ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Modellering, visualisering och kommunikation ht10, ARK210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-01 - 2010-12-10
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: stefano delia»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

8 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ja, det framgick ganska bra»3 37%
Bra»2 25%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 3.62

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att - använda digitala verktyg för avancerad 3D-modellering och visualisering. Rhino.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

8 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 37%
Bra»1 12%
Mycket bra»4 50%

Genomsnitt: 4.12

- I följande projekt har dessa kunskaper varit välbehövliga» (Mycket bra)
- Jag har använt Rhino mycket i höstens projekt och för mig har det varit till stor hjälp. Läraren i Rhino var riktigt bra! Jag hade dock gärna sett att vi hade fått lite utbildning i Vray också då det tog ganska mycket tid att sätta sig in i detta på egen hand. Jag fick inte heller klart för mig om det fanns möjlighet att få någon form av studentlicens för Rhino och Vray om man ville arbeta på en egen dator.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att använda datorprogram för BIM-modellering (Building Information Model) samt kunna redogöra för användandet av BIM i en projekteringsprocess. Exempel på datorprogram: ArchiCAD.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

8 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 25%
Ganska bra»2 25%
Bra»3 37%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 3.37

- Jag har använt mig av ArchiCAD tidigare så jag känner att jag har ganska bra koll på programmet. Jag tycker dock att läraren inte var så bra som läraren i Rhino. Hon hade bra kunskap om ArchiCAD men hon var inte så pedagogisk.» (Ganska dåligt)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att använda fysiska verktyg för analytiskt skissande och byggande av konceptmodeller. Exempel på verktyg: penna, pappmodeller, lera.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

8 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 37%
Bra»5 62%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.62

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål:...visa färdigheter i grafisk kommunikation av ett arkitekturprojekt: ritning, bild, text och layout.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

- ganska bra»
- Underbetyg.»
- Bra»
- Bra. Började analysera presentationsteknik, bra för en själv. »
- bra»
- Detta element kom lite sent i utbildningen då vi redan har jobbat med ett antal presentationer, lägg mer fokus på datorprogram»
- Här hade/har jag mycket att lära. Detta gav mig mycket.»

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål....visa grundläggande färdigheter i programmering: Matlab
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

- bra»
- Bra.»
- Bra»
- Bra. »
- mycket bra, mats är kanon!»
- Mycket bra med med MATLAB!»
- Helt ok. Jag hade dock gärna sett att Matlab-delen var mer kopplad till design och hur man kan utnyttja Matlab för att skapa geometriska former. Jag tyckte att det kändes som att Matlab-delen var en del av hållfasthetskursen istället för att vara en del av en arkitekturkurs.»

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Jag tycker det behövs mer tid i alla program. Man behöver fler halvdagar till utlärande och halvdagar tid att sitta själv och jobba med programmen. en chans att fråga när problem uppstår. När man använder programmen i projekten fastnar man lätt på olika saker som skulle gått så mycket snabbare om man hade fått bättre tillgång till frågor och fler genomgångar på kortare tid, då det finns ett max för hur mycket man kan få in i skallen under en dag. »
- Kraven är OK i förhållande till de lägre ambitionerna.»
- Det fungerade mycket bra, alldeles lagom»
- Stämmer bra. Lärde sig väldigt mycket utan att det var speciellt krävande. »
- bra nivå»
- OK»
- Höj gärna kraven! Under den period kursen gick så hade vi det ganska lugnt i övrigt. Med lite högre krav så tror jag att vi hade lärt oss ännu mer.»

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

8 svarande

Mycket dålig»1 12%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»2 25%
Bra»4 50%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 3.5

- Det är väl den mest röriga kurs jag läst. Det må vara oerhört lätt att klaga på för få datortimmar men det jag saknade mest var någon form av >>tydlig<< övergripande plan för kursen. Att kastas hit och dit i några program ger inte så mycket i slutändan.» (Mycket dålig)
- fler tillfällen som är kortare så att man kan prova själv mellan.» (Ganska bra)
- lite långa dagar framför datorerna i cad-labbet som är en mörk och liten sal. dåligt att det inte finns datorer till alla i en och samma sal!» (Ganska bra)

9. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»3 37%
Ganska bra»1 12%
Bra»4 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Jag saknade feedback på inlämnade redovisningar.» (Ganska otillfredsställande)

10. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Undervisningen i datorprogrammen.»
- matlabdelen, capabygget, men alla moment kändes relevanta »
- Rhino»
- genomgångarna av de olika programen»
- Rhino helt klart viktigaste elementet, kanske övning av plug-ins som Grasshopper och Vray? Även MATLAB bra att ha med.»
- Bra fördelning av tiden mellan de olika momenten.»

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- mer genomgång av rendering i både rhino och archicad. Jag hade gärna lärt mig mer i AutoCAD t ex 3D-funktionen.»
- Förbättra undervisningen i datorprogrammen (=fler timmar). När det gäller att kunna använda Rhino känns det faktiskt rätt så kasst om inte kunskapen om hur man gör goda renderingar följer med. Vi skulle behövt mer kunskaper om V-ray eller Showcase. »
- borde eventuellt byta ut archicadtiden mot en stund med Revit!»
-
- Den delen som berörde handskissande och prenetation var inte dåliga men bör ligga tidigare i utbildningen i min mening.»
- Kan ni lägga in lite undervisning i Vray så blir det en riktigt bra kurs!»Kursutvärderingssystem från