ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 HT - Introduktion till automation och mekatronik, MPP085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-11-03 - 2010-11-17
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Projekt-Pm var ganska luddigt och saknade en del info.»
- irriterande med två schema, viktig information för projektet stod i kurs-PM men ej i PM för projektarbete.»
- otydliga beskrivningar på projekt PM»
- Väldigt praktiskt med allt material på PingPong»
- Har gått på ett företagsgymnasium med många praktiska kurser. Tyvärr har chalmers en del att lära ang. labbarna. Hade vart bättre om CAD-instruktören hade haft kortare 10min genomgångar än 45 min. och alla hade kunnat hänga med.»
- Ping Pong skulle kunna behöva några uppgraderingar...»
- Lite luddig information om de olika momenten/uppgifterna. Det var många grupper som inte riktigt visste vad man skulle göra.»
- I stort sett alla grupper hade tolkat projekt-PMet fel, vilket inte är så konstigt. I detta fallet kanske det behövdes ett tydligare PM?»

Kurs-PM
42 svarande

- -»0 0%
5 11%
OK»25 59%
10 23%
++»2 4%

Genomsnitt: 3.21

Kurshemsidan
42 svarande

- -»1 2%
5 11%
OK»15 35%
15 35%
++»6 14%

Genomsnitt: 3.47

Labb-PM
42 svarande

- -»1 2%
6 14%
OK»21 50%
13 30%
++»1 2%

Genomsnitt: 3.16

PM för projektarbete
42 svarande

- -»3 7%
13 30%
OK»13 30%
13 30%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.85

2. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Mycket bra insatser överlag men Per Nyqvists genomgångar var något röriga.»
- Trevliga små prickar! ___ d(^_^)b !1!111!1!!1! ( ) -- -- ^^^»
- Bertil behöver en kurs i Presentationsteknik. Mycket svårt att ta till sig av informationen då en powerpoint är som en roman. Hade vart bättre att ge oss en PDF som komplement till slidsen.»
- Goa gubbar!»
- Göran Brännare, en gästföreläsare, var otroligt dålig på att få en bli intresserad. Torbjörn Claesson är trevlig men bör lyssna bättre. Antar det var därför General Polhem skrek efter honom i alla hörsalar? (Nollnings skämt)»
- Föreläsningar om etik bör vara mer objektiva och neutrala.»

Examinator Bertil Gustafsson
43 svarande

- -»0 0%
7 16%
OK»17 39%
9 20%
++»10 23%

Genomsnitt: 3.51

Kursassistent Torbjörn Claesson
41 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»18 43%
12 29%
++»10 24%

Genomsnitt: 3.75

Projektansvarig Hans Sjöberg
43 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»13 30%
13 30%
++»17 39%

Genomsnitt: 4.09

Labchef Per Nyqvist
42 svarande

- -»1 2%
5 11%
OK»17 40%
14 33%
++»5 11%

Genomsnitt: 3.4

Labchef Göran Stigler
43 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»18 41%
18 41%
++»7 16%

Genomsnitt: 3.74

3. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Jag har fått mycket kunskap från labbarna och projektarbetet men från föreläsningarna känns det inte som om jag har lärt mig någonting alls.»
- Framför allt Göran Gustafssons föreläsningar om konstruktionsmetodik var mycket givande och intressanta!»
- CAD var svårt och hjälpen man fick var pinsamt dålig.»
- Förläsningar handlade största delen (i proncip bara) om produktion vilket jag inte tycker speglar vad kursen ska handla om. Jag har fått höra i efterhand att det beror på att examinator Bertil sitter i produktionsinstitutionen. Han borde hålla isär sina egna intressen ifrån vad kursen ska innehålla.»
- Några få vettiga föreläsningar under hela kursen, resten var helt onödiga. För det mesta olika föreläsare, som inte har någon aning om vad den förra har pratat om. Det känns som att kursansvarige bara försöker fylla ut tiden. Examinationen gjordes på helt orelevanta ämnen, dessutom var instruktionerna i duggan väldigt otydliga. »
- Det framgick inte alls i början att kursen mer är en kurs för att få oss elever att inse vad vi kan jobba med etc i framtien och testa på lite av varje som man gör på z, mer osm en inspirationskurs. Jag hade haft mer nytta av utbildningstillfällen i matlab.»

Föreläsningar
43 svarande

- -»6 13%
15 34%
OK»13 30%
8 18%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.6

Laboration 1, Robotlab 1
42 svarande

- -»0 0%
2 4%
OK»21 50%
15 35%
++»4 9%

Genomsnitt: 3.5

Laboration 2, Robotlab 2
43 svarande

- -»1 2%
2 4%
OK»21 48%
16 37%
++»3 6%

Genomsnitt: 3.41

Säkerhetsgenomgång i prototyplabbet
43 svarande

- -»0 0%
2 4%
OK»15 34%
19 44%
++»7 16%

Genomsnitt: 3.72

4. Tempo i kursen

Matrisfråga

- under föreläsningarna har det ofta tagits upp samma saker med de olika föreläsarna.»
- Hastigheten på labbarna ok. men uppläget var sämre»
- 4 byggpass är för lite tid.»
- Bra tempo.»
- en del föreläsningar var både bra och intressanta, några var faktiskt nyttiga för projektet. en del undrade man mer över varför man skulle lyssna på. bertils föreläsningar var inte särskilt populära. man får känslan av att han gillar att stå och prata, men är inte lika nog med att hans åhörare lär sig något.»

Föreläsningar
42 svarande

För långsamt»8 19%
Lagom»34 80%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 1.8

Projektarbete
43 svarande

För långsamt»1 2%
Lagom»37 86%
För snabbt»5 11%

Genomsnitt: 2.09

Laborationer
43 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»41 95%
För snabbt»2 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Projektarbetet var verkligen enormt roligt!»
- hemduggan var alldeles för lätt. de frågor som ställdes hade i stort sätt ingen relevans till kursen och det krävdes heller inte att man egentligen lärt sig något på föreläsningarna, då allt stod i powepoints. Annars tycker jag att det är bättre med en hemdugga just för att man kan ställa djupare frågor i ämnet som kopplar samman de olika föreläsningarna, vilket då missats här.»
- nej»
- NEJ!»
- känns illa mot de som har pluggat hårt att sänka gränsen på duggan! jag hade heller pluggat 4 h matte än de sista timmarna jag lade på duggan!»
- Hemduggan var lite fånig, copy-paste från kursmaterialet rakt igenom, tog en timme och var helt meningslöst. Jag tror att anledningen till att vi fick en dugga var för att det hade utlovats en dugga för att dra folk till föreläsningarna. En salsdugga hade vart bättre, detta kändes bara som ett oförtjänt straff.»
- Nej.»
- Bra med projektarbete och hemduga då det blev lite variation.»
- Frågorna på duggan var luddiga, de gick uppenbarligen att tolka på flera sätt.»

Projektarbete
43 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»8 18%
21 48%
++»13 30%

Genomsnitt: 4.06

Hemdugga
43 svarande

- -»1 2%
6 13%
OK»8 18%
15 34%
++»13 30%

Genomsnitt: 3.76

6. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Otydlig förklaring till inlämningarna i projektet»
- Uppgifterna för rapportinlämningarna var dåligt formulerade. Väldigt svårt att förstå vad man skulle göra eftersom det stod skrivet väldigt "luddigt".»
- Det var många av föreläsningarna som hadlade just om automation i fabriker, det var tom en del föreläsningar som handlade om samma sak dvs effektivitet i fabriker. Tycker därför att man kan ha en större bredd i föreläsningarna och kanske ta bort en föreläsning helt för att i stället ha ett pass där vi kan jobba med rapporten.»
- föreläsningarna. Jag tycker att det nästan inte var någon föreläsning som hörde till kursen. Att få höra hur man ska hantera stress och hur en volvo bil är uppbyggd kanske kan vara intressant för vissa men det hör enligt mig inte till kursen. Dessutom blir det väldigt rörigt när man alltid har olika föreläsare eftersom de ofta sa samma saker för att de inte viste vad andra redan pratat om.»
- Projekt-PM var väldigt dåligt formulerat.»
- Informationen kring projektet. »
- Föreläsningarnas innehåll.»
- Onsdagarnas sena föreläsningar på Lindholmen gjorde det halvt omöjligt att hinna med att äta lunch och ta sig från campus till campus på utsatt tid.»
- hemmduggan bör vara djupare. tydligare info borde ges i inledning till projektarbetet då det var svårt att skilja inlämningsuppgift 1 och 2 åt. Mer info borde också ges inför programmeringen av roboten då alla inte har programmerat nåt tidigare.»
- Dåligt formulerade uppgifter, lätta att misstolka!»
- färre föreläsningar»
- 1)Informationen om de tre teoretiska inlämningsuppgiterna bör förbättras 2)Programmering bör belysas mycket mer 3)Schema med information om vad föreläsningen kommer handla om och vem som skall föreläsa»
- förläsningarna borde hänga ihop bättre»
- Såg lite mening med föreläsningarna ,( Men men, nått lärde man sig kanske. Är nog mer interesserad av nått som hade med utveckling av en bättre robot att göra!»
- Ping Pong BRA! Illa att endel föreläsninga låg på Lindholmen, en anledning att man ibland inte gick på dem! Ändra inlämningsupgifterna till att exv köpa en ny dator när man skall använda matriserna. Man visste för mycket för att inte begränsa sig!»
- Pingpong är ett bra verktyg, tycker ni kunde vart bättre på att uppdatera "godkända moment-delen".»
- Informationen angående olika inlämningsuppgifter och vad dessa ska innehålla»
- Vissa föreläsningar var helt orelaterade till projektet och kändes onödiga.»
- bättre info om inlämningsuppgifterna, vad vi egentligen skulle göra.»
- Lite bättre och konkretare information. Förläsningarnas innehåll borde vara lite mer varierande än att i princip bara handla om produktion för kursen innehåller så mycket mer.»
- En del av föreläsningarna kändes onödiga, men jag kan endå förstå varför de fanns.»

7. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Det var bra med hemduggan med tanke på att det vore väldigt svårt att veta vad man ska kunna till en tenta.»
- Det som var bra i kursen va utbildningen om hur man jobbar i produktutveckling. Det var en detaljrik kurs där vi fick veta allt om hur man skapar ideer om en produkt till skissa upp den och skapa prototyper. Tycker att labborationerna va bra.»
- Det var en rolig kurs»
- Hemduggan var en bra grej. Det hade varit svårt att plugga in precis allt som gicks igenom på föreläsningarna.»
- Robotlabbarna bör sparas. Projektet var bra. Vissa föreläsningar borde sparas de med. Det hade varit bra att veta vad som skulle komma på de olika föreläsningarna, så hade man kunnat sålla lite. »
- Göran Gustafssons föreläsningar»
- Projektet! Många intressanta föreläsningar.»
- det var mycket läroroikt och roligt att plocka fram en robbot som gruppen sedan skulle tävla med mot de andra grupperna.»
- Labbar»
- Projektarbetet är nyttigt och roligt. Föreläsningar med olika aspekter på ämnet»
- projektet att bygga en robot»
- Bygga en robot, föreläsningar har vi i alla andra tråk kurser»
- Pingpong Stressföreläsningen Konstruktionsmetodiken»
- Jag tycker upplägget i stort var extremt bra!»
- Det mesta.»
- Systemet med pinpong var bra, även om det krånglade ibland. Bra med projektarbete och hemdugga istället för tenta.»
- Projektformen med att i grupp framställa en produkt var väldigt bra och lärorik»
- Projektet»
- robotprojektet och de olika labbarna. hans. »

8. Samläsning med Högskoleingenjörerna på Campus Lindholmen

Förutsatt att föreläsningstiderna på Johanneberg och Lindholmen koordineras och att god tid ges för resa mellan Chalmers bägge Campus, skulle du rekommendera motsvarande samläsning med högskoleingenjörerna också för nästa års Z1or?

42 svarande

Ja»23 54%
Nej»13 30%
Vet ej»6 14%

Genomsnitt: 1.59

- Jag tycker det va uppfriskande att komma till ett nytt lärocenter och få se hela Chalmers. Dock va det synd att i många fall gjorde resan tillbaka till johanneberg att vi missade lunchföreläsningar.» (Ja)
- Det var trevligt på lindholmen, lite variation är bra. L"s kitchen har görgod mat.» (Ja)
- Roligt att lära känna dem också, de är likasinnade människor!» (Ja)
- Det är inte så farligt att åka ut till lindholmen för en föreläsning förutsatt att man har tid för resa och lunch.» (Ja)
- Ja, såvida föreläsningarna sker på johanneberg. mycket stressigt att hinna äta och kommma till johanneberg på Lunchen» (Ja)
- Kul med omväxling och att åka färja. Även rolig att äga lindholmare i tävling.» (Ja)
- kul att se hur det ser ut på Lindholmen» (Ja)
- Ont om tid för lunch då förmiddagsföreläsningar hålles på Lindholmen.» (Ja)
- Eftersom vi läste samma kurs var det intressant att se vad de hade kommit fram till i slutändan.» (Ja)
- Dock var det inte planerat som beskrivet, vi fick varje vecka en timmas lunch, då vi också skulle resa mellan Lindholmen och johanneberg» (Ja)
- Gärna mer aktiviteter tillsammans» (Ja)
- Det är klart positivt att även sett lindholmen lite grann. » (Ja)
- men det blir väldigt tight på lunchen...» (Ja)
- Väldigt stessigt att äta när vi hade föreläsning före lunch på lindholmen. » (Nej)
- Dumt att behöva åka till Lindholmen för föreläsningar. Dessutom blir lunchen mycket kort för de som har nästa lektion på Johanneberg.» (Nej)
- Dåliga förbindelser mellan de olika ställena. Hinner ej äta lunch de dagar man ska transportera sig från ett av ställena till det andra.» (Nej)
- 12.15 till 13.15 minus den tiden det tar för att ta sig tillbaka till Campus Johanneberg är för lite tid för att äta lunch.» (Nej)
- Samläsningen i sig ger ingenting. Men det skadar inte heller. » (Nej)
- För kort lunch då man skall ta sig tllbaka från Lindholmen till Johanneberg» (Nej)
- För kursen spelade det ingen roll om man läste på lindholmen eller johanneberg. ett litet problem var att efter föreläsningens slut skulle man hinna till andra kampuset och hinna äta lunch vilket ibland var svårt att hinna med då luncherna inte ligger på samma tider. ett förslag är att man kanske slutar lite tidigare ca 10-20 min, de dagar då man ska ta sig mellan kampusarna och i gengäld börjar lite tidigare.» (Vet ej)

9. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Inte bra att vi behövde skriva ut två ex av rapporten och lämna in. Räckte det inte att ladda upp rapporten på pingpong. »
- En rolig och utbildande kurs dör vi fick en stor inblick om hur de resterande åren på chalmers kommer se ut»
- Några smärre schematekniska problem och moment som bör åtgärdas, annars en mycket intressant och rolig kurs, framför allt projektet.»
- skulle vara mer fokus på koncentrerat innehåll på förläningarna då vissa föreläsningar var lite för allmänt hålla, kändes ibland bara som om de stod och försökte fylla en viss tid med prat.»
- Roligt projekt»
- Trevligare än matten som bara den!»
- En rolig kurs, kanske lite utdragen och men massa olika typer av föreläsningar, men intressant på det sätt att man fick se vad en framtida Z ingenjör kan arbeta med. »
- Bra och enkel kurs för att komma igång med högskolestudier men vissa föreläsare var mindre bra och CADen var svår och man fick ingen hjälp. Man skulle behövt fler byggpass också.»
- roligt»
- Bra introduktion»
- Mycket onödiga föreläsningar. Det framgick inte om man behövde den informationen man fick till något. Att föreläsningarna skulle vara intressanta förutsatte att man redan innan hade ett intresse för ämnet.»
- Bra som helhet. Dock bör innehållet i föreläsningarna ändras.»
- Projektdelen var bra, vilket drar upp betyget till en trea»
- Roligt men lite långdraget i vissa fall»
- många saker är bra med kursen, som att man får prova på allt möjligt i ett tidigt stadie. men det borde framgått bättre i början vad kursen gick ut på. man hade aldrig någon aning om vad nästa föreläsning skulle handla om.»

Betyg
43 svarande

0 0%
4 9%
15 34%
24 55%
0 0%

Genomsnitt: 3.46

10. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Vet ej ännu hur konkurrensen ser ut...»
- Han var väll inte sämre än vilken annan lärare som helst.»
- Jag gillar han, bra grabb!»
- Det märktes att Bertil själv gillar det han föreläser om. Hans entusiasm smittar av sig. Och det kändes att han bryr sig om att alla hänger med.»
- att visa upp "slides" för en hel klass, men itne orka läsa dem är inte pedagogiskt pris-material..»

Examinator Bertil Gustafsson
42 svarande

Ja»10 23%
Nej»16 38%
Vet ej»16 38%

Genomsnitt: 2.14

11. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Den är bra.»
- Mycket smidigt utvärderingsformulär!»
- Ingen aning, lägger inte mycket vikt i sånna här sakidaker :O "Jag har inget emot vegetarianer, bara de inte betar på min gräsmatta" /Kalle Anka»
- Fungerar bra det här!»
- Utvärderingen verkar fungera bra, den var väldigt lättförstådd.»Kursutvärderingssystem från