ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programmering i Matlab, TME135, HT2010, TME135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-29 - 2010-11-05
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Håkan Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»23 33%
Cirka 20 timmar»29 42%
Cirka 25 timmar»12 17%
Cirka 30 timmar»1 1%
Minst 35 timmar»3 4%

Genomsnitt: 2

- tyckte det var relativt enkelt, så prioriterade andra ämnen» (Högst 15 timmar)
- Har väldigt svårt att uppskatta tiden» (Cirka 25 timmar)
- Det var högt tempo från början.» (Cirka 25 timmar)
- Blev en del timmar man fick lägga på inlämningsuppgifterna.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

68 svarande

0%»2 2%
25%»2 2%
50%»8 11%
75%»24 35%
100%»32 47%

Genomsnitt: 4.2

- Har arbetat mestadels på egen hand.» (50%)
- Tyckte det gav mer att läsa på egen hand» (50%)
- alla övningar» (75%)
- Mellan 50% och 75% eftersom jag bytte till Maskin i lv3, men bra och nödvändig undervisning så var med på så mycket jag kunde.» (75%)
- Alla föreläsningar + lite övningar» (75%)
- har missat en föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

Kursens mål fanns uttryckta lite mer detaljerat i den utdelade filen "Målsättningar.pdf".

67 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 34%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»31 46%

Genomsnitt: 2.77

- Läste inte målen. Framgick ändå.» (?)
- ej läst dem» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

52 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»49 94%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.05

- Har inte sett några mål» (?)
- JA det var kul» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men tentan var mycket svårare än vad målen föranledde att tro. Dvs. jag kände att jag hade uppnått målen men tentan höll en mycket högre svårighetsgrad.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

58 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»12 20%
Ja, i hög grad»41 70%
Vet ej/har inte examinerats än»4 6%

Genomsnitt: 2.82

- Har fortfarande inte sett några mål» (?)
- Tyckte det var för lite tid, hade bättre kunnat visa mina kunskaper med en timma eller två till» (I viss utsträckning)
- Tycker att tentan kanske var lite väl "stor" och den åsikten verkar delas av många av de jag pratat med. Med "stor" menar jag att det var väldigt svårt att hinna med allt, kändes som det var lite väl mycket arbete på den tiden som gavs.» (Ja, i hög grad)
- Det var lite för enkel tenta» (Ja, i hög grad)
- jag tycker dock att jag inte fick riktig chans att visa det då det för mig upplevdes som för kort eximinationstid. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»27 39%
Ganska stor»31 45%
Mycket stor»7 10%

Genomsnitt: 2.61

- Tyvärr har jag sovit en del» (Ganska stor)

7. Vilken övningssal var du mest i?

67 svarande

MT0-MT9 / Sara Caprioli»15 22%
MT11-12-13 / Johan Sandström, Hamed Ronasi»40 59%
HC105 / Albin Johnsson»9 13%
HC110 / Fang Su»3 4%

Genomsnitt: 2

- Väldigt blandat» (?)
- Sara är en riktigt bra lärare.» (MT0-MT9 / Sara Caprioli)
- Satt ofta i grupprum med egen dator.» (MT11-12-13 / Johan Sandström, Hamed Ronasi)
- dock med egen dator som jag tog med själv p.g.a brist på datorer» (MT11-12-13 / Johan Sandström, Hamed Ronasi)
- Väldigt svårt att få hjälp i MT11-12-13.» (MT11-12-13 / Johan Sandström, Hamed Ronasi)
- Var först hos Sara men bytte till Albin för att få kortare hjälpkö-tid. » (HC105 / Albin Johnsson)

8. Till hur stor hjälp har inlämningsuppgifterna varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 11%
Ganska stor»18 26%
Mycket stor»42 61%

Genomsnitt: 3.5

- Vår kunskap var för liten för att kunna utvecklas under de första två inlämningarna åtminstone.» (Ganska liten)
- Satte kunskaperna i ett sammanhang vilket gjorde inlärningen roligare.» (Ganska stor)
- bra med inlämnings uppgifter men de var för svåra.» (Ganska stor)
- På övningarna har det till ganska stor del blivit att man bara bläddrat fram och tillbaks i boken, skrivit lite kod, kollat om det funkat och sedan kört vidare med nästa uppgift. På inlämningsuppgifterna har man blivit ställd inför svårare och större problem och det har krävts att man verkligen tänkt efter och, framför allt, att man verkligen har förstått vad man gör.» (Mycket stor)
- Man blev liksom tvungen att lära sig, men om man satt bredvid så var det nog lite svårt» (Mycket stor)
- Inlämningaran, övningstentorna samt uppgifterna i boken och extrauppgifterna var det som gjorde att man faktikt kunde någon även om föreläsningarna var mycket nyttig.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»8 11%
Ganska stor»33 48%
Mycket stor»23 33%

Genomsnitt: 3.1

- Framförallt boken har varit en mycket stor hjälp.» (Mycket stor)
- Boken var grynm!» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»27 39%
Mycket bra»40 58%

Genomsnitt: 3.57

- Lite otydliga inlämningsuppgifyer. Framför allt svårt att förstå hur nr 2 skulle vara.» (Ganska bra)
- Min och min arbetspartners arbetsmapp försvann ett tag men kom sedan tillbaka igen. Detta orsakade aldrig några problem. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»19 27%
Ganska bra»31 45%
Mycket bra»11 16%
Har ej sökt hjälp»6 8%

Genomsnitt: 3.02

- Väldigt lång kötid» (Ganska dåliga)
- Alldeles för få handledare vid övningstillfällena» (Ganska dåliga)
- Vissa dagar var det väldigt lång kö för att få hjälp trotts att salen inte var full av elever som läste kursen.» (Ganska dåliga)
- Alldeles för få lärare. När sedan vissa inte alls verkar vara intresserade av att lära ut så blir det ju inte bättre precis...» (Ganska dåliga)
- För stora salar med för få övningsledare» (Ganska dåliga)
- Väldigt lång tid tills man fick hjälp.» (Ganska dåliga)
- I det flesta fallen tog det mellan 30-45 minuter innan man fick hjälp under lektionerna. För få lärare för så många studenter.» (Ganska bra)
- Under övningarna har det för det mesta funkat mycket bra, men ibland under övningarna och framförallt under de övningspass när många arbetat med inlämningsuppgifterna har det ibland blivit väldigt lång väntetid.» (Ganska bra)
- för få lärare på övningstillfällena. Det gör att man får vänta länge på hjälp och när man väl får hjälp så hinner man kanske inte ställa alla frågor som man skulle vilja.» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»18 26%
Mycket bra»45 66%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.72

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»43 64%
Hög»21 31%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.35

- har aldrig hållit på med datorer direkt innan så de var mkt nytt.» (Hög)
- Väldigt intesivt under inlämningsperioderna.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»23 33%
Hög»35 51%
För hög»7 10%

Genomsnitt: 3.67

- Det är lite lätt» (Låg)
- Många långa nätter!» (Hög)
- Kursen i sig har en ganska låg/ lagom arbetsbelastning. Men satt i perspektiv att vi läste inledande matematik och ingenjörsmetodik paralellt med matlab, så anser jag att kursen tog allt för stor tid i anspråk för 4,5hp. » (För hög)

15. Hur ser du på att använda egen bärbar dator i kursen?

En uppskattning är att 20-30% av studenterna har tillgång till egen bärbar dator som de använder regelbundet för skolarbete på Chalmers. En möjlighet är att förlägga en övningsgrupp till en vanlig lektionssal där studenterna arbetar med sina egna datorer. Övriga fyra-fem grupper är i datorsal som nu. Det skulle förhoppningsvis ge en bättre arbetsmiljö och större flexibilitet vid schemaläggningen.

67 svarande

Jag har ingen bärbar dator / använder den inte i skolarbetet»11 16%
Jag har dator, men föredrar att använda skolans datorer»29 43%
Jag har dator, och skulle föredra att sitta i lektionssal»27 40%

Genomsnitt: 2.23

- Jag har arbetat ganska mycket med min egna bärbara dator under kursen, men föredrar att använda skolans datorer. Orsaken är nog främst att skärmen är lite väl liten på min bärbara, annars hade jag nog använt den mest.» (Jag har dator, men föredrar att använda skolans datorer)
- Installerade Matlab på egen dator men kan inte använda det, kan nu inte heller bli av med det. Saknar prestandakrav för installation på egen dator.» (Jag har dator, men föredrar att använda skolans datorer)
- Jag tror inte att arbetsmiljön skulle bli bättre i salarna för att några sitter med egna datorer i andra salar. Jag antar att ni syftar på att de skulle bli färre i salen men deras platser skulle tas av andra studenter som inte läser kursen.» (Jag har dator, men föredrar att använda skolans datorer)
- Låter som en bra sak att ändra på dock, med ett klassrum för de med laptop.» (Jag har dator, men föredrar att använda skolans datorer)
- Det är tungt att bära med sig datorn varje dag samt att jag tycker det är bekvämt med skolans stora skärmar. Men det är en bra idé med speciella övningssalar för de med egen dator. Jag tror många skulle vara intresserade av detta. Även jag om det skulle vara så att jag ändå hade med mig min dator till skolan samma dag.» (Jag har dator, men föredrar att använda skolans datorer)
- det blir väldigt dålig luft nere i datasalarna så hjärnan blir lite seg. kanske skulle underlätta om man satt i ett vanligt klassrum » (Jag har dator, och skulle föredra att sitta i lektionssal)

16. Saknades något i denna kurs som behövdes till kursen inledande matematik?

64 svarande

Inget saknades»64 100%
Ja, något saknades»0 0%

Genomsnitt: 1

- jag förstår inte frågan» (Inget saknades)
- Inte vad jag märk av.» (Inget saknades)

17. Har du använt Matlab på eget intiativ för att lösa problem utanför kursen?

Obligatoriska kursmoment i andra kurser såsom övningarna i inledande matematik är ej "eget intiativ".

68 svarande

Ja»14 20%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»40 58%
Nej»14 20%

Genomsnitt: 2

- Skrev ett litet program efter första matematiktentan för att enkelt kolla om jag vekligen räknat rätt på tentan.» (Ja)
- www.projecteuler.net Sjukt bra sida» (Ja)
- Ja vi gjorde en brudkalkylkylator» (Ja)
- ja, men användbarheten kan betonas mer.» (Ja)
- det verkar vara ett riktigt bra program att kunna. tyävrre klickade kursen lite sent för mig så jag fattade nog mest de sista tre dagarna. läste genom boken igen då och fick många aha upplevelser. » (Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden)


M-programmet som helhet

18. Hur tycker du M-programmet lever upp till dina förväntningar av civilingenjörsstudierna?

66 svarande

Lever inte alls upp»0 0%
Lever nästan upp»9 13%
Över förväntan»39 59%
Mycket över förväntan»6 9%
Hade inga förväntningar»12 18%

Genomsnitt: 3.31

- Som förväntat» (?)
- Varför all denna matematik? Valde utbildningen för att jag är intresserad av teknik, inte matte. Är det tekniker eller matematikproffesorer vi ska bli? Känns mycket obefogat då allt tyder på att det dessutom endast är en bråkdel som kommer till användning i arbetslivet. Är det någon definiton eller sats som ändå måste användas i arbetet är det ju bara att googla den och lära sig den då! Annars bra utbildning.» (Hade inga förväntningar)
- Egentligen vill jag svara att de lever upp till mina förväntningar men det fanns inte som alternativ» (Hade inga förväntningar)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»15 22%
Gott»42 61%
Mycket gott»11 16%

Genomsnitt: 3.94

- För högt tempo i början, hade behövt mer lätta inlämningsuppgifter i början så man ordentligt lärde sig grunderna, matlab-bokens övningar var inte tillräckliga!» (Godkänt)
- Jag tycker alla program borde läsa denna kursen. Jättebra att få lära sig matlab från början!» (Mycket gott)
- Tycker Matlab är riktigt kul!» (Mycket gott)
- Mycket lärorik kurs och jag tycker jag fått en bra inblick i hur kraftfullt verktyg matlab kan vara!» (Mycket gott)
- mkt at göra men bra.» (Mycket gott)
- Matlab var ritkgit kul» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra bok, Håkan är bra»
- Inlämmningarna»
- Inlämningsuppgifterna. De fick en att verkligen inte hamna efter.»
- samma arbetssätt med inlämningar»
- Inlämningsuppgifterna»
- Hela kursens upplägg»
- Inlämningsuppgifterna»
- Någon form utav inlämningsuppgifter skall man definitivt bevara. Annars kan det leda till att man prioriterar andra kurser istället och hamnar efter alldeles för mycket.»
- Föreläsningarna.»
- Tycker upplägget har fungerat mycket bra. Inlämningsuppgifterna är det jag lärt sig i särklass mest på, men det är förstås viktigt att göra övningsuppgifterna eftersom det är där man får grunderna som man sedan använder för att klara inlämningarna.»
- inlämnings uppgifterna»
- Bra med verklighetsbaserade inlämningsuppgifter.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Tycker att inlämningsuppgifterna var lärorika»
- Föreläsaren Håkan, inlämningsuppgifterna.»
- Gillar att övningstillfällena är lagda tillsammans och sist på dagen så man har möjlighet att fortsätta efter skoltid utan att behöva bryta.»
- inlämningsuppgifterna»
- De långa övningspassen»
- Mycket egen övningstid vi datorn!»
- Inlämningsuppgifter»
- Inlämnininguppgifterna»
- Inlämningsuppgiter»
- Inlämningsuppgifterna var bra och motiverande.»
- Lärarstödet»
- Inlämningsuppgifterna.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningsledare. Man får vänta länge på hjälp.»
- Flera lärare»
- jag vet inte»
- Mer kronologisk ordning på föreläsningarna och inlämningarna»
- Kan inte komma på något»
- Genomgångarna kunde ha varit lite mer avancerade, då uppgifterna var väldigt mkt svårare än nivån på genomgångarna. »
- Kanske skulle man istället för att ha stora inlämningsuppgifter kunnat ha mindre övningsuppgifter som man lämnade in oftare, vilket skulle leda till att man hela tiden är i fas och inte hamnar efter för mycket.»
- Inlämningsuppgifterna. De var krångliga, svåra att förstå och ännu svårare att göra. De speglade inte alls det vi lärde oss på föreläsningarna. Fler och "lättare" (mer överskådliga) inlämningsuppgifter vore att föredra, så att man lär sig steg för steg och inte får en stor uppgift på en gång. »
- Möjligen fler övningsledare!»
- inget särskilt men kanske det där med egna datorer»
- Fler handledare vid övningstilfällena.»
- Möjligheten att få hjälp på övningslektionerna»
- bättre möjligheter till att få hjälp under övningslektionerna»
- Den andra inlämningsuppgiften var svår att tyda skulle behöva vara mer strukturerat formulerad, det svåra var inte att lösa problemet utan att förstå hur ni ville att vi skulle göra det. »
- Fler lärare.»
- Övningarna, inlämningsuppgifterna»
- fler / bättre övningsledare, bättre struktur på övningarna, inte ens listan för att få hjälp funkade alltid. Inte okej att en hel datorsal inte fungerar på flera timmar, så fler datorer hade varit bra, så att man kan gå till en annan sal om något sånt händer.»
- Mer tid att bekanta sig med programmer och boken i början. Svårt att börja med inlämningsuppgifterna nästan direkt när man inte har några förkunskaper.»
- genomgångarna på lektonerna bör gå igenom hur man löser större uppgifter, men framför allt ATT man går igenom många olika stora uppgifter, liknande de på tentan.»
- Försöka få lite bättre balans mellan föreläsningar och inlämningsuppgifter. Känns som att det var väldigt stora nivåhopp däremellan.»
- Kanske en "snällare" inledning av kursen så man inte blir avskräckt.»
- Fler övningsledare.»
- fler övningsledare. var alldeles för långa köer»
- Tentan! Mer vikt vid inuppgifterna!»
- Kanske lite mer avancerade program på föreläsningarna. »
- Tydligare ledning på inlämningsuppgift 2.»
- Distribution av betygsatta dokument till elever»
- Strukturen på inlämningsuppgifterna kanske bör ändras, då de i nuläget tar upp väldigt mycket tid som behövs för inledande matematik. »

22. Övriga kommentarer

- Jag trodde inte att det skulle vara som sades i början att kunskapsnivåerna jämnades ut jämfört med de som programmerat innan. Men det blev faktiskt så. Kanske lite mer individuellt arbete med inl.uppgifterna. Jag åkte räkmacka i början men fick sota för det senare under repetitionsveckan. »
- Inga»
- Övningsledarna var inte pedagogiska...svårt att få hjälp»
- Håkan är skön, behåll honom också!»


Kursutvärderingssystem från