ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Tillämpad kvantfysik, TIF100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-16 - 2008-01-20
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Tove Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

21 svarande

1 (inte alls)»1 4%
3 14%
3 14%
10 47%
5 (över förväntan)»4 19%

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fick otrolig avsmak av kursen. Jag såg fram emot kursen men den otroliga mängden saker att läsa/göra fick mig att aldrig vilja höra ordet kvantfysik igen.» (1 (inte alls))
- Första kvantfysikkursen var betydligt bättre.» (2)
- fokuserar på fel saker. mer förståelse och mindre detaljer! förslag: mindre hyper/finstrukturer och mer epr-paradox» (2)
- Lättare än väntat, vilket var väntat eftersom den är på färre poäng än första kursen» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

21 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 14%
8 38%
7 33%
5 (mycket relevant)»3 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.47

- Jag blir nog ingen strängteoretiker» (2)
- Det krävs att man antingen motiverar bristen på valbarhet av den tillämpade kvantfysiken. Eller att man har en allmän samt fördjupningskurs för att dela upp grundutbildningen i flera olika möjligheter. Ge oss valmöjligheten så kanske inte lika många hade läst denna kurs.» (3)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

21 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 4%
5 23%
10 47%
5 (Mycket bra avvägt)»5 23%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- (3)
- Ingen tenta i denna kurs. Inlämningsuppgifterna motsvarade dock till största del kursinnehållet.» (4)
- D v s duggorna täckte kursinnehållet bra. Dock kunde vissa inl uppg kännas lite utanför kursen, även om de var bra i det stora hela. Även projekten var bra. Intressant att få fördjupa sig i valfria områden.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

21 svarande

<25%»2 9%
25-50%»1 4%
50-75%»7 33%
>75%»11 52%

Genomsnitt: 3.28

- Mycket gruppstudier med kurskamrater istället för föreläsningar» (25-50%)
- Spex tar tid» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

21 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 5%
5 26%
9 47%
5 (mycket bra)»4 21%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Allt som sas stod i princip i kompendiet så ibland gav det inte särskilt mycket att lyssna.» (3)
- Göran är en riktig hejare. Han för gärna ta första kursen också. Dock berättar han det han tycker är intressant och följer inte kursen jättebra. Men man kan ju läsa i kompendiet.» (5 (mycket bra))
- Föreläsaren Göran Wahnström var mycket bra» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

21 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 6%
3 20%
5 33%
5 (mycket bra)»6 40%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- en särskild eloge till anders ström för hans utskrivna föreläsningsanteckningar» (4)
- Anders Ström hade ett väldigt bra upplägg på sina övningar där kopior delades ut, vilket gjorde att det var lättare att följa resonemangen på tavlan» (5 (mycket bra))
- Hade en riktigt bra räkneövningsledare som även hjälpte oss att förstå saker utöver räkneövningstiden! Elisabeth Tengborn» (5 (mycket bra))
- De var bra i första kursen, men nu hann jag inte. Dessutom var inlämningarna så lätta att räknestugorna inte behövdes.» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

21 svarande

1 (inte alls bra)»2 12%
5 31%
4 25%
4 25%
5 (mycket bra)»1 6%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 2.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Partikel i låda-labben» (1 (inte alls bra))
- Utrsutningen trasig» (1 (inte alls bra))
- Riktigt illa att A6-spektrometern var trasig» (2)
- kunde ligga fel i förhållande dåvarande kunskapsnivå» (3)
- Gjorde Me1 och den tycker jag var jättebra» (4)
- Ha ha» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

1 (Mycket liten)»1 4%
5 23%
9 42%
6 28%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gick väldigt bra att lösa uppgifterna mha kompendiet» (2)
- Instuderingsfrågor, duggor och inlämningsuppgifter har har för mig varit det som varit till störst hjälp.» (2)
- Främst i del 1» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.53


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

21 svarande

Ja»1 4%
Nej»20 95%

Genomsnitt: 1.95

- JOhan var lite överlägsen ibland» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
5 23%
7 33%
5 (För hög)»9 42%

Genomsnitt: 4.19

- Det är en tung kurs, med 3 inlämningar (???) Dessa skulle kunna begränsas till två.» (4)
- Otroligt mycket för hög. Bättre än i första kvantkursen men att ha alla inlämninguppgifterna, duggor OCH 3(!!!) projekt på det är helt sinnesjukt för en tre poängskurs.» (5 (För hög))
- 5+» (5 (För hög))
- För många projekt och inl uppg.» (5 (För hög))
- särskilt i tillämpad kvant. större arbetsbörda och mindre högskolepoäng är underligt» (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»19 90%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 4

- Det är bra när folk scannar sina uppgifter» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 14%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»7 33%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.38

- Hjälpen med inl.uppg låg för tidigt, vi var många som inte hade hunnit försöka oedentligt själva då hjälptillfälle gavs.» (Ganska dåliga)
- Lite jobbigt att man bara fick be om hjälp på frågestunden.» (Ganska bra)
- Detta tack vare räkneövningsledare som ställde upp. Vissa andra iblandade i kursen ansåg att man bara skulle fråga frågor på utsatta tider vilket är riktigt dåligt! Diskussioner med insatta är mycket viktigt för inlärningen, speciellt i en kurs som denna där det är svårt för enbart elever att föra dessa diskussioner. Koncepten är nya och kan vara svåra att ta in. Och om vi elever går och frågar saker visar det att vi är intresserade och det ska inte hämmas!» (Ganska bra)
- Jag är bäst, behöver aldrig hjälp» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

21 svarande

1 (ej prisvärd)»2 11%
1 5%
3 16%
2 11%
5 (mycket prisvärd)»10 55%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.94

- till den här kursen var boken i det närmaste värdelös. 2-3 ggr under hösten kunde den fungera som uppslagsbok» (1 (ej prisvärd))
- Robinett hade inte mycket material om orbitaler och molekyler.» (3)
- Både FUF040 och TIF100 gick detta år att klara av med endast kompendiet för ca 2*50kr. Utmärkt!» (5 (mycket prisvärd))
- Köpte inte Robinet men häftena var bra» (5 (mycket prisvärd))
- Köpte kompendiet själv och boken til´,lsammans med andra som uppslagsverk. Fungerade mycket bra!» (5 (mycket prisvärd))
- När jag tittade i Tomas var den ganska kass.» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

1 (Mycket liten)»1 5%
1 5%
1 5%
2 10%
5 (Mycket stor)»15 75%

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte direkt kopplat till examinationen många gånger men ibland en ovärderlig hjälp (boken är dock 800 andra sidor också inte bara de 100 av 900 sidor som vi gick in på)» (2)
- Framför allt har kompendiet varit till stor hjälp, om än väl kortfattat bitvis.» (4)
- Utan lärobok och i synnerhet kompemdium hade det inte varit möjligt för min del.» (5 (Mycket stor))
- wikipedia och kompendiet är de viktigaste kunskapskällorna» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.45


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

21 svarande

Ja»17 85%
Nej»3 15%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.15

- Kurshemsidan har varit mycket bra» (Ja)
- Hemsidan är lite rörig» (Nej)
- röriga och fruktansvärt fula hemsidor. mycket anmärkningsvärt att frågorna till dugga 5(?) ändrades dagen innan skrivning. dessutom fick detta passera utan ursäkt! oseriöst.» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Datorduggor! Inlämning/dugga samtidigt, varannan vecka EFTER helg (på måndagar).»
- Per Hyldgaards mysiga danska»
- Det enkla upplägget och öppenheten hos projektena»
- Att ha inlämning och dugga på samma dag»
- Grymt bra information och snabb uppdatering»
- Föreläsarna var mycket bra»
- Valfriheten med projekten.»
- Duggor och inlämningsuppgifter. Den mycket positiva personalen. »
- Hela upplägget med inl. uppg. och duggor.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen bör ge fler poäng. På föreläsningen om MTS-kurser sas "ni kanske inte tycker att 7,5 poäng gör er till så mycket bättre ingenjörer". Kan tänkas, men varför isåfall endast kvanten (del 2) på 4,5 poäng? Kursen kräver väldigt mycket jobb, iallafall om man har någon ambition att förstå vad den handlar om.»
- MÄNGDEN»
- Utöka kompendiet mer - så att det kan vara mer än ett kompendie utan faktiskt vara komplett litteratur - eller åtminstone inte ha håligheter i sina resonemang.»
- Antal hp på kurserna, de är värda så mycket mer än vad de är idag»
- Färre projekt och/eller inl uppg»
- Bättre tillgång till hjälp med inlämningsuppgifterna»
- Man mäste minska ned på något/några moment. Det är inte rimligt med så mycket arbete för en så liten kurs!!!»
- innehållet, enligt ovan»

18. Övriga kommentarer

- Ingen hann räkna något, förutom inlämningsuppgifterna. När nu föreläsarna gång på gång påtalar att det är viktigt att vi räknar, och ingen hinner med detta, så kan man ana att arbetsbelastningen på inlämningsuppgifterna är för hög.»
- Gärna lite mer övningsexempel av lättare karaktär. Alltså lägga till fler uppgifter, inte ta bort de gamla.»


Inlämningsuppgift 1

19. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

21 svarande

1 (för lätt)»0 0%
3 14%
16 76%
1 4%
5 (för svår)»1 4%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3

20. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

20 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
1 5%
8 40%
9 45%
5 (högt inlärningsvärde)»2 10%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

21. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

20 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 10%
3 15%
10 52%
2 10%
5 (mycket nöjd)»2 10%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 2.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man fick ju ingen handledning!» (1 (inte alls nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.28


Inlämningsuppgift 2

22. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

20 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
12 60%
7 35%
5 (för svår)»1 5%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.45

23. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

20 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
12 60%
5 25%
5 (högt inlärningsvärde)»3 15%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

24. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

20 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 10%
1 5%
9 47%
5 26%
5 (mycket nöjd)»2 10%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man fick ju ingen handledning!» (1 (inte alls nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.38


Inlämningsuppgift 3

25. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

19 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
10 52%
7 36%
5 (för svår)»2 10%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.57

26. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

20 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
12 60%
5 25%
5 (högt inlärningsvärde)»3 15%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

27. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

20 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 11%
1 5%
10 55%
3 16%
5 (mycket nöjd)»2 11%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 3.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man fick ju ingen handledning!» (1 (inte alls nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.34


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.51
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från