ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/Kf: Kvantfysik, FUF040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-26 - 2010-11-17
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

48 svarande

1 (inte alls)»0 0%
6 12%
10 20%
20 41%
5 (över förväntan)»12 25%

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var mycket mer matematisk än jag förväntat mig.» (2)
- Känns inte som jag har lärt mig så mycket... iallafall inget jag kan sätta fingret på. Jag tycker det var alldeles för abstrakt, otillämpat. » (2)
- mer abstrakt än väntat» (3)
- Hade viljat förstå lite mer, lite för abstrakt och lite för lite exempel på vad man egentligen räknade på. Vissa inlämningsuppgifter var rena matteuppgifter. Vissa kapitel var för abstrakta, behöver man verkligen sammanflätning i första kvantfysikkursen man läser? För lite om energinivåer som verkar komma en del i tillämpad kvantfysik.» (3)
- Generellt väldigt bra! Det nya upplägget Vissa inlämningsuppgifter kändes kanske lite väl matematiska, skulle vilja ha mer utav fysikaliska tolkningar av dem.» (4)
- Den var rolig och spännande, man höll verkligen sig vaken på föreläsningarna.» (4)
- Spännande och intresseväckande!» (5 (över förväntan))
- Den var väldigt kul, kul med mycket matte i en fysikkurs» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

48 svarande

1 (ej relevant)»2 4%
4 8%
5 10%
19 39%
5 (mycket relevant)»18 37%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.97

- Då jag ej kommer att läsa en F-knuten master» (2)
- Kommer nog inte att syssla med det i framtiden, men bra allmänbildning» (2)
- Alla fysiker borde väl kunna kvantfysik, dock kanske vi har lite för mycket av den varan och lite för lite ingenjörsskap.» (3)
- Kul med lite modernare fysik!» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

48 svarande

1 (inte alls)»1 2%
4 8%
13 27%
17 35%
5 (Mycket bra avvägt)»13 27%

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Uppgifterna inte representabla för kursinnehållet, många hade inget med kvant att göra och många var alldeles för lätta att få full poäng på. Vissa räkneövarna rättade sedan som krattor och läste knappt igenom vissa uppgifter. I början lade jag ned mycket arbete på att göra snygga och coola ickestandard lösningar på uppgifterna, men inte fick man någon positiv kommentar om det och ibland avdrag för att räkneövarna var för inkompetena för att förstå vad man gjort. På de två sista inlämningarna hafsade jag igenom uppgifterna och då fick jag full poäng. Sedan fick man även avdrag för att ha gjort små obetydliga skitfel, medan kompisar fick lika mycket avdrag för att helt ha struntat i en deluppgift som tog typ 2h att göra. Sjukt orättvis rättning, anpassa poängen på varje uppgift så de representerar arbetsbördan på uppgiften.» (1 (inte alls))
- uppgifterna speglade kapitlet men "duggan" borde påverkat betyget. många fick nog bättre än de förtjänade.» (2)
- Tycker inte att man lärde sig så mycket av att bara bevisa algebraiska samband.» (3)
- Kanske lite väl enkelt att plocka många poäng» (3)
- Känns som om att inlämningsuppgifterna kunde ha vart lite svårare, och mer övergripande. Nu var det nog många som "gled" igenom kursen och inte lärde sig det dom borde.» (3)
- För lätt examination!» (3)
- lite lätta uppgifter kanske. De första uppgifterna kändes inte så "kvantiga".» (3)
- Innehåll motsvarande diagnosen kunde examinerats också.» (3)
- Beror lite på vad syftet är, inlämningarna testade inte alltid så bra förståelse men mycket räkningar och detaljer om representationerna av fysiken.» (3)
- Kanske skulle vara lite svårare att få 5:a, men det är ju visserligen trevligt...» (4)
- Inlämningarna var bra formulerade och knöt väl an till boken. Dock var några onödigt enkla vilket gjorde att man inte lärde sig tillräckligt.» (4)
- Inlämningsuppgifterna testade innehållet i kompendiet bra, men själva innehållet kunde varit upplagt lite annorlunda, se ovan.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Om målet var att man skulle kunna det som behövdes för att lösa uppgifterna tror jag det var väldigt bra.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

48 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»3 6%
>75%»45 93%

Genomsnitt: 3.93

- Alla.» (>75%)
- De ville man verkligen inte missa!» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

48 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 4%
3 6%
15 31%
5 (mycket bra)»28 58%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Måns är väldigt bra och pedagogisk som föreläsare, men det gick alldeles för långsamt och för mycket focus på trivial saker» (2)
- Fattade inte så mycket, men berodde förmodligen inte på föreläsningarna eller föreläsaren.» (3)
- 5:a om man inte hade behövt läsa vissa delar själv (vilket många inte gör) pga. tidsbrist » (4)
- Bra tempo! Jag är även svag för historiska anekdoter :)» (4)
- Måns är en bra föreläsare, ta inte bort anektoterna om gamla fysiker osv. Intressant och tillhör allmänbildningen för en fysiker och en välkommen paus till allt räknande.» (4)
- Borde planerats bättre för att få med det viktiga.» (4)
- Bra föreläsningar, bra diskussioner i klassen och resonemang. Ibland var det lite otydligt när vi gjorde härledningar eller bara hittade på definitioner. Vore trevligt om det kunde vara tydligt vad formler och definitioner kommer ifrån, eller var tydligt om de är tagna ur luften för att det fungerar som jag upplevde att det ofta var.» (4)
- Ibland gick det för långsamt vilket gjorde att man inte hann med i slutet. Synd eftersom viktiga saker som kvanttal, Zeemaneffekt och annat som kom i fortsättningskursen hamnade i skymundan.» (4)
- Måns är kung» (5 (mycket bra))
- Lysande föreläsningar. Perfekt med alla anekdoter om kända kvantfysiker, det hjälper också att » (5 (mycket bra))
- Måns är bra!» (5 (mycket bra))
- Mycket bra, lite lugnt tempo i början med alla anekdoter:)» (5 (mycket bra))
- Mycket bra, de var roliga! Bra att Måns skämtade lite ibland och berättade historier. Var väldigt uppskattat!» (5 (mycket bra))
- Mycket bra föreläsare och många intressanta exempel.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

48 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
2 4%
9 19%
16 34%
5 (mycket bra)»19 40%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För dåligt förberedda övningsledare.» (1 (inte alls bra))
- Röriga» (2)
- Gick lite för fort. Gör man färre uppgifter i lägre tempo så fattar man mer.» (2)
- Anders var inte så bra, skrev kladdigt och suddade inte ut, mkt svårt att se vad det stod. Hugo och Erik var mkt bra.» (3)
- Werner är nice!» (4)
- Bra och diskussionsvilliga räkneövningsledare.» (4)
- Hugo Strand är en förträfflig räkneövningsledare. Det var på dessa man lärde sig det mesta.» (5 (mycket bra))
- Werner var bra!» (5 (mycket bra))
- Skulle vilja ha 30-45 min dock till egen räkning och hjälp under räknestugorna.» (5 (mycket bra))
- Var bara hos Erik men han var väldigt bra!» (5 (mycket bra))
- Erik Werner var kung» (5 (mycket bra))
- Hugo is teh shit! Honom ska vi ha. Smått missnöjd med andra räkneövningsledare. Måns är teh shit också, lärde sig mycket av honom. Kunde vara en ide att lägga ut latexade räkneövningsuppgifter med lösningar.» (5 (mycket bra))
- hugo stran är aussome, me han borde få en större sal. alltid bra och altid snabb och alltid förklarande» (5 (mycket bra))
- Hugo är en fantastiskt räkneövningsledare och tillfällena var mycket givande.» (5 (mycket bra))
- Hugo strand är bäst i världen» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
0 0%
10 20%
17 35%
5 (Mycket stor)»20 41%

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- undervisningen har ofta varit en bra sammanfattning av boken.» (4)
- Föreläsningarna» (5 (Mycket stor))
- Väldigt ofta förstod man saker på föreläsningarna som man inte förstod då man läste kapitlet själv.» (5 (Mycket stor))
- Har väldigt svårt att se hur det hade varit möjligt att ta till sig detta på egen hand.» (5 (Mycket stor))
- Det hade nog varit svårt med bara självstudier eftersom kursen hade ett såpass teoretiskt och svårgreppligt upplägg (absolut inte negativt!)» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.04


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

46 svarande

Ja»0 0%
Nej»46 100%

Genomsnitt: 2

- Elisabeth Ericson är inte vår studievägledare längre» (Nej)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

1 (För låg)»6 12%
9 18%
27 56%
5 10%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 2.7

- Med tanke på hur viktig kursen är borde den ha vart lite köttigare.» (1 (För låg))
- Jag trodde aldrig jag skulle kryssa i det alternativet..» (1 (För låg))
- Kunde varit lite duggor och liknande för att ge en vettigare examination» (1 (För låg))
- Finns verkligen(!) plats att fylla på med mer arbete (kanske dubbelt så mycket inlämningsuppgifter, eller lite lab0ration).» (1 (För låg))
- Kunde gärna gjort inlämningsuppgifterna lite mer omfattande eller lagt till extrauppgifter för överbetyg.» (2)
- Bra uppgifter men det finns plats för mer och svårare innhåll, framförallt som förberedelse inför TIF100...» (2)
- Väl låg, tempot kunde vara mycket högre.» (2)
- Bra» (3)
- Hade hört att kvanthösten skulle döda en men jag tyckte att det var mkt lagom belastning.» (3)
- Svåra uppgifter med gott om tid.» (3)
- Lagom, det behöver väl inte vara extremt mycket jobb på alla kurser jämt? Tyckte det ändå tog sin tid med uppgifterna. Hade det varit fler uppgifter hade man inte hunnit sätta sig in i dem ordentligt.» (3)
- det kunde varigt högre i slutet. där blev det lite för lett» (3)
- Man spenderade mycket tid på inlämningarna, men dels var några lite väl lätta, dels hade det varit roligt med någon extra räkneövning eftersom det känns som att man inte hann med allt. Överlag tyckte jag ändå att arbetsbelastningen var lagom, man ska inte stressa ihjäl sig som det verkar ha varit tidigare år.» (3)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 16%
Mycket bra»37 77%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.89

- Det gäller att samarbeta» (Ganska bra)
- Svåra nya ämnen så det har ibland varit svårt att diskutera med de olika bilder man har i huvudet. Men det har också varit mer diskussioner med alla möjliga än på de flesta andra kurser.» (Ganska bra)
- Utan att diskutera uppgifterna hade det inte gått så bra.» (Mycket bra)
- Man löser sina uppgifter genom att samarbeta annars tar det mycket längre tid.» (Mycket bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»33 68%
Har ej sökt hjälp»5 10%

Genomsnitt: 3.87

- Lite olämpligt att ha inlämning på måndagar och sista räknestugan tidigt i veckan innan, även om det varit lätt att få komma och fråga på kontoren.» (Ganska bra)
- Sökte inte så mycket.» (Ganska bra)
- (nån enstaka gång fick jag inte tag i en övningsledare men annars prickfritt)» (Mycket bra)
- Bara att kila över till Erik och fråga, när han nu inte ska spela bandy...» (Mycket bra)
- Måns och räkneövningsledarna har varit väldigt tillmötesgående och svarat på frågor» (Mycket bra)
- räkneövningsledaren Erik som vi också hade i termon var grym, förklarade bra och rolig.» (Mycket bra)
- Snabba BRA svar på mail från Måns. Måns var ofta på sitt kontor och svarade tålmodigt på frågor om man kom förbi.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

48 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
1 2%
9 18%
5 (mycket prisvärd)»38 79%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 4.77

- Köpte Robinett"s "Quantum Mechanics" begagnat.» (4)
- Kompendiet var bra!» (4)
- Bra pris för ett litet häfte. Fick Haken/Wolff gratis =)» (5 (mycket prisvärd))
- Fler kurser skulle ha specialskrivna kompendier som man faktiskt hinner läsa igenom istället för dyra tunga böcker som man knappt läser i. Priset är ju ett plus med.» (5 (mycket prisvärd))
- Sjukt bra och billigt kompendium! Lättläst!» (5 (mycket prisvärd))
- Bra jobbat Måns! väldigt bra häfte.» (5 (mycket prisvärd))
- Lite småfel här och där dock :-), men de är väl fixade nu. Värdaste boken än så länge!» (5 (mycket prisvärd))
- Toppen med måns kompendium! Förstår mest i efterhand vad det handlade om dock.» (5 (mycket prisvärd))
- Kul kommentar: Kvanthäftet fick beröm av en bekant som är doktorand i Applied Physics i Oxford. skönt att ha kurslitteratur som följer kursen, lite småfel här och där, men förståeligt och nu troligen förbättrat.» (5 (mycket prisvärd))
- måns kan ta en 20 extra för det äftet det förtjänar han» (5 (mycket prisvärd))

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 4%
7 14%
17 35%
5 (Mycket stor)»22 45%

Genomsnitt: 4.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Anteckningar räckte, med häftet fattades inget.» (3)
- Använde i princip bara häftet. Mycket bra!» (4)
- så javäla göööt att kaptilen i boken motsvarar föreläsningar» (4)
- smidigt och enkelt att kolla vad vi ska göra här nest och vad vi har gjort» (5 (Mycket stor))
- Störst hjälp hitills!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.22


Extrafrågor för Kf

Besvaras endast av Kf-studenter.

14. Känns det som förkunskaperna är tillräckliga?

8 svarande

1 (Inte alls)»0 0%
2 25%
4 50%
1 12%
5 (Ja verkligen)»1 12%

Genomsnitt: 3.12

15. Hur har upplägget med en extralektion i vektoranalys per vecka fungerat?

7 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
1 14%
3 42%
5 (Mycket bra)»3 42%

Genomsnitt: 4.28

- Väl låg nivå, speciellt då på första delen.» (3)

16. Hur har examinationsformen på vektoranalysen fungerat?

7 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
0 0%
3 42%
5 (Mycket bra)»4 57%

Genomsnitt: 4.57

17. Hur har examinationsformen på kvantfysiken fungerat?

7 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
0 0%
4 57%
5 (Mycket bra)»3 42%

Genomsnitt: 4.42

18. Vad skulle kunna göras bättre inför nästa år?

- Mera om kvant tal. Mer härledning. Mer information i sin helhet»
- Någon examination på förståelse också.»


Kommentarsfrågor

19. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

48 svarande

Ja»42 89%
Nej»5 10%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.1

- bra kurshemsida» (Ja)
- Fick inte veta gränser för godkänt. Vill ha mer info i allmänhet. » (Nej)
- Jättesvårt att kunna avgöra vad som egentligen krävs för att få godkänt i kursen.» (Nej)
- Tydlig information om vad som krävs för att få olika betyg.» (Nej)
- Det kommer jag inte ihåg. Kommer bara ihåg att jag letade mycket på nätet efter annat material» (Nej)
- Jag upplevde att man inte visste vad som krävdes för de olika betygen, vilket borde vara rimligt att veta.» (Nej)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den matematiska approachen är en god tanke, men behöver nog implementeras bättre. Räkneövningarna var jättebra.»
- Upplägget på kursen»
- Examinationsformen. Lagom mycket inlämningar. »
- Måns e sjukt bra föreläsare. »
- Examinationsupplägget»
- Häfte, måns, examinationsform.»
- Måns»
- Måns!»
- Upplägget på kursen!»
- Studietakten»
- Måns Henningson är en superbra föreläsare.»
- Måns»
- Föreläsningarna, särskilt bra i början. Inlämningsuppgifterna var ett bra examinationssätt och man lär sig lika mycket som på en tenta, kanske t.o.m mer då man måste räkna kontinuerligt och inte bara tentaplugga sista veckan. Man gör uppgifterna så noggrannt så att man verkligen kan dom till skillnad mot när man bara kladdar lite för sin egen skull.»
- Måns»
- Måns!»
- häftet och sättet att avverka ett kapitel per föreläsning»
- - Det nya upplägget kändes bra, även om det var väldigt avancerat ibland. - Måns var väldigt bra.»
- Måns, Erik, Kompendiet, Ledningarna till uppgifterna!»
- Det mesta.»
- Måns Henningsson. »
- Måns, examinationen, kompendiet»
- Kompendiet var bra. Upplägget med ganska formell uppbyggnad av kvantfysiken var bra. »
- Måns och hans kompendium och stil.»
- Måns!»
- Måns Henningsson :-)»
- Hugo! Och inlämningarna»
- Arbetsbelstningen»
- Kompendiet»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- byt ut lite uppgifter så att lösningarna inte kan kopieras rakt av från iår.»
- Mer omfattande inlämningsuppgifter med mer problemlösning (om det går). Nu handlade 90% av uppgifterna om att bevisa matematiska samband och jag tror många har svårt för att få en bra känsla av fysiken när man inte får lösa några konkreta problem. Övergången till den tillämpade kursen borde ses över, speciellt bör man gå igenom kvanttal mer. Generellt känner jag att häftet bör skrivas lite mer läsvänligt och inte lika "akademiskt", mer pratigt helt enkelt. Tydligare motivera var man är på väg och vad vi utgår från.»
- Inlämningsuppgifterna, blev som sagt mycket höga poäng»
- Mer tillämpat. Även om kursen efter är tillämpad så tycker jag inte det är en anledning till att inte ha tillämpningar i denna. Har känslan av att jag inte kan tillämpa något av det jag lärt mig. »
- Inlämningsuppgifterna. Måste bli mer förståelse inte bara hitta formel och använd. »
- Mer överensstämmande rättning»
- givna betygsgränser»
- Fler räkneuppgifter som man kan öva på själv innan man går på inlämningsuppgifterna. Gärna lite kortare än de som finns.»
- Svårare inlämningsuppgifter, men samma examinationsform.»
- Balansera mängden information i varje föreläsning. Vissa avsnitt var för korta, medans andra blev lite för mastiga.»
- kurserna kvantfysik och tillämpad kvantfysik känns osammanhängande. Vi var många som inte förstod ett skvatt på första föreläsningen i efterföljande kurs. »
- Lite annorlunda innehåll möjligtvis (se ovan), eller presenterat med mer exempel och på ett mindre abstrakt sätt. Kvantfysik kanske är lite abstrakt men det blev lite väl mycket med tillstånd hit och dit som verkade på något skumt tillståndsrum och man fick inte riktigt grepp på vad som hände egentligen.»
- Svårare inlämningsuppgifter»
- Lite mer och djupari innehåll. Kanske lite mer "räkning"...»
- -skriv m_l istället för bara m för kvanttalet hörandes till ban-rörelsemängdsmomentet projeserad på någon axel, väldigt förvirrande! -fler hemuppgifter alt. svårare»
- De hittade felen i boken, Kursutvärderarna :-P.»
- Kanske ha en mindre dugga (obligatorisk) för att stämma av att man har tagit in kursens innehåll. Mycket lik "överrasknings"-duggan som inte var obligatorisk.»
- Lite mer vikt på de sista avsnitten i kompendiet.»
- Gärna en sammanfattning i slutet på varje kapitel med de viktigaste resultaten. En enkel punktlista eller liknande funkar bra»
- En del uppgifter krävde ingen kunskap i kvantfysik.»
- Mer arbetsuppgifter.»
- Kanske kan man göra ett av projekten som nu har deadline i nästa kvantkurs till obligatoriskt i den första kursen med deadline där.»
- Kanske mer tillämpade exempel på inlämningsuppgifterna.»
- Tydligare definitioner och vad som härleds som diskuterat ovan.»
- En tenta skulle öka kunskapsnivån enormt för mig iaf»
- Lite svårare frågor, kanske lite mindre "titta i boken, hitta rätt ekvationer, sätt in och förenkla".»
- kommunikation med tillämpad kvants föreläsare så övergången blir bra»

22. Övriga kommentarer

- Tror kursen kommer bli jättebra om 1-2 år :)»
- En strålande insats av Måns, en bra kurs! Bra att någon vågar ändra på saker ibland! läs ansvariga i experimentell fysik som är en skit kurs som aldrig ändras, Måns kan nog lära er ett och annat!»
- Utlovade bonuspoäng delades aldrig ut. Mycket dålig stil.»
- Kommunikation med tillämpad kvantfysik borde bli bättre. Känns som att det är ett stort gap mellan kurserna.»
- Personligen så gillade jag verkligen upplägget på kursen, och jag tyckte den ganska abstrakta inledningen var toppen! För min del gav det nog bättre förståelse, och gjorde framförallt kursen rolig. Jag vet inte om jag är helt typisk dock.»
- Extremt kul och lärorik kurs!!! Bra att Måns vågade ändra lite på det gamla upplägget, förändring är enda sättet för förbättring!»
- Go kurs!»
- Rolig kurs och Måns är en bra föreläsare. Jag tror på upplägget!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.07
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från