ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering för TMV125, Inledande matematik för V och AT, TMV125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-25 - 2010-12-09
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

69 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 42%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»22 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 23%

Genomsnitt: 2.36

- Men det har ändå varit uppenbart vad man skulle lära sig.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har själv inte tagit ansvar för att läsa dem men tycker att det framgått vad som varit viktigt ändå.» (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»44 83%
Nej, målen är för högt ställda»9 16%

Genomsnitt: 2.16

- Det är lite svårt med prioriteringen dock, då vi läser tre kurser parallelt undet LP1 » (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»15 26%
Ja, i hög grad»37 66%
Vet ej/har inte examinerats än»4 7%

Genomsnitt: 2.8

- Självklart är det svårt att med en tenta täcka hela kursens innehåll. Därför var duggorna ett bra komplement!» (Ja, i hög grad)
- var en svår tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»9 13%
Ganska stor»37 53%
Mycket stor»20 28%

Genomsnitt: 3.07

- Det har gått för fort fram på föreläsningarna, och övningarna har varit helt meningslösa. Det skulle vara bra om övningsledaren hade någon genomgång eller typtal varje övning.» (Ganska liten)
- Förläsningarna har varit bra. Övningstillfällena har dock varit riktigt riktigt usla. Mer än hälften i övningsgruppen har hoppat över övningarna pga dålig handledning. » (Ganska stor)
- Det har varit ett högt tempo, vilket gjort det lite svårt att hänga med, men det som tagits upp har varit bra. Kanske lite mycket bevis.» (Ganska stor)
- Det har varit olika från kapitel till kapitel. Föreläsaren har varit väldigt tydlig i vissa delar och förklarat andra delar ytterst otydligt. » (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- vår övningsledare Emil Gustavsson var helt klockren när det kom till att förklara saker. » (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»14 20%
Ganska stor»38 55%
Mycket stor»14 20%

Genomsnitt: 2.91

- Tycker att Calculus ofta har otydliga exempel och hoppar över väsentliga steg i uträkningar och bevis. » (Ganska liten)
- Personligen tycker jag Calculus inte är till stor hjälp. Det hade varit fördelaktikt om det skulle varit en bok på sevnska.» (Ganska liten)
- Personligen tycker jag inte att den första boken vi får på Chalmers ska vara på engelska» (Ganska stor)
- Kanske är lite tungt att börja med en engelsk bok den första mattekursen man har på universitetet =) Man vinner väl ändå mer på att studenterna förstår allt det matematiska än att de lär sig matematiska uttryck på engelska (i alla fall i början)» (Ganska stor)
- Svårarbetad bok. Svår att förstå.» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

69 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»30 43%
Mycket bra»36 52%

Genomsnitt: 3.46

- Inget fel på hemsidan för kursen eller så, men studenportalen var oftast väldigt seg! » (Ganska dåligt)
- Studentportalen är dock väldigt dålig, inte kursens hemsida men studenportalen var väldigt seg! Ibland kunde man inte ens logga in. » (Ganska bra)
- Föreläsaren/kursansvarig uppdaterade frekvent hemsidan och dess utdelade material. Jag fick intrycket av att nästan alla använde/besökte sidan vid flertalet tillfällen. Bra komplementsanteckningar lades också ut där.» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»19 27%
Hög»40 57%
För hög»9 13%

Genomsnitt: 3.82

- Dock väldigt kunskapsbred kurs.» (Lagom)
- Duggorna var bra, fyllde sin funktion.» (Hög)
- Gäller att hänga med!» (Hög)
- Ett högt tempo som i vissa fall kändes ouppnåeligt och föreläsningarna låg delvis efter i schemat så att man inte hann göra veckans alla uppgifter och därför hamnade efter.» (Hög)
- Det är stor skilland från gymnasiet, men jag tycker att det är gymnasiets uppgift att förbereda en bättre på det höga tempot som är på högskolan.» (Hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

69 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»13 18%
Ganska bra»30 43%
Mycket bra»21 30%
Har ej sökt hjälp»3 4%

Genomsnitt: 3.14

- Övningsledaren vi hade var säkerligen väldigt duktig på matematik men inte alls pedagogisk. För mig som kommer med MVG i alla mattekurser från gymnasiet fanns inte en chans att förstå vad övningsledaren försökte förklara. Att gå på övningstillfällena gav endast något då jag hade möjlighet att diskutera med övriga elever. Däremot övningsledaren låg på en alldeles för hög nivå när det gällde att förklara, det var i de flesta fall obegripligt för mig.» (Mycket dåliga)
- Ineffektiv övningsledare, tyvärr. Han hann inte hjälpa särskilt många per pass.» (Ganska dåliga)
- För få tillfällen att ställa frågor och få personlig hjälp. På övningstillfällena var det inte ofta man hann få hjälp då övningsledaren kunde sitta med en elev i en timme och sen inte hinna hjälpa någon annan. » (Ganska dåliga)
- Övningsledaren borde ha haft fler sätt att förklara på, gick inte igenom det andra grupper gick igenom, . Frågade andra övingsledare och även kursansvarig några ggr och fick bättre svar där. » (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- jag tycker att övningstimmarna har fungerat dåligt. jag hade uppskattat om övningsledaren hade räknat exempel på tavlan och varit mer insatt i det vi höll på med, nu hade han absolut ingen aning om vad vi egentligen kunde vilket gjorde att han hade svårt att hjälpa oss med våra tal. det känns som att en viss förberedelse hade kunnat förväntas.» (Ganska bra)
- Vår övningsledare, Emil Gustavsson, har varit jätte bra och vi har kunnat gå till hans kontor med frågor dagar då vi inte har schemalagda lektioner.» (Mycket bra)
- som sagt tidigare var Emil jättebra. alltid hjälpsam och om han kom på bättre sätt att förklara saker på så kom han tillbaka och förklarade igen. » (Mycket bra)
- hjälp från övningsledare fungerademycket bra.» (Mycket bra)
- Lennart svarar alltid på frågor och gör det mkt bra. Övningsledare däremot är lite sämre.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

69 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»14 20%
Mycket bra»52 75%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»14 20%
Hög»45 65%
För hög»7 10%

Genomsnitt: 3.81

- I kombination med andra kurser så har det känts "för mycket".» (För hög)

11. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

69 svarande

12 17%
1-2»17 24%
3-4»13 18%
5 eller fler»27 39%

Genomsnitt: 2.79

- det var inte utformat efter at:s schema» (0)
- Har personligen prioriterat annat men tror att dessa tillfällen är bra.» (0)
- Dom ligger på lite dåliga tider på schemat, men den SI jag var med på var mycket nyttig.» (1-2)
- SI var mycket bra! Jag lärde mig mycket mer på de tillfällena än på övningstillfällena. » (5 eller fler)
- fantastiskt bra! » (5 eller fler)

12. Om du deltagit i SI under kursen, hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

58 svarande

Mycket viktig»16 27%
Viktig»17 29%
Lite viktig»15 25%
Inte viktig alls»10 17%

Genomsnitt: 2.32

- Jag tycker att det är när man måste diskutera matematik och lösa problem gemensamt som man utvecklas och lär sig nya saker.» (Mycket viktig)
- Mycket bra sätt att lära sig på, bra uppgifter! » (Mycket viktig)
- Det är bra att disskutera problem. Man lär sig mycket av andra och hur dom tänker.» (Lite viktig)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta.»
- SI och all schemalagd övningstid»
- Lennart Falk!»
- SI»
- SI:n är väldigt givande, och det är nog där jag har lärt mig mest i kursen. »
- Upplägget. Fördelning av räkneuppgifter och teori.»
- SI»
- Övningarna efter nästan alla föreläsningar var bra. Utnyttjade inte alla tillfällen men det var bra att det fanns. »
- SI»
- Bra med föreläsningar»
- Lennart Falk»
- Bra föreläsare.»
- Föreläsaren var mycket bra!»
- SI, övningar med mycket tid att räkna på egen hand.»
- SI»
- SI och Lennart Falk.»
- SI och Lennart Falk som är fantastisk föreläsare! »
- jättebra med duggor kurshemsidan innehöll mycket bra saker, bra info.»
- Det mesta.»
- möjligheten att få göra "självtest" i form av duggor för att få koll på hur man ligger till. Även sporrande att kunna få bonuspoäng. »
- Många övningstillfälle»
- SI, väldigt bra och givande.»
- Duggorna! Toppen! detta gjorde att man hängde med och fick svar på vad man kunde och inte.»
- Bra med övningstillfällena då man är i mindre grupper. »
- SI!»
- läraren.»
- SI»
- Föreläsningarna med Lennart.»
- Emil som övningsledare»
- Duggorna»
- duggor det hjälper en och inte komma efter»
- SI»
- Lennart Falk samt övningstillfällen»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det hade vart bra om man fick sidreferenser även till föregående upplaga av kurslitteraturen. Övningsledarnas kunskap bör beprövas. »
- Alla övningsledare var inte tillräckligt bra för att vara övningsledare i år, det bör de vara nästa år.»
- Föreläsningarna gick otroligt snabbt, så snabbt att man inte hann lyssna och läsa samtidigt, vilket är jobbigt. Tempot borde dras ned en aning, kanske genom att endast ta med det viktigaste på föreläsningarna. »
- Mer exempel på föreläsningar. Typtal. Färre utsvävningar kring sådant som inte är viktigt vid examination.»
- Arbetsbelastningen»
- Tempot i början var ganska lågt´,vilket resulterade i att vi låg efter en bra bit med föreläsnignarna vilket gjorde att det blev väldigt stressigt i slutet. För mig som går på AT gjorde det att jag var tvungen att fokusera så mycket på matten i slutet att jag inte hade möjlighet att lägga ner like mycket tid på min andra kurser och det var inte bra.»
- Genomgångar på övningarna»
- Ge mer föreläsningstid eller delegera föreläsningsområden till övningsledarna.»
- För högt tempo. Jag är missnöjd med den övningsledare vi hade.»
- Kurslitteratur på svenska.»
- ev. lägga föreläsningarna på en något lägre nivå, gå igenom färre exempel men mer noggrannt så att alla hänger med.»
- att man hinner med kursen under de veckorna som är planerat och har en repetitionsvecka innan tentan. vår övningsledare gick igenom väldigt lite av det lennart sa att de skulle gå igenom, och var inte särskilt pedagogisk. »
- Kanske inte lika högt tempo. Med inspark och så, hade alla svårt att hänga med.»
- Har hört klagomål på vissa övningsledare»
- jag tycker inte om kurslitteraturen, boken är alldeles för mycket, man skulle haft kortare och mer precisa exempel och härledningar. »
- Lennart kan vara mer tydlig med upplägget på lektionerna. Ex.vis skriva upp vilka punkter som kommer gås igenom under lektionen. »
- Rotation på övningsledare i de olika grupperna. Jämnare nivå på övningstentor och den slutgiltiga tentan, den slutgiltiga var lite väl svår.»
- I viss mån bättre övningsledare»
- Fler övningstillfällen med chans att få mer individuell hjälp. »
- Studentportalen måste fixas, mycket problem med den.»
- Läroboken.»
- Kursen är för hoppig i sitt innehåll.»
- Andra böcker, adams är varken pedagogisk eller lätt att förstå, halva tiden går åt att försköka komma på vad man ska göra. Det är ok med engelska böcker, men ej denna! Hemsidan var väldigt otydlig.»
- boken. får det att verka svårare än det är genom sina avancerade förklaringar av enkla problem samt systematiskt obegripliga förklaringar där viktiga moment utelämnas.»
- Övningsledarna måste vara pedagogiska! »
- Mer fokus på det som faktiskt kommer på tentan»
- Föreläsningarna»
- lite mer hjälp under övningarna»


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- Man hinner inte med i den takt som begärs av oss om man inte sitter hela kvällen varje dag efter skolan o pluggar matte.»
- Jag önskar verkligen att vi hade haft en bättre övningsledare som kunde förklara matematiska problem på en nivå som är begriplig för oss. Det är synd att det ska finnas en person tillgänglig för hjälp men som inte kan förklara på ett bra sätt.»
- jag och (vad jag hört) många andra upplevde att tentan var mycket svårare än de övningstentor vi har fått att träna på. men det kanske kommer synas på resultaten.»
- Tentan var svårare än de man övat på från tidigare år.»
- Lennart är duktig!»
- Jag lärde mig mycket och det var en bra start till resterande mattekurser. Bra lärare dessutom. »
- Denna kurs innehöll för många ämnen på en för kort tid, svårt att ta in så mycket. Läraren var bra, lite för snabbt ibland.»


Kursutvärderingssystem från