ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht 10 Introduktion till programmering, TDA605

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-11-08 - 2010-11-22
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp

1. Kursens innehåll

Upplevde du att kursen fungerade bra som en förberedelse till kursen Introduktion till funktionell programmering?

42 svarande

Nej inte alls»3 7%
I ganska liten utsträckning»6 14%
I viss utsträckning»21 50%
Ja, i hög grad»12 28%

Genomsnitt: 3

- Gick ej kursen» (?)
- Mitt intryck var att kursen var något rörig. Den röda tråden var otydlig.» (I viss utsträckning)
- Lärarens html-kunskaper var grovt utdaterade. Det kändes som att mycket av det som lärdes ut hade bäst-före-datum nån gång 1995.» (I viss utsträckning)
- Hade gärna fått mer syntax-genomgång, Koen trodde att vi hade fått genomgång av det i intro kursen, och Sydow sa att vi skulle få det i den riktiga...» (I viss utsträckning)
- Tycker att man i samma kurs skulle gjort en generell introduktion till programmering och hur koden är uppbyggd. Sedan också behandlat Haskells syntax - vilket vi nästan inte gjorde alls - innan man bara slängde sig in i blindo.» (I viss utsträckning)
- Koen började på ett helt annat ställe i nästa programmeringskurs, men det var nyttigt att få känna på syntaxen för Haskell.» (I viss utsträckning)
- I Introduktion till funktionell programmering förväntades det att vi kunde sköta GHCi, kompilera, skriva haskell-filer osv, det skulle jag inte kunna utan Introduktion till introduktion till funktionell programmering. » (Ja, i hög grad)
- allt utom sista delen, med HTML, var mycket lärorikt och en bra introduktion till Haskell och litegrann till unix-systemet. del 5 kändes konstig och komplicerad och jag tog en snabbväg för att klara den labben utan att egentligen förstå nånting. bara för att bli klar.» (Ja, i hög grad)
- Intresseväckande tillämpningar, visade hur man kan använda högre ordningens funktioner för att åstadkomma mycket på kort tid och få kodrader.» (Ja, i hög grad)

2. Kursens nivå

Var kursens nivå anpassad till dina förkunskaper?

42 svarande

Nej inte alls»5 11%
I ganska liten utsträckning»11 26%
I viss utsträckning»10 23%
Ja, i hög grad»16 38%

Genomsnitt: 2.88

- Gick ej kursen» (?)
- Hadde redan massa förkunskaper innom programmering.» (Nej inte alls)
- Kunde ingenting före och ingenting efter...» (Nej inte alls)
- Föreläsaren förutsatte att man kunde saker sen innan.» (Nej inte alls)
- Jag hackar linuxkernel, jag är fel person att fråga.» (Nej inte alls)
- Jag har programmerat förut (imperativt och objektorienterat), så jag hade nog fått ut mer av att man började med utgångspunkt i imperativ eller objektorienterad programmering och sedan beskrev hur funktionell programmering skiljer sig och hur man ska angripa problem, hur man ska tänka. Dock tror jag kursen var mera lämpad för personer som inte knackat så mycket kod tidigare.» (I ganska liten utsträckning)
- Hade varit bra att ha med lite mer syntax» (I viss utsträckning)
- Programmeringen - ja. Delen som var nån slags "datorintro" där man försökte lära ut linuxanvändning var helt värdelös. För oss som kunde det innan var det helt ointressant att se hur man skapar mappar i gnome, för windowsanvändare bör det ha varit alldeles för ytligt för att ge något, och dessutom gått väl fort.» (I viss utsträckning)
- Det var roligt fast jag programmerat en hel del innan.» (I viss utsträckning)
- Jag har arbetat med programmering i ~5år och dessutom kikat på Haskell innan Chalmers, varför jag hade lätt att följa med.» (Ja, i hög grad)
- Haskell skiljer sig från de flesta andra språk så det enda förkunskaper man skulle kunna ha nytta av var att trivas i terminalen och känna till grundläggande unix-kommandon. » (Ja, i hög grad)
- jag har programmerat en hel del innan och tog mig ganska enkelt igenom materialet. jag kan tänka mig att det är svårt för någon som aldrig programmerat innan att komma in i tänket » (Ja, i hög grad)
- Hade inga förkunskaper.» (Ja, i hög grad)
- Jag har programmerat inanan så jag hakade på rätt snabbt. Att verkligen krångla till det för nybörjare i och med att slänga in HTML helt plötsligt lyckades ni verkligen med.» (Ja, i hög grad)

3. Vad var bra på kursen?

- Bra att komma in i arbetssättet»
- Man fick en känsla för hur funktionella språk fungerar och lite hur Linux fungerar för de som inte var bekanta med det.»
- Man fick en liten introduktion till funktionell programmering.»
- Bra att få lite tid att bekanta sig med Haskell innan den riktiga kursen startade.»
- Mycket bra innehåll, väl utformade labbar.»
- Det mesta fungerade bra. De som hjälpte till på labbarna var snälla och väldigt kunniga. »
- snabba genomgångar med mycket demonstrationer och mycket labbtid så att man hinner prova och experimentera själv. vi fick gott om tid till det. »
- Programmeringsexemplen, labbarna.»
- Kul att testa på Haskell!»
- Mycket blandad programmering»
- Att man fick vägledning när det behövdes. Bra introduktion till funktionell programmering.»
- Djupen av kursen och i viss del vad man gick igenom»
- Linuxintroduktionen»
- Föreläsningarna var okej, Sydow var en bra föreläsare, resten var inte bra»
- Hemsidan fungerade bra och det var en lagom nivå på svårigheten.»
- Att man fick en liten uppfattning om hur annorlunda och svårt funktionell programmering är.»
- inget, stressade bara en»
- Bra förberedelse inför Inledande funktionell programmering»
- Examinationsmetoden var trevlig. Föreläsningarna funkade bra. Labbhandledarna var duktiga.»
- Fick viss vana vid att programmera och använda Chalmers datorsystem.»
- Visade kort på vad man kan göra när man får större kunskaper i programmet. »
- Man fick en introduktion i funktionell programmering...»
- Hängde ihop med den efterföljande programmeringskursen.»
- Tempo, föreläsningarna och information på labbarna»
- lära känna linux»
- Gick ej kursen»
- Bra hjälp på labbarna»
- Kursen fick in en i Programmerings-tänkandet vilket var väldigt bra (eftersom jag personligen saknade förkunskaper till programmering)»
- Programmeringen»
- mkt praktiska moment»
- att man fick ett litet försprång till nästa kurs»
- Man fick en okej grund till nästa kurs.»

4. Något som saknades på kursen?

- Mer ingående förklaringar om vad de som vi använde verkligen är och hur de används.»
- Skulle vara bra med mer syntax. Det kändes lite som att man kastades in i det hela.»
- En mer grundlig genomgång om hur funktionella prgrammeringsspråk är uppbyggda.»
- En tydligt röd tråd och ett försökt till att beskriva tankesättet i funktionell programmering.»
- Nope, inte vad jag minns. »
- man kunde ta bort del 5 och lägga den tiden på något vettigare. även för haskellkursen som följde på 7.5 hp skulle del5 varit överkurs och/eller "onödigt" jämfört med allt annat som lärs ut och känns betydligt mer relevant och meningsfullt. »
- Tydligt fokus...»
- Struktur. Kändes som om vi lärde oss lite där och lite där, vi visste inte vart vi var på väg. Detta gjorde att det var lite svårt att greppa.»
- Mer introduktion till varje labb, svårt att veta hur man skulle göra saker»
- Nej»
- Nä 5. Något som var dåligt med kursen? HTML-biten var bara förvirrande, tab bort den tycker jag.»
- mer grundläggande saker...»
- Varningar om hur svårt funktionell programmering är. Som student som började på Chalmers trodde jag att mattematik skulle vara det svåraste och valde därför att koncentrera mig mer på det, istället för programmering.»
- allt»
-
- UTF8-stöd. :)»
- ... men man gick alldeles för fort in på djupare saker som man skulle behövt någon extra genomgång på för att kunna förstå det helt och hållet. »
- Jag upplevde att vi inte fick reda på en del grundläggande saker i början, utan det kändes mer som om det förutsattes att vi kunde det.»
- Rättningen på labbarna tog ibland väldigt lång tid, nästan så lång tid att man fick tidsnöd på grund av det»
- inget som jag kommer på just nu»
- Gick ej kursen»
- Mer grundläggande föreläsningar!»
- Att alla laborationerna låg uppe från början.»
- mer om linux»
- nej»
- Vet ej»


Kursutvärderingssystem från