ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 1 del A, TIF080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-02 - 2010-12-30
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

43 svarande

1 (inte alls)»1 2%
5 11%
19 44%
14 32%
5 (över förväntan)»4 9%

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tyckte att alla PM var rent ut sagt värdelösa. Uppgiften ska inte gå ut på att gissa vad som är rätt och fel i PMet. » (1 (inte alls))
- Det blev lite mer desperat felsökning än jag skulle önska.» (3)
- Exp-fys borde ha innehålla lättare lekmoment, med lödning exempelvis, prova själv och problemlösa. » (3)
- Hade inte så specifika förväntningar.» (3)
- Kul att labba lite» (4)
- Jag tycker att man skulle kunna förbättra lab PM något.» (4)
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

43 svarande

1 (ej relevant)»2 4%
2 4%
6 13%
16 37%
5 (mycket relevant)»17 39%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.02

- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/» (1 (ej relevant))
- Viktigt att utveckla sin praktiska problemlösningsförmåga, då det är troligt att man kommer jobba med det senare» (4)
- Känns som kärnan i utbildningen.» (5 (mycket relevant))
- Ger en helt annan förståelse för fenomen som behandlas i teorin i de andra kurserna.» (5 (mycket relevant))

3. Vad tyckte du om föreläsningen?

43 svarande

1 (inte alls bra)»8 20%
10 25%
14 35%
5 12%
5 (mycket bra)»2 5%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 2.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ostrukturerad och låg fel planeringsmässigt» (1 (inte alls bra))
- Värdelös, dela ut ett kompendie nästa gång. Jag minns inte längre exakt vad den handlade om, men det ändå som föreläsaren gjorde var att spotta upp formler.» (1 (inte alls bra))
- Den första föreläsningen var verkligen inte särskilt inspirerande! Ett otroligt bra sömnpiller.» (1 (inte alls bra))
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/» (1 (inte alls bra))
- Undvik sakfel (Skilj på impedans och induktans)» (2)
- Kommer knappt ihåg» (2)
- Helt ok, men räckte inte till för de som inte fått så mycket undervisning i ellära på gymnasiet. Vissa lärare struntar nästan helt i de bitarna. Kan man inte sammanställa ett kompendium om grundläggande kretsanalys inför den första labben?» (2)
- Bara repetition av högstadiefysik.» (2)
- var väl bara en?» (2)
- en föreläsning, yahoo...» (3)
- På ganska låg nivå (gymnasiekunskaper) men lite repetition skadar väl aldrig.» (3)
- Det var bara en och det var mest repetition från gymnasiet» (3)
- Genom att medtaga merparten av de instrument studenterna befattar sig med under laborationerna kunde ytterligare förståelse infinna sig. För övrigt väldigt bra.» (3)
- Det var bra att det fanns en föreläsning, samtidigt är det bra om man har elnät och exp. fys samtidigt» (4)
- var inga» (Deltog ej)

4. Vad tyckte du om laborationerna?

43 svarande

1 (inte alls bra)»3 6%
2 4%
16 37%
22 51%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Labbarna är alldeles för stora, man hinner inte med under tiden man har handledning så det blir bara att man försöker hinna med alla uppgifter utan att tänka genom vad som skett. Detta är tråkigt då det är kul att göra labbar där man har tid för att testa och tänka som i elnätkursen.» (2)
- Alldeles för mycket att göra på för kort tid, för lite information för att klara uppgifterna på egen hand» (2)
- Vissa laborationer (framförallt 4 och 5) var extremt tidskrävande. På tok för omfattande laborationsuppgifter. Faktum är att tidspressen medför att man inte hinner lära sig och reflektera över vad man gör.» (3)
- Otydliga uppgiftsformuleringar, svårt att bli klar i tid.» (3)
- Extremt upp och ner. Ofta var slarvigt skrivna PM en stor källa till irritation. Men Gu va roligt det var när det funkade!» (3)
- Ganska underdimensionerat med tid till vissa labbar. Handledarna gör sitt bästa för att hinna med alla, men det går inte för att de är för få. Mycket negativt är att om man i lp2 har förmiddagslabbar får man bara 15 minuter lunch. Det är verkligen inte ok! Det vore väldigt bra om ni korrekturläste PM i god tid, så att man inte behöver få ytterligare information på labben som ändrar hur den ska genomföras.» (3)
- Ojämna i svårighet, ej i sync med undervisningen (ffa labb 1). Ont om tid vid labb 4, 5 och 6.» (3)
- Tidsbrist. Finns väl ingen anledning att ha labpm som sträcker sig över 5 timmar så att man inte ens hinner äta lunch» (3)
- Vissa av laborationerna var helt ok, men generellt var PMn otroligt dåligt formulerade, fulla med feltryck och felaktiga bilder. » (3)
- dåliga instruktioner i labPM» (3)
- Den gången då vi uppmanades att stå på rangliga stolar för att nå upp och mäta med oscilloskåpet på lysrören undrade man hur säkerhetsaspekten kom in i helhetsbilden. Emellertid tedde sig laborationerna överlag som mycket givande då många av momenten i elnätskursen demonstrerades grundligt. Detta uppskattades mycket.» (3)
- Laborationerna var OK, men handledarna borde varit fler och i vissa fall bättre. De hade i vissa fall inte bra koll på hur utrustningen i labbet fungerade.» (4)
- Mycket lärorika, också mycket krävande.» (4)
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/» (4)
- De var utvecklande och man lärde sig mycket om elektronik som man inte kunde förut» (4)

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

1 (Mycket liten)»9 21%
5 12%
17 41%
4 9%
5 (Mycket stor)»6 14%

Genomsnitt: 2.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De föreläsningar som ingick i kursen var slöseri med tid.» (1 (Mycket liten))
- Vilken undervisning?» (3)
- Undervisning som i genomgångar innan labbtillfällena, isf bra, även om passet innan lödövningen drog ut på tiden väldigt mycket.» (3)
- Många moment gicks igenom efter att vi hade labbat.» (3)
- Det hade varit bra med en genomgång innan lp 2 liknande den som vi hade i lp1. » (3)
- Lärde mig inte så mycket» (3)
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/» (4)
- Labbarna har varit jätte bra.» (5 (Mycket stor))
- Om "undervisning" syftar till laborationerna har den varit mycket viktig för min inlärning i elnätskursen.» (5 (Mycket stor))
- gav en större förståelser för parallella kurser» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.03


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

6. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

43 svarande

Ja»2 4%
Nej»41 95%

Genomsnitt: 1.95

- Som tjej känner man sig väldigt ofta förbisedd. Det är inte acceptabelt att handledare enbart vänder sig till den manlige labbkamraten när uppgifter ska redovisas eller frågor besvaras. » (Ja)
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/» (Ja)
- Inte som jag märkt» (Nej)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

1 (För låg)»1 2%
0 0%
20 46%
15 34%
5 (För hög)»7 16%

Genomsnitt: 3.62

- Släpp PM tidigare i lp2 så att även tisdagsgruppen kan förbereda sig!» (3)
- Var svårt att förbereda labbar med dåliga och ibland felaktiga lab PM» (4)
- Ibland lite tungt med förberedelserna, men då de bara kom en gång i veckan var det ok.» (4)
- På alla andra program hade den varit på tok för hög, på F är den bara i tyngsta laget.» (4)
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/» (4)
- Det var väldigt svårt att hinna färdigt i tid med vissa av labbarna men man kunde ta igen det på senare tillfälle så det var bra» (4)
- Lägg gärna upp labb-PM tidigare (åtminstone en vecka före laborationstillfället) så att man har tid att förbereda sig ordentligt.» (4)
- Klockan 1250 slutade huvudet att fungera, 1315 blev vi jagade från labbsalen. 1315 började nästa föreläsning. 1515 åt jag lunch. Inte kul. Nästa dag kom vi tillbaks och gjorde klart labben. Nästa vecka samma sak. (labb 5 och 6)» (5 (För hög))
- Antingen längre pass med handledare, eller mindre omfattande uppgifter som man hinner med under utsatt tid.» (5 (För hög))
- Pga otillräcklig handledning och ickekompletta labbPM tog de flesta labbarna mycket längre tid än de var tilldelade. » (5 (För hög))

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»8 18%
Mycket bra»32 74%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.74

- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/» (Ganska dåligt)
- Känner knappt någon» (Ganska bra)
- Ofta är det bättre att fråga en kompis om hjälp än en handledare. Studenter som gjort en labb skulle kunna bjudas typ 100 kr för att hjälpa sina kompisar nästa dag?» (Mycket bra)

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»8 18%
Ganska bra»23 53%
Mycket bra»12 27%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- Väldigt dåliga möjligheter innan själva labbarna» (Ganska dåliga)
- För dåliga under laborationerna.» (Ganska dåliga)
- Det fanns alldeles för få handledare och på de första labbarna, samt alltid vad gäller Mats, verkade de inte tillräckligt insatta i ämnet och labben för att kunna hjålpa till eller svara på frågor. » (Ganska dåliga)
- Handledarna försökte hjälpa oss felsöka, men lyckades sällan.» (Ganska bra)
- Handledarna tillät sig väldigt mycket tid hos vissa enskilda grupper som tog tid från oss övriga, kändes det som. Men när man väl fick hjälp var den bra.» (Ganska bra)
- För få handledare» (Ganska bra)
- Ibland tog det väldigt lång tid att få hjälp, utt till 40 min.» (Ganska bra)
- Det varierade mycket mellan de olika laborationerna, ibland kunde man få hjälp direkt, ibland kunde det ta mer än en halvtimma.» (Ganska bra)
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/» (Ganska bra)
- Då och då uppstod långa köer men handledarna var mycket hjälpsamma och kunniga när man väl fick tillfälle att fråga.» (Ganska bra)
- Handledarna är kung.» (Mycket bra)
- Det fanns handledare men även många andra studenter att fråga» (Mycket bra)
- handledarna var väldigt bra och hjälpsamma, dock inte för hjälpsamma» (Mycket bra)


Kommentarsfrågor

10. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

43 svarande

Ja»31 83%
Nej»6 16%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.16

- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/» (Ja)
- Jag tycker att det var väldigt dåligt att PMen kom ut så sent. De borde finnas uppe på hemsidan från dag 1!!!» (Nej)
- Det tog ett långt tag innan labb-pm kom upp. Sådant borde ligga på kurshemsidan from lv1.» (Nej)
- Lab-pm behöver uppdateras för nästan samtliga laborationer.» (Nej)
- Jag tror inte att kurs hemsidan uppdaterats en ända gång under kursens gång. » (Nej)
- Vissa saker var lite dåligt förklarat. I ett av våra kopplingsscheman saknades vissa komponenter» (Nej)

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbar: trådspoleinstrument, diod, resonator med spole, lödövning.»
- De fungerande sladdarna i ET-labbet bör bevaras»
- Inget särskilt»
- Lödövningen.»
- Fokus på kopplingsbord och oscilliskop»
- Nyckelkoncepten, handledarna (ffa Erik!), »
- Laborationerna under lp 2 var bra eftersom de gav ökad förståelse i elnäts-kursen.»
- Lödlabben»
- Laborationernas ämnesbehandling, muntlig redovisning.»
- De två kvinnliga handledarna som hjälpte till under de två sista labbarna. »
- inget speciellt i synnerlighet»
- Läroboken "Elektriska nät" som var väldigt bra och mycket relevant för kursen.»
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/»
- Intressanta laborationsuppgifter och givande teoretiska applikationer.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Korrekturläs utdelat material innan det delas ut.»
- Labb-pm bör uppdateras, vissa är 10 år gamla!!!!!!!!!! THIS IS MADNESS!!!! Vidare bör alla ickefungerade komponenter i et-labbet bytas ut»
- Lab-PM bör finnas tillgängligt mer än 2 arbetsdagar före första laborationstillfället för samtliga laborationer.»
- Tydligare uppgiftsformuleringar och anpassa laborationerna Lab 4 och Lab 5 så att man hinner med utan att stressa ihjäl. Man lär sig mer som sagt om man hinner reflektera över vad man gör.»
- Lugnare arbetsmiljö, mer pålitliga PM»
- Tydligheten i labbpm.»
- Mindre stress på labbarna»
- Bättre PM, färre labuppgifter. Nu hinner man knappt med allt, även om man är väl förberedd. Om man bara stressar igenom uppgifterna missar man inlärningen.»
- Tydligare labb-pm: felstavningar, felaktiga figurer, dåligt "teorihäfte" för labb 5.»
- PM»
- Att det framgår mer tydligt vad man ska lära sig och de är inte pedagogiskt upplagda. Att visa hur någonting fungerar i teorin och sedan visa det i praktiken känns onödigt. Är nog bättre att försöka analysera vad man kom fram till experimentellt. Vissa gånger kändes det som att man skulle kunna så mycket innan att om man kunde allt som handledarna krävdes, var det onödigt att ens göra laborationen.»
- Det var för lite tid till laborationerna nu under lp 2. Det var många som inte blev klara. När det är ont om tid stressar man igenom laborationen och lär sig inte lika mycket. Dessutom tycker jag att flera av labb-pm var otydliga och inte tillräckligt utförliga. Man kanske kan ställa studenterna frågor efter varje labb om vad som är otydligt i varje pm så att det kan ändras till nästa år. Jag tror också det hade varit en bra idé att ha lite fler handledare i slutet av laborationerna. I början har man inte så mycket frågor men efter ett tag har man det.»
- labbarna bör vara anpassade till att man skall hinna med dem under tiden det finns labhandledare, en föreläsning i lp 2 som handlar om de kommande experimenten.»
- Korta ner den längsta labben så att man hinner klart. Se till att det inte är en föreläsning som börjar 15 min efter att labben slutar, så att man hinner fixa lunch.»
- Lab 5 tog lite lång tid»
- Längre tid för de mer krävande laborationerna (läs labb 5), på vissa labbar var så gott som alla tvungna att använda två labbtillfällen, varav ett på andra gruppers tid.»
- En omformulering av samtliga labbPM behövs! Att detta inte har hänt tidigare är konstigt med tanka på att handledarna själva menade att labbPMna var till och med felaktiga i vissa fall. »
- kanske färre uppgifter på vissa labbar, ofta känns sista uppgifterna lite inklämda för att man ska ha något att göra hela tiden även om den specifika uppgiften i sig kanske inte tillför så mycket nytt pedagogiskt.»
- Gärna 1-2föreläsningar till innan labbarna, om tex växelspänning/ström.»
- Mer information om vad/hur man ska utföra labben. Mer teori-information»
- Boken "Electronics" var väldigt bra men det mesta i den var inte relevant för kursen. Boken borde ersättas med en annan bok eller så borde det finnas en lista över exakt vilka sidor i boken som man ska läsa och vilka som man kan hoppa över. Dessutom så måste någon skriva en komplett lista över lösningarna till alla problemen i exempelsamlingen. När man har suttit med ett problem i flera timmar och inte kunnat lösa det så vill man gärna veta varför man inte har kunnat lösa det och hur det ska lösas. Man vill inte bara ge upp och strunta i att lösa uppgiften.»
- Städa upp LapPM så att det går artt fröstå uppgiften. Vi behöver tränas i felsökning. Istället för att lägga ett helt labtillfälle att löda så skulle man istöllet lägga det på felsökning. Så fort npgot inte fungerar så står man helt handfallen. Ge oss systematiskt träning i hur man felsöker. Ge tillexempel ut en rad trasiga komponenter så får vi söka igenom våra kretsar tills vi hhuttar vårt fel. DÅ slipper man vänta på handledare och söka i två timmar för ett enkelt kabelfel.»
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/»
- Lite mer tydligt förklarat på vissa ställen + kanske kika lite på vad man går igenom på elnät så att man kan lite om den bakomliggande teorin »
- Bättre labb-PM och fler handledare.»

13. Övriga kommentarer

- Det gick bättre att labba när vi läste EL-nät parallellt. I lp1 var det svårare att förstå»
- Labbarna i denna kursen var grovt mycket svårare än de i elnätkursen, även om de handlade om samma saker.»
- Det kan vara bra att gå genom hur labb instrument funegrar lite bättre. »
- Bra kursupplägg med en föreläsning och resten laborationer»
- i labbarna i lp1 (innan elnäten) saknades teoretisk förkunskap»
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/»

14. Handledning

Hur nöjd är du med hjälpen du fått från handledarna?

43 svarande

1 (Inte alls nöjd)»1 2%
6 13%
12 27%
14 32%
5 (Mycket nöjd)»10 23%

Genomsnitt: 3.6

- De var för få och kunnde inte alltid hjälpa till med det man inte förstod. » (2)
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/» (2)
- Väldigt olika redovisningskrav från olika handledare, borde vara jämnare» (3)
- De försökte i alla fall hårdt.» (3)
- Ibland hjälpte det mycket men ibland kunde man inte få svar på alla sina frågor, speciellt om det teoretiska.» (3)
- kan de verkligen kursinehållet?!» (3)
- Väldigt olika nivå på handledarnas kunskap, eller snarare förmågan att lära ut denna kunskapen.» (4)
- I allmänhet nöjd, men det finns hos vissa handledare tendenser till att inte vilja ge ledning till uppgifter som man inte lyckats lösa på egen hand. Detta slösar värdefull tid i onödan, utan att öka inlärningen.» (4)

15. Labb-PM

Vill du ändra i lab-PM, i så fall vad?

- Korrekturläs utdelat material innan det delas ut.»
- Allt, figurerna var dåliga, teorin dåligt förklarad och otydligt vilka förberedelseuppgifterna man skulle göra var.»
- Nej, förutom felet på LabPM-5 så var de bra»
- Fullständiga figurer och korrekt och fullständigt»
- TYDLIGARE instruktioner. I vissa fall vet man inte ens vad som efterfrågas. I andra fall, t.ex. i Lab 6, saknas givna värden på några komponenter.»
- Tydligare instruktioner, framförallt i förberedelseuppgifterna.»
- Läs igenom det. Se till att figurer är rätt. Strukturera texten. Se till att de konstanter som behövs för att lösa en uppgift är angivna.»
- Skriv tydligare vad vi ska mäta! Ibland var det väldigt tvetydigt om vad man egentligen skulle göra. Och då menar jag inte att ni ska skriva steg-för-steg instruktioner, utan bara skriva i klartext det är ni vill att vi ska göra.»
- Bara det är rätt lab-PM som läggs ut från början ska det nog inte vara några problem»
- Korrekturläs i tid! Släpp på hemsidan tidigare. Skriv ordentliga instruktioner så att man förstår vad som efterfrågas i förberedelseuppgifterna»
- De är för otydliga»
- Allt?»
- felstavningar, felaktiga figurer, dåligt "teorihäfte" för labb 5.»
- allt, oklarheter i förberedelseuppgifter främst. Det finns inget värre att man gör fel i förberedelsen eller inte kan göra förberedelsen alls. Dessutom vill man ha tillgång i PM minst 1 vecka innan.»
- tydligare formulerade uppgifter»
- vissa saker är onödigt otydliga. »
- Jag tycker inte att man fick tillräckligt mycket material till de teoretiska förberedelseuppgifterna. Många var väldigt svåra och man skulle behövt handledarhjälp innan labben. Istället blev det att man inte visste hur man skulle lösa alla förberedelseuppgifter och det tog ytterliggare tid från labben. Jag tycker därför att man borde få hjälp från handledare innan labben och bättre teoretiskt material om förberedelseuppgifterna är på den nivån de är nu.»
- Korta ner något. Kan nog bli lite tydligare, även om jag tycker att folks klagomål på den punkten är överdrivna.»
- Alla behöver ses över och korrläsas.»
- Formuleringen, inte bara av frågeställningen utan även av informations delarna. Även bilder av kretsar och grafer behöver förtydligas, samt de felaktiga korigeras. Labaran skulle nog hinnas med i tid och det skulle förmodligen inte behövas så många handledare om PMna var tydligare. Det behöver inte göras lättare men bättre svenska är i princip ett krav!»
- Lite tydligare så man förstår uppgiften, ( inte tydligare hur man ska utföra den ).»
- mer info...»
- Labb 1 handlade om saker som vi inte hade gått igenom i kursen innan labben. Detta är orimligt. Antingen så borde operationsförstärkare gås igenom innan labben eller så borde en komplett beskrivning av ideala operationsförstärkare ingå i labb-PM.»
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/»
- mer tydlighet»
- Färre syftningsfel, färre stavfel, tydligare uppgiftsbeskrivningar samt figurer. Nämn vilken utrustning som ter sig mest fördelaktig att använda om flera alternativ finns redo till hands.»

16. ET-labbet

Hur lätt var det att hitta de saker du behövde i labsalen?

43 svarande

1 (Svårt)»2 4%
1 2%
10 23%
19 44%
5 (Lätt)»11 25%

Genomsnitt: 3.83

- Sätt upp skyltar så att man ser var saker är!» (1 (Svårt))
- Kopplingsborden är undermåliga. De är trasiga, saknar fastlödda kablar till koax eller så är de för få. De måste vara billiga, köp in fler! Det kan även vara på sin plats att med ett schema visa hur kopplingarna sitter i det.» (1 (Svårt))
- Lite dålig info om det ibland» (3)
- Ibland var det tomt. Mycket irriterande.» (3)
- Det var lite ont om saker, bra multimetrar, kopplingsbord» (3)
- Det var brist på mätutrusningt ibland.» (3)
- Sällan fungerade komponenter tillfredsställande och ibland fanns det ytterst få exemplar av en viss del, vilket ledde till att man sökte i onödan. » (3)
- Lite ont om längre banankablar.» (4)
- Ibland fick man fråga handledarna men det var inga problem.» (4)
- Bra ordning, man kommer snabbt in i det.» (4)
- P0xTib <a href="http://yvtythzifuua.com/">yvtythzifuua</a>, [url=http://isqdltvaiquf.com/]isqdltvaiquf[/url], [link=http://iwvlmtgsyuas.com/]iwvlmtgsyuas[/link], http://iaygnzzyjzka.com/» (4)
- det mesta låg på sin plats » (4)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.03
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från