ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret - Matematik del A år 2010, LMA163

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-17
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna i storgruppen fungerat?*

Besvaras av studenter i grupp 1-5

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Varken eller»0 0%
Ganska bra»18 39%
Mycket bra»26 56%
Gick inte i grupp 1-5»26

Genomsnitt: 4.47

- pratigt och orelevanta frågor som tar tid från övrig föreäsningstid» (Ganska dåligt)
- Det är svårt att se vad som skrivs på tavlan, om man sitter på den högra sidan.» (Ganska bra)
- Mycket tjatter i salen ibland.» (Ganska bra)
- Föreläsare kommit sent relativt ofta, ej många minuters försening men ändå.» (Mycket bra)
- Svårt för vissa att förså att det är föreläsning och inte en vanlig lektion. Ibland verkar det som att somliga glömmer att det sitter några till i salen och att det inte bara är eleven och läraren! » (Mycket bra)

2. Hur har föreläsningarna i sal Svea 118 fungerat?*

Besvaras av studenter i grupp 6-7

72 svarande

Mycket bra»8 27%
Ganska bra»14 48%
varken/eller»2 6%
Ganska dåligt»4 13%
Mycket dåligt»1 3%
Hade inga föreläsningar i Svea 118»43

Genomsnitt: 2.17

- Underbart med liten klass. Visst ser man inte jättebra längst bak, men johnny och Per gör allt för att åtgärda detta.» (Mycket bra)
- Gött med lite mindre grupp!» (Mycket bra)
- Svårt att se ibland, pga tavlornas utförande.» (Ganska bra)
- Dålig sikt, de som sitter långt bak i salen ser inte tavlorna särskilt bra.» (Ganska bra)
- Det var svårt att se då man satt längst fram till höger.» (Ganska bra)
- Salen är inte bra, men mindre grupper är bättre för det främjar aktivitet och frågor.» (Ganska bra)
- Lite svårt att se tavlan när man satt längst bak. Johnny skrev därför bara på den översta tavlan, vilket medförde mer tidåtgång för suddande.» (Ganska bra)
- Det lilla antalet studenter gjorde det mindre störigt. Men det var svårt att se och höra ibland om man satt längre bak.» (Ganska bra)
- det kändes bra att vara i liten sal så att man kom närmare tavlan. färre elever innebär mindre prat också. vilket är mycket negativt nu när vi är en storgrupp. jag tyckte det var bra i svea, dock så kunde det vara lite svårt att se alla tavlorna i den salen ifall man satt på "fel" platser. » (Ganska bra)
- Om man hamnar längre bak i klassrummet är det svårt att se tavlan mellan alla andra huvuden» (Ganska bra)
- lät mycket då de skiftade tavlor» (varken/eller)
- svårt att se tavlan när läraren står i vägen» (Ganska dåligt)
- Sitter man längst bak så ser man dåligt.» (Mycket dåligt)

3. Hur många föreläsningar var du på?*

72 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»2 2%
80-100%»70 97%

Genomsnitt: 4.97

4. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen), vad berodde detta på?

- Sjukdom!»
- bakis»
- Sjukdom»

5. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

71 svarande

För lite övningar»11 15%
Väl avvägt»58 81%
För många övningar»2 2%

Genomsnitt: 1.87

- Jag var dålig på övningarna» (?)
- Kan det va för få? Eftersom de är frivilliga behöver man ju inte gå på dem om man bedömmer att de inte behövs.» (För lite övningar)
- Ett övningspass i veckan till hade uppskattats.» (För lite övningar)
- Hade gärna haft ett till övningstillfälle i veckan.» (För lite övningar)
- Var väl 1:1, alltså perfekt» (Väl avvägt)
- Denna fråga kom inte på mekaniken, men där hade jag gärna haft flera övningstillfällen!» (Väl avvägt)

6. Hur har övningarna fungerat?*

72 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»36 50%
Mycket bra»33 45%

Genomsnitt: 3.41

Fördelat på olika grupper:

grupp 1: (16 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra7 43%
Mycket bra9 56%

Genomsnitt: 3.56

- De övningar jag deltagit på har varit bra, men det har kännts som att lärarens fokus inte alltid varit på matematik.» (Ganska bra)
- <3 Zoltan» (Mycket bra)
- Peter Zoltan var till en början svår att förstå, men efter ett par tillfällen så var man med på banan, och en mer engagerad lärare tror jag är svårt att hitta. Verkligen en tillgång.» (Mycket bra)

grupp 2: (8 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 37%
Mycket bra5 62%

Genomsnitt: 3.62

- De jag var på var bra» (Ganska bra)

grupp 3: (10 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra4 40%
Mycket bra6 60%

Genomsnitt: 3.6

- Hög ljudnivå, de fåtal gånger jag deltagit.» (Ganska bra)
- Våran lärare var mycket kompetent och har hjälpt mig mycket.» (Mycket bra)

grupp 4: (6 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 50%
Mycket bra3 50%

Genomsnitt: 3.5

- Både Sara & Zoltan är toppen» (Mycket bra)

grupp 5: (8 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt2 25%
Ganska bra4 50%
Mycket bra2 25%

Genomsnitt: 3

- Beroende på koncentrationen på eleverna var det ibland väldigt "stökigt" inne i klassrummet. » (Ganska bra)

grupp 6: (15 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 6%
Ganska bra9 60%
Mycket bra5 33%

Genomsnitt: 3.26

- Valde ofta att åka hem och räkna istället (tågpendlar 10 mil till skolan)» (Ganska bra)

grupp 7: (9 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra6 66%
Mycket bra3 33%

Genomsnitt: 3.33

- Vissa tillfällen har det inte funnits någon lärare tillhands.» (Ganska bra)
- Jag och ett gäng har dock oftast suttit precis utanför klassrummet för att kunna diskutera med varandra utan att störa andra, men samtidigt haft nära till läraren vid frågor. » (Mycket bra)

grupp 8: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 9: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 10: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 11: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 12: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

7. Hur många övningar var du på?

72 svarande

0%»0 0%
25%»6 8%
50%»7 9%
75%»21 29%
100%»38 52%

Genomsnitt: 4.26

8. Hur upplever du upplägget på övningarna?*

72 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lite tavelgenomgång.»18 25%
Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.»49 68%
För lite tid för eget arbete.»2 2%
För lite tid till att ställa frågor.»5 6%

- Jag var knappt där» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- förekom ingen tavelgenomgång» (För lite tavelgenomgång.)
- Räknar bättre hemma, fast de jag var på var 100% success!» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Hade inga genomgångar men det tycker jag var helt okej. Man ställer dom frågorna man har har och får alltid svar!» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- vi hade ingen tavelgenomgång, utan bara arbetade för oss själva, och fick hjälp när vi behövde det. Det tycker jag är jättebra, för då störs man inte av att välja att lyssna på förklaringen på tavlan, och att vilja jobba vidare själv. » (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Tavelgenomgång förekom aldrig under våra matematikövningar. » (För lite tavelgenomgång.)
- Knappt någon genomgång på tavlan, men vid förfrågan så har det alltid blivit genomgång.» (För lite tavelgenomgång.)
- Vi hade inga tavelgenomgångar.. » (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Ingen tavelgenomgång, men det var övningarna man behövde koncentrera sig på för att få in flytet och förståelsen.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- det var inga tavelgenomgångar, kunde eventuellt varit bra för de svårare talen.» (För lite tavelgenomgång.)
- Vi hade i princip bara eget arbete, vilket jag tyckte va bra. Hade man problem fick man det besvarat och uträtat. » (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Övningsledaren hade en tendens att stanna hos en student i 20 minuter för att hjälpa studenten med hela uppgiften, vilket gjorde att andra studenter kunde få vänta i över en timme innan de fick hjälp» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Vi hade aldrig tavelgenomgång men hade gärna haft det.» (För lite tavelgenomgång.)
- Lite för lite fokus på matematik från lärarens sida under somliga övningstillfällen.» (För lite tavelgenomgång., För lite tid för eget arbete., För lite tid till att ställa frågor.)
- Det var ju övningstillfällen så om man ahde några frågor kunde man ställa dem. Helt okej upplägg tycker jag.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Gillar själv mest att sitta och räkna i lugn o ro, kan tycka det blir väldigt irriterande när det tas upp en massa grejer på tavlan som inte är relevant för mig, som tur är var det väldigt lite genomgång på våra övningar.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Bortse från mitt svar här och se kommentaren på fråga 6.» (För lite tid för eget arbete.)

9. Hur var arbetsbördan på kursen?

72 svarande

1 (För låg)»0 0%
4 5%
26 36%
38 52%
5 (För hög)»4 5%

Genomsnitt: 3.58

- Kanon för mig. Har läst till och med Matte D på gymnasiet.» (3)
- Arbetsbördan kan nog variera beroende på vilka för kunskaper eleven har. » (3)
- Beror ioförsig på hur mkt matte man läst innan. » (4)
- Hög, men inte för hög.» (4)
- det gick i perioder. vissa veckor var väldigt fullproppade medan andra var lugnare. hade varit skönt om det var lite mer jämt fördelat. vilket jag kan förstå kan vara svårt att få till eftersom man inte hoppar i boken. i början var tempot högre, och då gick föreläsningarna mycket snabbare. » (4)
- Otroligt svårt att hinna med allt som småbarnsförälder.» (5 (För hög))

10. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

72 svarande

Högst 5 timmar»15 20%
6 - 10 timmar»22 30%
11 - 15 timmar»18 25%
16 - 20 timmar»14 19%
Minst 21 timmar»3 4%

Genomsnitt: 2.55

- För lite egentligen» (Högst 5 timmar)
- Inser nu efter tentan att jag borde lagt ned mycket mer tid.» (Högst 5 timmar)
- 1-2timmar på hela kursen» (Högst 5 timmar)
- Om övningstillfällena ingår i lektionstid. » ( 6 - 10 timmar)
- Ca 2 timmar extra varje dag. Ligger gärna steget före.» (11 - 15 timmar)
- svårt att uppskatta, har varierat väldigt mycket.» (11 - 15 timmar)
- Genomsnittligt. Veckorna precis före tenta betydligt mer.» (11 - 15 timmar)
- Säkert jätte individuellt. Men jag som har hållt uppe med studier ett par år har haft svårt att hitta bra studieteknik och rutin. » (Minst 21 timmar)
- 8 till 19 varje dag ungefär» (Minst 21 timmar)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»7 9%
Varken eller»10 14%
Ganska stor»25 35%
Mycket stor»28 39%

Genomsnitt: 4.01

- Har inte använt mig så mycket av den stora boken bara övningsboken» (Ganska liten)
- Ibland hjälpte bokens förklaringar till bättre förståelse, men andra gånger var det bara förvirrande.» (Varken eller)
- bra övningar, men textterna var lite svår begripliga ibland.» (Varken eller)
- Men jag tycker inte riktigt om boken.» (Ganska stor)
- Ibland känns det som boken lägger sig på en allt för hög nivå, speciellt när det gäller matematiska bevis.» (Ganska stor)
- Huvudbok och övningsbok var riktigt bra.» (Mycket stor)
- Böckerna vi har blivit ombedda att skaffa har inte varit till någon hjälp för mig. Men material som egna anteckningar och utdelat material på hemsidan har varit till mycket stor hjälp. » (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

72 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»3 4%
Varken eller»14 19%
Ganska bra»34 47%
Mycket bra»19 26%

Genomsnitt: 3.9

- Det var bra att det fanns lite gamla tentor. » (Ganska dåligt)
- ganska krångligt sätt hela chalmers systemet att hitta tycker jag...» (Ganska dåligt)
- Knappt använt utom för att hämta övningstentorna.» (Varken eller)
- Funkat bra, dock var hemsidan inte den smidigaste.» (Ganska bra)
- Fanns tillgängligt, men användes inte för min del.» (Ganska bra)
- Ibland var det svårt att komma in på hemsidan hemifrån.» (Ganska bra)

13. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

72 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»9 12%
Ganska bra»18 25%
Mycket bra»43 59%

Genomsnitt: 4.38

- Har inte direkt sökt samarbete med övriga studenter. (medvetet val)» (Varken eller)
- Inte arbetat tillsammans med någon i matten.» (Varken eller)
- Vi hjälptes åt att förklara och hjälpa varandra. » (Mycket bra)

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»2 2%
Ganska bra»33 45%
Mycket bra»37 51%

Genomsnitt: 4.48

- Det är alltid trevligt när en lärare har lite humor =)» (Ganska bra)
- Stundtals gick vi väldigt fort fram, för att sedan ta det mer lugnt de sista veckorna. Det var svårt att hänga med i takten när man körde fast på ett kapitel.» (Ganska bra)
- Genomgången av svårare tal under lektionstid gjorde en mer förberedd på att tänka och tentan blev bra efter det.» (Mycket bra)
- jag har lärt mig jätte mycket och det är väldigt kul. Man får en bättre förståelse för matte genom att läsa på det här viset utan mineräknare. » (Mycket bra)
- Det märks att basåret förbereder oss lite extra inför Chalmers-studier, eftersom jag som redan läst upp till Matte E redan lärt mig massa nytt! Stort plus!» (Mycket bra)
- Jag tycker era ambitioner med matte kursen var bra. Om man kämpar så utvecklas man otroligt mycket. Den enda invändningen jag har är att om man har många luckor i sina kunskaper i mattematik. Så får man stora problem. Men detta vet ni nog redan. Frågan är om betyget G i matte B verkligen räcker.» (Mycket bra)

15. Hur har SI-verksamheten fungerat?*

72 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 5%
Varken eller»3 4%
Ganska bra»13 18%
Mycket bra»39 54%
Har ej deltagit»12 16%

Genomsnitt: 4.68

Fördelat på olika grupper:

Grupp 1: (13 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra2 15%
Mycket bra7 53%
Har ej deltagit4 30%

Genomsnitt: 5.15

- Hade tur med SI-handledaren och fick honom igen i LP2. Informativt, trevligt och intressant.» (Mycket bra)
- Mycket bra SI-ledare som enligt mig har aktiverat alla och planerat tiden väldigt väl!» (Mycket bra)

Grupp 2: (9 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra3 33%
Mycket bra6 66%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 4.66

- Jag var inte på så många men de jag var på var bra» (Ganska bra)
- Varierar väldigt mycket beroende på läraren» (Ganska bra)

Grupp 3: (10 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt3 30%
Varken eller0 0%
Ganska bra2 20%
Mycket bra2 20%
Har ej deltagit3 30%

Genomsnitt: 4.2

- Okunnig ledare utan struktur.Vi hängde istället på grupp ett, där man faktiskt fick förståelse för matten och lärde sig något.» (Ganska dåligt)
- Bytte grupp pga det.» (Ganska dåligt)
- Lite oorganiserade lektioner. Var i början bra men mot slutet blev det lite sämre. » (Ganska bra)
- Lite missnöjd med dåvarande SI ledare. Han var väldigt osäker och inte speciellt inspirerande.» (Ganska bra)

Grupp 4: (8 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 12%
Ganska bra2 25%
Mycket bra3 37%
Har ej deltagit2 25%

Genomsnitt: 4.75

- vi hade en kille en gång, tror han hette gustaf, han var jättebra! Bra genomgång på tavlan där alla fick vara delaktiga i lösningsgången. Den ordinarie var lite för flummig kanske.» (Varken eller)
- Alla är på väldigt olika nivå, så svårt för alla att få ut lika mkt av SI:n.» (Ganska bra)

Grupp 5: (8 st)
Mycket dåligt1 12%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra2 25%
Mycket bra5 62%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 4.25

- Har ej varit där!» (Mycket dåligt)
- SI-ledaren var väldigt duktig på att få gruppen att fokusera sig och vara delaktiga.» (Mycket bra)

Grupp 6: (15 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 6%
Ganska bra1 6%
Mycket bra13 86%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 4.8

- Gustaf Werlinder var grymt bra... Camilla funkade också bra. Utan gustaf hade jag nästan gett upp... Han pushade oss.» (Mycket bra)
- Det kunde inte bli bättre!» (Mycket bra)
- Mycket, mycket bra gjort av Gustaf Werlinder.» (Mycket bra)
- Engagerad och peppande SI-handledare som underlättade inlärningen.» (Mycket bra)
- En mycket bra ledare som gjorde "kul" saker så man kom ihåg lättare.» (Mycket bra)
- gustav var kanon!» (Mycket bra)
- Gustav var helt underbar! Fruktansvärt pedagogisk och ja! det va till stor hjälp!» (Mycket bra)

Grupp 7: (9 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 11%
Varken eller1 11%
Ganska bra1 11%
Mycket bra3 33%
Har ej deltagit3 33%

Genomsnitt: 4.66

- Deltog endast vid ett tillfälle och det kändes som ett väldigt slöseri med tid.» (Har ej deltagit)

Grupp 8: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

Grupp 9: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

Grupp 10: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

Grupp 11: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

Grupp 12: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

16. Har du använt dig av läxhjälpen?

72 svarande

Ja, ofta»2 2%
Ja, ibland»12 16%
Sällan»13 18%
Nej, aldrig»45 62%

Genomsnitt: 3.4

- Endast sista gången innan tentan!» (Sällan)
- finns det utöver räkneövn. och SI?» (Nej, aldrig)
- visste knappt om det innan tentan, borde ha informerets bättre om det » (Nej, aldrig)

17. Har fadderverksamheten varit positiv?

72 svarande

Ja. jag har deltagit ofta»15 20%
Ja, men jag har inte deltagit ofta»19 26%
Nej, den har inte gett mig någonting»7 9%
Jag har inte deltagit»31 43%

Genomsnitt: 2.75

- Jag antar att detta är de trevliga faddrar som ordnar fester och billig alkohol åt oss!» (Ja. jag har deltagit ofta)
- Faddrar är en bra grej!» (Ja. jag har deltagit ofta)
- kul, så man får lära känna övriga på programmet.» (Ja. jag har deltagit ofta)
- Räknecafé fungerade jättebra.» (Ja. jag har deltagit ofta)
- Deltog första gången, vilken tyvärr var misslyckad. Kändes inte som om faddrarna engagerade sig på riktigt utan att det var lite halvseriöst. » (Nej, den har inte gett mig någonting)
- Jag har inte deltagit i många fadderaktiviteter, men har hört positiva saker av de som deltagit!» (Nej, den har inte gett mig någonting)
- Tycker ändå det är bra med fadderverksamhet, särskilt för yngre studenter.» (Jag har inte deltagit)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jonny!»
- Johnny är en utomordentligt duktig lärare. Tentan kändes som ett gupp i backen då allt var väl genomgånget och noga avvägt.»
- Läraren»
- Föreläsningarna.»
- Jonny, riktigt pedagogisk lärare.»
- Övningarna»
- Faddersverksamheten och lärarna,»
- Jonny.»
- Jonny!»
- föreläsningshumorn! den bör även förvaras på mekaniken, för övrigt. När lärarna undervisar med nöje, är det roligare och lättare att lära sig. »
- SI-verksamheten»
- Si-matematiken.»
- Jonnys genomgångar är mycket bra.»
- SI verksamheten»
- Antalet lektioner fördelade mellan övning och föreläsningar. »
- Små grupper för föreläsningar är positivt för eleverna.»
- Tydliga föreläsningar.»
- Många övningstillfällen!»
- SI-verksamheten.»
- Si verksamheten»
- SI-verksamheten!»
- Jag tycker att det var viktigt med den schemalagda tiden tillsammans med gruppen. SIn och övningstillfällena är ett bra sätt att hjälpa varandra om inte annat.»
- Räknecafé, Zoltan, SI.»
- bra med många övningstillfällen.»
- God information och bra mix av föreläsningar övningar.»
- - Grupp 1:s SI-ledare i matematik och fysik!»
- SI»
- Johnny»
- Genomgången av den svårare matten under föreläsningarna samt att storleken på gruppen 5-7 var lagom för att det inte skulle bli för störigt.»
- jonny och SI :)»
- Inget minskat antal övningstillfällen. »
- Gustavs upplägg på SI»
- Johnny, han är kung.»
- SI, öningstilfällen»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan, »
-
- Boken. Den har extremt lätta exempel jämfört med vissa övningar, hoppet mellan dem är lite väl stort ibland»
- Salarna. Föreläsningarna i sal Svea 118 var inte vidare bra för dom som fick plats längst bak och det var ofta dålig luft.»
- Under repetitionsveckan vore det bra att gå igenom alla bevisen igen, om än en väldigt snabb genomgång, för ökad förståelse.»
- Fler övningar.»
- "On nu ser man ju att det här talet kan man göra X med". Men när man inte ser sådanna saker som vissa tycker är självklara blir det ju jobbigt, likaså när läraren inte skriver ut evt mellansteg på tavlan. Gärna mer förklarande av metodiken. "Det här är grundformeln och här följer beviset" För oss som inte har mattematik som en naturlig fallenhet så får man gärna påpeka sånna småsaker som att man i vissa fall alltid byter tecken eller att om det inte funkar, prova att primtalsuppdela. Småsaker man ananrs kan missa och lite tips för att hjälpa hjärnan få ideer för lösningsgångar.»
- Jag tycker att det var bra som det var!»
- Ibland gickdet lite väl fort fram. När vi började på nya kapitel saknade jag ofta en liten genomgång om vad som kapitlet verkligen innebär. Det är en sak att skriva av en definition, som är nästan lika dan som i boken, och en annan att höra läraren prata om det själv, med egna ord. »
- Salen»
- Läraren bör inte utgå från att alla elever har samma förkunskaper. vad man lärt varierar från skola till skola, vilket johnny tycktes glömma från och till.»
- Genomgångarna av läraren, kanske lägga ner lite mer tid på de sista kap, och lite mindre på de i början´,, då det är matte b.»
- Bättre sal(ar) för de mindre grupperna vid föreläsning.»
- SI-verksamheten. Mycket ojämn nivå.»
- SI-ledaren!»
- Öka övningstillfällena med ett föreläsningstillfälle.»
- Hopplös önskan, men tempot är lite väl blodigt ibland. Särskilt om man har andra åtaganden, som att vara förälder.»
- mer tavelgenomgång på övningstillfällen.»
-
- Att övningsledarna i matematik kontrolleras, eller något åt det hållet. Ett litet slag för Per Öhls tavelanteckningar som ibland kan bli väldigt sludriga.»
- Bättre föreläsningssal än Svea 118. Tempot var högt men förmodar att det borde vara så med tanke på vad som ska in men det har varit "svettigt".»
- Fler exempeltentor.»
- Inget speciellt.»
- fler gamla tentor på hemsidan»
- Sälja övningsboken separat från textboken.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från