ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära H10, LMU113

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-18
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»4 14%
Cirka 20 timmar»11 39%
Cirka 25 timmar»5 17%
Cirka 30 timmar»8 28%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»11 39%
100%»16 57%

Genomsnitt: 4.53

- Gick inte så mycket på övningarna» (75%)
- Missade någon lektion under de första två veckorna» (75%)
- Jag var på alla föreläsningar men endast ett fåtal övningstillfällen där i början.» (75%)
- Övningstillfällena gav inte så mycket hjälp till inlärningen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 28%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 50%

Genomsnitt: 2.89

- Sunes kurser är väldigt strukturerade.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Efter genomgången kurs tycker jag att det varit en lagom nivå, i förhållande till målen vet jag dock ej. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 14%
Ja, i hög grad»16 76%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.95


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»12 42%
Mycket stor»14 50%

Genomsnitt: 3.42

- Mycket bra föreläsningar och övningar där man lär sig hela tiden, aldrig direkt repetativt men grunderna gås igenom så att man kan försöka sig på övningarna själv.» (Ganska stor)
- Jag har främst lärt mig genom att titta på lösningar av uppgifter men jag skulle definitivt inte ha fattat dem om jag inte hade gått på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Dock var övningstillfällena minde bra då jag häldre räknar själv.» (Mycket stor)
- Sunes föreläsningar håler alltid hög klass» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»17 60%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.64

- Kursboken var onödig. Sune fixa kursen utan den.. » (Mycket liten)
- Jag skulle rekomendera andra att köpa lösningsboken istället för kursboken.» (Mycket liten)
- Boken använde jag inte alls. Däremot hjälpte de gamla duggorna och tentorna mycket.» (Mycket liten)
- Jag hade en ärvd bok från min kusin som läste hållf för 2 år sedan. Denna hade ingen formelsamling i sig. Fick skanna in hela formelsamlingen och skriva ut den. Borde verkligen gå att få tag på formelsamlingen separat.» (Ganska liten)
- Har främst använt mig av lärarens lösningar till uppgifter samt formelsamlingen. Har använt föreläsningsanteckningar mer än boken men boken är bra och har det uppstått någon fråga som jag inte har kunnat "hitta" svaret på någon annanstans så har jag kunnat hitta svaret i den.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»20 71%

Genomsnitt: 3.71

- Formelsamling på nätet?» (Ganska bra)
- Alla lösningar på bokens uppgifter fanns inte på kurshemsidan. Det hade underlättat. » (Ganska bra)
- Sune är väldigt bra på att lägga ut sitt material. Vissa studenter bad om att han skulle lägga ut lösningar till längre uppgifter i förväg vilket han gjorde vilket jag tyckte var bra. Jag hade dock redan tillgång till alla lösningar från tidigare år men jag tyckte det var väldigt skönt att istället för att sitta och skriva hela tiden, kunna lyssna, hänga med i uträkningen och göra små anteckningar på lösningen där man kände att det behövdes.» (Ganska bra)
- Några lösningar som kom ut lite sent bara.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»18 64%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.6

- Lektionerna och övningarna är väldigt fullpackade, ont om tid att ställa frågor och sune är en mästare på att springa ut från en föreläsning innan man har hunnit plocka ihop sina böcker och gått till honom.» (Ganska dåliga)
- Mer egen räkning på övningarna hade varit bra.» (Ganska bra)
- Jag slutade gå på övningstillfällena för de bestod bara av att övningsledaren stod och gick igenom tal på tavlan. För mig hade jag hellre sett att lösningarna las ut allihopa direkt vid kursstart och att övningstillfällena mer handlade om att kunna sitta och räkna med en lärare till hands så att man kunde fråga. Sedan har jag aldrig känt att jag inte har kunnat gå förbi Sunes kontor och fråga saker om det behövdes.» (Ganska bra)
- Sune finns alltid på sitt rum, villig att svara på frågor:)» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»22 78%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 4

- Vi hade inget "projekt" eller liknande, allt var enskilt arbete (såvida man inte valde att plugga med varandra...)» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 67%
Hög»9 32%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.32

- Jag gillar Sunes ämnen, visst är det ofta tunga ämnen men det fungerar bra att plugga till dom. Enkelt att avsätta tid varje vecka - bra att plugga på raster och håltimmar såväl som på helger / efter skolan.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»10 37%
Hög»12 44%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.7

- Hållfasthet var en ganska svår kurs och i kombination med ergonomikursen med många inlämningsuppgifter blev det lite för stressigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 17%
Gott»13 46%
Mycket gott»10 35%

Genomsnitt: 4.17

- Det är oroande om kraven och nivån på kursen sänks från år till år?» (Godkänt)
- Föreläsningarna var givande men övningarna var mindre givande» (Gott)
- Lurigt med vinklar. Vad som är positivt och negativt. Tror inte det var alltför många som klurade ut det på sista uppgiften på tentan. Kunde gärna ha lagt lite mer tyngd på att påpeka sånt.» (Gott)
- Sune är som vanligt exemplarisk beträffande lärande och struktur!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sunes strukturerade föreläsningar, det är pedagogiskt och man kan fråga om man undrar något utan att kännas sig dum.»
- Sune»
- Sune»
- duggorna»
- Att vi långa tal så har Sune med sig utskrifter! »
- Upplägg och omfattning! Sune är otroligt pedagogisk och tydlig! Hans upplägg fungerar enligt mig klanderfritt och det är skönt med ett konsekvent upplägg. Är även mycket positivt inställd till duggorna, det är toppen att "tvingas" att plugga kontinuerligt på ett annat sätt. Nivån och vad som förväntas av oss, i form av förkunskaper osv., känns också väl avvägt. »
- Duggor, lösningarna.»
- Duggor»
- Alla Sunes lösningar, det är väldigt bra att kunna se HUR han har löst saker och inte sitta där med ett felaktigt svar men inte kunna lista ut vad man har gjort fel.»
- Sune Olsson»
- duggor»
- Sune, han är en underbar lärare!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna går ibland i väldigt högt tempo och man lägger all tid på att anteckna istället för att lyssna och hänga med i vad som händer.»
- Hon på "räknestugan" var inte den bästa på att lära ut. »
- att ha räknestuga istället för att bara gå igenom på tavlan.»
- Kurslitteraturen»
- Jag skulle gärna se att det fanns ngt tillfälle till räknestuga. Vi hade många övningar på vilka vi gick igenom tal ur boken, men jag saknade övning där vi räknar själva med chans att fråga. Något enstaka pass i veckan hade räckt. »
- Övningarna.»
- alla lösningar på kurshemsidan»
- Övningstillfällena. Och så kan alla lösningar läggas ut direkt från kursstart.»

16. Övriga kommentarer

- En sån här kurs läser jag inte riktigt kurslitteraturen från pärm till pärm, är främst övningarna, facit och möjligtvis några exempel jag är ute efter. Kunde räcka med en övningsbok för att spara pengar. Fast det beror nog på att Sune går igenom allt såpass bra.»
- Mycket bra kurs, kan inte nog framhäva hur pedagogisk och bra Sune är! »
- Jag tycker om Sune och de anteckningar som jag får från föreläsningarna med honom. Han är organiserad och det är väldigt skönt som student! Ibland skulle han dock behöva lyfta blicken från pappret som han skriver av på tavlan och "improvisera" litegrann, interagera med studenterna och kanske ge lite exempel från verkligheten. Jag tror det skulle underlätta inlärningen ibland för vissa.»


Kursutvärderingssystem från