ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


DEformationsmekanismer i industriella processer, PV37

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-02 - 2010-12-17
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Maria Knutson Wedel»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänt intryck om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
4 svarande

0 0%
0 0%
1 25%
2 50%
1 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
4 svarande

0 0%
0 0%
2 50%
2 50%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
4 svarande

0 0%
3 75%
0 0%
1 25%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
4 svarande

0 0%
1 25%
0 0%
2 50%
1 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
4 svarande

0 0%
2 50%
0 0%
2 50%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Det hade varit lämpligt med att vid inledningen av kursen har en tydligare bild av vad målen med kursen skulle vara samt vilken svårighetsnivå den skulle ligga på.»
- Trevliga kurslokaler och bra atmosfär i gruppen.»

Föreläsningar
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 50%
Lärorikt»2 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Demonstrationer
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 75%
Gav inte mig så mycket»1 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.25

Arbetet med egna projektuppgiften
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 75%
Lärorikt»1 25%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.25

Arbetet med gemensamma projektuppgiften
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 75%
Lärorikt»1 25%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.25

Kurslitteratur
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 25%
Lärorikt»3 75%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.75

Delredovisningarna
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 25%
Lärorikt»3 75%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.75

Slutredovisningarna
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 50%
Lärorikt»2 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Kaffediskussionerna
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 25%
Lärorikt»2 50%
Gav inte mig så mycket»1 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Feedbacken på det inlämnade
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 50%
Lärorikt»1 25%
Gav inte mig så mycket»1 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.75

Annat
2 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

3. Vilka moment upplevdes som givande*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Överlag tyckte jag kursen som helhet var både intressant och givande, dock skulle jag vilja ha lite mer konsultation, tolkning och en ökad förståelse för poldiagramen och textur. Vi fick gå genom en hemsida samtidigt som Mia gick runt, men man kanske skulle börja med en gemensam genomgång först och sen titta på det individuellt. Kan man kanske lägga in lite fram phase transformationkursen?»
- Nivån vad gäller hur avancerade föreläsningarna var varierade kraftigt. Detta borde läggas på en mer jämn nivå i framtiden.»
- Bra om man kunde få tydliga litteraturhänvisningar (Kanske inte en hel bok utan i så fall tydliga sid anvisningar)innan föreläsning så man hinner sätta sig in lite grand i området innan föreläsningen. Ang föreläsning om textur med lab. Föreläsningen och de web baserade övningarna var bra. Dock var labben lite kort och resultaten (vad vi såg i mikroskopet) borde diskuterats bättre efter labben.»

Föreläsning om elasticitet/plasticitet (Johan)*
4 svarande

Kan tas bort»0 0%
Gav en del, men det vore nog bättre att läsa en bok»1 25%
OK»0 0%
Gav en hel del men kan förbättras»2 50%
Perfekt»1 25%
Var ej närvarande»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Föreläsning om plåtformning med lab (Boel)*
4 svarande

Kan tas bort»0 0%
Gav en del, men det vore nog bättre att läsa en bok»0 0%
OK»2 50%
Gav en hel del men kan förbättras»2 50%
Perfekt»0 0%
Var ej närvarande»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Föreläsning om keramformning (Elis)*
4 svarande

Kan tas bort»1 25%
Gav en del, men det vore nog bättre att läsa en bok»0 0%
OK»2 50%
Gav en hel del men kan förbättras»1 25%
Perfekt»0 0%
Var ej närvarande»0

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Föreläsning om deformationmekanismer (Mia)*
4 svarande

Kan tas bort»0 0%
Gav en del, men det vore nog bättre att läsa en bok»0 0%
OK»0 0%
Gav en hel del men kan förbättras»4 100%
Perfekt»0 0%
Var ej närvarande»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Föreläsning om restspänning/kulpening (Kamellia)*
4 svarande

Kan tas bort»0 0%
Gav en del, men det vore nog bättre att läsa en bok»0 0%
OK»1 25%
Gav en hel del men kan förbättras»1 25%
Perfekt»2 50%
Var ej närvarande»0

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Föreläsning om textur med lab (mia)*
4 svarande

Kan tas bort»0 0%
Gav en del, men det vore nog bättre att läsa en bok»0 0%
OK»2 50%
Gav en hel del men kan förbättras»2 50%
Perfekt»0 0%
Var ej närvarande»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Föreläsning om bulkformning (Kristina)*
4 svarande

Kan tas bort»0 0%
Gav en del, men det vore nog bättre att läsa en bok»0 0%
OK»0 0%
Gav en hel del men kan förbättras»3 75%
Perfekt»1 25%
Var ej närvarande»0

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Föreläsning om skärande bearbetning (Karin)*
4 svarande

Kan tas bort»0 0%
Gav en del, men det vore nog bättre att läsa en bok»0 0%
OK»2 50%
Gav en hel del men kan förbättras»2 50%
Perfekt»0 0%
Var ej närvarande»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Föreläsning om formning och design (Ralf)*
4 svarande

Kan tas bort»0 0%
Gav en del, men det vore nog bättre att läsa en bok»0 0%
OK»1 25%
Gav en hel del men kan förbättras»1 25%
Perfekt»2 50%
Var ej närvarande»0

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- De ingående föreläsningarna var väldigt intressanta och givande, dock skulle jag vilja ha deras presentation innan så att man kan gå genom den i förväg och eventuellt ställa frågor.»
- Den breda bilden där en mängd olika tillverkningsmetoder undersöks.»
- Deltagarnas blandade bakgrund och huvudintressen Öppen bra atmosfär, diskusionsanda.»
- Väldigt trevligt format på kursen - att sitta ngra studenter runt ett bord och i avspänd och trevlig atmosfär diskutera frågeställningarna tillsammans med handledaren.»

5. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- Farten i kursen, det borde vara mycket högre. Det var väldigt svårt att hålla ambitionerna höga. Men än en gång överlag, ett mycket intressant kurs som jag tror kan bli ännu mer intressant.»
- Vissa av de grundläggande delarna så som definition av spänning och töjning behöver kanske inte upprepas i en doktorandkurs.»
- Svårt att få ihop grupparbete under sommaruppehåll och då vi sköt upp på avslut. Feedback inlämningsuppgifter & tidpunkt»
- »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.6
Beräknat jämförelseindex: 0.65

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från