ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Linjär algebra och geometri, TMA660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-11-04 - 2010-11-22
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

65 svarande

1 (inte alls)»0 0%
13 20%
30 46%
21 32%
5 (över förväntan)»1 1%

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåligt strukturerad, opedagogisk föreläsare som med jämna mellanrum både sa och skrev oförståeliga meningar på grund av dålig svenska. Skulle antagligen varit bättre att ha den på engelska.» (2)
- Föreläsningarna var under all kritik. Pedagogiken var väldigt dålig, och planeringen likaså.» (2)
- Tog upp mindre än förväntat, sämre struktur och tempo än förväntat.» (2)
- Kursen uppfyllde inte mina förväntningar, hade förväntat mig att lära mig mer och på ett bättre sätt.» (2)
- Hade svårt att ta till mig kursens innehåll. Förtod inte undervisaren så bra och inte hur upplägget var. Fick inte ut något av undervisningen. » (3)
- hade inga direkta förväntningar» (3)
- Har läst LinAlg innan.» (3)
- Hade inga förväntningar» (3)
- Hade velat ha mer Analytisk Geometri» (3)
- Lite förvånad över att komplexa tal var inkluderat i denna kursen.» (4)
- Var lite förvånad över att Komplexa tal var inkluderade här och inte i analysen, dock bra med tanke på hur mycket annat som är i analysen» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

65 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 3%
3 4%
31 50%
5 (mycket relevant)»25 40%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.29

- Matte är alltid viktigt, vektorer och matriser bör vara användbara» (5 (mycket relevant))
- Sakerna vi gått igenom är grund till väldigt mycket, vilket gör det extra synd att vi inte fick lära oss bättre än vi fick.» (5 (mycket relevant))
- Vet att det kommer tillämpas mycket och grämer mig över att vi inte lärde oss mer.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

64 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 4%
16 25%
33 51%
5 (Mycket bra avvägt)»12 18%

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Överbetygsdelen innehöll endast betygsuppgifter som även var en bonusuppgift innan tentan. Var väldigt olikt tidigare tentor.» (2)
- Bra om man hade förstått föreläsaren, vad jag läste mig till i boken var det ungefär samma. » (3)
- Måhända att överbetygsdelen var aningen konstig.» (3)
- Särkilt B-delen kändes som väldigt annorlunda saker än de vi gått igenom. Inte samma sak fast svårare, utan som om man borde ha läst extra saker vi inte fått reda på.» (3)
- Väl lätt, men reflekterade innehållet bra.» (3)
- Lite dåligt anpassad svårighetsgrad på frågorna. Hela del 1 var trivial, medans del 2 tog ett ENORMT hopp i svårighetsgrad. Inget emellan? Många moment i kursen som inte togs upp» (3)
- Det var många bevis uppgifter för överbetyg, hade fått uppfattningen att det skulle vara färre betyg för överbetyg eftersom att vi hade muntan med ett bevis.» (4)
- Boken var svårare än tentan, men tentan var på det vi gått igenom.» (4)
- G-delen var bra, medan överbetygsdelen kändes som om det var för stor betoning på determinanter.» (4)
- Det var inget om de tidiga kapitlen i vektoralgebra-häftet. Inte för att jag saknade det, men ändå.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Vad tyckte ni om den muntliga redovisningen?

Kändes bedömningen rättvis?

53 svarande

1 (Inte så bra)»10 18%
9 16%
12 22%
14 26%
5 (Mycket bra)»8 15%

Genomsnitt: 3.01

- Gjorde den ej.» (?)
- deltog ej» (?)
- Gjorde ej muntlig redovisning.» (?)
- Vet ej, gjorde den inte. Konstigt urvalssätt, borde haft en mer relevant "dugga" och lite jämnare nivå på uppgifterna att redovisa. » (?)
- Deltog inte» (?)
- Närvarade ej» (?)
- Jag förstod inte bedömningen alls. Verkade som man bara kunde få 10 poäng eller inga alls. Jag slutförde mitt bevis men det var en liten sak jag inte kunde förklara riktigt trots att jag försökte. Och eftersom jag inte kunde göra de så fick jag 0 poäng och frågade hur man får 3-5 poäng och då sa Maria att de får man ifall man inte kommer ända fram i bevisföringen. Så hade de varit bättre om jag stannat vi de stället jag inte kunde förklara och då fått några poäng?» (1 (Inte så bra))
- Det var väldigt oklart vad som krävdes. Hon sa att man skulle bevisa en viss sats. men ingenting om vilka andra satser man fick använda eller vilka man behövde visa.» (1 (Inte så bra))
- Bedömningen var inte rättvis, det hade behövts en motivering till det betyget man fick, dessutom borde det gå att få t.ex. fem poäng om man kanske lyckades bevisa hälften. Jag fick uppfattningen om att de flesta fick antingen 9-10p eller 0p.» (1 (Inte så bra))
- Skiljde sig mkt från bevis till bevis och elev till elev med hur mkt poäng man fick för det arbete man lagt ner. Inte rättvist alls.» (1 (Inte så bra))
- Nivån på de olika bevisen var väldigt olika.» (1 (Inte så bra))
- De var svårt att förstå följdfrågor. » (2)
- Det verkade som om en del kom undan betydligt mycket lättare än andra. Dels var det stor skillnad på frågorna, och dels var - om ryktena stämmer - bedömningen ojämn.» (2)
- Väldigt tvivelaktig bedömmning. svårigheten varierade väldigt» (2)
- Jag tyckte att min var väldigt lättförtjänta 10 bonuspoäng, men har hört att många andra fick det bra mycket svårare. Kanske lite för mycket slump med vilken fråga man drog.» (2)
- Gjorde inte» (3)
- En del bevis verkade på förhand mycket jobbigare än andra, framför allt på grund av att en hel del bevis (som inte var självklara) inte fanns i läroboken.» (3)
- ganska slumpartat om man råkade få ett bevis man kunde eller inte. Det kanske även var lite väl snäll bedömning i vissa fall. Bra att den finns med dock.» (3)
- Varierande svårighet på uppgifterna.» (3)
- Jag gjorde inte den.» (3)
- Vet ej, deltog inte» (3)
- I min uppfattning fanns mycket generösa möjligheter för studenter att båda övertyga sig själva och examinatorn om olika bevis giltighet, och om någon fastnade fanns möjligheter för studenten att tänka igenom sitt resonemang.» (4)
- Dåligt formulerade frågor så svårt att förstå den egentliga uppgiften. Men man fick flera chanser och gå tillbaka och tänka, efter att man redan försökt och fått reda på att uppgiften inte alls gick ut på det som det stod att den gjorde.» (4)
- Sjukt bra övning, men konstigt att man bara kunde få 1, 9 eller 10 poäng. Det lite var lotto angående vilket bevis man fick. » (4)
- En lärorik upplevelse» (4)
- Det var lite synd att det var en sån varierande svårighetsgrad på bevisen.» (5 (Mycket bra))

5. Är en sådan muntlig redovisning relevant för kursen och utbildningen?

61 svarande

1 (Inte alls)»4 6%
6 9%
11 18%
25 40%
5 (Ja verkligen)»15 24%

Genomsnitt: 3.67

- Inte för kursen, men kanske för utbildningen. Blir väldigt orättvis eftersom de skiljde så mycket i svårighetsgrad.» (2)
- Som ovan är det alltid nyttigt att kunna övertyga såväl sig själv som andra om att satser gäller, samtidigt är det kanske inte det mest nödvändiga på ett civ.ing-program.» (3)
- Man pluggar ju bevis ett tag innan tentan, vilket kan vara bra. I värsta fall så kanske man i alla fall lär sig det bevis som man bevisar.» (4)
- Det är en bra övning för att testa sig på att genomföra bevis, men inget som är nödvändigt för att klara utbildningen.» (4)
- Bra att lära sig göra bevis, och att öva på det muntligt. Man lär sig mycket på det och måste verkligen förstå för att kunna klara av att göra ett muntligt bevis.» (4)
- Man lärde sig väldigt mycket av att fördjupa sig i en sats.» (4)
- Det är viktigt att kunna redovisa och presentera bevis muntligt, även om relevansen för just den här kursen är tveksam.» (4)
- För stor skillnad på frågorna man skulle redovisa. Hade man tur så fick man en mycket lätt fråga och tvärtom.» (4)
- Det var spännande att få testa på en muntlig redovisning, och man fick faktiskt mycket insikt i ämnet när man tvingades försöka förklara för någon annan. Svårare att ta "genvägar" då.» (5 (Ja verkligen))

6. Hade du nytta av materialet som var upplagt på PingPong?

63 svarande

Nej»24 38%
Ja»39 61%

Genomsnitt: 1.61

- Var aldrig inne på PingPong.» (?)
- Bara listorna för bevis.» (Nej)
- svårt att få överblick» (Nej)
- Vet ej, kollade aldrig - tvekar inte på att materialet i sig var bra» (Nej)
- Texten om bevis var mycket bra» (Ja)
- Det tog en stund innan jag hittade det dock :P» (Ja)
- Använde den inte så mycket. Jag kollade de gamla tentorna och bevislistan. Texten om bevis var intressant men jag hade nog inte så mycket nytta av den.» (Ja)
- Delvis, bl a gamla tentor» (Ja)
- Det är enklare om materialet inte läggs upp på pingpong utan görs tillgängligt på kurshemsidan.» (Ja)

7. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

64 svarande

<25%»5 7%
25-50%»5 7%
50-75%»8 12%
>75%»46 71%

Genomsnitt: 3.48

- Hade läst kursen förut. Gillade dessutom inte föreläsningarna.» (<25%)
- svårt att få ut något då föreläsaren är dålig på att göra sig förstådd» (<25%)
- Kändes ibland inte lönt att gå på dom eftersom jag läst de innan.» (25-50%)
- Har läst kursen tidigare så jag hoppade en hel del av föreläsningarna. Gick på tillräkligt för att blida mig en uppfattning dock.» (25-50%)
- Var sjuk 2 veckor» (50-75%)

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

63 svarande

1 (inte alls bra)»7 11%
18 29%
23 37%
13 20%
5 (mycket bra)»1 1%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade svårt att ta till mig kursens innehåll. Förtod inte undervisaren så bra och inte hur upplägget var. Fick inte ut något av undervisningen. » (?)
- Svårt att förstå vad Maria säger, och det blir ofta missförstånd när boken är på engelska och föreläsningarna är på bristande svenska. Föreläsningarna var ostrukturerade, och Maria gjorde ofta långa uträkningar (där det ofta blev fel) som kändes onödiga och tidsslösande.» (1 (inte alls bra))
- Röriga, irrelevanta, boken är klart tydligare och har ett mycket mer pedagogiskt upplägg.» (1 (inte alls bra))
- Osammanhängande, dåligt strukturerad, opedagogisk, borde varit på engelska.» (2)
- Kändes väldigt ormständiga och de få bevis hon visade på tavlan var väldigt röriga, tex så kunde hon plötsligt komma på att hon gjort något fel i mitten av beviset som ändrade allt. Eller råkat byta ut n mot m på vissa ställen osv. Maria är säkert väldigt duktig matematiker och lärare, men de känns som att hennes språk begränsar hennes möjlighet att lära ut på ett bra sätt. » (2)
- Någon enstaka föreläsning var bra, men annars kändes det som att alldeles för mycket tid las på redreducering. Det var ingen som inte fattade hur man gjorde det. Lite mer krut kunde ha lagts på baser och sånt. Lite felformuleringar gjorde även kursen svår att förstå, då litteraturen var på engelska.» (2)
- Ganska dålig struktur och tydlighet i föreläsningarna. Flera saker som jag gått igenom för som hon tog upp på ett (enligt mig) sämre sätt.» (2)
- Ostrukturerat, och fokus på det som var enkelt. dock bra med repetition.» (2)
- Ofta röriga, dåligt upplagda. Kan förbättras mkt.» (2)
- Ibland lite ostrukturerade och hoppiga samt fokus på fel saker på exemplen (hur ska man tänka när man får en uppgift, inte hur beräkningarna i detalj går till ex. radreducering)» (2)
- Skiftande kvalite» (3)
- För lite bevis. Determinant definierades t.ex. inte alls.» (3)
- Det var lite väl mycket repetition på grundläggande, relativt enkla, moment.» (3)
- Det märktes att läraren inte haft just denna kurs särskilt länge, dålig planering ibland.» (3)
- Maria har grym personlighet men det är lite svårt att förstå henne ibland.» (3)
- Lite rörigt» (3)
- Kunde varit bättre förklarande och relaterat bättre till boken.» (3)
- För mycket tid ägnades åt saker som inte var angeläget till kursens innehåll. ex långt utdragna förklaringar till att kursen hade för lite tid eller förklaringar kring muntlig redovisning etc. Den informationen kunde tas via hemsidan istället.» (3)
- Bra tempo, klart och tydligt. Emellanåt fanns dock räkneexempel som inte verkade genomtänkta i det att de ledde fram till märkliga svar eller fastnade i något komplicerat i mitten.» (4)
- Förra året var det bra föreläsningar. Då var jag delaktig på samtliga.» (4)
- Skulle kanske vara enklare att hänga med vid nya moment om man skulle få en lite mer intuitiv beskrivning av vad som ska gås igenom och kanske något demonstrerande exempel, innan man börjar kötta definitioner och dylikt. Ibland kändes det som att man satt och undrade vad som pågick, tills man fick "aha"-ögonblicket när det är ett par minuter kvar. Och då redan missat allt som gåtts igenom fram till dess.» (4)

9. Vad tyckte du om räknestugorna?

63 svarande

1 (inte alls bra)»2 3%
2 3%
10 18%
22 40%
5 (mycket bra)»19 34%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa ledare var bra andra inte.» (1 (inte alls bra))
- Genomgången var för lång så man han inte räkna alls mycket. Men han som hade den var bra och kunde hjälpa till.» (2)
- Det var till stor hjälp.» (4)
- Stora grupper.» (4)
- När jag bytt grupp, känner att räknestugorna inte tillför så mycket om man har samma övningsledare som föreläsare.» (4)
- Här förstod man!» (5 (mycket bra))
- Jag hade Tony som övningsledare, han var väldigt bra. » (5 (mycket bra))
- Hade en jättetrevlig och klipsk tjej som övningsledare, det var uppfriskande och nyttigt!» (5 (mycket bra))
- Tony var väldigt bra!» (5 (mycket bra))
- Närvarade inte så mycket så jag kan uttala mig.» (Deltog ej)

10. Vad tyckte du om MATLAB-uppgifterna?

62 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
3 5%
12 23%
25 48%
5 (mycket bra)»11 21%
Deltog ej»10

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade svårt att få ut något av dem då jag inte hade tillräckliga kunskaper i matlab för att göra dem och det var lite kort om tid. » (2)
- MATLAB och liknande lär vara relevant för vårt kommande yrkseliv, för att inte tala om kommande kurser, så alla övningstillfällen är välkomna!» (4)
- Jag gjorde det onödigt krångligt för mig på 2b. Jag trodde man behövde ett värde på arean för att kunna jämföra vilka värden som gav den största arean, men jag förstod när jag frågade handledarna att man bara skulle uppskatta arean.» (4)
- Det hade bara med en väldigt liten del av kursen att göra, men det hade faktiskt relevans inte bara för matlabs egna skull utan även själva kursen.» (4)
- Ganska roliga faktiskt!» (5 (mycket bra))
- Heja Tony!» (5 (mycket bra))
- MEN MAN BEHÖVER MER UNDERVISNING I MATLAB I BÖRJAN ÄN DEN MAN FÅR UTAV LABORATIONER!!» (5 (mycket bra))

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

63 svarande

1 (Mycket liten)»8 12%
8 12%
21 33%
18 28%
5 (Mycket stor)»8 12%

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förstår inte frågan» (?)
- Kunde inte tillgodogöra mig den alls. » (1 (Mycket liten))
- Kan inte säga att jag kan mer nu än innan jag började läsa kursen. » (1 (Mycket liten))
- Jag har helt och hållet läst själv i Lay och Vektoralgebrahäftet» (1 (Mycket liten))
- Lärt mig mest genom att läsa och kolla föreläsningar på internet och prata med kompisar. Men jag var på många föreläsningar för att få reda på vad jag skulle lära mig, men lärde mig det på ett annat sätt senare.» (2)
- Var på nästan alla föreläsningar även om det inte alltid kändes som att det gav så mycket. Slogs av hur lätt alla förklaringar verkade i boken i jämförelse.» (3)
- svåra i och med att man aldrig har sett matlab förut. Lite väl stor tröskel - men man lärde sig mycket :)» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.42


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

64 svarande

Ja»1 1%
Nej»63 98%

Genomsnitt: 1.98

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

64 svarande

1 (För låg)»0 0%
9 14%
45 70%
10 15%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.01

- Som sagt läst LinAlg innan.» (2)
- Relativt analysen var detta väldigt mycket lättare (tyckte även de som inte läst den tidigare) Hade alla lagt ner lika mycket tid på den här som analysen hade nästan alla satt femmor på tentan.» (2)
- Tempot kan höjas en del. Föreläsningarna kan effektiviseras mycket!» (2)
- Lagom.» (3)
- I jämförelse med analysen var algebran rena semestern. Därmed naturligtvis inte sagt att tempot var lågt. Jag vet ännu inte vilket tempo som är standard.» (3)
- Hade inte klarat av en större belastning med tanke på analysen.» (3)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

64 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»17 26%
Mycket bra»37 57%
Har ej sökt samarbete»8 12%

Genomsnitt: 3.78

- Visst kunde man snacka med bänkgrannen och så om matten, men jag har inte samarbetat med någon utanför skoltid.» (Har ej sökt samarbete)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

64 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 9%
Ganska bra»30 46%
Mycket bra»15 23%
Har ej sökt hjälp»13 20%

Genomsnitt: 3.54

- Föreläsaren hade rent språkligt svårt att förstå frågorna och svara på dem» (Ganska dåliga)
- Ränknestugorna!» (Ganska bra)
- Bra, men det är ibland svårt att erkänna för sig själv att man behöver hjälp och inte ska vara tjurskallig :P» (Ganska bra)
- Men jag förstod av andra att möjligheterna var mycket bra.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

64 svarande

1 (ej prisvärd)»3 4%
5 8%
27 44%
17 27%
5 (mycket prisvärd)»9 14%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.39

- Har inte tagit bort plastfodralet runt min bok än... så den var alltså helt värdelös.» (1 (ej prisvärd))
- Dålig bok, innehållsförteckningen stämde inte och boken och Maria sa emot varandra på en del frågor. » (2)
- Kändes som om den var mer ekonomi inriktad än fysik.» (2)
- För mycket ord i texten som inte var relevant för matematiken. Det kändes som om författaren fick betalt per ord.» (2)
- En smula dyr för sin storlek men en, för att vara amerikansk, välformulerad och koncis bok.» (3)
- Tycker boken var bra och förklarade många av de frågetecken som fanns efter föreläsningarna. Men helt VÄRDELÖST att de va fel sidnummer på innehållsförteckningen. » (3)
- Lärde mig nästan allt från kurslitteraturen.» (3)
- Bra bok, men alltjämt för dyr. (Innehållsförteckningen var dessutom felaktig.)» (4)
- Jag köpte en begagnad i en äldre upplaga, vilket gjorde att uppgifterna sällan stämde med de nya, men det var ju fortfarande en fungerande bok.» (4)
- Ja!» (5 (mycket prisvärd))
- Fick boken.» (Köpte inte boken)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

64 svarande

1 (Mycket liten)»4 6%
1 1%
15 23%
23 35%
5 (Mycket stor)»21 32%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se ovan» (1 (Mycket liten))
- Läroboken tyckte jag var väldigt tydlig och bra. Vektorhäftet tyckte jag var onödigt svårförståligt. » (4)
- Boken var bra, vektoralgebrahäftet var dock jobbigt. Använde mig knappt utav den.» (4)
- Lärde mig nästan allt från kurslitteraturen.» (4)
- Hade dock varit körd utan boken.» (4)
- Jag lär mig lättast genom aböckerna. Dock kände jag att boken var lite tung - tog för lång tid att lära sig saker som inte var så svåra egentligen. Uppgifterna i boken presenterades inte så bra heller. Jag gillar fullständiga lösningar, annars är jag aldrig säker på om jag gjort rätt, och då lär jag mig saktare..» (5 (Mycket stor))
- Fick all min kunskap därifrån. Pedagogisk bok. » (5 (Mycket stor))
- Jag borde nog till och med använt den mer, den var riktigt stabil.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.87


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

64 svarande

Ja»54 93%
Nej»4 6%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.06

- En sak dock: missade anmälan till tentan, med tanke på att det är nollans första läsperiod kan det vara bra att trycka extra på att anmäla sig precis innan tiden går ut.» (Ja)
- Gamla tentor fanns inte där de skulle finnas på hemsidan. Maria har uttryckligen sagt att hon inte tycker man ska titta på gamla tentor och att hon inte vill lägga upp några, men jag tycker inte att det är hennes sak att avgöra.» (Nej)
- Till tentorna är det bra om lösningsförslag finns på gamla tentor och diverse uppgifter.» (Nej)
- Allt som finns på veckobladeriet.» (Nej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tempot, ansträngningen att få studenterna att förstå vektorbegreppet och dess lite annorlunda algebra.»
- muntlig redovisning för överbetyg. »
- Innehållet.»
- genomgången av hela kursen i slutet var bra, och att man tydligt fick reda på vad som var viktigt att kunna inför tentamen. »
- Räknestugorna»
- Det mesta.»
- Genomgång av gamla tentor»
- Möjlighet till bonuspoäng genom Matlab och den muntliga redovisningen.»
- VA-häftet är guld värt!»
- De muntliga bevisen.»
- upplägget på tentan»
- innehållsrik och detaljerad hemsida»
- Redovisningen. Det är dock möjligt upplägget ska ses över, men jag gillar idén.»
- Det mesta.»
- Muntliga redovisningen, om än lite förbättrad»
- Lay, fantastisk bok.»
- Boken.»
- Den muntliga redovisningen»
- Den tydliga repititionen»
- Inget.»
- Den muntliga redovisningen var bra för man fick träna sig på att göra bevis på ett bra sätt.»
- tentastrukturen»
- uppdelningen av tentan»
- Muntliga redovisningen.»
- Kurslitteraturen»
- Matlab-uppgifterna»
- Boken är mycket bra. Bra med lista över upg att göra samt matlab och bevis»
- Väldigt bra att föreläsaren gör gamla tentauppgifter på tavlan mot slutet av kursen, gärna mer sådant.»
- Den muntliga redovisningen.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vissa av exemplen på tavlan i klassrummet, som nämnt ovan. Avsnittet om polynomdivision kändes en aning malplacerat. Jag kan förstå kopplingen till ex komplexa tal, som känns relevant för kursen, men polynomdivision som sådan känns som att den mera hör hemma inom analys. På motsvarande sätt kanske analysavsnittet om polära koordinater kunde tas i lin alg tillsammans med ex komplexa tal?»
- Kanske bättre kurslitteratur - det måste ju finnas....»
- föreläsaren. Själpte och rörde till mer än hon hjälpte. »
- Föreläsaren, eller att hon i alla fall tänker över sitt upplägg på föreläsningarna och funderar seriöst på att ta hela kursen på engelska, och bli mer pedagogisk. Att den ska bli mer strukturerad.»
- Föreläsningarna hade kunnat hänga samman med kurslitteraturen i något högre mån. Jag hade även uppskattat en annan fördelning av undervisningen, som det var nu kändes det som att väldigt mycket tid lades på det som var ganska lätt att förstå, som radreducering, på bekostnad av sådant som var lite svårare, som vektoralgebra och transformation. »
- Fördela föreläsningarna mer jämnt över de olika kursområdena. Nu lades mycket föreläsningstid ner på de grundläggande kunskaperna som man lätt kunde lära sig på egen hand. Hoppa över långa uträkningar på föreläsningar i senare delar av kursen och istället förklara hur man löser en uppgift, då man ändå förväntas kunna räkna med matriser själv. Transformation förklarades väldigt annorlunda jämfört med boken - varför?»
- ett tips skulle kunna vara att ha fördiguträknade matriser så att inte halva föreläsningen går åt till att räkna ut en matris när uppgiften i sig inte har något med den att göra. »
- Examinator»
- Bevisen till den muntliga redovisningen bör väljas med större omsorg.»
- Vektoralgebra häftet kändes lite bristande, var inte så tydligt med en del bevis och annat innehåll.»
- Mer varation av föreläsningarna»
- Mindre tid på radreducering och mer på bas-byten, linjära avbildningar och sådant.»
- Annan föreläsare, eller se till att Maria blir bättre på att förklara vad hon menar och tydligare i sitt språk.»
- "dugga" och muntlig redovisning, pedagogik under föreläsningar, »
- Kommentar till fråga 8. En annan sak som skulle kunna ändras är att istället för att göra alla radreduceringsoperationer på en matris på tavlan kunde föreläsaren ha svaret färdigt på ett papper och hoppa över många eller alla av stegen imellan. Detta för att många nog tycker det är ett enkelt moment som ödslar mycket tid. Detta menar jag naturligtvis gäller en bit in i kursen.»
- Föreläsningarna. Måste bli mer tydliga och strukturerade. Som Bernards föreläsningar var.»
- Fokusera lite annorlunda, gärna följa bokens studieplan. Byta föreläsare. Nuvarande har stora pedagogiska brister. »
- Usch för uppdelad tentamen, med godkäntdel och överbetygsdel :( Man satt ju bara och räknade om och räknade om de enklare uppgifterna, för att tre timmar senare inse att man räknat rätt från första början och kunde lagt all den tiden på överbetygen man nu inte fick :(»
- Facit till gamla tentor bör publiceras.»
- Lite bättre struktur på föreläsningarna»
- Bör försöka lägga mer fokus på de svårare delarna och inte lägga så mycket tid på att radreducera på föreläsningarna.»
- Upplägget, föreläsningarna och (läraren).»
- Redovisningen, kanske se över kurslitteraturen, ge lite mer läsanvisningar.»
- Föreläsningarna borde bli bättre»
- Vet ej»
- lite för mycket upprepning av enkla beräkningar»
- Möjligtvis ta med fler geometriska tillämpningar av linjär algebra»
- Jag hade hellre sett att repetitionstiden inför tentan varit kortare, då det är lätt att lägga kursen åt sidan när man inte längre förväntas lära sig någonting nytt. »
- Inför poängivande dugga, avskaffa muntliga redovisning. Helt orelevant.»
- Vet ej»
- Föreläsningarna»
- Föreläsningarna måste bli mer förklarande. Man kan inte bara skriva upp ett bevis på tre tavlor utan att förklara vad det bevisar eller när man ska använda det. B delen på tentan var mycket svårare än några upg vi fått dittils. »
- Maria måste planera sina föreläsningar. Fungerade inte alls bra. Allting blev bara rörigt.»
- Lite mera tydlighet vid den muntliga presentationen, exempelvis vilka satser som beror av varandra osv.»
- Fler konkreta exempel på föreläsningarna och gå igenom alla bevis. Försök komprimera innehållet bättre och ha ett lite högre tempo i föreläsningarna.»

21. Övriga kommentarer

- Tyvärr gick kursen väldigt dåligt på grund av att undervisningen var under all kritik. »
- Rolig kurs!»
- Utvärderingar borde inte göras så här långt efter kursens avslutnad. man skulle kunna ha utvärdering under kursens gång, det är då man har åsikter och kommentarer. Dessa glöms snabbt bort efter kursens avslut.»
- Det gjorde inget att komplexa tal ingick. Mycket kunde jag sen gymnasiet och jag hade det ganska färskt i minnet.»
- en kurs som kunde ha blivit mycket intressant med rätt stimulans och föreläsningskvalité»
- rolig kurs»
- Tipsa alla om Gilbert Strangs föreläsningar på Internet. Fick tips av fadder, mycket bra komplement till Marias föreläsningar.»
- Ta gärna och ha med stöd för exemplen på tavlan så att man undviker standon på grund av enkla räknefel (ex vid matris reducering). Detta har inträffat för många gånger och de tar väldigt lång tid att reda ut.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.49
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från