga genom att slänga ut frågor. » (4)
- Olika handledare.» (4)
- Testade olika övningsledare, de gjorde alla ett ganska bra jobb» (4)
- Bartolomeus - gick igenom hur man löste uppgifterna bra, men skule önksas lite mer genomgång runtom uppgifterna.» (4)
- Karl: Väldigt bra när han frågade eleverna, tog inte alla uppgifter utan det som var viktigt. Bäst handledare. Jonas: Högre tempo hade varit bra. Bartolomeus: Högre tempo hade varit bra samt urval av uppgifter.» (4)
- Duregård, lite vag i början (första övningen) men sedan utmärkt.» (5 (mycket bra))
- Var på en, men de höll en för låg nivå far att jag skulle lära mig någonting av det.» (Deltog ej)
- Handledarövningar?» (Deltog ej)

9. Vad tyckte du om laborationerna?

56 svarande

1 (inte alls bra)»2 3%
3 5%
17 30%
25 44%
5 (mycket bra)»9 16%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- alldeles för omfattande med tanke på tiden vi hade på oss» (1 (inte alls bra))
- Tyckte att loborationerna kunde legat ute redan från början. Den första labben var totalt överflödig, den borde mer finnas som ett PM ang. hur man lämna in labbar. Det andra labben gick väldigt snabbt att göra varför den sista redan borde ha funnit ute då så att man kunde börja med den tidigare. Det är ganska jobbigt att behöva slita med en labb den sista veckan, då ska man kunna plugga inför tentorna.» (1 (inte alls bra))
- Väntan på handledare är lång. Laborationerna är dåligt formulerade. Det tar alldeles för lång tid. Man hinner inte göra hemuppgifter på grund av att laborationerna tar all tid man har eftersom det är mycket man kan sitta och fundera på hur de vill ha det istället för att jobba med något konkret. Exempel: ska man ha tabbar eller mellanslag, vågar jag lämna in indenteringen som den är, nej jag får nog skriva om hela dokumentet. Sen är man inte säker på om man gjort allt i onödan eller ej. Kanske ett lite för lätt exempel men nästan vartenda delsteg var på det viset på grund av hur Erland formulerar sig.» (2)
- Lab 1 och 2 var bra. Lab 3 var dåligt planerad, och kretsade kring något vi knappt gått igenom (MVC).» (2)
- Väldigt spridd svårighetsgrad. Instruktionerna borde göras fria från fel. Vissa gånger när instruktionerna ändrades glömdes vissa saker bort så att det blev en okomplett instruktion. Och ibland fick man retur för något som stod i instruktionerna att man skulle göra. De skulle också kunna läggas ut betydligt tidigare. Så man inte blev begränsad på det sättet. Behövs bättre koll helt enkelt. Kan förbättras mycket! » (2)
- Eg mycket bra, men något som förstör otroligt är när en redan svår lab (läs: lab 3) läggs ut med felaktiga anvisningar och sedan korrigeras. Vi behöver all tid vi kan få för dessa labbar då de (i vilket fall för mig) är det absolut viktigaste sättet att lära oss java.» (3)
- Egentligen mycket bra. Men faktumet kvarstår att en svår labb läggs ut på tok för sent och sedan ändrar utformningen! Lite pinsammt med tanke på att examinatorn har haft ett år på sig att strukturera upp labben...» (3)
- De var roliga men den sista tog alldeles för mycket tid.» (3)
- Väldigt svåra, men man lärde sig mycket.» (3)
- Kunde varit mer utförligt beskrivet, vad vi måste ha med och vad vi får använda oss av.» (3)
- Det var ett stort steg mellan 1 och 2. Labb 3 kunde varit mer genomtänkt.» (3)
- Sista uppgiften var i och för sig väldigt rolig, men det var tydligt att den inte var genomarbetad och inte ens klar när den släpptes. Hela labben var inte klar förrän, enligt mig, för nära inlämningen. Det fanns många punkter som var otydligt beskrivna, alltså inte så att man fick klura ut ett problem, utan att det var uttryckt med dåliga ordval som gav felaktig information om man läste på ett rimligt sätt. Handledaren som fick förtydliga verkade hålla med.» (3)
- Svåra. Var det meningen att man skulle lägga ner 30 h på sista labben och ändå inte riktigt bli klar?» (3)
- Den sista var lite för svår. Lite svårt att få bra hjälp. Counter gick att fundera ut men den sista blev lite för stor. » (3)
- rätt bra, men för mig välidgt svåra och tidskrävande» (3)
- Laborationerna var lagom svåra och varierade uppgifter, men instruktionerna var virrigt skrivna på sina ställen. Speciellt sista labben som ändrades halvvägs och aldrig kändes som att instruktionerna helt lades upp.» (3)
- Jag tyckte de var bra, men det var lite för svårt för de som inte programmerat tidigare.» (4)
- De var bra... Men de blev uppdaterade väldigt sporadiskt, så om man börjat på en labb kunde ens arbete gå förlorat.» (4)
- det var svårt att riktigt veta vad som skulle göras... jag vet att dom är gjorda så att man ska sitta och grubbla över hur man ska göra. men vad MÅSTE vara på ett vist sätt och vad är bara rekommendationer och tips ? » (4)
- Men för mycket folk i datasalen och för få handledare, det tog tid att få hjälp. Men när man väl fick hjälp av carl eller bartolomeus var det bra!» (4)
- Dock var instruktionerna bitvis lite väl luddiga!» (4)
- Det var väldigt bra att "tvingas" arbeta praktiskt med det vi gått igenom. Sista labben var dock lite otydlig.» (4)
- Sista labben var lite oigenomtänkt. Formuleringen för vissa problemställningar var lite luddiga och det var ibland lätt att tro att man skulle göra något helt annat.» (4)
- Den sista laborationen var rolig och lärorik men den var dåligt uppstyrd då den inte var färdig då vi skulle göra den. Det saknades även händelsehantering på labbarna.» (4)
- Roligare än tidigare. Något mer tidskrävande men roligare» (4)
- De var ganska bra, dock tycker jag att laboration 3 var luddigt formulerad, framför allt uppgiften om rekursion.» (4)
- de gav mycket och behandlade stora delar av kursen, den första labben var lite väl lätt och den 3e behövde lite bearbetning» (4)
- Den sista med kristallen var väldigt svår.» (4)
- Kanske lite svåra för personer som inte har programmerat tidigare, speciellt med tanke på den korta tiden som kursen är på. Men bra uppgifter som täcker mycket av vad som är nyttigt att kunna.» (5 (mycket bra))
- Lärorikt om man hade en bra labbpartner!» (5 (mycket bra))
- Klart lärorikt!» (5 (mycket bra))
- Programering lär man sig genom att programera!» (5 (mycket bra))
- Lite väl tidskrävande dock» (5 (mycket bra))
- Laborationerna var bra, men det var alldeles för få handledare med tanke på hur pressat schemat var, och det hade varit skönt att få returen på lab tre innan jullovet...» (5 (mycket bra))
- Det var bra med labbar och de motsvarade vad vi lärt oss i kursen. Svaren på labbarna kunde varit tydligare, vi fick samma retur med samma komentar två gånger, om vi inte fattat vad han menar första gången kommer vi inte fatta på exakt samma grej igen.» (5 (mycket bra))

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

56 svarande

1 (Mycket liten)»9 16%
6 10%
13 23%
17 30%
5 (Mycket stor)»11 19%

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se kommentarer om föreläsningar ovan.» (1 (Mycket liten))
- Inget, boken var tillräcklig» (1 (Mycket liten))
- Man läser sig med try and error» (1 (Mycket liten))
- Kunde redan det som gicks igenom.» (2)
- Övningarna var där man lärde sig allt! Ta det lite lugnt med Kalle och hobbe, och alla skämt efter lv 4!! Chilla.» (2)
- Det handlar främst om att programmera för att lära sig» (3)
- Det som jag främst behövde föreläsningen till var för att få en samling på det som kunde komma på tentan. Det kändes inte så självklart vilka detaljer som var relevanta annars, det kändes ganska godtyckligt.» (3)
- vet ej» (3)
- Att programmera lär man sig framför allt genom att programmera.» (3)
- Det blir en bra helhet med föreläsningar, labbar och boken.» (3)
- Har läst en del i boken, på tentan får vi se hur väl avvägningen mellan föreläsningar/bok fungerade...» (4)
- Boken är också väldigt bra, men jag har lärt mig mycket på föreläsningarna också.» (4)
- Störst del har labbarna varit, alltså faktisk programmering» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.55


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

56 svarande

Ja»0 0%
Nej»56 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

56 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
25 44%
26 46%
5 (För hög)»4 7%

Genomsnitt: 3.58

- Ej lämplig att bedömma detta då jag programmerat innan.» (2)
- Kan inte säga så mycket, i och med att jag har de förkunskaper som jag har så tycker jag att alla uppgifter var mycket lätta.» (3)
- Bättre om man får läsa igenom alla labbar från början istället för att de kommer ut allt eftersom.» (3)
- mycket tid krävdes självklart runt labinlämmningstiden.» (3)
- Man hann klart med det mesta av labbarna på den schemalagda tiden.» (3)
- Förstår inte varför det inte räcker med endast labbarna i en kurs som denna. Vad har tentan för poäng om man klarat labbarna?» (3)
- Jag gjorde endast laborationerna och då var det lagom, på gränsen till lite tight ibland. Men om tanken var att man skulle hinna alla övningar som fanns på hemsidan då skrattar jag bara. Vi har trots allt två kurser till. » (3)
- Den hade varit lägre om labbarna legat ute redan från början, nu kom allt på en gång vilket verkar fullständigt onödigt.» (4)
- Hade varit en 3:a om labb 3 hade varit upplagd och korrekt från första början, nu har jag blivit tvungen att lägga ner för mycket energi för att ändra strukturen på programmet...» (4)
- Den gick från normal beslastning till väldigt hög.» (4)
- Labbarna tog väldigt väldigt mycket tid, och nej, det var inte vi som började för sent.» (4)
- Själv har jag inte behövt anstränga mig eftersom jag redan kunde programmera, men nybörjarna verkar ha fått slita hårt. » (4)
- Mycket att läsa in. » (4)
- labbarna tog mycvket tid, men de är ju också det viktigaste inlärningsinstrumentet i en programeringskurs» (4)
- Labbarna var ganska stora om man inte har programmerat förut, men iof var det genom dem som man lärde sig.» (4)
- Kursen var i sig inte jobbig men efter som det var mkt nytt så tog det en del tid.» (4)
- labbarna något stora. Dock mitt eget fel som lade denna kurs över mina normala» (4)
- Labbarna tog jättemycket tid.» (4)
- det har gått åt väldigt mycket tid till labbarna så det har blivit svårt att hinna med andra kurser...» (4)
- Beror på om man programmerat innan eller inte. De som inte programmerat innan kunde sitta 24 h med en labb medan programmerare kunde vara klara på 3 h. Skulle vara bra om man kunde jämna ut det på ngt sätt.» (4)
- Om man faktiskt ska hinna med att göra allt i kursen och framförallt hemuppgifterna som man till skillnad från det andra lär sig något på så är arbetsbelastningen absolut för hög. Det beror på laborationerna.» (5 (För hög))

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»12 21%
Mycket bra»41 73%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.78

- Min labbpartner var inte särskilt ambitiös angående den här kursen tyvärr» (Ganska bra)
- Det är svårt att programmera tillsammans om man inte hittar någon på exakt samma nivå.» (Ganska bra)
- bättre med vissa än med andra...» (Ganska bra)
- Lärde programmering till en som aldrig har programmerat förut.» (Mycket bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

56 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»8 14%
Ganska bra»27 48%
Mycket bra»10 17%
Har ej sökt hjälp»10 17%

Genomsnitt: 3.35

- Måste förbättras!!!!! För få handledare som dessutom var tillgängliga för kort tid. Mer handledartid på labbarna och snabbare returer. Väldigt viktigt!» (Mycket dåliga)
- Väldigt lång kö på hjälplistan på labb-handledningarna.» (Ganska dåliga)
- Lite kaosartat vid labbarna. Vet många som inte fick den hjälpen av lärare-handlerade som de efterfrågade.» (Ganska dåliga)
- För få handledare under labbpassen.» (Ganska dåliga)
- Att ha en labbhandledare på en hel förmiddag precis innan inlämingen är inte ok, att han dessutom är en timme förenad gör inte det hela bättre. FIxa!» (Ganska dåliga)
- ett par labbpass utan handledare..» (Ganska bra)
- det är svårt a formlera frågor i det här ämnet.» (Ganska bra)
- Erland hjälper inte någon men handledarna är jätteduktiga när man väl får prata med dem vill säga. Det är många som vill ha hjälp.» (Ganska bra)
- Men inte tillräkligt med handledare på labbtillfällena.» (Ganska bra)
- Gruppövningar och laborationer hade goda möjligheter i min uppfattning.» (Ganska bra)
- Ibland för långa väntetider och stressade handledare. Väldigt trevligt och bra handledare dock, de gav precis lagom mycket hjälp, så att man kom vidare, men inte fick för mycket givet.» (Ganska bra)
- Att få hjälp under lektionstid har varit svårt (labtillfälle) men få hjälp på mail har gått ganska bra. » (Ganska bra)
- Föreläsaren svarade gärna på frågor och labb-handledarna också.» (Mycket bra)
- Sökte ytterst sällan hjälp. Mailade Erland vid ett par tillfällen, fick vänta på svar första gången, dock svarade väldigt snabbt andra gången.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

56 svarande

1 (ej prisvärd)»3 6%
6 13%
14 30%
17 36%
5 (mycket prisvärd)»6 13%
Köpte inte boken»10

Genomsnitt: 3.36

- Öppnade den första gången på tentan. Hade varit bra om det fanns något gratis, t ex OH-bladen.» (1 (ej prisvärd))
- köpte boken men läste bara igenom just the facts och kollade upp lite små grejjer på tentan, skulle ha uppskatat javas api mycket mer dock.» (1 (ej prisvärd))
- Dålig kvalité, pappersmässigt» (2)
- Den här kursen skulle mkt väl klara sig med gratismatrial från internet och om man vill ha papper så kan man printa» (2)
- Hade programmerat innan så använde mig av Java API och de blad som delades ut som föreläsningsanteckningar.» (2)
- Har inte läst mycket i den, köpte den mest för att man fick ha med den på tentan.» (3)
- Har inte använt boken supermycket, men tror den är bra att ha ändå» (3)
- Köpte den på Cremona. Priset var nog strax över 70 kr/hp.» (3)
- Prisvärd. » (4)
- Den var bra, dock alldeles för lång, som brukligt med amerikanska böcker.» (4)
- Väldigt välförklarande och grundlig samtidigt som den tog upp svårare exempel. Var dock lite väl mycket "bös" runt det vesäntliga.» (4)
- Mycket tydlig med bra exempel.» (4)
- Boken var något dyr, men den var samtidigt väldigt bra och underhållande.» (4)
- Bra kursbok med tanke på att den är grundläggande, de som ej har programmerat innan behöver ha något grundläggande.» (4)
- boken är väldigt stor och otymplig, har inte använt den så mycket men har gett tillfredställande svar då jag sökt sådana» (4)
- Boken var svår att hitta i men tydlig på det man hittade.» (4)
- Dyr men utförlig och bra!» (5 (mycket prisvärd))
- Lånar ett ex av en phadder, så att jag har API referens på tentan.» (Köpte inte boken)
- Jag lånande den av en äldre student för att jag inte ansåg att det var värt att köpa boken.» (Köpte inte boken)
- Lånade» (Köpte inte boken)
- hade den gamla, vet inget om den nya» (Köpte inte boken)
- Tyckte att boken var bra. » (Köpte inte boken)
- lånade en äldre kursbok» (Köpte inte boken)
- Köpte inte boken, skrev till och med tentan utanför. Enligt mig var den alltså fullständigt onödig, eftersom jag aldrig kände att jag behövde den.» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

1 (Mycket liten)»5 8%
7 12%
7 12%
18 32%
5 (Mycket stor)»19 33%

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kunde redan sen innan som sagt...» (1 (Mycket liten))
- På tentan: +++» (1 (Mycket liten))
- Det låga betyget är främst för att jag inte använde boken alls. OH-bilderna från föreläsningarna ch de gamla tentorna var hjälpsamma och bra.» (1 (Mycket liten))
- Gällande grafikdelen av kursen var den till tämligen stor hjälp. Även till vissa definitioner. » (2)
- Allt finns på internet enda anledningen att köpa boken är för tentan» (2)
- OH-bladen var bra.» (2)
- Använde den knappt, enbart på tentan. Annars användes Java Direkt och internet.» (2)
- mest genom misslyckanden därefter google och Erlands papper sen boken.» (3)
- Boken ger en mycket bättre inblick i det grafiska än vad erland nånsin kan göra» (4)
- om laborationerna räknas en 5:a» (4)
- oh slidsen var väldigt praktiska och ersatte helt boken för mig» (4)
- Boken framförallt. Bra att ha tydliga (korrekta) exempel och text i ett sammanhang. » (4)
- Läste hela boken och använde den till inlämningarna.» (5 (Mycket stor))
- Ganska pratig och långdragen, så det tog sin tid att läsa boken, men å andra sidan lärde man sig verkligen det viktiga av boken.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.69


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

55 svarande

Ja»45 86%
Nej»7 13%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.13

- Men det hade varit bättre om labbarna var färdiga och kontrollerade innan de läggs ut, så det inte behövs läggas upp ändringar.» (Ja)
- Skulle vilja ha fler gamla tentor.» (Nej)
- Kurs PM » (Nej)
- Mera gamla tentor med lösningar!» (Nej)
- Informationen fanns ofta men hemsidan är rörig. Information om tentan (plats och tid) hänvisades bara till studieportalen. Övningarna borde delas ut tidigare.» (Nej)
- hemsidan något rörig, det fanns bla två inlämningsdatum till lab1. Lite mer struktur hade varit att föredra» (Nej)
- Övingsuppgifterna på hemsidan kom alldrig upp, hade varit bra att ha ngt förutom labbarna att öva på.» (Nej)
- Hemsidan, instruktioner och kursens upplägg borde klargjorts mer. Det var först i 6:e veckan som man förstod hur tanken bakom allt var.» (Nej)

18. Vad tyckte du om att tentan låg så tidigt?

- dåligt...»
- Bra, mer tid att läsa matte.»
- Bra eftersom jag då har tid att plugga till analysen.»
- Dåligt, vore bättre om man fått längre tid till att plugga.»
- Bra men dåligt.»
- Bra men dåligt»
- Jobbigt. Att klara en tenta är tillräckligt svårt om man har tentaveckan på sig att plugga.»
- Jag tycker det känns skönt (har inte gjort tentan än dock)»
- bara att bita ihop och ta det.»
- Bra.»
- Det märker vi på resultatet.»
- Det är både bra och dåligt men plugget inför tentan är blir väldigt krävande.»
- Bra, då har man den avklarad och kan focusera på matten i en hel vecka.»
- Inte bra, jobbigt utan inläsningsdagar.»
- På sätt och vis bra då man tydligt kan deligera sin tid och fokusera mer på inläsning till en kurs i taget.»
- Skönt att få den lättare av de två tentorna överstökade så mer fokus kan läggas på analysen.»
- Bara bra, då blir det mer tid till analystentan istället.»
- Lite jäktigt att få klart laboartionerna innan tentan, men också gott om tid inför andra tentor.»
- Bra, men hatar lördageftermiddagstentor.»
- Ambivalens, bra att man får mycket tid till analysen men man hade gärna vigt ett par "lediga" dagar åt programmering. Men det fungerade ändå.»
- Det var OK.»
- Det gick bra eftersom det inte var så mycket schemalagt lv 7. Fredagen innan var ledig till exempel.»
- Bra, då är den ur vägen tidigt till förmån för analysen.»
- Trevligt»
- skönt, då har man mycket tid att plugga till analysen»
- Det blev väldigt stressigt i och med att TM även hade bokredovisningar den veckan plus lektioner. Nu är det väl helt okej när bara matten är kvar dock. Jag tror ändå att det hade varit bättre att lägga den på måndagen efter i stället.»
- Bra!»
- Hugget som stucket. Skönt att få den avklarad så att man kan fokusera på nästa tenta»
- Dåligt. Speciellt när den låg första dagen i tenta veckan och nästa ligger på sista dagen.»
- Hade gärna haft den några dagar senare»
- Det spelar väl ingen större roll, tentaveckan är ju hela veckan. Bra med möjlighet att ha långt mellan tentorna.»
- Bra, mer tid som man kan spendera för endast 1 tenta åt gången.»
- hade dubbeltenta pga detta. så njae, inte så bra, men skönt iom man slipper den närmare julen »
- Man blev tvungen att fokusera mycket java tidigt och lägga andra kurser åt sidan, men man har nu en vecka att enbart fokusera på dessa andra kurser.»
- Lite synd, man hade nog presterat bättre med två-tre dagar med plugg innan.»
- Det fungerade bra. Vi har matten lördagen efter så då får man en hel vecka till den. »
- Jag tyckte inte att det var något problem. Förhandskunskaper (även om de inte var stora) samt lätt schema LV7 gjorde att det funkade ganska bra ändå.»
- Möjligtvis mindre tid att förbereda sig, men det gjorde ingen större skillnad.»
- det kändes bra. tror inte man skulle pluggat så mycket mer om den hade legat senare.»
- Det var lite dumt då man fick väldigt lite tid att studera inför tentan.»
- Jättebra. Skönt att få en hel vecka på sig att förbereda inför nästa tenta.»
- Bra att man får gott om tid efteråt till matte tentan, programmering är ändå inget ämne som går att råplugga till.»
- rätt okej»
- Funkade bättre än jag trott, tack vare att vi hade relativt lite annat schemalagt under läsvecka 7.»
- Det var skönt att denna, som för mig var den lätta tentan, klarades av tidigt så man fick mer tid att plugga på matten en vecka senare.»
- bekvämt för att kunna plugga till efterliggande tenta, stressigt då man precis var klar med den sista labben.»
- De var bra, när sista labben e klart e man färdiglärd och hade bara förlorat på att vänta med tentan.»
- varken bra eller dåligt, det har sina fördelar, men lika många nackdelar»
- det var bra, för jag ville ha mycket tid till fortsättningsanalys-tentan som låg lördagen efter. det var skönt att bli av med programmeringstentan...»
- Skönt med tidigt jullov.»
- Eftersom jag var så pass säker på den var det bra så att jag kunde plugga matte hela veckan.»
- Kändes helt okej, skönt att ha mycket tid till mattekursen.»
- Väldigt bra! Jag tycker det borde behållas så. Men då behöver handledarna och labbarna fixas till.»

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta, det verkar vara en bra introkurs, om än lite brant inlärningskurva för de som aldrig har programmerat förut.»
- Kristallabben.»
- Labb 3 nu när den är färdig... O lägg upp den I TID!»
- Kalle och Hobbe»
- Munterheten under föreläsningarna, Kalle och Hobbe, etc»
- Calvin and Hobbes»
- Kristall-labben!»
- Övningstillfällena»
- Kalle och Hobbe, ett trevligt inslag! »
- Kalle och Hobbe»
- Kalle och Hobbe!»
- Krävande labbar och mycket övningar.»
- Kalle och hobbe, en ljusglimt i vintermörkret.»
- Boken var bra.»
- Kalle och Hobbe»
- Projektor-demonstrationen med personnummer-programmet.»
- Labbarna måste vara kvar och gärna utökas (ffa att man tidigare kommer igång: programmering är learning by doing)»
- Övningarna och labbarna.»
- Tidig tenta!»
- Den positiva stämningen på föreläsningarna och flexibiliteten vad gäller ändring av handledartider»
- Föreläsningarna»
- lab om kristall»
- Erlands tuta (för att få uppmärksamhet under föreläsningarna).»
- OH-kopiorna och kalle och hobbe. Counterlabben var också bra. »
- Det mesta. Jag tycker inte att det behöver göras några omfattande förändringar.»
- Handledarövningar.»
- Labben med kristallbildning»
- kalle och hobbe»
- nivån på labbarna»
- labbarna»
- Lab 3 var bra för att den gav exempel på hur vi skulle kunna ha användning för programmering i framtiden »
- sista frågan på tentan ska vara en dikt ,)»
- julrimmet på tentan.»
- Tiden på tentan, tentans plats i tentaveckan»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort fönsterrogrammeringen och fokusera på algoritmer och datastrukturer. Kursen heter Programmeringsteknik och inte Grundkurs i Java.»
- Labbarna bör omstruktureras så att det tydligare framgår vad programmet skall göra så att man inte missuppfattar detta och gör onödigt jobb som resulterar i retur. Alla labbarna bör dessutom finnas tillgängliga på kurshemsidan från start.»
- Upplägget att man inte får se labbar innan examinatorn tycker det är dags. Något måste dessutom göras åt att föreläsningarna ger så litet.»
- Föreläsningarna... Kan ju göra dom nyttiga o visa hur man faktiskt skriver ett programm istället för att ha otroligt icke informativa slides...»
- lab 3.»
- Labbarna bör vara "final static" så fort de finns på hemsidan, inga uppdateringar bör göras»
- många små uppgifter att göra genom kursen (bara för att bekanta sig med programmerings språk) Ett tydligt kurs Pm »
- Lab 3 bör vara med men kanske med lite mer given kod då man famlade väldigt mycket i mörkret.»
- Fler handledare på labpassen alternativt fler labpass.»
- Kanske göra labbarna lite lättare, i alla fall den sista.»
- Fundering kring fördelen med att dela in klassen i två kunskapsdelar, för de som har, respektive de som inte har programmerat förut.»
- Exemplen på föreläsningarna.»
- Som sagt mer ingående på sånt som behövs till tentan.»
- labbarna bör vara genomtänkta och färdiga innan de läggs upp.»
- Boken»
- Att alla labbar är tydliga och uppe på hemsidan i god tid. Antar att detta med labb 3 var en engångshändelse.»
- Swing bör inte vara 1/3 av tentan #£$@¤,#"! Helst bör det inte finnas med i kursen alls då det kräver mycket arbete för något som väldigt få kommer ha någon alls användning av i framtiden. Mer tid åt själva arbetsprocessen.»
- Kanske lite mer grundlig genomgång av vad saker och ting är på föreläsningarna. Det är faktiskt inte helt glasklart när man inte programmerat innan.»
- Ha labbarna klara i förväg men variera dem gärna :)»
- Tentan bör ligga lite senare så man inte behöver stressa så mycket med sista labben.»
- Jag önskar en kurs som riktar in sig mer mot grunden bakom programmering, kanske med matlab och java blandat. Kursen ligger inte på en rimlig nybörjarnivå, det känns väldigt fel. Kursen känns stark påverkad av examinatorns inställning, utan att det finns en förklaring till valet, utvärdera det. Kursen är fylld av tråkiga kommentarer från föreläsaren, det blir inte positivt med kommentarer om vilken dator man ska använda, vilka frågor som är lätta, att många av oss kommer kugga, men att det inte verkar ses som negativt. Såna skämt passar inte för en stor grupp där man inte vet inställningen hos alla.»
- kurshemsidan»
- Jag har inga speciella önskemål, jag tyckte kursen var bra som den var.»
- En bättre labb om grafik.»
- Handledarna. Man kan inte ha en handledare som varken kan göra sig förstådd på svenska eller engelska! Hon gav oss returer på saker som man inte ens skulle göra enligt labbinstruktionen eftersom hon inte förstod uppgiften. Sen är det irriterande att det gått två veckor sen vi lämnade in vår tredje labb och vi har fortfarande inte fått nån retur! »
- Större möjligheter till handledarhjälp under labbarna»
- Tentan, på något sätt, tillsammans med kursupplägget i stort. Om man ska skriva i korrekt java känns det så välidgt verklighetsfrämmande att skriva på papper, ensam, tyst, utan internetåtkomst. Antingen att man behåller salstentan men då fokuserar mer på "programmeringsteknik", dvs pseudokod, skriva om programmeringslösningar på problem snarare än att faktiskt programmera lösningarna. Alternativt tillåter man på något sätt datorhjälp. Man vänjer sig vid att tex felsöka genom att försöka kompilera vilket man inte kan göra på papper. Och inga jävla dikter på tentan.»
- upplägget på föreläsningar»
- mer händelserika föreläsningar»
- lite med hjälp med labbarna. Var alltid svårt att haffa hjälp eftersom listan var så lång i datasalen. »
- En del instruktioner till framför allt labbarna hade kunnat struktureras upp litegrand, det är lätt att missa krav/rekommendationer när de är blandade i en löptext, punkta gärna upp så mycket som möjligt i listor.»
- Problemen med långsamma rättningar och returer, labbarnas instruktion och handledarnas tillgänglighet ökas.»

21. Övriga kommentarer

- Mycket slarvig och ostrukturerad undervisning (inte minst vid övningstillfällena), t.ex. ihopblandning av stora och små bokstäver.»
- Kunde ha varit mer "reklam" för hemuppgifterna. »
- Man bör inte få olika returer om man har olika handledare... Antingen har varje handledare en separat labb eller så skriver "examinatorn" en mall på hur handledarna ska bedöma labben och VAD som handledarna skall ge retur på...»
- Why do you still use Mac? Cuz I"m lovin it! ------------------------ Once you go Mac - you go fat.»
- Jag gjorde hemövningarna precis innan tentan och läste igenom några av de övriga övningarna. Det var bra att de fanns. Det var också bra att det fanns gamla tentor.»
- Mindre Swing och Javaspecifikt.»
- Kändes konstigt med en dikt på tentan. Är dålig på poesi.»
- En mkt rolig och berikande kurs för dem som inte har varit i kontakt med programmering tidigare. sen kan man ju diskutera mac...»
- "Self excercises" var ett bra upplägg. De jag han göra (alltså ej alla) var bra och lärorika.»
- I hela kursen känns det som examinatorn inte lägger ner tillräckligt mycket jobb på att förbereda. Till exempel syns gamla ändringar och tillägg på OH och tentan hade inte ens riktiga uppgifter för alla sina poäng.»
- stor nivåskillnad på övningsledarna»
- Erland e trevlig o programmering är kul! :)»
- Erland borde vara mer frikostig med gamla tentor, följa offentlighetsprincipen..»
- Self exercises var väldigt nyttiga, gör gärna mer reklam för dessa! Bra att få lite info om hur saker och ting bedöms och vad som är vanliga fel.»


Laboration 1

Laboration 1 handlade om grundläggande Unix kommandon samt tolkning av felmedelanden från Javaprogram.

22. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

55 svarande

1 (för lätt)»16 29%
16 29%
23 41%
0 0%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.12

- För lätt och alldeles för många frågor som krävde väldigt långa svar, precis det vi hade gått igenom i datorintroduktionen, så det var bara jobbigt att gå igenom det igen.» (1 (för lätt))
- Mestadels repition från datorintron..» (1 (för lätt))
- Hellre lite mer här och mindre på tvåan.» (1 (för lätt))
- kopiera, klistra in» (1 (för lätt))
- Förstår inte riktigt vad unixkommandon gör i en laboration tillhörande en kurs där det är tänkt att vi ska lära oss java.» (2)
- trots dess lätthet anser jag att det var en skön mjukstart, som bör bevaras.» (2)
- Skulle nog kunna vara lite mera omfattande, med tanke på nivåhöjningen till de andra två labbarna.» (2)
- var det ens en labb, lol, men bra repetition av förkunskaper bör behållas men "lab"...» (2)
- Bra att man fick testa lite hur det var att öppna ett program och kompilera, osv.» (2)
- Skönt med en enkel första uppgift, men detta innebar att skillnaden i svårighetsgrad mellan första och andra labben blev stor.» (2)
- Bra för de som inte tidigare har försökt sig på att programmera, dessutom bekantar man sig lite med felmeddelanden som kompilatorn kan ge.» (3)
- Bra koll om man kan grunderna.» (3)
- Bra med mjukstart.» (3)
- Men varför ligger den i denna kursen?» (3)
- Var nästan repetition av dataintro kursen.» (3)
- Bra inledande laboration, med tanke på den korta tiden man hade på sig bör den inte vara svårare.» (3)
- Vissa frågor var svåra att förstå vad man villa ha ut, tex den om namn på filer» (3)
- Bra att ha en enklare i början » (3)

23. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

55 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»10 18%
23 41%
13 23%
9 16%
5 (högt inlärningsvärde)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Samma som vi tidigare gjort i Datorintroduktionen.» (1 (inget inlärningsvärde))
- Har man redan läst kursen är denna lab nog inte speciellt givande.» (1 (inget inlärningsvärde))
- Lärde sig inget i Java, däremot lite om hur man skulle skicka in labbar, men det var i stort sett allt.» (1 (inget inlärningsvärde))
- I och med att man inte skrev någon egen kod så var det enda värdet i inlämningen att man lärde sig hur man skickade in saker med fire.» (2)
- Som ovan..» (2)
- Minns inte riktigt vad jag tyckte då.» (3)
- Det var bra att lära sig Fire och formalian ordentligt.» (3)
- Inte jätte mycket. Men den var uppmuntrande och gav självförtroende. Också viktigt. Det SKA vara lätt i början annars tappar man suget direkt. » (3)
- Labben var liten, men hade ändå viktiga element tex att tolka kompliatorns felutskrifter osv.» (4)
- klart man lärde sig något vettigt om unix» (4)
- En labb som den här är nog rätt viktig, framförallt om man inte programmerat förr. Jag tycker att den hade kunnat ligga något tidigare.» (4)
- Att tolka felmedelanden är en central del inom programmering.» (4)

24. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

51 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
4 8%
35 71%
5 10%
5 (mycket nöjd)»5 10%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fick ingen handledning. Det stod tillräckligt tydligt i Lab-PM.» (?)
- Använde mig inte av handledning.» (?)
- Tog ingen handledning» (?)
- Behövde ingen handledning.» (3)
- Inte sökt någon handledning.» (3)
- Tror inte vi behövde någon hjälp där.» (3)
- fick ingen handledning.» (3)
- Sökte ingen handledning.» (3)
- Jag gjorde inte labben på handledar-tid. Behövdes inte handledare för den.» (3)
- hade ingen» (3)
- Sökte ej handledning.» (3)
- Sökte ingen handledning.» (3)
- Behövde inte mycket hjälp, men den man fick var bra.» (3)
- inte behövt någon handledning» (3)
- behövde ingen» (Gjorde ej labben)
- Gjorde labben, men begärde ingen handledning. Borde man svara 3 då?» (Gjorde ej labben)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.77


Laboration 2

Laboration 2 handlade om Goldbachteoremet, hantering av matriser samt skapande och hantering av objekt.

25. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

55 svarande

1 (för lätt)»1 1%
3 5%
29 52%
21 38%
5 (för svår)»1 1%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.32

- Den var relativt lätt om man har programmerat tidigare, men den var nog lite svår för de som inte programmerat tidigare.» (2)
- Lagom för intro om grundläggande algoritmer och objekt.» (3)
- Bra lab.» (3)
- Det var inte svårt att förstå matriserna, objekten eller något av det vi skulle lära oss av labben utan det svåra var att veta hur vi skulle lägga upp programmen för att få godkänt.» (3)
- Utan handledning hade den nog varit för svår.» (3)
- lagom» (3)
- Laborationsuppgiften var svårt formulerad då man var tvungen att hela tiden leta i text för att hitta olika deluppgifter. Det hjälper oerhört om man kan få en lista över vad man ska göra som komplement» (3)
- Primtalslabben var ganska trevlig, kul att försöka pressa tiderna osv.» (3)
- var som sagt ett stort steg mellan 1 och 2.» (4)
- lagom,» (4)
- Lite panik fick man ju, när man efter två veckor förväntades kunna skriva program för diverse saker.» (4)
- Det svåra var att optimera. Vi misstolkade matrislabben och satte oss med att försöka skapa ett program som skapade array[][], vi såg inte att de redan var färdiga utan vi trodde man skulle slå in de ett element i taget.» (4)
- Var lite svårt för mig, men kan tänka mig att det var lättare för de som programerat mycket tidigare.» (4)
- Det var svårt att hoppa direkt från teori till att skriva fullständiga program, men efter ett tag gick det bättre.» (4)
- Bra labbar, lagom svåra. (alltså mer svårt än lätt). » (4)
- Kändes som man inte hade tillräckligt med kunskaper för att klara av labben när man gjorde den. Förbättra instruktionerna så att felaktiga instruktioner inte ges. Handledarna tolkar instruktionerna olika, inte bra.» (4)

26. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

55 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 3%
3 5%
30 54%
5 (högt inlärningsvärde)»20 36%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Algoritmer kan se korrekta även om de inte är det, så inlämning är viktigt så att man inte tror att man har löst problemet trots att man har allvarliga buggar.» (4)
- Man lär sig hur man ska tillämpa en algoritm för att t.ex hitta primtal.» (4)
- Try and error» (4)
- Bra introduktion till programmering, men samtidigt ganska mycket att skriva om det är första gången man ska programmera (alltså om man inte programmerat innan denna kursen).» (4)
- För högt. Mer i första labben istället. » (5 (högt inlärningsvärde))
- Jag förstod verkligen vad jag gjorde!» (5 (högt inlärningsvärde))
- Speciellt objekthanteringen var viktig. Man kunde använda det senare ("Hur var det nu vi gjorde det med Counter?").» (5 (högt inlärningsvärde))
- Kunde komma på algoritmer själv och prova mig fram. » (5 (högt inlärningsvärde))
- Objektorientering är bra att man får lära sig ordentligt, men det var en ganska konstig uppgift att göra det med. Hela counter-klasen kändes så otroligt konstlad och onaturlig.» (5 (högt inlärningsvärde))

27. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

53 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
6 11%
28 52%
11 20%
5 (mycket nöjd)»8 15%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.39 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bad inte om handledning» (?)
- Mest på grund av tidigare nämnda problemet vi hade som inte var så lätt...» (2)
- Det var svårt att få hjälp. Långa köer och få handledare» (2)
- se ovan» (2)
- Använde ingen handledning.» (3)
- Ej sökt någon handledning.» (3)
- Lång tid för retur! (Bartolomeus)» (3)
- Sökte ingen handledning» (3)
- hade ingen» (3)
- Sökte ej handledning.» (3)
- Sökte ej handledning» (3)
- fick för mycket hjälp med skrivandet av koden istället för tips och råd hur jag skulle fortsätta.» (3)
- Mer handledartid!!!» (3)
- Handledarnas information stämde inte överens med hemsidans.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.82


Laboration 3

Laboration 2 handlade om grafik och rekursion.

28. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

54 svarande

1 (för lätt)»0 0%
1 1%
12 22%
26 48%
5 (för svår)»15 27%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.01

- Var lite svårt för mig, men kan tänka mig att det var lättare för de som programerat mycket tidigare.» (?)
- Bra labb om lite större objekt och hur man strukturerar sakerna, men tycker att tipsen om metoder var lite fel (främst pga att man var tvungen att spara mycket "state information" i modellen mellan anrop i olika metoder om man skulle föja de angivna prototyperna). Den rekommenderade knapplösningen (från föreläsning) är lite väl komplicerad, bättre att ha enskilda kontroller-objekt för varje knapp istället för en "gigantisk" switch-case sats (se lösning från grupp 36).» (3)
- Var för lätt i slutversion, lite väl svår i bonus version..» (3)
- Det var väldigt olika uppgifter. Kristallen var betydligt svårare och tog mer tid än funktionen. Borde bli mer lika.» (3)
- Det kändes onödigt att programmet först skulle rita ut i kommandofönstret och sedan i en panel, varför göra ett extra steg som inte tillför något? Det var dessutom dåligt att labben inte var fullständig när den först lades ut och sedan ändrades om i efterhand.» (4)
- Uppgift 1 om kristaller var massiv och tidskrävande, men lärorik. » (4)
- Det hade varit väldigt svårt utan handledning. Handledarna kunde bland annat hjälpa till så att man fick ordning på strukturen.» (4)
- något i överkant, svårare tror jag kommer avskräcka studenter som inte har bra koll.» (4)
- Laborationen om kristallritning var otydlig och ogenomtänkt.» (4)
- man behövde använda sig av hjälp för mycket» (4)
- Mycket svår, men inte FÖR svår. Bra sista lab.» (5 (för svår))
- Hade varit en trea om "examinatorn" lagt upp labben i god tid och på rätt sätt..» (5 (för svår))
- Lite för svår men det beror mest på att det var något som Erland verkar ha slängt ihop kvällen innan. Att han hela tiden ändrade laborationsinnehållet under labbens gång gjorde det inte lättare. Han höll på att ändra tills bara några dagar innan inlämningen. Sånt är inte okej när man läser fler än en kurs i taget.» (5 (för svår))
- Rekursions uppgiften var klurig men bra. Crystallen var svår.» (5 (för svår))
- Inte så genomtänkt och instruktionerna var luddiga och svåra att tyda. » (5 (för svår))
- Se tidigare kommentarer, var dock roligt nä man såg att kristallen fungerade.» (5 (för svår))
- Ickegrafikdelen i grafik-uppgiften kunde väl ha gjorts lite enklare. Just kristalliseringesdelen tog tid. uppg 2 var okej.» (5 (för svår))
- Rörigt och stressigt!! Satt fast i timmar och kom inte ur fläcken för att vi inte hade en aning om vad som var fel. Vi frågade många om råd. » (5 (för svår))
- kristallmodellen var svår. framförallt tog det jättemycket tid att få rätt på alla arrays och att undvika "array index out of bounds", hade varit mer lärorikt att kunna använda den tiden på nyttigare saker. Det är ändå en grundkurs i programmering, för många är området helt nytt.» (5 (för svår))

29. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

55 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»2 3%
2 3%
9 16%
18 32%
5 (högt inlärningsvärde)»24 43%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vad spelar det för roll om man kan fönsterhantering i Java??» (1 (inget inlärningsvärde))
- Det var för mycket som jag inte förstod. » (1 (inget inlärningsvärde))
- Den var så pass svår att jag inte riktigt förstod vad som hände.» (3)
- Synd att man inte lyckades greppa så mycket av det bara.» (3)
- Det blev så krångligt i uppgift 1 så man lärde sig inte så mycket som man hade kunnat.» (3)
- Man lärde sig bra saker, men i och med att uppgiften ändrades halvvägs kändes det som att grafikbiten lämnades halvklart och man fick ingen tydlig bild över hur en snygg grafik-lösning skulle vara skriven (vilken kod som ska finnas var).» (3)
- I och med att det var "många" objekt som interagerade (controller, view och model) och också grafik så är det mycket bra att få feedback på lösningarna.» (4)
- Med tydligare instruktioner skulle det här kunna vara en väldigt bra labb.» (4)
- Kul att leka med lite swing-grafik» (4)
- Lite konstigt att få kommentaren på föreläsningen att så som vi måste göra utifrån vår kunskap är ett fult sätt. Varför valdes då denna labben?» (4)
- när man väl fick det att funka var det bra» (4)
- Hade gärna haft mer grafik och olika funktioner med lyssnare, knappar osv.» (4)
- Gjorde man bousuppgiften blev det väldigt mycket man lärde sig.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Bra labb dock...» (5 (högt inlärningsvärde))
- Kändes som en sammanfattning av vad vi läst och labbat fram tills dess, bra att få öva lite på grafiken också.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Man lärde sig hur man skulle få fram grafiken och det är ju viktigt.» (5 (högt inlärningsvärde))

30. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

53 svarande

1 (inte alls nöjd)»4 7%
5 9%
30 56%
11 20%
5 (mycket nöjd)»3 5%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var inte på någon handlednig. så kan ejbetygsätta det.» (?)
- Tog toklång tid att få hjälp.» (1 (inte alls nöjd))
- Det var under all kritik att uppgiften ändrades så många gånger, t.o.m under andra veckan - man kan inte ställa så höga krav på att inlämningen ska följa uppgiftsbeskrivningen när den ändras. Personligen var jag färdig redan första veckan och tyckte det var bra, sedan blev vi tvungna att skiva om stora delar andra veckan då beskrivningen ändrats » (1 (inte alls nöjd))
- Här behövdes verkligen mer handledartid och bättre och snabbare rättning. Som det var nu var det kaos. Inte okej.» (1 (inte alls nöjd))
- handledarna stannade väldigt länge vid varje person som behövde hjälp och kom knappt igenom listan.» (2)
- se ovan» (2)
- Använde ingen handledning.» (3)
- Ej sökt handledning.» (3)
- Väldigt tidskrävande kurs men det har varit kul.» (3)
- Handledarna gjorde så gott de kunde känndes det som, men när inte ens de visste hur programmet borde läggas upp, så är det väldiggt svårt för dem att hjälpa oss. Dessutom sa alla olika saker och vi fick ändra mycket fram och tillbaka för att deras ideer inte var så genomtänkta.» (3)
- vi gjorde på ett knasigt sätt men handledarna kom fram till att det typ borde fngera, men man kan ju i stort designa om hela programmet, i grafik synpunkt vad som ärvde vad och inre klasser och skit. men till slut fick vi det att fungera» (3)
- För få handledare på för många elever!» (3)
- hade ingen» (3)
- Sökte ej handledning» (3)
- Två veckor efter att vi skickat in labben har vi fortfarande inte fått någon retur, det känns väldigt tråkigt att (eventuellt) behöva ta den på jullovet.» (3)
- Kristalluppgiften var en riktigt kul labb, men det är frustrerande när instruktioner är ofärdiga och sedan ändras när halva tiden gått. Försök ha uppgifterna klara innan de läggs ut till nästa år.» (3)
- Kanske fler handledare, det tog väldigt lång tid att få hjälp ibland.» (4)
- Tyvärr hann inte handledarna med att hjälpa alla ibland.» (4)
- Precis sådär lagom mycket svar för att man ska kunna gå vidare och samtidigt klura. Det var också bra att de var snabba med att förklara alla de saker som var otydliga i labPM direkt när man frågade.» (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.59


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.49
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från