ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik och mätteknik, ESS215, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»2 7%
Cirka 20 timmar»7 25%
Cirka 25 timmar»5 17%
Cirka 30 timmar»12 42%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 3.17

- På tok för lite men jag har haft en i övrigt fullt schema» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»6 21%
100%»20 71%

Genomsnitt: 4.6

- Föreläsningarna har varit bra. Laborationen har alldeles för lite tid schemalagd, har dragit över på tiden i alla moment. Hade behövts räknestugor. » (50%)
- I början var jag med på alla lektioner. Men sedan hängde jag inte med i kursen så de 2 sista veckorna var jag nästan inte på någon lektion. Då lade jag ner mer tid på dem andra två kurserna istället» (75%)
- med undantag av sjukdom» (100%)
- Bra föreläsningar och metodisk genomgång på räknövningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 39%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 39%

Genomsnitt: 2.57

- Mätteknik delen av kursen har jag inte riktigt förstått poängen med. Det tycker det är lite oklart vilken typ av reglerproblem jag ska kunna klara av när kursen är klar.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är bra att Torsten lämnar ut ett papper på vad som ingår i kursen och även tar upp det på PP-bilderna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 70%
Nej, målen är för högt ställda»5 29%

Genomsnitt: 2.29

- Det är väldigt mycket nytt som ska tas upp i kursen. Det känns som väldigt mycket föreläsningar för en 6 poängskurs. Men jag tycker att det blir dumt om man minskar på målen för då kommer man inte få med allt det viktiga, kanske borde kursen ge mer poäng?» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock upplever jag att kursen innehåller mycket i relation till de poäng den ger. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Den här kursen är känd som en av de svårare på utbildningen, att den ska vara 6 poäng är konstigt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen känns lite som en crasch-course ibland. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det känns som om det borde vara större än en 6 poängskurs med tanke på hur mycket material som ingår i kursen. Vi har haft 15 föreläsningar i denna kurs tex att jämföra med separations och apparatteknik som vi läste i förra perioden där vi hade ungefär hälften.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Detta är alltså en 6-poängskurs? Inte direkt rimligt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»1 4%
Ja, i hög grad»12 54%
Vet ej/har inte examinerats än»8 36%

Genomsnitt: 3.22

- Det kändes som att det var flera saker i kursen som ej dök upp på tentan. » (I viss utsträckning)
- En bra tenta som testade det vi har lärt oss bra. » (Ja, i hög grad)
- Tentan hade en bra balans mellan de olika delarna. » (Ja, i hög grad)
- Jag skrev inte tentan då jag prioriterade de andra två kurserna, jag hann inte med denna. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»15 53%
Mycket stor»12 42%

Genomsnitt: 3.39

- Torsten är så bra!» (Ganska stor)
- Torsten är en bra föreläsare som gör det kul med regler även om han är lite virrig och det blir svårt o hänga med ibland. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit väldigt bra. Torsten är väldigt tydlig och har strukturerade föreläsningar. » (Mycket stor)
- Bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Torsten är grym!» (Mycket stor)
- Bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Torsten gör ett mycket bra jobb. Föreläsningarna har varit väldigt bra!» (Mycket stor)
- Engagerade lärare lyfter verkligen denna kurs!!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har övningarna varit?

28 svarande

Mycket lite»2 7%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»11 39%
Mycket stor»13 46%

Genomsnitt: 3.25

- Korkad övningsledare, doktorerar man i reglerteknik bör man rimligtvis vara bra på att förklara och hinna uppgifter i tid. Inför räknestugor och skippa demoövningar!» (Mycket lite)
- Lektionerna med demoövning har inte gett så mycket. Läraren kunde vara lite förvirrad ibland. Övningslektioner som vi inte hade, skulle vara bra att ha. Då kan man testa göra övningar själv och få hjälp när man har fastnat. Annars har man ingen motivation till att göra övningar när man har fastnat och man inte alltid får tag på en lärare. » (Mycket lite)
- Inte till mycket hjälp under övningen, bara efteråt när man kollar på anteckningar. Övningarna drog i 9 fall av 10 över på tiden, ofta ganska mycket. Och det berodde inte på att tempot på övningarna var för långsamt, det var tvärtom alldeles för högt för att man skulle hänga med. Lägg in fler övningstillfällen eller klipp bort några uppgifter från varje övning så blir nog utdelningen större.» (Ganska liten)
- Jag tycker att dom har vart mycket bra. Lite jobbigt när dom drar över tiden inbland men även solen har sina fläckar.» (Ganska stor)
- Lite dåligt att övningarna drog över så mycket som de gjorde, säkert en kvart per vecka. Även om övningsledaren säger att man får gå när lektionen är slut så vill man inte missa något och det är då svårt att gå. Det är mycket bättre att försöka anpassa så att man inte börjar en ny uppgift när det är 10 min kvar om man vet att den tar 25 min att lösa. Man kanske kan lösa en deluppgift då och lägga ut resten på kurshemsidan. Det kändes även som om övningsledaren ibland "vifftade" bort frågor som ställdes under övningarn. Det skulle vara bra om alla frågor togs på allvar.» (Ganska stor)
- Anna-Maria är också rätt virrig men man lär sig ändå. » (Ganska stor)
- vi hade inga räknestugor och i och med att den kursen är så svårt så det behövs minst 2 timmars räknestuga per vecka, förutom de tiderna där övningsledaren går genom demoövningar.» (Ganska stor)
- Det hade dock varit bra med räknestugor i schemat. Anna-Maria är väldigt duktig och hjälper till. » (Mycket stor)
- Fats vi hade behövt fler övningar får att hinna gå igenom allt, ev hade man kunnat stryka en del räkneuppgifter som var på tok för svåra för kursens 6hp.» (Mycket stor)
- Övningsledaren var ibland lite virrig.» (Mycket stor)
- Tyvärr är det väldigt mycket uppgifter som är tänkta att göras på övningarna men det var sällan alla uppgifter hanns med och många lektioner drog över tiden. Det skulle behövas fler övningar, kanske i form av räknestuga?» (Mycket stor)
- Övningarna har varit bra och behandlat de allra flesta uppgifter vi skulle gå igenom. » (Mycket stor)
- Noggrannt och tydligt, jättebra! Stort engagemang» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»14 50%
Ganska stor»11 39%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.5

- Boken är inte så pedagogisk. Det är mycket som den inte förklarar. Även om man läser boken så är det mycket som är oklart. » (Mycket liten)
- tycker att kursboken inte räcker till, borde ha fler lösta exempel och mer litteratur» (Ganska liten)
- En grundläggande bok till en avancerad kurs, mer korkat kan det inte vara!» (Ganska liten)
- Kursboken är ganska dålig. Speciellt när man ska leta i registret, då får man upp sidan där de först nämner ordet och inte sidan där de berättar vad det är.» (Ganska liten)
- Boken är kass i den mening att den inte alls har samma upplägg som kursen och därför inte går att läsa i vid sidan av föreläsningarna. Det enda man har den till är att slå upp lite olika formler som hade fått plats på ett A4. Hade varit bättre med ett formelblad till tentan» (Ganska liten)
- Jag har mest använt boken som upplagsverk, vilket den tyvärr inte är så bra till. Boken beskriver inte teorin så sakligt utan mer i löpande text, vilket gör den svår att använda. » (Ganska liten)
- Boken är kortfattad och otydlig. Istället för klara definitioner av saker och ting vävs dessa in i löpande text. Det gör att man inte vet om det gäller generellt eller bara i det exemplet. Det blir dessutom svårare att hitta i den. Flera saker i kursen tas upp i boken men nämns inte vid namn och de står inte i index.» (Ganska liten)
- Boken är ej bra att läsa för att förstå saker man ej förstod på föreläsningarna. Den är väldigt kortfattad och ej pedagogisk.» (Ganska liten)
- Boken var ingen höjdare man fick förlita sig på föreläsningsanteckningar» (Ganska liten)
- Använde boken mer åt slutet. Föreläsningsanteckningar och övningar var annars bra att använda när man pluggade.» (Ganska stor)
- Boken var dålig på att ge mer förståelse utan användes mest som en formelsamling. Ifall det var något man inte förstod från en föreläsning och läste i boken för att förstå bättre så var beskrivningen i boken ofta sämre än det som sades på föreläsnignen. » (Ganska stor)
- föreläsnings anteckningarna var bra men boken hade jag ingen användning av, det var bara onödig och köpa det.» (Ganska stor)
- Övningsuppgifterna är bra, riktigt bra med vägledning på olika svårighetsnivåer. Kursboken är tyvärr svårläst. Vore bra om man hade en kursbok/kompendium som korrelerar bättre med kursinnehållet.» (Ganska stor)

9. Hade du användning av Tips till exempelsamlingen när du kört fast?

28 svarande

Provade aldrig»1 3%
Ja, någon gång»8 28%
Ja, flera gånger»19 67%

Genomsnitt: 2.64

- Det saknas ibland tips till vissa ppgifter som jag behövde hjälp med. kanske tyckte någon att de var så simpla att de inte behövde något tips, men jag tyckte dom var svåra.» (Ja, någon gång)
- tipsen är bra,men de räcker inte till. Man kan fastna ändå. Tex fanns det en uppgift där man ska få fram laplacetransformen. Tipset är att man ska partialbråkuppdela, men det vet man. Problemet är hur man går vidare sen. Känns som slöseri på tid att leta upp en lärare bara för en sån liten fråga.» (Ja, någon gång)
- Tipsen är bra men det hade varit bra om det stod fler numeriska värden i dem som man kan jämföra sina värden med och veta var i beräkningarna det blir fel.» (Ja, någon gång)
- Ofta var tipsen självklara saker och ej just det man kört fast på.» (Ja, någon gång)
- Skulle gärna haft mer hela lösningsgångar. Eller att vissa uppgifter plockat bort eftersom dom ändå inte var relevanta för tentan (eller en kurs på 6hp som sagt)» (Ja, flera gånger)
- Jättebra att det fanns.» (Ja, flera gånger)
- Skulle vara bra om det även fanns lösningsgång» (Ja, flera gånger)
- Sånt borde finnas i alla räknekurser. Jättebra när man körde fast. » (Ja, flera gånger)
- Väldigt bra!» (Ja, flera gånger)
- Jättebra, kan utvecklas ytterligare för de frågor som inte har så utförliga svar (man kan be studenterna om hjälp att skicka in om det är något som man vill ha mer utförligt)» (Ja, flera gånger)
- Bästa någonsin!!!!!» (Ja, flera gånger)

10. Vad tycker du om Matlab-uppgifterna som du fick per mail

26 svarande

Provade aldrig»8 30%
Meningslösa»1 3%
Bra»14 53%
Mycket bra»3 11%

Genomsnitt: 2.46

- Glömde av att de fanns...» (Provade aldrig)
- Bra inför labförberedande uppgifterna, men man kanske skulle haft mer tid att arbeta med matlab under kursen.» (Bra)
- Bra till labben» (Bra)
- De hjälpte särskilt mycket vid laborationen.» (Bra)
- Utnyttjade inte detta till fullo, men uppskattar tanken! Det hade varit bra med lite mer kommentarer kring vad vi ser och och hur man ska tolka resultatet.» (Bra)
- Även om det inte tog tid lång kändes det som att man inte alltid hann med så missade några.» (Bra)
- bra att kunna kolla :) » (Mycket bra)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»12 42%

Genomsnitt: 3.35

- Allt ska vara tillgängligt från dag 1, lab-PM också!» (Ganska dåligt)
- Det fungerade bra, men kändes som att övningsledaren och föreläsaren inte alltid hade jättebra kontakt eftersom det var vissa saker som den ena tänkte att den andra skulle säga eller veta och tvärtom, men sedan tog de inte upp det eller kände till den informationen. » (Ganska bra)
- lösningarna till de övningsuppgifter som inte hanns med på övning borde ha kommit upp fortare» (Ganska bra)
- Inget att klaga på.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»6 21%
Ganska bra»13 46%
Mycket bra»6 21%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.07

- Konsultationstider vid lunchtid på måndagar... inte optimalt» (Ganska dåliga)
- En övningsledare/labhandledare men många som hade frågor, framförallt på laben behövs fler personer som kan svara på frågorna annars sitter man bara och väntar på hjälp» (Ganska dåliga)
- Konstig konsultationstid» (Ganska dåliga)
- vi hade inga räknestugor. Vi hade möjligheten att gå och fråga övningsledaren en gång per vecka under lunchen, det räckte inte. räknestuga är ett måste» (Ganska dåliga)
- hade varit bra med övningar som läraren var där » (Ganska bra)
- Hade varit bättre om vi haft räknestugor» (Ganska bra)
- Övningarna var lite stressiga ibland.» (Ganska bra)
- Det hade varit bra om mottagningstiden hos Anna-Maria inte hade legat på en lunch. Jag hade lunchmöte den tiden så jag kunde aldrig gå dit. Riktiga räkneövningar hade också varit bra för att lära sig kursen bättre och få bättre möjlighet att ställa frågor,» (Ganska bra)
- Hade varit toppen med räkneövningar också, då man kan sitta och räkna själv och ställa frågor. Inte bra att ha konsultation på lunchen, alla har inte möjlighet att använda sin lunchtid för konsultation.» (Ganska bra)
- Det var lätt att få hjälp från övningsledaren. Men det är dumt att ha en konsultationstid på lunchen eftersom man ofta har annat att fixa då och vill ha tiden till att äta samt att man kom sent till lektionen man hade på eftermiddagen om man gick till konsultationen. » (Ganska bra)
- Det hade varit bättre om man haft räknestugor. Då hade man kunnat ställa frågor medan man räknade istället för att behöva samla ihop frågor till konsultation. » (Ganska bra)
- Har mejlat några gånger. Har fått bra svar snabbt!» (Mycket bra)
- Bra diskussioner med lärare i paus. Ibland fanns inte tiden att ställa frågor på demoövningar, när "för mycket" frågor ställdes fick detta effekten att alla uppgifter inte hanns igenom. Detta är synd. Vore bra om man kan planera för ytterligare genomgångar eller satsa mer på räknestugor.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»14 50%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 3.67

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 21%
Hög»20 71%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.85

- väldigt svår kurs» (Hög)
- Mycket nytt att ta till sig» (Hög)
- Många föreläsningar! » (Hög)
- Det var mycket nytt och mycket föreläsningar. » (Hög)
- Det är mycket nytt tänk i denna kursen, vilket gör att det tar en stund att sätta sig in i alla delar. » (Hög)
- Om man tänker på att det är en 6poängskurs» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 3%
Hög»11 40%
För hög»15 55%

Genomsnitt: 4.51

- Tre kurser är mycket. » (Hög)
- inlämningsuppgifter i KRT» (Hög)
- Denna period är känd som den tungaste på hela utbildningen (3 kurser totalt). Jag och många av mina vänner väljer bort minst en kurs för belastningen är för hög.» (För hög)
- Två väldigt tunga kurser, plus även en tredje kurs, KMV, som tyvärr har blivigt bortprioriterad för att kunna klara regleren och krt. » (För hög)
- Det hade varit jätteskönt om man kunde flytta en av reglerteknik eller kemisk reaktionsteknik till läsperiod ett i trean och istället lägga analytisk kemi eller yt- och materialkemi denna läsperioden istället!» (För hög)
- Väldigt stressig period med tre kurser samtidigt.» (För hög)
- Kombinationen av kurserna är inte så bra. Av alla läsperioder jag har läst är detta den som är absolut tyngst. » (För hög)
- Värsta läsperioden någonsin. Gick på autopilot i 2 månader utan något som helst liv.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»6 21%
Gott»12 42%
Mycket gott»7 25%

Genomsnitt: 3.82

- En mycket svår kurs. Ändå finns det varken övningstillfällen eller lösningsförslag till uppgifterna. Boken var också dålig. Allt detta leder till ingen motivation till att plugga till denna kurs. » (Dåligt)
- jag vet fortfarande inte vad jag har för användning av det jag har lärt på kursen. Det hade inte så mycket med kemiteknik att göra, det var mest maksin och elektroteknik. Helt onödig och svårt kurs tycker jag.» (Dåligt)
- Lite väl mycket övningar och föreläsningar bättre om det var några räkestugor» (Godkänt)
- Bra kurs, men saknar räkneövningar.» (Gott)
- Det var kul att läsa något helt annorlunda för en gångs skull. En användbar och rolig kurs. » (Gott)
- Bra och strukturerad föreläsare, mån om eleverna!» (Gott)
- Rolig och spännande kurs.» (Gott)
- Övningarna och föreläsningarna borde hänga ihop bättre, så att det som tas upp på föreläsningen tas upp följande övning. jag skulle vilja se tydligare förklaringar på grunderna, tex vad blocken i blockdiagrammet är i praktiken i början av kursen. Så man vet vad det egenltigen är man gör när man "reglerar"» (Gott)
- Tyckte att det var en mycket roligt kurs! Svår att greppa i början men när man satte sig in i den så var den bara rolig.» (Mycket gott)
- Mycket intressant ämne och väldigt givande!» (Mycket gott)
- Riktigt bra kurs!» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Matteinläningsuppgifterna. det var bra repetition»
- Föreläsaren är mycket bra, med bra föreläsningar. »
- Inlämningsuppgifterna för bonuspoäng.»
- Torsten!»
- Tydligare samband mellan föreläsningar och övningar, ibland kändes det nästan som 2 olika kurser (för att överdriva). Övningarna måste antingen kortas ner på antal genomgångna tal eller så måste man lägga till fler övningspass. Det hände ett flertal gånger att övningarna drog över på tiden med 15-20 minuter, trots skyhögt tempo. Saknas pengar kanske man bör försöka samköra kursen med något annat program eller söka sponsorer på annat håll.»
- Föreläsaren! »
- Matteuppgiften som vi gjorde i början, bra repetition. Torsten.»
- Torsten. Föreläsningssammanfattningarna och kurslitteraturen. »
- Det mesta! Jag tycker kursen var mycket intressant och mycket bra upplagd. »
- Anna-Maria och Torsten är bra.»
- Matteförberedande uppgifternagav en bra start.»
- Torsten och hans föreläsnings anteckningar, övningsledaren»
- * Torsten och Anna-Maria :) * Kursupplägget är bra, försök inte att anpassa det till boken utan snarare tvärtom * Bonuspoäng till tentan, det är en jättebra morot och ska bara kunna utnyttjas till ordinarie tentatillfället!»
- Bra övningar.»
- tyckte inget var dåligt»
- Bonuspoängen och demoövningarna!!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Någon typ av räknestuga borde finnas. Samt att det borde finnas fulla lösningar till övningsuppgifterna. Det är svåra beräkningsuppgifter så det skulle underlätta mycket.»
- Demoövningar till räknestugor.»
- Inte så tunga labbar som tar så mycket fritid så sent i läsperioden. »
- På tanklab A och B var det ont om tid. Det hade varit bra om det var fler ledare där, det tog lång tid innan man fick hjälp för att många hade frågor. Det var väldigt bra med den extra-insatta räknestugan för frågorna för tanklab B, men det hade varit bra att ha haft den lite tidigare, och där också haft någon mer ledare som kunde hjälpa till. »
- Synkronisera övningar och föreläsningar, ofta kom övningarna före och man hade inte en aning vad man gjorde och sen några föreläsningar senare kom det upp och då kändem an igen de men man hade ändå inte riktigt fattat det. Bättre att ha det tvärt om. Labarna är bra men mer tid till tanklabbarna och även möjlighet att göra förberedande uppgifter med möjlighet till hjälp (fler övningsledare!!) vore bra. »
- Ta bort onödiga räkneuppgifter, eller sätt vissa inom parentes.»
- Räkneövningar!! I och med att det är en kurs där man behöver räkna så skulle det underlätta inlärningen jättemycket om man införde räkneövningar! Konsultationstid är bra men på dem så "tvingas" man inte sätta sig in i talen på samma sätt som på räkneövningar. Jag tror att fler hade uppfattat kursen som mindre svår om man hade infört räkneövningar i och med att man på dem kan disskutera frågor med övningsledare och andra studenter på ett mer lättilgängligt sätt. Det borde även vara någon form av seminarium i mindre grupper innan tanklabb två. Så som det var nu hade man inte hunnit räkna några tal som handlade om de instuderingsfrågor man skulle göra och på den extrainsatta räknestugan var det fullproppat. Seminarium hade gjort att man fått med sig mer av labben tror jag. Kursen borde ge mer högskolepoäng! Om man tittar på vad som ingår i denna kurs så känns det som om det skulle motsvara en 7,5 poängskurs.»
- Mättekniklabben borde göras mer seriös. Handledarna borde ha en genomgång om hur mättekniklabbet fungerar eftersom många av oss kemister aldrig varit i ett sådant labb tidigare och vet inte hur det fungerar med säkringar o sådant. Dessutom borde handledarna vara bättre på att kolla av att man räknar rätt och får bra värden på labben, nu kollade de ingenting (om man inte själv bad om det) vilket innebär att man kan gå därifrån och ha lärt sig allt fel. Konsultationen borde ligga på en bättre tid. »
- Lägg till övningstillfällen och lösningsförslag. »
- Information om vad man får och inte får skriva i boken till tentan borde ges redan i början av kursen så man vet och inte måste sudda saker man skrivit sen. Man borde införa labbgrupper för labbarna så att folk inte dubbelbokar sig eller måste byta sen när de inser att tanklabb A och B hör ihop och skall göras i grupp. Det vore även bra om tanklabbarna kunde schemaläggas som fyra timmar så det inte blir så stressigt. »
- El-labben var totalt slöseri med tid, man lärde sig inget och de som höll i den verkade tro att vi var utbildade elektriker.»
- räknestuga är ett måste för det här kursen»
- * Inför övningstillfällen * Överväga byte av kursbok»
- Gå igenom färre tal mer noggrant på övningarna. Borde finnas en kunsultationstid som inte ligger på en lunch.»
- kanske någon mer frågestund kan bli inplanerad?»
- Lägg in räknestugor!! Då fås möjligheten att ställa frågor på uppgifter!!»

19. Övriga kommentarer

- Jag har bara en viktig poäng att ge: Om målet med att ha bonuspoäng endast vid ordinarie tentatillfälle - är det INGEN bra idé att tillkännage bonuspoängen 2 veckor innan tentan (då har de flesta redan bestämt sig om vilka tentor de skall skriva). Ta med er detta, om ni vill ha en effektiv morot. Tack»
- Tack för denna kursen! Reglerteknik har blivit väldigt intressant!»
- Den intresseväckande föreläsningen som Veronika hade var bra men sådant borde läggas allra sist när man redan gått igenom allt som kommer på tentan. Annars blir det stressande när man sen går igenom en massa nytt sista föreläsningen.»


Kursutvärderingssystem från