ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 10/11 Ekonomistyrning, LBT813

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-25 - 2010-11-08
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
9 svarande

0 0%
0 0%
2 22%
3 33%
4 44%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
9 svarande

0 0%
0 0%
4 44%
1 11%
4 44%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
9 svarande

0 0%
1 12%
1 12%
1 12%
5 62%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
9 svarande

0 0%
1 11%
2 22%
5 55%
1 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
9 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 33%
6 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
9 svarande

0 0%
0 0%
2 22%
4 44%
3 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Läraren Phil Thomas, kombinationen av tenta och två presentationsuppgifter utan någon som helst rapportskrivning till gjorde examinationen effektiv och man lärde sig oerhört mycket utan att behöva ödsla tid på rapportformen. Vid det här laget kan vi nämligen rapportskrivning mer än väl.»
- Delen som berörde redovisning»
- Övningarna där vi undersökte årsrapporter. Då fick vi jobba med någonting konkret som vi kommer ha användning för i framtiden, även i privata sammanhang.»
- Arbeten som fungerade lite som duggor med extra poäng till tentan»
- de två grupp-uppgifterna som ger poäng till tentan, och att kursen är på engelska. uppgifterna var bra att de var i grupp så att man kunde disskutera och resonera med de andra två i gruppen. Eftersom kursen är på engelska så ökar även det sin engelskaförståelse samt att jag lärde mig ekonomiska termerna på både svenska och engelska. Bra att vi redovisade uppgifterna för hela klassen så man fick lära sig mer och att läraren gav feedback direkt, även om han gick igenom det för grundligt ibland så det tog alldeles för lång tid av lektionen.»
- läraren(phil) är grym.»
- bra dialoger»
- Upplägget var väldigt bra, tycker man ska behålla det. »

3. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- Mer ingående förklaringar av de ekonomiska termer i redovisningsdelen»
- Ja, jag hade gärna haft ett slags lexikon/uppslagsbok skrivet av Phil där alla ekonomiska termer finns att hitta. Att sitta själv med thesaurus/lexikon var tidskrävande och alla termer fanns inte, vilket gjorde det svårt att veta vad allt betydde.»
- ja, vad som gäller i Sverige.»
- att läraren höll tiderna vid raster! kunde gå över 2 h innan vi fick rast och pga arrogans från läraren kände i alla fall inte jag för att säga till läraren. »
- lite mer svenska. viktigt att också lära sig begreppen på svenska. juridiken skljer mellan sverige och england»
- mer förankring i Svernska arbetsätt»
- Ett studiebesök hade inte varit fel att ha och även kurslitteratur. »

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Eventuellt en eller ett par av de flera övningar vi gjorde under lektionstillfällena, alternativt förbättra instruktionerna/sättet man gör dom på så man helt och hållet får ut mycket av dom»
- Det kändes som att läraren hade ambitionen att gå igenom mer än vad vi hann gå igenom. och tempot ökades kraftigt mot slutet, vilket gjorde det svårt att förstå kopplingen mellan alla olika delar inom ämnet som det sedan förväntades att studenten skulle kunna på tentamen. Men jag kan inte säga vad som skulle tas bort.»
- tentan. jag hann inte skriva tillräcklig mycket på tentan pga tidsbrist. min. var 16 sidor vilket är för mycket»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Läraren måste kunna ta kritik!»
- läraren har tendens till att prata om diverse olika grejer utöver det som ska föreläsas om, exempel hur han hade det på semestern i Spanien, visa sitt hus i england. Det är treligt men vi vill lära oss om ämnet och ibland tar det för mkt tid! Läraren är kompetent och kunnig inom området men jag uppskattade inte hans arrogans när man frågade om något som han tyckte var självklart eller vissa klumpiga uttalanden, som "vem vill jobba med massa tjejer", "tjejer håller inte på med teknik" (vi är fler tjejer i klassen än killar!). Detta gjorde att man blev irriterad på lektionerna och istället för att fokusera på ämnet och ta till sig faktan. Så till och från så gav inte föreläsningarna något.»

Föreläsningar
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 66%
Lärorikt»2 22%
Gav inte mig så mycket»1 11%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.44

Övningar
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»5 71%
Gav inte mig så mycket»1 14%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2

Laborationer
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 0

Projektarbete
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 1.5

Inlämningsuppgifter
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»6 85%
Gav inte mig så mycket»1 14%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.14

Gästföreläsare
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 0

Studiebesök
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 0

Grupparbete
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 11%
Lärorikt»7 77%
Gav inte mig så mycket»1 11%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 33%
Lärorikt»3 50%
Gav inte mig så mycket»1 16%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.83

Självverksamhet
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 87%
Gav inte mig så mycket»1 12%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.12

Att få hjälp och svar på frågor
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 33%
Lärorikt»5 55%
Gav inte mig så mycket»1 11%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.77

Tentamen
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 37%
Lärorikt»3 37%
Gav inte mig så mycket»2 25%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.87

Tillfällen för kritik (feedback)
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»4 57%
Gav inte mig så mycket»2 28%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.14

Annat
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.15


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.15
Beräknat jämförelseindex: 0.78

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från