ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik, del B, LMA515, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»4 22%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»3 16%
Cirka 30 timmar»5 27%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.83

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»2 11%
25%»2 11%
50%»0 0%
75%»4 22%
100%»10 55%

Genomsnitt: 4

- Jag läste det vid sidan om mina vanliga kurser» (0%)
- Oerhört tråkiga genomgångar, somnade i princip varenda lektion och detta är inget skämt. Vet dock inte hur det ska förbättras.» (75%)
- ungefär» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

Här avses både de mål som står i kursplanen och de mer detaljerade lärmål som delgivits efter hand i vecko-PM.

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 83%

Genomsnitt: 3.61

- Toppen bra ide med lärmål varje vecka, det ger verkligen en tydlig överblick!!!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 22%
Ja, i hög grad»7 38%
Vet ej/har inte examinerats än»7 38%

Genomsnitt: 3.16


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»9 52%

Genomsnitt: 3.29

- Oskar var kanon» (Ganska stor)
- Mycket informativa, men som sagt tråkiga.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»6 35%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 2.41

- Har mest suttit hemma o räknat. » (Mycket liten)
- satt i egna grupper o räkna, så svårt att säga.» (Ganska liten)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.58

- tycker inte alls om boken. har inte tittat i den mer än för att räkna. BYT BOK!» (Mycket liten)
- Kursbokens exempeluppgifter är alldeles för lätta medans räknaupgifterna är mycket svårare.» (Ganska liten)
- Jag tycker inte boken är så bra, det finns kanske 1 exempel i varje avsnitt och bara några uppgifter att räkna på. Det är ganska svårt att bedöma om man kan någonting om man inte har lite fler uppgifter att räkna på.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»14 77%

Genomsnitt: 3.77

10. Anser du att duggorna har påverkat din inlärning positivt?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
Ja, ganska»4 22%
Ja, mycket»13 72%

Genomsnitt: 2.66

- har tvingat mig själv till att plugga lite extra o verkligen försökt på duggorna. Skit bra att kunna få extra poäng, det motiverar verkligen.» (Ja, mycket)
- Jag brukar vara dålig på att plugga i början och mitten av läsperioden men duggorna gjorde att jag började tidigt.» (Ja, mycket)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt hjälp»3 16%

Genomsnitt: 3.72

- Tror lärarn hade svårt att förstå vad det var vi hade problem med, ofta fick man svar på nåt helt annat än man frågade.» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt samarbete»3 16%

Genomsnitt: 3.88

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 64%
Hög»6 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- ibland blev det lite väl stressigt. » (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»7 41%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.64

- sjukt mycket med den organiska eftersom allt varit så oklart. bara massa massa dum stress denna läsperioden. usch :(» (?)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 35%
Gott»4 23%
Mycket gott»7 41%

Genomsnitt: 4.05

- toppen med duggor o lärmålen! verkligen jätte bra jobbat. det märks att Oskar vill att vi ska lyckas :) » (Mycket gott)
- Väldigt bra lärare.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De väldigt noga och genomgående föreläsningarna. Tydliga och enkelt att läsa i sina papper efter vad man gått igenom på föreläsningen. Duggorna.»
- duggor»
- Lärarens upplägg med g och överbetygsuppgifter.»
- duggorna. »
- kvaleten på föreläningarna»
- Oscar!!! För att han är den bästa Matte B-läraren som jag haft»
- Oskar Marmon. Duggorna.»
- Det nya sättet att lägga upp provet på, dvs en godkänt-del och en överbetygs-del.»
- Föreläsaren och duggorna»
- Duggor»
- Duggorna»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget, allt är perfekt! »
- kurs literaturen»
- Byta bok, svår att förstå »
- Boken funkar, men man kanske skulle titta om sig för annat material»
- Göra genomgångarna mer intressanta, få studenterna att tänka själva och inte bara titta på.»
- kurslitteratur. Den var billig, men det kan vara värt att lägga lite på en bättre bok»
- Antingen behövs annan litteratur eller någon övningsbok»

18. Övriga kommentarer

- Oscar är bäst :)»
- Skulle vara rätt bra att redan i analysen att introducera i matlab, för framtida kurser, ex matematik i kemitekniken i åk 2. Räcker med en studioövning.»


Kursutvärderingssystem från