ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 HT - Matematisk analys i en variabel Z1, TMV135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-02-05
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Hemsidan hade många brutna länkar. Fanns även felaktig information. »
- matlabinstruktionerna är även i dennakurs svåra att förstå.»
- Ingen uppdatering på hemsidan när något ändrades och dessutom ganska mycket inaktuellt material kvar från förra året.»
- Länkade dokument svåråtkommliga på hemsidan.»
- de uppgifter i boken som fanns föreslagna att räkna, var ej uppdaterade förren dagarna innan. för kort framförhållning.»
- Labb PM är föråldrat»
- information om vilka uppgifter som borde göras varje vecka kom för sent. ibland till och med efter att veckan var över»

Kurs-PM
47 svarande

- -»1 2%
6 12%
OK»31 65%
8 17%
++»1 2%

Genomsnitt: 3.04

Kurshemsidan
47 svarande

- -»1 2%
18 38%
OK»23 48%
4 8%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.7

Labb-PM
47 svarande

- -»2 4%
8 17%
OK»24 51%
9 19%
++»4 8%

Genomsnitt: 3.1

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Som vanligt, bra fast vissa delar är inte tillräckligt förklarade.»
- den fungerar okej, men det är svårt att äsg då man itne har något att jämföra med. en nackdel md den (förutom vikten) är att den ibland kan vara svår att förstå lösningarna (i denna kursen även på jämna uppgifter som har en extra facitdel med utförligare uträkningar)»
- Just i denna kurs var det väldigt mycket hoppa runt och göra små små delar av många kapitel vilket var irriterande. Annars är boken mycket bra.»
- Mer omständlig än vad den behöver vara.»
- Väldigt dålig bok att lära sig ur»
- Bra men precis som annan amerikansk kurslitteratur ganska pladdrig.»
- ibland lite svårt att förstå och hänga med i vad de förklarade, lite "pratig" bok»
- Tung, svårläst och jobbig.»
- den gör allting onödigt komplicerat. Det är sällan man läser de förklarande texterna i den för man vet att man ändå inte förstår vad de menar. »

Calculus a complete course, Robert A. Adams
48 svarande

- -»0 0%
6 12%
OK»25 52%
17 35%
++»0 0%
Köpte ej»0 0%

Genomsnitt: 3.22

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Jag tyckte om Reimond som föreläsare. Han var lite mer rakt på, fast han borde kanske haft med lite mer teori bakom allt han gör instället för att gå rakt på uppgifter.»
- Reimond är bra på det sättet att det oftare går att följa med i det han säger och föreläser om på tavlan. han är skön med fina göteborgshumorkommentrer. han är grundlig i det han går igenom på vssa sätt, t ex förutsätter han itne att alla redan kan allt de borde kunna utan förklarar även det halvt självklara. dock är han inte bra på att förklara något på ett annorlunda sätt när någon inte förstr något. han räkar också mycket i huvudet, vilket gör att det är krångligt att hänga med vad han gör. han är lite för lat ibland, det hade vart bättre om han skrev ut er vad han tänker på tavlan.»
- Har under kursens gång mailat Reimond utan att få svar, har dessutom påpekat i paus under föreläsning att jag mailat och att jag vill ha svar utan att fått svar. »
- Kommentarer om Reimond Emanuelsson se längre ner.»
- föreläsningarna har varit ostrukturerade. Svårt att veta vad man ska kunna. »
- Aron är ganska svår att få hjälp av under övningstillfällena, Reimond var helt fantastisk! Jacob höll i en vettig föreläsning.»
- på föreläsningar har det många exempel gåtts igenom. bra upplägg men tyvärr inte riktigt klart vad som varit generella lösningsmetoder och vad som varit typiskt för just det exemplet. skulle okcså varit bra med lite mer teori bakom varför formler ser ut på ett visst sätt mm.»
- Aron, extremt pedagogisk och drar sig inte för att sätta sig ned och förklara från grunden. Jacob, har ett för abstrakt synsätt och verkar inte kunna sätta sig in i situationen som man faktiskt befinner sig i, dvs han verkar inte kunna ta ner förklaringen på den nivå som eleven befinner sig. Reimond, när han förklarar så pratar han som att han kommer fram till sina lösningar som genom en slump vilket kan vara förvirrande då det verkar som att inget är säkert i lösningarna.»

Reimond Emanuelsson, Examinator, föreläsare & övningsledare
48 svarande

- -»4 8%
10 20%
OK»17 35%
13 27%
++»4 8%

Genomsnitt: 3.06

Aron Lagerberg, Övningsledare & labbassistent
47 svarande

- -»0 0%
4 8%
OK»19 40%
16 34%
++»8 17%

Genomsnitt: 3.59

Jacob Sznajdman, Övningsledare & labbassistent
48 svarande

- -»0 0%
2 4%
OK»20 41%
20 41%
++»6 12%

Genomsnitt: 3.62

4. Om du besökt dem, hur väl tycker du att SI-lektionerna har hjälp dig i kursen?

I årets kurs har Sofie Weidenlöv, Björn Arendal och Philip Staberg varit SI-ledare.

- de har hjälpt mycket»
- Har inte varit på SIn.»
- jag har vart på alldeles för få si-lektioner, men de jag vart på var jättebra. »
- Sofie var bra.»
- Deltog ej»
- Inte så mycket»
- Mkt bra!»
- Tycker att det är bra, men har varit lite för lätt»
- dom har varit bra, mycket bättre än SI-lektionerna i inledande matematik. Kunniga och pedagogiska ledare. »
- Sofie är toppen! mkt bra.»
- De har hjälpt mycket eftersom det har varit väldigt givande uppgifter som har täckt stora områden. Pedagogiska och bra ledare.»
- Jag var bara på första, och då tyckte jag inte det gav så mycket. Men då hade man ju inte blivit så insatt i vad kursen handlade om. Men kanske de kunde bjuda på lite mer användbara knep som jag tyckte förra läsperiodens SI-ledare gjorde. »
-
- si har gett mig en djupare förståelse och har också varit ett utmärkt tillfälle att repetera vad man just räknat och vad som precis har tagitds upp på föreläsningarna.»
- Besökte ej»
- de var jätte bra»
- lite grann»
- jag bara på en och då tyckte jag att det var konstiga och irrelevanta uppgifter. »
- De har gjort ett bra jobb och jag känner att jag lärde mig saker under de pass jag var där.»
- Bra»

5. Vad skulle kunna förbättras med SI-lektionerna?

T.ex. vad som skulle få dig att besöka dem oftare?

- anledningen till att ajg inte vart på si-lektionerna har varit att jag kännt att ajg legat för mcyket efter och att det är svårt att hänga med på vad som sägs på lektionerna då. men det verkar osm att min bild är lie felaktig.»
- Bonuspoäng inför tentan hade lett till att jag besökt dem oftare, nu prioriterade jag bort några tillfällen då vi hade mycket annat att göra.»
- Om de hade varit mer uppmärksamma på vad som gåtts igenom på föregående lektion, om fler examinerbara problem hade behandlats»
- Ta bort dom :)»
- Jag gick ofta, men hade kanske velat ha lite mer utmanande uppgifter, dock så är det väldigt bra med grunder!»
- Bonuspoäng på tentan»
- Jag var där så ofta jag kunde...»
- Som sagt ovan, lite användbara knep. Och sedan är ju bonuspoäng till tentan aldrig fel.»
- Vet ej, klarade mig bra utan dem.»
- Extrapoäng på tentan»
-
- har varit genomtänkt upplagt, och ett bra koncept»
- BONUSPOÄNG.»
- det är jättebra om man får gamla tenta tal. att si-handledarna själva vet ordentligt vad svaret är. »

6. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Labbarna känns helt meningslösa. Brist på handledning och information.»
- problemet med labbarna är fortfarande att det finns för många som har för liten bakgrundskunskap om matleb/programering överhuvudtaget. resultatet blir en oändligt låg lista med frågor till aron och jakob. en liten genomgång på en föreläsning innan laben hade definitivt hjälpt. eller en matlabkurs!»
- Mathlab är drygt. sista var värst för där fattade man inget även fast man gjorde uppgiften»
- 4:de labben var bra, då fanns det bra handlednig i uppgifterna.»
- Ingen handledning, och de enda obligatoriska uppgifterna var i stort sett bara att ta en formel från calculus och lägga in i programmet, så man lär sig inget på matlaben. »
- Svårt att använda matlab när vi inte har lärt oss så mycket om det än.»
- lab. 4 förlagan var riktigt bra, man förstod vad man skulle göra på en gång»
- Bättre lagom nivå på dessa matlab-uppgifter än vad det var i inledande matten.»
- Synd att inte labb 1 och introduktionsföreläsningen kom i förra kursen...»
- har varít svårt att skriva i mathlab då jag ej haft tidigare kunskap. har också varit väldigt långa köer för att få hjälp där.»
- MATLAB är inte vettigt då vi inte fått något som helst matlab-kött på benen.»
- man måste fortfarnde be om hjälp på varje uppgift. men uppfigterna var bättre än under inledande matematiken. »

Föreläsningar
47 svarande

- -»7 14%
11 23%
OK»19 40%
7 14%
++»3 6%

Genomsnitt: 2.74

Övningar
47 svarande

- -»0 0%
3 6%
OK»28 59%
15 31%
++»1 2%

Genomsnitt: 3.29

Laboration 1, "Uppvärmning"
47 svarande

- -»2 4%
6 12%
OK»28 59%
8 17%
++»3 6%

Genomsnitt: 3.08

Laboration 2, Numerisk ekvationslösning.
47 svarande

- -»3 6%
7 14%
OK»30 63%
7 14%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.87

Laboration 3, Numerisk integration.
48 svarande

- -»2 4%
11 22%
OK»25 52%
10 20%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.89

Laboration 4, Lösning av differentialekvationer med MATLAB
47 svarande

- -»4 8%
6 12%
OK»26 55%
10 21%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.95

7. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Reimond fokuserar på helt fel saker under sina föreläsningar. Jätte många exempel, men knappt någon teori alls. Gör att man inte får någon större förståelse för vad man gör, eller varför man gör det.»
- En/Flera Matlabföreläsningar eller liknande skulle göra gott för alla studerande.»
- Dock var tempot på föreläsningarna väldigt ryckiga, ibland tog Reimond fruktansvärt lång tid på sig att förklara enkla, banala saker medan vissa betydligt svårare saker gick jättefort. Inkonsekvent.»
- mycket varierande tempo på föreläsningarna, vilket är dåligt, ibland hoppar Reimond över hela kapitel osv.»
- På föreläsningarna har tempot varit lite ojämnt och tiden inte helt rätt fördelad tycker jag, ibland lades det mycket tid på ganska enkel algebra för att sedan rusa igenom ett nytt avsnitt pga tidsbrist.»
- tempot i föreläsningarna var mycket ojämnt. ofta lades fokus på allt för elementära saker som alla på programmet redan bör ha en god uppfattning om.»

Föreläsningar
48 svarande

För långsamt»9 18%
Lagom»34 70%
För snabbt»5 10%

Genomsnitt: 1.91

Övningar
48 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»48 100%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 2

Laborationer
48 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»39 81%
För snabbt»9 18%

Genomsnitt: 2.18

8. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- nej. »
- Tentan var helt olik tidigare tentor och det lades alldeles för stort fokus på summor än vad det gjorts tidigare år, något som gjorde att prioriteringarna inför tentan blev helt fel. Reimond förutsatte även väldigt mycket övriga matematiska kunskaper utöver vad som ingick i kursen vilka blev vitala för att kunna lösa vissa uppgifter på tentan.»
- NEJ»
- Öppen för förslag.»

Tentamen
48 svarande

- -»1 2%
0 0%
OK»23 47%
15 31%
++»9 18%

Genomsnitt: 3.64

9. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- U eller 3, ingen aning egentligen.»
- Kanske en 4 men så mycket tror jag inte på mig själv :)»
- Hade det inte varit för slarvfel hade jag nog fått 3a.»

Betyg
48 svarande

11 22%
16 33%
12 25%
9 18%

Genomsnitt: 2.39

10. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- det har varit mycket irrelevanta utsvävningar av läraren, samt att mitt helhetsintrycket av läraren skulle kunna beskrivas med ett ord "Virrig"»
- läs övriga kommentarer. + mer undervisning i matlab! som det är nu ska vi bara lära oss själva. det kändes lite som att reimond fick väl bråttom i slutet av kursen, pga tidsbrist. ev lite bättre planering i början?»
- Klarare föreläsningar. (Mer förberädda)»
- Byt ut Reimond, han är luddig, osäker och högst inkonsekvent. Skippa gärna också Matlabben, lägg det i en separat kurs.»
- Man bör byta ut föreläsaren Reimond. Här nedan beskriver jag några exempel på varför jag tycker detta. * Reimond skulle rita upp en enkel linje (y=+x+2, vilket är en positivt ökande linje som går genom punkten (0,2)), men istället ritade han den negativt växande kurvan y=-x, som för övrigt går genom origo. * När han föreläser känns det som om han är väldigt osäker. Många gånger när han ska sätta ut ett plus/minus tecken kan frågar han oss om det ska vara plus eller minus (detta är ett bra sätt att få oss aktiva dock, men det verkar nästan som om han är osäker själv på vad det ska stå). * Många av föreslängningarna verkar väldigt oförberedda. Även om han har pappare på vad han ska göra så känns det som om han inte ricktigt har koll. * Reimond tar upp helt orelevanta saker. En gång börja han HELT plöstsligt bara prata om var ett likamedstecken skulle stå. I vilken höjd med bråktecknet. Detta är helt orelevant till vad vi faktiskt gjorde. * När jag sitter och lyssnar på en föreläsare vill jag att han/hon är säker på vad han/hon pratar om. Många gånger när det var kanske några enstacka beräkningar kvar som de flesta i klassen enkelt gjorde i huvudet så la han ner extra tid på att beräkna detta. Detta kan varit enkla add/sub beräkningar. * Så fort någon inte hängt med eller inte förstår frågar man såklart. Men då tror Reimond att det är han som har gjort fel någonstans istället för att förklara hur han fick fram resultatet. * Saken är visserligen att han många gånger skrev fel. Väldigt ofta att det blev minus istället för plus. Vilket förvirrade oss elever otroligt mycket. * Att ta in Reimond som föreläsare har verkligen sänkt Z programmets standard. (pga av en mycket dålig föreläsare så slutade jag att gå på föresläningarna och försökte själv skrapa ihop kunskapen som inte var jätte lätt)»
- Bättre uppdaterad hemsida»
- Föreläsningarna»
- Föreläsningarna kändes osammanhängande»
- dåligt med lite info på kurshemsidan, inga uppdateringar om förändringar vid flytt av föreläsningar ex.vis.»
- Duggor på kurshemsidan!»
- Föreläsningarna, mer och tydligare teori i de olika avsnitten och inte så mycket av konkreta exempel. Det ger en bredare kunskap tycker jag. Bättre tidsdisponering på föreläsningarna.»
- Mer struktur i föreläsningarna.»
- Extra uppgifter i matlab såsom i intro matten»
- Som på första frågan, ganska dålig uppdatering på kurshemsidan speciellt vid ändringar.»
- Ha rätt uppgifter på hemsidan.»
- att föreläsaren är tydligare med vad som är generella lösningsmetoder och vad som är typiskt för det genomgångna exemplet»
- Det är för lite sammankoppling mellan föreläsningar och innehållet i calculus. Fler referenser till sidor och uppgifter vore bra.»
- föreläsningarna var väldigt röriga. reimond spann ofta iväg på tillämpningar och det kändes väldigt onödigt att lägga så mycket tid på det. »

11. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- aron. det något lägre tempot på föreläsningarna (till skillnad mot t ex hegartys föreläsningar).»
- Innehållet i kursen.»
- Övningsledaren Jackob. »
- Övningsuppgifter på föreläsningarna»
- övningarna och si»
- Duggorna»
- mkt var bra»
- Upplägget överlag med föreläsningar,övningar, labbar och duggor som ger bonuspoäng hjälper för studiemotivationen så man håller sig i fas med föreläsningarna. »
- Svårighetsgraden på tentan.»
- Reimond Emanuelsson! Kunnig, rolig, trevlig och alltid hjälpsam vid övningspassen.»
-
- lagom tempo»
- En engagerande examinator»

12. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Pga den mycket opedagogiska föreläsaren Reimond Emanuellsson sjunker kursens betyg till sämsta.»
- Matte är innntteee kul :(»
- Tappade mycket på att föreläsningarna inte var så givande.»
- Att jag inte har varit så nöjd med föreläsningarna sänker betyget.»
- Jag har aldrig varit vidare förtjust i matte. Men känns som jag har lärt mig mer än vad jag gjorde i inledande matten.»
- Föreläsaren hade en tendes att gå igenom det som var svårt för snabbt och det som var lätt för långsamt.»
- Föreläsningarna kändes inte till 100 procent givande.»
- man fick ut väldigt lite av att gå på föreläsningarna.»

Betyg
47 svarande

1 2%
12 25%
21 44%
12 25%
1 2%

Genomsnitt: 3

13. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- det är bara aron som är tillräckligt pedagogisk. jacob menar väl men är alldeles för rörig. reimond är för lat.»
- Föreläsaren prioriterar sina uträkningar fel, tar ex tio minuter att lösa ett enkelt gränsvärde i lugn och ro, men en avancerad DE kan gå på en minut och ingen förstår vad som händer. Jag menar att föreläsaren bör tänka mer på vad vi lärde oss i förra kursen, och vad vi inte ännu kan. »

Reimond Emanuelsson, Examinator, föreläsare & övningsledare
43 svarande

Ja»6 13%
Nej»31 72%
Vet ej»6 13%

Genomsnitt: 2

Aron Lagerberg, Övningsledare & labbassistent
44 svarande

Ja»8 18%
Nej»15 34%
Vet ej»21 47%

Genomsnitt: 2.29

Jacob Sznajdman, Övningsledare & labbassistent
42 svarande

Ja»10 23%
Nej»14 33%
Vet ej»18 42%

Genomsnitt: 2.19

14. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna utvärderingsenkäten och betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Funkar bra de här.»
- Han en fråga med övriga kommentarer, om det skulle vara så att man kom på något mer»
- Gött kött :)»Kursutvärderingssystem från