ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Transportprocesser, KAA060, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

58 svarande

Högst 15 timmar»6 10%
Cirka 20 timmar»5 8%
Cirka 25 timmar»13 22%
Cirka 30 timmar»16 27%
Minst 35 timmar»18 31%

Genomsnitt: 3.6

- Den var värdelös jag gick aldrig!» (Högst 15 timmar)
- vilket inte är tillräckligt!» (Cirka 25 timmar)
- stor kurs och ganska hög arbetsbelastning.» (Cirka 30 timmar)
- Denna kurs tar enorma mängder tid » (Cirka 30 timmar)
- För att hinna med alla tal i häftet måste man sitta varje dag och lägga ner minst 35 timmar i veckan för att hinna. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

58 svarande

0%»2 3%
25%»0 0%
50%»2 3%
75%»7 12%
100%»47 81%

Genomsnitt: 4.67

- Värdelösa föreläsare samt övningsledare!» (0%)
- endast föreläsningar» (75%)
- föreläsningarna har varit väldgt givande för inlärningen» (100%)
- Mycket bra föreläsningar som vägledde en i hur man skulle läsa i boken (vad som var viktigast)» (100%)
- missade någon föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 37%
Målen är svåra att förstå»3 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 32%

Genomsnitt: 2.51

- De visar dem aldrig. Så har ingen aning om vad jag ska förstå!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kan man gå igenom målen på kursen vid slutet av kursen, så man ser vad man har koll på och vad man behöver träna på, som det är nu kanske man läser det först, då man läser kurs.pm vid kursstart, då man inte har någn aning om ord och begrepp.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 53%
Nej, målen är för högt ställda»18 46%

Genomsnitt: 2.46

- Känns onödigt att ha laborationer i transporten. Känns inte som om dom ger så mycket och när man dessutom inte får poäng för dom känns det ganska onödigt. Det tar bara tid som man hellre hade velat lägga på att räkna själv. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen känns för stor i förhållande till tiden man har, då vi läser två kurser samtidigt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vem förstår detta i slutet av kursen? Nä ingen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Känns inte som 7,5 poäng!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursens poängtal motsvarar absolut inte arbetsbelastningen på kursen, om man jämför med tidigare kurser med samma poängtal.» (Nej, målen är för högt ställda)
- kursen är inte 7,5 hp.. mkt mer och det vet ni» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är för högt ställda relaterat till kursens poäng!» (Nej, målen är för högt ställda)
- det är väldigt mycket för 7,5 hp» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen borde ge fler poäng. Det är för mycket material för att vara 7,5p.» (Nej, målen är för högt ställda)
- det är inte det att det är för svårt utan att det är för mycket som ska läras in.» (Nej, målen är för högt ställda)
- tyckte det var himla stressigt. hade det sträckt sig över 2 läsperiod vore det mkt bättre!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»8 17%
Ja, i hög grad»22 46%
Vet ej/har inte examinerats än»15 31%

Genomsnitt: 3.06

- Man bara itererar hela jävla tiden! Det borde heta iterationsprocesser istället.» (Nej, inte alls)
- tentan spegalde absolut inte kursen» (Nej, inte alls)
- blir inte så spridda uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att tentan motsvarade vad man hade förväntat sig, samma upplägg som de gamla tentor som fanns att titta på. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»4 7%
Ganska stor»20 35%
Mycket stor»28 50%

Genomsnitt: 3.28

- Aldrig gått så väldigt liten skulle jag säga» (Mycket liten)
- Gärna fler räkneövninngar» (Ganska stor)
- Konsultation och demoövningarna har varit jättebra. Föreläsningarna kan bli lite tydligare än vad de är idag.» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar. Pedagogiskt och strukturerat. » (Mycket stor)
- Superbra föreläsare! Även demonstrations-rö var jättebra. Underlättade mycket vid den egna räkningen. Övningsledarna var mycket bra på att förklara. » (Mycket stor)
- Mycket bra demoövningar.» (Mycket stor)
- undervisningen har varit väldigt bra, både föreläsningar och demoövningar. demövningarna där övningsledaren skrev på tavlan var lättare att hänga med i än de med pp.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 10%
Ganska stor»20 35%
Mycket stor»30 53%

Genomsnitt: 3.42

- Boken var tung att läsa i. Men bra att man fick ha den med sig på tentan.» (Ganska stor)
- Att läsa boken tog tid men gav bättre bakrund till varför ngt fungerar som det gör. Men mest var det att räkna och fråga som gav lärdom.» (Ganska stor)
- Boken har gett bra beräkningsstöd etc.» (Ganska stor)
- Väldigt bra bok.» (Mycket stor)
- Bra räknekompendium» (Mycket stor)
- väldigt bra kurslitteratur» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

56 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»27 48%
Mycket bra»25 44%

Genomsnitt: 3.33

- Den nya webportalen ligger nere hela tiden.» (Mycket dåligt)
- Schemat ej synkat mot timeedit vilket krånglat en del. Dessuton krånglar nya studentportalen jätte mycket men det är ju knappast kursens fel.» (Ganska dåligt)
- Shemat är förvirrande, att det inte stämmer med time edit.» (Ganska bra)
- Jag såg att det fanns lösningar till problemen på en arkiverad hemsida för två år sedan..hade kanske varit bra om de var tillgängliga på årets hemsida också? De kändes lite bättre än studienämndens lösningar.» (Mycket bra)
- Mycket välorganiserad kurs. Bara +! Bra med räknehäften om än något för många uppgifter. Det är svårt att sålla själv vilka man bör räkna och vilka man ev kan hoppa över så då försöker man göra alla istället vilket tar tid.. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»19 33%
Mycket bra»33 57%
Har ej sökt hjälp»3 5%

Genomsnitt: 3.63

- Alla behöver ställa frågor hela tiden så man får aldrig någon chans.» (Mycket dåliga)
- inga räkneövningar eller konsultationstider förrän sista veckan.» (Ganska dåliga)
- Övningsledarna (alla!) är mycket kompetenta, snälla och pedagogiska!» (Ganska bra)
- Hade gärna sett att övningarna låg tidigare i veckan. Så att man kunde ställa frångor medan man räknade veckans uppgifter istället för att fråga i efterskott.» (Ganska bra)
- Inget problem med att fråga övningsledare men föreläsaren var inte lika hjälpvänlig.» (Ganska bra)
- ibland lite fullt på övningarna» (Ganska bra)
- Bra övningsledare!» (Mycket bra)
- Har varit bra, förutom i läsvecka 7 då det var lite svårt att hinna få hjälp på konsultationen då alla hade många frågor att ställa.» (Mycket bra)
- Bra räkneledare» (Mycket bra)
- Det var bra att man kunde gå på andra klassers konsultationer, men det hade varit bra om examinatorn hade klargjort att detta var ok tidigare i kursen.» (Mycket bra)
- Grymt bra öviningsledare att fråga på konsultationstillfällerna.» (Mycket bra)
- Väldigt imponerad av övningsledarna, de kunde sitt område och var väldigt trevliga och avslappnade!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»11 19%
Mycket bra»39 69%
Har ej sökt samarbete»4 7%

Genomsnitt: 3.8

- Satt mycket tillsammans och räknade. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 7%
Hög»26 45%
För hög»27 47%

Genomsnitt: 4.4

- inte så hög, vilket var bra för att transporten tog upp väldigt mycket tid» (Lagom)
- För hög om man läser två kurser samtidigt!» (Hög)
- väldigt mycket att lära sig men inte oöverkomligt. Det går bra om man vill.» (Hög)
- Kursen omfattar mycket, men med bra planering klarar man sig fint.» (Hög)
- Folk som säger att transporten är för jobbig och tung pluggar helt enkelt inte tillräckligt mycket. » (Hög)
- Ett ord. Masstransport.» (För hög)
- Jag bestämde mig för att ligga i fas med uppgifterna, jag lyckades men jag har suttit fram till 21-22-tiden majoriteten av vardagarna och ägnat flertalet helger åt plugg ( mest denna kursen, men även min andra kurs). Det känns inte riktigt rimligt, känns som en kurs som borde vara värd mer än 7.5 hp.» (För hög)
- På allvar!!! det är inte ok.» (För hög)
- Kursen borde delas upp på två perioder, eller ev borde material strykas. » (För hög)
- Det går, men det kostar. » (För hög)
- det är för mycket att göra under åtta veckor.» (För hög)
- Efter andra veckan låg jag så långt efter att jag inte ansåg att det vara någon idé att försöka ta ikapp» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»7 12%
Hög»23 40%
För hög»26 45%

Genomsnitt: 4.28

- hög, men inte oöverkomligt» (Hög)
- transporten har stått för merparten av belastningen.» (Hög)
- absolut för hög!» (För hög)
- Bland det första man får höra när man börjar på Bioteknik är att Transporten är för svår och med alldeles för hög belastning. Det visade sig stämma bra.» (För hög)
- Om man inte haft någon annan kurs parallellt hade det kanske gått att klara, som det är nu är perioden helt fruktansvärd!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»5 8%
Dåligt»2 3%
Godkänt»16 27%
Gott»21 36%
Mycket gott»14 24%

Genomsnitt: 3.63

- tentan speglade inte innehållet i kursen och var på tok för svår» (Mycket dåligt)
- labbarna var väldigt dåliga, man satt och visste inte vad man skulle göra och väntade på hjälp. när man fick hjälp visste inte labbhandledaren vad som var fel och i vissa fall bara förvärrade felet. vissa handledare var svåra att kommunicera med pga av bristande språkkunskaper. labbarna gav på grund av dessa saker inte den förståelse man borde ha fått. » (Godkänt)
- Kursens innehåll är bra. Det grundläggande problemet är att det är 2-3 kurser ihop-tryckt i en!» (Godkänt)
- labbarna var i vissa fall före föreläsningarna vilket gjorde att man inte alltid förstod så bra vad man gjorde. men det var inte så farligt.» (Gott)
- Hade varit perfekt om det inte varit för att det var för hög belastning på kursen.» (Gott)
- Mycket intressant kurs, stjäl dock mycket tid från andra kurser.» (Gott)
- Kursen är bra planerad och bra genomförd.» (Gott)
- Svår kurs, mycket att ta in, skulle behövt längre tid att smälta saker på.» (Gott)
- Svår kurs men rolig! Välorganiserad men alltför kompakt. » (Gott)
- kursen är intressant och lärorik men lite mycket att ta in på kort tid.» (Gott)
- Mycket användbar kurs som gett stor insikt i transportfenomenen inom kemiteknik och i vardagen.» (Gott)
- Bra upplägg!» (Mycket gott)
- Jätte rolig kurs och äntligen känns det som om man kan ha användning av sakerna vi räknar på. » (Mycket gott)
- Jätterolig kurs! Intressanta föreläsnignar.» (Mycket gott)
- Rolig kurs där man hela tiden arbetar med problem som faktiskt man kan relatera till verkligheten.» (Mycket gott)
- Rolig kurs. Skönt med ett tydligt upplägg så att man redan från första dagen vet vad som krävs.» (Mycket gott)
- Mycket roligare kurs än förvantat. Spännande beräkningar som är väldigt relevanta för min utbildning. » (Mycket gott)
- Jag fann kursen väldigt intressant och den första kursen som man kände att man kunde tillämpa! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningsledarna!»
- Att man har demoövningarna och räkneövningarna separat! »
- Kursboken.»
- boken och upplägget på föreläsningar. Handledarna på övningstillfällena har varit super super bra. Dom ska vara kvar tycker jag!»
- Kurs innehållets struktur»
- Rö och Dö och F»
- Räkneövningar och demoövningar.»
- Demoövningarna är väldigt bra och till stor hjälp.»
- Räknestugorna. Föreläsaren!»
- Demoövningarna och konsultationstiden!»
- oskar som övningsledare»
- översikten och exempel med kopplingar till verkligheten samt andra områden samt kursboken.»
- Konsultationstiderna och föreläsningarna har verkligen varit jättebra. Bra och roliga uppgifter»
- Konsultationstiden då man kan fråga övningsledarna»
- Den siste övningsledaren, kommer inte ihåg vad han hette men han var helt ärligt klart bäst på Chalmers hittills.»
- Upplägget med demoövningar och räkneövningar.»
- Föreläsaren, demoövningarna (många tillfällen att ställa frågor)»
- Föreläsaren och övningledarna. Upplägget med föreläsningar, DÖ och RÖ var mycket bra.»
- Anders var en mycket bra föreläsare som höll ett väldigt bra tempo under föreläsningarna. »
- Demoövningarna.»
- demoövningar, särskilt bra var nicklas.»
- Föreläsare, öviningsledare och litteratur»
- Formen på tentan med en teoridel och en räknedel»
- Övningsledarna var det bästa på kursen och bör verkligen få ha nästa år.»
- föreläsarna»
- Övningsledarna!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Uppdatera uppgiftshäftet! Det står fel sid- och ekvationsanvisningar.»
- Allt annat.»
- känns dom om det är ganska hög belastning. Dessutom när man läser fysikalen samma läsperiod. »
- Mera demonstrationer av beräkningar»
- mer teori på föreläsningarna, mer RÖ och DÖ. På dö går det jätte snabbt och man hinner varken skriva ner allt eller förstå.»
- Föreläsningarna. Dessa innebar i stort sett att man skrev ner de ekvationer som redan fanns i boken. Borde vara mer inriktiade på förståelse av teorin, särskilt som det är en teoridel på tentan. Fler räkneövningar om detta är möjligt. »
- bör dra ut kursen på 2 perioder»
- Ta bort datalaben med Comsol då den låg aldeles för sent i läsperioden och kändes onödig och krånglig. Hjälpte mig inte speciellt mycket för att öka min förståelse.»
- förbättra labbarna, dela upp i flera grupper med fler handledare i varje grupp och se till att handledarna kan det de ska handleda i.»
- tajma labbarna lite bättre.»
- Jag tycker det borde tänkas över om kursen inte är lite väl omfattande.. Gärna lägga ut lite fler gamla tentor att öva på»
- Försök lägga om belastningen under kursen.. Mer uppgifter i början så att man inte behöver ha lika många på slutet då tiden borde gå till att tentaplugga.»
- Räknestugorna var dåligt schemalagda, så det kändes inte så motiverande att gå på dem. »
- lägg mer tid på slutet för att hinna ikap med alla uppgifter, »
- Fler övningstillfällen/möjligheter att ställa frågor.»
- Inget speciellt, det var bra upplägg»
- Göra så att den inte är lika kompakt. »
- Blev stressigt när masstransporten kom in i slutet och många nya formler dök upp. Hade gärna sett en extra föreläsning på masstransport. »
- Mängden, bättre ge ett antal uppgifter som får med alla mekanismer, utöver demoövningarn. Och så får man räkna mer själv. Svårt som student att veta vad man lär sig på de olika uppgifterna och eftersom man inte vill missa något så räknar man allt och då blir det JÄTTEMYCKET.»
- Inget jag kan komma på »
- tipsa om hur man kan söka i boken tidigare i kursen»
- Föreläsningarna kan vara lite tydligare och teorin borde gås igenom lite mer ingående. Datalabben borde tas bort. »

16. Övriga kommentarer

- Väldig pedagogisk föreläsare!»
- http://img684.imageshack.us/img684/174/trollface.png»
- Någon form av lösningsförslag vore bra, måste inte var afullständiga lösningar men kanske en start till uppgifterna.»
- Det gick bra att hänga med fram till värmetransporten. Sen fastnade man där och hann aldrig riktigt få koll på masstransporten»
- Mer tillämpningar för bioteknik skulle uppskattas.»
- Rolig kurs! Intressant.»
- Bra upplägg, väldigt duktiga övningsledare.»


Kursutvärderingssystem från