ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik M3, ERE033

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-16 - 2008-01-15
Antal svar: 96
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Knut Åkesson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Skulle du kunna rekommendera kursen till en ambitiös vän som vill bli en duktig ingenjör inom maskinteknikområdet?

96 svarande

gärna»49 51%
kanske»37 38%
nej»10 10%

Genomsnitt: 1.59

- Jättebra grundkurs i styr och reglerteknik. Dock skall den amitiösa vännen i så fall redan kunna både matlab och grundläggande elektronik.» (gärna)
- Om man som maskinare skall jobba med konstruktioner är det bra att veta hur man genom styrning kan stabilisera upp dem m.m. » (gärna)
- Väldigt givande kurs, trots att elektronik inte är mitt område!» (gärna)
- Kom tillägga att kursen kräver engagemang och mycket tålamod.» (gärna)
- bra kurs, skapar en förståelse för ämnet.» (gärna)
- Föreläsningarna är bra men labbar och övningar är under all kritik. Enbart en av övningsledarna förklarade på ett givande sätt enligt mig.» (kanske)
- Beror helt på vilken inriktbibg min ambitiösa vän vill ha.» (kanske)
- Borde vara en valbar kurs på maskin!» (nej)
- tycker kursens innehåll ligger utanför vad en maskiningenjör behöver kunna» (nej)
- fyller inget, i mina ögon sett, syfte om man inte vill läsa just något som har med el/mekatronik att göra.» (nej)

2. Hur väl har kursens mål uppfyllts (för kursmål se kurspm)?

93 svarande

bra»49 52%
godkänt»40 43%
dåligt»4 4%

Genomsnitt: 1.51

- Inte stämt av mot kurspm» (godkänt)
- dålig koll på kursmålen» (godkänt)
- har dålig förståelse av verkliga problem.» (dåligt)

3. Var undervisningsformerna väl avvägda?

93 svarande

ja»57 61%
kanske»24 25%
nej»12 12%

Genomsnitt: 1.51

- Som i alla andra kurser, föreläsningar, räkneövningar och labbar. Funkar alltid om man lägger ner mycket tid själv.» (ja)
- Precis lagom med 2 räkneövningar/vecka. Behövs varken mer eller mindre. » (ja)
- Väldigt bra med inlämningsuppgifter jämte föreläsnignar och räkneövningar.» (ja)
- Kankse man skulle kunna förklarat vissa saker bättre.som t.ex hur man ritar bodediagram.» (ja)
- Vissa inlämningsuppgifter tog onödigt mycket tid. Labarna kunde varit längre istället.» (kanske)
- Laborationen onödig och dålig, kom dit för att trycka på några knappar och stressa igenom svaren.» (kanske)
- Datorlabbarna var inte så givande men inlämningsuppgifterna var bra.» (kanske)
- Vad som avsaknades var mer uppstyrda räknestugor, samt räkneövningsledarnas upplägg var ej tillfredsställande.» (kanske)
- För få övningsledare» (nej)
- För få övningsledare. Som vanligt.» (nej)
- Handledning till inlämningsuppgifterna i datasal skulle underlätta arbetet väsentligt.» (nej)
- Föreläsningarna var bra men räkneövningarna gick alldeles för snabbt och svårt att hänga med. Mindre och tal och mer fokus på att lära sig istället för hinna alla uppgifter!» (nej)
- för mycket tid gick till inlämningar» (nej)
- Väldigt dåliga övningstillfällen» (nej)

4. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

95 svarande

ja»73 76%
nej»22 23%

Genomsnitt: 1.23

- Blev lite knivigt att tillståndsmodellera elkretsar och OP-förstärkare, men annars så...» (ja)
- Men det var väldigt mycket nytt.» (ja)
- matte?» (ja)
- Kommer från annat program, har andra förkunskaper än M3» (ja)
- bra med matterepetition» (ja)
- Det var rikitgt bra med matte repetitionen!!!» (ja)
- Verkligen inte, man förstod ingenting i början. Vad är en signal, vad är en koppling? osv.» (nej)
- mycket dåliga förkunskaper!...aldrig läst sånt här tidigare=(» (nej)
- Mattekunksaperna räcker inte alltid till men matterepetitionen var bra och efter att ha gjort den klarar man sig bra.» (nej)
- Matematken är svår» (nej)
- Lite mer koll på mekatroniken hade inte varit fel.» (nej)
- Hade svårt med matten trots att jag gkort repetitionen» (nej)
- Dåliga kunskaper i frekvensbehandling.» (nej)
- Saknade matte kunskaperna, dvs Laplace Fourier» (nej)
- ingen laplace» (nej)

5. Vad tyckte du om föreläsarens insats?

95 svarande

mycket bra»40 42%
bra»46 48%
godkänd»8 8%
dålig»0 0%
mycket dålig»1 1%

Genomsnitt: 1.69

- Knut gör så gott han kan för att hålla ihop det.» (mycket bra)
- Knut är ödmjuk och bra..snäll också...pedagogisk med...hmm kommer ej på mer men han har nog vart bland de 2 bästa föreläsare jag haft=)» (mycket bra)
- Väldigt lugn och pedagogisk. Äntligen någon som förstår att vi inte kan allt första gången vi ser det.» (mycket bra)
- Bra strukturerade föreläsningar med tydlig röd tråd.» (mycket bra)
- Knut var väldigt duktig på att lära ut.» (mycket bra)
- Lättsam, rolig och mycket strukturerad» (mycket bra)
- Mkt bra tempo och struktur samt lagom nivå!» (mycket bra)
- duktig o engagerad. » (mycket bra)
- Lite stressigt ibland.» (bra)
- Knut gör ett bra jobb. Inte föreläsrens fel att kursen är svår och ointressant.» (bra)
- Lagom takt på föreläsningarna och kanon att allt skrivs på tavlan.» (bra)
- Föreläsningarna var bra. Tempot var inte för högt och tillfälle gavs för att ställa frågor.» (bra)
- väldigt duktig, men ämnet i sig ligger väldigt få i fatet.» (bra)
- Står mellan bra och mycket bra, lätt att hänga med och tydligt.» (bra)
- Bra med lite repetition i början av varje föreläsning» (bra)
- Det känns som om en del föreläsningar svävar på gränsen till det abstrakta. En något bättre koppling till verkligheten hade varit att föredra för vissa delar. » (bra)
- Blir stressad så fort något ¤inte stämmer i hans anteckningar inför föreläsningen och visar aldrig ett exempel rent spontant utan måste ha kompletta anteckningar. » (godkänd)
- knut är trevlig, men skriver lite för mkt blaj på tavlan. med färre ord blir det enklare att få en överblick!» (godkänd)

6. På hur många av föreläsningarna har du varit närvarande?

96 svarande

de flesta»87 90%
runt hälften»6 6%
få»3 3%

Genomsnitt: 1.12

7. Hur mycket underlättade föreläsningarna förståelsen av kursen?

93 svarande

mycket»51 54%
en del»37 39%
lite»5 5%

Genomsnitt: 1.5

- Men jag testade att läsa in vissa delar själv mha kursboken och helt ärligt ger nog egensudier en större förståelse. men det gäller allmänt och inte bara för regler.» (mycket)
- Kan bli väldigt mycket i boken...» (mycket)
- Boken var svår att förstå, föeläsningarna var lättare.» (mycket)
- Det som gav någon form av tydlighet.» (mycket)
- tycker inte boken varit speciellt givande så det är föreläsningarna som givit något!» (mycket)
- men fick överblick o bra exempel» (mycket)
- eftersom jag själv förstår mycket direkt...så blir de ju lite svårt för mig sjläv...lite sen är jag kan man säga...» (en del)
- När man väl hamnat efter (pga tidsbrist) fattade man inte så mkt på föreläsningarna.» (en del)
- Fler konkreta exempel skulle vara bra. För ibland har det som tagits upp på räkneövningarna inte gåtts igenom på föreläsningen.» (en del)
- förstår fortfarande ingenting?» (lite)
- Det gick inte att ligga i fas med föreläsningarna » (lite)

8. Vad tyckte du om övningsledarens insats? Välj den övningsledare du gick till flest gånger.

93 svarande

Totalt:

mycket bra»15 16%
bra»29 31%
godkänd»29 31%
dålig»12 12%
mycket dålig»8 8%

Genomsnitt: 2.66

Fördelat på olika grupper:

Välj övningsledare: (8 st)
mycket bra0 0%
bra2 25%
godkänd4 50%
dålig2 25%
mycket dålig0 0%

Genomsnitt: 3

- Mohammad: Grymt snabb och hinner fortfarande förklara på samma gång utan att säga massa onödigt. Jessica: Väldigt stressad jämt och lägger massa tid på att skriva en del onödigt istället för att gå igenom det viktigaste. Avenir: Väldigt duktig och säger väldigt mycket bra saker men om han kunde skippa allt skitsnack och stoj så skulle han förmodligen hinna räkna de tal som han ska utan att stressa.» (godkänd)
- Lite väl virrigt/stressigt, men bättre mot slutet. Tycker kanske det är bätrre att gå igenom färre uppgifter hyfsat fullständigt än att göra alla med lite eller inga lösningar alls.» (godkänd)
- Väldigt ojämn kvalitet på övningsledarna och dessutom var vissa övningssalar överfulla. gick därför inte på med än de två första övningarna» (dålig)

Avenir Kobetski: (45 st)
mycket bra14 31%
bra16 35%
godkänd11 24%
dålig3 6%
mycket dålig1 2%

Genomsnitt: 2.13

- Mycket interaktion med eleverna, vilket vissa av dom inte gillade, gjorde att man i större grad kunde få honom att förstå vad man tyckte var svårt (det kan ju inte vara så lätt att veta det som insnöad doktorand alla gånger ,) ). Lade stor vikt vid resonemangen och mindre vikt vid siffrorna, bra!» (mycket bra)
- Avenir är lätt den bästa övningsledare jag haft, han var kunnig inom området, visade stort engagemang och ville verkligen alla skulle förstå.» (mycket bra)
- Han är väldigt entusiastisk. Det är viktigt, annars somnar man.» (mycket bra)
- Avenir var väldigt hjälpsam och dessutom så förklarade han problemen på ett mycket proffsigt sätt.» (mycket bra)
- Avenir är väldigt driven och pedagogisk. Han kräver dock lite för mycket feedback från eleverna ibland, vilket är bra men kan göra att uppgifterna tar onödigt lång tid. » (mycket bra)
- Skön, avspänd attityd med bra kunskap om reglerteknik. Ibland lite väl flamsig.» (mycket bra)
- Bra att han försöker ha en dialog med oss elever.» (mycket bra)
- Jessica Fagerlund verkar ha konstig inställning till oss studenter.» (mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- behöver öva på strukturen, kunnig!» (bra)
- Han ville verkligen att vi skulle förstå det han gick igen och förklarade igen om det var något som var oklart. Jessica var dock ingen höjdare, hon kanske kan sin sak men det går i 120 så man lärde sig inget.» (bra)
- Avenir var bra, tyvärr var det lite väl mycket folk i den lokalen han hade» (bra)
- Det går fort ibland» (bra)
- Avenir var bra! Man förstod varje övning. Jessica verkade kunnig, men lärde inte ut lika väl, man kunde lika gärna läst facit. Mohammed var urkass. Man fattade aldrig vad man överhuvud taget skulle göra i uppgiften. Sen fattade man inte hans lösningsgång (som var värre än att läsa facit). Sist men inte minst verkade han helt oengagerad och uttråkad.» (bra)
- Väldigt bra och intressant att lyssna till men måste ha bättre struktur på tavlan (vilken uppgift han är på, vad svaret blir osv). Svårt att strukturera själv när man inte har räknat det innan och då blir anteckningarna inte lika användbara när man sedan räknar själv.» (godkänd)
- Pedagogiken var kanske inte alltid den bästa, men i övrigt var det bra uppgifter på övningarna. » (godkänd)
- Stressigt och räknande aldrig klart tal, högt tempo svårt att hänga med.» (godkänd)
- Avenir: Brann för det han gjorde. Lite svårt att hänga med ibland. Mohammed: Kunde haft bättre struktur och tydligare steg vad han egentligen gjorde. Blir svårt att kolla igenom anteckningarna i efterhand annars.» (godkänd)
- Han var lite nervös i början men blev bättre. Dock önskar jag en mer struktur på problemlösningen, det var svårt emellanåt att se en tydlig lösningsgång till problemen.» (godkänd)
- Svårt för övningsledarna att hinna med. Avenir gjorde bra kompromiss synd bara att det alltid var rusning för att få plats.» (godkänd)
- hann inte med alla uppgifter alltid» (godkänd)
- Jessica var inte en pedagogisk övningsledare och hade en dålig inställning vilket gjorde att de flesta försökte få plats i Avenirs sal.» (godkänd)
- Hoppade ibland över steg som inte var självklara. Alla kan inte lära sig allt på räkneövningarna, man måste sitta hemma o testa själv. Så länge du göra alla "viktiga" steg noggrant på tavlan så kan man följa dom hemma. Lite röriga anteckningar - pilar och streck (hänvisningar till tidigare steg i beräkningen)som ser naturliga ut på tavlan är svåra att göra snyggt i sina egna anteckningar. Annars mycket bra engagemang och positiv stämning!» (godkänd)
- han var lite slö ibland men rätt bra ändå. jessica var bara hispig hela tiden, gick inte att lyssna på.» (dålig)
- Tjatar bort för mycket av tiden» (dålig)
- Snackar för mycket skit runt omkring... bättre om han höll sig till ämnet och gjorde de han skulle så hade allt gått på halva tiden...» (dålig)
- Avenir var den enda som var bra. Dom andra var RIKTIGT usla, speciellt Muhammed som skrev av facit exakt. därför blev det ett väldigt rus till Avenir efter föreläsningarna. Det hade varit bättre om endast Avenir hade övning i en föreläsningssal så att alla fick plats. » (mycket dålig)

Jessica Fagerlund: (24 st)
mycket bra0 0%
bra3 12%
godkänd10 41%
dålig5 20%
mycket dålig6 25%

Genomsnitt: 3.58

- blandat lite...gick till Avenir också...lika bra...men mycket olika pedagogik...MYCKET olika...» (godkänd)
- Hon var lite svår att prata frågor med, stängde in sig i någon slags försvarsposition och nästan dumförklarade frågan istället för att behandla den på ett pedagogiskt sätt. Som tur var hände detta inte alltid.» (godkänd)
- Stressad och nervös. Men hon var strukturerad och hade ett bra upplägg på sin lektion, vilket var anledningen till att jag gick dit. Var även hos Avenir, men han hade ingen tidsuppfattning och var ganska rörig. Jobbigt med alla skämt som drog ut på tiden.» (godkänd)
- Har testat alla och tycker det var snurrigt och gick väldigt fort på alla övningar» (godkänd)
- Pedagogiskt upplagt, går igenom varje steg. Ibland går det lite för fort, det skulle vara bättre med färre tal långsammare» (godkänd)
- Träna gärna lite på tavelteknik. Kan skriva mindre och diskutera mera. Avenir var mycket bra men oftast fullsatt» (godkänd)
- Hon är otrevlig och verkar inte vara villig att hjälpa till. Mumlar in i tavlan... Borde gått till Avenir istället...» (godkänd)
- Väldigt högt tempo, dåligt med tid att förklara vad som händer om uppgifterna ska hinnas med. Uppgifterna ofta för omfattande, mer fokus på det område som övas för tillfället ger mer tid att förstå just det. Bättre att öva på en sak i taget än allt på en gång.» (godkänd)
- Övningstillfällerna brukar (i alla andra kurser) var de tillfällen då allt faller på plats och man får en djupare förståelse. Så brukar det alltså vara, men så har det absolut inte varit i denna kurs. Övningarna har varit stressiga och inte givit någonting. Jag har gått till runt till alla övningsledare och det har varit likadant hos alla. Jag hoppas verkligen dessa blir bättre till nästa år! » (dålig)
- Det gick för fort, kanske beroende på att för många uppgifter skulle göras.» (dålig)
- Lägger inte vikt på det som är jobbigt och förklarar lite för mycket hur man "räknar". Borde vara mer förklaring kring det som har med reglerteknik att göra istället för matte.» (dålig)
- Övningstillfällena präglades av väldig stress för att hinna med alla uppgifter. Det brukar också vara lättare att höra föreläsare när de inte talar in i tavlan.» (dålig)
- Jessica ger ett stressat intryck och hennes lösningsgång är inte anpassad för folk som aldrig hört ordet reglerteknik förut. Mohammad Ali var betydligt bättre, gjorde problemen förståliga om man frågade, men gjorde man inte det var det svårt att följa hans lösningar i efterhand då han inte skriver upp vad det är för moment han gör.» (mycket dålig)
- Fruktansvärt dålig insats vid rättningen av inlämningarna. Trodde chalmers höll en högre standard än så här.» (mycket dålig)
- För stressig, och gick inte igenom det som var viktigt noga» (mycket dålig)
- Stressar igenom uppgifter, stannar inte upp och förklarar, uppgifterna hon ej hinner med kunde hon lämnat ut lösning med tips på till nästa räkneövning, Kvalitét går före Kvantitet. Osäkerheten hon visar beror inte på pedagogik utan snarare på ett bristande självförtroende.» (mycket dålig)

Mohammad Ali: (16 st)
mycket bra1 6%
bra8 50%
godkänd4 25%
dålig2 12%
mycket dålig1 6%

Genomsnitt: 2.62

- Väldigt kunnig och bra på att förklara. Tog sig alltid tid att förklara ordentligt om någon frågade.» (mycket bra)
- Gick snabbt fram och tog det viktiga.» (bra)
- lite hetsig» (bra)
- Gick igenom det viktigaste och hoppade över lite algebra vilket var bra för sådant kan göra övningarna "sega". Kunde oftast förklara på ett begripligt sätt om man frågade något. » (bra)
- mohammad var duktig o svarade bra på frågor. räknade ganska fort (lagom) men stannade upp och kollade så alla förstått. han var lugn och verkade säke. avenir var också bra, kanske lite virrigt ibland. jessica verkade stressad och svarade inte så bra på frågor. » (bra)
- hade gärna kunnat förklara lite bättre, så man slipper fråga och känna sig dum hela tiden.» (godkänd)
- Avenir var den övningsledare som var bäst. Han Hade förståelse för vad studenterna hade svårigheter för. Jessica var mindre förstående. Hon ville bara hinna med alla tal även om ingen fattade. Mohammad blev bättre under kursens gång. Eller så kanske jag förstod mer.» (godkänd)
- Gick bara igenom facit rätt av, inga ytterligare förklaringar varken muntligt eller skiftligt. Dessutom hoppade han uppgifter trots att det återstod MYCKET tid kvar på övningstillfället!» (dålig)
- Jag gick faktiskt till samtliga övningsledare! Tycker inte att någon av dem var något vidare bra jämfört med vilka vi har i andra kurser! Muhammed skriver bara av facit, har facit fel skriver han samma fel. Han verkar inte heller kunna ämnet vidare bra. Han har ingen struktur på vad han skriver och går igenom allt jättesnabbt. Något som gjort mig arg är att han helt struntade i att gå igenom 5.4 (som han egentligen skulle), trots att det var 45 minuter kvar av lektionen. Detta gjorde att vi fick lära oss hur man ritar Bodediagram helt på egen hand, vilket för mig och min kompisar tog lång tid! Jessica skriver bra anteckningar, och går igenom allt noggrannt, men det går så himla snabbt, hon pratar och skriver helt otroligt snabbt, kanske skriver hon för mycket och därför måste hon gå igenom allt så snabbt. Det är i alla fall svårt att hänga med under lektionstid, man får titta på anteckningar i efterhand, vilket är ok eftersom dom är ganska bra. Avenir"s lektioner (har bara varit där 2ggr) var lite flummiga, han verkar mån om att alla ska förstå vad han går igenom, vilket är bra. Men han verkar glömma skriva ner något vettigt på tavlan ibland. Kanske inte ska säga för mycket, gick ju trots allt bara på 2 övningar med honom. Tycker inte att man ska behöva springa ifrån en föreläsning för att hinna till en hyffsad övningsledare. Tycker att en bra övningsledare ska skriva givet, sökt och sedan e lösningsgång tydligt på tavlan, så svårt ska det inte vara, om man är lite förberedd.» (dålig)
- Han skrev bara av facit, ordagrant. Gick till Jessica på slutet och hon var lite bättre. Lite stressad» (mycket dålig)

9. På hur många av övningarna var du närvarande?

95 svarande

de flesta»73 76%
runt hälften»12 12%
få»10 10%

Genomsnitt: 1.33

10. Kurslitteraturen

Matrisfråga

- Mycket bra kursbok!»
- De är väl så bra som de kan vara, har inget att relatera till...»
- Onödigt med Frekvenskanalys av signaler...heeeelt onödigt»
- Söker du efter förklaring på något i boken så är det oftast dåligt förklarat och du förstår ändå inte ordentligt. Dessutom är det fålösta exempel. Lösningarna är bra förutom att många steg skippas ibland. Matterepetionen är lagomutförlig.»
- Boken var väldigt svårförstålig, svårt att förstå hur man skulle gå tillväga för att lösa problem. svårt att hitta det man ville.»
- Mycket svårfattad kursbok. Dåliga exempel.»
- Fel i lösningar här och där. Svårt att hitta röda tråden i boken.»
- Har inte använt boken så mycket. Går mer på anteckningarna.»
- BOken hoppar över viktiga steg så att man inte förstår dem.»
- Boken är svårläst och övningsuppgifterna för luddiga och svåra.»
- Mycket bra med matterepetition men övningsuppgifterna med lösningar bör ses över. En del av uppgifterna är väldigt svåra att följa lösningarna för.»
- tycker boken gav lite, man läser men känns inte som det ger så mycket»
- Inte läst än, väntar till påsk.»
- Utförligare teoridel i matterepetitionen»
- Boken är ett klart exempel på typen av böcker som kanske är bra när man redan kan ämnet. Att läsa den för att få förståelse för ett nytt område är ingen bra idé. Är man dock hyffsat insatt och behöver repetition eller dyl. så kanske den är bra.»
- boken var bra, dock något lång kändes det som ibland. frekvenshäftet var okej, men gärna lite utförligare lösningar på endel uppgifter. »
- Boken var som den brukar vara, bra ibland, men oftast räcker den inte till. Övningarna var bra, men de hade inte skadat o ha några mer tentaliknande frågor också bland dem.»
- Frekvensanalys svår. Knapphändiga lösningar. »

Reglerteknikens grunder
95 svarande

mycket bra»11 11%
bra»27 28%
godkänd»37 38%
dålig»17 17%
mycket dålig»3 3%

Genomsnitt: 2.72

Övningsuppgifter med lösningar
93 svarande

mycket bra»17 18%
bra»48 51%
godkänd»23 24%
dålig»3 3%
mycket dålig»2 2%

Genomsnitt: 2.19

Frekvensanalys av signaler
89 svarande

mycket bra»7 7%
bra»31 34%
godkänd»38 42%
dålig»11 12%
mycket dålig»2 2%

Genomsnitt: 2.66

Matematikrepetition
93 svarande

mycket bra»39 41%
bra»42 45%
godkänd»11 11%
dålig»1 1%
mycket dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.72

11. Hur stor del av kursinnehållet har du läst om i kursboken?

95 svarande

stora delar»31 32%
en del men långtifrån allt»41 43%
små delar»23 24%

Genomsnitt: 1.91

- Lagom mycket exempel i boken, bra förklaringar på det mesta-» (stora delar)
- Boken är rena sömnpillret.» (stora delar)
- Huruvida jag förstått allt jag läst är väl en annan femma...» (stora delar)
- lite väl mkt sidor refererade till varje föreläsning, hellre lite färre väl utvalda och några som fördjupning. » (stora delar)
- Boken är extremt svårläst, svenska författare skriver så kortfattat att det blir ofattbart i många lägen. Amerikanska författare skriver för mkt, kan man inte hitta en författare som skriver lite mer avvägt?» (en del men långtifrån allt)
- förelåsningsanteckningarna är bra, boken fungerar för mig mer som ett komplement.» (en del men långtifrån allt)
- har tyvärr inte hunnit, då inlämningsuppgifterna tagit väldigt mycket tid» (en del men långtifrån allt)
- Har inte använt boken så mycket. Går mer på anteckningarna.» (små delar)
- Den känns svår att läsa , har använt den mer som uppslagsverk» (små delar)

12. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

Matrisfråga

- Bra för förståelsen då alla övningar varit ur ursla!»
- Tycker nivån var alldeles för ojämn, uppgift 2 tog oerhört mycket tid för att sen avslutas med 3:an som endast togett kort tag. Uppgift 2 gav ej heller så mycket mer förståelse för ämnet.»
- Var i fas med egen räkning fram till inlupp 2. Sen dess har jag tyvärr inte hunnit räkna ett tal.»
- Tar för mycket tid och fokus för att kunna göra övriga rekomenderade uppgifter och hålla sig i fas i kurslitteraturen.»
- Inlämningsuppgift två hade enbart jobbiga moment som gav lite förståelse, simulink delen var något bättre.. Det är i allmänhet en dålig idé rent kurs mässigt att ha en såpass svår uppgift att man inte kan räkna något på de angivna uppgifterna i kompendierna. Uppg. 1 var betydligt bättre och 3:an var enbart godkänd för den tog så lite tid i jämförelse. Dessutom var rättningen oerhört besynnerlig då man inte fick några som helst kommentar på vad som var fel, utan bara, "fel". Jessica ökad dessutom nivån på rättningen om man fick en retur, vilket betyder att man måste få allt helt rätt. Något som var svårt då man inte visste vad som var fel, eller hur man skulle korrigera det. Returer tar ju jättelång tid då man måste sätta sig in i uppgiften igen från ruta ett.»
- den andra var FÖÖÖÖÖÖR lång....alldeles föör lång»
- Tidsbristen på 2a uppgiften gjorde att det kändes som jag bara gjorde den utan att lära mg särskilt mycket.»
- Uppgift två tog alldeles för lång tid i förhållande till vad du fick ut av den. Lärde sig mer på ettan och trean trots att de tog ungefär en fjärdedel av tiden jämfört med uppg 2. Däremot var uppg 1 och uppg 3 bra.»
- Den andra inlmningsuppgiften tog för mycket tid, man måste hinna med att räkna hemtal också.»
- Pendeln var lite väl mycket jobb och lite diffusa frågor där man skulle göra en liten del av det stora hela. Man såg inte riktigt hur man påverkade systemet i stort - bara start och slut i princip.»
- Bra övningar som ger ökad föståelse»
- För mycket plottande av en tillrättalagd uppgift (2:a).»
- Skandal med rättningen. Otydliga gränser, ingen hjälp att få och oförskämt bemötande ifrån handledarna. Trodde som sagt chalmers höll en både jämnare och framför allt högre nivå på undervisningen än så här. »
- Bra då de går igenom stora delar av kursen, andra uppgiften tog jättemycket tid.»
- Lärde sig väldigt lite på "modellering av pendel" i förhållande till de andra uppgifterna. Dessutom tog den onödigt mycket tid.»
- Ni skulle ju kunna drista er till att göra exempel av en verklig situation... Och inte ett teoretiskt exempel.»
- Det var svårt att lösa problemen när föreläsningarna låg efter inlämningsuppgifterna. Anser dock att inlämningsuppgifterna gav mycket.»
- Rätt givande uppgifter men rättning under all kritik.»
- "Modellering av pendel" var onödigt lång och allt för omfattande. Konstiga returer....»
- Modellering av pendel var lite för omfattande... Rättning av uppgifterna var under all kritik och när man pratade med de somm rättat om vad som var fel fick man bara svaret att det var svaren som var fel och då fick man fel ÄVEN om lösningsgången var korrekt...»
- Gjorde dem inte i år»
- Det viktiga med inlämningsuppgifter är att man faktiskt lär sig en viktig del av kursen när man gör dom, annars tycker jag att dom bara är onödiga och tar tid från oss när vi kan lära oss annat. Dessa inlämninguppgifter var bra, lärde mig mycket!»
- Kul uppgifter men var alldeles för petiga med detaljer på returerna (Jessica) och så var uppgifterna för omfattande. Tog tid så man kom efter i den egna räkningen...»
- tog lite väl mycket tid vilket medförde att man inte hann göra så mycket övningsuppgifter som man ville »
- Inlämningsuppgifter mycket viktiga för att få helheten.»
- tog väldigt mycket tid!»
- Kunde legat lite bättre i förhållande till föreläsningarna gick inte att arbeta allt på en dag då vi inte gått igenom allt tills vi fick uppgifterna»
- inl.uppg. var bra men den andra var inte så givande som de andra. tog inte så mkt tid och kändes ganska lagom i omfång. »
- Modellering av pendeln gav mig mest, men tog också en fruktansvärd tid.»
- lite väl abstrakt. jag förstår inte vad jag gör även om jag kan komma fram till svaret.»

Simulering av satellit
94 svarande

bra»55 58%
godkänd»34 36%
dålig»5 5%

Genomsnitt: 1.46

Modellering av pendel
94 svarande

bra»37 39%
godkänd»41 43%
dålig»16 17%

Genomsnitt: 1.77

Reglering av pendel
94 svarande

bra»42 44%
godkänd»44 46%
dålig»8 8%

Genomsnitt: 1.63

13. Vad tyckte du om laborationerna?

Matrisfråga

- Stressigt på första labben!»
- Lärde mig inte ett skit.»
- tvåan stressad och Jessica vägrade att svara på frågor utan hänvisade till kurslittaraturen, vi är ju där för att lära oss!»
- onödiga labbar då man ej lär sig något!!! och datorerna som krachade så fort man gjorde nåt....»
- Experimenten tar lång tid, tycker att det är bättre att satsa på förståelse, än att bara stressa igenom ett häfte i all hast o bara begripa hälften av vad man gjort. Vore bra med tydliga genomgångar av lab-ledare!»
- Dåligt strukturerat och mindre bra handledare. Fick inte ut någonting av någon av labbarna.»
- Datorerna fungerade inte vid den andra laborationen till en början, det är under all kritik.»
- Tiden räckte inte till för att få laborera och få förståelse för vad som händer.»
- Förstod ingenting, helt ointressanta.»
- Lärde sig inte mycket på laborationerna. Vansinningt stressad laborationsledare. Kort om tid så det slutade med att vi fick de rätta svaren men ingen förklaring till varför det blev så. Inför laboration 2 blev det lite krångligt med förberedelseuppg då man inte förstått något från laboration 1. Laboration 2 byggde på 1 och var även den meningslös. »
- dåligt med tid, stressigt.lärde sig inte mycket»
- Jessica är lite stirrig ibland! pratar alldeles för fort för hennes eget bästa»
- Lab 1 var ett skämt - datorerna hängde sig, labbledaren stressad, tiden obefintlig och alla svaren givna av ledaren i slutet !!? Lab två var bättre avvägd och hjälpen bättre.»
- Kanske lite ont om tid. Det är sklnt med labb där man har tid att reflektera»
- Laboration två var bättre än ettan för den andra var inte så stressig så man kunde testa och lära sig mer då. Jag saknade på båda laborationerna tid till genomgång så man såg om man gjort rätt och vad hur den bakomliggande teorin kom in. Helt enkelt tid för reflektion över resultatet. »
- Dåliga laborationer, stressigt, ont om tid och de gav mig inte mycket.»
- lab 1 var väldigt stressig»
- förstod inte mycket pga tidsbristen. hann inte lösa alla uppgifter heller»
- Lite tid och dålig återkoppling. Jag trodde att ni i den här kursen skulle vara duktiga på återkoppling, men tydligen så kan ni det teorin men inte i praktiken.»
- För lite tid och dålig återkoppling.»
- Det var alldeles för lite tid på lab 1. Man hann inte gå igenom allting.»
- Stressigt,tråkigt när datorerna kraschade hela tiden»
- Tankarna tar för lång tid att ställa in sig. Mycket tid att bara vänta. »
- För lite tid är jag rädd för.»
- Hade Jessica på den första labben och hon var så vimsig och stressad att det inte gick att få något vettigt ur hennes instruktioner. På labb två krånglade vår utrustning så vi hann inte färdigt. Känns som det var lite tidsbrist på båda.»
- Vi han ju inte med att göra alla uppgifterna. Kaos!!»
- för kort tid, man hann inte fatta vad man gjorde»
- För lite tid, eller för mycket arbete»
- Labbens storlek kontra tid för labb var helt fel dimensionerad. Det fanns inte tid till att göra färdigt labben. Antingen en mindre labb eller mer tid i labbet!»
- Gav absolut ingenting mer än eventuellt förvirring. Dåliga svar från handledare om ens något.»
- bättre på lab utrustningen!»
- Man lärde sig ingenting. Utrustningen var inte helt fungerande och så hade man Jessica som handledare. Kör man genomgången i korridoren för att man är sen kan man in te förvänta sig att folk ska ha förstått.»
- Laborationerna i sig är bra. Det är för lite tid för att man ska få ut något av det.»
- Bra utrustning men upplägget funkade inte alls...»
- Antalet uppgiter gjorde att man ofta stressade igenom labben utan att ta till sig all kunskap.»
- Bråttom och väldigt dåligt introducerat hur simlink fungerade. Ibland visste man inte ens vad man pysslade med.»
- Var dåligt insatt på första laben Det var kort om tid på båda»
- Gjorde dem inte i år»
- Ärligt talat, så har jag inte fått ut så mycket av dessa labbar med tanke på tiden jag lagt ner. fick inte ut nåt speciellt bra resultat. Sen fick vi ändra resultatet. Vet inte om värdena vi fick var bra eller dåliga eller vad dom säger oss. På bägge labbarna så har vi fått börja 15 min för sent pga att Jessica drar över 30 minuter på sin labb, bägge gångerna, sen blir vi stressade av vår övningsledare. Vi har en hel del komunikationssvårigheter med honom. »
- det borde vara en 4-timmars, svårt att komma in i tänket på lab 2 (som när man avslutade på lab 1) »
- Intressant»
- För lite tid vilket medförde att man inte hann få förståelse för vad man gjorde»
- En genomgång efter varje laboration där resultaten förklaras skulle vara bra. Kanske på ett övningstillfälle om tid inte finns på själva laborationstillfället.»
- jessica skulle må bra av att lugna ner sig lite. och studenterna skulle dessutom kunna lära sig något! har man gjort något fel så blir man idiotförklarad och sen springer hon vidare.»
- Ont om tid och väldigt bristande handledning tyvärr.»
- Kanske kunde ha någon gemensam genomgång innan/efter och reflektioner över resultaten. Som det var nu verkade det inte ens särskillt viktigt att man hunnit med allt.»
- Stressigt och svårt att fatta ... »
- lärde mig inget tyvärr, handledningen var dålig. fick inte svar på frågor första gången, vilket gjorde att endel värden o mätningar blev fel, och ledde till att man var sämre förbered till andra tillfället. andra tillfället var ännu sämre, kunde lärt sig mkt, men fick inte heller möjlighet att fråga. det är viktigt med handledare som tar sig tid att svara på frågor. det kan vara bra med avsatt tid till en genomgång på slutet, jessica hade det men det gick så fort att ingen hann höra något av det. labbarna tog mer än den avsatta tiden vilket inte heller är så bra. »
- För lite tid!!!!!»
- För lite tid. Allt var bara stressat. Man hann inte få förståelse för vad man gjorde. Det var mer inriktat på att hinna alla uppgifter utan att få förståelse. Jag hade jessica och Nicolaj. Jessica borde chilla ner lite. För hennes eget hjärtas skull.»
- Fanns ej tid. Övningsledarna förklarade ej, pedagogik är att kunna prata med bönder, på bönders vis.»
- För lite tid på labarn. Datorerna hängde sig hela tiden.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Laboration 1
94 svarande

bra»9 9%
godkänd»50 53%
dålig»35 37%

Genomsnitt: 2.27

Laboration 2
94 svarande

bra»9 9%
godkänd»46 48%
dålig»39 41%

Genomsnitt: 2.31

14. Vad anser du om kursens omfattning i förhållande till antalet kurspoäng?

94 svarande

lagom»55 58%
för hög»39 41%
för låg»0 0%

Genomsnitt: 1.41

- Lagom med tre uppgifter och två laborationer. Kanske mindre omfattande inlupp 2 för att förhindra att en eventuell retur i inluppp 3 kommer i tentaveckan. Gör om laborationerna så blir de nog också bra.» (lagom)
- Blir jobbigt iom att det är så svårt.» (lagom)
- Hög men inte för hög.» (lagom)
- I jämförelse med andra kurser kräver denna mer än dubbelt så mycket tid per studiepoäng vilket är orimligt. Mer poäng för kursen eller mindre omfattande.» (för hög)
- Inlämninguppg. 2 var alldeles för omfattande och borde dessutom ha lämnats ut dagen efter sista dagen för uppgift 1.» (för hög)
- igen svårt att säga, men man hinner ju inte plugga den andra kursen, och då tar den ju faktiskt för mkt tid.» (för hög)
- onödigt att ta med de extra sakerna som mikael enlund hade velat ta med i kursen som aldrig vart med innan kanske?...» (för hög)
- Man hinner inte att ligga i fas när man har en till kurs.» (för hög)
- Kursen känns inte för omfattande, men med tre inlämningsuppgifter och två labbar, varav en var med förberedande räknetal så blir det svårt att hinna med i kursplaneringen.» (för hög)
- (som vanligt)» (för hög)
- Väldigt mycket att göra. Svåra tal...» (för hög)
- Att hinna läsa, gå på föreläsningar/övningar, räkna övningsuppg, göra inlämningsuppgifter och förbereda sig inför laborationer tar upp mycket tid. Ofta får man överge en av sakerna (ofta övningsuppg) för att hinna med andra "viktigare" (läs obligatoriska) saker.» (för hög)
- Kan vara den svåraste på maskinteknik ...» (för hög)
- Aningen stor kurs måste jag säga» (för hög)
- Kunde ta bort något moment, ex Nyqvist fullständiga..el sampling» (för hög)

15. Vad tyckte du om kurshemsidan?

94 svarande

bra»86 91%
godkänd»7 7%
dålig»1 1%

Genomsnitt: 1.09

- Bästa hittils.» (bra)
- kanon» (bra)
- Tydlig och bra strukturerad.» (bra)
- Bra översikt och innehåll.» (bra)
- Det man behövde fanns på hemsidan.» (bra)
- mycket bra» (bra)
- Bättre ordning och lättare att hitta än sidorna på studieportalen» (bra)
- Skönt att slippa studieportalen» (bra)
- Funktionell med snygg design.» (bra)
- mkt mtrl, och bra info. » (bra)

16. Vad tyckte du om kurspm?

93 svarande

bra»71 76%
godkänd»21 22%
dåligt»1 1%

Genomsnitt: 1.24

- dock stämmde inte all info överens med hemsidan.. t.ex. vilken tenta som räknas på övningen. » (bra)
- inte läst det så noga» (godkänd)

17. Är det något annat som du tycker var speciellt bra med kursen eller som du anser borde förbättras till nästa år?

- Lagom antal föreläsningar och räkneövningar till skillnad från strömningen. Kanske knyta räkneövningarna ännu tydligare till föregående föreläsning. Kanske genom att tydligare visa exempel på föreläsningar så man känner igen sig på räkneövningen.»
- Duggor borde införas och inlämningsuppgifter slopas. Byt ut kurt mot Avenir i föreläsningsalen, men låt Kurt stå kvar som ansvarig och examinator. »
- Jag tycker nog att Jessica bör bytas ut till nästa år, hon hanterar inte studenterna bra och arbetet verkar inte passa henne. Hon rättar dessutom hårt som jag påpekade tidigare och man blir fast med att rätta returer hela tiden.»
- Engagemanget från föreläsare och övningsledare har varit väldigt bra (Knut och Ali)! Känns verkligen som att de vill att man ska förstå, det har jag inte varit med om i så många andra kurser.»
- Kanske granska igenom lösningarna till övingar och tentor. Man blir så förvirrad när det står fel =)»
- Labtiderna borde ökas. »
- Gick till en räkneövning för att få hjälp med inlämningsuppgifter. Där var då ingen som kunde hjälpa till så bra eftersom det enligt dem var "Jessica som har hand om inlämningsuppgifterna"och att de därför inte var pålästa. Kunde ju vara en bra ide om alla tre räkneövningsledarna var pålästa på uppgiften så att studenterna kan få hjälp. Borde vara examinatorns uppgift att se till att hjälp finns att få.»
- Bra och intressant kurs»
- Reducera omfattningen på inlämningsuppgifterna.»
- Det är bra som är!»
- Föreläsningar var bra men räkneövningar bör föbättras genom ha minst en grupp som räknar färre tal, fast mer ingående.»
- övningsledaras pedagogik bör förbätras. »
- Det är lite trist att man skall behöva få retur på skitsaker när vi redan har så mycket att göra. Att ex. en funktion står deklarerad nedanför en figur istället för i visar inte brist på förståelse. Det finns inte heller någon som skulle kunna motivera varför det är bättre att ha den i figuren.»
- Aldelse för lågt tempo i början. Vid läsvecka 5 spårar allt ur och man tappar kontrollen. Bättre med högt tempo från start.»
- Försök hitta en laboration där förberedelserna går att använda som inlämningsuppgift. »
- Den var väldigt bra som den är!»
- Mer tid vid laborationerna.»
- Be övningsledare gå igenom det som är viktigt och svårt istället för plus och minus och långa uträkningar»
- Helt störd rättning!! Ni på insititionen måste prata igenom hur ni skall ha det. Även mekatronikkursens inlämningar hade dåliga rättningar.!!!»
- Ingen ny genomgång sista lv är uppskattad!»
- Skaffa fler övningsledare!! Vi är antagligen mer än 150 teknologer som läser kursen som ska fördela sig på tre övningsledare! En idé är att varje övningsledare har sin egna metod för utlärning av reglerteknik.»
- Det blir nästan för mycket av frekvensanalysen så att när man ska börja designa regulatorer är man så långt efter att man inte förstår så mycket.»
- vad handlar kursen om? vad ska vi som läser maskinteknik ha kursen till? det känns som kursplanen skrevs på 60-talet. ingen har någon aning om vad det handlar om.»
- Om det ska vara samma övningsledare låt Avenir ha en föreläsningssal för alla. Förbättra övningsuppgifterna och dess lösningar.»
- Den i särklass bäst organiserade kursen jag har läst. Allt är genomtänkt. Mycket bra. »
- Borde ha ett annat upplägg för labbar. Räkneövningarna borde vara som i strömningen. Riktigt dåligt att få en retur i tentaveckan och som dessutom ska vara klar i tentaveckan. Har svårt att tänka mig att den rättas på julaftonens morgon.»
- En bättre koppling till reglerteknik i praktiken. Vad reglerar vi som t ex en mikroprocessor en solenoid etc? Liknande frågor känns viktiga för en bättre förståelse til reglerteknik i arbetslivet.»
- Gör om labbarna.»
- Det var svårt att få tag på handledare för att få hjälp med inlämningsuppgifterna»
- Se över labbarna. Det krånglade med uppställningarna och vi fick inte ut något vettigt. Blev mer fokus på att få utrustningen att fungera. Detta resulterade att tiden var för knapp. Tror att tiden borde utökas lite.»
- Bra repetition av Avenir! Speciellt att han tog extra tid för att gå igenom hela tentan.»
- Jessicas otrevliga tillmötesgående vad det gäller frågor och funderingar, kan förbättras.»
- Inlämningsuppgifters sätt att rättas. Enligt jessica är detta en kurs i returinlämningar inte reglerteknik. »
- Kunde varit bättre koppling mellan räkneövning och föreläsning. Svårighetsgraden på föreläsningarna var mkt lägre än på räkneövningarna. Annars bra jobbat knut. Bra uppstyrt! Hoppas på en lätt tenta....»
- Se över övningsledarna. Avenir var den enda som var ok och där fick inte alla plats»
- varför ska man lära sig rita bode-diagram?? det bidrar inte till förståelsen av kursinnehållet, tar bara en massa tid och man kommer aldrig ha nytta av det i framtiden... »
- Bodediagram är inget man skulle rita förhand i verkliga livet så lite onödigt att lägga tid på ...»
- bra kurs, har tyckt att den var intressant även om signaler inte är riktigt min grej. dock borde labbarna förbättras till nästa år. »
- Mkt bra administrerad kurs!!! Bra Kompendium»
- Mer tid till labbar. Bättre övningsledare. Eller ge avenir en större sal.»
- Omfattningen på både tenta och inlämningsuppgifter. Mer fokus "bode" läggas på räkneövningsuppgifter och bättre förklaringar och men strukturerad formelsamling, ett tips "övningsuppgifter i maskinelement" av magnus evertsson. Mycket bra bok!! Ett föredöme. Vilken kunskap ville ni examinera med tentan, reglertekniska? eller hur innovativ en student kan vara under stress i 4timmar. (Determinant av en 3X3 matris, resp uppgift 5?).. Borde inte lärandemålen också vara det som examineras?»


Kursutvärderingssystem från