ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 HT - Industriautomation, SSY065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-02-05
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Info om simuleringen var dålig»
- Inlupp-instruktionerna var helt enkelt dåliga. Det är svårt att förklara mer än att de brister i informationen.»
- Robotstudio-labben hanterades rätt tveksamt. I PM"et nämndes det två föreläsningar - Vi hade noll.»
- Uppdatera inlups-PM. Det står gammal information om hur man kopplar upp sig mot sin hemkatalog.»
- Timeedit MÅSTE stämma. Riktigt dåligt att man får lite mail hipp som happ som meddelar flyttade lektioner eller inställda tider. Hur ska man kunna hålla koll på det när majoriteten av klassen synkar timeedit?»
- Bra med extra insatt laborationstillfälle vid utebliven genomgång inför inlupp 4.»
- Inluppsinstruktionerna var inte uppdaterade, innehöll instruktioner som inaktuella. Kurs-PM och kurshemsidan saknade förtecking över föreläsningar och innehåll. Trots upprepade efterfrågningar om att få förteckning över föreläsningarna kom det ut först i LV7. Om man missat en föreläsning fanns det ingenstans att läsa om vad den handlade om.»
- Jag hittade inte schemat förens efter sista lektionen. Har verkligen "Course Information" funnits tillgänglig under hela kursen? Synd att föreläsningen om Robot Studio bara ströks! Den hade behövts! (Jag tänker mig att den skulle ge en allmän bild över programmet, både gällande vår inlupp samt ytterligare möjligheter)»
- Tycker det är skrämmande hur dåligt sammanhållen denna kurs var. Vid ett tillfälle dök inte föreläsaren upp och schemat var inte uppdaterat på timeedit.»
- Rörigt med tider. mer handled labbtid hade varit önskvärd.»

Kurs-PM
28 svarande

- -»1 3%
6 21%
OK»14 50%
6 21%
++»1 3%

Genomsnitt: 3

Kurshemsidan
29 svarande

- -»2 6%
4 13%
OK»8 27%
9 31%
++»6 20%

Genomsnitt: 3.44

Inluppsinstruktionerna
28 svarande

- -»3 10%
3 10%
OK»10 35%
9 32%
++»3 10%

Genomsnitt: 3.21

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Det är något ihopslängt material som inte är bra. Bilder på robotar i svartvitt som inte går att se vad de gör.»
- köpte aldrig så vet inte»
- kurslitteratur.....?»
- köpte inte nån bok»
- Ge oss en PDF-istället»

Industrial Automation (Lecture Notes), Martin Fabian
27 svarande

- -»1 3%
6 22%
OK»15 55%
4 14%
++»1 3%

Genomsnitt: 2.92

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Jag är inte helt säker på att jag minns personerna helt rätt. Men Sajed svarade inte på mail som man skickade. Mohammad, tror jag det var, vet inte hur man är pedagogisk och förklarar -varför- och inte bara säger "gör så, gör så, nu funkar det, hej då".»
- Inga utmärkande avvikelser från normen.»
- Morgan bör inte försöka gå igenom > 60 slides på en föreläsning nästa år.»
- Heja Sathhya. Pedagogisk och engagerad!! »
- vilka är anders och morgan?»
- En övnigsledare var väldigt bra på det personliga planet med när det kom till själva labbarna i sig kändes det som att det saknades viss kunskap i kursen.»

Föreläsare Morgan Osbeck
28 svarande

- -»1 3%
2 7%
OK»14 50%
6 21%
++»5 17%

Genomsnitt: 3.42

Föreläsare Anders Skoogh
28 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»11 39%
9 32%
++»7 25%

Genomsnitt: 3.78

Föreläsare Rolf Berlin
27 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»12 44%
8 29%
++»6 22%

Genomsnitt: 3.7

övningsledare Sajed Miremadi - Main TA
28 svarande

- -»0 0%
3 10%
OK»18 64%
5 17%
++»2 7%

Genomsnitt: 3.21

övningsledare Mohammad Reza Shoaei
28 svarande

- -»0 0%
5 17%
OK»14 50%
8 28%
++»1 3%

Genomsnitt: 3.17

övningsledare Sathyamyla Kanthabhabhajeya
28 svarande

- -»0 0%
3 10%
OK»16 57%
6 21%
++»3 10%

Genomsnitt: 3.32

Labbhandledare Mohammad Reza Shoaei
28 svarande

- -»0 0%
5 17%
OK»16 57%
4 14%
++»3 10%

Genomsnitt: 3.17

Labbhandledare Sathyamyla Kanthabhabhajeya
28 svarande

- -»0 0%
3 10%
OK»19 67%
3 10%
++»3 10%

Genomsnitt: 3.21

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Dålig info om robot sim.»
- Hållbar utveckling kändes ganska meningslös. Tror inte man lärde sig något, utan det handlade mer om att få skrivit allt som behövdes och lämnat in den.»
- Momenten bör alla vara kvar, men det behöver uppgraderas information. Kulbane"tavlorna" var väldigt utslitna också. Reparation skulle behövas.»
- ISAGRAF är horribelt - i alla fall den tio år gamla versionen vi tvingades använda. Lite uppdateringar på den fronten skulle kursen må bra av. Robot Simulation-labben hade mått bra av faktiska föreläsningar - Det är en rejäl mjukvarusvit (industristandard också), som vi nu tvingades gissa oss fram i eftersom alla de utlovade föreläsningarna blev inställda.»
- Fyra inluppar i tre olik programvaror blir inte bra. IsaGraf är inte bra på nått sätt.»
- Bra inlämningsuppgifter, men MER INFORMATION innan, spec robotsimuleringen. Det är ofta programmet i sig som är jobbigt, inte själva problemet. »
- Kulbaneriggarna behöver seriöst ses över. Fungerar dåligt mekaniskt och datorerna är värdelösa. Robotsimuleringen var mest buggig och jobbig att ta sig igenom. Mer handledning där.»
- Kulbanelabben fick dålig kritik på grund av datorer som är födda i förra sekelskiftet. det ska INTE ta 20 min att starta ett program som sedan krashar 4 ggr under labben....»
- Skippa hållbar utveckling, eller gör uppgiften mer relevant.»
- Föreläsningarna var väldigt sega, FÖRSTA gången någonsin jag somnat på en föreläsning!»
- Robotlabben kunde ha ett annat upplägg med någon form av genomgång av programmet och kanske ha någon lite mer avancerad uppgift istället för som nu ha en väldigt grundläggande uppgift som går väldigt fort att lösa men massor med timmar för att förstå programmet.»
- skulle gärna ha lärt mig mer om offlineprogrammering. man fick jobba mycket med att bara fatta hur programmet fungerade. ladderprogrammeringen var intressant men själva programmeringsmiljön kändes inget vidare.»

Föreläsningar
29 svarande

- -»1 3%
3 10%
OK»14 48%
7 24%
++»4 13%

Genomsnitt: 3.34

Övningar
28 svarande

- -»1 3%
5 17%
OK»15 53%
7 25%
++»0 0%

Genomsnitt: 3

Kulbanelaboration
28 svarande

- -»0 0%
2 7%
OK»4 14%
8 28%
++»14 50%

Genomsnitt: 4.21

Inlupp 1, Ladder-programming
28 svarande

- -»0 0%
4 14%
OK»9 32%
9 32%
++»6 21%

Genomsnitt: 3.6

Inlupp 2, Communicating PLCs
28 svarande

- -»2 7%
5 17%
OK»6 21%
10 35%
++»5 17%

Genomsnitt: 3.39

Inlupp 3, Robot simulation
28 svarande

- -»1 3%
9 32%
OK»7 25%
5 17%
++»6 21%

Genomsnitt: 3.21

Inlupp 4, Flow simulation
28 svarande

- -»0 0%
3 10%
OK»10 35%
7 25%
++»8 28%

Genomsnitt: 3.71

Inlupp 5, Hållbar utveckling
28 svarande

- -»4 14%
6 21%
OK»9 32%
7 25%
++»2 7%

Genomsnitt: 2.89

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Det var omöjligt att hinna med en laboration på de två timmarna som man hade på sig.»
- tempot i labbarna var egentligen inte för snabbt, men det är samma som i indeken, allt hopar sig på slutet. inget att göra i början av kursen.»
- Alldeles för lite och för korta övningar. Varför ingen övning till Robot Simuleringen? Och varför flyttade man runt övningarna? Dålig planering!»
- Lite mer kunde man gott ha fått lära sig.»

Föreläsningar
29 svarande

För långsamt»4 13%
Lagom»25 86%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 1.86

Övningar
29 svarande

För långsamt»4 13%
Lagom»24 82%
För snabbt»1 3%

Genomsnitt: 1.89

Laborationer
29 svarande

För långsamt»1 3%
Lagom»26 89%
För snabbt»2 6%

Genomsnitt: 2.03

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Det gamla vanliga, men det funkar»
- Skön tenta, matchade labbarna/föreläsningarna väl.»
- Bra tenta men svårt med programmeringen när man inte gjort så mycket "from the base up" innan.»
- Kanske mer av programmeringsbiten kunde lösas på annat sätt än skriftlig tenta.»
- Nej»
- kanske lite väl lätt tenta.»

Skriftlig tentamen
29 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»12 41%
9 31%
++»7 24%

Genomsnitt: 3.75

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- Hoppas på 5a :)»

Betyg
29 svarande

1 3%
5 17%
15 51%
8 27%

Genomsnitt: 3.03

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- inget»
- Uppgradera ISAGRAF-labbarna. Reparera kulbananornas plockarmar. Håll faktiska föreläsningar om RobotStudio.»
- Inlupparna i IsaGraf. Det är för omodernt. De måste hålla en föreläsning om varje programvara. Anders fick igenom AutoMod på sina föreläsningar på ett bra sätt.»
- Labbprogramvarorna är helt legendariskt värdelösa, uppgifterna går till större delen ut på att arbeta sig runt begränsningar i programmet snarare än att lösa programmeringuppgifter.»
- labb fem möjligtvis, tråkig»
- Kommunikations delen kändes inte så relevant för en Z-ingenjör. Man kan istället ha lite mer praktiska kunskaper om robotar.»
- Föreläsningar om robotstudio är ett måste i och med att det examineras. IsaGraf känns gammalmodigt och ett fräschare program är önskvärt (Kör gärna all PLC-programmering i ABBs mjukvara). »
- Det dröjde ända till LV3 innan vi fick tillgång till PPU-labbet. Första och andra veckan gick helt till spillo.»
- Se gärna till att rätta inlupparna lite fortare. Jobbigt när man måste vänta en vecka på att få respons på returer, etc. Jag förstår att man väntar till sista inlämning innan man börjar rätta inlupparna, men sen tycker jag det ska gå relativt fort (efter vad som är möjligt).»
- Hela kursen ärligt talat. Speciellt planeringen på föreläsningar, övningar och inlupps. Man borde också lagt upp ett föreläsningsschema på kurshemsidan! Detta fanns aldrig trots att flera föreläsare trodde det.»
- Föreläsningarna måste göras väldigt mycket mer intressantare och det måste finnas en tydligåterkoppling mellan dessa och kursens examinationsmoment.»
- Som nämnts tidigare, en kursansvarig som engagerar sig i kursen, nytt upplägg på robotlabben och kanske en annan examinationsform på programmeringsbiten.»
- Skaffa svensktalande handledare»
- lite rörigt ibland. övningen till rs232-labben var inte riktigt tillräcklig. ev lite väl svår labb jämfört med de andra. men iofs kul att lyckas.»
- Förberedlser till labbarna»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Kulbanelabben»
- Kulbanelabben var riktigt underhållande - och trevlig programmeringsmiljö. Mohammads skägg var awesome. RobotStudio HADE varit bra om vi fick LITE föreläsningar om hur mjukvarusviten fungerade.»
- Kullabben var bra. Rolfs bit om robotar var mycket bra.»
- Labbarna var väldigt bra, även fast vissa var svåra lärde man sig mycket»
- Kulbanelabben var väldigt kul och givande!»
- inlämningsuppgifterna och labben... eh, allt?»
- labbarna»
- Fri tillgång till PPU. Så kan man komplettera inluppar när det passar en själv.»
- Lagom mycket tid till Inlupparna och lagom många (även om de i början av kursen såg ut att vara väldigt många!).»
- Flödessimuleringen.»
- Tentan var väligt bra och motsvarde labbarna väldigt bra, dock kanske inte föreläsningarna i samma utsträckning.»
- Att man får hålla på med verklighetsnära saker»
- Lärorikt och verklighetsförankrat»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- ganska ytlig, med lite mer djup än intro-kursen.»
- Skönt labtempo.»
- Dålig organisation. Inställda föreläsningar som var schemalagda enligt TimeEdit (inget annat schema var tillgängligt) så många satt i föreläsningssalen och väntade då ingen kom. Saknade genomgång av Robot-studio inför inluppen.»
- Antagligen den sämst planerade kurserna jag haft på Chalmers. Trotts att jag vet att jag klarade tentan bra så är jag väldigt tveksam om jag faktiskt fått ut något vettigt alls ur denna kursen. Undantag är PLC programmering som var bra. Varför hade man en inlupp i Hållbar utveckling? Var det bara för att dom som planerade kursen va tvungna att slänga in det eller? Den uppgiften kändes totalt meningslös, det enda man gjorde var att ordtrixa om kunskap man fått från tidigare kurser. Man kunde väl i alla fall haft någon vettig föreläsning i ämnet om man nu tvunget skulle ha med det i kursen?»
- Tyvärr drog föreläsningarna ner kursens helhetsbetyg p.g.a. ovanstånde kommentarer. Sedan behövs kunnigare labbhandledare.»
- en av de mer intressanta kurserna. »

Betyg
29 svarande

1 3%
4 13%
6 20%
17 58%
1 3%

Genomsnitt: 3.44

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

Föreläsare Morgan Osbeck
26 svarande

Ja»2 7%
Nej»15 57%
Vet ej»9 34%

Genomsnitt: 2.26

Föreläsare Anders Skoogh
26 svarande

Ja»3 11%
Nej»13 50%
Vet ej»10 38%

Genomsnitt: 2.26

Föreläsare Rolf Berlin
26 svarande

Ja»2 7%
Nej»15 57%
Vet ej»9 34%

Genomsnitt: 2.26

övningsledare Sajed Miremadi - Main TA
26 svarande

Ja»0 0%
Nej»17 65%
Vet ej»9 34%

Genomsnitt: 2.34

övningsledare Mohammad Reza Shoaei
27 svarande

Ja»2 7%
Nej»15 55%
Vet ej»10 37%

Genomsnitt: 2.29

övningsledare Sathyamyla Kanthabhabhajeya
26 svarande

Ja»1 3%
Nej»15 57%
Vet ej»10 38%

Genomsnitt: 2.34

Labbhandledare Mohammad Reza Shoaei
26 svarande

Ja»1 3%
Nej»15 57%
Vet ej»10 38%

Genomsnitt: 2.34

Labbhandledare Sathyamyla Kanthabhabhajeya
26 svarande

Ja»1 3%
Nej»15 57%
Vet ej»10 38%

Genomsnitt: 2.34

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

-
- Bättre än förr!»Kursutvärderingssystem från