ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk reaktionsteknik, KKR100, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»11 28%
Cirka 20 timmar»14 36%
Cirka 25 timmar»5 13%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 2.36

- För lite tid egentligen men har inte haft tid» (Högst 15 timmar)
- Har i år läst om kursen, varför många moment inte behövt göras om.» (Högst 15 timmar)
- Mycket mer tid mot slutet på läsperioden» (Cirka 20 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»5 13%
75%»9 23%
100%»22 57%

Genomsnitt: 4.34

- Har vart hemma ca 10 dagar i november» (25%)
- De flesta föreläsningarna,» (50%)
- nära 100% iaf» (100%)
- tror bara jag har missat en föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 38%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 36%

Genomsnitt: 2.52

- Vad går kursen ut på? Vad ska jag kunna? Jag vet fortfarande inte riktigt efter flera försök att ta reda på det.» (Målen är svåra att förstå)
- I vissa kurser står övergripande mål i kurs PM, men senare på tentan kommer mer eller mindre bara detaljfrågor. Känns som mellanstadienivå.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Louise gick tydligt igenom dom på första föreläsningen. dom som inte uppfattat målen då måste vara väldigt nonchalanta.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 86%
Nej, målen är för högt ställda»3 13%

Genomsnitt: 2.13

- Har bara varit på den första demoövningen, eftersom jag inte tyckte att den var så givande. Läraren var väldigt förvirrad. Man kunde lika gärna läsa papprena själv. Han visade precis samma sak som det stod på pappret och förklarade inte riktigt. Rösten var väldigt låg och man kunde inte heller se vad han skrev på tavlan. Efter halva lektionen gick nog dem flesta studenterna.» (?)
- För 6 poäng är det för svårt» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på den arbetsbelastning denna läsperiod har tycker jag kursen kräver för mycket. Hade den kombinerats med en enklare kurs kanske det hade varit rimligare. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»8 27%
Ja, i hög grad»10 34%
Vet ej/har inte examinerats än»10 34%

Genomsnitt: 3

- Tentan kunde ha tagit upp fler delar av kursen och varit mer omfattande. Vissa av målen behandlades inte på tentan.» (I viss utsträckning)
- Gick inte upp på tentan. Tog transporten istället.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»12 31%
Ganska stor»19 50%
Mycket stor»5 13%

Genomsnitt: 2.71

- Opedagogiska föreläsningar men ännu värre var övningarna, båda övningsledarna var under all kritik» (Mycket liten)
- Föreläsningarna håller låg nivå jämfört med övningsuppgifterna. Demoövningarna har man inte kunnat ta till sig något av eftersom övningsledarna inte håller måttet. Men assignmentsen har varit bra.» (Ganska liten)
- mycket av inlärningen har varit individuell» (Ganska liten)
- skiljer mycket mellan kurser.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit bra men övningarna har inte gett så mycket. Det skulle vara bra om övningsledarna gick igenom alla steg som man behöver för att lösa uppgifter. Det kändes som om de hoppade över steg för att hinna gå igenom fler uppgifter. Steg som kanske är självklara om man är insatt men som är betydande när man ska lära sig hur man ska tänka när man löser denna typen av problem.» (Ganska liten)
- Jan Rodmar är, precis som tidigare år, inte lämpad att vara demoövningsledare, då han lätt överröstas av fem någorlunda tungt andandes personer.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna är väldigt teoretiska utan få räkneexempel och demoövningarna har inte gett så mycket de har kunnat. I grunden tycker jag matlab projekten är bra, men de tar långt mer tid än vad jag tycker är rimligt. Särskilt när det är själva matlab programeringen som ställer till det och inte själva förståelsen för reaktionstekniken. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit bra men demoövningarna har inte gett så mycket.» (Ganska liten)
- Övningarna har inte varit så bra tycker jag. Jag har haft svårt att uppfatta vad båda övningsledarna säger pga av att de pratar för lågt.» (Ganska stor)
- Rodmars powerpoints har varit väldigt bra» (Ganska stor)
- Demoövningarna har inte varit bra!» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar. Övningarna som handlade om masstransport var bra men inte de andra.» (Ganska stor)
- Under Rodmars demoövn är det svårt att höra vad han säger. Hans föreläsningsslides är dock extremt bra! Xavier pratar för lite om vad han gör och vaför han gör det under demoövn. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna var bra, men demoövningarna var inte till någon hjälp. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna var mycket bra. » (Ganska stor)
- Det kändes som föreläsningarna hastades igenom så fort som möjligt med en hel del luckor som behövts för att lösa uppgifterna.» (Ganska stor)
- För att studenterna lättare ska kunna ta till sig kursinnehållet borde satsa mer på räknestugor/demoövningar och ha lärare med god kommunikativ förmåga i dessa sammanhang. Föreläsningarna har varit bra, det vore dock bra att korsreferera mer till powerpoints, så att det är lättare att hänga med.» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»8 21%
Ganska liten»14 37%
Ganska stor»12 32%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.27

- Kurslitteraturen har inte varit till någon hjälp alls. Jag använde den mer i GKT kursen än i denna. Kompendiet med uppgifter var bra och väldigt bra att det fanns tillgång till lösningar på kurshemsidan. » (Mycket liten)
- Köpte inte kursboken men klarade mig hyfsat ändå. » (Mycket liten)
- Ganska dålig bok som inte kändes helt relevant. Övningsuppgifterna som räknades under kursens gång var mycket svårare än tentauppgifterna, både sett till gamla tentor och vår tenta.» (Mycket liten)
- Har inte öppnat boken.» (Mycket liten)
- Ändra boken till en mer omfattande eller gör uppgifterna enklare!» (Ganska liten)
- Kursboken har inte använts däremot har jag använt mig av föreläsningsanteckningarna» (Ganska liten)
- Använde knappt boken. Tittade mycket i föreläsningsanteckningar. Använde lösningsförslagen om jag körde fast.» (Ganska liten)
- Jag har inte hunnit läsa boken som jag hde velat då den verkar vara ganska bra. » (Ganska liten)
- jag hade inte alls boken, och kände inte att jag behövde det. Jag pluggade mst på hennes föreläsningsanteckningar och OH-bilder.» (Ganska liten)
- Kurskompendiet behöver utvecklas och förtydligas. En renskrivning av facit vore uppskattat, det är småsaker men det gör det mycket mer överblickbart. Även antaganden är ofta otydliga. Detta gör att man ofta får lägga tid på att förstå "självklara" saker. I dagsläget tycker jag det är lättast att plugga utifrån gamla tentateser, vilket ger fel fokus på inlärningen.» (Ganska liten)
- Boken är väldigt kortfattad. Det är många delar av kursen som inte behandlas särskilt ingående.» (Ganska liten)
- Jag har mest använd föreläsningsanteckningar, både mina egna och de slides som fanns på kurshemsidan. » (Ganska liten)
- Men synd att det saknas avsnitt/svårt att hitta om jämvikts reaktioner i boken» (Ganska stor)
- Har framför allt använt slides.» (Ganska stor)
- Boken använde jag aldrig. Övningshäftet användes mer» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Ganska dåligt»7 18%
Ganska bra»17 44%
Mycket bra»10 26%

Genomsnitt: 2.86

- Jättejobbigt med olika sidor o olika system för de olika inlämningsuppgifterna bl.a.» (Mycket dåligt)
- Assignmentsen ligger på 2 olika svåråtkomliga och svårbegripliga hemsidor. Dessutom har inte alla kompendier som förekommit i kursen varit utlagda på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- säms hitills av hela min chalmersgång... inlämningar som hämtas ut ur små hemsidor som är krångliga på så många sätt att ja inte orkar lista upp alla... en enkel lösning är att samla allt på samma ställe, under kemikursen i 1:an hade vi t.ex. PING PONG» (Mycket dåligt)
- Sämsta jag sett på chalmers. Man lägger ner tid på uppgifter kan man väl kräva någorlunda standard på systemet.» (Mycket dåligt)
- Det är ju mer pga av att studentportalen aldrig fungerar jag ger det ett dåligt betyg. studentportalen är en styggelse.» (Ganska dåligt)
- webbsidorna för inlämningsuppgifterna är inte bra» (Ganska dåligt)
- Borde lagt upp de obligatoriska uppgifterna från början ifall man skulle velat börja med dem tidigare» (Ganska dåligt)
- Rörigt med inlämningsuppgifterna. Sidan för uppgift 1-3 går inte att komma in på hemifrån vilket försvårar inlämning av ev. returer. Jobbigt men två olika sidor för uppgifterna» (Ganska dåligt)
- Övningsledarna hade väldigt dålig koll. Studioövningarna rättades inte inom utsatt tid och det var svårt att få hjälp på ett givande sätt. Om man frågade Javier om något förstod han antingen inte frågan eller så gav han bara svaret utan att kunna förklara. » (Ganska dåligt)
- Bra men returerna från assignemnts tar lång tid och svåra att inse när man får retur, man borde få mail eller något liknande. De glöms lätt bort och får svaras på senare efter tentan då man har tid att kolla datorn igen.» (Ganska bra)
- Rättningen av inlämningsuppgifterna har fungerat extremt dåligt. Inte alls under de tidsramar som det var sagt. Det var oxå väldigt slumpmässigt om man fick godkänt eller inte, då den man jobbat med och svarat samma sak som på teorifrågan fick godkänt medan en annan inte fick det. » (Ganska bra)
- Rättningen av inlämningsuppgifter tog för lång tid.» (Ganska bra)
- God framförhållning och allt som man behöver finns på plats. » (Mycket bra)
- Jättebra att all information och material fanns tillgänglig redan från början. Mycket lätt att få god överblick över kursinnehållet!!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»3 7%
Ganska dåliga»8 21%
Ganska bra»15 39%
Mycket bra»5 13%
Har ej sökt hjälp»7 18%

Genomsnitt: 3.13

- Xavier gjorde ingen ansats att besvara frågor på ett vettigt sätt, tex på beräkningsseminariet som ägde rum i två olika salar var han hela seminariet i den ena salen.» (Mycket dåliga)
- inte tillräckligt med lärar tillgänglighet under dataövningarna. och allmänt var nivån låg» (Mycket dåliga)
- Det skulle behövas räkneövningarn i denna kurs! Inte bara demoövningar och konsultation utan övnigar där man får sitta och räkna och samtidigt ha chans att fråga en övningsledare. Det skulle gjort att fler lär sig kursen tror jag.» (Ganska dåliga)
- Under tentaveckan var det svårt att få hjälp med svar på frågor. Eftersom demoövningarna inte var särskilt bra fick man inte heller tillit till att ställa frågor till övningsledarna. » (Ganska dåliga)
- Det gick att få hjälp genom att maila till eller prata med Louise. Men dålig hjälp från Jan och Javier.» (Ganska dåliga)
- Jan Rodmar kan mycket men han kan inte förklara och han var inte alls tydlig när han pratade. jag gjorde övningarna på egen hand. Han den andra övningsledaren skrev bara på tavlan och förklarade inte så mycket. Han var inte engagerad.» (Ganska dåliga)
- Möjligheten fans men läraren som var ansvarig är inte så bra på att förklara och olika lärare i kursen tar ibland förgivet att teknologerna förstår.» (Ganska dåliga)
- Saknar räkneövningar där man kan sitta och räkna själv och ställa frågor.» (Ganska bra)
- Vore bra om läraren är kvar i pausen då detta är väldigt bra tid att ställa frågor på.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»21 55%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.6

- Jag har denna period riktat in mig på de andra kuserna vi har denna läsperioden. Det har gjort det svårt att samarbeta med de som valt att lägga krutet i denna kursen och vice versa när man ska samarbeta i de andra kuserna.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»19 50%
Hög»13 34%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.5

- Inget nytt i kursen direkt.» (Låg)
- Inlämningsuppgifterna är jobbiga och som jag ser det ganska dåliga. tar tid att få det rättat och jobbigt att det måste vara matlab. » (Hög)
- Projekten tar för mycket tid. Det hade varit bättre att ha ett större projekt med fler frågeställningar rörande de teoretiska istället för fem mindre.» (Hög)
- i förhållande till poängen och vad som förväntas av en i övrigt i denna perioden.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»12 31%
Hög»10 26%
För hög»14 36%

Genomsnitt: 3.94

- Jag har läst om kursen och läser den tillsammans med en MTS kurs därav svaret låg arbetsbelastning» (Låg)
- Det är mycket att läsa 3 kurser samt mer poäng än vanligt.» (Hög)
- Krt+Regler är illa nog, lägg till kmv på det så blir det värsta läsperioden på hela utbildningen» (För hög)
- Jobbigt med tre kurser samtidigt!» (För hög)
- I relation till andra läsperioder tycker jag den har varit för hög. Både KRT och Regler kursen borde ge mer poäng då de upplevs vara stora och svåra. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 15%
Godkänt»20 52%
Gott»11 28%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.18

- Borde varit en av de roligaste kurserna hittills med tanke på innehållet, men den dåliga administrationen samt de ansvariga personerna har gjort det till en dålig upplevelse» (Dåligt)
- låg nivå på undervisningar, låg nivå på övningar, låg nivå på studioövningar... blir en dålig kurs» (Dåligt)
- Dåliga föreläsningar och ännu sämre övningsledare» (Dåligt)
- Föreläsningarna och innehållet är bra. Men demoövningarna fungerade inte alls, och det hade varit bra med en räknestuga, kanske istället för konsultationstiden. Man skulle exempelvis kunna boka en lektionssal där folk kan sitta och räkna och ställa frågor samtidigt istället för att ha en konsultationstid i biblioteket. » (Godkänt)
- Det finns en utvecklingspotential i kursen. » (Godkänt)
- Kursen behöver fortsätta utvecklas, jag har läst den en gång tidigare och det är mycket som är bättre. Men man borde lyfta in fler engagerade doktorander som stödresurser.» (Godkänt)
- Trevlig kurs!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursens innehåll»
- lösningsförslag till rekommenderade uppgifter som finns tillgängliga på studieportalen»
- bra upplägg och struktur. »
- Assignments är bra för förståelsen. Bra räkneuppgifter»
- Föreläsningarna. »
- Bättre administration på inlämningsuppgifterna. tar lång tid att få dom rättade»
- Framförhållningen på studieportalen samt föreläsningarna »
- Lätt tenta»
- Systemet med inlämningarna Övningarna»
- lärarens föreläsningsanteckningar och OH-bilder»
- Demoövningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Snabbare rättningar av inlämningsuppgifterna. Rosmarin måste tala högre, även Xavier pratade lågt i början men blev bättre sen!»
- Föreläsaren och övningsledarna, främst övningsledarna»
- inlämningar och administration!»
- Inlämningsupgifterna. Kanske kan de vara frivilliga för bonuspoäng?»
- Räknestugor och färre assignment:s»
- hemsidorna för inlämningsuppgifterna måste göras tillgängliga från utanför Chalmers»
- Övningsledarna måste bytas ut. Jan Rodmar var inte bra, men Xavier var så ofattbart dålig på sitt jobb att man undrar hur han ens blev antagen till att doktorera på Chalmers.»
- Demoövningarna!»
- bättre övningsledare. Båda är väldigt snälla och hjälpsamma men det fungerar inte så bra som demoövningsledare någon av dem. Det är nåstan omöjligt att höra vad någon av dem säger eller att följa med i deras uträkningar och då faller lite iden med att ha demo övningar. »
- Labhandledaren borde kunna svara på fler frågor och poängtera att X inte beräknas på det sätt man först tror, de flesta gjorde fel på det och då blir resten följdfel. »
- Labben måste antingen få mer tid eller förkortas. De uppgifter som man ska göra efter den laborativa delen var det ingen som han göra på de två timmarna man hade till förfogande trots att vår grupp till exempel hade gjort några innan. Sista delen av seminariet fick man då inte ut något av för att man inte hade löst alla uppgifter innan. Övningsledarna kan tänka på att gå igenom färre uppgifter och noggrannare så att man hänger med på demoövningarna. De första assignmenten rättade inte förrän jättesent. Det känns även som om de som rättar behöver ha exakt varje ord precis rätt för att man ska få dem godkända. Ibland känns det också som om man får följdfrågor på sådant som inte stod i teorifrågan från början. Det hade nog gett mer om man disskuterade teorifrågan tillsammans efter varje assignemtlektion till exempel. Då får man med sig det man ska lära sig. Jag försökte komma och ställa frågor i tentaveckan. Instutionen var då låst och jag kunde inte komma in och fråga någon. Ringde även på ringklockan men det var ingen som kom och öppnade. Det hade varit bra om man hade vetat det innan att det skulle vara låst så att man hade kunnat passa på och fråga när det var öppet.»
- De obligatoriska uppgifterna bör nås hemifrån och inte bara från skolan.»
- Laborationen. Ingen förstod riktigt och seminariet gav inte så stor lärdom. Jobbig lab med så många människor i samma lilla rum.»
- De assignments man ska göra måste rättas i tid, och det skulle vara bra om man kunde komma åt svarssidan hemifrån, nu kan man bara lämna in från skolans datorer, det blir lite dumt när inte allt är godkänt innan man åker hem för jullovet. Räknestugor skulle uppskattas. Seminariedelen av laborationen måste utvecklas och förbättras, vara tydligare med vad det går ut på. »
- NYA ÖVNINGSLEDARE!!»
- övningsledaren»
- Projekten bör formas om samt att lösningsförslagen till räkneövningarna bör ses över och förtydligas, gärna med lite beskrivande kommentarer och i fall uppgiften kan ha lösts på annat sätt. »
- Övningsledare och övningsuppgifter»
- Övningsledarna»
- Demo övningarna bör förbättras för att öka teknologernas inlärningsförmåga. det ska inte vara så att vissa känner att det är först på tentagenomgången man förstår. Ett bar inslag skulle vara en mer praktisk uppgiftsgenomgång under varje föreläsning.»
- Nya demoledare»
- Inlämningsuppgifterna borde rättas snabbare. »
- Man borde få svar på inlämningsuppgifterna snabbare.»

16. Övriga kommentarer

- Labbarna behöver verkligen inte ligga så SENT i läsperidoden. det är väldigt störande att behöva lägga massa timmar på labbuppgifter i lv6. då vill man börja tentaplugga!»
- Denna perioden borde göras om! Man kanske skulle kunna flytta på denna kursen eller reglerteknik till läsperiod ett och flytta analytisk kemi eller yt- och materialkemi till denna läsperioden istället.»
- Snälla, pensionera Rodmar, eller ge honom i alla fall uppgifter som han är mer lämpad för.»
- Louis är sträng när det gäller rättning av tentan. hon måste vara lite snällare, kursen är svårt, så hon ska kanske inte göra det svårare genom att vara sträng i rättningen»
- Om man anser att KRT är en viktig kurs för kemitekniker så behöver man visa detta genom att satsa på kompetenta övningshandledare som har förmåga att inspirera och visa på varför KRT är viktigt och intressant.»


Kursutvärderingssystem från