ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik - Dynamik 2010, tme031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-25 - 2010-11-09
Antal svar: 64
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Anders Boström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

63 svarande

Högst 15 timmar»8 12%
Cirka 20 timmar»21 33%
Cirka 25 timmar»23 36%
Cirka 30 timmar»9 14%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.61

- Väldigt svårt att uppskatta!» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

62 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»4 6%
75%»16 25%
100%»41 66%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

63 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 47%

Genomsnitt: 2.8

- Kommer ej ihåg dom såhär på rak arm» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»47 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- råkade markera.. känner ej till dem!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

49 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 8%
Ja, i hög grad»41 83%
Vet ej/har inte examinerats än»4 8%

Genomsnitt: 3

- Svårt att pröva på allt, duggorna kompenserade.» (I viss utsträckning)
- väldigt viktat åt kursens senare innehålö» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»26 41%
Mycket stor»35 55%

Genomsnitt: 3.49

- Lite färre exempel och mer teori önskas på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Mycket bra och inspirerande föreläsningar, speciellt de med demonstrationer. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»6 9%
Ganska liten»18 28%
Ganska stor»29 46%
Mycket stor»10 15%

Genomsnitt: 2.68

- ingen nytta alls! när examinatorer bestämt sig för vad kursen är.. finns sällan anledning att uppmärksamma föreläsningar och plugga annat än gamla tentor! vilket förstås är bra, då kursen i annat fall tycks dåligt definierad med enda syfte att underkänna elever och upprätthålla den konservativa skolans rykte!» (Mycket liten)
- Mekanikboken är fruktansvärt dålig, facit med lösningsförslag hade hjälpt väldigt mycket.» (Mycket liten)
- Läst lite i boken men övningarna lärde man sig mkt på» (Ganska liten)
- Det äe svårt att komma vidare med talen i boken ,om man kör fast, eftersom det bara står ett svar. Man har ingen aning om man är på rätt spår vilket gör att man inte lär sig hur man ska göra.» (Ganska liten)
- Bara för att det fanns räkneuppgifter, inte för att jag läst resten.» (Ganska stor)
- Vissa avsnitt var lite röriga i läroboken, bl.a. om svängning. Men annars bra.» (Ganska stor)
- Tråkigt att boken innehåller endast svar till tal, skulle gärna se att man kunde få lösning på åtminstone vissa uppgifter (även hemtal).» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

63 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»25 39%
Mycket bra»34 53%

Genomsnitt: 3.44

- Nya studieportalen = katastrof» (Mycket dåligt)
- Studieportalen laggade många gånger så man var tvungen att gå in på den gamla. » (Ganska dåligt)
- Lägg ut svaren till tentan så fort den är klar!» (Ganska bra)
- Gick inte alltid att ta sig in på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Vissa problem med studieportalen» (Ganska bra)
- Förutom att studentportalen låg nere ofta.» (Ganska bra)

9. Vad tyckte du om övningarna?

61 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»12 19%
Mycket bra»46 75%

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelat på olika grupper:

Övningsgrupp a Andreas: (15 st)
Mycket dåligt1 6%
Ganska dåligt1 6%
Ganska bra8 53%
Mycket bra5 33%

Genomsnitt: 3.13

- Ingen uppfattning eftersom jag ej gick på dem tillräckligt ofta.» (?)
- gick till alla grupper! » (Ganska bra)
- Godkänt, men gjorde fel lite väl ofta. Skriver ganska slarvigt på tavlan.» (Ganska bra)
- Mycket bra, framför allt med sammanfattningen på slutet av varje uppgift» (Mycket bra)

Övningsgrupp b Per-Åke: (20 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 15%
Mycket bra17 85%

Genomsnitt: 3.85

- Jag tror att Andreas kommer bli lika bra som Per-Åke om några år. Men de gångerna jag gick på hans (Andreas) övningar nu verkade han stressad över sin uppgift, och då var det svårt att förstå vad han förklarade. Han behöver inte stressa, för han är bra ändå. Per-Åke var kanon, men som vanligt var det jobbigt att behöva spurta dit från föreläsningssalen för att få en plats.» (Mycket bra)
- Tydligt och bra, gick lite väl långsamt ibland då vi inte hann gå igenom alla uppgifterna för gången.» (Mycket bra)
- bra pedagogik och lätt att ställa frågor» (Mycket bra)

Övningsgrupp c Peter: (17 st)
Mycket dåligt1 5%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra1 5%
Mycket bra15 88%

Genomsnitt: 3.76

- Peter har ett bra tempo och lägger inte tid på onödiga saker som att förenkla ekvationer och dylikt. Det bör alla klara själva i dagsläget! Hans undervisningar passar mig som handen i handsken!» (Mycket bra)
- gick runt mellan flertalet övningsledare. kvalitén varierar pinsamt mycket.» (Mycket bra)
- Möller is KING !!!» (Mycket bra)

Övningsgrupp d Bo: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

Övningsgrupp e Jonathan: (9 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra9 100%

Genomsnitt: 4

- Jonathan är riktigt bra på att lära ut! » (Mycket bra)
- HA KVAR HONOM!» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om projektuppgiften?

63 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»8 12%
Ganska bra»39 61%
Mycket bra»15 23%

Genomsnitt: 3.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- bra ide dock dåligt upplägg! inte minst redovisningarna som blev bra dryga » (Ganska dåligt)
- För liten och enkel. » (Ganska dåligt)
- För lätt» (Ganska dåligt)
- Lärde mig inte mekanik utan endast matlab» (Ganska dåligt)
- Det var väldigt lite mekanik i uppgiften. Det vara egentligen bara friläggningen och att ställa upp rörelseekvationerna sedan betod det bara av matlab-programering som inte hade nått med mekanik att göra.» (Ganska dåligt)
- Tror jag, jag har faktiskt inte gjort den.» (Ganska bra)
- Uppgiften gick väldigt fort, det kändes som man knappt förtjänade poängen den ger...» (Ganska bra)
- Synd att bästa värdet hittades då a=0 och man skulle finna bästa nollskilda a och b» (Ganska bra)
- Tycker räknedelen av uppgiften var bra och även programmeringsdelen men fattar inte varför vi skulle sitta och gissa värden på alpha och beta. Tycker det ska vara något som man kan räkna fram och simulera så man vet när man är klar.» (Ganska bra)
- Synd att mätvärdena var så dåliga, annars bra!» (Ganska bra)
- Rolig men för liten. Något större och mer omfattande hade varit roligt.» (Ganska bra)
- Uppgiften i sig var bra och hjälpte till att förstå. Men mätvärderna vi utgick ifrån på badmintonbollens bana och hastighet var för dåliga. Speciellt hastigheten. Vilket ledde till att man satt och kämpade med att få så bra uträknade värden som möjligt som skull överensstämma med de upprätta värderna utan att det gick.» (Ganska bra)
- Den var ovanligt lätt..» (Ganska bra)
- Lagom nivå på projektuppgiften.» (Ganska bra)
- Den var inte så svår men gav ändå mycket.» (Mycket bra)
- Koncis och trevlig uppgift! Även handledningen var bra!» (Mycket bra)
- lagom arbetsbörda» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.37


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

63 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»18 28%
Mycket bra»35 55%
Har ej sökt hjälp»8 12%

Genomsnitt: 3.76

- Institutionen var mycket tillmötesgående även utanför undervisningstid, samtliga professorer!» (Ganska bra)
- Man får alltid ett så trevligt bemötande!!:)» (Mycket bra)
- Bra och enkelt att gå upp och be om hjälp, och bra med räknestugor!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

63 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»9 14%
Mycket bra»50 79%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.8

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

63 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 4%
Lagom»34 53%
Hög»23 36%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.34

- sista veckorna var dock mer belastande än tidigare veckor (då vi började med rotation)» (Lagom)
- Alldeles för hög.» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

63 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»31 49%
Hög»22 34%
För hög»7 11%

Genomsnitt: 3.5

- Jag läste blandade kurser, så jag vet inte hur arbetsbelastningen var för dem som läste Material A och Mekanik.» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 4%
Gott»34 54%
Mycket gott»24 38%

Genomsnitt: 4.29

- Rolig kurs med BRA föreläsare!» (Gott)
- Föreläsningarna är mycket pedagogiska och intessanta. Till skillnad från många andra kurser kan man här ofta gå hem från föreläsningen och direkt klara räkneuppgifterna!» (Mycket gott)
- Väldigt bra upplägg på föreläsningar och övningar.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Anders Boström och Per-Åke Jansson. Anders var otroligt bra på alla sätt och vis. Han förklarar bra när man frågar något, vilket också gör att man vågar fråga. Han var noga med att se till att det fanns salar, att det blev en extra räknestuga och liknande.»
- Duggorna»
- Duggorna»
- de engagerade föreläsarna.. samt det mesta..»
- Peter Möller. Konservera honom helst.»
- Föreläsningarna var intressanta och lärorika hittills de bästa sedan skolstarten.»
- Anders! Mkt bra föreläsare!»
- Duggorna, mycket bra studiemotivation.»
- Projekt»
- Anders! Han är bäst! »
- Duggorna är bra, hjälper en att hålla sig ikapp»
- Anders»
- Föreläsaren borde vara kvar! Riktigt bra!»
- Anders Boström!»
- Räknestugor och duggor»
- konstruktionsuppgift och många demonstrationer på föreläsningar, tex ölburkarna. »
- Föreläsningarna var bra. »
- Det mesta har varit värt att bevara enligt mig, men föreläsningar är ett måste!»
- Anders!»
- Jag tycker kursen i sin helhet var bra:)»
- Räknestugor, duggor»
- övningsskrivningarna»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag vet inte vad övningsledaren med långt hår i tofs heter, men han var faktiskt ganska otrevlig. Jag var nästan rädd för att fråga honom något.»
- Byt bok.»
- Kanske lite roligare projektuppg.»
- mikroskoplabb, projektet»
- Projektuppgiften bör bytas till en uppgift där man vet när man har nått ett mål eller alternativ att det står hur mycket fel man får gissa... »
- Projektet bör vara mera utfordrande»
- Matlab»
- Projektuppgiften, gör den lite större och ge den mer tid.»
- Möjligtvis mer tid för eget räknande på övningarna.»
- Ingenting...»
- Kurslitteraturen»
- Annan konstruktionsuppgift»
- Kan inte komma på något i skrivande stund, förlåt.»
- Fler räknestugor.»
- Inlämningsuppgiften, kändes mer som gissningar än logisk mekanik»
- en annan bok med lite mer än bara svar på frågorna»

18. Övriga kommentarer

- Trevlig föreläsare!»
- Intressant och adekvat kurs.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.37
Beräknat jämförelseindex: 0.79


Kursutvärderingssystem från