ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 10/11 Ledarskap och samarbete, LBT812

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-25 - 2012-12-07
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
6 svarande

0 0%
1 16%
3 50%
1 16%
1 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
6 svarande

0 0%
1 20%
2 40%
1 20%
1 20%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
6 svarande

0 0%
1 20%
1 20%
2 40%
1 20%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
6 svarande

1 16%
3 50%
0 0%
1 16%
1 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
6 svarande

0 0%
1 16%
0 0%
2 33%
3 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
6 svarande

1 16%
2 33%
2 33%
0 0%
1 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Gästföreläsning, även om den gästföreläsare vi fick var dåligt vald med avseende på vår utbildning.»
- De övningar vi gjorde var roliga och intressanta, det är ett bra avbrott från vanliga föreläsningar.»
- Seminariumen»
- hemtentamen och seminariumen»
- hemtentan är bra, det ger större möjlighet att reflektera över uppgifterna. Gästföreläsaren var mycket bra»

3. Saknade du något i kursen?

- Mer gästföreläsare med ledare från näringslivet.»
- Jag saknade föreläsningar om ledarskap. Jag förstår att det berodde på att Mattias blev sjuk och inte kunde undervisa, men jag tycker ändå att för mycket fokus låg på teamwork/grupper.»
- Fler föreläsningar»
- läraren var borta en del. kanske ett lite mer invecklade seminarium»
- kanske mer gästföreläsare»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Hela kursen, alldeles för lik den beteendevetanskap i ettan för att kunna rättfärdigas.»
- teorin kring grupper då vi läst det tidigare»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Kurslitteraturen speglade inte innehållet i kursen och kändes orelevant i stora delar av kursen.»

Föreläsningar
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 16%
Lärorikt»2 33%
Gav inte mig så mycket»3 50%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.33

Övningar
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 40%
Lärorikt»2 40%
Gav inte mig så mycket»1 20%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.8

Laborationer
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2

Projektarbete
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 0

Inlämningsuppgifter
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»2 66%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.33

Gästföreläsare
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 33%
Lärorikt»3 50%
Gav inte mig så mycket»1 16%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.83

Studiebesök
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 0

Grupparbete
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»1 50%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.5

Kurslitteratur
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 50%
Lärorikt»1 16%
Gav inte mig så mycket»2 33%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.83

Självverksamhet
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 20%
Lärorikt»3 60%
Gav inte mig så mycket»1 20%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2

Att få hjälp och svar på frågor
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 16%
Lärorikt»3 50%
Gav inte mig så mycket»2 33%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.16

Tentamen
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 50%
Lärorikt»3 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Tillfällen för kritik (feedback)
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 50%
Gav inte mig så mycket»2 50%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.5

Annat
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.29


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.29
Beräknat jämförelseindex: 0.57

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från