ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Finit elementmetod, MHA021, 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-15 - 2011-01-25
Antal svar: 77
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Peter Möller»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

76 svarande

Högst 15 timmar»17 22%
Cirka 20 timmar»35 46%
Cirka 25 timmar»15 19%
Cirka 30 timmar»4 5%
Minst 35 timmar»5 6%

Genomsnitt: 2.27

- har väldigt svårt att uppskatta men alldeles säkert tillräckligt» (?)
- La betydligt mer timmar i slutet av läsperioden, inför tentamen.» (Cirka 20 timmar)
- Svårt att uppskatta, blev en hel del helkvällar inför inlämningsuppgifterna. » (Cirka 25 timmar)
- inte en aning men varit med på allt och pluggat kanske 4-5 extra dagar tenta + helg» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor andel av föreläsningarna har du deltagit i?

77 svarande

0%»0 0%
25%»3 3%
50%»2 2%
75%»30 38%
100%»42 54%

Genomsnitt: 4.44

- Torsdagar kl 8 i lilla hc salen lockar inte. » (75%)
- En annan kurs krockade schemamässigt.» (75%)
- mer än 75% men inte 100%» (75%)
- Bra föreläsningar med bra anteckningar.» (100%)
- Nästan» (100%)

3. Ungefär hur stor andel av de handledda datorövningarna har du utnyttjat?

77 svarande

0%»4 5%
25%»1 1%
50%»4 5%
75%»18 23%
100%»50 64%

Genomsnitt: 4.41

- Redovisning av lab3 och en fråga.» (0%)
- Bara den som man fick godkänt på ena labben..» (0%)
- Duktiga övningsledare.» (100%)
- Bra i sig. Också väldigt bra att ha en bokad sal att arbeta i, det är en bristvara nu för tiden.» (100%)
- Bra handledare!» (100%)
- svårt att få hjälp då det var många elever med komplexa uppgifter» (100%)
- Mycket bra handledare! utan dem hade det varit jobbigt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Lärandemålen är i huvudsak sammanfattade i frågeform i de instuderingsfrågor ("Teorifrågor") som delades ut vid kursstart och varit tillgängliga på kurshemsidan.

4. Hur begripliga är kursens mål?

74 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 39%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»34 45%

Genomsnitt: 2.66

- tyvärr» (Jag har inte sett/läst målen)
- läste dem i början, minns inte» (Jag har inte sett/läst målen)
- svårt att veta då detta är ett område som jag inte varit inne på tidigare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag tycker personligen att lärandemål är svåra att förstå innan kursen har dragit igång på riktigt. Jag borde kanske läst dem senare igen. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Listan på vad som gås igenom på kursen, ger en bra mental bild innan kursen börjar.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

54 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»51 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 2.01

- vet ej» (?)
- Har inte läst målen men kursens svårighetsgrad var klart rimlig.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker det hela var väldigt bra balanserat. Men en del av det som gås igenom kan man inte grunderna till utan lär sig mer att memorera/jobba efter ett mönster.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

60 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»23 38%
Ja, i hög grad»34 56%
Vet ej/har inte examinerats än»3 5%

Genomsnitt: 2.66

- vet ej» (?)
- Klart att man aldrig kan få med allt, men det viktiga verkade vara med» (I viss utsträckning)
- Ja det gjorde den, men relativt lätt tenta» (I viss utsträckning)
- Examinationen var mest en koll på att man deltagit i arbetet med konstruktionsuppgifterna som i allra högsta grad testade målen.» (I viss utsträckning)
- Klart man inte kan kryssa hög grad då hade alla tentor sett lika dana ut och tagit lång tid. Man pluggar på allt och sen kommer vissa saker.» (I viss utsträckning)
- Dock ganska klantigt att fråga 1 på tentan var identisk med en tidigare tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»9 11%
Ganska stor»34 44%
Mycket stor»31 40%

Genomsnitt: 3.23

- tyvärr, berodde mer på mig själv. bra föreläsare/föreläsningar, men föreläsningstiderna (morgon) innebar att jag missade väldigt många.» (Mycket liten)
- Dataövningarna var mest givande men självklart gav föreläsningarna viktig information hur man påbörjade lösningen» (Ganska liten)
- Förläsningarna är jättebra! Bra struktur och mycket tydliga!» (Mycket stor)
- Grymt bra föreläsare. Kan dock bli lite "upprörd" om elever frågar "dumma/enkla" frågor. Och då är det lätt att föreläsningen rusar iväg i rasande fart så att man inte längre hänger med.» (Mycket stor)
- Riktigt bra föreläsningar. Peter känns mer som en undervisare än de flesta jag har undervisats av på chalmers. Han är uppträder väldigt ödmjukt med fötterna på marken samtidigt som han kan lägga en hög nivå på hastigheten ibland och växla där emellan till skillnad från många av hans kolegor som inte skulle bli godkända undervisare på ett dagis. Tummen upp till Peter som gorde det lätt för mig att läramig det jag ska. Han kör inte över människor för att han är smart eller sölar ijäl eleverna för att det ska dras ut på undervisningen.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har datorövningar och inlämningsuppgifter varit för din inlärning?

Använd fritextfältet om du har synpunkter på någon enskild inlämningsuppgift.

76 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»18 23%
Mycket stor»58 76%

Genomsnitt: 3.76

- Man snappar upp en heldel under arbetet med uppgifternamen den sista känndes väldigt abstrakt och svår att få grepp om.» (Ganska stor)
- Inlämningsuppgifterna har varit till stor hjälp, övningarna har sporadiskt besökts för redovisning samt enstaka fråga, upplevs som alltför tidsödande, löser problemet fortare själv genom att läsa dokumentation för funktionsfiler jmf med att sitta och vänta i övningssal» (Mycket stor)
- Datorövningarna är ett jättebra komplement till föreläsningarna då man då förstår hur man använder den teori som gåtts igenom, och som ibland känns ganska abstrakt. » (Mycket stor)
- Labbarna var väldigt lärorika» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»13 17%
Ganska liten»30 39%
Ganska stor»28 36%
Mycket stor»5 6%

Genomsnitt: 2.32

- läste endast föreläsningsanteckningar» (Mycket liten)
- Föreläsningar räcker i princip.» (Mycket liten)
- Känns inte som kursboken användes förutom till uppgift 3» (Mycket liten)
- Hade inte boken, enbart föreläsningsanteckningar användes.» (Mycket liten)
- Jag tycker att det blir lite svårare att greppa kursen då kurslitteraturen är på engelska medan föreläsningarna hålls på svenska.» (Ganska liten)
- Speciellt boken tyckte jag var jobbig att läsa i och svårt att förstå vad det egentligen handlade om. Jag tyckte det var mycket smacka upp formler bara...» (Ganska liten)
- föreläsningar och övningar var mycket bra» (Ganska liten)
- Mycket användande i inlämningarna» (Ganska stor)
- Kursboken är lite överflödig för kursen. Nödvändig info får från föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Det är informationssökningen under datorövningarna som ger inlärningen och jag gmick oftast till boken.» (Ganska stor)
- Boken är bra även om ett par saker saknas.» (Mycket stor)
- Boken är bra häftet onödigt.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»22 28%
Mycket bra»54 71%

Genomsnitt: 3.71

- Exempel och annan information som gavs ut på föreläsningarna kanske också kan läggas upp på kurshemsidan?» (Ganska bra)
- En sak som kan förbättras är att föreläsaren mer detaljerat beskriver vad som ska gås igenom på föreläsningen. Vilka satser, begrepp, exakta avsnitt i boken som ska gås igenom och så vidare. Underlättar självstudier.» (Ganska bra)
- Inget speciellt. » (Ganska bra)
- Studieportalen är en spik i ögat på allt vad administration betyder. DEN FUNGERAR JU ALDRIG SOM DEN SKA!» (Ganska bra)
- Sidhänvisningarna till Lund-kompendiet kunde va lite tydligare.» (Mycket bra)
- Egna kurshemsidor är bra. Gillar"t!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

76 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»19 25%
Mycket bra»54 71%
Har ej sökt hjälp»3 3%

Genomsnitt: 3.78

- Lurigt om man frågar peter och inte riktigt förstår när han förklarar. Då finns en risk att han blir irriterad och man får fly.» (Ganska bra)
- lång kötid på frågor ibland» (Ganska bra)
- Det hade inte skadat med mer tid till datorövningarna. Ett tillfälle per vecka känns inte så mycket.» (Ganska bra)
- Det var aldrig några problem att fråga om saker vilket är jättebra och som det ska vara.» (Mycket bra)
- Kursansvarig var väldigt tillmötesgående.» (Mycket bra)
- Både Peter och övningsledarna har varit väldigt hjälpsamma och tagit sig tid för frågor. » (Mycket bra)
- Övningsledarana var otroligt hjälpsamma.» (Mycket bra)
- Har varit uppe på instutitionen flera gånger, och alltid fått hjälp. Vill framförallt framhålla Rebecka som en riktigt duktig handledare.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»14 18%
Mycket bra»56 73%
Har ej sökt samarbete»5 6%

Genomsnitt: 3.85

- Arbetade med ordinarie "studiecirkel"» (Har ej sökt samarbete)
- Arbetade självständigt.» (Har ej sökt samarbete)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»54 71%
Hög»19 25%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.25

- » (Lagom)
- Hade varit roligt med ytterliggare en inlämning, men reglertekniken hade gjort så att man inte hade hunnit med.» (Lagom)
- Bra» (Hög)
- men det var bra och relevant för tentan, svårt att förstå till en början därav hög (stressande)» (Hög)
- Den var hög med tanke på att den gick parallellt med reglertekniken.(tyckte dock att det var roligt att arbetade med FEM, trots den höga belastningen)» (Hög)
- Hög belastning framför allt i slutet. Kraftig acceleration i tempot krävdes för inlämningsuppgifterna. Det var väl vecka fyra eller fem som den första skulle in och sedan hopade sig resten i slutet av kursen när man borde plugga mer istället. Börja alltså något tidigare med inlämningsuppgifterna allternativt ha färre.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

74 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»15 20%
Hög»29 39%
För hög»29 39%

Genomsnitt: 4.14

- reglertekniken tog övervägande del av tiden» (Lagom)
- Mycket inlämningar på hela perioden vilket gör att man inte hinner läsa tex. regler tal» (Hög)
- Inlämningsuppgifter i framförallt reglerteknik tar mycket tid.» (Hög)
- Läste tre kurser...» (Hög)
- Men det är ju för att jag läst 150%...» (Hög)
- Läser extrakurser» (Hög)
- På gränsen till för hög i kombination med Reglertekniken» (Hög)
- Läste tre kurser..» (Hög)
- Lagt mycket tid på det kassa materialet i reglertekniken.» (Hög)
- Jag läste 150% dagtid och 50% kvällstid.» (Hög)
- läste maskinelement samtidigt» (Hög)
- Reglertekniken innehöll labbar, inlämningsuppgifter och hemtal, vilket tog väldigt mycket tid.» (För hög)
- Lagom belastning på FEM-kursen men däremot på paralellkursen så var det för högt för nästan inget värde.» (För hög)
- Olycksamt att den ligger samtidigt som reglertekniken.» (För hög)
- Tillsammans med den andra kursen gavs 7 konstruktionsuppgifter, 2 laborationer och 2 tentor.» (För hög)
- 7 inlämningar på en läsperiod, utöver det ska man hinna lösa både teori- och räkneuppgifter... omöjligt » (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»6 7%
Gott»30 39%
Mycket gott»39 51%

Genomsnitt: 4.4

- Det känns som någonting man kan ha användning av.» (Gott)
- Går på Automation&Mekatronik... borde nästan vara obligatorisk..» (Mycket gott)
- Mycket intressant kurs med inlämningsuppgifter som belyste verkliga problem, vilket gjorde arbetet roligare och mer konkret.» (Mycket gott)
- Jag upplevde det som en tillämpning på den teori man tidigare lärt sig i mekaniken och eftersom det är något jag saknat (tillämpningar) så upplevde jag kursen mycket positiv» (Mycket gott)
- Nyttig kurs som borde vara obligatorisk för alla» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peter Möller och Mikael Öhman!»
- INlämningarna»
- Inlämningsuppgifterna»
- Bra med liknelser om t.ex. Att v var ett hav och vh var ett badkar i v...»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Föreläsaren»
- Allt! Tycker att kursen var bland de bästa jag haft på Chalmers. Pedagogisk och välsktrukturerad. Bra jobbat!»
- I princip allt.»
- Inlämningsuppgifterna, de var bra strukturerade.»
- Inlämningsuppgifterna var jättebra, bra för att få bätre förståelse.»
- Egentligen allt. Kursen är jättebra som den är!»
- Peter Möller! Tycker alla ingående moment har varit bra och givande»
- Peter Möller»
- Inlämningsuppgifterna är väldigt bra för att skapa en bättre förståelse, och för att tillämpa teorin»
- Inlämningsuppgifterna»
- inlämningarna»
- Upplägget med inlämningsuppgifter, och att de kopplas till varandra för att skapa en röd tråd genom kursen.»
- föreläsningarna»
- Inlämningsuppgifterna, mycket bra variation och svårhetsnivå»
- Humorn!!»
- datorövningarna»
- Peter Möller»
- Hela kursen.»
- Peter»
- Inlämningarna lär man sig mycket på»
- inlämningar och bra med hjälp, rebecka var bra»
- Övningarna och inlämningsuppgifterna. »

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan kan testa något annat än samma frågor som finns att hitta på gamla tentor. »
- Kanske lite många inlämningsuppgifter, i läsvecka 7 vill man helst kunna lägga tid på att börja plugga till tentorna - inte sitta med inlämningsuppgifter...»
- Jag tror inte teorin bakom elastisk och potentiell energi fastnat riktigt hos alla, kunde kanske förklarats bättre.»
- Det har varit bra att ha några räkneövningar utöver datorövningarna, eftersom det är salstenta hade det varit bra att räkna några uppgifter.»
- Tempot på föreläsningarna var väldigt högt ibland, vissa föreläsningar borde nog brytas upp i lite mindre bitar. Tyckte det blev väldigt mycket att ta in på fredagarnas föreläsningar. »
- Vet ej»
- tentan»
- INGEN TYPTENTA!!! Det är inte bra då det inte speglar vad man lärt sig utan mer hur mycket man kan komma ihåg från tentaplugget... Det e min åsikt.»
- Möjligtvis något test varje vecka för att gå igenom teorifrågorna, man skjuter lätt upp de annars, vilket straffar sig i slutet av kursen.»
- Mer repetition under själva föreläsningarna, så att alla hänger med. Inte anta att alla kan den gamla matematiken utan vissa behöver mer hjälp med att komma ihåg sånna saker.»
- Datorövningar bör bytas till två tillfällen istället för en lång kanske.»
- ev lägga upp föreläsningsanteckningar på hemsidan för att underlätta vid frånvaro pga t.ex. sjukdom.»
- Examination i form av tenta känns onödigt i den här typen av kurs. Inlämningarna visar bättre på hur metoden faktiskt används!»
- Inget, tentan känns onödig eftersom konstruktionsuppgifterna är så omfattande men å andra sidan förstår man att man måste ha en examination för att förebygga plagiat osv...»
-
- tydligare vad som ska läsas i boken, använde den inte så mycket»
- Jag hade själv inte en chans att försöka hinna med att gå igenom teorifrågorna. Lägga mer fokus på dem under föreläsningarna kanske?»
- Tidigarelägg första inlämningsuppgiften något eller ha färre.»

18. Övriga kommentarer

- Mycket bra föreläsningar»
- Väldigt bra och intressant kurs. Väldigt bra inlämningsuppgifter.»
- Bra att inlämningsuppgifterna görs under dataövningarna och toppen att man alltid kan få komma upp och fråga om man har problem. »
- Mycket nöjd med kursen.»
- Det hade varit intressant med en liten generalisering på så sätt att man lär sig att använda FEM på olika sorters problem, inte bara på värme+hållf. Exempelvis kort genomgång av klassificering av PDEr och hur man använder FEM för olika typer av PDEr. Intressant även om det bara vore överkurs utan krav på tentan.»
- Lätt en av de absolut bästa föreläsarna på Chalmers!!»
- Mycket duktig föreläsare.»
- Om reglertekniken motsvarat 7.5 hp hade jag gärna haft fler inlämningsuppgifter i fem»
- Tycker föreläsningar är jättebra och Peter är mycket pedagogisk. En sak som verkligen bör bevaras är att eleverna får fråga även utöver lektionstid. Både Peter och övningsledarna var mycket hjälpsamma!»
- Mycket bra kurs! Tack för all hjälp och tålamod :)»
- Väl genomtänkt kurs med bra inlämningsuppgifter och lagom stort omfång.»
- Tack för ett ambitiöst arbete som har lagts ner på krsen!»
- Mycket bra upplägg vid 3h föreläsningarna!»
- Tack för en bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från