ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Organisationens skuggor

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-08-01 - 2011-10-10
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Jan Wickenberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fristående kurs

1. Om workshopen

Matrisfråga

Workshopen introducerade ett nytt sätt att se på utmaningarna i organisationer
12 svarande

Instämmer helt»2 16%
Instämmer»7 58%
Instämmer på ett ungefär»3 25%
Varken instämmer eller inte»0 0%
Instämmer inte helt»0 0%
Instämmer inte»0 0%
Instämmer inte alls»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.08

Jag kommer att ha nytta av det jag lärde mig under workshopen i mitt arbete
12 svarande

Instämmer helt»2 16%
Instämmer»7 58%
Instämmer på ett ungefär»3 25%
Varken instämmer eller inte»0 0%
Instämmer inte helt»0 0%
Instämmer inte»0 0%
Instämmer inte alls»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.08

Jag tror att andra skulle kunna ha nytta av det som vi lärde oss i workshopen
12 svarande

Instämmer helt»5 41%
Instämmer»5 41%
Instämmer på ett ungefär»1 8%
Varken instämmer eller inte»1 8%
Instämmer inte helt»0 0%
Instämmer inte»0 0%
Instämmer inte alls»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.83

(Omvänd fråga) Workshopen berörde inte alls det som är viktigt för oss att förbättra
12 svarande

Instämmer helt»0 0%
Instämmer»1 8%
Instämmer på ett ungefär»0 0%
Varken instämmer eller inte»1 8%
Instämmer inte helt»1 8%
Instämmer inte»7 58%
Instämmer inte alls»2 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 5.58

Jag skulle rekommendera en sådan här workshop för kollegor
12 svarande

Instämmer helt»3 25%
Instämmer»7 58%
Instämmer på ett ungefär»1 8%
Varken instämmer eller inte»0 0%
Instämmer inte helt»0 0%
Instämmer inte»1 8%
Instämmer inte alls»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.16

2. Detta är det viktigaste jag fick med mig från workshopen

- Vikten av den personliga inställningen/hållningen och utstrålningen vid kommunikation med andra om olika problempunkter/lösningar»
- lite öppnare ögon på det man ser runt sig på jobbet varje dag...»
- Jag fick i mångt och mycket en bekräftelse och till viss del konkretisering av beteenden och förhållanden som jag sedan länge sett och i många fall funderat över. En del vinklingar och slutsatser var dock nya för mig.»
- Insikten om att alla andra aldrig kommer "skärpa sig". Man måste spela spelet. Även om man visste det innan men kanske inte lika uttryckligt.»
- Dina exempel gav mig en tydligare bild av "skuggspelet". Nu är det lättare att se spelet i verkligheten.»
- Bättre förståelse för "spelet" mellan projekt och organisation, männoskors sätt att säga det dom säger. Goda råd i projektledning.»
- Kunskap om att spelet faktiskt finns och att man kan använda det( - om man kan det!)»
- Alla medarbetare har olika agendor som drivs av personliga motiv. Processägare kan utforma processen för att skydda sin egen rygg. »

3. Detta hade varit bra att få bättre belyst under workshopen

- tyckte det var lagom både i omfattning och tid»
- Workshopen var inriktad på att förklara hur saker förhåller sig och till viss del vad det innebär. Kanske skall man titta mer på vad man kan göra åt detta för att förbättra samt inte minst när det är dags att göra något.»
- Vet ej»
- Det var en komprimerad kurs så jag ser inte att man kunde fördjupa sig mer i något ämne.»

4. Övriga kommentarer

- Jag tycker ändå att vår förmåga att "manipulera"/övertyga chefer och övriga inte är vår viktigaste förbättringspunkt.»
- Bra föreläsare som gjorde ämnet intressant! »


Kursutvärderingssystem från