ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret - fysik del A år 2010, LMA538

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-17
Antal svar: 78
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat i salen Svea 118?

Denna fråga gäller bara grupp 6-7

64 svarande

mycket bra»12 42%
helt OK»9 32%
varken eller»2 7%
mindre bra»4 14%
katastrofalt»1 3%
hade inga föreläsningar i Svea 118»36

Genomsnitt: 2.03

- riktigt bra med liten grupp» (mycket bra)
- Det var både plus och minus, men bra med en liten grupp då det annars kan vara svårt att höra och se text på tavlan.» (mycket bra)
- Salen är väldigt avlång men Per tänker mycket på hur han hanterar tavlorna så att även de som sitter längre bak ser, mycket bra!» (mycket bra)
- Svårt att se tavlan när man satt långt bak. Eftersom de är lite feldimensionerade, den främre ta lan var större än den bakre.» (helt OK)
- Svårt att höra om man satt längst bak samt lite svårt att se då man satt längst fram till höger. » (helt OK)
- Negativt att sitta långt bak och så är utrustningen sämre än i föreläsningssalarna, men det är en fördel att vara i en mindre grupp.» (helt OK)
- Svårt att läsa när man satt längst bak. Per skrev därför bara på övre delen av tavlan, vilket medförde mer suddande.» (helt OK)
- Lite mer "åskådarvänlig" konstruerad sal som Styrbord eller liknande hade det gjort det lättare att se men det har annars fungerat väl.» (helt OK)
- Jag har hoppat mellan båda grupperna och kanske kan ge synpunkt utifrån bägge grupper. I sal 118 år det dålig sikt. Eftersom uppgifterna är så pass omfattande behövs en tavla ledig där informationen kan stå kvar. Eftersom det inte finns utrymme att skjuta om denna tavla och ingen kan se vad som står när den skjuts ner blir det att lärarna alltid torkar av den tavla de jobbar med och information saknas på tavlan. Bra är däremot att gruppen blir mindre och undervisningen faktiskt stundtans är er dynamisk jämfört med i stora föreläsningssalen.» (varken eller)
- Pga klassrummet, inte gruppen» (mindre bra)
- Svårt att se tavla när man satt längst bak. Föreläsare behövde tänka på hur han stod/ var han skrev. » (mindre bra)
- Sitter man längst bak så ser man dåligt.» (mindre bra)
- fruktansvärt dålig sal, svårt att se om man har dålig plats och dålig ventilation. » (katastrofalt)

2. Hur har föreläsningarna i storgruppen fungerat?

Denna fråga gäller grupperna 1-5

71 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Varken eller»3 5%
Ganska bra»32 60%
Mycket bra»16 30%
gick inte i grupp 1-5»18

Genomsnitt: 4.15

- Det är svårt att höra och se i den salen. Samt det är väldigt mycket folk så att man stör varandra ganska mycket. Exempelvis när folk kommer försent eller pratar under föreläsningen.» (Mycket dåligt)
- prat, massa orelevanta frågor. Lite röriga föreläsningar i allmänt.» (Ganska dåligt)
- Ibland var det för kallt i salen, ibland var det för varmt.» (Ganska bra)
- Stor sal. Mängder med tavlor. Massvis med utrymmen. Bra ljus. Finns egentligen inte mycket att klaga över mer än att det är trångt vid bänkarna. » (Ganska bra)
- Svårt att se OH om man sitter långt bak ty liten text och ofta massa småmärken.» (Ganska bra)
- Mycket surr vissa föreläsningar» (Ganska bra)
- Föreläsningarna är bra, men om man hamnar för långt ut på kanten eller för långt bak är det svårt att se. Man måste komma i god tid för att få en bra plats. » (Ganska bra)
- Lite väl mycket snack bland eleverna ibland. I det stora hela fungerade det bra.» (Ganska bra)
- Otroligt högt tempo och jag som kommer utan förkunskaper (vilket man inte ska behöva) hade ibland svårt att hänga med när vissa grunder "skippades" för att "detta kan man redan".» (Ganska bra)
- Inget fel att vara en stor grupp, funkar jättebra.» (Ganska bra)
- Trots den stora salen och de många personerna, hörde man ändå vad Per sa, och vad som skrevs på tavlan. » (Mycket bra)
- Per skriver en smula ostrukturerat, kan röra till det ibland.» (Mycket bra)

3. Hur många föreläsningar har du varit på?

78 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»1 1%
80-100%»77 98%

Genomsnitt: 4.98

- Det är ett riktigt bra innehåll i föreläsningarna. Per har en enorm entusiasm & hans kreativa sätt att beskriva krafter, momentpunkter, friktion & påverkan mm gör undervisningen underbar. » (80-100%)
- Gått på samtliga utom två då jag var sjuk.» (80-100%)
- Om man haft några frågor under räknetillfällen då man fått sitta ner och räkna har det varit bra om läraren har funnits som stöd om det dykt upp några frågor kring uppgifter.» (80-100%)

4. Hur har övningarna/konsultationstillfället med Per fungerat?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Varken eller»10 16%
Ganska bra»21 35%
Mycket bra»26 43%
Gick inte på Pers övningstillfällen»16

Genomsnitt: 4.16

- Har inte haft per» (?)
- Pers sätt att lära ut känns mycket opedagogiskt. Hans sätt att rusa genom frågor, dumförklara en och attityd gav mig dåligt självförtoende och gjorde mig nervös. Vilket inte fick mig att prestera bättre, även om det var saker jag "borde kunna". Ibland frågade man sig om han över huvud taget ville få oss att förstå så mycket som möjligt, eller om det viktigaste var att han själv skulle få glänsa.» (Ganska dåligt)
- Jag har läst fysik och mekanik för många år sen på både gymnasiet och komvux tillsmmans med en lärare som hette Carl Fredrik Mortimer och som vid tillfälelt även ska ha lärt ut på Chalmers. Jämfört med mina tidigare lärare vill jag ge beröm till Per för att han har en inlevelse i sin pedagogik samt att han har varit tydlig med att visa forlmers koppling till enheter via sin enhetsanalys. Däremot är jag inte övertygad om Pers pedagogik. Per är tydlig i sin strävan att vi elever ska lösa uppgifter enligt den lösningsgång och redovisningsmetod som möter de standarder och mallar han och chalmers har. Det är okej. Det som däremot är värre är att Per är väldigt mån om att även lösningsgången ska ske enligt det tankesätt Per själv har. När Per går igenom sina uppgifter på tavlan vägrar Per frenetiskt att redovisa några siffror på tavlan under uppgiftens lösningsgång. Ofta redovisar per inga siffror över huvud taget. Det är bara det att alla människor inte tänker på samma sätt när de försöker förstå ett problem utifrån sitt eget synsätt. Alla är olika. Problemet är då att när man försöker lösa uppgiften för sig själv har man ingenting att stämma av mot i sina anteckningar eftersom det helt saknas siffror. På övningstillfällena uppmuntrar Per alla att ställa så många frågor som möjligt. Det är bra. Men samma sak gäller här. Mer hands on. Att få folk att tänka själva är bra ibland men priset är oftast att onödigt mycket tid går åt på ett fåtal uppgifter. » (Varken eller)
- När tempot är högt & det är svårt att hänga med, kan det vara svårt att ta Pers väldigt "raka" sätt när man inte gjort en tillfredsställande uppställning av talet. Man känner sig inte direkt kränkt, men man kan känna sig så misslyckad, så att man undviker att be om hjälp i fortsättningen. -Vilket är det sämsta utgångsläget för att bli bättre. Nackdelen är att man har svårare för att ta kritik, då man känner sig totalt nollställd. Problemet kanske är mitt ändå i slutändan.» (Varken eller)
- Jag tycker inte det har gett mig någonting att ha Per som hjlplärare. Han kan inte förklara så man förstår. Tycker SI är bättre då.» (Varken eller)
- Svårt att våga fråga "dumma" frågor.» (Ganska bra)
- Hög ljudnivå i klassrummet emellanåt men ingen större fara med det.» (Ganska bra)
- Ett tillfälle är nästan för lite. Tycker ett till hade varit bra.» (Ganska bra)
- Många frågor, bara en person.» (Ganska bra)
- Per är inte särskilt pedagogisk och han har svårt för att komma ner på elevens nivå. » (Ganska bra)
- Mycket elever och få övningstillfällen! Eftersom kursen upplevs väldigt svår av de flesta är fler övningstillfällen önskvärda!» (Ganska bra)
- jag har varit där 2 gånger men då fick jag den hjälp jag behövde :)» (Mycket bra)
- Kunde funnits fler än ett tillfälle i veckan. Man hann inte med så mycket på 2 timmar.» (Mycket bra)
- Han var där och entusiastisk varje gång, det hjälpte mycket.» (Mycket bra)

5. Hur har övningarna/konsultationstillfället med Håkan fungerat

75 svarande

Mycket bra»5 22%
Ganska bra»9 40%
Varken eller»5 22%
Ganska dåligt»2 9%
Mycket dåligt»1 4%
gick inte på Håkans övningstillfällen»53

Genomsnitt: 2.31

- Svårt för håkan att veta hur Per vill att vi ska lösa vissa uppgifter» (Ganska bra)
- Var inte på speciellt många.» (Varken eller)
- Har varit på alla konsultationstillfällen, men blev inte nämnvärt hjälpt. Hade svårt att ta förstå Håkans förklaringar, tyvärr.» (Varken eller)
- Håkan är mycket duktig och verkar ha mycket bra kunskaper inom fysik, men det blir svårt att koppla till föreläsningarna då lärarna har olika beteckningar på saker och ting. Man kan inte fråga vad föreläsaren menade. Svårt att hänga med helt enkelt.» (Ganska dåligt)
- Hade önskat att jag haft per då håkan aldrig kunde referera till föreläsningarna. Svårt att ställa frågor om saker vi gått igenom på föreläsningen. Tyvärr hade även håkan taskig attityd och det kändes som om han "dumföreklarade" en då man enligt honom ställde dumma frågor.» (Mycket dåligt)
- Tillhörde inte hans grupp.» (gick inte på Håkans övningstillfällen)
- ?? Känner inte igen namnet Håkan...oj, har jag missat något viktigt?» (gick inte på Håkans övningstillfällen)
- Hade bara Per som övningsledare.» (gick inte på Håkans övningstillfällen)

6. Hur upplevde du inlämningsuppgiften?

78 svarande

Mycket lärorik»40 51%
Ganska lärorik»27 34%
Neutral»6 7%
Negativ»0 0%
Lämnade inte in uppgiften»5 6%

Genomsnitt: 1.75

- Mycket vettigt, lärde mig mycket av denna uppgift.» (Mycket lärorik)
- Det var väldigt nyttigt att få den övningen i presentationsteknik & en glimt av hur svåra uppgifterna på tentan skulle komma att vara. -Ett bra sätt att förbereda oss elever.» (Mycket lärorik)
- Den var svår men efter genomgång av den lossnade mycket. Det var en mycket bra förberedning på tentan.» (Mycket lärorik)
- Den var svår och tidskrävande men innehöll många delar som var bra att jobba sig igenom. » (Mycket lärorik)
- men väldigt stor» (Mycket lärorik)
- Minst lika nyttigt var det att Per gick igenom uppgiften!» (Mycket lärorik)
- Antar att detta är bonusuppgiften.» (Ganska lärorik)
- På den här uppgiften var redovisningsmetoden det som var mest poänggrundande. Per har visserligen berättat om vikten av en tydlig redovisningsmetod, men hade vi vetat detta innan bonuspoängsuppgiften hade man kunnat lägga tiden på det istället för att försöka analysera uppgiften ur ett mekaniskt/dynamiskt perspektiv och få avdrag för det. » (Ganska lärorik)
- Lärorik men det var mycket stressigt. Finns även andra områden inom mekanik som också är viktiga som man inte fick tid till, ex. vis Energiprincipen.» (Ganska lärorik)
- Jag lärde mig jättemycket men sen när vi gick igenom uppgiften så förstod jag fortfarande inte varför man gör som man gör i uträkningarna.» (Ganska lärorik)
- Känndes som om den kombinerade vissa moment som vi då inte behndlat i kursen.» (Neutral)
- Jag misslyckades totalt med den, men när man väl fick den förklarad för sig så kändes det bättre.» (Neutral)
- Han rättade olika för olika elever. Borde rättat lika.» (Neutral)
- Extremt svår.» (Lämnade inte in uppgiften)


Din egen arbetsinsats

7. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

78 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»0 0%
75%»21 26%
100%»56 71%

Genomsnitt: 4.69

- Svårt att få ihop det med pendling och sjuka hästar» (75%)
- Borta en eller två föreläsning och var inte på speciellt många övningar.» (75%)
- Inser på efterhand att jag skulle varit mer aktiv.» (75%)
- Alla utom en föreläsning men ej alla övningsuppgifter» (75%)
- Om man räknar med studierna men behöver göra utanför undervisningen för att inte hamna efter. annars 100%» (75%)
- Jag går alltid in 100%.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

8. Hur begripliga är kursens mål?

77 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 32%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»23 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 36%

Genomsnitt: 2.7

- Maxad byråkrattext» (Målen är svåra att förstå)
- Per har varit väldigt tydlig om målen i sin under visning. detta är bra då jag har svårt att ta till mig allt som står på ett papper. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

60 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»52 86%
Nej, målen är för högt ställda»8 13%

Genomsnitt: 2.13

- Vet ej.» (?)
- Målen är rimliga, men tiden har varit väldigt knapp.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock så känndes det som om tentan låg över undervisningsnivån. Sedan finner jag det högt irriterande när uttalanden som "men det kan ni ju redan" eller "det gick ni igenom i gymnasiet" störande då alla inte gått fysik i gymnasiet, det e ju delvis därför vi är här nu» (Ja, målen verkar rimliga)
- Rimliga, ja, men det var svårt att hänga med med bristande förkunskaper» (Ja, målen verkar rimliga)
- Rimliga men ändå höga. Det förväntas att man engagerar sig. Vilket var positivt» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det skulle behövas mer tid till denna kursen för att förstå vad det egentligen är man håller på med.» (Ja, målen verkar rimliga)
- det är som jag tycker i matten. Räcker G i matte B för basåret. Goda för kunskaper i Matte är att rekommendera även i fysik A. då dessa gör att man kan koncentrera sig på teorin.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Man får inte glömma att det fortfarande är en grundkurs. Det är vi som studenter som ska lära oss kunskap inom fysik, inte kunskap om hur man ska vara tacktisk när man skriver tenta så man blir godkänd och Chalmers kan få bidrag! » (Nej, målen är för högt ställda)
- alltså man går igenom väldigt mycket på för kort tid, skulle behövas någon vecka till att smälta det för att kunna ge maximalt!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Om man aldrig har läst fysik förut så fattar man ingenting.» (Nej, målen är för högt ställda)

10. Testade examinationen om du uppnått målen?

64 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»23 35%
Ja, i hög grad»28 43%
Vet ej/har inte examinerats än»11 17%

Genomsnitt: 2.75

- Vet ej.» (?)
- Tentan är mycket svårare än de exempeltal som jag har fått.» (Nej, inte alls)
- De är konstigt att man får en "försökstenta" som ligger lika med ett betyg 3 om man klarar den. Så man hade ingen aning om vad man skulle kunna för att få högre betyg.» (Nej, inte alls)
- Ganska oväntad tenta, mycket svårare än tidigare övningstentor.» (I viss utsträckning)
- Jävligt svår tenta» (Ja, i hög grad)
- Det var en mycket svår tenta enligt mig. Speciellt med tanke på att vi tidigare lagt en hel helg på bonusuppgiften och nu skulle lösa en svårare variant av den, plus 7 andra uppgifter, på fyra timmar. » (Ja, i hög grad)
- Men som sagt tiden innan tentamen var för lite, och tiden under tentamen var också för kort. Som sagt bonusuppgiften tog 2 dagar att göra, att sedan ha lika stora uppgifter på tentan som bara är 4 timmar är svårt att hinna med» (Ja, i hög grad)
- Jag vet att det gick jättedåligt på provet trots att jag gjort alla uppgifter. Felet är just att jag inte förstår varför man gör som man gör när man räknar, då blir allt svårt.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 3%
Ganska stor»28 35%
Mycket stor»47 60%

Genomsnitt: 3.56

- Är detta om han gästföreläsaren från mensa?» (Ganska liten)
- Förstår inte alls när Per förklarar. Sen när någon annan förklarar för mig förstår jag, då var det enkelt. Han krånglar till för mycket helt enkelt.» (Ganska liten)
- Jag förstår att per försöker anpassa sin undervisning till hela klassen och jag vet att många gillar honom och hans metoder. Personligen anser jag dock att aldeles för mycket tid går åt "ordbajsning" istället för att ta tag i nästa uppgift. » (Ganska stor)
- Men Pär är så pedagogisk så man tror att man förstår allt, men sen när man kommer hem och kollar på talen så förstår man inget!» (Mycket stor)
- Med tanke på att det enda kursmaterialet man hade var anteckningar från föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Pär är bäst!» (Mycket stor)
- om jag inte gått på föreläsningarna hade jag inte haft en chans.» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har Heureka varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»43 55%
Ganska liten»28 35%
Ganska stor»5 6%
Mycket stor»2 2%

Genomsnitt: 1.56

- Jag köpte inte den» (Mycket liten)
- inte öppnat den» (Mycket liten)
- Vet inte vad Heureka är...» (Mycket liten)
- Köpte ej boken» (Mycket liten)
- det skulle behövas bättre form av litteratur, liknande den som ges i matematik. Övningar med tydlig lösningsgång och exempel var något jag saknade.» (Mycket liten)
- Har köpt boken. Öppnade den en gång varav jag stängde igen den pga. mängden "död"text. Långsamt läromedel.» (Mycket liten)
- Inte införskaffat boken.» (Mycket liten)
- Knappt använd. Nivån i boken var mycket lägre än på föreläsningarna. Använde bara till övningsuppgifter på ett kapitel. Väldigt onödigt köp.» (Mycket liten)
- Jag använde bok A vid högst två tillfällen och köpte inte ens bok B. » (Mycket liten)
- Knappt öppnat boken.» (Mycket liten)
- Så som kursmålen verkar uppsatta ger det mer att träna på de övningsuppgifter som finns än att studera Heureka. » (Ganska liten)
- den förespråkades inte så mycket, så jag la inte ner tid på att gå igenom den. Vilket jag nog borde ha gjort, efter att ha hört hur en annan förstod allt mycket bättre efter att hon hade läst den. » (Ganska liten)
- Har läst i boken men har inte gett så mkt.» (Ganska liten)
- Pär är bäst» (Ganska liten)
- Jag har skummat igenom boken på många avsnitt, men de kunskaperna man får därigenom räcker inte på långa vägar för att klara kursen!» (Ganska liten)
- Ni hade lika gärna kunnat dela ut material på nätet som i dom andra avsnitten. » (Ganska liten)
- Förstår boken mycket bättre än det Per säger.» (Mycket stor)

13. Hur stor hjälp har du haft av kursmaterialet på kurshemsidan?

78 svarande

Mycket stor»48 61%
Ganska stor»24 30%
Varken eller»4 5%
Liten»2 2%

Genomsnitt: 1.48

- I princip det enda vi arbetat med.» (Mycket stor)
- Halvvägs in i kursen förstod jag hur bra det var att anteckna direkt i de blad som man kunde skriva ut från hemsidan. Det hade varit toppen om det hade framgått tydligare hur man kunde föra anteckningar från början. » (Mycket stor)
- Det är ju där alla övningar har legat så..» (Mycket stor)
- Helt avgörande.» (Mycket stor)
- Som sagt, jag räknade alla uppgifter men förstod inte riktigt helt och hållet varför man gjorde som man gjorde.» (Ganska stor)
- Trodde jag hade haft stor hjälp av det tills jag skrev tentan.» (Varken eller)
- Bra men svårighetsnivån mellan övningsuppgifterna och tentan var för stor i mitt tycke. Borde funnits med mer uppgifter i "tentastil".» (Varken eller)
- Knappt kollat på det materialet» (Liten)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

78 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»6 7%
Ganska bra»34 43%
Mycket bra»36 46%

Genomsnitt: 3.33

- Som sagt, chalmers hemsida är svår att hitta på » (Mycket dåligt)
- Fysikhemsidan hade ofta problem. Matte hemsidan fungerade dock mycket bra fast den var inte vacker :)» (Ganska dåligt)
- Dock blev jag förvånad över vägran att lämna ut gamla tentor. Är inte de offentliga handlingar?» (Ganska dåligt)
- Studentportalen är ofta väldigt långsam till den grad att webbläsaren slutar ladda sidan när man använder den hemifrån. » (Ganska dåligt)
- Utdelade materialet var väldigt rörigt och svårt att sätta sig in i ordentligt. Stor nytta skulle kunna göras om materialet organiserades ordentligt, fick vettiga titlar, lades i ordentlig ordning och så vidare.» (Ganska dåligt)
- Sidan i sig är bra, men instabil» (Ganska bra)
- webbsidan fungerade inte alltid. stod att man skule kontakta teknisk support lite titt som tätt» (Ganska bra)
- Det hade behövts bättre tillgång till utskriftsterminaler i Svea. Nu måste allt som oftast traska bort till Jupiter för att få ut papper. Inte Okej. » (Ganska bra)
- Jag tycker fortfarande att det är svårt att hitta på hemsidan. Men jag antar att man lär sig med tiden.» (Ganska bra)
- Kom ut ganska sent ibland.» (Ganska bra)
- Går inte alltid komma åt kurshemsidorna.» (Ganska bra)
- Overhead känns inte som det bästa alternativet för föreläsning för storgrupp och ger inte den bästa skärpa, speciellt inte gamla ex.» (Ganska bra)
- Förutom att det inte gått att komma in på chalmers hemsida ibland.» (Ganska bra)
- Och det var bra att det fanns flera "sidor" på samma blad.» (Mycket bra)
- Chalmers hemsida känns svårnavigerad, men kurshemsidan fungerar bra.» (Mycket bra)

15. Hur har SI-verksamheten i Mekaniken fungerat?

76 svarande

Mycket bra»16 21%
Ganska bra»25 32%
Varken eller»24 31%
Dåligt»11 14%

Genomsnitt: 2.39

- Ej deltagit.» (?)
- Jag ska aldrig mer ligga mer Si-läraren» (Mycket bra)
- Axel var mycket hjälpsam (grupp7 SI- lärare). Gav hjälp på det jag behövde, gav duktigt med material som hjälpte inlärning.» (Mycket bra)
- Vår SI-lärare var bra.» (Mycket bra)
- Mycket bra SI-ledare för Grupp 1.» (Mycket bra)
- Förstår mycket bättre under SI-verksamheten än under Pers övningar.» (Mycket bra)
- Lite mer planering från SI ledaren skulle inte skada. Verkade lite oförberedd vid vissa tillfällen.» (Ganska bra)
- tyvärr fick vi ibland "rätta facit" då detta oftast inte stämde. » (Ganska bra)
- Viss kritik måste ges till SI-handledarna. Olika handledare har olika material. Inte Okej. Vissa handledare har uppgifter de har fel svar eller saknar svar på. Inte heller okej! » (Ganska bra)
- Vår SI-ledare kommer med bra uppgifter, men känner sig osäker i situationen att hantera en grupp. Får SI-ledarna någon "kurs/genomgång" i hur man kan bli tryggare i situationen, fånga elevernas uppmärksamhet, säga ifrån när ljudvolymen blir för hög eller dyl?» (Ganska bra)
- Erik (grupp 3) är lite rörig när han berättar och förklarar. Det blev bättre framåt slutet dock.» (Ganska bra)
- Man fick bra och svåra uppgifter att öva på, men SI ledaren hade för lite kunskap inom området. Kunde inte svara på frågor. » (Ganska bra)
- Kände inte att den gav mig någonting då den var enformig och aningen opedagogiskt upplagd.» (Varken eller)
- Gick inte på mer än ett eller två tillfällen då jag tyckte att det fanns andra saker som jag kunde prioritera.» (Varken eller)
- Intresserad ledare, dock utan förmåga att förklara och dela med sig av sin kunskap.» (Varken eller)
- Har ej utnyttjat den tiden, då jag valde att plugga själv. » (Varken eller)
- Rätt mycket lekstuga över det hela. Jag gick på så många som möjligt, men fick tyvärr inte ut så mycket.» (Varken eller)
- Verkade inte vara så lärorik som SI-matten men alla SI-ledare är inte likadana. (Hade SI med grupp 6 i matten)» (Varken eller)
- Si i matte var Mycket bättre!» (Dåligt)
- Ledaren var oftast väldigt nervös vilket gav ett oförberett intryck och mkt tjafs kring letkionerna. » (Dåligt)
- Jag gick de två första tillfällena och kände då att räkna tal det kan jag lika gärna göra hemma och jag behövde inte fler tal än de vi fått av Per.» (Dåligt)
- Va bra som en extra övning men med orealistiska uppgifter på. de som höll i SI va ganska oengaskerade och kunde varit mycket mer pedagosgistka och kanske gått igenom och diskuterat med oss det vi gick igenom» (Dåligt)
- gick bara en gång då jag tyckte att deras pedagogik var dålig. de kändes oengagerade och det var liksom ingen diskusson. en jag kanske borde gett det fler chanser.» (Dåligt)
- Inte på läst och alla passar inte som övnings ledare» (Dåligt)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

78 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 5%
Ganska bra»35 44%
Mycket bra»28 35%
Har ej sökt hjälp»10 12%

Genomsnitt: 3.53

- Man fick ingen hjälp. Utan fick hela tiden gissa sig fram. Man hade inte heller någon bok att konsultera. Anteckningarna från föreläsningarna var ofullständiga, hade inga svar till exemplen. » (Mycket dåliga)
- Många som efter föreläsningen ville ställa frågor och då fanns ej så gott om tid och han har ej anvisat när vi annars skulle kunna ställa frågor» (Ganska dåliga)
- Jämfört med övningsledarna i matematik är skillnaden stor. Matematikledarna håller avsevärt högre klass. » (Ganska bra)
- Fysik är ett typiskt ämne där endel behöver mer hjälp än andra men dom som är interesserade vill så klart lära sig mer och mer och tar för sig och ibland kan det kännas som att man få "kriga" för sina frågor.» (Ganska bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

78 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 25%
Mycket bra»54 69%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.79

- Har inte samarbetat så mycket, men har inte märkt några problem när jag har gjort det.» (Ganska bra)
- Det var i stort sett enda hjälpmöjligheten man hade. » (Mycket bra)
- Behöver man hjälp så finns den alltid att få.» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

78 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 19%
Hög»49 62%
För hög»14 17%

Genomsnitt: 3.98

- Den var lagom, bara det att om man inte förstår så bra så krävs det extra mycket av en själv. Allt blir bara jobbigt.» (Lagom)
- Hög, men väntad.» (Hög)
- Under vissa delar var det för högt tempo och man hann inte med allt som skulle göras i övningshäftena.» (Hög)
- Högt tempo, men det har vart kul! Ibland skulle extra tid att själv kunna jobba ikapp och repetera istället för att köra på. Tror ett högre resultat på tentorna skulle uppnås ifall det funnits "viloperioder".» (Hög)
- Har förstått att det är högt tempo, bara att vänja sig. » (Hög)
- Högt tempo, men också stora möjligheter till handledning vilket gör att tempot inte är orimligt » (Hög)
- Väldigt intensiv. En liten chock från gymnasiet.» (Hög)
- plugga 8-19 varje dag» (Hög)
- Alldelas för hög för mig. Jag gav allt jag hade och trodde jag var förberedd till Tentan men det skulle visa sig att jag inte varit. För mycket teori och många moment som tar tid att smällta. » (För hög)
- Motsvarar verkligen inte en gymnasiekurs.» (För hög)
- Det har varit väldigt mkt att göra, och jämfört med matten så anser jag att det är väldigt lite övningstillfälen. Borde vara fler övningstillfällen i fysiken än matten då kursen i sig är mycket svårare!» (För hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

78 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»16 20%
Hög»49 62%
För hög»12 15%

Genomsnitt: 3.92

- Hög som sagt, men det är nog en vanesak också.» (Hög)
- Men att det är ett högt tempo gör mig inget.» (Hög)
- Kursen i mekanik skulle behöva förlängas.» (Hög)
- Det är alltid för lite tid, hur hårt man än sliter. Man önskar alltid några dagar till innan tentan för att hinna smälta allt. » (Hög)
- Med facit i hand var det mycket att göra, vilket man hade hunnit med om man varit inne i höskolestudierna när vi startade.» (Hög)
- Inte negativt.....» (Hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

78 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 5%
Godkänt»14 17%
Gott»42 53%
Mycket gott»18 23%

Genomsnitt: 3.94

- Det var för mycket information på så kort tid. Men om de skulle varit fler övningstillfällen skulle de garanterat ha hjälp mkt.» (Dåligt)
- Det började bra men sedan sjönk min bild av kursen.» (Godkänt)
- Då jag inte läst ämnet tidigare lärde jag mig mycket, dock inte så mycket som jag kunnat med en tydlig lärare.» (Godkänt)
- Fick aldrig något riktigt grepp om den tycker jag.» (Godkänt)
- Mycket gott hade det varit, om det hade varit lite långsammare tempo. » (Gott)
- Kursen har varit bra, men hade även många brister. » (Gott)
- Sammanhängande och lärorikt!» (Gott)
- Man lärde sig jätte mycket och det var en mycket intressant kurs. Det var bra att man fick "skriva sin egen kurslitteratur" för då blev man mer vaken på föreläsningarna.» (Gott)
- Per är verkligen en av de bästa lärare jag haft, och unnehållet har varit intressant, om iblad en aning svårbegripligt.» (Mycket gott)
- Jag gillade föreläsningarna, övningstillfällena och att sitta med vänner och plugga. Det är kul att märka hur man börjar prata i smygmekaniska termer, och att tänka på hur mycket man lärt sig på bara två månader.» (Mycket gott)
- Väldigt krävande men samtidigt väldigt lärorik och intressant kurs. » (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Utdelat material»
- Per är riktigt bra»
- Föreläsningarna.»
- Bonusuppgift.»
- Si verksamheten»
- Si-lektionerna. »
- Allt som det är nu, men lite extra tid vore bra.»
- Per.»
- Per Öhl»
- Att man gick från jämvikt till dynamik, och sen ta djupare på både jämvikt och dynamik. »
- Grunderna.»
- Föreläsningarna»
- Bonusuppgiftsupplägget»
- All information och övningarna på hemsidan. Det var smidigt att kunna skriva ut där istället för att behöva både skriva och försöka förstå under föreläsningarna.»
- Si verksamheten»
- Per Öhl»
- Små grupper främjar aktivitet inom föreläsnings gruppen(erna)»
- Pers sätt att demonstrera med sker i verkligheten, tex vikter.»
- Per Öhl! »
- Per.»
- Si verksamheten»
- Per öhl, utdelat material, föreläsning med mindre grupper och inte alla på en gång då kursen är svår att ta till sig.»
- upplägget»
- Per Öhl. Han är bra.»
- Att de är föreläsning varje dag.»
- bra föreläsningar och konsultationstillfällen.»
- Upplägget av kursen och innehållet är mycket bra och intressant.»
- Den tydliga informationen och förberedelsen inför tentan.»
- SI-ledarna till Grupp 1.»
- Per »
- Pär»
- Läraren, Per Öhl»
- Bonusuppgiften, även om jag inte fixade den är konceptet bra.»
- SI-verksamhet och extrauppgift.»
- Per :). Han var en mycket bra lärare, intressanta föreläsningar, pedagogisk och rolig.»
- Läraren Per. Alltid intressantare om man har en föreläsare som "brinner" för ämnet.»
- bonusuppgift, övningshäften på hemsidan»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fler övningslektioner.»
- ta bort heureka, meningslös»
- Kanske ett extra konsultations tillfälle.»
- att alla gruper ska ha chansen att ha föreläsaren på övningarna»
- Vet ej»
- Sal118. Effektivare föreläsningar. Alternativt gruppindelning efter nivå. »
- Mer övningstillfällen»
- Ibland känns det som att kursen är riktad till sådana som redan läst fysik på gymnasiet, och att man bortser från att vissa är helt nya till det. »
- Bättre fungerande kurshemsida.»
- Svårhetsgraden på tentan måste överensstämma med rekomenderade uppgifter.»
- Mer strukturerat på tavlan. Hoppande mellan olika formler här och där blir förvirrande i anteckningarna och allmänt snurrigare att förstå. Om läraren har en genomgång med "De här momenten kommer på tentan" så är det ju trevligt om det han säger faktiskt stämmer»
- Bättre kurslitteratur. Heureka använde vi oss av någon gång men Per Öhl gick igenom allt väldigt noga på lektionerna så jag tyckte inte att Heureka gav någonting. »
- Det var svårt att hänga med på värme och tryck. Det var kanske ett litet område, men jag hann nästan inte förstå vad vi pratade om, innan vi redan var klara. »
- En tenta som är rellevant med det vi lärt oss och inte flera steg över så man blir överkörd, och där blir grundkunskaperna svåra att hantera.»
- Lite lättare prov. Och a-delen borde minskas till 2 frågor eller inga alls. Ingen bra andledning till varför du bara ska få poäng för svar och inte uträkning. Vi går ju den här fyskien för att vi ska lära oss att lösa fysik uppgifter på rätt sätt. Känns lite som hykleri då att 9 poäng inte krävde uträkning.»
- SI-mötena»
- Föreläsningar går för fort ibland. Tror många utan förkunskaper känner som jag.»
- Få mer material, så att man kan läsa till sig mer förståelse»
- Bättre salar för den/de mindre föreläsningsgrupperna.»
- Sättet att förklara de svåraste delarna, att flera tycker en fråga är svår betyder antagligen att just denna behöver en extra noggrann och tydlig förklaring.»
- Vid exempel på tavlan, ha även frågan till exepelet så att man kan förstå frågestälningen bättre.»
- Uppgifter i bok istället för flera papper. Det är inte speciellt bra för miljön att skriva ut så mycket + att köpa en bok som man knappt använder! Sedan borde det vara åtminstone ett konsultationstillfälle mer i veckan. »
- Mer övnings/konsultationstillfällen»
- Pär Öhls skrivande på tavlan»
- inget jag kan komma på.»
- Studiematerialet/litteraturen. Antingen bör man göra en total genomgång av det utdelade materialet eller istället arbeta mångdubbelt mer utifrån boken.»
- Fler övningstillfällen!»
- Exempeltalen som man går igenom på föreläsningarna borde i alla fall ha ett svar. Det är svårt att hela tiden gissa sig fram. Man bör även gå igenom uträkningar/uppställning av ekvationer åtminstone några gånger, från början till slut. Nu när man varken har bok att kolla i eller någon att fråga, så bör åtminstone ens anteckningar vara fullständiga.»
- Tempot och Pers pedagogiska metoder.»
- Lite kladdiga anteckningar i storgruppsövningerna stundtals.»
- mekaniken, att man inte går in alldeles för djupt.»
- Fler övningstentor och svårare.»
- Någon mer vecka eller välja bort något innehåll»
- Föreläsningssalen»
- Tydligare genomgång av vad för kunskap som krävs för att lösa bonusuppgiften. Själv kände jag inte till jag en vital bit av vad man behövde för att lösa den vilket resulterade i att jag slet 6-8 timmar totalt i onödan, vilket givetvis är oerhört frustrerande.»
- Den sista veckan gick vi mest igenom statistik och vart poängen ligger på tentan. Jag hade önskat att vi istället öste på med uppgifter som Per löser fullständigt på tavlan. Utan kunskap klarar man inte tentan, trots att man vet vart poängen ligger! »
- Att man räknar talen i boken.»
- jag tycker att tentan hade mycket högre svårighetsgrad än föreläsningarna och övningsuppgifterna. Så jag tycker att man till nästa år antingen får höja svårighetsgraden på föreläsningarna och övningsuppgifterna alternativt sänka svårighetsgraden på tentan.»
- Personligen så hade jag problem med att förstå jämvikten så hade önskat mer uppgifter där man får öva på dem. Börja med barnsligt lätta och öka svårighetsgraden under hela kursen. Det ökade rätt snabbt tycker jag då.»
- fler övningstillfällen med lärare»

23. Övriga kommentarer

- för någon som inte läst någon fysik på gymnasiet var kursen väldigt svår och stor, svårgreppbar. Väldigt svårt att känna att man hänger med och hann med allt som skulle göras. »
-
- Är mycket nöjd överlag. Kommer fortsätta mina studier med glädje på Chalmers.»
- Trevligheter»
- I nästan två föreläsningar fick vi se Per gå igenom antalet timmar han lagt inom respektive område och "tentastrategier" och vart poängen finns någonstans. Det låter ju bra men kom igen, jag vet bättre saker vi kan göra på två föreläsningar. »
- Det var jättebra att vi gick igenom formlerna under sista veckan. Hela repetitionsveckan var bra, för övrigt. »
- Har lärt mig väldigt mycket!»
- Jag är orolig för hur det blir att få in hela Zbass i en & samma föreläsningssal. Hur blir luften & kommer alla att kunna se?»
-
- Per Öhl måste förbättra strukturen på det han skriver på tavlan under föreläsningarna. Den brist på struktur han visar nu gör det mycket svårare att följa med i hans lösningsgångar. »
- Om tentorna nu ska vara annonyma, varför ska man då skriva vad man fick på bonuspoängsuppgiften samt grupp på tentan? Då kan väl läraren räkna ut vem de är. Eller sätta 2or på bp-uppg på de som han itne tycker förtjänar mer...»
- roligare att lära sig på Chalmers än någon annan skola.»
- Go kurs!»
- Det vore bra om Per la ut ett anta gamla tentor på hemsidan precis som Johnny gjorde så man vet vart nivån ligger då försökstentorna var lättare än den riktiga tentan.»
- Roligt och intressant!»


Kursutvärderingssystem från