ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


07lp2åk1: IDY023 Ekonomisk analys 1, IDY023

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-17 - 2008-01-25
Antal svar: 79
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Vad tyckte du om kursen (allmänt)?

Poängbedömning sker enligt följande:

5=Mycket bra 4=Bra 3=Varken bra eller dåligt 2=Dålig 1= Mycket dålig

79 svarande

4 5%
41 51%
32 40%
2 2%
0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Mycket bildande kurs. Jag kunde inte någonting om ekonomi när jag började chalmers nu känns det som jag kan en hel del.» (5)
- Intressant kurs.» ( 4)
- Tyckte att föreläsarna skulle vart mer förberedda med sitt material de redovisade, så att man inte stod där med ev fel o allt blev hackigt i redovisningen istället för att det flöt på » ( 4)
- En intresant kurs som det känns som att man kommer att ha nytta utav senare i arbetslivet» ( 4)
- kusen var intressant men inte alla gånger utlärd på bästa sätt» ( 4)
- för lite innehåll. Borde lära oss mer.» ( 4)
- Hans föreläsningar svåra att hänga med i, det gick väldigt snabbt fram och han läste mest innantill från sina slides. Han kunde dragit lite paralleller till verkligheten.» ( 3)
- Intressant och relevant.» ( 3)
- Dåliga föreläsningar, mycket bara läsa från powerpoint. Ingen mening att ha det på föreläsningarna.» ( 3)
- Bra såhär i efterhand, men något svårtuggad under tentaperioden. Kan dock tänka mig att det är svårt att göra så många olika kalkyler mer lättuggade.» ( 3)
- Intressant kurs men mycket dåligt uppstyrd.» ( 3)

2. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

79 svarande

0 0%
15 18%
41 51%
18 22%
5 6%

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Möllers takt var lite varierad, ibland alldeles för låg och ibland mcyket hög. Löfstens föreläsningar var dålig ibörjan, blev bättre senare i kursen men ändå inte särskilt inspirerande» ( 4)
- Jan Möllers föreläsningar är mycket bra, han är pedagogisk och kunnig men har också ett sinne för humor som gör föreläsningarna både givande och underhållande. Hans löfstens föreläsningar var inte alls lika intresseväckande och gav därmed betydligt mindre än Jans.» ( 4)
- Möllers föreläsningar var veckanshöjdpunkt! Hans exempel från verkligheten gjorde att man fick något att hänga upp kunskapen på. Hans föreläsningar var betydligt sämre. Han stod mest och läste av sina PP-bilder. Dessutom avslutande han inte meningar och gick för fort fram.» ( 4)
- Jag tycker att de två huvudsakliga föreläsarna (Jan och Hans) borde sammordna sina föreläsningar bättre, jag upplevde det som om den ene inte hade en aning av vad den andre hade gått igenom.» ( 3)
- OK, men inte mer. Det kändes som föreläsarna flög igenom OH-bilderna och man var lite "lost" ibland.» ( 3)
- Möller är en go schtekare. Löfsten är tråkig.» ( 3)
- referarar till förra kommentar» ( 3)
- Hans var lite opedagogisk så hans föreläsnigar gav inte så mycket. Möller hade däremot många konkreta exempel vilket gjorde det lättare att ta åt sig kunskapen» ( 3)
- Intressanta anekdoter men mycket ren uppläsning av kurslitteraturen.» ( 3)
- Jan: Överlag väldigt bra. Kopplingar till verkligheten får en att komma ihåg. Louis Vuitton-paraplyer gör att man aldrig glömmer vad negativ priselasticitet är! Hans: Mindre bra. Svårt att få siffror och termer att bli intressanta genom att bara prata specifikt om dessa. Kändes som många föreläsningar var en sida ur boken körd i form av en Vasa-A-xerox» ( 3)
- möllers föreläsningar bra, löfstens mindre bra» ( 3)
- Jan Möllers föreläsningar var riktigt bra, Hans Löfstens var otroligt tråkiga. De gav ingenting, inget bra upplägg.» ( 3)
- det känndes som om de inte pratat ihop sig om vad och när den andra föreläseren skulle ta saker och ting. Ibland kom det in på sådant som va orelevant för kursen, många sidospår. PP-presentationer är mycket bra.» ( 3)
- vissa var rent ut sagt tråkiga, ibland lite väl personliga och för kursen irrelevanta historier» ( 3)
- Möllers bra, hans bara efter sin bok alldelles för snabbt fram med OH» ( 3)
- Beroende på vem som höll i dem..» ( 3)
- Gav inte mycket. Kändes som att förståelsen verkligen kom efter att man själv läste i böckerna. Dock så tar det tid som elev att mogna i tankarna, begreppen och metoderna som presenteras. » ( 3)
- för olika i nivå... vissa var svåra att hänga med på medans andra var lite "slappa"» ( 3)
- Möllers föreläsningar bra om än något långsamma, Löfstens föreläsningar i princip helt meningslösa.» ( 2)
- Möller var bra men Löfsten var riktigt dålig. Han körde igenom sina slides så snabbt att man knappt han se dom och så hånar han nästan personer som ställer frågor ibland. Jag lärde mig knappt något alls av hans föreläsningar. » ( 2)
- Jan Möllers föreläsningar var i allmänhet bra. Hans Löfstens föreläsningar var i allmänhet helt utan mening.» ( 2)
- Hans och jan använde sina power points för mycket vilket gjorde det mycket rörigt och svårbegripligt nånga gånger.» ( 2)
- det kändes inte som hans trodde att vi redan hade massor av förkunskaper, vilket gjorde det svårt att hänga med ibland. dessutom kändes det som om han mest nämnde saker, aldrig berättade vad de egentligen var.» ( 2)
- Lektionerna var oinspirerande och lärarna sa många ggr inget vettigt utan läste bara av direkt från powerpoint-bilder eller dylikt, så man kunde lika gärna läst PP-bilderna själv utan någon föreläsare.Undantag var gästföreläsningen som var mycket bra.» ( 1)
- har aldrig varit på slappare föreläsningar än möllers.» ( 1)
- Ej genomtänkta, alternativt enbart genomgång av uppgifter vilket inte gav så mycket.» ( 1)

3. Hur många föreläsningar var du på?

78 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»1 1%
40-60%»6 7%
60-80%»11 14%
80-100%»60 76%

Genomsnitt: 4.66

4. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

79 svarande

3 3%
10 12%
39 49%
16 20%
11 13%

Genomsnitt: 3.27

- Viss hjälp, kul med exempel från verkligheten.» ( 4)
- Det är alltid bra att gå på föreläsningar för få en vink om vad föreläsaren tycker är viktigt.» ( 4)
- har varit bra å gå på föreläsningarna, men eftersom pp-presentationerna såg precis likadana ut som boken (investeringsprecessen) kände man ibland att man lika väl kunde läst själv, Läraren verkade inte speciellt entusiastisk. De kunde räkna fler exempel, och räkna dem utförligt, inte ta för givet att man kan alla räknestegen» ( 4)
- 50 / 50 ungefär, lärde mig ca 50% på föreläsningarna och %50 genom att läsa. Av de 50% jag lärde mig på föreläsningarna stod nog Jan för 75%.» ( 3)
- Hans var lite opedagogisk men Möllers exempel var bra» ( 3)
- Väldigt varierande, se mitt svar på fråga 2.» ( 3)
- Jan Möllers gav en del men mest läste jag FEK100.» (2)
- Här vill jag främst klaga på hans lövstens föreläsningar. Det gick oftast ut på att han slänge upp nån slide som var direkt kopierad från hans värdelösa bok och sen läste han upp vad som stod eller endast några få ord och hoppade vidare till nästa slide. Det var med andra ord mycket svårt att förstå vad han ville få sagt, och han repeterade endast vad som stod i hans bok istället för att ge någon grundläggande förståelse. O dessutom verkar bara störd av att få frågor. Alltså har iaf lövstens föreläsningar inte varit till någon större hjälp.» (2)
- Övningar i boken ger mest. Men Jan Möllers prat om livet på riveran är ändå underhållande och fyller sin funktion som motivation och exempel» (2)
- Tycker man borde haft bättre struktur i ordningen på vad man väljer att föreläsa för att kunna bygga en kunskap kring ämnet. Att man börjar med grundpelarna för att sedan gå igenom allt annat. Kändes ofta som att det var tvärtom. Hände att föreläsaren kunde gå igenom en viss metod hela dagen utan att förklara metodens inbördes delar.Denna förklaring dröjde allt för ofta till slutet vilket gjorde att de två timmarna innan var bortkastade. Detta trots att frågor från klassen dök upp under föreläsning.» (2)
- Bra och konkreta exempel i Möllers föreläsningar, i princip högläsning ur litteraturen i fallet Löfsten.» ( 1)
- Väldigt mycket mer tidseffektivt att läsa ur boken. Föreläsningarna gav en väldigt liten behållning.» ( 1)
- Möller är alldeles för oseriös, kommer för sent, pratar annan skit på föreläsningarna, skulle kunna vara mkt effektivare.» ( 1)
- se ovan.» ( 1)

5. Vad upplevde du S-M Åkessons gästföreläsning?

78 svarande

34 43%
24 30%
17 21%
3 3%
0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Den bästa föreläsningen av alla. Det kändes både intressant och var i ett lagom tempo.» ( 5)
- Riktigt intressant, var duktig» ( 5)
- Otroligt bra! Första föreläsningen på hela kursen där någon var pedagogisk och verkligen fick en intresserad. » ( 5)
- Som en av Jans bästa föreläsningar, toppenbra! Bra tempo och lagom mycket kringinformation och sidoberättelser. Man somnade inte p.g.a. att ett mantra av kalkylnamn rabblades.» ( 5)
- Kanon bra! Bästa föreläsningen i hela kursen.» ( 5)
- Den var jättebra!» ( 5)
- Den var mycket bra och intressant.» ( 5)
- Bästa och mest intressanta och givande föreläsningen!» ( 5)
- Mkt bra och intressant.» ( 4)
- Det var bra främst i och med att det grupparbete jag skrev gick in på detta område. Vi använde bland annat hans PowerPoint som källor och så vidare.» ( 4)
- kul!» ( 4)
- Gav dåligt med konkret känsla för hur BSC utformas, lite väl mycket corporate BS» ( 3)
- Intressant men kunde gärna vara mer konkret. Lite väl övergripande.» ( 3)

6. Hur upplevde du grupparbetet/caset?

78 svarande

19 24%
35 44%
19 24%
5 6%
0 0%

Genomsnitt: 2.12

- Det bästa med hela kursen.» ( 5)
- Bra planerat att man delar upp kursen i två delar. Det är lättare än om man skulle köra båda delar parallellt. Det är också bra att man fick så lång tid på sig för caset. Detta behövdes då matten också tar mycket tid.» ( 5)
- Svårt att komma igång. Tydligare om Vad vi ska göra, egentligen. T ex exempel på hur ett arbete kan se ut.» ( 4)
- Det var mycket jobb, men lärorikt också.» ( 4)
- Lärorikt» ( 4)
- Fia och Hans har helt olika uppfattningar om hur arbetet ska se ut och det känns att våra betyg kan bli lidande på grund av att båda vill ha det på sitt sätt...» ( 4)
- Det löste sig tillslut även om man inte tror det i början. Man hade kunna presenterat caset tidigare för några grupper hade det struligt med sina företag. » ( 4)
- Kul ämne.» ( 4)
- Ok, men mer bakgrund och hjälp med början av caset hade varit bra» ( 3)
- ¨,trög början, bättre efter hand» ( 3)
- Ett bra område och upplägg, väldigt otydliga instruktioner.» ( 3)
- Tråkigt!!» ( 3)
- För stora grupper.» ( 3)
- kul men mycket åligt att vi inte fick startinformation tidigare.» ( 3)
- det var kul men det var svårt att få information om vad som krävdes av arbetet. vi ville göra ett bra arbete och fick som utlovat synpunkter under arbets processen om vad som kunde förbättras för att uppnå ett högt betyg. Dock efter korrigering och hårt slit för att verkligen uppfylla de kriterier läraren krävde bedömdes arbetet med ett medel betyg. lite konstigt och snopet. vilka är de egentliga kriterierna för ett bra case! det skulle vara lärorikt att studera!» ( 3)
- Uppgiften introducerades försent i kursen, vilket gav lite dåligt med tid. » ( 2)
- Jag tycker att grupparbetet drog igång alldeles för sent. Det var inte förrän början av läsvecka fyra som vi hade fått all information angående projektet som behövdes för att komma igång och bara en vecka senare var det dags för första inlämning. » ( 2)
- Oklart formulerat och dålig handledning.» ( 2)

7. Hur upplevde du handledningen av grupparbetet/caset?

79 svarande

5 6%
15 18%
34 43%
17 21%
8 10%

Genomsnitt: 3.1

- Det här är vad Löfsten kan, mycket och bra kommentarer» ( 5)
- Här var Hans jättebra! Mycket bra input och stöd, sådan handledning önskar man att man hade till varje case!» ( 4)
- Bra med handledning och att man kan få respons på arbetet. » ( 4)
- Hans handledning var bra» ( 4)
- Förnuftiga kommentarer av Hans, men stilistiskt sa inte han och Fia samma sak alltid.» (3)
- Synd att man bara fick en "riktig" handledning.» (3)
- tyckte fokus under handledningen låg för mycket på ord och inte innehåll. » (3)
- Det obligatoriska tillfället kom innan vi hade kommit igång att skriva "på riktigt" så vi hade inte så mycket ut av det. Hans erbjöd sig att titta på det engång till men det blev inte tillfälle. » (3)
- Bra info inför caset utav Hans Löfsten, däremot gav inte det enskilda handledningstillfället så mycket. Syfte, motiv, frågeställning... allt är fortfarande väldigt luddigt. » (3)
- Bra att möjlighet ges, men jag tror inte tankten är att man ska känna sig totalsågad. Löfsten attityd är för hård och det är itne självklart att vi ska kunna skriva ett toppjobb som första riktiga rapport. » ( 2)
- Kasst, tvi "tvingades" ha handledning aldeles för tidigt då vi inte hade hunnit få fram särskilt mycket, och därmed gav den inte så mycket. Vad som är ännu mer anmärkningsvärt var att vi INTE fick boka ett till handledarmöta, anledningen var att det skulle vara "orättvist". Vad som jag anser verkligen var orättvist var att vi i princip inte fick någon handledning alls, jämfört med de som fick handledning andra veckan.» ( 2)
- Alldelles för rörigt. Skapade massor med onödigt merarbete då man fick korrigera efter flera olika åsikter.» ( 2)
- Det var dåligt samarbete mellan Fia och Hans, vi fick olika direktiv från båda. Sedan var det svårt med Hans handledning där han sa en sak och sedan motsa samma sak när vi frågade om råd senare. » ( 2)
- Det tog lång tid innan vi fick information om vad vi skulle göra. » ( 2)
- Mycket olika direktiv från Hans och Fia vilket gjorde det mycket rörigt stundtals.» ( 2)
- Fias och Hans kommentarer sa emot varandra. Hans hade rätt i det han kommenterade, men gjorde det på ett sätt som fick oss att känna att vi hade gjort tidernas sämsta arbete.» ( 2)
- Som tidigare nämnt, varför ska caset inte börja förrän halva kursen? Extremt dåligt!» ( 2)
- Verkade vara dålig komunikation mellan handledaren av caset och IOK-handledaren om hur arbetet skulle struktureras och utformas.» ( 2)
- Mycket varierande, vid första tillfället sägs ett textstcke vara för långt och irrelevant, vid nästa tillfälle är det för kort. Handledningen helt enkelt mkt nyckfull och utan gebnomgripande struktur.» ( 1)
- Luddiga och oklara synpunkter från handledaren.» ( 1)
- Tyckte hela planeringen var dåligt upplagd. Först skjuter man fram datum för ordentlig genomgång av caset. Sen så gav föreläsarna en bild av att man hade jätte mycket tid till att skriva arbetet vilket ledde till enorm stress i slutskedet av läsperioden. Jag blir väldigt irriterad och besviken på den feedback av arbetet som gavs. Efter hårt arbete får man tillbaka kommentarer som "Okej", eller "hyggligt" och till det en rad om vad som borde förbättras. Bättre att vara rakt på med EXAKT vad som fattas och om "okej" och "hyggligt" på något sätt ska representera vilken nivå arbetet ligger på är det ett väldigt fegt sätt att göra det på. Istället att som lärare försöka gardera sig så borde man i så fall ge en tydlig kommentar om vilken nivå arbetet befinner sig på. Detta är en rättighet vi elever har. Råd: Börja med caset första veckan. Tidigare handledningar. Bättre och tydligare feedback. » ( 1)
- som sagt ovan...» ( 1)

8. Hur upplevde du IOK-momentet?

79 svarande

1 1%
17 21%
28 35%
26 32%
7 8%

Genomsnitt: 3.26

- Bra, men det borde göras mer som en guide till att skriva rapporter för det har vi inga förkunskaper om.» ( 4)
- Alltid nyttigt med genomgångar som dessa, även om mycket kan verka självklart.» ( 4)
- Fatiskt bra med en genomgång av hur man skriver arbeten.» ( 4)
- Bra, men gymnasienivå.» ( 4)
- bra.» ( 4)
- det var en fin tanke men de skulle finnas mer tid åt detta! kanske som en egen separat "minikurs".» ( 4)
- Mer om hur man skriver en korrekt akademisk rapport.» ( 3)
- Bra men känns ej integrerat i kursen, IOK-handledaren vill föra arbete åt ena hållet och ekonomi-proffesorn vill dra åt det andra. Inget samarbete.» ( 3)
- Kändes något malplacerat. Bra, men passade inte riktigt in.» ( 3)
- Jag kan förstå att detta är nödvändigt men känns ändå lite väl mycket att ha som ett separat moment i caset med separat betygssättning.» ( 3)
- kändes som om maa redan visste det som sades» ( 3)
- Intressant, men mycket upprepningar från gymnasiet. Det hjålpte mig att skriva bättre texter-» ( 3)
- Helt okej! Tyckte dock att samspelet IOK och Handledare av caset inte alls fungerade bra. Många saker som sades av den ena handledaren motsades av den andra. Skapade stor förvirring hos eleverna. » ( 3)
- Flummigt, dålig information vad det egetligen rörde sig om.» ( 2)
- Fortfarande lite oklart vad det innebär.» ( 2)
- Poäng?» ( 2)
- mestadels uselt och självklarheter på högstadienivå. » ( 2)
- Kändes ganska onödigt. En av föreläsningarna var vettig.» ( 2)
- Bra, eftersom man utvecklas i sitt skrivande. Dåligt samarbete mellan IOK och Ekonomisk Analys. » ( 2)
- diffust i den mening att man inte riktigt förstod vad hela grejen gick ut på» ( 2)
- Ett viktigt moment men upplägget blev inte bra» ( 2)
- Mer inriktning på hur man skriver just en vetenskaplig rapport efterfrågas. » ( 2)
- Tycker att man kan försöka inrikta sig mer på just det vi gör lite extra från början och ge exempel på hur rapporter kan se ut och kanske exempel ur rapporter istället för att inrikta sig alltför mycket på grammatik och ta exempel ur tidningsartiklar.. » ( 1)

9. Hur upplevde du IOK-momentets övning?

79 svarande

5 6%
21 26%
25 31%
17 21%
11 13%

Genomsnitt: 3.1

- Mkt givande.» ( 5)
- Oroligt givande!» ( 5)
- Kanon bra! » ( 5)
- Poäng!» ( 4)
- Bra, men borde haft som krav att mer av arbetet skulle vara färdigt» ( 4)
- Väldigt bra att man tar upp detta tycker jag, kanske att man kan ta den lite tidigare och i så fall 2 ggr eller att man helt enkelt uppmanar grupperna att tidigt börja att läsa varandras. det ger extremt bra feedback och är till stor nytta.» ( 4)
- Bra! » ( 4)
- Bra att få respons, men torftig övning om källhänvisning.» ( 3)
- Borde ha gjorts tidigare. » ( 3)
- Bra att få respons på sitt arbete. Men hur mycket man lärde sig i övrigt vet jag inte...» ( 3)
- Att ge kritik till varandra var bra» ( 3)
- Det är ju visserligen ett bra moment, men väldigt tråkigt upplagt. » ( 3)
- kul men kunde varit mer.» ( 3)
- Jag tyckte att det inte ens är värt att dra upp som övning, man närvarade i princip bara.» ( 2)
- Den gav mig inte så mycket, men i övrigt var den väl okej.» ( 2)
- Helt onödigt förutom kommentaren på arbetet från en annan grupp. Dessutom kanske man inte skall lägga ut alla arbeten på nätet med hänsyn till sekretess» ( 2)
- vår responsgrupp hade inte förberett sig» ( 2)
- Den gav ingenting» ( 2)
- den gav lite garnn men inte jätte mtcket» ( 2)
- Vi blev avbruta under vår respons för att den tog för lång tid. Att få peer respons uppsakattades mycket.» ( 2)
- Det var slöseri med tid då vår grupp noggrant gått igenom den andra gruppens arbete medan den gruppen inte hade kollat på vårt. Helt meningslöst för vår grupp.» ( 1)

10. Hur upplevde du arbetsbelastningen i kursen (allmänt)?

Poängbedömning sker enligt följande:

5=Mycket hög 4=Hög 3=Varken hög eller låg 2=Låg 1=Mycket låg

79 svarande

1 1%
36 45%
41 51%
1 1%
0 0%

Genomsnitt: 2.53

- Mycket nya begrepp och metoder som tog tid att lära in. » ( 5)
- Att läsa boken var inte det som tog mycket tid, räkteuppgifterna var tidskrävande.» ( 4)
- Pga röriga föreläsningar krävdes det mer självstudier» ( 4)
- Framför allt ojämn - för högt i början och i slutet, lite allt för slappt i mitten.» ( 3)
- Lagom» ( 3)
- Lagom belastning. Den skulle inte kunna höjas mkt på grund av att mattekursen är såpass tung.» ( 3)
- Jag började tidigt med övningar och text och kände mig inte speciellt stressad.» ( 3)
- Bra. Välbalanserad.» ( 3)

11. Hur var arbetsklimatet i kursen?

78 svarande

9 11%
40 51%
27 34%
2 2%
0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Klassen är det ju inget fel på.» ( 5)
- Bra, men kursen innehöll många nya begrepp och det tog mkt tid innan man smält alla termer och fick en hehetsuppfattning.» ( 4)
- Bra förutom när Hans var inblandad.» ( 4)
- arbetsklimat??» ( 3)
- Alla var väldigt missnöjda med Hans Lövsten och hans bok.» ( 3)

12. Vad tyckte du om examinationens upplägg i kursen?

76 svarande

12 15%
37 48%
21 27%
3 3%
3 3%

Genomsnitt: 2.31

- Caset skulle presenteras tidigare, kanon bra att det lades tid efter duggan för arbetet.» (?)
- Bra med dugga som är gjorde redan innan kejs och mattetenta, men vaför inte kalla den för en tenta när den ändå avgör underkänd/godkänd?» (5)
- bra» (5)
- bra att duggan ar blivit på 3 timmar» (5)
- Bra med att dela upp i mindre delar (dugga, case och IOK)» (4)
- Bra upplägg.» (4)
- Bra tänkt med mer tid till duggan och spännande med case» (4)
- Upplägget var bra, gillade att bara hälften av poängen var "tenta". Jag tyckte dock att duggan var lite dåligt formulerad bitvis.» (4)
- Duggan var bra, sista uppgiften var konstig. Känns som om man fick omotiverat mkt poäng för vad jag vill beskriva som högstadiematte.» (4)
- bra upplägg med duggan i mitten» (4)
- För stressigt med caset då man inte kom igång förrän sent...» (4)
- Tveksamt om man ska duggan separat.» (3)
- Vet att Hans försökte vara snäll med sen inlämning men man lär sig mycket på caset så inlämningen kanske borde ligga i närmare anslutning till duggan» (3)
- Det var bra med caset men duggan tycker jag var väldigt vagt formulerad. Flera frågor kändes som riktigt tolkningsfrågor där man inte förstod va de ville ha för svar. » (3)
- Vissa frågor på duggan uppleveds som ganska så luddigt formulerade.» (3)
- återigen dåligt genomförd kombination av case och dugga.» (1)

13. Hur speglade duggan kursens innehåll?

79 svarande

19 24%
37 46%
19 24%
2 2%
2 2%

Genomsnitt: 2.12

- Bra dugga!» ( 5)
- Bra, bortsett från luddigheten.» ( 5)
- annars hade man inte behövt läsa ett dugg.» ( 4)
- Mer fokus på investeringsprocessen än vad man trodee av föreläsningarna» ( 4)
- bra, men luddigt formulerad dugga.» ( 3)
- Duggan hade några fallgropar, men det var överraskande höga resultat.» ( 3)
- Jag tyckte framförallt att duggan var ganska dåligt gjord, och i synnerhet var en uppgift verkligen gjord på ett sätt som förvirrade alla.» ( 3)
- Jag skrev inte duggan då jag var i London när den var.» ( 3)
- alldeles för stor vikt på investeringsbiten. duggan var dessutom dåligt skriven med felaktigheter i uppgifter!» ( 1)
- Den baserades för mkt på löfstens bok. Det var inte så mkt från f100. Sedan var duggan mkt svårare än tidigare duggor.» ( 1)

14. Hur många konsultationer har du varit på?

79 svarande

0-20%»46 58%
20-40%»14 17%
40-60%»6 7%
60-80%»3 3%
80-100%»10 12%

Genomsnitt: 1.94

- Var sjuk under vår konsultationstid» (0-20%)
- jag förstod aldrig riktigt när de var.» (0-20%)
- Kan tänka mig att de två första tillfällerna inte var så välbesökta för de flesta hade inte börjat räkna då.» (20-40%)
- Svårt att fråga om något i början när det tar tid att komma in i tankegångarna. Mot slutet blev det lite väl mycket folk på konsultationerna. » (20-40%)
- Alla man kunnat» (80-100%)

15. Hur bedömer du lärarnas ämneskompetens?

78 svarande

43 55%
27 34%
7 8%
1 1%
0 0%

Genomsnitt: 1.56

- Ämneskompetensen var mycket hög, men däremot var pedagogiken inte den bästa. Alltför mycket korvstoppning och inte så lätt att hänga med i vad som egentligen sägs. » ( 5)
- Möllers historier klår allt!» ( 5)
- Generellt mkt kompetent men också växlande, Möller mkt praktisk erfarenhet medans Löfsten verkar i teorin.» ( 5)
- Väldigt bra, bara det att Hans var dålig på att lära ut sina kunskaper. » ( 5)
- Jan: 5, märks att han har sett världen. Hans: 3, kan ämnet i teorin, men en lärare med erfarenhet från näringslivet känns mer kompetent» ( 5)
- De vet vad de snackar om, inget tvivel om saken.» ( 5)
- de är mycket kunniga men ibland kändes det som om hans bara ville briljera med allt han kunde istället för att lära oss något.» ( 5)
- Kompetensen är det inget fel på. Men på föreläsningarna pratas det för mkt skit. Föreläsarna går heller aldrig in på djupet, de nämner en sak sedan bara går de vidare utan grundligare motiveringar.» ( 5)
- Hans är duktig inom sitt område och kan svara på de frågor man har, men boken han skrivit var inte till någon hjälp. Jan var lite mer "världsvan" och berättade om hur det egentligen går till. Bra kombination.» ( 4)
- Kompetensen finns, det gäller bara att kunna lära ut den.» ( 4)
- Jan Möller kan nog sina saker, säkert Hans Lövsten också även om han verkar ha svårt att lära ut.» ( 4)
- Möller 5» ( 4)
- Lärarna kunde säkert allting bra själva, men de kunde inte lära ut bra.» ( 3)

16. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

78 svarande

2 2%
19 24%
38 48%
18 23%
1 1%

Genomsnitt: 2.96

- Det var blandat.. tyckte att företagsekonomi 100 var grymt bra! inv.processen hade allt för mkt svåra ord!» ( 5)
- investeringsprocessen var ganska jobbig att ta sig igenom» ( 4)
- Det var mycket räknefel i "Investeringsprosessen". Ekonomi 100 var väldigt lättläst medans Investerings prossessen var absolut inte lättläst. Väldigt olika nivå på böckerna. I räknehäftet borde hans och jan komma överens om beräkningsgången i svarsdelen när det gäller investeringstalen.» ( 4)
- F100 var mycket bra och övningsboken var också bra, Hans Löfstens bok är däremot väldigt väldigt tråkig, det kändes betydligt mer effektivt att läsa kap. 20 i F100. Det tar upp samma saker, men då kanske inte Hans tjänar så mycket pengar??» ( 4)
- F100 var mycket bra, Investeringsprocessen var bra men ibland lite svårläst och svårt att få grepp om vad det handlar om» ( 4)
- "Investeringsprocessen" var inte särskilt pedagogiskt upplagd.» ( 4)
- Företagsekonomi 100 är suverän, konstigt att vi inte fick ha den som källa på caset. Investeringsprocessen är ganska invecklad, men innehåller alldeles för mycket ordbajs. Skulle kunna vara hälften så tjock.» ( 4)
- F100 bra, löfstensbok svår att ta till sig» ( 4)
- Investeringsprocessen var väldigt svårläst och tung. Ett tips: Kap 20 i FEK100 förklarar mycket bättre en stor del av vad som skulle läsas i investeringsprocessen. » ( 4)
- Investeringsprocessen sög!!! men den andra boken var bra» ( 3)
- FEK100 bra. Investeringsprocessen mindre bra. Övningsboken OK.» ( 3)
- Fek 100 bra men något grundläggande, Investeringsprocessen säkert kunskapstung men i princip omöjlig att arbeta med - ingen lärobok!!!» ( 3)
- Investeringsprocessen är ganska så opedagogisk» ( 3)
- Möllers häfte ger det mesta som behövdes för produkt och processkalkyl. Företagsekonomi-boken var ok, men möllers pp täckte in det mesta så man fick inte mycket extra för pengarna. Löfstens bok är fylld av fel och ganska opedagogisk.» ( 3)
- Den var relevant och innehållsrik men Hans Löfstens bok var väl tråkig, no offense hasse.» ( 3)
- Företagsekonomi 100 var en mycket bra och pedagogisk bok, men investeringsprocessen var väl svår för en kurs på såpass grundläggande nivå.» ( 3)
- F100 var jätte bra men Ivesteringsprocessen måste tas bort från kursen, den var så fruktansvärt opedagogisk och oläsbar. » ( 3)
- F100: Bra! Hörde att lärare i kursen hade sagt att den var på för låg nivå. När jag hörde detta ställde jag mig frågan hur de kan tycka det, när Industriell Ekonomi inte har några förkunskaper i ekonomi som antagningskrav. Var och en måste väl bygga upp en bas att kunna stå stadig på? Överpedagogik är bättre än överkurs. Investproc: Bra att plocka upp om man inte kunde somna på kvällen. Opedagogisk att använda som läromedel i kursen, men OK som referens i caset. Skulle ej rekomendera denna som kurslitteratur till nästa år.» ( 3)
- investeringsprocessen var ingen höjdare» ( 3)
- Investeringsprocessen är inget vidare» ( 3)
- F 100 bra men något ytlig, den nya ekonomistyrningen kan kanske vara ett alternativ. Investeringsprocessen tycker jag kan uteslutas till nästa år. Boken är försvårt skriven vilket gör att man tar inte till sig det som står.» ( 3)
- Investeringsprocessen kändes väldigt onödig, det var dessutom irriterande mycket skrivfel i boken. Det kändes som att vi skulle köpa den för att föreläsaren skulle tjäna pengar på det, inte för att boken var bra. Övningsboken däremot var bra, det syns att den är genomarbetad och möjligtvis lite anpassad till vår kurs. » ( 3)
- f100 är bra men ivesteringsprocessen var mest onödig och svår att förstå. kändes som om den inte var skriven för att läsas om man inte var insatt i ämnet, massa fina ord och långa och komplicerade meningar, vilket inte är något jag vill ha i en kursbok. det är tillräckligt svårt i alla fall.» ( 3)
- jag tycker F100 är mycket bra men det skiljer sig en del på t ex hur olika metoder namnges i den och i övningsboken, vilket är ganska förvirrande. Investeringsprocessen däremot är mycket opedagogisk och svårläst för någon som precis börjat läsa ekonomi. I det här fallet kändes det helt fel att Hans valt sin egna bok som kurslitteratur eftersom man då inte ens kunde förlita sig på litteraturen istället när man inte fick ut något av hans föreläsningar.» ( 3)
- FE100 är mycket bra, vad investeringsdelen gäller kan man bara citera kommunikationsföreläsaren som sa att en dålig struktur gör att informationen blir svår att tillgodogöra sig.» ( 3)
- Tycker inte att löfstens bok ska vara med i kursen, den är inte tillräcligt genomarbetad. För många fel, struktur-fel så man undrar vad som händer i en del kalkyler.» ( 3)
- Investeringsprocessen var inte relevant i alla avseenden. FEK 100 lättläst och enkel..» ( 3)
- Investeringsproccessen var inte alls bra, kändes som om vi hade den enbart för att läraren själv skrivit den (Hans). F100 är riktigt bra.» ( 2)
- Investeringsprocessen...» ( 2)
- En av böckerna samt kompendiet som vi skulle köpa var fullständigt onödiga, och eftersom de var skriva av lärarna själva så börjar man ifrågasätta motivet till att vi skulle köpa dem.» ( 2)
- F100 känns som den ligger på lite för låg nivå och Investeringsprocessen är opedagogisk och svårbegriplig för det mesta.» ( 2)
- F 100 var en väldigt bra bok, medan investeringsprocessen är en av de sämst skrivna böckerna jag läst!» ( 2)
- Löfstens bok hade en dålig layout och var därmed svår att läsa.» ( 2)
- F100 var bra. Investeringsprocessen var inte bra. Det finns ett antal böcker som lär ut samma saker men på ett mycket mer pedagogiskt sätt.» ( 2)
- Bra med FEK100 som är väldigt grundläggande. Investeringsprocessen kan ha varit den sämsta bok jag läst, Fruktansvärt tråkig och intetsägande. Den gav ingenting, gjorde mig mest förvirrad.» ( 2)
- fek 100 var väldigt bra och pedagogisk medan investeringsprocessen var ett sömnpiller med onödigt krångliga formuleringar som gjorde att jag intre fick ngt grepp om vad jag läste...» ( 2)
- F100 är helt okej, men inv.kalkyleringen kan nog vara lite för avancerad till en början o ställer till stora problem då man inte vill ta sig an och lära sig det. Också väldigt svårt att ur den greppa vad som "man ska kunna", känns lite svårläst och svår att greppa. Kan nog vara värt att ta upp investeringskapitlet i f100 också som är lite enklare, till en början och sen gå över till inv.kalkyl. Annars är f100 väldigt bra i slutändan. Det var mycket man inte trodde att man skulle förstå eller ens behöva förstå men som man nu i efterhand ser som självklarheter. Detta gäller också investeringsdelen. » ( 2)
- Investeringsprocessen var helt hopplös..» ( 2)
- Investeringsprocessen opedagogisk och tillkonstlad, F100 ometodisk och överpedagogisk.» ( 1)

17. Hur har administrationen fungerat i kursen?

76 svarande

9 11%
39 51%
27 35%
1 1%
0 0%

Genomsnitt: 2.26

- Otroligt bra informering! Stort plus att få allt på papper redan första dagen!» (5)
- Mycket bra att föreläsningsbilderna låg uppe i förväg.» (4)
- förstår egentligen inte frågan» (3)
- Oklart vilken roll administrationen spelat.» (3)
- säkert fungerat bra...» (3)
- Administrationen på Chalmers är i allmänhet på gränsen till värdelös i vissa avseenden... Allt som inte kommer i tryckt form rätt i näven på teknologerna är inte att lita på.» (2)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.16


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.16
Beräknat jämförelseindex: 0.54


Kursutvärderingssystem från