ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik M3, HT2010, ERE033

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2010-12-31
Antal svar: 74
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Knut Åkesson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Skulle du kunna rekommendera kursen till en ambitiös vän som vill bli en duktig ingenjör inom maskinteknikområdet?

74 svarande

gärna»25 35%
kanske»30 42%
nej»16 22%
vet ej»3

Genomsnitt: 1.87

- Med tillägget att kursen är väldig arbetsintensiv.» (gärna)
- Det saknas tydligt relevant mot maskinteknik. Visst ger Knut flera muntliga exempel, men i räkneuppgifter, inlämningar och laborationer saknas kopplingen.» (kanske)
- Det känns som allt i kursen inte är så relevant» (kanske)
- Beror lite på vad man ær intresserad av tror jag.» (kanske)
- vet inte riktigt för vilket användningsområde inom m» (kanske)
- Hur ska jag veta vad en duktig ingenjör är?» (nej)
- känns inte som den spelar någon roll, hade varit mycket bättre med en kurs som var mer övergripande och praktisk. Hade behövt mycket mer matte för att kunna tillgodose kursen.» (nej)
- Är själv väldigt ambitiös men nivån på föreläsningarna och examination är på tok för hög.» (nej)
- Kursen verkar spännande men har inget värde utan förkunskaper eller vidare studier.» (nej)
- Tycker att kursen snarare riktar sig mot min ambitiösa vän på automation och mekatronik. Den är alldeles för omfattande och djupgående för att samtidigt skilja sig så pass mycket från maskininriktningen. » (nej)
- Ämnet verkar vara betydelsefullt, men då kursen ej visade någon praktisk tillämpning förutom farthållare skulle jag inte rekomendera denna kurs.» (nej)

2. Hur väl har kursens mål uppfyllts (för kursmål se kurspm)?

74 svarande

bra»16 34%
godkänt»26 55%
dåligt»5 10%
vet ej»27

Genomsnitt: 1.76

- Det går aldrig att få en djup förståelse för alla de olika delarna som ingår i kursen, vilket är synd. Det kanske är bättre att ta bort något moment och gå in i mer detalj på andra områden, för att man ska få hinna koncentera sig på några delar istället för att stressa igenom allt...» (godkänt)
- Den röda tråden saknas och det är svårt att få grepp om kursen.» (dåligt)
- Målet har varit otydligt och uppgifternas mål verkar oklara. Vad är poängen? Det var svårt och jobbigt, jag lärde mig inget av värde.» (dåligt)
- Har inte examinerats än, vet inte hur väl jag kan målen...» (vet ej)

3. Var undervisningsformerna väl avvägda?

73 svarande

ja»32 46%
kanske»20 28%
nej»17 24%
vet ej»4

Genomsnitt: 1.78

- Jag hade gärna haft räknestugan lagd så att man både skulle kunna gå på övning och räknestuga.» (ja)
- Större räkneövningsgrupper så det inte blir spring till övningarna. Har medvetet bojkottat övningarna pga detta» (ja)
- Något fler handledningstillfällen hade inte skadat, annars bra.» (ja)
- Fler praktiska moment hade varit önskvärt, exempelvis fler/längre labbar.» (kanske)
- Ja, gälllande föreläsningar och övningar.» (kanske)
- Övningarna skulle kunna förbättras avsevärt. Fler och bättre övningsledare i mindre grupper» (nej)
- Det dåliga är laborationen som knappast är en laboration, det är mer en övning i streshantering där man inte har tid att lära sig saker. Det är synd för laborationen verkar vara väl genomtänkt och gedigen.» (nej)
- För dåligt förklarat på föreläsningar. högt tempo» (nej)
- Labbar och inlämningsuppgifter var katastrof. » (nej)
- Tycker övningarna var svåra att få ut något av eftersom uppgifterna som skulle gås igenom var för omfattande och övningsledarna inte hade tid att gå igenom de ordentligt.» (nej)
- Räkneövningarna var dåliga - att alla ska springa till en enda övningsledare är inte okej! Vi hade behövt fler bra övningsledare. Nu ledde det till att många inte gick på övningarna. » (nej)
- Vanligt syndrom med att alla vill gå till samma øvningsledare. Inte kul.» (nej)
- förstor vikt vid inlamnings uppgifter» (nej)
- labbarna fyllde ingen större funktion känns det som. de kom dessutom innan vi lärt oss designa regulatorer.» (nej)
- För många delar, utan något genomtänkt syfte gjorde kursen obegriplig.» (nej)

4. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

73 svarande

ja»45 61%
nej»28 38%

Genomsnitt: 1.38

- Fast mycket av mattekunskaperna hade varit bra att repetera innan.» (ja)
- Matterepetionen var jättebra!» (ja)
- Ja, viktigt med matte-rep.» (ja)
- Matten funkade bra men mekatroniken hade det ju inte varit fel att få lite færfriskning i också (alltså mer omfattande)» (ja)
- Väldigt mycket nytt som kommer upp sen under kursen.» (nej)
- Matten som man använder har man inte kört sen ettan vilket gör det svårt att återkoppla direkt» (nej)
- Har inte läst någon Fourier-analys eller komplex analys.» (nej)
- Aldrig stött på laplacetransformer innan» (nej)
- Viss tillämpningar är svåra som ex. de gentemot elektronik hållet.» (nej)
- Man har ju glömt en hel del matte sen ettan. Matterepetionen var givande, men det kunde ibland vara tufft ändå» (nej)
- har ju inte läst den här matten innan så hade varit mycket mer givande med en mer övergripande eller praktiskt inriktad kurs eller en ren matte kurs. det här blev bara en dålig mix.» (nej)
- Absolut inte. Mekatroniken är inte alls tillräckligt förberedande för reglertekniken.» (nej)
- förutsattes att man kunde väl mycket matematik - hade behövts gå igenom mer under kursen.» (nej)
- Det känns som om vi har lite för lite kunskap i relation till ex. Z:as förekunskaper för en i stort sett identisk kurs?» (nej)
- Inga laplacekunskaper sedan tidigare. Fruktansvärt navit att tro att maskinteknologer ska klara av den mängden laplace när vi inte besitter några som helst kunskaper i laplacetransfornation!» (nej)
- fourier oc laplace?!» (nej)
- inte för att hålla det tempot som perioden hade. bara med tanke på svårighetsgraden på kursen hade jag absolut det!» (nej)

5. Vad tyckte du om föreläsarens insats?

74 svarande

mycket bra»21 29%
bra»30 41%
godkänd»16 22%
dålig»5 6%
mycket dålig»0 0%
vet ej»2

Genomsnitt: 2.06

- Det är alltid roligt att lyssna på en kunnig och entusiastisk person. Att det inte avspeglar kursens övriga delar är väldigt dystert. » (mycket bra)
- Hade dock varit bra med ännu fler konkreta räkneexempel.» (mycket bra)
- Han är grymt bra.» (mycket bra)
- Entusiasm och en engagerad föreläsare som verkligen ville lära ut. » (mycket bra)
- Saklig, svävar inte iväg - helt ok!» (bra)
- Bra föreläsare men det var så himla mycket att trycka in på kort tid.» (bra)
- Bör gå igenom mer de grundläggande begreppen och inte bara gå in på de djupare delarna direkt. förklara vad det innebär med återkoppling tex, alla sådana detaljer är långt ifrån en självklarhet» (bra)
- Det var i regel svårt att koppla föreläsningarnas innehåll till direkta övningstal. » (godkänd)
- Han försökte, men kursen har för många moment för 7,5 hp» (godkänd)
- Lite stissig och færvirrad får jag medge. Hade gærna sett flera tillæmpningar innan tentan.» (godkänd)
- Välplanerade, dock måste man kunna improvisera ibland. Om ingen i klassen läst ett programmeringsspråk finner inte jag syftet att skriva upp detta påp tavlan. » (godkänd)
- hjälpte inte mycket för förståelsen» (dålig)
- God ambition men för dålig pedagogik. Det gick på tok för fort under föreläsarna. » (dålig)

6. På hur många av föreläsningarna har du varit närvarande?

73 svarande

de flesta»59 80%
runt hälften»8 10%
få»6 8%

Genomsnitt: 1.27

7. Hur mycket underlättade föreläsningarna förståelsen av kursen?

74 svarande

mycket»31 43%
en del»32 45%
lite»8 11%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.67

- Dock vill jag citera Knut "ni får inte försöka förstå..."» (mycket)
- FÖrståelsen i kursen är ganska begränsad, känns mer som en övning i metodik» (en del)
- Ren teori gavs ju på ett bra sätt» (en del)
- För sluttentan så hjälpte det inte att titta igenom anteckningar» (en del)
- Svårt att hänga med när man måste skrive som en tok för att få med sig allt som blir nedskriven på tavlan. Inte mycket tid till att själv tänka och lyssna på vad som sägs» (lite)
- Räkneövningarna var viktigare.» (lite)
- Mycket, tills jag tittade på tentan. Tentan var det mest oärliga jag sett. Det kändes som det var 5 olika personer som inte pratat med varandra som gjort uppgifterna. Katastrof, fokusera på de OLIKA problemtyper du tycker att kursen ska lära ut och sen examinera dom. » (Vet ej)

8. Vad tyckte du om övningsledarens insats? Välj den övningsledare du gick till flest gånger.

74 svarande

Totalt:

mycket bra»22 33%
bra»23 34%
godkänd»10 15%
dålig»6 9%
mycket dålig»5 7%
vet ej»8

Genomsnitt: 2.22

Fördelat på olika grupper:

Välj övningsledare: (17 st)
mycket bra1 11%
bra3 33%
godkänd0 0%
dålig3 33%
mycket dålig2 22%
vet ej8

Genomsnitt: 3.22

- Tråkigt att det var så få att det var svårt att få personlig hjälp med tal.» (mycket bra)
- vet inte vad han hette. han som alla gick till.» (bra)
- väldigt stor kvalitets skilnad mellan de olika övningsledarna» (dålig)
- övningsledarna var under all kritik! klart det uppfattas som en svår kurs om man inte kan få hjälp!» (mycket dålig)
- Vet ej namn. En otroligt lam kille hade jag. Läste endast innantill och kunde inte svara på någon som helst fråga om ämnet. » (mycket dålig)
- Mannen med skägget som räknade lite i början och slutet var en bra kille. Labbledaren? Haha...» (vet ej)
- Var aldrig på en övning» (vet ej)
- var lite här och där.» (vet ej)

Marcus Hedegärd: (14 st)
mycket bra2 14%
bra3 21%
godkänd4 28%
dålig2 14%
mycket dålig3 21%
vet ej0

Genomsnitt: 3.07

- Han gjorde verkligen en bra insats och ansträngde sig mer än han behövde kanske för att få oss att förstå vilket var jättesnällt. Kan tänka mig att det var svårt för honom att hinna räkna alla talen med tanke på deras omfattning och samtidigt få oss elever att förstå.» (mycket bra)
- Jag kände att fler övningsledare inte riktigt kunde svara på vissa frågor om tex inlämningsuppgifterna och skyllde på att de inte kunde det som stod där. Även om alla inte har hand om en uppgift skulle det vara ganska betryggande om alla läst uppgiften iaf.» (godkänd)
- Var på övning och mötte en herre som inte verkade kunna speciellt mycket om reglerteknik. Antagligen kan han mycket om regler men lite om pedagogik. » (dålig)
- Det fungerar inte med folk som inte kan stå inför en grupp som inte kan något om ämnet, förstår om det är svårt men lite pedagogik och träning behövs innan. Kanske ska gå en kurs eller liknande» (mycket dålig)

Viktor Larsson: (10 st)
mycket bra3 30%
bra7 70%
godkänd0 0%
dålig0 0%
mycket dålig0 0%
vet ej0

Genomsnitt: 1.7

- Kunde gå lite snabbt ibland men det kanske var hela meningen så att man fick mer tid att räkna själv» (bra)
- Det gick lite väl snabbt. Övn.ledaren borde ta sig tid till att förklara lugnt» (bra)
- Lite för snabb i genomgångarna(exemplen som räknades på tavlan).» (bra)
- Tålmodig och väldigt hjälpsam.» (bra)

Oscar Ljungkrantz: (29 st)
mycket bra16 55%
bra9 31%
godkänd3 10%
dålig1 3%
mycket dålig0 0%
vet ej0

Genomsnitt: 1.62

- En bra övningsledare är på tok för lite. Skaffa fler eller boka en föreläsningssal istället, alla ville till samma. Att gå till den andra var bara bortkastad tid.» (mycket bra)
- Ljungkrantz var klockren. De andra var inte mycket att ha. Vilket resulterade i att många sprang till övningen för att få plats.» (mycket bra)
- Mycket bra övningsledare!» (mycket bra)
- Mycket kunnig inom området och anpassade undervisningen bra till eleverna. Han va duktig på att lägga sig på rätt förklaringsnivå för att vi skulle förstå. Samtidigt som han kunde vara snabb och effektiv så kunde han även stanna upp när han märkte att vi inte hängde med och då förklara så vi förstod och "kom i kapp". Ibland han han inte riktigt igenom alla tal och det va lite synd men annars kanon. » (mycket bra)
- Strategisk och lugn. Stællde alltid upp.» (mycket bra)
- Övningsledaren som det var lite av ett sprintlopp till efter föreläsningarna. Rekommenderas.» (bra)
- körde lite mycket lösningsgångar. Hade varit enklare att få ordning på allt om han följt tex samma modell som boken eller lösningarna till upggfiterna hade» (bra)
- fixa jämnare övningsledare» (bra)
- hade behövts fler övningsledare som var bra. Nu blev det fullt/spring för att ens få plats. jag tröttnade ganska fort på det » (godkänd)
- Oscar mycket bra, de andra dåliga» (dålig)

Vet ej: (4 st)
mycket bra0 0%
bra1 25%
godkänd3 75%
dålig0 0%
mycket dålig0 0%
vet ej0

Genomsnitt: 2.75

- Självräkningen var bra» (bra)
- Det var mycket dålig kvalitet övningarna, mycket mer värt att räkna själv. » (godkänd)

9. På hur många av övningarna var du närvarande?

74 svarande

de flesta»40 54%
runt hälften»15 20%
få»19 25%

Genomsnitt: 1.71

10. Hur mycket underlättade övningarna förståelsen av kursen?

74 svarande

mycket»25 38%
en del»26 40%
lite»14 21%
vet ej»9

Genomsnitt: 1.83

- Vi skall räkna på tentan så räkneövningar ger metodiken som är absolut nödvändig» (mycket)
- Dock var det hopplöst att det aldrig gick att få sittplats på övningen. Därav att jag bara deltog på knappt hälften av dem.» (mycket)
- Jättemycket, föreläsning och sedan direkt övning gjorde att man verkligen förstod. Efter det hade det gärna fått vara ledig tid så att man kunde sätta sig ner och plugga på det man just förstått, då hade det varit optimalt.» (mycket)
- Gav mera tid till eftertanke æn førelæsningarna.» (mycket)
- Oscar är kanon» (mycket)
- helt avgörande med bra övningar» (mycket)
- Tycker att ni kan behålla samma upplägg till nästa år.» (mycket)
- Jag gick till oscar en gång. det var bra. Viktor var bra för där fick man räkna själv och fick hjälp när det behövdes. Inte för att vara taskig men Marcus var för opedagogisk och kändes som att han knappt själv kunde grejerna han talade om, där blev det bara ett besök!» (lite)
- hade sett bättre lösningar för att kunna räkna mer själv. jag lär mig bättre av det än att se någon lösa tal. När man inte gått på en del övningar kändes det som att föreläsnings stoff gåtts igenom på övningarna??? Tydligare innehåll på övningar resp föreläsningar i fortsättningen!! » (vet ej)
- Har ej deltagit på övningarna» (vet ej)

11. Kurslitteraturen

Matrisfråga

- Lösningsförslagen är hopplösa, det är aldeles för mycket som anses självklart och hoppas över men som är viktigt för att man faktiskt skall förstå vad man gör»
- Orsaken till att jag inte gillar övningsuppgifterna är att texten är för liten. Ingen poäng att ha uppgifter ingen kan läsa?!»
- Reglerteknikens grunder är första boken jag önskar vore tjockare. Den saknar förklaringar och som uppslagsverk är den urusel. Matematikrepetionen var bra, men det krävdes Linjär algebra och analysboken för den.»
- Ibland något knappa svar i övningshäftet. en det oklarheter i vissa steg»
- Vill ha häften i pdf filer istället för på papper. 2010??»
- Jag hade gärna velat haft svaren till matematik repetitionen efteråt så jag hade kunnat se vad jag gjorde rätt och vad jag gjorde fel, så jag hade blivit säker på vad jag gjorde rätt eller lärt mig av felen.»
- Har inte känt att jag behövt kolla i frekvensanalyshäftet»
- Boken ær ju inte skriven så en normal person skall kunna førstå. Nej, kanske inte så illa, men jag hade gærna sett en mer lættøverskådlig bok med mindre blaj..»
- det går inte att läsa sig till hur man löser problem i boken. Jag jobbade mycket med övningarna och fick inte mycket hjälp i den då jag fastnade på tal»
- uppgifterna var inte det minste likt dem som tentamina innehöll. »
- Gott så»
- Övningsuppgifterna var bra, dock kunde lösningshäftet förslag till lösningar svarade inte på uppgifternas frågor, vilket kan skapa en viss förvirring.»
- Övningsuppgifterna var bra, dock var urvalet helt fel. Varför fokusera poå de uppgifter som tar mest tid men kanske inte ger så mycket. Arbetsbelastningen i kursen var hög nog ändå.»

Reglerteknikens grunder
73 svarande

mycket bra»10 14%
bra»28 41%
godkänd»17 25%
dålig»9 13%
mycket dålig»4 5%
vet ej»5

Genomsnitt: 2.54

Övningsuppgifter med lösningar
74 svarande

mycket bra»9 14%
bra»15 23%
godkänd»27 42%
dålig»5 7%
mycket dålig»8 12%
vet ej»10

Genomsnitt: 2.81

Frekvensanalys av signaler
74 svarande

mycket bra»3 7%
bra»9 21%
godkänd»16 38%
dålig»9 21%
mycket dålig»5 11%
vet ej»32

Genomsnitt: 3.09

Matematikrepetition
74 svarande

mycket bra»24 34%
bra»25 35%
godkänd»18 25%
dålig»3 4%
mycket dålig»0 0%
vet ej»4

Genomsnitt: 2

12. Hur stor del av kursinnehållet har du läst om i kursboken?

74 svarande

stora delar»16 21%
en del men långtifrån allt»29 39%
små delar»29 39%

Genomsnitt: 2.17

- Vart hittar man den tiden? På datorövningarna i FEM? Knappast...» (en del men långtifrån allt)
- Svårt att få korrelans mellan kursbok och föreläsningar.» (en del men långtifrån allt)
- Började läsa de 50 första sidorna sen tröttnade jag på sträckläsning. så jag läste lite om de frågor som dök upp när jag löste uppgifter.» (små delar)
- Ytterst lite, det är inte så jag brukar lära mig snabbast. Regulatordesignen va dock bra att även ha läst i boken om.» (små delar)

13. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

Matrisfråga

- Krävs alldelse för mycket av oss i förhållande till hur många högskolepoäng det ger och vad vi dessutom väntas prestera till tentan. Ni får göra en avvägning, antingen jobbiga inlämningsuppgifter och lättare tenta, eller tvärt om. »
- Den andra inlämningsuppgiften var väldigt lång och det var väldigt svårt att komma fram till det olika resultaten.»
- Modellering av pendel - alltför stor och svår uppgift, inte konstigt att plagiat skedde.»
- Inälmning 2 var för många uppgifter, 19 st är i högsta laget!»
- Modellering av pendel är för omfattande trots att den blivit mindre - känns inte som att man lär sig lika mycket av den som de andra inlämningarna...»
- Tycker att det tog lite för mycket tid i förhållande till vad man lärde sig. »
- Modellering av pendel var väldigt omfattande»
- Modellering av pendeln var alldeles för omfattande, dessutom var handledningen usel, en sal med en handledare för så många studenter, det fungerar inte. Dessutom hade handledningen i datorsal underlättat på inlämning 3. »
- Mycket matlab och simulink vars koppling aldrig tydliggjordes. Det var mycket otydligt vad som krävdes av inlämningsuppgifterna. M:are är ganska ovana vid sådana moment och vad som krävs bör framgå tydligare.»
- andra uppgiften var alldeles för omfattande. Man hinner inte fokusera på innehållet utan stressar enbart igenom för att hinna bli klar och kunna börja plugga. För det hinner man dåligt pga alla inlämningar»
- gav ingen förståelse var bara krångliga och tog lång tid, »
- Förberedde dåligt för examination»
- Orättvis rättning mellan grupper. Verkar inte rätta efter en mall utan efter humör?! Dessutom slarvigt rättat, missade lösningar och angivna svar som var angivna. Inlämningsuppgift 2 för stor! Kan man inte införa poäng till tentan för inlämningarna istället för matte repititionen? Då blir det mer motiverande att göra dessa istället för att de upplevs som en belastning som tar tid från räkneuppgifterna.»
- För omfattande och svåra, atte ni tolerar 45% fel betyder att uppgiften är dubbelt så stor/svår som ni/studenterna klarar av.»
- Uppgifterna i sig var bra men man hade behövt mer ledning eller undervisning som tillhörde uppgift 2.»
- För omfattande inlämningar med för lite genomgång samt handledning. Tydligare uppgiftsbeskrivning hade behövts, nu hade vi fel på flera uppgifter pga tolkningsfel av tesen. Svårt att förstå rättningen, ingen kommentering mer än FEL. Hur lätt kan man då korrigera returen? »
- Det var något bristfällig handledning och framförallt ett för omfattande problem även om problemet var "roligt". Det kändes inte som om det gav så mycket i ren förståelse»
- Lite för många deluppgifter och för hög grad på dessa i nr2.»
- Många frågor där man ej visste eller lyckades hitta svaret, sen när man fick tillbaka uppgiften fick man varken veta vad man hade fel på eller vad rätt svar var. Svårt att lära sig av uppgiften då.»
- Hade varit 10 ggr bättre att ha en eller två duggor i kursen. Det är vid sådan examination man verkligen lär sig saker.»
- Inl 2 var alldeles för omfattande, bättra att ge en enklare uppgigt där alla delar skall lösas istället för bara några delar.»
- Läste om kursen och har därför inte deltagit i detta moment.»
- Otroligt krävande uppgifter som tar all tid av skolan. Den andra kursen hinner man inte med och man hinner inte med att göra övningsuppgifter för att inlämningarna är för stora och många!!»
- Lite før omfattande i førhållande till den førstålse man fick ut av nedlagd tid.»
- Allt för omfattande! Mycket bättre om man drar ner på det till två stycken som är mer riktade mot förståelse än att skriva av kod, och ändra värden i ett program man inte förstår (simulink)»
- inl2 lite väl omfattande»
- Uppgifterna blev mer ofattande samtidigt som de var mer och mer färdiglösta.»
- de var mycket bra men tog mycket tid.»
- ökade förståelsen. »
- Dessa tog väldigt mycket tid, kändes någoty bortkommna från kursen samt att hjälkp vid dessa måste vara schemalagd med fler handledare.Jag gick på de schemalagda, där man högst hade tid att fråga en fråga på två timmar. »

Simulering av satellit
74 svarande

bra»30 43%
godkänd»33 47%
dålig»6 8%
vet ej»5

Genomsnitt: 1.65

Modellering av pendel
73 svarande

bra»15 22%
godkänd»29 42%
dålig»24 35%
vet ej»5

Genomsnitt: 2.13

Reglering av pendel
74 svarande

bra»29 42%
godkänd»31 44%
dålig»9 13%
vet ej»5

Genomsnitt: 1.71

14. Vad tyckte du om laborationerna?

Matrisfråga

- var man i någon av de labbgrupper som hade labben tidigt så hade man inte tillräckligt med förkunskaper och man lärde sig ingenting»
- Dålig information om labbarna, förstod inte vad som hände. Höjde inte min kunskapsnivå alls. Tidpress och dålig handledare dom var stressad och ohjälpsam (tjejen). Förberedelseuppgifterna var på tok för svåra, och när skulle man ha tid att göra dom ordentligt...?»
- Måste också här ha bra ledare för att det ska ge något»
- Katastrofdåligt. Ingen vettig introduktion, ingen tid att bekanta sig med systemet eller ställa frågor. Laborationen blir 100% test och 0% pedagogik. Gav absolut ingenting förutom 6 timmars huvudvärk. Vår handledare var bedrövligt stressad och höll kvar oss i en halvtimme eftersom vi inte hann besvara uppgifter vi inte fick hjälp med.»
- djävul till assistent på 2an»
- Dålig utrustning som inte fungerade som den skulle. Handledaren borde ni se över till nästa kurs, hon klarade inte pressen och stressen, var helt vimsig och jätte stressad. Så inte bara för studenternas skull utan även för hennes borde det ses över till nästa år. »
- Helkonstiga labbledare»
- Om man ska ha obligatoriska tillfällen så ska det innefatta att man lär sig något speciellt som man inte kan gör på annat sätt men det har totalt misslyckats.»
- Fick inte ut mycket av laborationerna, jessica var väldigt stressad och hann inte förklara mycket, förmodligen berodde inte detta på hennes insats utan att laborationen var för omfattande för att hinnas med på två timmar.»
- Jag tyckte inte att man fick någon bättre förståelse för vad reglerteknik handlar om. Tiden var inte tillräckligt, utan fick stressa igenom uppgifter utan att få vettiga värden.»
- Dess relevans och koppling till kursen saknas helt. Lab 1 var mer genomtänkt, men då handledaren frånvarade större delen av passet och knappt pratade engelska hjälpte det föga.»
- Laborationsledaren förstörde hela upplevelsen och intagningen av kunskap med sin stress och dåliga kommunikationsegenskaper»
- Laborationerna var rent värdelösa. För mycket att göra på för kort tid. Den kvinnliga Labledaren var ju rent katastrof, hon hetsade, kritiserade och det kändes som hon var nära på att få ett nervsammanbrott. Hon kunde knappt klara av sittuationen»
- Sämsta labbarna hittills, hade ju inte gått igenom teorin till labb 2 innan...»
- Förberedde dåligt för examination»
- Det var nog dom sämsta labbarna jag någonsin gjort»
- Dåligt med tid och dålig handledning.»
- hade för lite kunskap för att kunna förstå vad man gjorde på labbarna»
- Att det första man fick höra när man kom in till labben var att det var brottom då ingen annan hunnit göra klart sin labb bidrar till att motivationen att lära sig något av labben minskas.»
- Riktigt dåligt att man inte han klart med någon av laborationerna. Mer tid behöver ansättas till laborationerna inför nästa år.»
- Hon som var handledare på labbarna jag hade bör nog tänka om, vi är där för att lära, inte bli utskällda för att vi inte kunnat lösa alla förberedelseuppgifter.»
- Handledarna var under all kritik. Den ena vi hade skrev på pappret utan att se om vi var klara eller hade bra värden. Sen kom nästa och var så stressad och gapade och skrek för att vi hade fel värden och för att vi bad om hjälp.»
- Förberedelseuppgifterna va för svåra att genomföra utan handledning om man hade labben innan undervisningen hade börjat beröra regulatordesign. Dock kan jag tänka mig att den borde gå att lägga senare i kursen och byta plats med något annat moment kanske. Eller skippa/ändra för jag upplevde inte att den gav så mycket mer än frustration och tog onödigt mycket tid och kändes väldigt svår/övermäktig vilket då genast spiller av sig på känslan för kursen i allmänhet. Så mitt tips är att den egentligen har ett bra innehåll/syfte men att fokus hamnar på fel saker. »
- Mer genomgång behövs innan samt mer tid till labbarna. Vi hade en sur övningsledare som ej var villig att förklara syfte med labben samt var snäsig och sur mot oss. Är inte speciellt kul att komma till en labb där man suttit flera timmar med förberedelseuppgifter och sen så slängt i ansiktet att det är fel utan att ens få ett försök till förklaring. Jag trodde att labbarna var till för att vi skulle lära oss??? »
- Riktigt dåla labprationer! Dålig förståelse för vad som skulle uppnås, kände inte att de gav någonting alls!»
- Ursäkta uttrycket, men vår labbhandledare var en katastrof.. Hade det inte varit för det kanske man både hade kunnat lära sig något på dem och inte känt sig dumförklarad.»
- Hetsigt och lärde mig inte mkt pga. tidsbrist och dålig labbledare.»
- Stressigt. Fattade ingenting.»
- Alldeles för lite tid vilket också uttrycktes, tycker det är konstigt att man inte ger mer tid då man vet att det krävs.»
- Läste om kursen och har därför inte deltagit i detta moment.»
- Värdelös kvinnlig labbhandledare som blir arg på eleverna när vi inte förstår och som inte ger någon som helst information om något!»
- Kanske borde kolla øver utrustningen så det GÅR att få rætt værden? Kan handledas bættre!»
- Borde styras upp bättre, tex genomgång i början för ökad förståelse. Lab-pm ger inte allt. Inga bra labledare, svårt att få hjälp som gav något.»
- fördåligt med tid och handlednig »
- stirriga och snurriga lab ledare»
- Vi fick för lite tid för att lösa uppgifterna! Det blev för stressigt och man lärde sig ingenting. Helt onödiga i den utformingen som de är idag!»
- Mer tid hade uppskattats.»
- katastrof. Gav ingenting, yr labbledare. Blir ännu ett moment i kursen, utöver de 3 inlämniingsuppgifterna. ta bort skiten»
- laborationsledaren var helt snurrig.»
- skynda skynda. stress stress och oftast utan att ha lärt sig något. »
- Vår labbledare Jessica stressade, fokuserade inte på förståelse och var allmänt otrevlig vid frågor. Något som måste lösas till nästa år. »
- En snabb genomgång(5-10 min) hade inte skadat. Svårt att förstå precis hur man skulle göra trots att man läst lab-PM. Andra labben var lättare att förstå utifrån lab-PM.»

Laboration 1
74 svarande

bra»5 7%
godkänd»17 25%
dålig»46 67%
vet ej»6

Genomsnitt: 2.6

Laboration 2
74 svarande

bra»3 4%
godkänd»17 25%
dålig»48 70%
vet ej»6

Genomsnitt: 2.66

15. Vad anser du om kursens omfattning i förhållande till antalet kurspoäng?

74 svarande

lagom»27 37%
för hög»43 59%
för låg»2 2%
vet ej»2

Genomsnitt: 1.65

- lagom om man minskar tentan då inlämningsuppgifterna bör ha examinerat ganska många högskolepoäng?» (lagom)
- Fullt upp varje dag med denna kurs, och då har jag inte hunnit med hemuppgifterna.» (för hög)
- Typiskt Chalmers. Man vet det i trean så det är mindre gnäll än vad det kunde vara... » (för hög)
- tyckte nog tre uppgifter var i häftigaste laget» (för hög)
- Det är svårt att läsa en annan kurs samtidigt.» (för hög)
- Inlämningsuppgifterna är för omfattande» (för hög)
- något» (för hög)
- 7,5 hp är för lite. det behövs betydligt mer tid, och färre moment» (för hög)
- Var så mycket olika saker, nya grejer på varje föreläsning, jobbigt.» (för hög)
- Det är väldigt mycket som ska få plats i kursen känns det som. Egentligen borde "matte-delen" ha några poäng för sig kanske och ske nästan läsperioden innan eller att den valbara kursen skärs ner till 4,5p och börjar senare så att man kan har några poängs intensiv matte summering/uppdatering i början av Lp.2 och startar den valbara lite senare. Det känns som att det skulle behövas lite mer tid till att smälta denna kursen i början för allt känns så väldigt nytt eller att man har kvar den som den är idag men har den över lite längre tid. » (för hög)
- Absolut den mest påfrestande kursen hittills. Fattar inte att den skall innefatta så mycket.» (för hög)
- Absolut för hög! Den personen som påstår att kursen är för lågt ställd i förhållande till antalet kurspoäng är en idiot! Kursansvarig måste minska omfattningen på kursen.» (för hög)
- Man la ner väldigt mycket tid på kursen än 7,5 hp. Alldeles för mycket arbetsbörda. Man borde få poäng för det man gör, jag anser att man får för lite poäng på denna kurs om man ser till innehållet.» (för hög)
- Helt klar den mest omfattande kursen hittills. Tentan löjligt svår.» (för hög)
- Labar, inlämningar» (för hög)
- Något för omfattande för en 7.5 poängskurs, det behövdes läggas betydligt mer tid på denna kurs än den andra!» (för hög)
- Det blir för mycket med antalet laborationer, inlämningsuppgifter och räknetal. Ta bort en inlämningsuppgift eller gör inlämningsuppgift 2 kortare för en rimligare belastning.» (för hög)
- flertalet hp för stor» (för låg)

16. Vad tyckte du om kurshemsidan?

74 svarande

bra»46 64%
godkänd»21 29%
dålig»4 5%
vet ej»3

Genomsnitt: 1.4

- positiv överaskning! » (bra)
- pingpong fungerar bra» (bra)
- Det schema som fanns på kurshemsidan/time edit, på fredagen före kursstart stämde inte överens med det verkliga utfallet. Det gjorde att några föreläsningar missades. Det borde finnas en längre framförhållning och kurs-pm borde tillkänna ges tidigare.» (bra)
- Föredrar studieportalen» (bra)
- Gillar pingpong! Skönt att slippa den nya studentportalen» (bra)
- Anmälningar till laboration och inlämning av uppgifter bör vara digitalt.» (godkänd)
- Studentportalen föredras före pingpong» (godkänd)
- Hopp från pingpong till studentportal och allt vad det heter. Chalmers borde øverlag se øver sina system, som ibland inte funkar alls -någon utav dem! Dåligt!» (godkänd)
- Den blir dålig då den är knuten till chalmers hemsida som aldrig har fungerat ordentligt vilket alltid har stört mig i mina studier på alla möjliga sätt. Det finns väl ändå en del data kunniga på chalmers tekniska högskola som skulle kunna göra en hemsida som fungera?» (dålig)
- Svårt att hitta materialet man söker» (dålig)

17. Vad tyckte du om kurspm?

74 svarande

bra»32 56%
godkänd»23 40%
dåligt»2 3%
vet ej»17

Genomsnitt: 1.47

- Bra, men kom för sent.» (bra)
- Svår kurs men det är den känd för att vara.» (bra)
- Sluta ge ut skiten det tär bara på miljön ingen som läser det endå. Dom som är intresserade kan väl rota fram det på nätet.» (vet ej)

18. Är det något annat som du tycker var speciellt bra med kursen eller som du anser borde förbättras till nästa år?

- Att tänka på är att 2/3 av M3:an läser FEM i Lp3 vilket också är en "tung" kurs. Detta gör att det blir en väldigt jobbig läsperiod.»
- Jag tycker att det var väldigt dåligt när man behövde fråga saker. Det fanns besökstider på kurspm som man skulle komma på, när man inte kom just då fick man en lång utläggning av vissa om att man skulle komma på besökstider. Men ingen var ju på plats på sina besökstider och då fungerar det inte! »
- Fler och bättre övningshandledare hade varit önskvärt. Studenterna slogs om att komma till en av handledarna och om de inte fick plats i salen valde vissa att jobba själva istället. Fler handledartillfällen (uppg 2) skulle också vara bra.»
- Skippa de svåra förberedelseuppgifterna till labb 2 och/eller minska omfattningen på inlänningarna (sp. inl 2). Fundera på hur labbarna ska förbättras, de var skandalöst dåliga... (ev bättre handledare) En mycket positiv sak är att utvärderingen kom i rätt tid, istället för ett halvår efter...»
- Jag tycker att det här med frågetid varje dag är en bra tanke, men att ha den på lunchen är inte så genomtänkt. Visst, det är då studenterna har tid att gå, men det är även då den man vill fråga är och äter. Det hände mig och några andra studenter flera gånger att personen som hade frågestund var frånvarande, vilket inte är ok om det är enda stunden man har möjlighet att ställa frågor. Därför anser jag att antingen ger man studenterna möjlighet att fråga när som helst, eller utvidgar/flyttar frågestunden till nästa år.»
- Det är intressant! Jag gillar matematiken och tänket men man hinner inte se skogen för alla träden... varför är så många valbara kurser denna period så inlämningstunga? Behöver man ha tre inlämningar i reglerteknik???»
- Kursen borde verkligen ses över. Knut är jätte bra och övningsledarna oxå, men trots detta är den här kursen utan tvekan den sämsta jag läst på mina snart 2,5år här på Chalmers.»
- Det är att se över övningsledare och labbhandledare, samt se över inlämningsuppgifterna så att de håller måtten. Det är många som får mycket backning på dem och det tar inte bara oss studenter mycket tid att behöva göra och göra om utan även för de som rättar. Det är inte helt hållbart. Det känns inte som att de blir värda sin tid då. Även fast man får 2hp för dem tillsammans så finns det nån måtta på det hela. »
- jag tyckte läraren förklarade det mesta på ett väldigt logiskt sätt.»
- Matterepetitionen var bra.»
- lite mer praktisk anknytning, kan ibland vara svårt att koppa teorin till verkligheten. I övrigt en mycket väl genomförd kurs»
- Ta en ordentlig funderare över inlämningsuppgifterna opch byt moment med räknestugor, stryk labben. Inför fler övningsledare eller ge Ljungkrantz än sal på hörsalsvägen!»
- se kommentarer ovan. minska omfattningen på inl2 och byt ut Labledare. Koppla fö-serien mer till det man ska lära sig inför tentan, dvs räkna.»
- genomgående en dålig kurs, bör fundera på vad ni vill att vi ska lära oss, matte=mattekurs, reglerteknik=mattekurs+den här kursen...»
- Satsa på färre inlärningsmoment och satsa på att fler fattar vad föreläsaren pratar om. Man hinner inte med just nu»
- Knut gör ett bra jobb och förtjänar att hålla en kurs som studenter gillar. Det gör han inte, ingen gillar reglerteknik.»
- Om man ska ha besökstider för frågor är det ganska viktigt att den personen är där för att kunna ta emot frågor under den tiden, vilket ofta inte har varit fallet!»
- Tycker det är dåligt att man inte fick komma och fråga när man ville. Vissa övningsledare hade en lång utläggning om att man ska komma på de utsatta besökstiderna. Dock var det väldigt många gånger man var där på besökstiderna och personen som hade besökstiderna inte var där.»
- Labbarna borde absolut ses över. De är för omfattande för två timmar styck och handledarna lämnade som sagt en hel del att önska.»
- Jag hade gärna önskat svar på mattematikdelen efter sista inlämningsdagen så att man skulle veta vad som egentligen va rätt och lära sig av sina misstag (eller glädja sig åt sin kunskap). Utformning/upplägget av labbarna bör ses över så att de får rätt syfte. Det är också viktigt att tidigt gå ut med att ni har mottagningstider på era rum och när det är för då vet man om det från början och försöker anpassa sig efter det.»
- Byt ut övningsledare samt labbhandledare. »
- Lägg en föreläsning på att gå igenom matterepetionen. Kände att matten var det som satte stopp..»
- Det var en väldigt rolig kurs, bland de roligare beräkningskurserna vi läst(!), om än väldigt svår..»
- Inför duggor istället. Man lär sig helt säkert mer på det.»
- Tentorna måste ses över, det är tydligt att examinatorn inte har koll på svårighetsnivån, det märks både på förra årets och årets tenta.»
- Börjar närma mig slutet av min utbildning och har läst om kursen i år. Så jag har genom åren skaffat mig en rätt bra bild av hur studenterna uppfattar denna kurs. Kursboken är bra, föreläsningarna är bra, övningarna är bra och studenternma lägger ner väldig mycket tid på denna kurs. Trots detta missar över hälften av alla som tar kursen tentan, år efter år efter år. Då anser jag att något måste vara fundamentalt fel. Min personliga uppfattning är att Knut tar på sig nåt sorts unversiellt ansvar att tenta av inte bara reglerteknik utan också samtliga mattekurser, mekatroniken, mek/hållfen och strömningen. Varför veta jag inte, om han anser att kraven är för låga i dessa kurser får ni fråga honom om. Vad jag försöker säga är att på själva tentan så får studenterna inte chansen att visa upp de kunskaper de skaffat sig i denna kurs, istället faller många på förståelsen av själv uppgiften, som ofta bygger på någon sorts förkunskap från tidigare kurs.»
- Jag deltog på ganska många övningar och tycker att nivån på de som lär ut borde vara lika hög som den var på vissa håll. I övrigt tycker jag att kursen borde omarbetas grovt för att för att passa in i maskinutbildningen bättre. I det aktuella upplägget anser jag att kursen blir tråkig, mycket pga svårigheten samtidigt som det aldrig visas på hur dom här kunskaperna ska kunna användas i framtiden, annat än masterprogram. Isf hade man väl valt Z?»
- Minska kursens omfattning. För stor kurs. Den andra kursen blir lidande!»
- Jag tycker det är konstigt att man i utvärderingen inte frågar något om tentan. Den var alldeles för svår och förvillande. Jag har räknat igenom tentor från 4 år tillbaks och ändå kände jag inte igen talen eller arbetsgången för hur dessa ska lösas. Man kan inte byta tenta innehåll bara sådär, jag tycker tentan var orättvis och för överraskande på ett dåligt sätt. Man skall känna att man har en chans att lösa problemen vilket jag inte tycker man kände. Den behandlade inte grunden i kursen såväl utan för för specifik för bara vissa delar. »
- Jag vet inte vad andra tycker, men tentan var lite av en øverraskning i sin utformning..»
- se över labar och inlämningar»
- nästa år borde man ha en duga»
- Kursen var i stort sett bra förutom att den var något för omfattande, kanske man kunde ta bort något moment! Tentan var också väldigt omfattande och tog väldigt lång tid att skriva och man hann inte färdigt trots 5 timmars skrivtid.»
- Skär ner lite på kursomfattningen, t.ex. en inlämningsuppgift mindre.»
- bättre övningsledare Underlig prioriteten av uppgifter på tentamen. »
- Varför finns det inga frågor om tentan? Den var missriktad och fokuserade på endast vissa delar av kursen. »


Kursutvärderingssystem från