ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursenkät energiomvandling, ENM025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-07 - 2011-01-31
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Robert Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Kursinformation

Matrisfråga

- Saknade svar och lösningar till gamla tentor»
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/»

Var kurs-PM tillfredställande?
10 svarande

Ja»9 90%
Nej»1 10%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.1

Framgick kursens mål i kurs-PM?
10 svarande

Ja»7 70%
Nej»1 10%
Vet ej»2 20%

Genomsnitt: 1.5

Var hemsidan tillfredställande?
10 svarande

Ja»7 70%
Nej»2 20%
Vet ej»1 10%

Genomsnitt: 1.4

2. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Har ej läst/sett målen.»1 10%
Svåra att förstå»1 10%
Ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Ger tydligt besked om vad jag skall lära mig»7 70%

Genomsnitt: 3.4

- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (Svåra att förstå)

3. Är kursens mål rimliga till dina förkunkskaper och kursens poängtal

10 svarande

Har ej läst/sett målen.»1 10%
Nej de är för lågt ställda»2 20%
De är lagom»7 70%
Nej de är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Vi hade ju precis genomgott strömningskursen och energikusen så Reynoldstal och värmeväxling kändes det som man hade god koll på.» (Nej de är för lågt ställda)
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (Nej de är för lågt ställda)

4. Hur många timmar har du lagt ner på kursen per vecka?

Här avses både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta ett medelvärde för hel hela läsperioden.

10 svarande

Mindre än 15 timmar.»2 20%
Ca 20 timmar»3 30%
Ca 25 timmar»4 40%
Ca 30 timmar»1 10%
35 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Det räckte inte! Undrar hur de uppskattade totala antalet timmar som krävs för kursen skulle vara fördelade i de olika momenten.» (Mindre än 15 timmar.)
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (Ca 20 timmar)


Föreläsningar

5. Hur har föreläsningarna varit?

Matrisfråga

- För lite föreläsning och strålning.»
- Det va svårt att kunna använda det utskrivna Power point materialet till något vettigt underlag för tentaplugg efteråt eftersom det mest bestod av bilder utan komponerad text om vad avsikten/budskapet med bilden va ibland. »
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/»

Hur har föreläsningarna om ledning varit?
10 svarande

Har ej deltagit»0 0%
Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»1 10%
Godkända»1 10%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»4 40%

Genomsnitt: 4.8

Hur har föreläsningarna om konvektion varit?
10 svarande

Har ej deltagit»0 0%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Godkända»2 20%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 5.1

Hur har föreläsningarna om strålning varit?
10 svarande

Har ej deltagit»0 0%
Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»1 10%
Godkända»2 20%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 4.4

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

10 svarande

Har ej deltagit»0 0%
Mycket liten»1 10%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»5 50%
Ganska liten»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- De skulle ha behövt fokuserats mer på det som är viktigt att lära ut/mer spetsat och hur de bygger på vartannat. Det kändes lite som att man bara försökte fylla ut tiden med något. » (Mycket liten)
- Synd att ni inte tror att någon har haft "mycket stor" av föreläsningarna :)» (Ganska stor)
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (Ganska stor)

7. Hur var tempot på föreläsningarna?

10 svarande

Har ej deltagit»0 0%
För lågt»3 30%
Lagom»7 70%
För högt»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- På tok för lågt, segt och utdraget många gånger. Det gör att man blir ofokuserad och uttråkad.» (För lågt)
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (För lågt)

8. Hur stor andel av föreläsningarna har du deltagit i?

10 svarande

0-25%»1 10%
25-50%»1 10%
50-75%»1 10%
75-100%»7 70%

Genomsnitt: 3.4

- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (25-50%)
- Trots allt konstigt nog, så här i efterhand så hade jag nog skippat fler.» (75-100%)


Räkneövningar

9. Hur har räkneövningarna varit?

Matrisfråga

- Dom har alla hållit väldigt hög klass, men det är för lite räkneövningar.»
- David är riktigt grymt bra. Erik va inte dum han heller men han kämpade tappert ibland, hoppas han lär sig och utvecklas med tiden. Robert behöver bli lite effektivare och släppa sin stelhet lite, loosen up!»
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/»

Hur har räkneövningarna i ledning varit?
10 svarande

Har ej deltagit»1 10%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Godkända»0 0%
Ganska Bra»3 30%
Mycket bra»5 50%

Genomsnitt: 4.9

Hur har räkneövningarna i konvektion varit?
10 svarande

Har ej deltagit»0 0%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Godkända»3 30%
Ganska Bra»4 40%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 5

Hur har räkneövningarna i strålning varit?
10 svarande

Har ej deltagit»0 0%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Godkända»7 70%
Ganska Bra»2 20%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 4.4

10. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

10 svarande

Har ej deltagit»0 0%
Mycket liten»1 10%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 3.9

- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (Mycket liten)
- Dom i kombination med laborationsuppgifterna och konstruktionsuppgifterna har varit det man har lärt sig på.» (Mycket stor)

11. Hur var tempot på räkneövningarna?

10 svarande

Har ej deltagit»0 0%
För lågt»1 10%
Lagom»9 90%
För högt»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (För lågt)
- En aning lågt kanske emellanåt men mestadels bra. David håller lagom.» (Lagom)

12. Hur stor andel av räkneövningarna har du deltagit i?

10 svarande

0-25%»1 10%
25-50%»1 10%
50-75%»4 40%
75-100%»4 40%

Genomsnitt: 3.1

- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (25-50%)


Laborationer

13. Vad tycker du i allmänhet om laborationsmomentet?

- intressant!»
- Känns märkligt att vi skulle ha laborationer som hade grund i förra kursen, Miljö- och energiteknik. Svårt att se kopplingen till det övriga i kursen med alla labbar.»
- Kul att räkna på chalmers egna panna då »
- Mycket bra och givande»
- Dom har varit bra över lag, skulle behövt mer vägledning om arbetsgången med den första labben (berört det på någon föreläsning innan)»
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/»
- Ganska bra, kan ibland vara tydligare labb-pm för hur uppgifterna skall utföras»

14. Laborationer

Matrisfråga

- Lite tråkigt mycket dötid vid mätningarna kanske men annars bra.»
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/»

Hur var innehållet i lab1 (värmebalans)?
10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Godkänt»5 50%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.4

Hur var innehållet i lab2 (mätteknik)?
10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 20%
Godkänt»5 50%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.2

Hur var innehållet i lab3 (konvektionsstråk)?
10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Godkänt»5 50%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.3

Hur var innehållet i lab4 (värmeväxlare)?
10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Godkänt»5 50%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 3.8

Hur var labPM till lab1 (värmebalans)?
10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 20%
Godkänt»7 70%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3

Hur var labPM till lab2 (mätteknik)?
10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 20%
Godkänt»6 60%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.1

Hur var labPM till lab3 (konvektionsstråk)?
10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Godkänt»7 70%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.1

Hur var labPM till lab4 (värmeväxlare)?
10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Godkänt»5 50%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 3.8

15. Konstruktionsövning

Matrisfråga

- Vi måste lära oss mer av om strålning för att förstå allt.»
- Tanken och idén va bra, bra med att man ska reflektera tillbaka på resultatet och varför det blev som det blev men att inte ha testat sitt program med utdelade värden så att det funkar tycker jag är väldigt dåligt.»
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/»

Vad tycker du om konstruktionsövningen om temperaturmätning?
10 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 10%
Godkänd»4 40%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.5

Vad tycker du om konstruktionsövningen om överhettaren?
9 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 22%
Godkänd»3 33%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.22


Övrigt

16. Vad tycker du om kursboken?

10 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Godkänd»5 50%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 3.8

- Tung som en tegelsten och därför jobbig att bära med sig.» (Godkänd)
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (Godkänd)

17. Hur har du prioriterat kursen i förhållande till andra kurser under perioden?

10 svarande

Lägre»2 20%
Lika»5 50%
Högre»3 30%

Genomsnitt: 2.1

- Reglertekniken tar betydligt mycket mer tid att förstå någonting alls av, samt alla konstr.uppgifter som tar mycket tid att genomföra.» (Lägre)
- Jag har prioriterat dem lika mycket men eftersom Energiomvandlingskursen är enklare än Reglertekniken så har jag lagt ner fler timmar på reglertekniken.» (Lika)
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (Lika)

18. Hur har möjligheten att få hjälp och ställa frågor varit?

10 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Godkänd»2 20%
Ganska bra»3 30%
Myckat bra»5 50%

Genomsnitt: 4.3

- Det går att komma och fråga när som om personerna är där. Dock är det bra om det inte bara är en person som kan svara på en viss typ av fråga utan att alla är lite insatta. Det är även väldigt viktigt att kursledningen är nåbara dagarna innan tenta då det är då många av de sista frågetecknen rätas ut.» (Godkänd)
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (Ganska bra)
- bra upplägg med avsatt tid för laborationsskrivande med tillgång till lärare.» (Myckat bra)

19. Hur speglade tentan kursens innehåll?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Godkänd»2 22%
Ganska bra»6 66%
Myckat bra»1 11%

Genomsnitt: 3.88

- Vissa teorifrågor kändes tagna från luften.» (Ganska bra)
- Man hade kunnat få 3a på tentan enbart genom att läsa gamla tentor då många uppgifter kom från dessa.» (Ganska bra)
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/» (Ganska bra)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla föreläsare, ni är skitbra. Mer av er. En labb mindre skulle jag säga, och den tiden som blir över på räkneövningar eller strålning.»
- den avsatta tiden med handledning kring laborationerna »
- Räkneövningarna»
- David som undervisare, labb-handledarna(är mycket trevliga och positiva)övningarna, "rapporthjälpen", konstruktionsövningarna. »
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/»
- Laborationernas upplägg samt konstruktionsuppgiften men med en bättre förklaring av del 2. Bra föreläsningsupplägg»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre föklarade lab-pm för vissa labbar som beskriver uppgifterna för beräkningarna bättre»
- Se föregående.»
- Vissa labb-pm kanske var lite otydliga, med undantag Mätteknik pm:et däremot kanske var lite för tydligt. Bra med upplagt facit till gamla tentor, dock kunde detta gjorts tidigare än på eftermiddagen innan tentan.»
- Laborations pm till vissa labbar skulle kunna ge lite bättre förklaring till hur vissa uppgifter skall lösas. t.e.x var det lite oklart hur excel skulle användas i vissa moment för de som inte vet»
- Planeringen och strukturen hos kursen. Strukturera upp den, ha en klar väg och håll tempo. Dra igång kursen direkt och dalta inte runt så att allt förskjuts till sista veckan, så att man känner sig överbelastad och får tentpanik. Utan se till så att allt är färdigt och avklarat i tid så man kan fokusera på rätt saker. Vi kommer och frågar er om det är något, se bara till att finnas där som stöd och bollplank så ska vi nog klara av att ta oss fram självmant, vi behöver inte daltas och fjäskas med. »
- nWqjUt <a href="http://xekecqpgzcnm.com/">xekecqpgzcnm</a>, [url=http://ccxlrghhbmnc.com/]ccxlrghhbmnc[/url], [link=http://pmvxnutxygjd.com/]pmvxnutxygjd[/link], http://pcawrgcrtagg.com/»
- Tydligare labb-pm för uppgifterna»


Kursutvärderingssystem från