ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Inledande matematisk analys, TMA970

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-23 - 2010-11-15
Antal svar: 83
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

81 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
14 17%
46 56%
5 (över förväntan)»21 25%

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade inga förväntningar. Visste inte riktigt vad den skulle handla om.» (?)
- Hade inga speciella förväntningar eftersom jag inte riktigt visste vad som väntade.» (3)
- Hade inga förväntningar på kursen.» (3)
- missade större delen av kursen pga sjukdom» (3)
- Förväntade mig inte att lära mig så mycket nytt, då jag läst kursen förut. Blev dock överraskad.» (4)
- Hade inga specifika förväntningar» (4)
- Den var överväldigande.» (4)
- Jag hade i och för sig ganska stora förväntningar...» (4)
- Jag vet inte riktigt vad jag förväntade mig» (4)
- Den var fantastisk!» (5 (över förväntan))
- Det var mycket mer grundligt än när jag läste samma kurs i gymnasiet! Nu har jag större förståelse för vad jag höll på med då.» (5 (över förväntan))
- Jag hade inga riktiga förväntningar på kursen, men den var betydligt mer grundlig och genomgående än jag någonsin hade trott. Det var en väldigt svår kurs, dock uppskattade jag den mycket.» (5 (över förväntan))
- Mkt stoff» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

83 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 1%
1 1%
13 15%
5 (mycket relevant)»68 81%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.78

- Jag gissar att den ger en bra matematisk grund men jag tvivlar på att den är jätte viktig. » (2)
- Kanske lite mkt hyperbiliska funkt o konstiga kurvor, samt för mkt fokus på mängder. Kanske lyste föreläsarens intressen igenom?» (4)
- det känns som rätt grundläggande matte.» (4)
- Åtminstone mycket viktig för kommande kurser» (5 (mycket relevant))
- Inledande matematik, stringent, konsekvent och välstrukturerat, måste ju vara otroligt viktigt.» (5 (mycket relevant))
- Grundläggane matematik bör man behöva oavsett vad man studera här» (5 (mycket relevant))
- Är grunden till allt annat, i stort sett.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

81 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 3%
18 22%
34 41%
5 (Mycket bra avvägt)»26 32%

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kunde inte göra tentan» (?)
- Tentorna var för svåra jämfört med de uppgifter boken har.» (2)
- Kändes som om de var några frågor som var på ungefär samma sak och att de saknades frågor på några omården» (3)
- Tentan var något svårare än de uppgifter man stöter på i läroböckerna (men inte nödvändigtvis svårare än de som visades under föreläsningarna).» (3)
- Tenta uppgifterna var mycket svårare än de som redovisats på tavlan, under räkneövningarna samt svårare än de i övningsboken.» (3)
- Många liknande uppgifter. Lite mer spridning som på tidigare tentor hade inte skadat.» (3)
- Den var svår.» (3)
- Motsvarade extra uppgifter väl, men inte övningsuppgifterna i boken.» (4)
- Fick med alla viktiga delar, trots att det är en bred kurs och att tentan inte är "typad" i.e. bara har typtal » (5 (Mycket bra avvägt))
- Alla de olika kursmomenten fanns med och väl avvägt. Dock var provet väldigt svårt jämfört med övningsuppgifter. Det behöver dock inte vara något negativt, i och med att vi fick plugga på gamla tentor så var vi ju förberedda på det.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

83 svarande

<25%»4 4%
25-50%»2 2%
50-75%»4 4%
>75%»73 87%

Genomsnitt: 3.75

- pga sjukdom» (<25%)
- Har alla anteckningar sedan föregående år.» (<25%)
- Var sjuk en del, missade över 2 veckor.» (50-75%)
- Allihopa. Föreläsningar är otroligt viktigt för åtminstone min inlärning.» (>75%)
- Blev försenad en del morgnar.» (>75%)
- bra föreläsningar!» (>75%)
- Är ganska säker på min siffra, missade enbart en handfull.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

83 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
5 6%
5 6%
38 46%
5 (mycket bra)»34 41%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Underhållande men för snabbt tempo.» (2)
- man förstod inte så mycket. anledningen till att det var svårt att hänga med i beräkningar var att många steg uteslöts för att de ansågs självklara.» (2)
- Dåligt upplägg, för mycket text på tavlan, svårförståligt» (2)
- för högt tempo och nivå för mig, men annars var det kvalitativa föreläsningar.» (2)
- Väldigt högt tempo, man kunde oftast följa med bra, men om man hamnade lite efter så var man nästan helt körd.» (4)
- Bra, men stundtals gick det extremt fort.» (4)
- Kanske går lite fort fram ibland. » (4)
- Högt tempo, men mycket pedagogiska» (4)
- Lite snabbt tempo ibland i bevisen men det var bra när man kom hem och hade utförliga anteckningar att läsa.» (4)
- Det gick väldigt väldigt fort, men jag förstår att tempot var nödvändigt för att hinna.» (4)
- Lite snabbt ibland, men det gjorde att vi hann gå igenom mycket.» (4)
- Föreläsningarna är oerhört genomgående, allting definieras strikt vilket är bra. Dock så är tempot väldigt högt och ibland var det svårt att hänga med på vad som hände.» (4)
- Ibland för snabba, ofta förstod man inte syftet med föreläsningen, exemplet osv förrän någon vecka efteråt.» (4)
- Ibland svårt att hänga med eftersom det gick ganska fort.» (4)
- det gick för fort ibland» (4)
- Gick snabbt!» (4)
- All relevant information var med, dock kunde det gå väldigt fort fram ibland. Skulle gärna se fler föreläsningstillfällen med ett något lägre tempo! » (4)
- Intensiva» (4)
- Kanske lite väl mycket sidospår, och otroligt högt tempo.» (4)
- Gick väldigt fort fram och om man inte var riktigt koncentrerad var det svårt att hänga med. När man väl hängde med hann man dock lära sig väldigt mycket på kort tid.» (4)
- Gick snabbt.» (4)
- Mycket högt tempo, kursens innehåll är visserligen svårt men det var tempot som gjorde att man inte klarade den.» (4)
- Bernhard är fantastisk» (5 (mycket bra))
- Bernhard är väldigt väldigt snabb, men det är ju bra - vi måste ju raskt skrämmas upp till rätt skrivtempo och studietakt. Och den fantastiska suddtekniken var liksom pricket över i:et :D» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

83 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 1%
18 24%
28 37%
5 (mycket bra)»28 37%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ledaren för TM gruppen gick igenom sakerna lite väl för snabbt och hoppade även över steg.» (2)
- Berooende på övningsledaren, först hade jag en för snabb så jag bytte grupp» (3)
- Helt ok, kände dock att jag fick mer gjort då jag studerade på egen hand med andra klasskamrater.» (3)
- Övningsledaren gick lite väl fort fram» (3)
- Jag använde dem mest som tid att räkna egna uppgifter på.» (3)
- Bra, men hade gärna haft fler tillfällen och gärna fått mer uppmuntran att ställa frågor. Man är lite blyg som nolla ibland.» (4)
- Kvalite på räkneövningsledare varierade mycket men jag hittade en sal med bra människor.» (4)
- Saknade Bernhard» (4)
- Räkneledarna kunde betett sig bättre. Ibland kände man sig inte så välkommen.» (4)
- tycker om idén om räknestugor så man får tid till att göra uppgifter och fråga. det skulle vara bra om man kunde ha de någon mer gång i veckan. särskilt veckan innan och under tentaperioden skulle det vara uppskattat med extra sådana tillfällen!» (5 (mycket bra))
- Kunde ha varit flera.» (5 (mycket bra))
- Sverker är bra! » (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

82 svarande

1 (inte alls bra)»3 4%
8 11%
25 37%
20 29%
5 (mycket bra)»11 16%
Deltog ej»15

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Laborationer??» (?)
- Borde behandlas mer ingående under någon föreläsning (möjligt att jag missat information dock).» (2)
- Laborationerna var bra, dock så var den labben som gav 1 poäng svårare än den som gav 2 poäng så det var konstigt.» (3)
- Handledarna kunde inte så mycket och visste inte vad vi skulle göra. För lite tid.» (3)
- Laborationerna, är det bonusuppgifterna som menas? Det var väl nyttigt. Svårt att hitta tid till det bara, men det var väl så med allt, och fullt normalt :)» (3)
- Om ni menar Matlab bonusuppgifterna» (3)
- Svår och dåligt med handledning. » (3)
- Bra att kunna göra i matlab, det ökade min förståelse» (4)
- Gjorde endast andra uppgiften.» (4)
- Vilka laborationer?» (Deltog ej)
- Hann inte? Var tvungen att räkna ikapp...» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

83 svarande

1 (Mycket liten)»2 2%
7 8%
13 15%
23 27%
5 (Mycket stor)»38 45%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- hade större hjälp av gamla anteckningar och läroboke då det var mer utförliga och lätta att följa.» (1 (Mycket liten))
- Det blev för mycket anteckningar om man skulle skriva av allt.» (2)
- Har inte fått ut så mycket utav föreläsningarna. Gåt för snabbt fram och det som sägs finns i boken.» (2)
- förstod inte mycket på föreläsningarna, men kan bero en del på min egna, bristande insats innan och efter.» (2)
- Den har vart så bra den kan bli, men man måste räkna mycket själv för att lära sig något. » (3)
- Att gå på föreläsningarna och räkneövningarna kändes som en förutsättning för att klara tentan.» (5 (Mycket stor))
- Jag känner att jag har lärt mig massor om bevis och sådant som jag inte fick i min gymnasieutbildning!» (5 (Mycket stor))

9. Kurshemsidan

Hur ofta använde du kurshemsidan, var det bra med mycket material på
kurshemsidan?

- Använde den bara för att skriva ut gamla tentor och instuderingsuppgifter.»
- inte alls»
- Ganska ofta, speciellt mot slutet, bra med material från tidigare kurser samt övningsuppgifter»
- Det var bra. Lite svårt att prioritera vad som var viktigast om man inte hann med allt»
- Använde för att skriva ut gamla tentor, allt material jag eftersökte fanns»
- Fanns många gamla tentor, vilket var bra. Använde den inte nämnvärt i övrigt.»
- Använde den inte jättemycket, men det fanns gott om användbart material där.»
- Inte så ofta som jag borde. Tyckte att där fanns väldigt mycket bra material men skulle önskat att gamla tentor släpptes lite tidigare, att man blev informerad om veckoblad också.»
- ofta. mycket bra»
- Ja, den var kanon, allt jag ville veta fanns»
- Inte ofta, men det var bra saker där i form av gamla tentor och dylikt.»
- Använde den hela tiden. Så mycket material som möjligt är bra.»
- Jättebra, jag kollade varje dag innan föreläsningen för att kunna läsa igenom innan.»
- Innehållet på hemsidan är lite ostrukturerat då den innehåller mycket information och verktyg för kursen, en del verktyg förekom även flera gånger.»
- Mycket bra!»
- Den var väldigt bra, använde den mycket.»
- Nästan varje dag. Det var bra med material»
- Veckovis, mycket materiel var mycket bra.»
- Jag fattade inte förrän i mitten av lp var kurshemsidan var. Dock var den hur bra som helst när jag väl hittade den!»
- Upptäckte att det fanns instuderingsuppgifter när det var för sent.»
- Runt en gång i veckan, jag tyckte att den var bra.»
- ja, det var bra med mycket material på kurshemsidan. särskilt då man var sjuk och kunde hänga med på vadsom försegick utan att man själv kunde vara där.»
- Den var bra, tittade väl på den varje dag.»
- Inte så ofta en handfull gånger, men det som fanns var intressant»
- Ja, bra med material på hemsidan. Kollade ca 1-2 ggr per vecka»
- Kanske fem gånger. När man väl var inne fanns ju många bra repetitionsfrågor och uppgifter där.»
- Nästan aldrig, tyvärr.»
- Jag använde den inte speciellt mycket för att vara helt ärlig.»
- Det fanns en hel del bra material.»
- Ja, det var kul med mycket material! Även om man bara skummade igenom vissa saker (och blev livrädd när man såg gammafunktionen) så var det intressant att alltid ha något kursrelaterat att titta på.»
- Man fick reda på allt man behövde »
- Varje dag de 3 sista veckorna. Annars var 3:e dag, var bra uppdaterad.»
- Dagligen, dock mest för att se schemat. Under tentaveckan fanns det däremot gott om tid att titta på allt det andra, då var det bra att det fanns så många gamla tentor samt utvalda uppgifter.»
- Den var mycket användbar i slutet av kursen för att få tag på bra övningar och hålla reda på vad vi hade gått igenom.»
- Väldigt mycket i slutet av lp1 då jag insåg nyttan av att använda den.»
- Ofta och bra hemsida»
- Kollade den någon gång i veckan. Bra med material.»
- Jag borde ha använt hemsidan mer, hade dock inte tillgång till internet under första halvan av läsperioden. Men det står bra på hemsidan om vad man ska kunna och finns länkar till tentor och frågor och sånt, det är bra.»
- Ja, hemsidan var bra.»
- Inte så mycket alls. En av de saker jag ska förbättra till nästa läsperiod»
- Det var jättebra med läsveckoplaneringen och "kontroll-frågorna" till varje läsvecka på hemsidan.»
- Ganska ofta, skulle nog använt den mer, bra kurshemsida.»
- Någon gång i veckan. Hemsidan var bra och det fanns mycket info och material man kunde jobba med.»
- Den var jättebra, använde den flera gånger i veckan.»
- mycket, det fanns bra och tillräkligt mycket information och materiel.»
- Mycket bra material. Bör kanske länka till föreläsningsanteckningarna från tidigare år på veckobladeriet också.»
- Kurshemsidan var bra eftersom man kunde kolla upp massa information. Bland annat vad man går igenom varje vecka och information om tentor mm. »
- Varje dag. Bra med mycket stoff på sidan.»
- Väldigt ofta. Det tycker jag, även om man var sjuk visste man vad som man skulle lära sig.»
- Ofta, det är stor hjälp med mycket material.»
- Använde den mycket ofta för att kolla vad vi hade gjort vilken föreläsning, gamla tentor m.m.»
- några gånger för att hämta övningar och annat material som rekomenderade uppgifter.»
- Den var mycket användbar.»
- Mycket, ja.»
- Jag använde kurshemsidan mycket och tyckte att det utlagda materialet var mycket bra.»
- Där fanns all relevant information, ute i god tid dessutom! »
- Använde den ganska ofta och var väldigt nöjd med den.»
- Något ihoptryckt information, men det fanns mycket av den. Efterfrågar fler facit och eller lösningshjälp till instuderingsuppgifter och tentor.»
- Ofta»
- jag använde inte kurshemsidan särskilt mycket»
- Man kollade den ett par gånger i veckan, särkilt i slutet när man behövde komma åt gamla tentor och matlab-uppgifterna»
- några ggr i veckan. mycket bra med material!»
- ganska ofta»
- Lite då och då, mest för att hämta gamla tentor.»
- 2 ggr i veckan - hemsidan kan vara mer strukturerad så att alla dokument ligger samlade och inte utspridda»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

82 svarande

Ja»1 1%
Nej»81 98%

Genomsnitt: 1.98

- Lite grann av en räkneledare, lite smågliringar som inte var så roliga. Men inget allvarligt.» (Ja)
- Nej, alla har varit hur härliga som helst.» (Nej)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

83 svarande

1 (För låg)»1 1%
0 0%
15 18%
53 63%
5 (För hög)»14 16%

Genomsnitt: 3.95

- Den ÄR hög men det är viktigt att man inte sänker nivån!! särskilt nu när Bernhard försvinner :(» (3)
- Jag tycker att den var väldigt hög, men jag tycker att det behövs och att kvalitén är viktig» (3)
- Väldigt hög om man tittar till allt annat vi hade för oss. Men lagom (dvs väldigt högt, men bra!) om man bara tittar på kursen för sig.» (3)
- Man vill säga för hög, men det är en lögn - man behövde/behöver den sparken att ta sig an det man måste göra» (3)
- Väldigt hög, måste ha lagt ner tio gånger så mycket tid på analysen än tex linjär algebran.» (4)
- Tyckte att kursen var tung och jag låg efter direkt p.g.a nollningen.» (4)
- Jag hann inte räkna så mycket som jag borde, trots att jag i princip inte spelade datorspel under läsperioden, men det kan bero på dålig studieteknik.» (4)
- Det var högre än förväntat iaf. » (4)
- Mycket hög, men inte för hög.» (4)
- Väldigt högt tempo för att vara programmets första kurs men jag antar att det är ett bra sätt att få igång oss elever och visa hur mycket arbete som faktiskt krävs.» (4)
- Mycket att göra, men jag antar att det krävs för att lära sig tillräckligt.» (4)
- Den var jättestor precis som jag vill ha det. » (4)
- Högt tempo.» (4)
- Det beror nog väldigt mycket på hur mycket matematik man kunde när man började på chalmers. För någon som gjort det som krävdes på gymnasiet (för MVG) men inte mer var kursen mycket krävande. Samtidigt skulle det npg inte varit så jobbigt om man i tid börjat plugga med rätt studieteknik. » (4)
- Hög, men det behövs antagligen för att komma in i studierna.» (4)
- Svårt för mig att säga då jag missade mycket och hamnade efter.» (4)
- Den var hög, väldigt mycket värre än Linalgen som ligger parallellt, men det känns som att det är meningen och en del av poängen med kursen.» (4)
- väldigt högt tempo, men man kom in i det» (4)
- Jag har ju ingen erfarenhet från högskole studier men jag studerade minst 10h om dan och hann inte med tillräcklogt mkt för att bli godkännd» (5 (För hög))
- hög ambitionsnivå gör iof att man lär sig mer.» (5 (För hög))
- Inte en chans att hinna med det man borde.» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

83 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»31 37%
Mycket bra»42 50%
Har ej sökt samarbete»10 12%

Genomsnitt: 3.74

- Har till större delen jobbat på egen hand men har ibland diskuterat och löst uppgifter tillsammans vilket har fungerat bra.» (Ganska bra)
- Mest för det sociala, har svårt att finna studiero då man studerar i grupp» (Ganska bra)
- Hade inte klarat mig utan andra studenter» (Mycket bra)
- Visst har man hjälpts åt på lektionerna men inte mer än så.» (Har ej sökt samarbete)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

83 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 4%
Ganska bra»40 48%
Mycket bra»28 33%
Har ej sökt hjälp»10 12%

Genomsnitt: 3.5

- Kort tid på räknestugorna, mest genomgångar där.» (Ganska dåliga)
- Man blev ofta fördummad när man ställde en fråga. » (Ganska dåliga)
- Var bra under räknestugorna, kändes jobbigt och svårt att fråga under föreläsningar när man inte förstod.» (Ganska bra)
- Hade gärna sett fler tillfällen och lite mer uppmuntran (inte på föreläsningarna - jag syftar här på övningarna). Man måste få känna att man kan ställa dumma frågor på övningarna så att man får det gjort i början av sin Chalmerskarriär ,)» (Ganska bra)
- Har fått hjälp från med studerande i dem fall ajg behövt.» (Ganska bra)
- Skulle varit mer ok att ställa frågor. Öppnare klimat.» (Ganska bra)
- för få räknestugor!!! » (Ganska bra)
- Föreläsaren svarade gärna på frågor i rasterna.» (Mycket bra)
- Det hade varit bra om det informerades mer om de besökstider som fanns» (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

82 svarande

1 (ej prisvärd)»2 2%
4 5%
25 31%
35 44%
5 (mycket prisvärd)»13 16%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.67

- Boken ger inte en tillräckligt bra bild av kursinnehållet» (3)
- Eftersom föreläsningarna var så omfattande så tyckte jag boken kom i skymundan, behövde den inte alltför mycket.» (3)
- Svårt att veta om man kommer få nytta av boken i framtiden var det nog värt.» (3)
- Vet inte hur det är i förhållande till annan studentlitteratur, men det känns ganska dyrt. Kostar ju betydligt mer än en skönlitterär bok.» (3)
- Helt ok.» (3)
- Använde inte boken jättemycket. Men den var bra och behövdes.» (3)
- Läroboken känns prisvärd, men övningsboken hade jag inte så stor användning för. Ingen av uppgifterna i övningsboken var ens i närheten av samma svårighetsgrad som en tenta uppgift» (4)
- Det var ganska dyrt, men boken är ju också väldigt bra.» (4)
- Vad skulle man ha kvar att gnälla om, om kurslitteraturen var billig? Då finns det bara väder och vind att ondgöra sig över :)» (4)
- Väldigt dyr, men har hört att den kommer till nytta mycket i framtiden så då var den väl prisvärd.» (4)
- Läroboken var väldigt överskådlig, och det kändes väldigt lätt att följa kursen genom den.» (5 (mycket prisvärd))
- En otroligt bra och tydlig bok» (5 (mycket prisvärd))
- Jag hade inte klarat kursen utan den » (5 (mycket prisvärd))
- Lånade av en kompis.» (Köpte inte boken)
- Jag lånade min bok och köpte enbart övningshäftet. Tror dock att nypriset överskred riktlinjerna.» (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

83 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
3 3%
31 37%
31 37%
5 (Mycket stor)»17 20%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ofta kändes det som om bokens övningar och exempel var på en enklare nivå än det som gicks igenom under föreläsningar och det som kom på tentan, något som inte är helt bra.» (3)
- har använt mig mycket av boken men den är besvärligt strukturerad och saknar många delar» (3)
- Eftersom föreläsningarna var så omfattande så tyckte jag boken kom i skymundan, behövde den inte alltför mycket.» (3)
- Lektionsanteckningar viktigare.» (3)
- Jag använde inte boken mer än att slå upp saker jag glömt, föreläsningarna tog upp allt man behövde kunna.» (3)
- Ibland kändes det som att föreläsningar och även tentor hade en högre svårighetsgrad än litteraturen.» (4)
- Använde inte boken så flitigt utan levde mycket på föreläsningsexempel och instuderingsuppgifterna. Dock var boken bra när man behövde plöja genom lite rutintal för att få lite självförtroende, för självförtroende fick man verkligen inte av Bernhards exempel. Önskade ibland att det kunde finnas fler mellansvåra uppgifter, men det var ändå bra.» (4)
- Synd att övningshäftet inte motsvarade tentorna så bra.» (4)
- Det är så jag har lärt mig det mesta.» (5 (Mycket stor))
- Mycket stor. I många fall struntade jag helt i föreläsningarna och endast tog boken till hjälp.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72


Duggan

16. Tyckte du att det var bra att ha en dugga?

83 svarande

1 (Inte så bra)»1 1%
1 1%
10 12%
15 18%
5 (Mycket bra)»56 67%

Genomsnitt: 4.49

- Gjorde den ej.» (1 (Inte så bra))
- duggan tillför inte undervisningen särskilt mycket. Att lägga den senare skulle ge en bättre utvärdering av kunskaperna inom kursen och en lagom mängd stress.» (2)
- Missade pga sjukdom.» (3)
- Ja de kändes bra, man var tvungen att börja plugga tidigt och man kunde se hur man låg till.» (4)
- Bra med extra tentaträning.» (4)
- Det var bra, man insåg hur lite man kunde.» (4)
- Bra att tentaträna, men annars kunde den kvitta.» (4)
- det får en att satsa lite extra än bara inför tentan.» (4)
- klarade mig lite för bra på den, vilket inte hjälpte min studiemotivation. 11/30 är förvisso inte mycket men med tanke på medel i år och historiskt.» (4)
- Fast den var väldigt svår..» (4)
- Det var ett väldigt bra tillfälle att inse vad man missat, och att man behövde plugga mer för att ta ikapp det man inte kunde.» (5 (Mycket bra))
- Väldigt bra så man ser vad man är mindre bra på och får tenta-erfarenhet.» (5 (Mycket bra))
- Det satte verkligen dit en! Men man fick ju reda på att det var meningen med duggan så man tog inte det seriöst.» (5 (Mycket bra))
- Det är bra att dels kunna få bonuspoäng, samt att inse att det är dags att börja plugga.» (5 (Mycket bra))
- JA!» (5 (Mycket bra))
- Så man kan känna av hur man ligger till, var nog en väckarklocka för många.» (5 (Mycket bra))
- Bra att känna på hur en tenta går till (och möjlighet till bonuspoäng).» (5 (Mycket bra))
- En bra påminnelse om att nu måstee man se till att börja plugga för att klara kursen.» (5 (Mycket bra))

17. Tyckte du att duggans svårighetsgrad motsvarade examinationens?

79 svarande

1 (Duggan var lättare)»2 2%
4 5%
3 (Lagom)»36 45%
24 30%
5 (Duggan var svårare)»13 16%

Genomsnitt: 3.53

- Deltog ej.» (?)
- Duggan var för lätt.» (1 (Duggan var lättare))
- Ungefär lika svåra» (3 (Lagom))
- Många tyckte nog att den var mycket svårare, men jag tror snarare att man pluggat för lite innan duggan jämfört med tentan» (3 (Lagom))
- Missade pga sjukdom.» (3 (Lagom))
- Duggan var väldigt svår för man var inte van vid lösningsmetodiken och tankesättet. Samtidigt väldigt bra just därför.» (4)
- Duggan var svårare i den bemärkelse att man klarade mindre, men det beror nog till viss del på att man förberedde sig mycket mer inför tentan.» (4)
- Duggan kändes klart svårare, men jag tror att detta är positivt. Jag kände själv efteråt att jag verkligen behövde läsa mer för att hänga med, vilket verkligen behövdes.» (5 (Duggan var svårare))
- Duggan var svår, men det var nog bra för att få igång mig!» (5 (Duggan var svårare))
- Kan bero på att man pluggade betydligt mer inför den riktiga tentan.» (5 (Duggan var svårare))


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

83 svarande

Ja»73 98%
Nej»1 1%
Vet ej»9

Genomsnitt: 1.01

- Mer uppmaningar om att kolla kurshemsidan inför kommandde föreläsningar, eller lite tips om vad som ska läsas när under lektionerna hade inte skadat.» (Nej)
- Jag hade gärna fått en tydligare plan på vad vi kulle gå igenom varje föreläsning.» (Vet ej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bernhard :) Visst kursen är svår, men man borde inte sänka kraven för att få godkänt. Det är bra att man måste plugga och jag tror man har fördel av de senare under utbildningen.»
- Bernhard, men jag antar att det inte är något alternativ. Därför är det extra viktigt att tempot och den höga nivån bibehålls till nästa år! Man lägger lite ribban i början av utbildningen och vi vill inte råka ut för någon dominoeffekt rakt igenom F. »
- Behrnard»
- Samma utbud och struktur på hemsidan.»
- Bernhard»
- Det mesta.»
- Den formella framläggningen och formalismen i ren allmänhet. Att lägga fram Riemannintegralen som rektanglar, och inte som arean under trappstegsfunktioner, gjorde definitionen av integralen mycket mer överskådlig.»
- Kursens höga standard, att man bjuds in till möjligheten att ta ett djupt dyk i analysens värld. »
- Behrnard»
- Intro matten var grymt bra! Upplägget på kursen var pedagogiskt och bra.»
- Kursinnehåll»
- Tempot. Även om det är jobbigt tror jag att det är nyttigt och rentav nödvändigt att sätta fart från första dagen.»
- Boken och Bernad.»
- Bernhard Behrens»
- Bernhard:-(»
- Läraren :"( Innehållet på föreläsningarna»
- Föreläsningsanteckningarna var tydliga så att det gick att följa i efterhand även om man glömt en del.»
- Bernhard Behrens.»
- Bernhard Behrens»
- Bernhard Behrens! Men om det är omöjligt, så lär åtminstone ut hans suddteknik till övriga lärare. Behåll även standarden!»
- föreläsningsinnehållet!»
- Upplägget, bra att gå ut så "tufft". Det tjänar man på i längden.»
- Duggan: det är viktigt att veta hur det går för en som ny student, framförallt innan det är för sent.»
- Bernhard Behrens!»
- Bernhard Behrens!!!»
- Bernard som föreläsare»
- Framförhållningen på kurshemsidan och det rika innehållet.»
- Bernhard såklart, i övrigt så är helheten bra, så behåll det.»
- Det mesta var ju bra: föreläsningar, räkneövningar osv.»
- Bernhard»
- Stoffet»
- Bernhard!»
- Det höga tempot.»
- bernad, men det går kanske inte...»
- Ja, föreläsaren, men det blir väl tyvärr svårt antar jag... Hälsa Bernhard att han är grym!»
- RIP Analys med Bernhard :(»
- Det mesta. Det är mycket i kursen som är svårt men också behövligt inför senare delar av utbildningen.»
- Det bör fortsättningsvis finnas möjlighet till hjälp, dugga, och räknestugor.»
- räknestugorna»
- Bernhard Behrens»
- Kursboken var väldigt bra.»
- Vet inte»
- Duggan»
- Bernard!:(»
- omfattningen av genomgångarna. Diciplinen.»
- Bernhard B Behrens.»
- bernhard!»
- Allvaret, inget flum - viktigt att starta på riktigt med en gång.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Känns som att 6hp är väldigt lite om man jämför med fysiken omkring oss 7.5 ifall man kollar på hur mycket man måste jobba. Kanske ge inledande analysen lite fler poäng?»
- Så lite som möjligt. »
- Mer betoning på Matlab i undervisningen.»
- Det har inte direkt med denna kurs att göra, men att ha föreläsningar om studieteknik tidigare hade nog varit bra. Brist på bra studieteknik (från kursens start) gjorde att kursen blev extremt mycket svårare än den behövde vara.»
- Införa binomialsatsen något tidigare, så den hinner sjunka in innan tentan.»
- Påminnelse om tenta anmälan. Grundligare genomgångar o lägre nivå på kursen så att man har en chans att lära sig allt.»
- Upplägg på hemsidan, innehåll/datum för övningstentan/duggan, kompletteringar till kurslitteratur»
- Svårighetsgraden på tentan, kanske. Lite väl svårt, tror jag nog.»
- Mer tid till matlab och kortare genomgångar på räknestugorna.»
- Vet ej.»
- Vet ej. Kursen är väldigt utmanande, men det får en, å andra sidan, i rätt rytm inför resten av sin tid på Chalmers.»
- Vissa funktioner i tentan var onödigt svåra, man kan se om eleverna lärt sig räknesätten minst lika bra med något lättare funktioner också»
- Kanske se över vad som är relevant för kursen, vissa grejer skulle man kunna hoppa över kändes det som.»
- Allt var bra.»
- Kanske lite lugnare föreläsningar.»
- Det är väldigt mycket innehåll i kursen och en del var inte alls med på tentan. Kanske vissa delar av kursen kunde bantas ner.»
- Klimatet för att ställa frågor, relationen mellan lärare och elever.»
- Mer egen tid att arbeta och mindre föreläsningar.»
- det var ju mest det att fysiken omkring oss tog all studietid så att man hamnade efter i analyskursen. Blev en börda på slutet!»
- Kursen är så himla svår»
- Lite mer pedagogiskt kanske? Jag antar att det skyhöga tempot är för nödvändigt för att ändras»
- Vet ej.»
- Lägre tempo? »
- Kanske en och annan storgruppsövning»
- Själva kursen tycker jag inte ska förändras, men upplevde själv att jag inte hade en chans att klara tempot. Såhär i efterhand är jag trots allt mycket nöjd.»
- ingenting»
- Hänvisar till nästa enkät i ordningen»

21. Övriga kommentarer

- Bernhard Behrens är bäst.»
- Den är en tung kurs.»
- rena och fina tavlor uppskattas!»
- På vissa föreläsningar (i första hand integraler med variabelsubstitution) kunde det varit bra med lite färre exempel för att istället hinna förklara de som gjores ordentligt.»
- Bernhard gjorde ett väldigt bra jobb! »
- Det är viktigt att föreläsaren går igenom uppgifter liknande de på tentan, då uppgifterna i övningsboken enligt mig skiljer sig lite från dessa.»


Matlab-lab

Laborationen bestod av två stycken deluppgifter, först skulle man använda
Newton Rhapsons metod för att lösa en ekvation med en cirkel. I den andra
deluppgiften skulle man med hjälp av Matlab beräkna ett approximativt
värde för en pendel som beskrivs med en integral.

22. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

83 svarande

1 (för lätt)»0 0%
5 7%
25 39%
24 38%
5 (för svår)»9 14%
Gjorde ej labben»20

Genomsnitt: 3.58

- Laborationen med Newton-Rhapson-metoden var för svår för att bara ge 1 poäng. Laboration 2 var lagom svår.» (3)
- Första uppgiften var för svår.» (3)
- Tyckte det var väldigt konstig poängsättning. Den första uppgiften förstod jag knappt, och den gav en poäng. Den andra däremot var väldigt lätt och krävde ganska lite kod, och den gav två bonuspoäng. Men jag tackade och tog emot.» (3)
- Gjorde andra labben. Det gick att lista ut hur man skulle göra med hjälp av matlab-häften och instruktionerna även om den var ganska knepig.» (3)
- Bonusuppgift 1 var svårare än uppgift 2.» (3)
- Jag upplevde den som kul och ganska lätt. Mycket tack vare tidigare programmeringserfarenhet.» (3)
- Fick hjälp.» (3)
- Det hade varit värdelöst med ett svårare matematiskt problem eftersom det var själva matlab som var det svåra i början » (3)
- Verkligen en utmaning. Uppgift 1 var verkligen rolig och svår. Poängfördelningen var lite konstig, för uppgift 2 kändes markant lättare, men var ändå värd dubbelt så mycket så mycket poäng som uppgift 1.» (4)
- Vi hade ju typ inte fått någon hjälp alls!» (4)
- Den med cirkeln var så svår att jag inte kände att den var värd tiden för att få ett poäng. Den andra uppgiften gick däremot relativt smärtfritt om man läste och jobbade sig genom häftet, vilket var härligt.» (4)
- Det svåra var egentligen att få Matlab att göra vad man ville att det skulle göra.» (4)
- F borde också ha en speciell matlab kurs, så som TM har.» (4)
- Precis rätt svårighet» (4)
- Uppgift två var lättare en nummer 1, kändes som att det var fel.» (4)
- Väldigt svårt om man inte har programmerat förut. Hade varit bättre med extremt lätt programmering och svårare matematik om det nu prompt skall vara anknutet till programmering.» (5 (för svår))
- Den första delen var jättesvår den klarade jag inte. Den andra delen var utmanande men genomförbar.» (5 (för svår))
- Det var väldigt svårt, tog mkt tid, hade inte klarat det helt själv.» (5 (för svår))
- Kunde ingenting och gå från noll till att lösa dem var för svårt. » (5 (för svår))

23. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

82 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»2 3%
20 33%
19 31%
14 23%
5 (högt inlärningsvärde)»5 8%
Gjorde ej labben»22

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärde mig ingenting, möjligtvis lite matlab (gjorde bara den med integralen)» (1 (inget inlärningsvärde))
- Man lärde sig massa matlab men väldigt lite analys.» (2)
- Man fick lite mer praktik i MatLab, vilket alltid är välkommet.» (3)
- Lärde mig en del om hur man använder Matlab.» (3)
- Visserligen bra med numerisk beräkning, men inget som hjälpte jätte mycket på tentan.» (3)
- Högt inlärningsvärde för att lära sig matlab, men för kursen i sig gjorde den inte mycket.» (3)
- Om man väl hade energi och tid att lära sig det på egen hand så hade det högt inlärningsvärde. Känns som att man kommer behöva det mycket i framtiden.» (4)
- I och med att numeriska metoder inte hanns med i någon större utsträckning under föreläsningarna var det väldigt bra att få testa det ordentligt för att förstå det.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Hög motivering till att lära sig matlab» (5 (högt inlärningsvärde))

24. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

82 svarande

1 (inte alls nöjd)»4 6%
5 8%
33 55%
14 23%
5 (mycket nöjd)»4 6%
Gjorde ej labben»22

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kunde inte mycket och visste inte alls vad vi skulle göra.» (1 (inte alls nöjd))
- Han var lite otrevlig och var emot att ha ett kösystem. Det var märkligt...» (1 (inte alls nöjd))
- Behövde ingen handledning.» (3)
- Jag använde ingen handledning.» (3)
- Sökte ej handledning» (3)
- Frågade inte så mycket efter handledning.» (3)
- Nöjd, frågade inte så mycket.» (3)
- Jag fick ingen personlig handledning på själva uppgiften, men materialet var bra. Den matlab-hjälp jag fick på "de allmänna" datorövningarna var bra.» (3)
- Behövde ingen hjälp.» (3)
- Bad inte om någon handledning förutom redovisning, där de dock kanske ställde lite lite frågor.» (3)
- Fick ingen handledning förutom rättandet, som inte heller tog mer än någon minut.» (3)
- Handledarna hade dålig koll på vad som skulle göras» (3)
- Jag bad inte om så mycket handledning annat än under rättningen, men den jag fick då var väldigt konstruktiv.» (4)
- bad ej om hjälp» (5 (mycket nöjd))
- : )» (Gjorde ej labben)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.07


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.8
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från