ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Course evaluation: Human Factors in Production 2010, MPP026

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-14 - 2011-01-10
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Jonas Laring»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Övriga studenter

1. The course essentially had three parts: The first was Basic Ergonomics, the second part was Production Ergonomics and the third was Ergonomics evaluation methods

To what extent do you agree on the following statements about the lectures in Basic Ergonomics?

Matrisfråga

- Quizzes should be able to evaluate if you have ergonomic knowledge not if you know how to read in detail. I didn"t like when the teacher pointed at her own physical parts to identify parts of the body, sometimes was not that easily visual »
- The lectures as well as the quizes were sometime too strong related to Swedish cases. One has to decide if it is maybe better to teach the material in a more international way. E.g. questions in the quiz to Swedish law or ergonomic behavior are exaggerated. The fourth is positive, i.e. it was a lot of good new stuff.»

I understood the lecturers/teachers
8 svarande

I fully agree»7 87%
I somewhat agree»1 12%
I somewhat disagree»0 0%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 1.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

They gave me a good understanding of the subject
8 svarande

I fully agree»6 75%
I somewhat agree»2 25%
I somewhat disagree»0 0%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 1.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

They where relevant to my interests
8 svarande

I fully agree»4 50%
I somewhat agree»4 50%
I somewhat disagree»0 0%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 1.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

I knew most of the material from earlier courses
8 svarande

I fully agree»1 12%
I somewhat agree»1 12%
I somewhat disagree»4 50%
I completely disagree»2 25%
I did not attend»0

Genomsnitt: 2.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

The quiz reflected what was taught during the lectures
8 svarande

I fully agree»4 50%
I somewhat agree»3 37%
I somewhat disagree»1 12%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 1.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. To what extent do you agree on the following statements about the lectures in Production Ergonomics?

Matrisfråga

- The quiz evaluated how good are you reading not if you knew about ergonomics. It was good to see Lean production negative effects»
- The second quiz was very confusing. The lecture about work organization was little bit on the boring side. I had trouble understanding her English.»

I understood the lecturers/teachers
8 svarande

I fully agree»6 75%
I somewhat agree»2 25%
I somewhat disagree »0 0%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 1.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

They gave me a good understanding of the subject
8 svarande

I fully agree»5 62%
I somewhat agree»3 37%
I somewhat disagree »0 0%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 1.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

They where relevant to my interests
8 svarande

I fully agree»5 62%
I somewhat agree»3 37%
I somewhat disagree »0 0%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 1.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

I knew most of the material from earlier courses
8 svarande

I fully agree»1 12%
I somewhat agree»4 50%
I somewhat disagree »1 12%
I completely disagree»2 25%
I did not attend»0

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

The quiz reflected what was taught during the lectures
8 svarande

I fully agree»2 25%
I somewhat agree»4 50%
I somewhat disagree »1 12%
I completely disagree»1 12%
I did not attend»0

Genomsnitt: 2.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. To what extent do you agree on the following statements about the lectures in ergonomics evaluation methods?

Matrisfråga

- The lab in manual methods would have been more useful if we had not done the same things in our group work earlier. The Jack lab was too easy, would be fun with more tasks. Perhaps two jack labs next time?»
- It is better to have a mandatory part with the Jack program instead of having it optional. If the result of the lab is mandatory to use in the report it would have felt more useful and convenient. »
- I had already made such a session in a previous course (JACK).»
- Det var bra att försöka koppla samman projektet och Jack, men vi var redan helt klara när labben genomfördes och hade därför ingen nytta av den. Jack kanske borde ligga tidigare? I lv 5 eller 6?»
- Best part of the course. The computer lab should be tied more closely to the group project work.»

I understood the lecturers/teachers
8 svarande

I fully agree»5 62%
I somewhat agree»3 37%
I somewhat disagree »0 0%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 1.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

They gave me a good understanding of the subject
8 svarande

I fully agree»5 62%
I somewhat agree»3 37%
I somewhat disagree »0 0%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 1.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

They where relevant to my interests
8 svarande

I fully agree»6 75%
I somewhat agree»2 25%
I somewhat disagree »0 0%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 1.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

I knew most of the material from earlier courses
8 svarande

I fully agree»1 12%
I somewhat agree»0 0%
I somewhat disagree »4 50%
I completely disagree»3 37%
I did not attend»0

Genomsnitt: 3.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

The quiz reflected what was taught during the lectures
8 svarande

I fully agree»3 37%
I somewhat agree»4 50%
I somewhat disagree »1 12%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 1.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

The lab in manual methods was interesting
8 svarande

I fully agree»1 12%
I somewhat agree»6 75%
I somewhat disagree »1 12%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

The interactive JACK session was interesting
8 svarande

I fully agree»0 0%
I somewhat agree»7 87%
I somewhat disagree »1 12%
I completely disagree»0 0%
I did not attend»0

Genomsnitt: 2.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. The goal of the project work was to give you a chance to apply your acquired knowledge in a virtual case thus giving you the opportunity to do virtual analysis.

To what extent do you agree on the following statements about the project work?

Matrisfråga

- This seems to be a course people take as an extra course together with other courses, this course was very down prioritized by one of our group members. Apart from that, the group work was a good way to learn and understand the subject.»
- I think that is in courses like this it is better for the overall knowledge to have a project work to get the big picture. »
- Utan någon kunskap är det svårt att skapa sitt eget "case". Det borde vara möjligt att ge ut en del värden och data. För vi som studenter har ingen aning om vad som är rimligt eller inte... Angående presentationen: Bättre information om vad som förväntas, vi har ingen erfarenhet av att vända oss till företag, vi vet oftast knappt vad lärare förväntar sig av oss vid vanliga presentationer. Lägg in en timmes föreläsning om vad som är viktigt att tänka på när man vänder sig till ett företag. Vad som är viktigt att presentera och hur man ska lägga fram sin data, resultat och förslag. Det skulle verkligen ge oss något som vi har nytta av senare i yrkeslivet. Skippa den första presentationen, be istället alla att lämna in en planeringsrapport så att ni kan kolla att alla kommit igång och fattat uppgiften. (Speciellt eftersom ni ändå vill ha med den första presentationen i slutpresentationen....)»
- It would be nice to provide the students with real cases and see the different ways a single case can be solved in different ways. Is not nice to assume everything as then it loses interest.»
- The content that was expected in the report did not match the 3000 words that we had. It is very difficult to get a good and understandable content of that many areas in so few words. We understand that you don’,t want us to write too much but to expect theory and method sections when there are only 3000 words does not work. Either remove the demands for those sections or increase the limit to 4000 or 5000 words. The content will suffer because of the word-limitation and the reader will not get all the necessary information.»

We were able to find a good application.
8 svarande

I fully agree»4 50%
I somewhat agree»4 50%
I somewhat disagree »0 0%
I completely disagree»0 0%

Genomsnitt: 1.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

We used much of the course content in the work
8 svarande

I fully agree»5 62%
I somewhat agree»3 37%
I somewhat disagree »0 0%
I completely disagree»0 0%

Genomsnitt: 1.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

I had knowledge and understanding enough to be able to contribute to the result
8 svarande

I fully agree»4 50%
I somewhat agree»4 50%
I somewhat disagree »0 0%
I completely disagree»0 0%

Genomsnitt: 1.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

All group members contributed to an even and fair degree to the result
8 svarande

I fully agree»1 12%
I somewhat agree»5 62%
I somewhat disagree »0 0%
I completely disagree»2 25%

Genomsnitt: 2.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

I feel prepared to do similar work in a future possible employment
8 svarande

I fully agree»4 50%
I somewhat agree»4 50%
I somewhat disagree »0 0%
I completely disagree»0 0%

Genomsnitt: 1.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Group project work is better than a written exam
8 svarande

I fully agree»5 62%
I somewhat agree»3 37%
I somewhat disagree »0 0%
I completely disagree»0 0%

Genomsnitt: 1.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. To what extent do you agree on the following statements about the written material?

Matrisfråga

- You could base the course more on the book (go into detail) as it is good and the work load has been over all low for this course.»
- The level of the slides was good.»
- The book is a very good one. However, you can pass the course easily without buying one.»

The Previa book “,Work and technology on human terms”, was good and useful
8 svarande

I fully agree»1 25%
I somewhat agree»3 75%
I somewhat disagree»0 0%
I completely disagree»0 0%
I did not read the material»4

Genomsnitt: 1.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

The uploaded material from each lecture was good and useful
8 svarande

I fully agree»2 25%
I somewhat agree»6 75%
I somewhat disagree»0 0%
I completely disagree»0 0%
I did not read the material»0

Genomsnitt: 1.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. We changed the method for grading after the second quiz was this for better or worse?

To what extent do you agree on the following statements?

Matrisfråga

- I agree that the latter parts of the course could be a bigger part of the grading, but it felt like the previous efforts was worth less too.»
- General it is not good to change factors like this in a course, but in this case it was to a somewhat better way.»
- My results were quite evenly spread around 16, I prepared in the same way for all quizes. It didn"t matter to me...»
- Det var väldigt bra att ni tog till er kritiken och funderade över det och la fram nya betygsgränser som bättre stämde överrens med Chalmers i övrigt.»
- It"s not desirable to change the system in the middle of the course, but in this case it was necessary and the second system was much better. »
- The second grading is good. it should be continued. »
- The first method was confusing to begin with, however, changing methods during a course is always a bad choice.»

I liked the second method the most
8 svarande

I fully agree»4 57%
I somewhat agree»3 42%
I somewhat disagree»0 0%
I completely disagree»0 0%
No opinion»1

Genomsnitt: 1.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

It was of little importance to me
8 svarande

I fully agree»0 0%
I somewhat agree»2 33%
I somewhat disagree»2 33%
I completely disagree»2 33%
No opinion»2

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

I don"t like it when the grading method is changed in mid term
8 svarande

I fully agree»3 42%
I somewhat agree»2 28%
I somewhat disagree»1 14%
I completely disagree»1 14%
No opinion»1

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. How well did the course live up to what you consider reasonable?

Matrisfråga

- Very good course, but try to increase the content in the first weeks. Put the labs earlier as they would have supported us more in our group work then. Lectures such as lean, and work organization could have been held later instead. »
- It was a very interesting course that will be useful in the future. Even if I"m will work as an ergonomist I"ll have the knowledge of the theory and can do analyses on workstations and connect it to the economic objectives. »
- The workload of the course was at an appropriate level»
- The course was good but some answers of the multiple choice questions of the quizes were too unclear, i.e. too difficult to distinguish. Even if one have learned a lot it was difficult. For the second quiz it was also a bad situation that the last lecture was not available but some questions about illuminate etc. were asked. »
- Overall the course was a really good one. I feel that the project could have been even larger. Also, the project should have had more restrictions. One lecturer was poor (Kathe Nonås) from my point of view.»

The course fulfilled my expectations
8 svarande

More than what I expected»0 0%
As I expected»8 100%
Less than what I expected »0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 2

The work within the course filled my time
8 svarande

More than what I expected»0 0%
As I expected»7 87%
Less than what I expected »1 12%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.12

Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.75


Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.75
Beräknat jämförelseindex: 0.25


Kursutvärderingssystem från