ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 HT - Inledande matematik Z1, TMV120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-26 - 2010-11-15
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Behövs en föreläsning i mathlab »
- Hela labb-delen borde ses över. »
- Mycket bra kurshemsida, med täta uppdateringar och precis allt material som behövdes.»
- Var svårt att sätta sig in i matlab med bara ett häfte som hjälp. »
- Skulle behövas en bättre handledning till Matlab, så att inte lab handledarna blir överbelastade.»
- Bristfälliga matlabinstruktioner.»
- Peter Hegarty är väldigt ambitiös vad det gäller hemsidan. Han informerade oss alltid väldigt bra och var väldigt snabb med svar på mejlen om man hade frågor.»
- Jag tycker att instruktionerna och hjälpen vi fick inför matlab va direkt dålig. Uppgifterna va ok men man va i princip tvungen att gissa sig fram.»
- Allt fungerade bra. Hemsidan kunde dock vara lite mer modern och lättanvänd.»
- väldigt lite info om matlab»

Kurs-PM
41 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»19 46%
16 39%
++»5 12%

Genomsnitt: 3.6

Kurshemsidan
41 svarande

- -»0 0%
2 4%
OK»9 21%
13 31%
++»17 41%

Genomsnitt: 4.09

Lab-PM
41 svarande

- -»9 21%
7 17%
OK»18 43%
6 14%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.58

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- har knäppt använt Linear algebra boken. »
- Calculus är mycket bra men lite omständig och "pladdrig". Sommarmatten är komprimerad och följer verkligen kursinnehållet. Linear Algebra använde vi knappt men den upplevde jag som ganska rörig.»
- Calculus är tung...»
- Calculus dränker mig i text och flummar runt alldeles för mycket utan att komma till poängen. Ibland lässer jag täxten hittar det som man vill åt och lässer det igen och hoppar över meningar»
- Dålig kurslitteratur. Dåliga förklaringar i böckerna och oftast gjorde dem det mer komplicerat än det var.»

Calculus : A Complete Course (7th edition)
40 svarande

- -»2 5%
7 17%
OK»16 40%
14 35%
++»1 2%

Genomsnitt: 3.12

Sommarmatte
40 svarande

- -»0 0%
4 10%
OK»20 50%
12 30%
++»4 10%

Genomsnitt: 3.4

Linear Algebra and its Applications (3rd edition update)
39 svarande

- -»1 2%
3 7%
OK»24 61%
8 20%
++»3 7%

Genomsnitt: 3.23

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- har ingen koll på övningledarnas insatser.»
- Peter Hegarty var klockren som föreläsare och kursansvarig, speciellt vad det gällde att uppdatera oss via kurshemsidan och mail. Övningsledarna också mycket bra men något svårtillgängliga under vissa övningspass.»
- Jättebra kursansvariga, Peter lägger stor energi för att allt ska flyta på bra.»
- Hade inte Aron ofta, ger honom ok för att jag inte vill bedöma positivt/negativt. Peter vara grymt bra, men Jacob är väldigt svår att förstå.»
- jag gillar att skicka mail kl 21 och få svar på 3 min :)»
- Går ofta lite för snabbt på föreläsningarna.»
- Helt ok. Det gick lite för snabbt när Hegarty under föreläsningarna. Han kan mycket matte men var inte så bra på att förklara det förr oss elever. Han hade även problem när elever inte förstod och blev oftast frusterad.»

Föreläsare Peter Hegarty
41 svarande

- -»0 0%
2 4%
OK»4 9%
17 41%
++»18 43%

Genomsnitt: 4.24

Övningsledare Aron Lagerberg
41 svarande

- -»0 0%
2 4%
OK»17 41%
12 29%
++»10 24%

Genomsnitt: 3.73

Övningsledare Jacob Sznajdman
41 svarande

- -»1 2%
1 2%
OK»16 39%
12 29%
++»11 26%

Genomsnitt: 3.75

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- För få övningsledare på laborationerna»
- Antar att labrationerna är matlab och eftersom man aldrig får någon genomgång i hur man arbetar med matlab så lär man sig ingenting.»
- MatLab-laborationerna borde förberetts med någon form av introduktionsföreläsning. Nu kom vi dit utan några som helst förkunskaper.»
- Skulle gärna vilja haft lite mer "teori" i matlab och inte bara några uppgifter som ska lösas.»
- Jag upplever ibland att Peter ibland ger onödigt komplicerade förklaringar. »
- Matlab var otroligt osmidigt, en introduktion hade behövts. Man väntade bara på att läraren skulle komma och lösa problemet åt en, utan att man lärde sig något. »
- Matlab är svårt och de borde därför lärt oss att använda det korrekt först. Syntaxen är inte lätt att lära sig bara så där.»
- enda negativa som jag inte redan har nämnt var att tempot periodvis gjorde det väldigt svårt att hänga med på föreläsningarna fick skriva av utan att tänka för att sen gå hem och försöka fatta nått i alla fall.»
- Genomgångarna gick för fort. Dels för fort tempo med planeringen men också för snabbt tal, det gick inte att hinna skriva och lyssna samtidigt. Därför gav inte föreläsningarna så mycket.»
- Som sagt så gick det lite väl fort på föreläsningarna så man hade ofta svårt att hänga med och anteckna samtidigt.»
- en föreläsning i mathlab före laborationerna hade varit bra»
- Dåligt utförande av laborationer, dåliga instruktioner»

Föreläsningar
41 svarande

- -»1 2%
2 4%
OK»6 14%
24 58%
++»8 19%

Genomsnitt: 3.87

Övningar
40 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»17 42%
16 40%
++»6 15%

Genomsnitt: 3.67

Laborationer
41 svarande

- -»9 21%
11 26%
OK»15 36%
6 14%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.43

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- vi hamnade efer på föreläsningarna och nytt material kom ut efter att repetition skulle ha börjat. »
- Man han inte tänka på föreläsningarna för han var så snabb.»
- Jag tyckte att det gick för fort men jag antar att man får vänja sig vid tempot på högskole studierna?»

Föreläsningar
41 svarande

För långsamt»1 2%
Lagom»18 43%
För snabbt»22 53%

Genomsnitt: 2.51

Övningar
40 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»40 100%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 2

Laborationer
41 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»31 75%
För snabbt»10 24%

Genomsnitt: 2.24

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Nej.»
- tentan var relativt svår»
- Nej»
- Nej!»
- Nej»
- Tenat var inte alls lik de gamla tentorna.»
- Nej»
- Inget att anmärka»
- Nej, det fungerade bra så.»

Tentan
41 svarande

- -»0 0%
2 4%
OK»19 46%
15 36%
++»5 12%

Genomsnitt: 3.56

Duggorna
41 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»15 36%
16 39%
++»9 21%

Genomsnitt: 3.8

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- ligger nätt å jämnt över godkänt (hoppas jag!)»
- Med lite tur en femma»
- Tentan verkade för mig olik de fyra tidigare tentor jag gjort och klarat avsevärt bättre.»
- har redan fått resultatet»
- Jag pendlar 3 timmar varje dag och har svårt för att plugga på tågen. Därav det dåliga betyget.»
- en äkta limens tenta»
- Första gången»

Betyg
41 svarande

15 36%
16 39%
8 19%
2 4%

Genomsnitt: 1.92

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Mer information om förberedelser till tentan. Minska ner kursen, det blir så fruktansvärt svårt när den är så stor. Ha en genomgång av Matlab eller en fristående Matlab-kurs innan.»
- Genomgång i matlab!»
- Att det inte var någon som helst genomgång i Matlab. man fick bara ett antal övningar och så var det bara att köra igång och prova sig fram typ. det hade varit bra om man fick veta något om hur man jobbar i Matlab osv.»
- Jag tycker vi borde haft föreläsningar och demonstrationer på matlab.»
- MatLab-laborationerna borde föregåtts av en introduktionsföreläsning.»
- det hade varit bra med en i alla fall liten genomgång av matlab»
- inför mathlab skulle det känts bra med en genomgång så att man fått hum om bas grejorna.»
- Matlab (att vi inte fick en snabb genomgång utan direkt fick sätta oss och försöka lära oss programmet helt själva)»
- Matlab var uruselt. Att inte få någon genomgång gjorde att man ägnade massor av tid bara åt att vänta på att övningsledaren skulle komma och göra uppgiften åt en. »
- Matlab»
- matlab föreläsning behövs»
- matlab instruktionerna behöver vara riktigt nybörjar vänliga och vara skrivna för kursen.»
- Vi borde ha fått en genomgång i matlab!»
- Korta ner den, det är för mycket! Genomgång i matlab!»
- Matlab laborations materialet. Det var gammalt och oförståeligt. De bör dessutom ha matlab föreläsningar så man lär sig matlab bättre. Bättre övningsledare?»
- ge oss kanske 2-4 timmar matlab föreläsning.»
- Det var svårt att förstå calculus för att den är skriven med ett svårt matematiskt språk samtidigt som den är på engelska.»
- Kurslitteraturen bör bytas ut. Den gör det svårare än vad det egentligen är. Lite lägre tempo på föreläsningarna vore också bra. En lösning skulle vara att anteckningarna lades ut på nätet.»
- matlabb»
- Matlab, förutsätter att man har lätt för programmering, om Matlabkunskaper krävs skall det ligga i en separat kurs»
- Det behövs en bättre introduktion i MatLab. En föreläsningen eller en mindre genomgång skulle vara bra.»
- föreläsningar i matlab,bättre litteratur i matlab fler lärare på labrationer, övningslektioner»
- För lite information om matlab innan och under laborationerna. »

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Övningsledarna»
- Lärare, SI-matte, övningspass, duggor.»
- Föreläsningarna har varit jättebra!»
- Allt annat.»
- Peter»
- Lättillgänlig information på hemsidan med Vecko-Pm osv.»
- Bra repetition av lite av varje. Bra övningsledare, Peter är en bra föreläsaren men passar inte som övningsledare. »
- Övningarna, att man börjar 2 veckor tidigare än andra»
- Peter Hegarty»
- Det mesta.»
- Kurshemsidan»
- Upplägget på föreläsningarna var bra.»
- Uppdateringar i schema, Peters engagemang är fantastiskt»
- bra föreläsningar, bra matteböcker »

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Kursen känns alldeles för bred och den innehåller för mycket. Matlab MÅSTE man få en genomgång i, nästan omöjligt att veta hur man ska göra annars om man inte får hjälp.»
- peter hade koll på vad han pratade om, så det kändes bra,»
- nästan för bred. »
- I sin helhet en bra kurs som Peter Hegarty gjorde väldigt bra. Matlabben och övningsledarna drar dock ner betyget till en 4:a.»
- för bred.»
- Valdigt högt tempo »

Betyg
40 svarande

0 0%
4 10%
15 37%
18 45%
3 7%

Genomsnitt: 3.5

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Peter Hegarty är nog den bästa matteläraren jag haft.»

Föreläsare Peter Hegarty
39 svarande

Ja»17 43%
Nej»8 20%
Vet ej»14 35%

Genomsnitt: 1.92

Övningsledare Aron Lagerberg
39 svarande

Ja»7 17%
Nej»11 28%
Vet ej»21 53%

Genomsnitt: 2.35

Övningsledare Jacob Sznajdman
39 svarande

Ja»6 15%
Nej»12 30%
Vet ej»21 53%

Genomsnitt: 2.38

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Inget att anmärka på.»
- Detta är första utvärderingen men hittils ser det bra ut:) keep ut the good work.»
- SNZ gör ett bra jobb, men för att väcka intresse hos oss teklonoger har jag ett tips. SNZ måste bli roligare!»
- Det här fungerar bra!»Kursutvärderingssystem från