ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Termodynamik och statistisk fysik, FTF140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-23 - 2010-11-22
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

34 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 5%
14 41%
15 44%
5 (över förväntan)»3 8%

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trodde inte att den skulle innehålla någon statistiskt fysik. Hade tyvärr fel. Men annars bra.» (3)
- Jag har kommit över min stora skräck för värmemaskiner och kylskåp, det var faktiskt helt ok.» (3)
- Trodde termodelen skulle vara ballare, den var ganska lam. Statistiska fysiken var däremot över förväntan.» (3)
- Mycket formler att lära in som inte riktigt fick sin teoretiska grund. Svårt att få översikt över ämnet, men bra parallellt med kvanten så att kurserna hjälptes åt.» (3)
- Kändes som att det mesta man behövde veta gicks igenom, sen är det en väldigt omfattande kurs så vissa saker gick kanske lite för snabbt för att få en djupare förståelse (exempelvis det sista med kemiska reaktioner).» (4)
- mycket bra upplägg vad gäller den statistiska delen» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

33 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 3%
8 24%
12 36%
5 (mycket relevant)»12 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.06

- "Alla" säger att den är viktig, men jag kan inte direkt se vad jag ska göra med det jag har lärt mig.» (2)
- Bra allmänbildning» (4)
- Äntligen börjar de riktiga fysikkurserna :)» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

34 svarande

1 (inte alls)»2 5%
6 17%
12 35%
11 32%
5 (Mycket bra avvägt)»3 8%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den återspeglade helt klart kursens föreläsningar, men inte uppgifterna som gjordes på räkneövningarna och de som var rekommenderade i boken. Jag tycker att det borde vara mer relevanta uppgifter på räkneövningarna och mer tentaliknande uppgifter så att man kan börja träna i tid.» (1 (inte alls))
- Väldigt mycket svart kropps strålning» (1 (inte alls))
- Flera frågor var varianter på samma problem. :-(» (2)
- Konstig tenta som inte alls var lik föregående års tentor trots att föreläsaren sade att den skulle bli det.» (2)
- Tyckte den var lite för matematisk kanske när man skulle visa saker. Fanns ingen uppgift om gas som komprimeras och att man skall välja reversibel väg osv som det lades väldigt stor vikt på på föreläsningarna.» (3)
- Svårt att få tentan att täcka en såpass stor kurs. Men inräknat duggorna så återspeglades det väl.» (3)
- Jag anser att föreläsaren borde ha förklarat att tentans innehåll var kraftigt förändrat jämfört med tidigare år.» (3)
- Uppgift 4 och 5 var väldigt lika. Borde varit med någon uppgift om fasövergångar/kemiska reaktioner.» (3)
- Kunde varit lite mer på termodynamik.» (4)
- bra tenta, inte för konstig. Dock inget om kemisk potential/reaktioner/elektrongas, kunde varit med isf sista uppg tex. » (4)

4. Tycker du att duggorna har hjälpt dig i din inlärning?

Kommentera gärna

34 svarande

1 (Inte alls)»2 5%
0 0%
3 8%
15 44%
5 (Ja verkligen)»14 41%

Genomsnitt: 4.14

- Bra med extra repetition mitt i allt!» (4)
- Ett bra sätt att främst testa sin kunskap på. Bonuspoängen var mest ett plus och tycker inte att man skall anpassa nivån för att få en femma efter att duggaresultatet redan kommit in. Det borde man i så fall fått veta innan kanske. Men annars var det bra med duggor.» (4)
- Bra att ha delmål» (4)
- Ja, behåll duggorna! Moment under kursens gång gör att man inte kommer efter vilket är lätt hänt om man lägger för mycket tid på kvant.» (4)
- Ja, det känns ganska bra att tvingas plugga lite mitt i läsperioden» (4)
- Bra att få en morot för att komma igång i tid med att plugga!» (4)
- Tycker dock att lösningar bör läggas upp på kurshemsidan omgående så man kan lära sig det man eventuellt misslyckades med.» (5 (Ja verkligen))
- Jo duggor är alltid bra, speciellt med bra genomgångar efter. » (5 (Ja verkligen))

5. Tycker du att duggorna har varit på rätt nivå eller tillfällen i kursen?

Kommentera gärna

33 svarande

1 (Inte alls)»0 0%
3 9%
5 15%
16 48%
5 (Ja verkligen)»9 27%

Genomsnitt: 3.93

- Borde varit mer lika tentan» (2)
- Möjligen kunde den sista duggan ligga så att fasövergångar kom med.» (3)
- Deras placering kändes naturliga» (4)
- Två av uppgifterna på första duggan kändes lite främmande (de som flest missat om jag fattat det rätt) men annars var det en bra nivå. Bra att man får chans att göra lite fel på duggorna så gör man inte om det på tentan.» (4)
- Bra nivå och vid bra tillfällen.» (4)
- Ja det var bra.» (4)
- Ja, lite svårt att ha översikt om vad man skulle kunna ibland, men annars bra.» (4)

6. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

34 svarande

<25%»1 2%
25-50%»0 0%
50-75%»4 11%
>75%»29 85%

Genomsnitt: 3.79

- Omtentar kursen och jobbar heltid.» (<25%)

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

34 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
7 21%
11 33%
9 27%
5 (mycket bra)»6 18%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ostrukturerade» (2)
- Göran måste lära sig att avsluta. Man blev irriterad för det verkade inte som om han respekterade vår tid genom att dra över på föreläsningarna. » (2)
- Föreläsaren hade en lite rörig stil och ibland kändes det som att det bara radades upp formler utan att man visste vad de skulle vara för eller vad de hörde ihop med. Gör gärna bilderna/powerpointsen som visades tillgängliga på kurshemsidan. Dra inte över om det inte är ngt viktigt, det är onödigt att säga samma sak fem gånger.» (2)
- Bitvis ganska röriga» (2)
- Ibland sas det saker som inte skrevs ner» (3)
- Ibland repetitiva med mycket prat. Det var också svårt att få fram frågor då föreläseren ofta upprepade det han just sagt istället för att lyssna på vad frågan handlade om.» (3)
- Överlag bra.» (4)
- Bra grundligt förklarat av alla begrepp, kände att jag förstod det mesta.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra föreläsare!» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om räknestugorna?

34 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 9%
8 25%
13 41%
5 (mycket bra)»7 22%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jättebra att räknestugorna finns, Dynefors är grymt duktig och kunnig. Dock är innehållet av räkneövningarna samma som tidigare år vilket är helt fel. Årets kurs inriktade sig mer på DEN STATISTISKA delen, till skillnad från tidigare år då större vikt verkar har lagts på termodynamik-delen. Detta bör ändras till nästa år.» (2)
- Rörigt...» (2)
- Lite för mycket vikt på exempel som var "överkurs" och egentligen inte ingick i kursen. Bättre att lägga mer vikt på relevanta uppgifter.» (3)
- Erik var mkt bra och la undervisningen på studenternas nivå och verkade veta vad vi tyckte var svårt.» (4)
- Bra för det mesta, vissa uppgifter som räkneövningsledarna skulle räkna kunde man dock ifrågasätta det pedagogiska värdet i. Men de mesta var nog relevanta. (De borde veta vilka uppgifter som menas). Gick till Bertil och tyckte han gick igenom uppgifterna pedagogiskt och radade upp alla begrepp som skulle användas i början. Dock kanske lite omständigt ibland men hellre det än tvärtom.» (4)
- Som sagt, bra men skulle varit kopplade till föreläsningarna mer. I många fall helt orelevanta uppgifter.» (4)
- Bra! Erik var pedagogisk och det gjorde inte så mycket att alla övningar inte hanns med.» (4)
- Bra med genomgång av vilken teori som behövs och sen lösningsförfarande innan lösning. (Bertil som räkneövningsledare)» (4)
- Erik var kanon!» (5 (mycket bra))
- Werner äger!» (5 (mycket bra))
- Erik Werner är kung!» (5 (mycket bra))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
2 5%
8 23%
13 38%
5 (Mycket stor)»10 29%

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken var viktigare för mig än undervisningen.» (2)
- Bra föreläsare och mycket bra strukturerat kurs upplägg.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.56


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

32 svarande

Ja»0 0%
Nej»32 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
26 76%
8 23%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Lagom» (3)
- Lagom, och lagom jämnt fördelad. Som alltid blev det lite lite tid att lära sig det som kommer sist i kursen, men det är för att det inte hinner sjunka in.» (3)
- Lite väl låg första två första veckorna så att man nästan trodde att hela kursen skulle vara så.» (3)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 29%
Mycket bra»22 64%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.64

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»10 29%
Mycket bra»19 55%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 3.67

- Gärna en stund på räknestugorna då man kan få ställa egna frågor på hemuppgifterna.» (Ganska dåliga)
- Föreläsaren lyssnade ibland inte på vad frågan handlade om utan bara repeterade det som nyss sagts. Bättre på räkneövningarna.» (Ganska dåliga)
- Erik försvann dagarna innan tentan. Så det fanns ingen att Fråga» (Ganska bra)
- Dock för föreläsaren lära sig att säga "Det tar vi på rasten" om det är frågor som inte är relevanta.» (Ganska bra)
- Bara att kila till Erik och fråga» (Mycket bra)
- Gick och frågade Wahnström en gång på hans kontor. Fick mycket bra hjälp.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

34 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
4 13%
19 63%
6 20%
5 (mycket prisvärd)»1 3%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.13

- Såpass bra föreläsningar att ett kompendium skulle ha varit tillräckligt (för att komplettera det som sägs på föreläsningarna).» (2)
- Köpte begagnat.» (3)
- Det lilla jag läste var bra.» (3)
- Vet inte. Öppnade den inte.» (3)
- Fick den gratis» (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

1 (Mycket liten)»6 17%
5 14%
14 41%
6 17%
5 (Mycket stor)»3 8%

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursboken var svårläst, mycket text och hänvisningar fram och tillbaka och inga tydliga slutsatser eller antydningar om vart man är på väg.» (1 (Mycket liten))
- Boken var ingen höjdare, speciellt inte uppgifterna. Häftets uppgifter var tusen ggr bättre!» (2)
- Helt ok bok att läsa, men den funkar sämre att slå upp saker i eftersom det är dåligt med rubriker och svårtolkat var de viktiga resultaten kommer.» (3)
- Se svar på 14.» (3)
- Mycket bra bok, men alldeles för lite termodynamik i den.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.85


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

34 svarande

Ja»29 90%
Nej»3 9%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.09

- Tentalösningar på denna tenta (ordinarie 2010) saknas 11 dagar efter skrivningsdatum. INTE OK! Övrig info helt ok.» (Nej)
- Göran sa att tentan skulle likna tidigares tentor. Det gjorde den inte. Därmed var det svårt att tenta plugga. En övningstenta hade varit bra» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren och hans stil.»
- Duggorna»
- Duggorna, föreläsningarna var bra.»
- R. övningarna»
- Duggorn»
- Duggorna.»
- att det var tyngd på statistiska fysiken och labb T4»
- De båda duggorna.»
- Werner»
- Duggorna»
- Göran är en oerhört kunnig föreläsare, ha kvar honom. Även Dynefors. Vidare är det jättebra att mer vikt läggs på statistiska biten, som jag personligen tyckte var roligare än termodynamiken.»
- Duggorna.»
- Räkneövningarna»
- Statistisk fysik, där man grundlägger termon»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Nya rekomenderad uppgifter som avspeglar det som gås igenom på föreläsningar. »
- Strukturen på räknestugorna.»
- Lite bättre koll på vad vi kan från kvanten»
- Överlag nöjd med kursen, kanske byta ut lite vilka uppgifter som gås igenom så att man inte tappar modet totalt..»
- Mer struktur på kursinnehåll och gärna en annan bok»
- Lägg omgående upp lösningar till duggorna.»
- Kanske att nivåerna på duggor och tenta ska vara lite mer lika.»
- Mer förklaringar av hur olika delar av föreläsningen hänger ihop.»
- Kanske skulle kunna ha ett kompendium el.dyl för komplettering av vad som sägs på föreläsningarna (som för övrigt är tillräckligt).»

19. Övriga kommentarer

- Statistisk fysik förstår jag, termodelen av kursen känns bara konstig med en massa bokstäver som hoppar runt på godtyckliga sätt.»
- hade varit bra med en övningstenta då de gamla skiljde mycket mot hur vår tenta var.»
- Bra tentamen.»


Laboration T4

Laboration T4 handlade om varmluftsmotorn, strirling-cykeln och PV-diagram.

20. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

34 svarande

1 (för lätt)»0 0%
5 14%
26 76%
3 8%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.94

- Klar en timme innan slutet» (2)
- rolig labb! » (3)
- Lite jobbigt att räkna rutor, annars bra» (3)
- Gjorde labbarna tidigare år så vet inte exakt hur de var detta året.» (3)
- Den var ganska svår om man gjorde den tidigt och inte hade hört nåt om ämnet innan. En bättre beskrivning av exakt hur Stirlingmotorn fungerar skulle varit bra.» (4)

21. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

34 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»3 8%
4 11%
9 26%
13 38%
5 (högt inlärningsvärde)»5 14%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- gjorde den för tidigt och fick inte ut så mycket.» (2)
- Man fick tänka till lite grann» (4)
- Bra att förstå diagrammen i praktisk tillämpning. » (4)

22. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

34 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
2 5%
10 29%
17 50%
5 (mycket nöjd)»5 14%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite lite teoretisk diskussion och väldigt lätt godkännande, hade gärna haft en mer kritisk utfrågning så man verkligen ser att vi har fattat vad vi gjort.» (3)
- Hon ställde bra frågor och såg till att man verkligen förstod vad man höll på med.» (4)

23. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.55


Laboration T7

Laboration T7 handlade om kritisk temperatur och fasjämvikt.

24. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

34 svarande

1 (för lätt)»1 4%
3 12%
17 70%
3 12%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»10

Genomsnitt: 2.91

- Inte svår, bara tråkigt att sitta och plotta för hand.» (3)

25. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

32 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 4%
9 37%
6 25%
7 29%
5 (högt inlärningsvärde)»1 4%
Gjorde ej labben»8

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man såg ju inget (vilket var meningen) och vad kritisk temperatur var läste man ju på innan (så något lärde man sig väl men inte så mycket under själva labben).» (2)
- Förstod inte så mycket då jag gjorde den tidigt i kursen» (2)

26. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

32 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
2 8%
8 33%
12 50%
5 (mycket nöjd)»2 8%
Gjorde ej labben»8

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var ju inte så stablit när mackapären plötsligt förvandlades till en icke avskärmad kvicksilverfontän, se http://www.ics.uci.edu/~eppstein/pix/bar/miro/Almaden3-m.jpg» (2)

27. Övrigt

- För att summera: bra kurs, men räkneuppgifterna måste vara relevanta för de som kommer på tentamen och som gås igenom på föreläsningarna.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.25

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.43
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från